Author Archives: sirakamanuel

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Del 1

treasure-chest-619868_640

”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.
Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Matt. 6:19

Oftast säger kristna människor jag vill leva för andra, Jag vill leva efter Apostlarnas lära och livstil men när dem får kallelse då blir inte saken lätt. Jag vet att det är inte lätt men att följa kallelse ska vara lika lätt så som man vakna upp tidigt varje dag och gå till jobbet. Jag menar att åka till jobbet kan vara ibland jobbigt men man har något man ser framemot då gör det oavsett vad.

Alla får kallelse efter sina förmåga

Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan – allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

2 Kor 8:9-15

”Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. ” Gud ger inte kallelse som du inte klarar av att fullfölja, att leva i egendomsgemenskap är vi alla kallade för. Många säger jag vill men klarar inte av att leva i ett kollektiv där nya människor kommer ständigt där jag inte har en privat liv/stund. Gud vill att du ska ha privat stund med Honom i ensamhet men samtidigt vill vår Herre att vi ska ha gästfrihet. Adam och Eva hade kallelse men samtidigt så hade dem också egen tid en kvalitativ tid med varandra. Gud är en Gud av balans. Read the rest of this entry

Förlåtelse är kärlekens kompass

För par månader sedan så träffade jag en person som har varit aktiv i en församling väldigt länge men på något sätt så hamnade utanför kyrkan för att just han inte känner sig accepterad och att han inte såg just den förlåtelsen han fick i praktiken. För personens skull så kommer jag inte nämna personens namn utan kommer kalla personen för ”Jan”Hur kan vi när vi förlåter? Ger vi personen andra chans?

Många känner sig utanför bara för man har begått en synd eller för församlingar tappat förtroende för personen. Men hur är vår strävan efter att likna den mannen vi är kär i dvs Jesus.

Hur vill vi att vi själva och den personen som får förlåtelse ska bemöta Guds nåd?

Bibeln säger i Psalm 103:11-12: ”Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.” Read the rest of this entry

Bli som Gud bli en människa Del 2

Jesus är allt vi behöver!

När Jesus pratar just om ägodelar så pratar alltid som att det är inte enskildas individs ägodelar utan det är gemensamt resurs som alla får ta del av. Jesus dog inte på korset bara för just våra andliga behöv utan också för våra praktiska behöv. Kom ihåg att Jesus dog inte för din granne ska gå hungrig. Som alla vet så Jesus startade den första kyrkan i Jerusalem, just där så tränade han lärjungar i hans tre års tjänst. Lärjungaskap är just att träna andra som gör samma sak är den unika och enda förklaring om just vad lärjungeskap innebär. Vad är det som hänt när vi läser just i Apg 2:42-45

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:42-45 )

  • Egendomsgemenskap är något som gör att församlingen växer.

   A.Församlingen är inget kyrkan utan en familj. Församlingen är kallad för att leva i egendomsgemenskap, det gör att den växer och blir till välsignelse för både familj medlem och de som kommer utifrån.

Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” (Mark 4:31-32)

Read the rest of this entry

Bli som Gud bli en människa

Vad är det som gör en människa till en människa? Är det för man andas och är bättre och välutvecklade tänkande nivå än just djuren? eller är det för att man är just en medmänniska jämte andra i dina närhet. Ibland så tänker och undrar om vi just börjat leva omedvetet i ett ljungens lag, att det starke får vinna över den svage så länge finns makt och makten.
Vi hör och ser mycket om man ska hjälpa fattiga eller inte, hit och dit, dagens människors viktiga ord har blivit Jag och Min vilket är inte så ljuvligare att höra att vi har ner graderade oss till den nivån just under djuren. Även myror vet hur man hjälpa varandra. Varför är vi så själviska och snåla för den delen. Varför är det så provocerande just när Gud din och min skapare själv predikat om att dela det man har. Varför är det så nödvändigt att påpeka att just detta är mitt och detta är min privat sak, när vi ändå inte kan ta våra ägodelar med oss upp till himlen.

