Vem ger oss rätt att försvara oss?

Nu är försvaret på agendan igen, men på EU-nivå. EU-kommissionen(som fungerar lite som en regering inom EU) har nyligen föreslagit att det ska byggas upp en EU-militär och att länderna ska samarbeta kring vapenproduktion och –forskning. Frankrikes nya president Emanuel Macron är jättetaggad på detta, efter att ha lobbat för just det under sin valkampanj. Även Stefan Löfven tycker det är en bra ide, så länge inte svensk militärindustri missgynnas.

Tidigare har krigsdebatten i Sverige kretsat mycket kring NATO. Borgarna har varit för och de rödgröna mot medlemskap i militäralliansen med kärnvapen(hos USA, Storbritannien och Frankrike) och halvdiktaturer(Turkiet). Åtminstone på ytan. För de senaste åren har S-MP-regeringen slutit flera avtal med NATO om samarbete och man har låtit NATO öva tillsammans med svenska militären på svensk mark, bland annat i Norrland.

Ytterligare teman har varit vapenexport till länder som Saudiarabien och tvångsrekrytering av ungdomar till militären, saker som politiker på båda sidor varit både för och emot. Men oavsett position i de här frågorna verkar de flesta vara rörande överens om några saker:

1.Varje land har rätt att producera vapen

2.Varje land har rätt att försvara sig med dödligt våld vid en attack

3.Militären är nödvändig för att avskräcka fiender från att attackera Sverige eller svenska medborgare

Exercise Ulu Rajah in Brunei
Photo Credit: Defence Images Flickr via Compfight cc

Om nummer 3 är sann eller inte lämnar jag osagt den här gången. Men jag vill diskutera det faktum att vi vill avskräcka fiender från att attackera, och ifrågasätta 1 och 2. Ur ett ateistiskt perspektiv är det här fullständigt logiskt. Våld och hot om våld är en fråga om makt och den starkes överlevnad. Might makes right. Precis som i naturen, enligt ateistisk evolutionsteori. Den yttersta makten lägger vi hos staten och våra folkvalda representanter. De rättfärdigar statens våldsutövande genom att hänvisa till sin tilldelade makt. Så länge militären har kontroll över landets territorium på uppdrag av politikerna har också politikerna makt över landet. Och i förlängningen deras väljare. Ateismen rättfärdigar alltså militären genom människors vilja till makt över land och liv.

Om nödvändigt kan ateisten helt avhumanisera sin fiende, plocka bort den andres människovärde ur ekvationen, och kämpa för sin egen frihet och överlevnad till varje pris. Särskilt när det är fienden som attackerar. För när allt kommer omkring, om fienden tar död på henne är ju hennes tid slut, allt det roliga är över och hon slutar existera. Jag vet att det inte är så här alla ateister går runt och tänker hela tiden, men det är lätt att rättfärdiga sitt eget handlande om situationen blir svår med dessa tankar. Även för en kristen. Skillnaden är att en ateist har enligt sin världsbild inget att skämmas för i detta, medan vi kristna är kallade att till varje pris älska vår nästa. Till och med när det kan kosta oss livet. För vårt hopp ligger i att bli frälsta till det eviga livet. Det finns ett nytt liv att se fram emot, om vi håller fast vid Jesus Kristus. Hur gör vi det? Genom att tro på Honom och hålla Hans bud. Vi ska i allt förvandlas till att likna Honom och på så vis sprida Hans rike. Och Kristus har gjort alla anledningar att gripa till våld om intet.

Han har gjort försoningen mellan människor möjlig, eftersom Han även gjort det möjligt för Gud och människan att försonas. Eftersom Hans offer av nåd ger förlåtelse till alla som omvänder sig från synd och tror på Honom, så är vi också skyldiga att förlåta dem som står i skuld till oss(Matt 6:12-15). Vi ska älska och vi ska välsigna och vi ska be för dem som vill oss ont. Därför kan vi inte ta till våld som hämnd eller rättfärdigt straff för det någon gjort mot oss. Men om någon förtjänar det och aldrig omvänder sig? Gud har redan lovat att Han ska sända människosonen åter att döma rättvist. Då ska förtryckare få sitt straff, och de förtryckta få upprättelse(Rom 12:14-21, se även Habackuk). Dessutom: hur skulle vi kunna döma rättvist, när bara Gud ser människors hjärtan?

