Fem usla anledningar till att förneka jungfrufödseln

gareth-harper-175342.jpg

Snön glittrar, julgranen skimrar och i predikstolen står prästen och säger att det här med jungfrufödsel behöver man ju inte tro på. Så var min uppväxts jular, och sedan jag själv blev kristen vid 15 års ålder har jag ställt mig förbryllad till påståenden om att jungfrufödseln inte hände, eller att det inte spelar någon roll om den var en verklig biologisk händelse istället för enbart en symbol. Låt mig gå igenom några av de vanligaste argumenten för detta, och visa varför jag inte tycker att de håller.

1. Jungfrur föder inte barn

Jag vet inte var jag ska börja. Det här ”argumentet” är så kasst att Jim Inhofes snöbollsargument mot klimatförändringars existens framstår som briljant.  Naturligtvis kan inte jungfrur föda barn, det är därför en jungfrufödsel är mirakulös. Liksom de besläktade stolpskotten ”Döda uppstår inte” och ”Människor kan inte gå på vatten” utgår detta argument från att Bibelns poäng skulle vara att dessa saker är naturligt möjliga, att en av hundra jungfrur ploppar ur sig en bebis då och då. I själva verket är Bibelns författare fullständigt medvetna om sex krävs för att få barn: just på grund av detta protesterar Maria mot ängeln genom att påpeka att hon inte legat med någon man, varav ängeln svarar ”ingenting är omöjligt för Gud” (Luk 1:37). Att hävda att Gud inte kan ha gjort x för att vi inte kan göra x, är som att säga att Shigeru Miyamoto inte kan gå baklänges för att Super Mario inte kan göra det.

2. Det finns inga bevis

Jo det är sant att det inte finns fotografier av Marias intakta mödomshinna, men det kan ju faktiskt bero på smådetaljer som att kameror fanns inte då och mödomshinnan är en myt. Det blir meningslöst att kräva bevis för saker som inte kan bevisas. Att lärjungarna som kände Jesus inte alls tycks ha protesterat mot att berättelsen om jungfrufödseln spreds, och sedan lät sig förföljas och dödas för den tro som inkluderade den berättelsen, gör att vi bör ta den seriöst och inte avskriva den på grund av ett a priori-antagande om att mirakler inte kan ske (något som ironiskt nog aldrig har bevisats).

3. Bara Matteus och Lukas skriver om den

Jag tror att jag aldrig har stött på någon bibelläsare som är en konsekvent versräknare. För om antalet bibelställen om en viss grej verkligen avgör dess vikt och sanning, borde vi inte avskaffa idén att Gud är kärlek, eller att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade? Det förra står i Bibeln bara en gång, och det andra två. Därtill finns det ingen annan födelseberättelse om Jesus i tidig kristen tid, hundra procent av dem talar om jungfrufödsel. Att avfärda det är som att hävda att Augustus inte var Caesars efterträdare eftersom det bara är de källor som nämner Augustus som säger det.

4. Jungfrufödseln är patriarkal

Fråga mig inte hur, jag är feminist själv men har aldrig förstått hur en sexlös graviditet skulle förtrycka kvinnor. Ibland attackeras jungfruidealet som främst syns i katolska och ortodoxa traditioner, och vissa teologer har argumenterat för att om vi skippar dogmen om jungfrufödsel så får vi en mer jämställd värld. Problemet är att även om det vore kul, så kan våra ideologiska och moraliska övertygelser inte ändra historien genom en slags önskemaskin. Om födelsemiraklet har hänt så har det hänt, helt oberoende av om det är världens mest feministiska eller patriarkala händelse. Jag tycker nazism är avskyvärt, men tyvärr har den starka övertygelsen fortfarande inte lyckats radera Hitler hur historieböckerna.

5. Biologin spelar ingen roll

Kristna som förnekar jungfrufödseln är fortfarande förhållandevis få, men desto vanligare i synnerhet bland svenskkyrkliga präster är idén att det här med jungfrufödsel inte är så viktigt egentligen. Låt oss hålla varandra i händerna, sjunga kumbaya och lägga frågan om huruvida det var en riktig, biologisk jungfrufödsel eller en metafor åt sidan. Vad spelar det för roll egentligen, huvudsaken är att Kristus är kommen till jorden på något märkligt sätt och vi får mysa till körsång och Kalle Anka (men givetvis inte samtidigt).

