Tre saker kristna Israelvänner behöver ta hänsyn till

rob-bye-103200.jpg

Så, du är Israelvän! Du är övertygad om att Guds plan för den sista tiden är att det judiska folket ska återvända till den återupprättade staten Israel med Jerusalem som huvudstad. Spännande! Av erfarenhet vet jag att det inte är en övertygelse du kommer överge i första taget. Men låt mig skicka med dig några saker jag tycker att du behöver tänka på.

1 Palestinier finns

Det är förstås inga nyheter för dig, men det jag önskar att du funderar på litegrann är: om Israel nu ska ta över hela Kanaans land för att Gud bestämt det, vad ska hända med palestinierna som bor där? Ska de bli medborgare? Ska de drivas ut? Vilket sätt är mest etiskt, utifrån biblisk moral? Och här kommer en knäckfråga: om Israel ska fortsätta vara mellanösterns enda demokrati, vad händer när palestinierna blir i majoritet i Israel? Ska den nuvarande situationen fortsätta, när Israel bestämmer över palestiniers liv på massa sätt genom ockupation och handelsrestriktioner men inte ger dem rösträtt? Vad tror du blir bäst? Vad är mest Kristuslikt?

Du kanske känner dig frestad att påpeka att palestinier inte alls finns för att Palestina aldrig varit ett eget land, för att de är araber och bla bla bla. Men glöm terminiologin för en sekund och fokusera på människorna. Det här är kvinnor och män av kött och blod, flera av dem är kristna. Hur ska deras framtid se ut? Ska de också drivas bort till flyktingläger liksom hundratusentals av deras grannar och landsmän i den process som gjorde att Israel bildades? Eller ska de få leva i Israel som fullvärdiga medborgare trots att de inte är judar? Vad är ditt svar?

2 Konfliken behöver lösas

Inom freds- och konfliktstudier kokar man ofta ner konflikter till dess grundläggande inkompatibilitet, dvs. det som inte går ihop. I Nordirland ville vissa att de skulle tillhöra Irland och andra att de skulle tillhöra Storbritannien. Kashmir vill vissa ska tillhöra Pakistan och andra Indien. I det här fallet vill vissa att Kanaan och Jerusalem ska tillhöra Israel medan andra vill att de ska tillhöra en palestinsk stat. Och grejen med inkompatibiliteter är att det per definition inte går att tillfredsställa alla parter.

Nå, jag vet att du förmodligen anser att Israel har all rätt i hela världen att ta hela kakan för sig själv och inte ge palestinierna någonting. Men hur skulle det inte göda våld och terrorism? Och som jag nämnde ovan, hur är det kompatibelt med demokrati? Hur verkställs din politiska vision om en allenarådande judisk stat utan att massa fler barn dör? Det är otroligt viktiga frågor som du som Israelvän inte kan blunda för.

3 Ojämlikheten behöver bekämpas

På Västbanken är barnadödligheten 15 barn av 1 000 födda, 40 % saknar säker tillgång till rent vatten och BNP per capita är 4 300 dollar. I Israel är barnadödligheten 3 barn per 1 000 födda, 0 % saknar tillgång till rent vatten och BNP per capita är 35 000 dollar. Det här kanske du omedelbart vill skylla på det palestinska ledarskapet, men kom ihåg att det inte finns någon Palestinsk stat och att Västbanken länge har kontrollerats och fortfarande styrs och begränsas av den israeliska regeringen, som Västbankens palestinier inte kan rösta bort i demokratiska val. Därtill råder liknande ojämlikheter mellan arabiska och judiska israeliska medborgare, och jag vet att du tycker att den israeliska regeringen är fantastisk och underbar men det blir lite dumdristigt att förneka att de här problemen existerar.

Utifrån din övertygelse att Jesus är Herre och hans ord är sanna är du förstås överens med mig om att vi ska behandla alla människor som vi själva vill bli behandlade (Matt 7:12), att vi ska värna om de fattiga, att vi ska bekämpa orättvisor och så vidare. Och då är det förstås viktigt att vi funderar på hur, och verkar för, att ojämlikheten mellan israeler och palestinier minskar.


