Är ”sälj allt ni äger” en bildlig uppmaning?

pexels-photo-259251

I en Facebook-kommentar till mitt förra inlägg om kommunitetsliv menade en person att egendomsgemenskap inte kan ses som helgelse. Då jag poängterade att Jesus uppmanar till egendomsgemenskap i exempelvis Luk 12:33 och 14:33 skrev personen:

Blir märkligt att tolka de där skriftställena bokstavligt på det sättet. Det är en illustration på att vi måste försaka allt för att följa. Det andra skriftstället handlar om att inte samla skatter här utan i himlen. Alltså poängen är att tänka efter på var ens hjärta är så man prioriterar rätt samla inte och åtrå inte. Det handlar inte om att ingen får äga det nödvändiga för att klara livet. 1 Tim 5:8

Jag menar att det tvärtom blir väldigt märkligt att tolka dem bildligt. I Luk 12:33 säger Jesus: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.” Det riktas enligt vers 22 till hans lärjungar. Orden om att sälja allt är en uppenbar parallell till Jesu uppmaning till den rike mannen i Matt 19, Mark 10 och Luk 18. Uttrycket återkommer även i Apostlagärningarna när inträdet i den urkristna egendomsgemenskapen beskrivs (Apg 2:44-45, 4:34-35).

Här ser vi ett första problem med att förstå dessa ord som bildliga. Dess första åhörare, lärjungarna, följde dem bokstavligen. Lukas är ju även författare till apostlagärningarna, så det är en medveten koppling mellan Jesu uppmaning till allt-säljande och lärjungarnas egendomsgemenskap. Att Lukas i evangelierna skulle använda det bildligt men sedan bokstavligt i apostlagärningarna är långsökt.

Ännu tydligare blir det om vi betänker det orimliga i att ge till de fattiga bildligt. Uppmaningen att sälja allt åtföljs alltid av ”och ge gåvor” eller ”och ge åt de fattiga”. Hur gör man det bildligt, och vad hjälper det ens?

Hur är det då med Luk 14:33? ”På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.” Eftersom det uppenbarligen finns många kristna som inte avstått från allt de äger verkar det vid första anblicken tydligt att Jesus här menar ett bildligt avståndstagande från egendomar. I vers 27 talar han om att alla lärjungar ska ta sitt kors på sig, vilket uppenbarligen är bildspråk för förföljelse och lidande.

Samtidigt har vi återigen problemet att de första lärjungarna faktiskt avstod från allt de ägde. Jerusalemförsamlingen innefattade nästan alla kristna som fanns just då, och de övergav alla personlig egendom för att ha allt gemensamt istället. Även om Luk 14:33 tolkas bildligt finns det inget stöd i Nya Testamentet för att man skulle kunna äga överflöd. Som jag har skrivit om tidigare handlar inte egendomsgemenskapen, och därmed allt-säljande, om total egendomslöshet, utan det handlar just om att nöja sig med det nödvändigaste och ge resten till nödlidande.

Det jag tror Jesus pekar på i båda dessa bibelställen är att Gud är inkompatibel med mammon, vilket betyder rikedom, och att hans lärjungar därmed inte ska se sina ägodelar som sina egna. Och i praktiken fungerar detta nästan aldrig om man faktiskt inte säger upp sitt privata ägande för att istället leva i egendomsgemenskap. Kristna ska inte vara rika, och rik behöver man aldrig bekymra sig för att vara när man delar allt man har med de fattiga.

16 kommentarer

 1. Utan att ha läst inlägget utan bara svarar på rubriken. Nej, det är en bokstavlig uppmaning, en uppmaning som det krävs en oerhörd tro, en frimodighet av magnitud och ett uppoffrande av rang för att våga följa.

  Gilla

 2. Ett stort problem är att ”ge bort allt” blir kan vara lika mycket ”ego” som att ha mycket pengar. Det blir en prestation av det som man kan beundra.
  Annars säger jag inte mot det, jag har fått uppleva hur meningslöst ett materiellt överflöde är, och sådant har börjat släpps greppet om mig.
  Men som sagt, det finns mycket som kan te sig som självförglömmelse men som bara är förklädd egocentricitet. Den sistnämnda varianten kännetecknas av bullrande högljudda egon som söker beundran och berömmelse.

  Gilla

  1. (…….Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske….)

   2kor8:12Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har. 13Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske, 14så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till hjälp. Så skall en utjämning ske, 15efter skriftens ord: »Den som hade samlat mycket hade intet till överlopps, och den som hade samlat litet, honom fattades intet.»