Vidare har Jesus gjort det möjligt för alla judar och hedningar att bli medborgare i Guds rike. Som Guds rikes medborgare och ambassadörer i den här världen har vi bara skyldigheter gentemot Honom. Inte mot någon världslig stat. Vår primära uppgift är att sprida Guds rike. Så när politiker eller andra vill tvinga oss att strida för exempelvis Sverige, så måste vi först fråga oss om det är enligt Jesu befallning. Om det gagnar eller stjälper vår kallelse att vara salt och ljus. Jag hävdar att det bara stjälper. När vi gör oss beredda att dö för något annat syfte kan andra se och tvivla. Hot om våld kommer bara stöta bort människor från oss, göra dem mer fientliga. Det finns inget rike, inget system i världen som kan mäta sig med Guds rikes storhet och godhet. Inget som är mer värt att försvara och dö för. Vi har alltså inte rätt att ta till dödligt våld för att försvara något land vid en attack. Och det gäller även icke-kristna, även om de inte insett det än. Men inte ens för Honom får vi ta till vapen.

När Jesus blev gripen i Getsemane trädgård föll en av hans lärjungar ut i ett desperat angrepp till försvar och kanske hämnd. Men Jesus reaktion blev en skarp tillrättavisning:

Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sade Jesus till honom: ”Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar?” (Matt 26:51–53)

svärdsman hela pingsten
Photo Credit: Simon Hammond Flickr via Compfight cc

En legion var en romersk krigsenhet på ca 6000 man. Jesus menar alltså att Han har en enorm makt till sitt förfogande, och att det som händer endast sker därför att Jesus frivilligt låter det hända. Men innan dess säger Han att den som tar till svärd ska dödas med svärd. Troligen menade han inte att alla som använder svärd eller andra vapen också ska dödas med fysiska vapen, eftersom det bevisligen inte alltid har blivit så, men att det svärd som är Guds ord(Upp 19:13-15) ska användas för att döma alla dem som tar till vapen. Med andra ord att det är synd enligt Jesus att slåss med vapen. Så, har varje land rätt att producera vapen? Nej, knappast.

En del(män) kanske ger sig in i strid för att ta del av spänning och adrenalinpåslag. Men tro inte att det kristna livet är utan sådant! Även om detta absolut inte ska vara en anledning att bli kristen, så är det ändå värt att påpeka att vi ställs inför andliga strider, vare sig vi är medvetna om det eller ej(se Ef 6:11-17).

Det finns en sorts situation som jag tror jag skulle ha svårt att hålla tillbaka mitt våld i. Det är när icke-kristna utsätts för fruktansvärda brott, såsom tortyrer, vidriga övergrepp och annat, och det kan gå att stoppa det med dödligt våld. Men jag tror ändå att det är mot Guds vilja. Jag kan dock förstå om många inte håller med mig i detta, jag kan ha fel. Men Gud är allsmäktig och kan rädda varje situation. Vi måste våga sätta vår tillit till Honom genom bön och aktivt icke-våld till och med i väldigt svåra situationer. Så tar vi himlen till jorden, i hopp om det eviga fredsriket(Jes 2:4, Mika 4:3, Sak 9:10)

Avslutningsvis är vi kallade att gå lidandets väg. Förföljelser för tron är förstås idag inte så påtagliga i Sverige som i andra länder. Men de händer och kan blossa upp starkt även här. Med löften om uppståndelse och evigt liv har Han gjort det möjligt för oss att lida för sitt namns skull(Heb 11-12). Genom lidande segrar Kristus. Så segrade Han på korset, så segrar Han idag genom vårt lidande som ett vittnesbörd, och en dag ska Han vinna den slutliga segern genom att göra upp med allt lidande och död en gång för alla och besegra ondskan(Matt 24:6–10, Upp 20).

“Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.” (Matt 5:39)

12 kommentarer

 1. Hej!

  Du skriver ”Ur ett ateistiskt perspektiv är det här fullständigt logiskt. Våld och hot om våld är en fråga om makt och den starkes överlevnad. Might makes right. Precis som i naturen, enligt ateistisk evolutionsteori.”

  För det första finns det ingenting inom ateism som gör det logiskt att producera vapen eller sätta upp ett nationellt försvar. Ateism svarar på frågan om det finns gudar eller gudinnor i detta universum. Ateism svarar inte på några frågor som har med militärt våld att göra. Däremot är det möjligt att människor som råkar vara ateister också instämmer i punkterna 1 och 2 som du anger. Det är också fullt möjligt att människor som råkar vara ateister inte alls instämmer i punkterna 1 och 2.

  För det andra är det en missuppfattning att evolutionsteorin förutsäger ”den starkes” överlevnad. Det naturliga urvalet gynnar de individer som är bäst anpassade till sin miljö. Ibland kan styrka/våld vara en faktor som spelar in. I andra fall kan det vara helt andra saker som gör att individer ökar sina chanser, exempelvis mer utvecklad samarbetsförmåga eller förbättrad kamouflagetäckning eller förbättrad förmåga att ta upp näring ur födan, och så vidare.

  För det tredje undrar jag vad du överhuvudtaget menar med ”ateistisk” evolutionsteori. Finns det en särskild variant av evolutionsteorin som bara ateister forskar på? När det gäller moraliska slutsatser av evolutionsteorin, så anser jag personligen att jag som ateist bör befinna mig i ett bättre läge än du som teist. Jag kan kategoriskt säga att det lidande i naturen som är en konsekvens av evolutionen är något dåligt som vi bör motverka. Kan du som teist säga motsvarande utan att samtidigt kritisera Skaparen?

  Sedan har vi den sedvanliga svartmålningen av ateism och ateister, med uttalanden som ”Ateismen rättfärdigar alltså militären genom människors vilja till makt över land och liv” och ”Om nödvändigt kan ateisten helt avhumanisera sin fiende, plocka bort den andres människovärde ur ekvationen, och kämpa för sin egen frihet och överlevnad till varje pris.” Det land som toppar listan över militärutgifter i absoluta tal är USA. De länder som toppar listan utifrån del av BNP är Oman och Saudiarabien. Menar du att det är den populära ateismen i dessa länder som förklarar dessa siffror? När det gäller avhumanisering finns det väl i dagsläget inga bättre exempel än de metoder som exempelvis IS och Boko Haram använder sig av. Menar du att det är dessa organisationers bekännelser till ateism som förklarar varför de så fullständigt lyckas avhumanisera sina fiender?

  Du skriver vidare att vi är ”skyldiga att förlåta dem som står i skuld till oss”. Menar du därmed att de judar som överlevde förintelsen och som i många fall fick alla sina släktingar mördade är skyldiga att förlåta nazisterna? Och menar du att en våldtagen kvinna är skyldig att förlåta förövaren? Jag menar att förlåtelse är något som vi aldrig kan kräva av någon, allra minst av människor som redan ligger ner. Vår starkaste solidaritet ska vara med offren, inte med förövarna.

  Slutligen undrar jag hur du ser på detta med frälsning genom nåd? Du skriver om domens dag: ”Då ska förtryckare få sitt straff, och de förtryckta få upprättelse.” Men om de som varit förtryckare ångrat sig i Jesu namn, så antar jag att de kommer att klara sig ändå? Och om de som varit förtryckta inte trott på Jesus, så antar jag att de kommer att straffas ändå? För enligt Joh 3:16 är det tron som kommer att avgöra deras platser i evigheten, inte huruvida de har varit förtryckare eller förtryckta.

