Richard Dawkins hade fel om ”det stora böneexperimentet”

I Richard Dawkins bästsäljare Illusionen om Gud ägnar ärkeateisten flera sidor åt vad han kallar för ”det stora böneexperimentet”.* Dawkins redogör för hur kardiologen Herbert Benson ledde en studie av 1802 patienter som genomgått kranskärlsoperationer. En tredjedel bads det inte för, en tredjedel fick förbön utan att veta det och en tredjedel fick förbön och visste om det. Bönerna formulerades relativt fritt av lokala församlingar men skulle innehålla frasen ”För en lyckad operation, snabbt tillfrisknande och inga komplikationer”.

Resultatet? Ingen statistisk signifikant skillnad uppmättes mellan dem som inte fick bön och dem som fick det, och de som visste att de fick bön gick det till och med lite värre för (forskarnas tes var att de blev stressade av att få reda på att bönekedjor hade satts in). Bevis för att Gud inte svarar på bön, menar Dawkins!

Jag läser nu Candy Gunther Browns bok Testing Prayer (Harvard University Press) som förberedelse för mitt eget bokprojekt om dokumenterade mirakler.** Browns verk är en av de bästa böcker om bön och vetenskap som har skrivits, i mitt tycke. Hon når inte alls samma slutsats som Dawkins.

Brown uppmärksammar något som Dawkins inte nämner. Många av dem som bad under ”det stora böneexperimentet” kom från Silent Unity, en del av Unity Church. För dem som inte har koll på den ”kyrkan” räcker nog denna beskrivning från Wikipedia för att avgöra hur kristen den är:

Unity describes itself as having no particular creed, no set dogma, and no required ritual. It maintains that there is good in every approach to God and in every religion that is fulfilling someone’s needs. It holds that one should not focus on past sins but on the potential good in all.

Brown noterar att tidigare bönestudier som enbart inriktat sig på pånyttfödda evangelikaler såg en positiv effekt av bön.*** Dawkins slutsatser om böns verkningslöshet baserar sig på flummig new age-bön snarare än bön till någon av världsreligionernas gudar.

Men Brown kritiserar också hur dessa studier metodologiskt betraktar bön som ett läkemedel och inte tar hänsyn till saker som utövare av bön själva betonar som framgångsfaktorer, såsom exempelvis handpåläggning och tro. Hon poängterar även att det är i princip omöjligt att skapa en kontrollgrupp eftersom man aldrig kan garantera att människor inte får bön. Brown åkte tillsammans med läkare till Mozambique för att istället undersöka effekterna av bön med handpåläggning som Heidi Bakers organisation Iris Global ägnar sig åt, och fann att flera syn- och hörselskadade dramatiskt förbättrades på sätt som den medicinska vetenskapen inte kan förklara. Studien publicerades i Southern Medical Journal och kan laddas ner här: Brown 2010.

Det angreppssätt jag tänkt använda i min bok är att likt Brown utgå från fallstudier när människor blivit oförklarligt friska. Frågan är då inte vilken effekt bön kan ha för att åstadkomma samma saker som mediciner eller kroppsliga funktioner kan göra, utan frågan är vad som bäst förklarar att vi har observerat något omöjligt. Hur många fall av oförklarliga tillfrisknanden tål Dawkins naturalistiska världsbild att hålla innan den spricker?

Jag skriver mer om mirakler och vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön i boken Dokumenterade mirakler!


*Dawkins, Richard, 2008: Illussionen om Gud (Stockholm: Pocketförlaget), ss. 81-85.

** Brown, Candy Gunther, 2012: Testing Prayer: Science and Healing (Boston: Harvard University Press), ss. 78-95.

*** Byrd, Randolph, 1998: ”Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population”. Southern Medical Journal. Juli, vol. 81 nr. 7. Harris, William, et al. 1999: (October 1999). ”A randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit”. Archives of Internal Medicine. Oktober, vol. 159 nr. 19.

11 kommentarer

 1. På sin hemsida beskriver Unity sig själva som kristna:

  ”Unity is a positive, practical, progressive approach to Christianity based on the teachings of Jesus and the power of prayer.”

