Hur länge tänker Sverige fortsätta att utvisa konvertiter till förföljelse?

Jag finns med i nätverket #rättilltro som uppmärksammar hur Sverige utvisar kristna till förföljelse. Till exempel har Sverige utvisat många kristna till Afghanistan som räknas som världens näst farligaste land för kristna att befinna sig i.

Migrationsverket medger äntligen att hanteringen av konvertiters asylärenden har brister: beroende på var i landet du befinner dig ökar eller sjunker dina chanser att få asyl. Detta är precis vad Konvertitutredningen från #rättilltro visade förra året:

Skärmavbild 2020-02-05 kl. 20.57.32.png

”Resultatet är en indikation på att Migrationsverket brister i enhetlighet vid prövningen av ärenden där konversion eller ateism åberopas” står det i verkets årsrapport. ”För att säkerställa kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas kommer Migrationsverket under 2020 närmare undersöka orsaken till de regionala skillnader som har upptäckts”.

Min vän Christian Mölk som sitter med i ledningen för #rättilltro påpekar den extrema snigelfarten i detta:

”I stället för att ägna ett år till att lösa de problem vi avslöjat (i Konvertitutredingen), så har nu Migrationsverket ägnat ett år åt att skriva den här rapporten. Nu ska de ägna ytterligare ett år åt att undersöka orsakerna till detta. Och när de är klara med den utredningen kommer de ägna ett år till att utreda hur de ska komma till rätta med problemet.”

Konvertitutredningen ger redan konkreta orsaker till att de regionala skillnaderna är så stora. Migrationsverkets metod för att avgöra om en konversion är genuin är inte bara helt i strid med religionsvetenskapen då den knappt tar hänsyn till församlingsengagemang, troshandlingar etc. – den går inte att kvantifiera överhuvudtaget.

Experterna som ansvarade för Konvertitutredningens kvalitativa analys konstaterade:

”Analysen visar att det inte är någon strukturellt identifierbar innehållslig skillnad på gruppnivå mellan de konvertiter som fått avslag respektive bifall. Däremot visar undersökningen på tydliga skillnader i Migrationsverkets motiveringar mellan dem som fått avslag respektive bifall. Skillnaden kan härledas till konvertitens intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro vilket leder till att det snarare är den intellektuella kapaciteten än tron hos konvertiten som bedöms.” (s. 2).

Det vill säga, även fast konvertit A och konvertit B är väldigt lika varandra kan de drabbas av olika öde beroende på hur Migrationsverkets tjänstemän subjektivt uppfattar detta. Och då värderas intellektuell förmåga mer än något annat. Regioner där tjänstemän på Migrationsverket är avogt inställda till konvertiter kommer få fler avslag än regioner där man är mer välvilligt inställda – även om det inte finns större skillnader mellan konvertiterna själva i dessa regioner.

Orättvisorna följer med upp i Migrationsdomstolen. Utredningen visade att beroende på vilken politisk färg nämndemännen i domstolen har – något den asylsökande själv inte kan påverka – höjs eller sänks sannolikheten för avslag kraftfullt:

Skärmavbild 2020-02-05 kl. 20.57.39

Detta är rättsosäkert, godtyckligt och en fullständig skandal. Här måste politikerna ingripa, för Migrationsverket själva tycks inte vilja se problemet.

Dagen innan Migrationsverket släppte sin årsrapport fick #rättilltro publicerad en debattartikel i tidningen Dagen som också fungerar som ett öppet brev till regeringen och Migrationsverkets ledning. Den sa bland annat:

Konvertitutredningens slutsats är att Migrationsverket har en svag förståelse av religion och konversion och att deras utredningar inte grundar sig på aktuell vetenskaplig forskning. Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga skillnader mellan jämförbara enheter vilket i värsta fall leder till godtyckliga beslut. Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på väl underbyggda metoder vilket leder till inkonsekventa motiveringar till besluten. Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig utsträckning internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter vilket leder till att rättssäkerheten sätts ur spel. […]

Utifrån de brister som framkommit i konvertitutredningen menar vi att Migrationsverket måste säkerställa att rätt kompetens finns hos alla som fattar beslut i asylärenden där konversion är aktuell. Inga avslagsbeslut borde fattas utan att en specialistutbildad beslutsfattare granskat beslutet. Vi anser vidare att Migrationsverkets rättsavdelning bör tillsätta en expertgrupp inom fältet för religion och konversion som en resurs i alla ärenden där konversion är aktuell. Den skriftliga bevisning som konvertiten åberopat måste också uppvärderas i asylprövningen. Hänsyn bör också tas till konvertitens ålder och bakgrund. Men också tillhörighet och engagemang i den lokala församlingen bör väga lika tungt som förmågan att intellektuellt resonera kring sin tro och att återge faktakunskap.

Vi har inte råd med åratal av utredningar. Sverige har redan utvisat hundratals konvertiter till förföljelse, och hundratals ytterligare hotas av utvisning. Asylprocessen är ett lotteri för dessa människor och skapar enorma lidanden. Det är dags att någon drar i handbromsen!

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s