  Mvh Johan

  Gilla

  1. Hej Johan!

   Tycker du att det är ologiskt att bruka våld om ateismen är sann? Eller till och med moraliskt fel? Vad jag menar är att det går att hävda som ateist att våld är fel, men det finns lika lite att grunda det påståendet i som det finns att grunda påståendet att våld är rätt. Det bara är. Atomer krockar med varandra, penetrerar, splittrar, pressar ihop, klyver. När du hävdar att en människa har vissa inneboende rättigheter, exempelvis att fredas från våld i alla situationer, så är det antingen ett rent godtyckligt tyckande, eller ett påstående om något övernaturligt, som ju du som ateist inte tror på.

   Ateistisk evolutionsteori är det tänkande inom ramen för evolutionsteorin som på förhand utesluter att Gud har använt selektion och naturligt urval som verktyg i sitt skapande. Ateism förutsätter visseligen evolution, men evolutionen förutsätter inte ateism.

   Du har helt rätt i att USA och Saudiarabien, och förstås IS och Boko Haram krigar och bygger vapen samtidigt som de hävdar sig vara trogna Gud. Jag tror de syndar. Men i min text inledde jag med politiker i EU och Sverige, och de tror jag ofta har en ateistutgångspunkt.

   Det är inte jag som kräver att människor ska förlåta, det är Jesus. Eller kanske snarare förväntar sig det, från alla som vill ta emot hans frälsning. Bibeln förklarar att alla har syndat och gjort sig skyldigs till döden, och att när vi syndar gör vi det ytterst mot Gud. Eftersom han är helig och syndfri har han rätt att fälls oss. Vill vi sen ta emot nåden blir det hyckleri om vi samtidigt vill fäll de som syndat mot oss. Det är knappast alltid lätt, men nödvändigt.

   Gilla

   1. Hej och tack för svar!

    Du verkar tro att ateism är en källa till moral. Så är inte fallet. Ateism svarar inte på moraliska frågor, utan endast på den begränsade frågan om det finns några gudar i detta universum. Det betyder inte att människor som råkar vara ateister är amoraliska eller oförmögna att ge goda skäl till varför vissa handlingar är moraliskt att föredra. Det finns nämligen många olika sätt att tänka kring moral – med eller utan gudar. Många av vår tids mest ansedda moralfilosofer är ateister (vilket inte betyder att ateismen utgör kärnan i deras tänkande). Läser du etik på ett universitet är religionsfrågor i bästa fall en delkurs.

    Min poäng med evolutionsteorin är att den rimligen leder till större etiska problem för dig som teist än för mig som ateist. Om du tror att Gud designat evolutionen så måste du förklara varför en god och barmhärtig gud använder en metod som bygger på död och utslagning, och som innebär ett enormt lidande för alla de djur som plågas och dör utan smärtstillande medicin eller någon som tröstar. Teodicéproblemet som hänger ihop med lidandet i naturen är i mina ögon gigantiskt mycket större än motsvarande problem i den mänskliga sfären.

    När det gäller försoning undrar jag om du i de konkreta fall jag angav anser att förlåtelse är en plikt. Alltså: anser du att de judar som överlevde förintelsen och som i många fall fick alla sina släktingar mördade är skyldiga att förlåta nazisterna? Och menar du att en våldtagen kvinna är skyldig att förlåta förövaren? Och hur tänker du i nästa steg. Kommer offren inte att vara välkomna in i himlen om de vägrat att förlåta, samtidigt som förövarna kan få syndernas förlåtelse och ett evigt liv hos Gud? Bödlarna i himlen och deras offer i helvetet?

    Mvh Johan

    Gilla

  2. De som har förtryckt kan bli frälsta om de tror och OMVÄNDER sig. Av tro följer med nödvändighet omvändelse från sina synder. Genom omvändelse och dop till Kristus föds vi till ett nytt liv, en förtryckare tvättas ren och upphör vara förtryckare.
   Vad gäller de förtryckta så ja, eftersom även de har syndat krävs tro och omvändelse även för deras del.