  Encyclopedia Britannica verkar hålla med:

  ”Unity emphasizes spiritual healing, prosperity, and practical Christianity. Unlike some groups that arose out of New Thought, it stresses its agreements with traditional Christianity.”

  Wikipedia, som du själv citerar från, beskriver Unity som en kristen organisation:

  ”Unity, known informally as Unity Church, is a New Thought Christian organization that publishes the Daily Word devotional publication.”

  Och även i Herbert Bensons studie beskrivs Unity tillsammans med de övriga bönegrupperna som ”3 Christian prayer groups”.

  Själv skriver du: ”Dawkins slutsatser om böns verkningslöshet baserar sig på flummig new age-bön snarare än bön till någon av världsreligionernas gudar.”

  Jag har redovisat fyra olika källor som alla beskriver Unity som kristna. Vilka källor har du som styrker att Unity inte är kristna utan tillhör New Age?

  Min andra fråga: vad exakt menar du att Dawkins gör för ”fel”? Om din kritik mot Dawkins handlar om att Unity inte är kristna (vilket mina källor verkar motsäga) menar du då att Dawkins borde sitta inne med särskilda teologiska kunskaper så att han i strid mot gängse uppfattning (som jag ändå gissar att mina källor någorlunda reflekterar) borde ha ifrågasatt att Herbert Benson i sin studie beskriver de tre bönegrupperna som kristna?

  Gilla

  1. Hej Johan!

   Ditt kriterium för att vara kristen verkar vara att säga att man är kristen oberoende av vad man tror? Trots att Unity är en del av New Thought-rörelsen så hävdar du att de är kristna, för att de säger att de är kristna trots att de tror att alla religioner leder till Gud, att Jesus inte var Guds son mer än någon annan, att människor är intrisikalt goda snarare än syndare, etc?

   Då har vi helt enkelt olika definitioner av kristen – för mig räcker det inte att säga att man är kristen och sen be till Buddha eller satan, för mig handlar kristendom om att följa Jesus och tro på det Jesus undervisade. Men även om du vidhåller din definition av kristen som att blott säga att man är kristen, så kan varken du eller Dawkins använda Bensons studie som ett argument mot kristen bön så länge ni inte kan visa att inte ens Gud bryr sig om vad människor tror och gör så länge de bara kallar sig kristna. Din tes verkar vara att om Gud finns så ska han svara på bön från alla som kallar sig kristna även om de skulle tro något helt annat än det Jesus undervisade?

   Här är den internationella hemsidan för New Thought. De skriver

   Planetary healing through self-realization and spiritually-motivated activism is the new promise of these teachings.

   Once called the ”religion of healthy-mindedness” by the philosopher, William James, the New Thought movement was born almost 150 years ago as a revolt against the negative dogmas so prevalent in the churches of that day. The early New Thought movement was driven by the discovery that physical healing was possible through the power of mind and spiritual awareness. As that initial idea unfolded into successful application, practitioners of New Thought began to see that the power of an uplifted consciousness could also bring healing to negative circumstances and conditions in one’s personal life. As it evolves today, twenty-first century New Thought is driven by a far broader intention. Planetary healing through self-realization is emerging as the new promise of these teachings.

   Jag vet inte hur insatt du är i new age men detta är exakt i linje med det jag studerat på universitetet om nyandlighet.

   Du verkar acceptera Wikipedia som källa så jag kan fortsätta citera därifrån:

   Unity Church views God as spiritual energy which is present everywhere and is available to all people. Members of the church believe that God only seeks to express the highest good through everyone and everything. According to Unity co-founder Charles Fillmore:

   God is not a person who has set creation in motion and gone away and left it to run down like a clock. God is Spirit, infinite Mind, the immanent force and intelligence everywhere manifest in nature. God is the silent voice that speaks into visibility all the life there is.

   He later states that:

   God is your higher self and is in constant waiting upon you. He loves to serve, and will attend faithfully to the most minute details of your daily life.