Allt det här kokar ner till att vi alla tar de bibliska buden om att sprida fred och rättvisa seriöst. Det är inget som kan ignoreras på grund av den ena eller andra eskatologiska teorin. Jag skulle vilja se fler Israelvänner som på allvar värnar om fred och rättvisa för både israeler och palestinier. Håller du med?

23 kommentarer

 1. Stort tack Micael för ett blogginlägg som jag sent ska glömma! Jag har sagt det förut och säger det igen: du är vår tids Johannes Döparen som får säga sådant som vi alla inte vill höra men som Gud vill ha sagt. Jag ber om Guds allra rikaste välsignelse över dig Många varma kramar Från Elsemarie Hallqvist

  Med vänlig hälsning, Elsemarie ________________________________

  Gilla

 2. Lösningen är i Jesus Kristus.
  (Så här står det om Jerusalem i Jesaja.)

  1 Himlen är min tron och jorden mitt fotstöd. Hur skulle du kunna bygga ett tempel åt mig, som går upp mot detta? 2 Min hand har gjort både himmel och jord, och de tillhör mig. Men ändå är jag glad och tacksam för varje människa som med ödmjukhet lyder mitt ord. 3 Den som väljer att gå sin egen väg och vill leva i synd är under en förbannelse. Gud kommer inte att ta emot hans offer. När han offrar en tjur på Guds altare är det offret lika avskyvärt för Gud som ett människooffer. Ett offrat lamm eller ett skördeoffer är som att lägga en hund på Guds altare eller att bestänka det med blod från svin. Rökelse från en sådan människa räknar Gud som tillägnad en avgud. 4 Jag ska sända svåra plågor över dem, allt det som de var rädda för, för när jag ropade på dem vägrade de att svara, och när jag talade ville de inte höra. I stället gjorde de det som var ont inför mina ögon och sådant som de visste att jag avskydde. 5 Hör Guds ord, ni alla som fruktar honom och lyder hans ord! Era bröder hatar er och stöter bort er för att ni håller er till mitt namn. ”Ära vare Gud!” säger de hånfullt. ”Var lyckliga i Herren!” Men de ska komma på skam. 6 Vad är det för uppståndelse i staden? Vad är det för ett oväsen som hörs från templet? Det är Herrens röst när han hämnas på sina fiender. 7-8 Vem har hört eller sett något sådant som detta? Plötsligt, på en enda dag, ska nationen Israel födas, till och med innan värkarna har satt in. På ett ögonblick, precis när födslovåndorna ska till att börja, är barnet fött och nationen har uppstått! 9 Skulle jag vara med fram till förlossningen och sedan inte hjälpa? frågar Herren, er Gud. 10 Gläd er med Jerusalem! Gläd er med staden, ni alla som älskar den och har sörjt över den! 11 Gläd er över Jerusalem! Drick djupt av dess härlighet, som barnet suger sin mors bröst. 12 Välstånd ska råda i Jerusalem, säger Herren, och det ska välla fram över staden som en flod, för det är jag som sänder det. Hedningarnas rikedomar ska strömma in där. Jerusalem ska ta hand om de sina, precis som en mor som låter sitt barn vila vid bröstet, bär det på armen och gungar det på sitt knä. 13 Jag ska trösta er som bara en mor kan trösta. 14 När ni ser Jerusalem ska ert hjärta glädja sig. Ni ska få uppleva full hälsa. Hela världen ska få se Guds hand över sitt folk och hans vrede över sina fiender. 15 För se, Herren ska komma och döma med eld. Han kommer med sina vagnar som en stormvind för att tömma ut sin vrede och tillrättavisa med lågor av eld! 16 Herren ska straffa världen genom eld och svärd, och han kommer att slå många! 17 De som tillber avgudabilder gömda bakom träd i trädgården och de som har fester med all slags förbjuden mat, ska få ett fruktansvärt slut, säger Herren. 18 Jag ser mycket väl vad det är de gör. Jag vet vad de tänker, och därför ska jag samla alla nationer och folk till strid mot Jerusalem, där de ska få se min härlighet. 19 Jag ska göra tecken och under, och de som kommer undan ska jag sända med bud om mig till Tarsis, Put, Lud, Mesek, Ros, Tubal, Javan och till länderna bortom havet, till alla som inte hört ryktet om mig eller sett min härlighet. Där ska de förkunna min härlighet för hedningarna. 20 De ska föra tillbaka alla era bröder från varje nation, som en gåva till Herren. De ska föra dem dit på hästar, i vagnar och i bärstolar, på åsnor och kameler, upp till mitt heliga berg Jerusalem, säger Herren. De ska vara som tackoffer till Herrens tempel vid skördetiden och bäras i kärl som är helgade åt Herren. 21 Och en del av dem som kommer tillbaka ska jag utse till präster och leviter, säger Herren. 22 Lika säkert som att den nya himmel och den nya jord som jag vill göra kommer att bestå, lika säkert ska ni för alltid vara mitt folk med ett namn som aldrig ska dö ut. 23 Hela mänskligheten ska komma för att tillbe mig, vecka efter vecka, månad efter månad. 24 Och de ska gå ut och titta på de döda kropparna efter dem som gjort uppror mot mig, för deras mask ska aldrig dö, deras eld aldrig släckas. De kommer att bli en avskyvärd syn för alla människor!

