En inblick i främlingsfientlig teologi

Sedan jag skrev om att Sverige har råd att hjälpa fler flyktingar i Världen idag något som ledde till en debatt med Lars Enarsons son Johannes, har jag fått en rad arga epostmeddelanden från kristna män som inte gillar invandring.

Jag brukar vanligtvis uttrycka mig ganska modest om den SD-inspirerade kyrkliga rörelsen och kalla den migrationskritisk eller säga att den står för invandringsmotstånd. Men igår fick jag ett mail som inte kan kallas annat än rent främlingsfientligt.

Detta för att skribenten, som är anonym, menar att ”främlingen är förbannad av Gud” och ska ”tryckas ned” och inte få någon hjälp så länge han inte är kristen.

Det är en obehaglig text, men jag finner den viktig att dela för att människor ska förstå vilken sorts teologi som florerar i vissa karismatiska sammanhang idag. Jag kommer också erbjuda korta bemötanden av påståenden som görs i mailet.

Varför gav Gud löftet åt Abraham, Isak och Jakob och åt deras efterkommande att de skulle få Israel? Vore det inte mera rätt enligt svensk kristen empati-teologi att judarna delade landet med de främlingar som redan bodde där? Och judarna kunde även använda den välkända formuleringen ”vi har råd” att leva och dela landet tillsammans. Varför har Gud en annan uppfattning än vår svenska godhetsmoral?

5 Moseboken 34:4
Och Herren sade till honom: ”Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob när jag sade: Åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma.”

Att peka på Israels erövringskrig av Kanaan som ett argument mot invandring är en minst sagt märklig strategi, men när Israel väl var på plats förväntades de följa bud som 3 Mos 19:33-34: ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” Att ta hand om invandrare betraktades som en självklarhet: ”Om din broder kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig, skall du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig.” (3 Mos 25:35).

Invandringsförespråkarna hänvisar ofta till att bibeln talar om att hjälpa främlingen. Men är det då 100.000-tals främlingar det handlar om? Är det inte mera troligt ett par hundra stycken och då erbjuds de inte fritt uppehälle heller. Med kost och logi betalt av judiska staten.

Budorden om invandrare i Moseböckerna innehåller ingen antalsbegränsning. Alla invandrare skulle välkomnas och behandlas som infödda enligt 3 Mos 19:33-34. Visst kan man förstå ett fattigt land, som Libanon, som vill begränsa invandring av ekonomiska skäl. Det är betydligt svårare att förstå när ett rikt land som Sverige hävdar sig inte ha råd att ta emot flyktingar, så att fattiga utvecklingsländer behöver ta emot ännu fler.

Invandringsvurmarna i Sverige vill att vi hjälper främlingen på alla sätt när han kommer till vårt land. ”Vi har råd” heter det som bekant. Men är det pengar det hela handlar om? De flesta som kommer är muslimer och som också är antikristna eftersom koranen förnekar Jesus som världens frälsare. Och vad har då dessa muslimer i Sverige att göra? Vi kristna är ju förbjudna att umgås med dem. Gud vill att Sverige ska vara ett kristet land och inte blandreligiöst land där moskéer och kyrkor finns på samma gata.

2 Korintierbrevet 6:14
Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

Det här understryker något väldigt fascinerande – och skrämmande – som jag och Stefan Swärd påpekar i Jesus var också flykting: kristna invandringsmotståndare är ofta väldigt kritiska till evangelisation. Här tänker sig skribenten att kristna inte ska umgås med ickekristna (eller som han kallar dem, ”antikristna”) till den grad att de inte ska befinna sig i samma land som oss. Lycka till att vittna om Jesus då! Skribenten ondgör sig enbart om muslimer, men ateister, hinduer, new age-troende och andra förnekar också Jesus som världens frälsare och borde därför utvisas enligt samma logik.

Jag borde inte behöva skriva det här, men Paulus poäng är inte att kristna ska befinna sig i andra länder än ickekristna. Han var själv missionär, för Guds skull! Han argumenterar för att kristna inte själva ska tillbe avgudar. Men att tänka sig att kristna inte ska ha något alls med ickekristna att göra beskriver han själv som absurt i 1 Kor 5:10.