   Jesus
   Unity Church followers believe in the divinity of Jesus, but only in the sense that all humans are the children of God and share that divine potential. They believe that Jesus was a master teacher who expressed this divine potential and sought to show others how to do the same. Unity uses the term ”Christ” to mean the divinity in all people. For them Jesus is the great example of the Christ in physical form.

   Vilken teolog som helst kan berätta för dig att detta strider mot klassisk kristen tro men är helt i linje med new age.

   En avhoppare från Unity skriver om deras syn på New Thought och New Age:

   Although the Unity School of Christianity officially and historically distances itself from such New Age concepts as crystals, astrology and channeling, the open philosophy and lax organizational structure allow individual members, as well as individual churches, to delve into any imaginable topic. While the message is more consistent in Unity School, the churches have greater latitude for what they teach, depending on the minister and the community. For example, Dell deChant (1993), a Unity minister and professor at the University of South Florida, surveyed ten percent of Unity churches and found that the majority offered programs that are either not included in or are antithetical to the original Unity teachings. Among these offerings are classes in A Course in Miracles, a popular book and philosophy which was channeled and therefore is labeled New Age. But Rosemary Fillmore Rhea (1996), granddaughter of the founders and an administrator for Silent Unity, said in an interview that most of the teachings of the Course are compatible with what Unity teaches, regardless of its origins, and regardless of what label it carries.

   The philosophies of New Thought and New Age have many similarities as well as differences, which are outlined well in New Thought: A Practical American Spirituality by C. Alan Anderson and Deborah G. Whitehouse (1995). Many of the similarities stem from the basic belief in both philosophies that people are inherently good rather than evil. This leads to an optimistic philosophy in which all things are possible. In addition, both philosophies teach that individuals co-create reality with God and that God can be found within each individual. One of the major differences between Unity and New Age is based upon different interpretations of this last tenet. Since God can be found within the individual, Unity teaches that students should turn within and develop a relationship with that innate divinity rather than seeking spiritual guidance from other entities through channeling. ”If Unity has one cardinal teaching, it is that the true spirit of God, to which we all should turn and listen, is within us. The way to God is not through a channel or any other intermediary. You must make the quest for yourself and in yourself (Unity Movement Advisory Council, n.d., p. 11).

   https://www.truthunity.net/books/rebecca-gittrich-whitecotton-seeking-unity/unity-and-the-new-age-movement

   Så du går i en uppförsbacke om du ska försöka visa att Unity Church består av bibeltroende kristna. 🙂 Detta är ett fundamentalt misstag från Bensons sida, det är som att utgöra sig för att studera socialdemokrater och välja en grupp syndikalister istället.

   Allt gott!

   Gilla

   1. Nu har även jag kikat på Browns studie (eller vad den nu ska kallas). Och konstaterar att hon i den beskriver Unity som ”the only Protestant group”. Då har vi alltså ytterligare en källa som bekräftar att Unity är kristna.

    Mina källor så här långt:

    1.Unity själva.
    2.Encyclopedia Britannica.
    3.Wikipedia.
    4.Bensons studie.
    5.Browns studie.

    Dina källor som stärker att Unity inte är kristna utan tillhör New Age:

    1.Micael Grenholms tolkningar av olika texter hämtade från Internet.
    2.En text från en avhoppare från Unity.

    För övrigt är det ett mirakel att Browns studie överhuvudtaget publicerats.

    Gilla

    1. Som sagt Johan, skillnaden mellan oss är att du sätter vikt vid om de KALLAS kristna, medan jag sätter vikten om de TROR kristna saker. Mormoner kallar sig själva kristna och kallas för kristna i tusentals källor, men eftersom de tror att Gud är en utomjording på en planet och att djävulen är hans son finns det en signifikant skillnad mellan mig och en mormon.

     Din retorik är ganska ohederlig, varför kan vi inte lika gärna beskriva din argumntation som tolkningar av olika texter hämtade från Internet? Och att använda Brown som källa är självmål – det är ju hon som lyfter problemet med att jämställa Unitys bön med kristen bön. Hon skriver: ”May Rowland, Silent UNity’s director from 1916 to 1971, explicitly described ‘prayers of supplication or petition’ as ‘useless’… Thus, by employing intercessors who may practice a form of prayer that diverges from traditional Christian constructions of prayer, Benson’s study sacrifices construct validity.” (Testing Prayer, s. 88).