  (Tass Saada är en palestinier som kom till tro på Jesus)

  Gilla

 3. Tack för att du försöker föra en intelligent, sansad argumentation. Pröva nu att använda dina argument om fred och rättvisa från motsatt ståndpunkt, så vi ser att måttståckarna är lika från bägge betraktelsevinklarna, bara för att göra det mer komplicerat. Här en karta över geopolitiska läget. Du kan nog lägga till fler länder som gärna motarbetar Israel. https://i.pinimg.com/originals/ba/eb/64/baeb649efe28497a396da7bd2ca7edfd.jpg
  Så, palestinierna kommer absolut ikläm. Men vem är det som klämmer egentligen…?

  Gilla

 4. 1 Palestinier finns
  Vad ska hända med palestinierna när Israel ska upprättas? Ja, det är en spännande fråga, och jag tror att svaret ytterst har att göra med Gudsbild. Personligen tror jag på en allsmäktig Gud som älskar mänskligheten, inklusive palestinierna (vare sig de är muslimer, kristna, judar eller ateister et c). Jag tror också att Gud är rättvis. Men vad allt detta innebär överlämnar jag till fullo till Gud själv att få visa oss människor – varje tanke vi själva kan generera kring hur Gud borde lösa världens problem och återupprätta relationer mellan olika folk kommer till korta. Historien är som oftast en enda lång lista på symtom utifrån människors oförmåga att “tänka gudomligt”. Gud är större. Men ett är säkert – ondskan kommer att besegras. I den mån du sammankopplar uppfyllelsen av de bibliska profetiorna kring Israel med orättfärdighet och övergrepp så blir den kopplingen för mig ohållbar, eftersom det är Gud själv som uppfyller profetiorna och för oss in i den messianska tidsåldern. Gud är god.

  Jag skulle våga tro att ett av skälen till dina negativa associationer utifrån de bibliska profetiorna kring Israel är att du likställer dagens sekulära stat Israel (vars medborgare kallas israeler, och består av både judar och araber, kristna och muslimer) med det rike som kommer att upprättas under den davidiske Messias kungliga styre i framtiden, när Gud slutgiltigt griper in i denna världs historia, och israeliterna (judar från de tio diaspora-stammarna, samt Juda och Benjamins stammar) kommer att få leva i fred inom gränserna för detta messianska rike.

  2 Konflikten behöver lösas
  Återigen: som troende på Israels Gud, den Heliga Treenigheten, ser jag det inte som människans uppgift att lösa konflikten – det är vi till synes oförmögna att göra. Lidandet kommer att bestå tills Gud griper in på ett mäktigt sätt. Gud griper in för sitt förbunds-folks skull, men att likställa detta med förnedring och lidande för alla andra människor, i synnerhet palestinier, är för mig ett besynnerligt resonemang och för återigen diskussionen tillbaka till Gudsbild: jag litar på Gud, hoppas på Gud. Därför är det inte en fråga som jag blundar för – men jag erkänner mina tillkortakommanden som skapad varelse och att jag inte kan veta exakt hur Gud kommer att förverkliga sina löften till Israel och världens alla nationer.