Jag har en moralisk plikt
Vår Gud är en Gud av ballans, Gud tvingar inte på oss eller han har inte lagt ribban högt än våra tillgång och förmågan.
Jesus satte sig mitt emot offerboxen och såg på när folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Och det kom en fattig änka som lade i två små kopparmynt, av minsta värde. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Denna fattiga änka lade i mer än alla andra som lade något i offerboxen, för alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.ˮ
Jesus aldrig sagt hur mycket vi ska ge, ˮDet jag säger till er är sant: Denna fattiga änka lade i mer än alla andra som lade något i offerboxen, för alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.ˮVarför Jesus prisar just kvinnan som gett bara två kopparmynt än de som gav mera än så? Givandet handlar inte om hur mycket vi ska ge utan det handlar om varför vi ger. Dvs hur är vår hjärtas inställning över varför vi ger. Gud kan säga ge 10% då är det lätt att ge 10% men är svårt nog om Gud säger 70% om vår givandet är inte i rätt inställning.
Vi ger för vi älskar människor…
Den stosta välsignelse vi har fått av vår fader är att allt vi gör är friviligt. Vi hjälper folk för vi älskar människor. Att dela med sig med dem behövande är en andlig fruk som Gud vill att vi ska ha i vårat liv. Att ge är en natur i just Agape kärleken. Varför är givandet så viktig? Givandet hjälper oss att utöva vår tro.
Givandet hjälper oss att tillbe vår Gud- ”Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende” (Jak 4:4)
Som kristna kallas vi att ledas av Guds ande (Rom 8:14) istället för den här världens ande. Det innebär att vår livsstil förändras. Våra värderingar och normer förändras. Grundvalen för vår moral är inte längre vad som allmänt anses vara rätt, utan vad Gud säger är rätt. Människor i allmänhet har många åsikter och uppfatningar om tiggeri i allmänheten. Att de är organiserade, att de är här för de vill bli rika… osv. Vilket inte stämmer, vi människor kommer med många ursäkter för att undergå från vår samvete och från andras tycke. Men är det verkligen rätt att tycka vad andra ( världen ) tycker och tänker. När Gud säger att vi ska leva i världen men inte ska tänka som världen innebär ju väl att leva i just samhället som vi befinner oss meninte ska tänka och insprera oss ifrån deras åsikter. Den världen som bibel pratar om kallas för kosmos.
”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja…” (Rom 12:2)
Naturligtvis är vi fortfarande i världen i så måtto att vi är en del av mänskligheten. Vi lever bland icketroende. Men vi är företrädare, representanter, för ett nytt livssätt. Det är inte bara meningen att vi ska förkunna budskapet om Guds rike, utan också vara levande exempel på vad det innebär. Som jag sa vi kan öva oss vår tro och visa mer frukt i vårt liv genom att ge. Vår givandet leder oss till förnyelse.

All välsignelse och del 2 kommer inom kort!

Vad har du i dina händer #2

I förra inlägg så skrev jag hur vi ser på våra ungdomar i församlingar, men nu vill ja verkligen gräva ännu djupare i vad en helighet och vad är det som påverkar församligen.

Ungdomar är i en utväkling där dem går igenom olika livs punkter, och då måste vi utrusta dom med unskap och trygghet i församling och utanför församling. Som alla har säkert gått igenom så finns alltid bland ungdomar någom så kallas för grupptryck. Grupptrycket gör att ungdomar utvecklar mycket både positiva och negativa beroende och beteende. Och det kan vara ett stort utmaning för församlingen. Men just för att frigöra ungdomar från grupptrycket måste vi investera väldigt mycket resurcer i deras liv.

I alla församlingar finns äldre erfarna personer som kan vara till lärdom för ungdomar, men som sitter hemma och inte har något som helst tjänst del i församling pga deras ålder. Varför använder inte församlingen utav deras livshistorier för att bygga ungdomars liv?

Read the rest of this entry

Vad har du i dina händer!?

Vad har du i dina händer!