   Gilla

   1. Och därmed gäller alltså inte det som du skrev, att förtryckare ska få sina straff och de förtryckta få upprättelse. Det ska de uppenbarligen inte alls. För om förtryckaren tror på Jesus kommer inget straff att utdelas. Och om den förtryckte inte tror på Jesus kommer ingen upprättelse att ske.

    Gilla

 2. Hej Jacob!

  Ditt inlägg är ett av flera i detta forum som svartmålar ateister. Jag ställer nu samma fråga till dig, som jag tidigare ställt till Micael: Hatar du ateister?

  I en text som handlar om att det är fel att kriga, verkar du själv förklara krig mot ateister. Ateisterna får skulden inte bara för krig: ”Ateismen rättfärdigar alltså militären genom människors vilja till makt över land och liv.”, utan också till den inställning till andra som möjliggör krig. Du skriver: ”Om nödvändigt kan ateisten helt avhumanisera sin fiende, plocka bort den andres människovärde ur ekvationen, och kämpa för sin egen frihet och överlevnad till varje pris.”

  Jag uppfattar din text som om du på Jesus befallning ändå skulle kunna gå ut i krig. Men att göra det för staten, nationen eller något annat icke-religiöst skulle se illa ut. Du skriver:

  ”Vår primära uppgift är att sprida Guds rike. Så när politiker eller andra vill tvinga oss att strida för exempelvis Sverige, så måste vi först fråga oss om det är enligt Jesu befallning. Om det gagnar eller stjälper vår kallelse att vara salt och ljus. Jag hävdar att det bara stjälper. När vi gör oss beredda att dö för något annat syfte kan andra se och tvivla.”

  Anledningen till att krig bör undvikas är alltså att andra kan se våldshandlingarna och tvivla på den kristna personens förträfflighet? Borde det inte handla om att det faktiskt är fel att skada och döda andra levande varelser?

  Nu tycker jag faktiskt att det börjar kännas hotfullt och obehagligt här på Hela Pingsten. Varför tas inte artiklar som förolämpar ateister bort? Är det ok att ge sig på ateister och anklaga dem för de värsta hemskheter?

  Jag tycker att din text utstrålar allt annat än icke-våld. Och jag gissar att det var syftet? Men kanske är det tillåtet att kriga för att nå Guds rike?

  Vänligen,
  Annie Svensson (icke-våldsaktivist)

  Gilla

  1. Hej Annie!
   Nej, jag hatar inte ateister. Jag hatar ateismen. Men jag älskar ateister, eller åtminstone försöker göra det. Jag har inte gett atister skulden för krig, men jag har reflekterat över hur en ateistisk världsåskådning kan ge människor möjlighet att åtminstone för sig själva försvara sitt bruk av våld. Så skriver jag för att kontrastera ateismen/naturalismen med kristet lärjungaskap. Samtidigt är jag väl medveten om att krig och våld har förts av allt från kristna villolärare, muslimer, buddhister, deister och ateister. Poängen är att även om en ateist kan vara icke-våldsförespråkare så finns det inget i hennes världsåskådning som TVINGAR henne till det och förbjuder motsatsen. Med Jesu efterföljelse är det annorlunda, för jag hävdar utifrån Mästarens ord att alla som försvarar våldsutövning i vår tid är villolärare.

   Här var poängen att om vi frågar oss om det är enligt Jesu befallning att gå ut i ett visst krig så är det enda rimliga svaret ett rungande NEJ. De orsakar du sen pekar ut är också viktiga, att det blir otroligt förvirrande och konstigt om just de som kallats till att mäkla fred och göra sig villiga att offra sina liv för alla andra, sen går ut i krig och brukar våld. Vilket ju har hänt och har varit fruktansvärt.