Och varför ska vi hjälpa främlingen när han envisas med att tro på islam eller hedendomen och förkastar kristendomen. Och ekonomiskt struntar även främlingen i tiondet och drabbas av Guds förbannelse?

Malaki 3:8
Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig.
Ni säger:
”Vad har vi stulit från dig?”
Tionde och offergåvor.
Förbannelse har drabbat er,
för ni och hela folket stjäl från mig.

När nu främlingen är förbannad av Gud ska då vi bryta förbannelsen med argumentet ”vi har råd” och hjälpa dem? Om nu Gud är i full färd med att trycka ned främlingen på knäna är det kontraproduktivt att lätta på bördan så att främlingen aldrig omvänder sig och tar emot Jesus som sin personlige Frälsare och Herre. Det är väl omvändelse till kristendomen som är det viktigaste och inte lekamlig hjälp?

Det finns en tragisk tradition i synnerhet inom trosrörelsen att hävda att alla kristna som inte ger tionde är förbannade enligt Malaki 3:8. Skribenten expanderar det till att gälla alla ickekristna, eftersom de inte ger tionde. Han menar därefter att vi strider mot Guds plan om vi ”hjälper dem” eftersom Gud har förbannat dem och vill föra dem till tro genom att utsätta dem för lidande och misär.

Gulp.

I själva verket förväntades inte invandrare och andra fattiga betala tionde i det gammaltestamentliga Israel (5 Mos 26:11-13). Och Nya Testamentets glädjebudskap är att evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus predikas i ord, gärning och kraft (Rom 15:18-19) bland annat genom att människor ser det goda som Jesu lärjungar gör (Matt 5:16).

Att strunta att hjälpa människor så att de lider så mycket att de till slut av en mystisk anledning blir kristna, är inte en missionsstrategi som Jesus ger oss. Poängen med liknelsen om den barmhärtige samariern är att vi ska hjälpa alla människor oberoende av deras tro, ursprung eller etnicitet. Vi ska behandla alla människor såsom vi själva vill bli behandlade (Matt 7:12).

Som teolog har jag stött på många märkliga teologiska idéer och traditioner. De bibeltolkningar och teologiska övertygelser som finns inom den kristna invandringsfientliga miljön är dock något av det absolut extrema jag någonsin har sett.

21 kommentarer

 1. Skickade in en kommentar med bibelord som visar hur Abraham flyttade runt med sin familj, sitt husfolk och boskapshjordar för att bosätta sej i olika länder och bland olika folk. Läs 1 Mos kapitel 11-15.

  Landet han lovades tror jag avses Kanaan som sträckte sej ” På den dagen gjorde Herren ett förbund med Abram och sa: Åt din efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat ” (1 Mos 15:18)

  Den borttappade kommentaren kanske dyker upp.

  Några av Abrahams flyttningar berodde på flykt och Guds direkta uppmaning att byta land.

  Läste igår att 7 % av svenskarna väljer att bo utomlands pga studier, arbete eller för ett pensionsliv i varmare klimat etc

  En annan intressant vers i Mosekapitlen tycker jag är 1 Mos 14:18-19

  ” Och Melkisedek, kung i Salem, bar ut bröd och vin, och han var präst åt Gud, den Högste. Han välsignade honom och sa: Välsignad vare Abram av Gud den Högste, han som äger himmel och jord”

  I den versen kan man utläsa givmildhet från en kung till en ”internationell” nomad och att denne kung anser jorden ägas av Gud den högste. Vilken underbar insikt av en kung dessutom.

  Gillad av 1 person

  1. ”Läste igår att 7 % av svenskarna väljer att bo utomlands pga studier, arbete eller för ett pensionsliv i varmare klimat etc”

   Jo det stämmer nog och dessa svenskar du beskriver, lever på svensk pension, CSN lån eller på lön från eget arbete.

   Gilla

   1. Godmorgon Inge,

    En sak jag reagerar på är den feltolkning som nationalisterna i församlingen gör av Apg 17:26 som även Micael och andra bloggare också reagerat på. I mitt svar här väljer jag först att citera även lite av texten före och efter vers 26 och därefter vill jag förklara något av vad jag tänker. Först texten Apg 17:24-27:

    ” Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är gjorda med händer.Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt Och han har av ett blod gjort alla folkslag för att de ska bo över hela jordens yta. Och han har fast­ställt deras bestämda tider och de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Herren, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.”