  3 Ojämlikheten behöver bekämpas
  Jag håller med dig om att varje form av förtryck och lidande i världen ska bekämpas, och att vi kristna (Israel-vänner eller ej) överlag inte gör allt som vi kan göra. Allraminst ska vi göra skillnad på människor när vi vill minska lidandet i världen. Men jag tror å andra sidan på de nytestamentliga passager som antyder att jag som Jesus-troende är inympad i det israeliska “väldet”/ folket (utan att för den skull vara jude, men som undersåte till judarnas Messias, Jesus), och att jag har mitt medborgarskap i det messianska rike som Jesus kommer att införa, med styre från Jerusalem. Det gör att jag av självklara skäl har min lojalitet med det judiska folket (snarare än den sekulära israeliska regeringen). Hamas, Fatah och islamistiska grupperingar av detta slag, samt alla de människor som stödjer dessa grupper och deltar i deras våld, och delar deras agenda att utplåna det judiska folket, kan då givetvis inte få mitt stöd. Det hindrar mig inte från att önska det omedelbara upphörandet av varje form av lidande i Gaza och på Västbanken, oavsett om jag anser (eller inte) att palestiniernas korrupta ledare alltjämt håller kvar sitt folk i fattigdom och militär konflikt. Och det gör att jag ser med förskräckelse och sorg på alla de palestinier i Malmö och andra platser i Sverige som hatar judar och i detta nu skanderar på våra gator (även om jag likväl kan bejaka deras lidande som ett folk i exil), på grund av vad den israeliska regeringen eller Donald Trump gör. Här gäller det att kunna se skillnad mellan det som Gud gör, och det som människor gör (samt att se att det kan handla om både och – att Gud finns med och verkar för det goda även i det mest mörka på vår jord). Här gäller det att kunna se skillnad på israeliska politiker och på det judiska förbundsfolket.

  Gilla

 5. Staten israel och Guds egendoms folk är inte nödvändigtvis samma sak. Många Israeler tror inte på Moseböckerna.
  För närvarande är en tvåstatslösning den bästa, där de palestinier som redan har Israeliskt medborgarskap får behålla det men de som saknar får en egen stat. Även Netanyahu är för en tvåstatslösning! men var gränsen ska gå, råder det delade meningar om inte bara mellan Israeler och palestinier utan även mellan olika grupper av Israeler och mellan olika grupper av palestinier.
  http://israelidag.se/netanyahu-jag-vill-ha-en-hallbar-tvastatslosning/

  Gilla

 6. Palestinier finns definitivt. Men de fanns inte före 1967. Eller i alla fall så identifierade sig inte de araber som bodde i området sig som palestinier innan 1967. Som en numera kristen palestinier och f.d terrorist sa: ”Hur kommer det sig att jag den 4 juni 1967 var en arab men dagen efter blev en palestinier?” Innan 1967 gjordes heller inga försök för araberna i området att försöka forma en palestinsk stat. Det är alltså ett nytt fenomen. Jämför detta med det judiska folkets historia och koppling till landet och Jerusalem som dess huvudstad.

  Idag finns det miljontals människor som identifierar sig som palestinier. Det är inget jag förnekar som Israelvän. Inte heller att många av dessa människor har gått igenom mycket lidande. Att du försöker utmåla Israelvänner som likgiltiga inför detta faktum tycker jag är orättvist. Som kristen är det en självklarhet att alla människor och folkslag är älskade av Gud och föremål för hans kärlek och hans frälsning. Det går jättebra att förena med synen att Gud har en särskild plan för det judiska folket att föra dem tillbaka till sitt hemland och upprätta dem.

  Att palestiniers terrorism bara skulle vara en respons på Israels politik stämmer inte med fakta. Det finns en antisemitisk ideologi som är djupt rotad och som ligger till grund, och som jag anser är den största orsaken till att fred inte är möjlig.
  Som exempel kan nämnas att judarna i området varit föremål för attacker och intifador även innan staten Israels bildades 1948. Och i samband med att staten Israel blev ett faktum förklarade de omkringliggande arabländerna krig mot Israel. Alltså innan någon ”ockupation” eller mur eller annat.