   På vilket sätt har jag hotat er Annie?
   Gud välsigne dig

   Gilla

   1. Hej Jacob!

    Varför menar du att jag måste ”tvingas” att uppföra mig väl mot andra? Det verkar tydligen vara så för dig som anhängare av kristendomen. Eller? Skulle du löpa amok och ge dig på andra om du inte hade Jesus som övervakare?

    Varför hatar du ateismen? Det betyder ju bara att man inte tror på Gud.
    Det säger inget om ens handlingar och drivkraften bakom dem.

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

 3. Jacob. nu tror jag vi behöver en mycket grundläggande historielektion här, då jag får intrycket att du skolkade den dagen ni hade det i skolan.

  Synnerligen kortfattat.
  Arkeologerna hittar mycket få spår av krig före den neolitiska revolutionen, men massor efter den. Jordbruket och bofastheten skapade för första gången i människans historia något av vikt att slåss om och spåren av dom första krigen sammanfaller relativt väl i tid med odlandet och spåren av dom första organiserade religionerna.
  Jordbruket skapade begreppen egendom och arbete som vi känner dom idag, innan dess fanns dom bara i rudimentär form.
  Egendom ger makt och maktkamp och arbete kräver kontroll över arbetskraften. Maktkampen ger möjlighet till mer makt och mer egendom för segraren. Maktkampen kräver soldater och soldater behöver kontrolleras av makthavarna.
  Kontroll av både soldater och arbetskraft kräver kontrollmetoder. I början kanske det räckte med morot och piska, men när antalet människor som skulle kontrolleras växte så behövdes bättre metoder. Dyrkan av och trohet till en härskare som säger sig ha kontakt med gudarna är en sådan. Högst sannolikt är det därför vi ser korrelationen i tid mellan odlandet, krigen och den organiserade religionen. Ett annat tecken på detta är den avhumanisering och dom uppmaningar till massmord av hela folkslag som beskrivs i GT
  Slutsatsen blir att det är hög sannolikhet att organiserad religion var en av dom viktigaste faktorerna i skapandet av armeer och då också krigföring i större skala.

  Att ateism, eller frånvaro av tro skulle ha bidragit till att starta något av världens krig är faktiskt ett rent löjligt påstående. Det är sannolikt också fel att påstå att religion i sig heller skulle ha gjort det, orsakerna till krig är nog av betydligt mer materiellt slag, men att religionen är och nästan alltid har varit ett redskap för blodtörstiga härskare är mycket tydligt. Ungefär lika tydligt som att du har gjort en undermålig och felaktig analys av krigens orsaker i din artikel.

  Gilla

  1. Vad sägs om första om andra världskrigen? Kalla kriget? Var det inte åtminstone delvis genom en ateistisk världsåskådning de stridande parterna rättfärdigade kriget mot varandra? Nazismen? Kommunismen? Kapitalismen? Nationalismen?

   Gilla

   1. Nej och åter nej!
    Alla aggressiva nationer utom Sovjetunionen hade dels den kristne guden på sin sida och dessutom var anledningarna till krigen att imperialismens plundrarmakter hade råkat i luven på varandra om uppdelningen av bytet.
    Sovjetunionen hade sin egen gud, Stalin hette han, men hans aggressivitet mot t.ex. Finland och östeuropa var troligtvis enbart en reaktion på hoten från den imperialistiska västvärlden. Själv hade han fullt upp med att förtrycka sitt eget folk.
    Ateistisk världsåskådning var då synnerligen sällsynt i västvärlden och t.om. Hitlers soldater hade texten ”Gott mit uns” på sina bälten. Alla imperialistiska nationers armeer välsignades av kristna präster och efter operation Barbarossa släpptes den kristna ortodoxa kyrkan åter fram i Sovjetunionen.
    Du skulle nog inte skolkat från historielektionerna Jacob.

    Gilla

    1. Såg att jag glömde Japan, där Shintoismen rådde och kejsaren var Helig, men det ändrar inget i det stora hela. Du har fel ändå Jacob.

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s