    Om jag förstått nationalisternas feltolkning rätt menar de att endast svenskar ska bo i Sverige. Därav min reaktion att 7 % av svenskarna inte bor i Sverige vilket då är feltolkarnas problem att lösa?

    Nu till ett bibelstudium om den feltolkade versen: Jag är ingen erfaren teolog utan fortfarande ganska ny i tron och i bibelläsningen men jag tror att språkförbistringen och uppdelningen av jorden yta i gränser är något av den följd som kom av att människorna i Babel ville bygga sej en egen stad med ett torn upp till himlen och bli sina egna gudar.

    Att spridningen och uppdelningen av människor är ett sätt för Gud att vi inte ska bli totalt upproriska mot honom och inte enas till att bli såsom Gud. Således tror jag inte att gränser mellan länder är ett välsignat privilegium utan något av en ”uppfostringsmetod” så som Gud meddelar genom Paulus att människor möjligen ska kunna treva sej fram till honom och finna honom. Inte så att han är långt borta från oss utan att vi ska vilja och söka inriktningen mot honom och inte till en mänsklig och enhetlig kraft som ställer sej över honom och varandra som människor.

    Kort sagt Inge: Du och jag hade haft samma människovärde för honom även om vi levt bland de syriska flyktingarna som vi nu har hos honom som välgödda svenskar. Skillnaden hade varit att vi haft det sämre pga att människorna i världen allt mer, oavsett nationalitet, inte längre söker Gud och hans goda vilja att hjälpa andra.

    Gillad av 1 person

 2. Hej Mikael.

  Det är väl knappast någon som ifrågasätter om jag, du eller någon annan personligen eller i grupp hjälper en flykting som behöver stöd och hjäp, där vi med eget arbete och medel försöker hjälpa en människa i nöd.
  Jag uppfattar att det är detta bibeln manar oss att göra, förutom att vittna om Jesus och göra människorna till Hans lärjungar. Här görs ingen åtkillnad, röd och gul vit och svart, gör det samma har han sagt.

  Däremot som jag uppfattar dig och många andra som argumenterar här att ihärdigt kräva/tvinga att förutom du själv, även grannen, kommunen eller staten skall ta kostnaden för flyktingen bara för att de anses vara tillräckligt rika? Jag är tveksam tlll om du verkligen kan finna stöd för detta i din Bibel? Det är saligt att giva, men tveksamt att tvinga någon till detsamma.

  Gilla

  1. Hej Inge!

   Intressant att du föreställer dig att Stora Mäktiga Micael kan ”tvinga” den ynkliga, stackars staten att göra saker. Uppenbarligen är det inte sant. Det är staten som ägnar sig åt tvång, inte minst genom att tvångsutvisa människor till förföljelse och död. Jag och andra kristna står upp likt gammaltestamentliga profeter och säger att det är fel. det var fel av Sverige att vägra ta emot judiska flyktingar under förintelsen. Det är fel av Sverige idag att vägra tvångsutvisa människor till förföljelse och lidande. Bibeln är solklar med vad som är gott och ont, rätt och fel: det är en synd i strid med Guds kärlek att inte hjälpa när man kan (5 Mos 15:9, 1 Joh 3:17), starka har en skyldighet att hjälpa de svaga (Rom 15:1) och vi ska behandla andra som vi själva vill bli behdandlade. Vill du tvångsutvisas till Afghanistan, Inge? Om inte, bör du likt mig skarpt kritisera att den ogudaktiga svenska staten tvångsutvisar andra dit.

   Gillad av 1 person

   1. Mikael jag tror inte heller att du direkt kan tvinga någon att mot deras vilja ta hand om och försörja okända människor, men med ditt sätt att skriva antyder du dock gärna hur fel de har som inte tänker eller står upp för samma åsikter som du gällande invandrare till Sverige? Ja du går så långt att att du anklagar staten att sprida ”förföljelse och död” Om de inte följer dina råd?