   16Gud vare tack, som också i Titus’ hjärta ingiver samma nit för eder. 17Ty han mottog villigt vår uppmaning; ja, han var så nitisk, att han nu självmant far åstad till eder. 18Med honom sända vi ock här en broder som i alla våra församlingar prisas för sitt nit om evangelium; 19dessutom har han ock av församlingarna blivit utvald att vara vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den kärleksgåva som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren till ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja. 20Därmed vilja vi förebygga att man talar illa om oss, i vad som rör det rikliga sammanskott som nu genom vår försorg kommer till stånd. 21Ty vi vinnlägga oss om vad som är gott icke allenast inför Herren, utan ock inför människor. 22Jämte dessa sända vi en annan av våra bröder, vilkens nit vi ofta och i många stycken hava funnit hålla provet, och som nu på grund av sin stora tillit till eder är ännu mycket mer nitisk.

   Gilla

 3. Hej!

  Jag har en liten fundering kring detta med fattigdomsbekämpning.

  Jag undrar hur ni ställer er till den rörelse som brukar kallas ”effective altruism”. Vad jag förstår lägger denna rörelse ner mycket arbete på att empiriskt undersöka vilka former av fattigdomsbekämpning som verkligen är effektiva. Hur gör ni i den frågan? Hur väljer ni ut de organisationer eller projekt som ni ger resurser till? Inom rörelsen finns också vissa personer (ex moralfilosofen Will MacAskill med organisationen 80 000 hours) som menar att fattigdomsbekämpning inte kan bli effektiv om givarna själva är fattiga. De förespråkar därför att folk skaffar sig välbetalda jobb och sedan skänker bort sin feta lön till noga utvalda hjälporganisationer. Jag vet att det finns kritik mot denna tanke, bl a att många välbetalda jobb finns i sektorer som inte är etiskt försvarbara. Men hur som helst tycker jag att de pekar på en viktig fråga: kan verkligen fattigdomsbekämpning bli effektiv om givarna själva saknar ekonomiska muskler? Det skulle vara intressant att höra era tankar om detta.

  Mvh Johan

  Gilla

 4. Hej Micael!

  Jag undrar hur du ställer dig till Peter Singers filosofi och hans sätt att leva? Min åsikt är att han verkar vara en genuint god människa som på ett oegoistiskt sätt försöker motverka lidande och orättvisor.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

  1. Hej Johan och Annie!

   Jag har hört talas om effective altruism utan att ha studerat den djupare. I en svensk kontext är behovet av en sådan organisation mycket mindre eftersom svenska NGOs och deras partnerorganisationer är så rigoröst granskade. Min uppfattning efter att ha fokuserat på biståndseffektivitet i mina utvecklingsstudier är att det stora problemet är underfinansiering – att vi inte ger tillräckligt till organisationerna – snarare än att organisationerna skulle vara ineffektiva eller missköta sig.

   Jag tror inte det behöver vara fel eller synd i sig att ha en stor lön om man lever enkelt och ger merparten till fattigdomsbekämpning, men det är en stor frestelse att ha en stor lön och i praktiken behåller nästan alla som har det de flesta pengarna för sig själva. Därför tycker jag att det kan vara lite naivt att uppmana folk att tjäna fett med pengar som någon slags lösning på världsproblemen – jag fokuserar på att uppmana till enkel livsstil och förnöjsamhet, oavsett inkomststorlek. Och som du är inne på är det otroligt centralt vad man faktiskt gör för att få den där lönen. Om man tjänar pengar på krig eller exploatering av de fattiga blir det bistånd man sedan ger för lönen enbart plåster på sår som man själv orsakat.

   Peter Singers tankar om att vi har en plikt att rädda fattigas liv resonerar mycket med mina egna, inte minst som han uttrycker dem i videon ovan. Det menar jag är vad Jesus undervisar också – vi ska inte vara rika, utan leva enkelt och ge så mycket som möjligt till de fattiga. Jag skulle dock vara försiktig med att kalla honom en genuint god människa eftersom han har argumenterat för att spädbarn inte är människor och att vi har rätt att döda dem.

   Allt gott!

   Gilla

   1. Hej!

    Som jag har uppfattat Effective Altruism så handlar det inte i första hand om att sortera bort de oseriösa, utan om att empiriskt undersöka vilka hjälpinsatser som faktiskt räddar flest liv. Även bland projekt och organisationer som alla är seriösa och där alla jobbar utifrån de bästa intentioner, så kan det finnas stora skillnader i utfallet.