Jag tycker faktiskt att det spelar stor roll. Dels för att kristet jungfrufödselförnekande inte är något annat än en inkonsekvent naturalism, där Gud är kapabel till att skapa ett gigantiskt universum och se till att miljarder människor lever vidare efter döden, men inte att bli ett mikroskopiskt befruktat ägg. Men framför allt för att tanken att biologin och det kroppsliga inte spelar roll är helt och hållet gnostisk. Om jungfrufödseln har skett är inkarnationen fysisk, Jesus är på riktigt Guds son med Fadern som andlig, själslig OCH kroppslig fader. Att tänka sig att han är barn till två människor som oss andra men på ett osynligt sätt dessutom blev Guds son och delar Guds natur, är att hävda att det andliga är oberoende av – ja finare än – det fysiska. Det är precis den gnostiska irrlära som de tidiga kristna kämpade emot, och det är inte något kristna idag borde kämpa för.

Vad anser du? Finns det fler dåliga anledningar till att förkasta tron på jungfrufödseln, eller finns det tvärtom massa bra skäl?

17 kommentarer

 1. Vad anser jag? Jag tror att Bart Ehrman har rätt i denna fråga. Nämligen att vi bör läsa varje evangelium för sig, utifrån vad varje enskild författare ville ha sagt. Nyckeln finns i förståelsen av NÄR i berättelsen Jesus blir Gud. I det äldsta evangeliet tycks det ske vid dopet (som vuxen) – därför är det helt logiskt att författaren till Markus inte intresserar sig för Jesu barndom. I Matteus och Lukas evangelium sker det vid tillblivelsen – och därför är författarna till dessa texter mycket intresserade av jungfrufödseln. För författaren till Johannes har Jesus alltid varit Gud, och därför tycks även han tämligen ointresserad av Jesu jordiska barndom. Om dessa berättelser läggs kronologiskt efter varandra, utifrån när de skrevs ner, framträder ett mönster. Ögonblicket när Jesus blir gudomlig flyttas bakåt i tiden. Från vuxendopet (Markus), tillbaka till födelsen (Matteus och Lukas), tillbaka till evigheten (Johannes). Bart Ehrman menar att vi även kan dra ut linjen åt andra hållet: det finns äldre textlager som indikerar att de tidigaste kristna betraktade uppståndelsen som det ögonblick då Jesus blev Guds son. Även om mönstret inte är helt entydigt (exempelvis tycks Paulus ligga närmare Johannes än de övriga) så tycker jag att det går att se berättelsen om jungfrufödseln hos Lukas och Matteus som ett steg i en teologisk process, som väl avslutades först i och med kyrkomötet i Nicaea. Det är min syn på saken, starkt påverkad av Ehrman.

  För övrigt anser jag att den feministiska kritiken inte bör rikta in sig på huruvida Maria hade sex eller inte. Den verkligt besvärande frågan handlar om samtycke – huruvida hon hade chans att säga nej eller inte. Jag menar att det framkommer tydligt av berättelsen att något sådant utrymme inte ges. Allt är redan bestämt. Och hon lyder.

  Gilla

 2. What do you believe?
  Do you believe we come from a divine creator or rock soup?

  Complexity Destroys Evolution

  Charles Darwin and the Peacock

  Bibeln säger i 1 Moseboken 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

  Bibeln säger i Psalm 19:2 Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

  Bibeln säger i Romarbrevet 1:20 Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

  Bibeln säger i Psalm 33:6,9 Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

  Bibeln säger i 2 Moseboken 20:11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

  Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:16 ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.
  Johannesevangeliet 1:1-3 säger: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

  Bibeln säger i Jesaja 45:18 Så säger Herren, han som skapat himlen – han är Gud – han som format och frambragt jorden – han gav den en fast grund – han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren, ingen annan finns.

  Bibeln säger i 1 Moseboken 2:7, 21, 22 då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen.

  Bibeln säger i 1 Moseboken 1:27 Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

  Bibeln säger i 1 Moseboken 1:26 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
  Psalm 8:4-7 säger: När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter:

  Gilla

 3. Jungfrur föder inte barn.
  Just det. För att vi skall tro på det makalöst osannolika påståendet att Maria gjorde det, så krävs det makalöst bra bevis.
  Det finns inga bevis.
  Precis Micael och således bör vi inte tro mer på en sådan osannolik historia än på alla andra obevisade osannolika historier.
  Bara Matteus och Lukas skriver om den.
  Att dom tidigaste skildringarna om Jesus inte nämner en sådan fantastisk händelse kan enbart förklaras med att författarna inte kände till den, vilket leder till den uppenbara slutsatsen att detta hittades på senare.
  Jungfrufödseln är patriarkal.
  Mannens kontroll av kvinnans sexualitet har pågått minst sedan ägandet och arvsföljden blev viktigt efter neolitikum. Religionerna har drivit detta till löjeväckande höjder och om en kvinna skulle få sådan status som Maria fått inom kristendomen, så måste hon vara den renaste varelse man kan tänka sig. Sex blir därmed uteslutet och det passar utmärkt väl in i den sjuka patriarkala synen på detta ämne.
  Biologin spelar ingen roll.
  He he ja svenska präster kanske inte är så religiösa längre, så visst finns det ljus i mörkret.