    Det är lätt att fördöma Sveriges hantering av de judiska flyktingarna under kriget, men svårare att ur ett evighetsperpektiv förstå Guds långsiktiga plan för den enskilde människan och speciellt det judiska folket, ja rent av omöjligt för de som aldrig hört evangelium eller läst bibeln. Den förföljelse och det lidande det judiska folket fick utstå var fruktansvärd och saknar motstycke, men tänk om det var priset de fick betala för att staten Israel till slut kunde bildas något som profeterna förutsagt flera tusen år tidigare, folket som levde då kanske inte såg detta lika ”solklart” som vi gör idag?

    Du säger att Bibeln är ”solklar” med vad som är gott och ont, rätt och fel. Jo för de i Kristus troende borde det vara så, men jag kan ge många exempel där man idag i samfund och församlingar börjat kompromissa om vad som är rätt och fel enligt bibeln med hänvisning till vad som är ”kärlek” man glömmer då ofta evighetsperpektivet där vårt lidande i det korta perspektivet här ock nu kan vara nyckeln till evig frid med Gud i en evighet.
    Hur kan du då med sådan säkerhet veta att en människa som blir utvisad från Sverige idag, inte är en del i Guds plan för den människans frälsning även om det mänskligt sätt verkar helt fel just nu?
    Ett faktum är att betydligt fler människor blir frälsta i de fattiga länderna idag än i det rika Sverige.

    Ökad välfärd är sällan nyckeln till ökad Guds närvaro?

    Du uppmanar mig och andra, att skarpt kritisera att den ogudaktiga svenska staten?
    Det kan man kanske göra men är det verkligen vår uppgift som kristna?

    Min bibel uppmanar i stället till bön och åkallan under förbön och tacksägelse för för kungar och alla i ledande ställning.

    Gilla

    1. Inge, både förintelsen och utvisningar till förföljelse är vidriga, onda och antikristliga. Visst kan Gud vända det onda till något gott. Men att du på det här sättet försöker skönmåla folkmord och tvångsutvisningar är fruktansvärt. Vi ska inte föra folk till tro genom att utsätta dem för lidande, utan genom att predika evangeliet och göra gott (Matt 5:16).

     Gillad av 1 person

    2. Vilken avskyvärd och genomond inställning till medmänniskor när du inbillar dig att Gud ville Holocaust och att Sverige gjorde RÄTT som vägrade ta emot judiska flyktingar. Jag ser det som så genomuselt och rakt igenom ruttet att påstå detta att troligen inget övertygar dig om sanningen annat än om du utsätts för oerhörd fara, svält, tortyr och förföljelse.

     Men jag vill inte utsätta dig för detta eftersom det är en kristen plikt att inte skada andra och hoppas och tror att Gud kan visa dig sanningen på något mildare sätt. Gud är nämligen aldrig upphov till det onda, men kan vända det onda till gott. Det är därför inte Gud som planterat dessa onda tankar i ditt huvud, det kan du vara övertygad om.

     Gilla

  1. Hej Anna karin,

   Man kan vara i behov av att fly utan att det har med ekonomin att göra. Det kan handla om krig eller politisk och religiös förföljelse.

   Det finns exempel i bibeln där människor flytt pga dålig skörd. Det framkommer inte hur mycket de människorna hade i pengar men de kunde inte odla med pengarna så att säga eftersom skörden är beroende av vatten osv

   Sedan tänker jag att det ligger i hjälpandets natur att det kostar den som ska hjälpa någonting annars hade man inte det som den hjälpande behövde från början.

   Just nu befinner sej cirka 800 000 människor i minusgrader och utan bostad i nordvästra Syrien. Mest kvinnor och barn rapporterade nyheterna igår. Något spädbarn hade igår redan frusit ihjäl.

   Jag förstår att Turkiet som tagit emot 3,5 miljoner syrier sedan kriget startade för cirka 9 år sedan inte kan ta emot flera utan stängt sina gränser.

   Från storbrittanien rapporteras att britterna köper våtservetter för en halv miljard pund per år, cirka 5 miljarder kronor. Hur många människoliv kan man hjälpa med 5 miljarder kronor?