     Om du släpper prestigen, kan du inte hålla med om att Bensons studie hade varit mer ett motargument mot kristendomen om de som bad var pingstvänner eller baptister?

     Allt gott!

     Gilla

      1. Så för att sammanfatta diskussionen:

       Dawkins: Kolla! Den här studien visar att Gud inte svarar på kristna böner!
       Brown och jag: Unity är inte kristna.
       Johan: De är kristna för de kallas kristna!
       Jag: Det spelar ingen roll när de tror på new age.
       Johan: Har du ett mandat att avgöra vem som är kristen?

       Jag tror det är tydligt för alla andra som ser vår diskussion att du målat in dig i ett hörn. Du vill argumentera för att kristen bön inte funkar, men som bevis för det använder du dig av en studie som studerar new age-bön, och ditt argument för att de är kristna är att de blott kallar sig kristna trots att de förnekar de kristna trosbekännelserna om att enbart Jesus är Gud och människa, att Jesus är vägen till frälsning etc.

       Den tidiga kyrkan har naturligtvis mandatet att avgöra vad som är kristet – och de förkunnade inte New Thought-idéer som har sitt ursprung i 1800-talets USA. Om ditt argument mot kristendomen bygger på att utmåla new age-människor som kristna, då har du ett dåligt argument mot kristendomen.

       Gilla

       1. ”Johan: De är kristna för de kallas kristna!”

        Nej. Jag har inte gjort någon egen analys av huruvida Unity är kristna. Det är väl totalt ointressant vad jag tycker. Eller menar du att Dawkins borde hört av sig till mig innan han skrev sin bok? Det jag har gjort, är att försöka ta reda på vad som tycks vara den gängse uppfattningen. Detta är det relevanta för att avgöra om Dawkins borde ha förstått att någonting var tveksamt i Bensons studie. Alla de källor som jag har redovisat pekar i samma riktning: att den gängse uppfattningen är att Unity är kristna. Så hur kan du mena att Dawkins borde ha haft en annan uppfattning än den gängse?

        Gilla

 2. Hej Micael!

  Du måste väl förstå att Browns studie framstår som ett skämt?

  Enbart 24 försökspersoner
  Försökspersonerna var handplockade från ”lämpliga” kristna sammanhang
  Ingen kontrollgrupp
  Ingen dubbelblindstudie
  Ett fruktansvårt oväsen under studien (som delvis handlade om hörselnedsättning)
  Studien sponsrad av kristen organisation
  Försökspersonerna utsattes för påtryckningar under studien då man fortsätte krama dom och lägga händerna på dem tills de sade att de blivit bättre

  Helt värdelös studie alltså.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

  1. Hej Annie!

   Jag vet inte var du hämtar dessa anklagelser ifrån, men de verkar inte basera sig på själva studien och du verkar inte ta till dig det jag skriver ovan.

   Browns studie är kvalitativ, och du verkar kritisera den för att den inte är kvantitiativ. Men båda metoder är fullt legitima i vetenskapligt arbete idag, och de kompletterar varandra. Som jag skriver ovan har kvantitativa bönestudier en del problem som Browns studie inte har – de försöker använda sig av kontrollgrupper trots att det är omöjligt att säga att någon inte får förbön, och de tar inte hänsyn till saker som karismatisk teologi hävdar ökar chansen för helande såsom handpåläggning, förkunnelse och tro. Och eftersom Browns studie dokumenterar människor som blir friska på ett oförklarligt sätt är det svårt att förstå vad en kontrollgrupp skulle bestå av. Ett gäng blinda och döva människor som sitter i ett rum och inte får bön? Det är inte så svårt att räkna ut vad som inträffar med dem, de fortsätter vara blinda och döva. Så vad är problemet?