Ibland så behöver vi se vad vi har i våran händer, för det kan vara en avgörande punkt för vår överlevnad. Det är vad som händer i vår tids församlings liv, vi ser inte vad vi har. Kanske du har redan annat vad jag vill komma till. Jag pratar om just församlingars säte o uppfostra unga vuxna. I dags läget så krymper det antalet på unga som går till kyrkor eller ungdom/ unga vuxna möten. Frågan är varför? Det ökar på unga som konverterar till islam och andra religioner, frågan är återigen varför?

Framgång är något alla vill ha, men vad är framgång i sitt rätta mening? Är det är fylla kyrkan med flerhundratal människor? Det är något som vi har missat, och just den misslyckande ledde att våra församlingar får mindre medlemmar, unga generationer slutar leva i kristen gemenskap. Men vad är en framgång i församlings liv, det är när folk blir upprättade både i kropp ande och själ, när många kommer till tro och förvandlas deras liv. När församlingar intar nya plats. När församlings medlemmar får mer kunskap om identiteten i Kristus. Det här är vad en framgång innebar i sin rätta mening.

Hur ser vår sätt o leda unga i tro? När jag gick på min förra ungdoms mötena då alltid handlade om just att ha det kul och umgås med varandra, men inte 5 minuters andakt med lovsång. Det kan vara mysigt och sååå trevligt att ha sån samling men i många städer så finns säkert ungdomsgård/ fritidsgårdar där de erbjuder liknande fritids aktivitet.
Jag saknade just undervisning som stärker min tro, många a mina ungdoms grupp vänner är osäkra på deras tro. Men har starka övertygelse och kunskap om Evolution och andra saker som talar emot deras tro. Vad är det som får dem att stå bakom såna lögner? Många ungdomar har ej tillräckligt koll om hur Treenigheten och blodförbundet, som är väldigt avgörande och viktiga pelaren i vår tro. Som jag brukar säga Ungdomar är viktiga celler i församlings liv, dessutom är ungdomar ansiktet utåt för vår församlingar. Ungdomar är bland och kan nå, olika typ av grupp av människor som en pastor eller församlings äldsta har möjlighet att nå till.
Ungdomar behöver bli sedda…!
Många ungdomar går igenom olika stadiet i livet, då de behöver mentor och vägledning genom livets lätta och svåra situationer. Men hur många av oss tar ungdomar och deras behov på riktigt allvar? Vi är duktiga på att lasta all uppdrag på en ungdomspastor som är anställd och oftast känner inte ungdomar väldigt väl. Men vem är då som känner dom bättre än den ungdomspastor som är anställd som i vanliga fall är från andra del av landet? Vi alla vet att flesta församlingar anställer ungdoms ledare/ungdomspastor från Jönköping, Örebro eller andra städer. Ungdomarna håller om och om igen på att lär känna nya ledare/pastorer då församlingar inte har stadigare ekonomi för ungdoms församling, då tvingas ungdoms pastorer sluta deras påbörjade tjänster. Men varför just vi bryr om om pengar förre Ungdomars liv och tro. Vi är väldigt duktiga på att rabbla bibel verser om just tionde och kollekt givandet men vet vi vad bibel lär och ger oss för ansvar om just ungdomar och deras tro?.
Ungdomar är alltid varit väckelse främsta orsak.
Som alla vet och pratar med stolthet kring pingstvänner så är det folk rörelsen, som inträffade i början av 1900-talet. Men det många missar är ju att just folkrörelse skede för det var just i början av 1800-talet var ungdoms rörelse som ägde rum bland ungdomar i landets alla hörns ungdoms grupper. Vad är väckelse? Som min vän Micael Grenholm citerade i hans tidigare blogg inlägg `Väckelse är inte att samla kristna i en arena och tillbedja Herren utan väckelse är när människor börja Jesus tokiga predika evangeliet och väcka döda och göra under och tecken och hjälpa fattiga.´ och det stämmer väldigt bra med vad bibel lär oss att leva efter. Detta är del ett av mina långa serie under Vad har du i din hand?! temat.