  Gilla

 4. Jungfrufödsel är ju väldigt feministisk eftersom ingen man behövs. Den heliga Ande befruktar människan Maria och Jesus är därför helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Kvinnans säd i 1 Mos. är en profetia om Jesus och Maria som ställer mannen vid sidan om. Jag tror det stör enormt i den patriarkala världen och att ortodoxa och katolska kyrkan försöker avväpna detta genom att göra Maria till gudomlig och eljest än andra kvinnor är ju bara heresi, inte något som gör jungfrufödseln patriarkal. Hela berättelsen om Maria, Josef och Jesus är ju en mäktig motbild till gängse könsmaktsordning. Läs Ylva Eggehorns essä om Josef i ”Där lejonen bor”.

  Gilla

  1. Alma-Lena. Gud är en han, hur kan det komma sig tror du? Varför har en gud kön alls, om inte för att guden är ett uttryck för den patriarkala hierarki som hittat på honom.

   Gilla

   1. Gud är inte en ”Han”. Jag kommer från trakter där vi talar om den himmelska föräldern och svenska anses som ett dåligt språk för heliga ting eftersom det perfekta ordet ”Hän” hittills saknats i svenksa språket. Redan i 1 Mos 1 står det att Gud är både man och kvinna, Gud skpade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han henne. Du har lyssnat till dålig teologi och inte läst hela Bibeln om du tror att Gud är en HAN.

    Gilla

    1. Jag tror inte att Gud är en han, jag tror att hen är en fantasifigur, men alla troende jag sett talar om Gud som Han.

     Gilla

  1. Varför skulle det vara så märkligt, har du aldrig hört talas om provrörsbefruktning?

   Ben och kött kommer från kvinnan, men blodet kommer från mannen. Det kan man exempelvis observera i ett befruktat hönsägg.

   Maria gav alltså Jesus sin del, men den Heliga Anden kom med det gudomliga syndfria blodet som behövdes för att Jesus skulle kunna bli det offerlamm som krävdes för att kunna köpa oss fria.

   Har du tagit emot Jesus Kristus som din frälsare och Herre än?

   Gilla

   1. Blodet kommer från mannen? Äggcellen kommer från kvinnan och spermien kommer från mannen. X-kromosomen innehåller mycket DNA-information, Y-kromosomen väldigt lite eftersom den är liten. Den ger ingen info om blodceller dock.

    Gilla

    1. Ja, det borde väl du veta Alma som skapat människan och naturen. Vi får väl skriva om Bibeln efter dina instruktioner.

     Har du tagit emot Jesus Kristus än?

     Gilla

     1. Jag har alltid varit en kristen, men jag kan också basala naturvetenskapliga fakta. I Bibeln står ingte mer om detta än att Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Inte exakt hur allt fungerar på molekylnivå. Det har tex den tjeckiske munken Gregor Mendel lagt grunden till när han forskade på ärftlighet hos bin och ärtveäxter. Lätt att googla på om du vill veta mer.

      Gilla

      1. Härligt att du haft privilegiet att vandrat med HERREN under hela ditt liv, Alma!

       Gud har låtit nedteckna hans Ord så att tom ett barn kan förstå det och därför innehåller den varken matematiska eller vetenskapliga begrepp, utan Bibeln passar alla tider. Men. i alla tider har människan i sitt högmod påstått att de förstår och tom förnekar Guds verk. Så är det också i dessa tider.

       Det är ju du och inte jag som refererar till Guds verk på molekylnivå, precis som om naturvetenskapen skulle kunna förklara det. Nej, vad jag säger att blodet kommer från mannen medan kött och ben kommer från kvinnan. Det är uppenbart om man läser Bibeln, men du kanske anser att det är bättre att googla på Mendel än att läsa innantill i Skriften?

       Här är några versutdrag som du kan fundera på dess djupare innebörd:
       ”Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sade mannen: Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.”
       ”Hör, din brors blod ropar till mig från marken!”
       ”Du är verkligen av samma kött och blod som jag!”
       ”han är ju vår bror, vårt eget kött och blod.”
       ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.”
       ”med ditt blod har du friköpt människor åt Gud”
       ”och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.”

       Alltså blodet från mannen, kött och ben från kvinnan.

       Nåd och frid.
       Thomas

       Gilla

 5. ”Jo det är sant att det inte finns fotografier av Marias intakta mödomshinna, men det kan ju faktiskt bero på smådetaljer som att kameror fanns inte då och mödomshinnan är en myt.”

  Hahaha, fantastiskt!

  Jättebra inlägg, självklart är ingenting omöjligt för Gud och våra åsikter påverkar inte vad som faktiskt hänt. Och att Jesus skulle ha en biologisk, mänsklig pappa känns ju väldigt konstigt utifrån Bibeln.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s