    Vad gäller Singer så har jag hört honom själv förklara i en intervju vad detta moraliska dilemma handlar om. Jag uppfattade i den intervjun inte att han menar att vi har någon allmän rätt att döda spädbarn. Vad han pratade om var sällsynta fall där exempelvis ett barn fötts med så kraftiga hjärnskador att det aldrig kommer att kunna kommunicera eller ens nå medvetande. Singer menade att om ett sådant barn ligger i respirator så är det inte ovanligt att läkare och föräldrar tillsammans beslutar att respiratorn ska stängas av. Men om ett barn med sådana hjärnskador klarar av att andas själv så kan inte läkare och föräldrar ta detta beslut. Som jag uppfattade honom är det bara i sällsynta fall som dessa som han menar att föräldrar och läkare tillsammans bör kunna besluta att aktivt avsluta barnets liv, eftersom avsikten i detta fall är identisk med avsikten i respiratorfallet. Så uppfattade i alla fall jag hans ståndpunkt – absolut inte att vi har rätt att döda spädbarn hur som helst.

    Mvh Johan

    Gilla

   2. Hej!

    Jag vet att det förekommer protester mot Peter Singer vid olika sammanhang. När han besökte bokmässan i Göteborg för många år sedan skrek kvällstidningarnas löpsedlar ”Mördarfilosof kommer till Göteborg!”

    Inget kunde vara mer felaktigt! Men det gör sig bra som rubriker i sensationslystna media.

    Singer menar att alla levande, kännande varelser (både djur och människor) har intressen som de behöver få tillgodosedda och de inte ska utsättas för lidande. De smaskiga rubrikerna handlar om att han i de fall som livet är outhärdligt förespråkar eutanasi. Detta tillämpas i praktiken redan idag i Sverige, genom att livsuppehållande åtgärder avbryts. Det gäller både svårt sjuka, svårt sjuka barn och gamla människor som är döende och där bara lidande återstår. Det som händer är till exempel att gamla dör av uttorkning – man låter alltså livet avslutas på ett onödigt plågsamt sätt.

    Är det då mer humant att (som också redan görs) ge lite extra morfin för att lindra de värsta plågorna, även om det skulle innebära att livet förkortas? Peter Singer är en modig människa, som vågar prata om det som sker i det tysta. Han står alltid på de svagas sida och förtjänar all respekt!

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

    1. Hej igen!

     Missade två ord där, men det går förhoppningsvis ändå att förstå vad jag menar…

     Annie

     Gilla

 5. Det som inte sker av tro är synd.

  Om Gud talar till dig, ger dig tro för att sälja allt och ge till de fattiga, ja då är det helt rätt.
  Men att göra dessa ting utan tro är att utsätta sig för stora problem.
  Tro kommer av att Gud talar, talar inte Gud så finns heller ingen tro. Gör man saker ändå, så får man skylla sig själv, dvs bära otrons konsekvenser.

  Micael är en expert på att lägga skuld och fördömelse på de som inte tror som han i detta ämne, så därför uppmanar jag varje läsare på denna sida, låt Gud leda dig i din vandring, låt han tala och ge dig tro för vad du skall göra.

  Vissa kanske skall göra som Micael, men inte alla och gör som Jesus säger:

  Luk_12:57  Varför låten I icke edert eget inre döma om vad rätt är?

  Bb

  Gilla

 6. Den här mannen gav upp ett liv på universitetet för att följa Jesus.
  Han började ta Jesus ord ordagrant och det ledde till att efter han bjudit hem hemösa 2 gånger förlorat sin lägenhet på började han leva med dom som hemlös. Han försöker att ge till alla som ber, som Jesus sa att vi skall göra.

  Gilla

 7. Och här är Billy i Filippinerna (under ”martial law”) med sin församling där man försöker tillämpa Jesu ord – Älska din nästa som dig själv.Men jag håller inte riktigt med i hans förklaring om extremism när det gäller kristna. För det är bra att vara extrem för Jesus.
  Jesus var ju extrem. Och han vill att vi skall följa honom. Men vad han menade med ordet extrem var kanske ”förvrängd tolkning”.Hur som helst videon kanske får ngn att tänka till och reflektera över vad som är sant och inte.

  Gilla

 8. Du gamla du fria du fjällfeta ko, du tysta du köttrika sköna, ja jag vill leva jag vill älska Micael.
  Ha ett fantastiskt Nationaldagsfirande önskar Matte !

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s