  De arabiska staterna utgör ett område som är 650 gånger så stort som lilla Israel. Trots detta så absorberade inte dessa arabstater de tusentals arabiska flyktingar som kom ur kriget. Ännu idag är de inte välkomna av sina egna bröder utan tvingas bo i flyktingläger. Att då peka finger mot Israel blir jättemärkligt tycker jag. Inte konstigt att många har lyft fram att det verkar som att man medvetet vill låta sina bröder lida för att kunna använda det som ett vapen mot Israel. (Jämför detta med Israel som tog emot nästan en miljon judar som tvingades fly från arabiska stater efter 1948).

  Sen måste vi vara ärliga med att det har bara varit en sida i konflikten som varit intresserad av fred. Palestinierna har flera gånger tackat nej till en tvåstatslösning när de erbjudits detta. Israel är givetvis inga duvungar som gör allting rätt. Men skillnaden ligger i att de inte drivs av en extrem ideologi som säger att den andra parten inte har rätt att existera, att de ska utrotas, och som lär sina barn att gå i döden för en sådan ideologi.

  Jag tror därför inte på en tvåstatslösning. Jag tror att en Israelisk stat är det bästa för fred i mellanöstern.

  Gillad av 1 person

  1. Mose5:36HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig

   Mase 5:64Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten. 65Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. 66Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv. 67Om morgonen skall du säga: ”Ack att det vore afton!”, och om aftonen skall du säga: ”Ack att det vore morgon!” Sådan fruktan skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för dina ögon

   Rom11:
   25Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; 26och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

   ”Från Sion skall förlossaren komma,
   han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
   27Och när jag borttager deras synder,
   då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem.”
   28Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade, för fädernas skull. 29Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. 30Såsom I förut voren ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas ohörsamhet haven fått barmhärtighet, 31så hava nu ock dessa varit ohörsamma, för att de, genom den barmhärtighet som har vederfarits eder, också själva skola få barmhärtighet. 32Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet, för att sedan förbarma sig över dem alla.

   33O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar! 34Ty

   ”vem har lärt känna Herrens sinne,
   eller vem har varit hans rådgivare?
   35Eller vem har först givit honom något,
   som han alltså bör betala igen?”
   36Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

   Gillad av 1 person

  2. Bara en vanlig miss. Abraham och Sara var semiter och både hebreiska och arabiska räknas därför som semitiska språk.
   Därmed inte sagt att palestinierna ser sig som araber, tvärtom vill de (kanske med rätta, kanske inte) se sig som filisteer ett sjöfolk (förmodligen indoeuropeiskt) undanträngt av dorer och/eller jonier. Området var tidigare en del av Jordanien och överlämnades av Jordanien till Israel, och hade Israel velat ha en enstatslösning så hade de FN mandat att göra det, men det vill de inte.

   Gilla

   1. 1Mose16:9Då sade HERRENS ängel till henne: ”Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne.” 10Och HERRENS ängel sade till henne: ”Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.” 11Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: ”Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande. 12Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.” 13Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: ”Du är Seendets Gud.” Hon tänkte nämligen: ”Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?” 14Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered.

    15Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael. 16Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.

    Gillad av 1 person

    1. ”3Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” (1 Mos 12:3)

     ”20Vad Ismael angår har jag hört din bön: jag skall välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan. Han skall bli far till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 21Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.” (1 Mos 17:20-21)

     ”25och hans son Ismael var 13 år då han blev omskuren.” (1 Mos 17:25)

     Vi ska välsigna alla Abrahams barn inte bara Isaks barn utan även Ismaels barn, liksom Gud gjorde, men det är endast åt Jakobs barn (inte med Esaus barn eller Ismaels barn) som Gud gav Mose lagtavlorna och det mosaiska förbundet gäller endast Israels barn.

     Med oss Kristna, som inte är Abrahams barn biologiskt eller juridiskt, utan genom att vi tror att Guds ord är sanning och håller Jesus bud.