   Gillad av 1 person

   1. Jag tror frågan inte är om man ska hjälpa utan hur? Säg att vi skulle öppna gränserna helt och låta alla som ville komma hit. De skulle inte behöva arbeta de första åren utan övriga befolkningen skulle få försörja. Hur lång tid skulle de ta tills vi skulle få slut på bostäder, sjukvården sluta att fungera, och skattenivån skulle höjas till en nivå att ingen skulle vilja arbeta, då det är bättre att gå på bidrag? Absolut att de grannländer tagit emot många,många fler. Men de arma människorna bor inte i egen lägenhet/hus har fri tillgång till skola o sjukvård. Om det skulle vara standarden för mottagande i vårt land, så skulle vi kunna ta emot miljoner, men tror inte att det är den standarden vi vill ge? Tycker det är en tuff fråga. Vad tycker du är en skälig standard? Intressant diskussion faktiskt. Frid

    Gilla

    1. Hej Martin,

     Öppna gränser utan kontroll är givetvis inte ett alternativ. Det ska vara ordning och reda även i omhändertagandet av de nyanlända.

     Säkert klarar de rika länderna i världen av att ordna uppvärmt rum och mat till de som inte har det. Det behöver inte vara lyx men mänskligt.

     Personligen kan jag tycka att Finland är ett av de länder som man kan förvänta sej mer hjälp ifrån. Har de glömt sitt egna behov av hjälp genom historiens gång?

     Vad vill du föreslå för åtgärder?

     Gillad av 1 person

     1. Tänker att det krävs lite mer än tak över huvudet: skola, vård etc. Jobbar och har jobbat med ensamkommande de senaste fyra åren. Krävs enorma resurser: tandvård( fler tandläkare), vaccination och undersökningar/vård (mycket fler sjuksköterskor och läkare), skolor(betydande högre lärartäthet ex modermålslärare, tolk etc). Behövs mer bostäder. Råder bostadsbrist och om det skulle vara en ström som 2015/2016 med ca 160.000 per år, så tror jag det blir ett måste att människor ska ta emot familjer i sina hem. Det finns ju risk att det i sin tur leder till konflikter pga trångboddhet, kulturella skillnader etc.
      Jag funderar mycket kring detta och anser att det blir rätt naivt av de som bara säger ”vi har råd”. Tycker ärligt det är svåra frågor. Men tycker att de som inte kan ta med alla aspekterna kring de utmaningar det leder till, skulle börja komma med lösningar kring den problematiken som en obegränsad invandring skulle leda till. Visst finns det mark att bygga på, men förstår man den infrastruktur, de nya samhällen och funktioner som skulle behöva byggas upp för att möta de utmaningarna? Enda snabba lösningen, som jag anser det är att låta välfärdssamhället kollapsa. Men tror egentligen inte att någon på Hela Pingsten skulle vilja se det hända. Tror att många av dem åtnjuter en skattefinansierad välfärd. ”Förmåner” som t ex CSN, vård, kollektivtrafik, äldrevård, fri skolgång.
      Tror att man ska rikta insatserna till de som verkligen är flyktingar. Som flyr konflikter. De som flyr för att skapa bättre liv skulle ”världssamfundet” kanske kunna hjälpa till att bygga upp de samhällen de lever i? Afrika som kontinent har många utmaningar kvar, men är samtidigt ett land med enorma naturtillgångar. Om de tillgångarna skulle få stanna i regionen och inte föras ut ur landet av asiatiska och västerländska nationer så skulle de kunna förbättra sin standard och kunna skapa en drägligare tillvaro. Bara lösa funderingar…

      Gilla

      1. Martin,

       De flyktingar jag känner arbetar och betalar skatt. Även ungdomarna som studerar arbetar vid sidan av studierna för att klara ekonomin. De arbetar inom områden där det råder stor brist på arbetskraft. Således har det som för dem var och är flyktingskäl att komma ur svensk synvinkel även blivit som en slags arbetskraftsinvandring.

       Jag läser mycket böcker från hur det var ”förr.” Helt klart rådde en helt annan gästfrihet bland människor än vad det gör idag. Man lånade ut sin kökssoffa att sova i och bjöd människor på det man hade. Det verkar ha funnits en helt annat sorts förtröstan och tillit på att dagen skulle ordna sej även om man bjöd på sista kaffet och gröten.

