Kyrkans flathet gentemot 30-talets nazism

Nazism har hamnat på tapeten igen. Som ett resultat av den främlingsfientliga väckelsen i Europa har renodlat nynazistiska organisationer fått vårvindar, även här i Sverige.

I Jesus var också flykting skriver jag och Stefan Swärd om hur kyrkan historiskt har förhållt sig till de nationalsocialistiska idéerna om diktatur, raskrig och att bränna barn i stora ugnar.

Även fast det fanns ljusa undantag valde de flesta kristna att hålla tyst eller till och med stötta Hitlers galenskaper. Måtte vi ha större motståndskraft mot dagens högerextrema vindar!

Följande skriver Stefan Swärd på sidorna 53, 55 och 82 i boken:


Teologiprofessorn Jesper Svartvik skriver i sin bok om bibeltolkningens bakgator ett avsnitt om Deutsche Christen, den tyskkyrkliga rörelse som var mest nazivänlig. 1940 tillhörde 95 % av den tyska befolkningen någon av de kristna kyrkorna. Den överväldigande majoriteten av dessa kyrkotillhöriga protesterade aldrig i den kristna trons namn mot nazismen. Deutsche Christen försökte aktivt förena protestantisk trostradition med nazistisk ideologi. Det är svårt att bedöma hur stort stöd Deutsche Christen hade, de hade endast 600 000 medlemmar, men fick två tredjedelar av rösterna i kyrkovalet 1933.

Svartvik konstaterar att Deutsche Christen inte var politiska opportunister som var nazivänliga bara för att rädda sitt eget skinn och slippa den förföljelse som drabbade Bekännelsekyrkan. Även Deutsche Christen hamnade efterhand i onåd hos nazistregimen, så skulle man vinna stöd hos regimen så var den bästa lösningen att inte engagera sig alls i en kristen kyrka.

Skärmavbild 2018-07-06 kl. 15.23.59
Deutsche Christens symbol

Deras avvisande av icke-ariska kristna var inte någon teologisk eftergift, det var uttryck för deras verkliga teologi. De byggde sin kyrkosyn på en rasistisk teologi. De hävdade att den tysk-kristna rörelsen bara var för de kristna i Tyskland. Eftersom icke-arier inte var tyskar kunde de inte vara med i detta samfund. Det finns i världen olika folk och dessa ska inte sammanblandas. Raserna var skapade av Gud, de var uttryck för olikheter. På samma sätt som inte könsrollerna upphävdes i Kristus upphörde inte heller raserna. På samma sätt som kvinnor inte kunde tala i församlingen på grund av gudagivna könsroller kunde inte heller judar tala i församlingen. Deutsche Christen lyfte fram de mest judefientliga dragen hos Luther vilket man starkt ställde sig bakom. Hörnstenen i deras teologi var att kristna inte skulle ha något att göra med judar.

Deutsche Christen värnade om en viss ekumenisk öppenhet eftersom Hitler var katolik. De arbetade även för att utplåna alla judiska influenser i det tyska kyrkolivet. Gamla testamentet tonades ned eftersom det betraktades främst som en judisk skrift. De arbetade för en avjudaisering av Jesus. Hans huvudärende var det antijudiska budskapet. Man lyfter fram de texter i Nya testamentet som var mest antijudiska.

[…]

Våren 1933 blev Emanuel Hirsch medlem i Deutsche Christen som en av de första teologiprofessorerna. Han verkade för och tog tydligt ställning för en enad tysk evangelisk rikskyrka uppbyggd efter en modell från den nazistiska staten. Hirsch verkade också för att Ludwig Müller som vunnit Hitlers förtroende skulle utses till kyrkans första riksbiskop. Ett flygblad som innehöll en tysk-kristen bekännelse distribuerades under julen 1933 med Hirsch som en av åtta undertecknare. Bekännelsen avslutas med ett reservationslöst bejakande av det nya statsskicket. Hirsch fungerade sedan som teologisk rådgivare åt riksbiskopen Müller. Hirsch gick bland annat ut i ett skarpt angrepp mot Karl Barth som var skeptisk till nazismen. Hirsch ser i Barths position en oförmåga att förstå den tyska politiken och detta främst beroende på Barths schweiziska bakgrund. Hirsch försvarade bland annat den tyska ockupationen av Polen.

Hirsch argumenterade för en strikt teologisk raslära. Judarna bildar enligt Hirsch ett folk, som skiljer sig från det tyska mer än något annat europeiskt folk i fråga om ras, historia, naturlig och sociologisk egenart. Med den kristna tron följer inte någon förändring av skapelsens struktur, folken och raserna och de historiskt givna kallen består.

Paul Althaus var också en tongivande nazivänlig teolog, dock inte medlem i Deutsche Christen som Hirsch var. Han var inte heller medlem i nazistpartiet. Althaus tyckte att Deutsche Christen gick för långt i extrema kristendomstolkningar samt den hämningslösa kyrkopolitik man bedrev. Althaus försvarade dock rasdifferentiering och den spänning som finns mellan tyskar och judar finns det inte någon egentlig lösning på menade Althaus. Han utvecklade en teologi om folket, som är mer än blodsband, gemensam historia och geografisk enhet, folket är ett Guds verk.

[…]

Inte någon kunde skylla på att man inte hade tillräckliga kunskaper om nazismen och judeförföljelserna. Det var allmänt känt redan från 1933 om nazisternas agenda. Även om det var först under senare delen av andra världskriget som det blev allmänt känt om koncentrationslägren så hade alla information om nazisternas judeförföljelser. Artikeln i Dagens Nyheter från 1933 som tas upp i detta kapitel, visar att det bland kristna ledare fanns en god kännedom både om nazismen, deras människofientliga och demokratifientliga ideal och deras inställning till judarna.

En slutsats är att kristna kyrkan är alltför benägen att kompromissa och anpassa sin teologi till gudlösa och antikristliga trender i samtiden. När högerextrema vindar blåser i samhället är inte kyrkan en enig och tydlig motkraft – det är en viktig slutsats av genomgången i dessa två kapitel. Vi ser en stor brist på mod och profetisk klarsynthet. Även de som helt tog avstånd från nazismen visade inte något större mått av profetisk skärpa och mod när det gäller kampen mot det onda och de orättfärdiga system som dominerade i Europa vid denna tidpunkt. Det var sekulära krafter som i svenskt samhälle tog upp den verkliga kampen mot nazismen.


Beställ Jesus var också flykting här.

Skärmavbild 2018-06-01 kl. 09.49.06

Det är dags att stoppa den främlingsfientliga väckelsen. Därför satsar vi på en folkbildningssatsning för Jesus var också flykting under 2018. Om du vill ha ett besök i din församling, kontakta mig!

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

2 kommentarer

  1. Perspektiv på dom som kan kallas ”sina meningsfränder” är väldigt viktigt. Även vänstern har en del att tugga på här. Fd. ordföranden i Sveriges kommunistiska parti Nils Flyg blev senare nazist https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Flyg
    Idag riktar sig SD hårt in på dom som borde vara naturlig vänster och försöker få dom att tro att det är invandrarnas fel att välfärden sviktar.
    Alla krafter behövs för att avslöja bluffen, både sekulära och troende och här gör du ett bra jobb Micael.

    Gilla

  2. Hitler var inte en katolik eller kristen överhuvudtaget, han var snarare en irreligös deist med vissa drag från neo-paganism och socialdarwinism.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s