Migrationsmotståndarna tappar greppet i debatten om ”Jesus var också flykting”

jvof frkantig

Igår publicerades min och Stefan Swärds replik på Julia Kronlid (SD) i Dagen, och idag i Svenska dagbladet. Eftersom hennes debattartiklar var i grund och botten samma men med olika längd så är även våra svar snarlika. Nu är även videoinspelningarna från bokens presskonferens och releasefest uppladdade:

I samband med debatten med Kronlid har vi fått en mängd kritik i allehanda sociala medier och kommentarsfält, och de är på precis samma nivå som man förväntar sig från SD:s nätkrigare dessa dagar: osaklig, plump och dåligt underbyggd. Stefan har tagit upp några av dem på sin blogg och ger både sakliga och ibland väldigt sarkastiska svar:

Vi är korkade.

Detta är en form av kritik som är mycket rationell, och vi har mycket svårt att värja oss mot den. Hur ska man argumentera för att man inte är korkad? Och hur definierar kritikern korkad? Menar kritikern att han inte är korkad medan vi är korkade? Jag överlåter till bloggläsarna i allmänhet att bedöma detta, jag känner mig nog lite ställd mot väggen här. Jag är nog så pass korkad, så att jag inte riktigt vet vad det är att vara korkad, då är det nog illa ställt.

Vi är betalda av vänsterextremister.

Självklart är vi det. Jag har fått ett litet anslag av tyska vänsterextrema sekten Baader-Meinhof-ligan som faktiskt lever kvar i skymundan och i hemlighet. Kommunistregimen på Cuba brukar också skicka mig pengar för att uppmuntra mig i min verksamhet,  och Venezuelas vänsterpresident Chavez brukade skicka en liten slant från sina oljevinster, tyvärr upphörde betalningarna när han dog häromåret. Dessutom finns det ett institut som verkar för att främja Che Guevaras idéer som rikligt skickar pengar, för att inte tala om stiftelsen för främjandet av Karl Marx minne som håller till på Plymouth street i sydöstra London, som brukar skicka en hacka då och då, för man tycker jag är så mycket vänster. För att inte tala om ung vänster som gärna tömmer hela kassan för att främja min & Grenholms verksamhet.

Jag är en förrädare och sätter mina landsmäns liv på spel.

En riktig salva, men eftersom jag inte är politiker, som stiftar lagar om invandring m.m. bör ju rimligtvis kritiken riktas mot tidigare och nuvarande regeringen, inte mot kära bröderna Swärd & Grenholm som är ytterst obetydliga i detta sammanhang.

Kronlids kritik har förstås varit mer seriös och saklig men samtidigt förvånansvärt tunn. Precis som i webbTV-debatten jag och hon hade använder hon sig av en rad argumentationsfel i debattartiklarna. Ett tydligt sådant är när hon bemöter min grundtes om att bibliskt moral gör det omöjligt att motsätta sig migration från fattiga, krisdrabbade till rika, trygga länder. Istället för att argumentera för varför biblisk moral skulle tillåta att man förbjuder fattiga, krisdrabbade människor att migrera till rika och trygga länder så skriver hon att i så fall står ju inget parti för biblisk moral. Och det är förstås sant, men inte något argument mot tesen.

Kronlid gör endast två bibelhänvisningar: till 3 Mos 19:33-34 som fullständigt smular sönder Sverigedemokratisk ideologi eftersom Gud där säger att invandraren (och ja, ḡêr syftar på alla former av invandrare, även utrikes födda och dem som stannar permanent) ska behandlas som en infödd. Infödda svenskar kan aldrig tvångsutvisas vad vi än gör, och därmed behandlas asylsökande invandrare annorlunda då de utvisas till höger och vänster. Kronlid refererar till verserna ändå för hon hävdar att Sverige inte älskar sig självt och därmed inte kan älska invandraren än, men det är förstås bara dumheter. Svenskar lever på en nivå som skulle kräva 3,7 jordklot om resten av världen delade den, ska vi vänta tills vi äter tio jordklot innan vi börjar tänka på alla?