   Ditt påstående ”Försökspersonerna var handplockade från ‘lämpliga’ kristna sammanhang” förstår jag inte – problemet med ”böneexperimentet” som Dawkins använder som argument mot den kristne Guden var ju att många av dem som bad inte bad till den kristne Guden utan de tror på en new age-gud. Om vi vill veta huruvida kristen bön fungerar behöver vi undersöka kristna. Därtill säger väl studien ingenting om tron hos dem som fick förbön, utan de följde med kristna missionärer från Iris Global som predikade och bad på den Mozambiquiska landsbygden? I Cabo Delgado är inte kristendom majoritetsreligion utan de flesta är muslimer eller animister. Bönen behövder dock utföras av kristna för att vi ska kunna säga något om resultatet av kristen bön, per definition.

   Uppgiften om ”Ett fruktansvårt oväsen” vet jag inte heller vad du får ifrån – det verkar som du har läst någon annans omdöme av studien snarare än själva studien? Det studien säger är

   ”Measurements could
   not be conducted in an acoustically isolated room due to the
   remote field location, and the high ambient noise (AN) from
   the nearby crowd of people presented a considerable challenge
   to measurement accuracy. AN was measured with a
   sound meter (Tenma model 72–935) in dB SPL in order to
   investigate whether its fluctuations presented a potential confound
   in the before vs after PIP measurements; maximum and
   minimum AN was tested for each subject during both preand
   post-tests.”

   Bullret togs alltså hänsyn till när de utförde hörseltester. Vad är problemet?

   Studien finansierades delvis av Templeton Foundation – men det gjorde bönestudien Richard Dawkins använder som argument mot religion också! Även Indiana University finansierade Browns studie, där hon är anställd. Finansiering är relevant att hålla koll på, men man kan inte automatiskt utgå från att forskare ljuger baserat på vem som betalar deras lön. Att utgå från att kristen forskning är mindre neutral än ateistisk forskning är enbart baserat på fördomar.

   Och de ”påtryckningar” du pratar om är helt vanlig karismatisk bön! Precis det som skulle studeras. Det är som att säga ”Den här läkaren är inte trovärdig för han försöker hela tiden bota och lägger påtryckningar på patienten att tala om huruvida hon mår bättre.” Därtill spelar det ingen roll om de som fått förbön säger att de mår bättre om inte testerna visar att de mår bättre.

   Och här kommer det stora problemet med din kritik. Det Brown et al observerade var mätbara förändringar till det bättre som är medicinskt oförklarliga. Hon skriver i Testing Prayer (ss. 215-220) om Martine från Namuno som var blind och döv. Hon hörde först inte 100 decibel på något öra, men efter bön kunde hon höra 75 decibel i höger och 40 i vänster, och följa samtal. Hennes syn gick från 20/400 till 20/80. Hon skriver också om Michael som kom till Iris Global i Chiuré. Innan bön kunde han inte läsa 20/400-raden på en sexton tums lästavla, efter bön kunde han läsa 20/40.

   Det enda som sker före och efter är bön, och förbättringen är så dramatisk att placebo och psykosomatiska effekter inte räcker som förklaringar. Det här är händelser som naturalismen förutser som omöjliga – och ändå sker dem. Och då spelar det ingen roll om de är två eller två miljoner – om naturalismen vore sann skulle noll sådana här saker finnas.

   Alltså visar Browns studie varför vi borde tvivla på naturalismen.

   Allt gott!

   Gilla

 3. Hej Micael!

  Jo, jag har endbart baserat min kommentar på det du skrev, samt Browns studie som du länkat till.

  Och nej, jag har inte läst Dawkins studie, eller för den delen något annat som Dawkins skrivit (förutom sådant ni refererat till här vid olika tillfällen.

  Så nu vet du vart jag hämtar mina anklagelser ifrån – min egen kunskap om hur vetenskap brukar bedrivas.