       Gillad av 1 person

       1. Ok. Men de flyktingar du känner är inte alla. Jag ser båda sidor och kan inte gå in på närmare detalj än så, men det alla jobbar och pluggar inte. Många gör en jättefin insats och vill in i samhället. Men det finns oxå de som faktiskt inte bryr sig nämnvärt.
        Tror säkerligen att mycket var bättre förr i tiden. Men vi hamnar återigen i frågan vad som är en skälig standard och vad som är rimligt långsiktigt? det går att lösa problem tillfälligt och kortsiktigt med att låta folk sova på soffan, ibland hela familjer. Men långsiktigt? Fortfarande problem med lärarbrist, läkarbrist, psykologbrist etc. Jag har svårt att t det på allvar när man hänvisar till hur det var förr. Förr hade vi inget välutbyggt välfärdssystem. Ska jag tolka det som att ditt förslag är att låta systemet klappa ihop och sen litar vi på människans välvilja för att ordna boende, sjukvård, skola till de som kommit hit?

        Gilla

        1. Martin,

         Hörde om Stella Kuylenstierna Andrássys idag.

         Stella föddes i en Adelsfamilj i Stockholm år 1902.

         Som 16-åring mötte hon en ungersk man som kommit till Sverige som en följd av första världskriget. Stella och mannen blev kära och gifte sej.

         Efter en tid flyttade paret till mannens hem i Ungern vilket bestod av slott. Det var en rik man.

         Stella fick några lyckliga år med sin man innan det andra världskriget kom. Paret bodde kvar i Ungern under kriget och stannade ända tills ryssarna kom. När de fick se vad ryssarna gjorde mot de ungerska kvinnorna valde Stella och hennes man att fly Ungern med hjälp av häst och vagn. De resonerade som så att en häst kan man i nödfall äta vilket inte går att göra med en bil. Under flykten fick de se de stora flyktinglägren efter kriget med människor som flytt från alla möjliga och omöjliga håll.

         Rikedomarna i Ungern försvann ur deras ägo och kontroll. Liksom många andra par i deras situation valde de att fortsätta sitt familjeliv i USA.

         Stella Kuylenstierna Andrássys arbetade under kriget för att hjälpa olika utsatta både i Ungern och människor hon sett i andra länder.

         Stella Kuylenstierna Andrássys blev 96 år gammal och begravdes således år 1998.

         Visst finns det både infödda och invandrare som kan bidraga mer i samhället. De flesta ur båda grupperna vill nog ändå göra det man är ämnad för om man får möjligheter till det.

         Inget fel på kökssoffor. Som barn ”slogs” vi om vem som skulle få krypa ner i den och ha den som sovplats i sommarstugan.

         Vilken standard skulle du acceptera om du befann dej i en krigszon utan ingenting?

         Gilla

         1. Sista frågan ska du inte ställa till mig. Du ska ställa frågan till de som kommer till Sverige: vilken standard är de beredd att ta? Du svarar fortfarande inte på frågan hur boende, försörjning, vård, skola och omsorg ska kunna finansieras med nuvarande system och standard? Istället för att dra exempel om kökssoffor och vad jag skulle acceptera för standard, vilket i sammanhanget, enligt min mening, är helt irrelevant. Jag kan ha som inställning att alla som vill ska få komma till Sverige. Det är en lyx att kunna tycka det. Men det jag efterfrågar är att man försöker besvara följdfrågorna; hur ska det praktiskt gå till? Är du helt sker på att alla skulle vilja bo på din kökssoffa? Vet flera som kommer från ordnade förhållanden i hemlandet. Tror du de skulle böja sig med att vi på din soffa?

          Gilla

  2. Inte Abraham men Jakobs hela familj gjorde det. De flydde till Egypten pga hungersnöd. Noomi hade en gång flytt till Moab pga hungersnöd. Hon tog med sin sonhustru Rut när de återvände och de fick tigga när de kom fram. Maria, Josef och Jesus flydde till Egypten pga förföljelse. Det finns olika slags flyktingar i Bibelns värld

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s