Världen idags ledarsida tar avstånd från Trump – men nyhetssidorna har skönmålat honom

Den kristna nyhetstidningen Världen idag har framställt Donald Trump på ett vinklat sätt under hans presidentskap och selektivt valt ut nyheter som framställer honom i ett positivt ljus. Det visar en ny rapport som släpps idag.

Världen idag är Sveriges näst största kristna nyhetstidning som når 9 000 hushåll varje vecka. En färsk rapport kan visa att medan tidningens ledarsida har varit övervägande negativ till Trump har nyhetsredaktionen porträtterat honom i ett positivt sken från en konservativ kristen synvinkel. 

Bakom rapporten står André Casselbrant, student i statskunskap vid Uppsala Universitet, och jag själv.

Rapporten bygger på en kvantitativ innehållsanalys av 20 procent av Världen idag-artiklar som nämner Trump. Varje text har givits ett värde på en sjugradig skala där 1 är mycket negativt och 7 är mycket positivt.

Vi fann att ledarsidan har beskrivit Trump på ett övervägande negativt sätt med ett medelvärde på 3,4, medan nyhetsartiklarna har beskrivit honom positivt med ett medelvärde på 5. En sådan klyfta mellan ledar- och nyhetsredaktion på en tidning är högst anmärkningsvärt.

Nyheter om den förre presidentens abort- och Israelpolitik är överrepresenterade medan händelser som kan kasta ett negativt sken över honom från en kristen synvinkel har systematiskt utelämnats. 

Även om Världen idags läsare är intresserade av nyheter om abort och Israel, så gäller det i lika hög grad familje- och moralfrågor. De  saknas nästan helt i materialet vi har undersökt.

Exempelvis finns det inte på Världen idags hemsida en enda artikel om skandalen kring Trumps relation med porrstjärnan Stormy Daniels och de 130 000 dollar han betalade till henne för att hon skulle hålla tyst. Likaså har nyhetsrapporteringen om hur Trumpadministrationen har separerat barn från sina föräldrar längdsmed den mexikanska gränsen fått väldigt lite utrymme. Normalt skriver Världen idag mycket om sexualmoral och familjepolitik, men just när det gäller Trump tycks man ha undvikit det.

Att en ledarsida tar ställning till politiker är inget konstigt, inte heller är vinklad nyhetsrapportering något nytt. Något som däremot är anmärkningsvärt är att ledarredaktionen och nyhetsredaktionen framställer Trump på två olika sätt. Det är inte särskilt intuitivt att en vinklad nyhetsrapportering går emot den egna ledarsidans framställning av en person eller händelse.

Varför VID:s nyhetsredaktion tycks vilja måla en annan bild av Trump än ledarredaktionen kan man bara spekulera i. En anledning kan helt enkelt vara att flera journalister själva har en positiv bild av honom. En annan möjlighet är att de anser att artiklar som framställer Trump i positiv dager leder till ett ökat engagemang bland tidningens läsare – inte minst med hänsyn till hur flera av dessa artiklar mottas på tidningens sociala medier.

Exempelvis publicerade VID artikeln ”Trump befäste dag för livets helighet” den 19 januari 2021 vilket ledde till kommentarer som ”Tack för allt Donald J Trump. USA:s bästa president genom tiderna. Förhoppningsvis kommer du tillbaka starkare än någonsin. Amen!” och ”Tack Trump för allt gott du gjort för USA och Israel”. Artikeln ”Kristna marscherade och bad för Trump” den 15 december fick kommentarer som ”Trump är en stor vän av Israel och stöder kristna värderingar. I motsats till våra vänster politiker [sic!]” och ”Gud välsigne Presidenten, hans familj och landet”.

Självklart publiceras även kritiska kommentarer, och inga av dessa kommentarer kan anses representera tidningens linje. Samtidigt illustrerar detta hur rubrikerna ”Trump befäste dag för livets helighet” och ”Kristna marscherade och bad för Trump” inte uppfattas som åsiktsneutrala, sakliga påståenden när de kommer från en tidning vars läsarskara till stor grad uppskattar det som är kristet och värderar livets helighet.

Samtidigt som Världen idag officiellt tagit avstånd från Trump har alltså deras nyhetsrapportering skönmålat honom. Det gäller inte minst tidningens Israelkommentarer som är en slags hybrid mellan nyhetsanalys och opinionsbildning.

Eftersom Världen idag har gestaltat en högerradikal populistisk politiker som Donald Trump övervägande positivt vore det intressant att i en vidare studie undersöka hur tidningen gestaltar andra fenomen inom samma politiska rörelse. Att undersöka Världen idags rapportering av utvecklingen i exempelvis Polen eller Ungern skulle kunna vara till hjälp för att bredda bilden. Än mer angeläget, inför valet 2022, hade en granskning av Världen idags gestaltning av Sverigedemokraterna varit.

Här kan du läsa rapporten!

5 kommentarer

    1. Vad menar du? Tycker du att vinklad nyhetsrapportering som ignorerar viktiga händelser är ”Sanningen” med stort S? Skulle en objektiv nyhetsrapportering som inte blundar för viktiga händelser vara lögn?

      Gillad av 1 person

  1. Intressant rapport. Jag har känt, när det gäller hur VI väljer ut och presenterar nyheter, att de vill slå an vissa specifika strängar. Inte så att de öppet propagerar för vissa ståndpunkter (som t.ex. ledarsidan, vars uppgift är att argumentera för vissa åsikter…), utan man får läsa mer mellan raderna, man får tänka lite ”varför väljer de att lyfta fram det här som en nyhet, och vad har de tonat ner eller utelämnat”. Ofta tycks det handla om att politiker och partier på högerkanten skall framställas i en – för tidningens läsare – positiv dager. (Jag kan säga att själv röstat borgerligt i de val jag röstat, så jag kommer inte från något generellt vänsterperspektiv, jag mest konstaterar hur VI faktiskt bedriver journalistik…)

    Ibland är VI:s strategi kanske inte helt uppenbar för utomstående, som inte är bekanta med den väckelsekristna miljö. Ta rapporteringen kring EU, som ofta tycks vara kritisk i VI. Många politiker – både till höger och vänster – kan vara kritiska till EU av olika skäl. Men i åtminstone vissa apokalyptiska kristna sammanhang finns en idé om att EU är det återuppståndna romarriket, som kommer att utgöra en maktbas för Antikrist. En kritisk artikel om något EU-program, som för en utomstående kan te sig som en allmän kritik mot centralstyrning eller ekonomiskt slöseri, kan således för många VI-läsare bli en signal om att vilddjurets märke är på väg…

    Gillad av 2 personer

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s