  Och ja, jag är medveten om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar, och menar att båda har viktiga insikter att tillföra forskningen. Problemet verkar snarare vara att du inte förstår skillnaden. Du skriver att detta är en kvalitativ undersökning, men i din text antyder du att du i din bok kommer att använda den på ett sätt som mer liknar hur kvantitativa studier används. Du skriver till exempel: ”Ingen statistisk signifikant skillnad uppmättes mellan dem som inte fick bön och dem som fick det…” Här refererar du till en kvantitativ forskningsmetod. (Som Dawkins skriver om). Här kommer ett citat från Brown, där hon sammanfattar vad som kommit fram i studien: ”Results: We measured significant improvements in auditory P 0.003) and visual (P 0.02) function across both tested
  populations”. Om detta hade varit en kvalitativ metod efter vetenskapens regler så hade slutsatsen fokuserat till exempel på deltagarnas upplevelser, och huruvida du upplevde någon förändring.

  Angående kontrollgrupp så vore det väldigt ovenskapligt och grymt att göra det du skriver.
  ” Och eftersom Browns studie dokumenterar människor som blir friska på ett oförklarligt sätt är det svårt att förstå vad en kontrollgrupp skulle bestå av. Ett gäng blinda och döva människor som sitter i ett rum och inte får bön? ” Självklart skulle ingen vettig människa behandla människor så. En kontrollgrupp ska eftersträva att likna den egentliga gruppen så mycket att de deltagande inte vet om vilken av grupperna de deltar i. I detta fall skulle de få behandling på exakt samma ställe, och på exakt samma sätt (typ med handpåläggning etc). Men denna skulle utföras av personer som ej tror på den kristna guden som till exempel ateister, eller personer med annan trosuppfattning.

  Angående urvalet av försökspersoner säger väl det du skriver, att: ”de följde med kristna missionärer från Iris Global som predikade och bad på den Mozambiquiska landsbygden?” en hel del om att de inte var slumpvis utvalda. Om de vore de skulle studien rimligtvis också omfatta muslimer, och de andra religioner som finns i området? Är det kanske för att Gud bara kan tänka sig att vara god mot kristna?

  Angående oväsendet. Hur kommer man på att utföra en studie av till exempel hörselnedsättningar där ”de sk bakgrundsljuden” är så extremt höga? Vore det inte bättre att det i stället varit så tyst som möjligt. Val av miljö för studien – om man nu är det minsta intresseradav felkällor – måste beskrivas som bisarr.

  En annan felkälla i studien är det jag refereade till som påtryckningar. Hur många handpåläggningar/böner/kramar har varje enskild person fått? Du jämför med en läkare. Skulle den patient som fått ett piller av läkaren och sedan känna sig friskare vara jämförbar med den som fick 100? Så går det givetvis inte att jämföra.
  Om personen inte släpps iväg från försökssituationen innan förbättring nåtts, skulle nog de flesta känts sig ganska pressade efter 100 handpåläggningar (eller 100 piller för den delen).
  Och även om detta betraktas som en kvalitativ studie är detta en upplysning som inte går att utelämna utan att studiens vetenskapliga kvalitet skadas.

  Var de exempel du sedan ger på tillfrisknanden (det som är mitt stora problem – enligt dig) tagna från denna studie – som jag anser är värdelös – eller från någon annan studie. För att vara värda att tas på allvar måste hela situationen redovisas noga. Annars blir de bara (om än nog så viktiga för den som upplever dem) berättelser om oväntat tillfrisknande. Sådana finns hos troende från olika religioner, likväl hos dem som inte tror på gudar. Jag efterlyser fortfarande statistiska resultat från stora befolkningsgrupper. Om just de kristna du talar om, uppvisar en större mängd oväntade tillfrisknanden, så är det värt att tänka på.
  Men nu är jag som du märker inne på kvantitativ forskning.

  Mitt råd till dig är att om du vill använda Browns studie i din bok, ska du inte göra det med anledning av dess vetenskapliga meriter (som är mycket bristande) utan som en berättelse om att mänsklig värme och omsorg kan leda till ett större välbefinnande.
  För eftersom ett stort adrenalinpåslag i kroppen kan leda till att olika funktioner tillfälligt förbättras – vilket ju varit, och är, viktigt för vår överlevnad, borde testerna dessutom utförts i lugn och ro – till exempel några månader efter försökssituationen.

  Och nej, mitt stora problem är inte att vi ibland inte kan förklara alla tillfrisknanden. Det stora problemet för mig här, är att detta är riktigt dålig forskning.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s