Den andra bibelhänvisningen är Apg 17:26, migrationsmotståndares tillika apartheidförespråkares favoritvers. Jag diskuterar denna vers i boken och även i detta blogginlägg, men någon som går ännu djupare i att visa varför Apg 17:26 inte på något sätt är ett försvar för nationalism eller kritik av migration är IT-pastorn Lars Gunther. Här är ett utdrag av hans fantastiska exegetiska genomgång:

 • Ordet för gränser (ὁροθεσία, horothesia) är inte en teknisk term för nationsgränser, utan kan gälla gränser mellan många olika slags områden. Det besläktade ordet ὅριον(horion) återfinns på flera ställen i NT och anger då väldigt många olika slags områden.
 • I texten sägs det uttryckligen vara gränser mellan platser att leva på (κατοικίας, katoikias). Texten talar alltså inte om länder!
 • Det är inte bara gränser, utan också tider (καιροὺς, chairos), som Gud bestämt för folken. Det går inte att göra politik av tider! Talet är inte till för att presentera politisk filosofi.
 • Som Keener skriver i citatet ovan är texten deskriptiv, inte preskriptiv. Den beskriver Guds handlande med folken i syfte att leda dem till frälsning.
 • Talet från början till slut handlar om att presentera det frälsande evangeliet. I vv 26-28 har… Paulus med hellenistiskt språkbruk och begreppsapparat förkunna[t] äkta bibliska tankar om skapelsens Gud och hans förhållande till människorna. (Larsson). Talet slutar med en appell till omvändelse.

Se även samtalet mellan Pelle Poluha och Gunther i kommentarsfältet. Det framgår med all önskvärd tydlighet att alla försök att få Paulus att tala om migration är misslyckade, en sådan tolkning är otroligt off inte bara när det gäller versens sammanhang utan nytestamentlig praktisk teologi i sin helhet, och historiskt sett är det som Gunther poängterar närmast enbart rasister och apartheidförespråkare som tolkar in migrationsförhindrande gränser i Apg 17:26.

Och detta har fram tills nu varit den absolut viktigaste bibelversen för den kristna migrationskritiska rörelsen i Sverige. De har inget bättre att komma med. Som jag sagt till många av mina vänner under bokskrivandets gång: att argumentera för att kristna ska välkomna flyktingar och invandrare är inte bara viktigt, det är sjukt enkelt.

7 kommentarer

 1. Micael!

  Om du/ni varit trygga i er övertygelse om bokens innehåll, så hade ni inte behövt försvara den med näbbar å klor.
  Jag har inte läst boken och kommer ej heller att göra det, då jag anser att din teologi är en lagisk lära som skapar skuld och dåligt samvete om man inte lever och tror som du.

  Jesus var flykting, Nej, det var han inte, hans föräldrar flydde till Egypten utifrån en befallning från Gud och frågan är om det är Gud som befallt alla flyktingar att komma hit?

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   De allra flesta som har kritiserat oss de senaste dagarna har inte läst boken och har heller inte förstått vad den säger. Allt jag skrivit om detta på bloggen och i debattartiklar har gått ut på att förtydliga det vi säger samt poängtera de argumentationsfel som Kronlid till exempel använder sig av. Näbbar och klor är det snarare SD:arna som använder sig av, oftast med argument ihåliga som syltmunkar!

   Det är lustigt detta att folk ifrågasätter titeln, det är det minst kontroversiella med boken 😉 60 miljoner är på flykt idag enligt UNHCR, hälften av dem är barn. Låg ålder diskvalificerar en alltså inte från flyktingbegreppet. Det som avgör om man är flykting är om man flyr från förföljelse eller krig. Hur länge man stannar i det nya landet, vilket bemötande man får där och så vidare är irrelevant, man är fortfarande flykting. Därför är det inte på något sätt inkorrekt att säga att Jesus var flykting.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Om man skriver att ”Jesus var också flykting” så tror man förstås att du verkligen menar att JESUS VAR EN FLYKTING, dvs att han flydde för att rädda sitt eget liv.
    Så för alla som inte vet vad Jesus har gjort för oss blir budskapet att Jesus var som vilken annan flykting som helst. Så vad skulle han kunna ge mig?

    Gilla

 2. Kul att kunna bidra till att du är glad, Micael. Lycka till med att göra migrationspolitik av 3 Mos 19:33-34, Matt 7:12 och Matt 25:35. Glöm inte bort exegesen, bara. Fråga dig om texterna verkligen syftar till att presentera en politisk filosofi. För du får ju absolut inte rycka dem ur deras sammanhang och ge dem ett budskap som författaren inte avsåg. Men följ bara Gunthers sju steg så går det nog bra. Trevlig kväll!