     ”8Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. 9Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. 10Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” (Matt 23:8-12)

     ”21Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.” (Joh 14:21)

     Gilla

     1. 1John2:15
      15Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 17And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

      Beware of Antichrists
      18Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time. 19They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. 20But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. 21I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. 22Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. 23Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also. 24Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

      25And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.

      26These things have I written unto you concerning them that seduce you. 27But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

      Continue in Him
      28And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. 29If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

      Gilla

   1. Märk väl att det var en annan Anders. Den här Anders tycker att artikeln var ganska bra.

    Gilla

 7. Allt sedan Israel fick Gazaremsan och Västbanken av Jordanien, så har Israel velat ha en tvåstatslösning, för de vill ha en demokrati men med en mosaisk/judisk majoritet. Medan Hamas fortfarande på sikt vill att Israel ska utgöra en underordnad del i en muslimsk enstatslösning, liksom man traditionellt har kristna och judiska enklaver med egna lagar i muslimsk-arabiska länder (redan på Mohameds tid fanns en judisk grupp i Medina som var underordnad Mohamed).

  Det är alltså inte alls underligt att en del arabisk-muslimska grupper vill upprätta muslimska stadsdelar i västeuropeiska städer, medan vi i västerlandet (med undantag endast för ambassader) vill ha en och samma lag och likhet inför denna lag i hela landet med en demokrati och religionsfrihet som omfattar alla och envar som bor samma land. Vi accepterar inte plutokrati, klan-samhällen, maffiasamhällen eller på något annat sätt segregerat samhälle. Det handlar alltså i arabvärlden om ett helt annat och mycket äldre samhällssystem, som påminner mycket mera om Romarriket än om det moderna relativt jämlika samhällssystemet.

  Gillad av 1 person

  1. Hej! Det beror på vad det begreppet innebär. Naturligtvis vill jag vara vänlig och kärleksfull gentemot alla människor var de än bor. Men få kallar sig Ugandavän eller Uzbekistanvän av den anledningen. Israelvän används vanligtvis idag för att beskriva att man står på Israels sida i kontlikten, man försvarar israelisk politisk och delar en israelisk nationalism även om man inte är medborgare där. Och det har jag verkligen inte.

   Jag och Sarah pratar lite om hur vare sig Israelvänner eller Palestinavänner tenderar att vara särskilt vänliga i ett nysläppt poddavsnitt: https://helapingsten.com/2017/12/15/losningen-pa-israel-palestinakonflikten/

   Allt gott!

   Gillad av 1 person

 8. Det här påminner mig om Olof Palme, han la inte ner mycket energi på att kritisera fienden, men han var en sann Amerikavän och menade att sina vänner försöker man tala till rätta, när de begår allvarliga misstag.

  Nu försöker jag varken tala Israel eller Palestina till rätta. Så i den meningen är jag inte någon Israel eller Palestina vän, och de få judar och palestinier som jag samtalat med har båda önskat att Israel och Palestina ska satsa helt på förhandlingar och helt sluta med våldsam konfrontation.

  Hur ser jag då på Guds löfte om att ge landet till Israel? En liten Jesus-folket-grupp i USA behövde en ”minibuss”. Gud hade lovat dem en sådan, och ledaren hade i en dröm sett hur bussen skulle se ut. Så en dag såg de den på gatan (och det var en dag å de verkligen skulle haft glädje av att ha den). Bilnycklarna satt i, och de tog den! Ägaren polisanmälde naturligtvis stölden, och de åkte fast. Längre fram skulle ägaren ge dem just denna minibuss, men de hade gått händelserna i förväg och den här tendensen finns även inom Knessets nuvarande majoritet. Israel liksom Sverige, skulle behöva vända sig bort ifrån sin materialism och vända sig mot Jahve.

  Gilla

 9. Sakarjas beskrivning av hur tidens avslutning kommer att gestalta sig.

  1 Se, Herrens dag kommer!
  Då ska man dela bytet bland er,
  2 för jag ska samla alla hednafolk
  till strid mot Jerusalem.
  Staden kommer att intas,
  husen plundras
  och kvinnorna våldtas.
  Halva staden ska föras bort
  i fångenskap.
  Men de som är kvar av folket
  ska inte utrotas ur staden.
  3 Sedan ska Herren gå ut i strid
  mot dessa hednafolk,
  så som han stred förr
  på drabbningens dag.
  4 På den dagen ska han stå
  med sina fötter på Olivberget,
  mitt emot Jerusalem, österut.
  Och Olivberget ska klyvas mitt itu,
  från öster till väster,
  till en väldig dal.
  Hälften av berget ska vika mot norr
  och andra hälften mot söder.

  Här är Israel, judar, Jerusalem och alla folk (inte alla människor) huvudpersoner i ett brutalt scenario som Gud själv startat upp. Gud med sitt pacifistiska ideal och mål, enligt dig Mikael. Gud vill ingen nåt ont och han vill att vi alla lever i fred och endräkt med varandra.

  Mikael, hur tänker du om denna text som ändå ofta citeras i eskatologiska sammanhang.
  Kom ihåg att Judarna är Guds utvalda folk och Israel deras land. Detta är tveklöst Bibelns budskap.

  Gilla

 10. Lennart H. I dagens Israel har folket återvänt, men det är som det är här i Sverige, och som det var i Sodom, man dyrkar det Skapade framför Skaparen. Ännu har inte den dagen kommit då man har domare som Mose, Josua och Deboras tid, och Gud själv är deras kung. Gud förutser att detta kommer att få sina konsekvenser.

  Det finns många beskrivningar av ändens tid och här är en annat ”klipp” som handlar om Israel och där Gud framstår som domare. Åklagren nämns inte men visst anklagelserna där.

  Däremot den Kristna sidan, han som sa ”Om och endast om ni förlåter ska ni bli förlåtna” (sammanfattning av Matt 6:14-15) och till Petrus att sticka svärdet in slidan, och därför är det som Du påpekar, det handlar inte om alla människor bara om alla folk.

  ”24 Därför säger Herren Gud Sebaot,
  Israels Mäktige:
  Ve! Jag ska släppa lös
  min vrede över mina motståndare
  och hämnas på mina fiender.
  25 Jag ska vända min hand mot dig
  och bränna bort ditt slagg
  som med lut
  och rensa bort alla dina orenheter.
  26 Jag ska åter ge dig sådana domare
  som du hade först
  och sådana rådgivare
  som du hade i början.
  Sedan ska du kallas
  ”rättfärdighetens stad”,
  ”den trogna staden”.
  27 Genom rätt ska Sion bli friköpt,
  genom rättfärdighet
  de som vänder om.
  28 Men brottslingar och syndare
  ska krossas tillsammans,
  de som överger Herren
  ska gå under. (Jesaja 1:24-28)

  Gilla

 11. Jag tror inte vår kärleksfulle Gud njuter av att använda våld men han har heller aldrig förnekat syndafallet eller dess konsekvenser, och den värsta konsekvensen är väl kriget. Vi lever idag i den tid då syndafallets konsekvenser fortfarande är gällande. Det kommer en dag då ordningen skall återställas och det är vår Gud som gör det. Fram till den dagen kommer mänskligheten att få genomlida syndafallets fulla konsekvenser och jag anser att detta är rätt tydligt. Det står ju att till och med naturen längtar efter sin förlossning (träd och gräs). Att vi människor med mänskliga medel skulle kunna hjälpa Gud att bygga ett himmelrike på jorden är bara en omöjlig dröm. Detta betyder inte att vi skall bråka och ställa till elände utan vi skall vara Kristusbrev bland våra medmänniskor trots våra brister.
  Judarna har som vi en massa brister men Guds utvalda folk är de ändå, någon annan uppfattning kan jag inte få ut av mitt bibelläsande. Israel, det land de bor i fick de av universums skapare för ca 4000 år sedan, och han fördelar sina tillgångar efter sitt eget beslut, och jag hittar ingenstans att han tagit tillbaka vad han en gång beslutat. Gud ångrar aldrig vad han beslutat, en stor trygghet för oss. Sedan får vi människor hitta på vad som helst, Guds beslut står fast.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s