  Gilla

  1. Hej Pelle! Det skulle nog vara bra för dig att läsa boken alltså, du är rätt engagerad i den här debatten men beter dig som att det enda vi säger eller förmår säga är det som får plats i våra debattartiklar på under 4000 tecken vardera. Om du får tag på boken skulle jag rekommendera dig att i synnerhet titta på kapitel 12, där jag förklarar hur jag gör kopplingen mellan den bibliska moralen och hur kristna ska se på migrationspolitik. Kortfattat kan det beskrivas på följande sätt:

   3 Mos 19, 5 Mos 10 med många paralleller, Jes 16 och 21, Jer 7, Luk 10 och Matt 25 handlar alla om invandrare och hur Guds folk förväntas bemöta dem: som sig själva, med kärlek och medmänsklighet.

   I Matt 7:12, Matt 5:40 med mera ingår alla människor i etiken, inklusive invandrare och utrikes födda, vilket gör Bibelns ekonomisk undervisning om att hjälpa de fattiga närhelst man kan (5 Mos 15:9, 1 Joh 3:17, Luk 6) och verka för jämlikhet (Luk 3:11, 2 Kor 8:13-15) applicerbart för alla människor. Jag argumenterar för att Bibeln inte säger att kristna ska vara rikare än andra, och Bibeln säger definitivt inte att vikingaättlingar uppe i norr ska vara rikare än alla andra, detta gör att när kristna eller svenskar är rika så har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa dem som är i nöd. Lägg därtill undervisningen om gästfrihet, barmhärtighet etc som också enligt Matt 7:12 måste kunnas appliceras på andra än kristna.

   Det är utifrån detta som jag drar slutsatsen att vi med en biblisk moral i ryggen inte kan vända oss mot migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder. Utifrån det så kan kyrkan genom sitt profetiska, regimkritiska uppdrag kritisera rika länder som förbjuder fattiga, nödlidande människor att söka skydd, då detta är ett omoraliskt beteende. Däremot är jag själv övertygad om att kristna inte ska inta politiska positioner och själva styra politiken, men då den övertygelsen ligger utanför bokens ram är det inget jag explicit argumenterar för. Det jag skriver är detta:

   Ett kristet förhållningssätt till flyktingskap och migration handlar inte bara om hur vi ser på och relaterar till politik. Det är mycket bredare än så, och vi har motiv som är mycket mer primära än politisk påverkan i sig. När vi tillber Gud så utnyttjar vi vår religionsfrihet, men det handlar inte om ett politiskt statement. Vi vill helt enkelt bara tillbe Gud. När vi förkunnar att stöld, mord och girighet är synd kommenterar vi onekligen de moraluppfattningar som ligger till grund för lagstiftningen, men vårt primära mål är att förkunna Guds vilja och Ord. När vi därtill välkomnar och välsignar främlingen, visar gästfrihet och hjälper dem som har flytt så sänder det också en tydlig politisk signal, men vår främsta motivation är att lyda Jesus och sprida Guds rike.

   Om överheten då förbjuder oss att tillbe Gud och förföljer oss ska vi förstås fortsätta tillbe om det så kostar oss livet, och vi gör rätt i att argumentera för att religionsfrihet är gott och att alla bör vara fria att söka Herren. Om överheten legaliserar stöld, mord och exploatering och/eller uppmanar oss att delta i detta ska vi fortsätta följa den bibliska moralen och kritisera Världen för dess syndfullhet. Och om överheten trots sin rikedom sätter upp stängsel och murar mot flyktingar, agerar ogästvänligt och jagar papperslösa ska vi kristna fortsätta visa gästfrihet, barmhärtighet och mod även när det innebär civil olydnad och påpeka att överheten beter sig omoraliskt och ogudaktigt. (s. 170).

   Av samma anledning kritiserar jag kristna som trots de bibliska moraliska värdena kritiserar rika länder som tar emot fattiga och nödlidande invandrare och som argumenterar för att dessa i praktiken ska utvisas till förföljelse och fattigdom. Det är, bibliskt sett, en omoralisk sak att argumentera för.

   Hoppas det var klargörande! Gud välsigne dig

   Gilla

 3. ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt. 7:12).

  Om jag vore syrian så skulle jag vilja att svenskarna, européerna, amerikanarna, turkarna, araberna slutade bomba och kriga i mitt land så att jag kunde leva där i fred.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s