Sprid Evangeliet i kraft av tecken och under

Evangeliet, grekiska för ”glada nyheter”, är budskapet om att vi får evigt liv genom att bekänna Jesus som Herre. Detta ska vi sprida vidare till alla människor enligt Jesu egen uppmaning, vi ska göra alla folk till lärjungar (Matt 20:26-27). Hur i hela världen ska vi göra det?

För det första genom att inte ändra på budskapet. Om vi ”förbättrar” Evangeliet genom att censurera obekväma delar av det eller lägga till saker som Jesus inte alls står för – vad är det då för evangelium vi serverar? Den allra första församlingen i Jerusalem där människor kom till tro varje dag ”höll troget fast vid apostlarnas lära” (Apg 2:42), och det ska vi också göra om vi vill se människor ta emot evigt liv.

Dock räcker inte alltid ord, den Bibliska modellen är att även sprida Evangeliet i kraft: ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.” (1 Tess 1:5). Guds budskap är inte beroende av människors retoriska förmåga, Han ger det kraft genom sin Ande. Och vad innebär Andens kraft? Den innebär tecken och under:

”…genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.” (Rom 15:18-19).

Paulus var en väldigt duktig missionär som grundade många kyrkor, och hans missionsstrategi är alltså att predika Evangeliet i ord, gärning och i kraften av tecken och under. Alla tre behövs. Vi predikar Evangeliet med våra gärningar genom att visa kärlek, överflöda i goda gärningar, hjälpa de fattiga och skapa fred; vi ska leva heliga liv i självutgivande, uppoffrande kärlek så att människor prisar Gud när de ser våra gärningar (Matt 5:16). Därtill behövs ord som förklarar att vi vandrar i de goda gärningar Gud har förberett därför att Han har försonat oss med sig genom sin Sons död på korset och gett oss evigt liv, som vi vill dela med oss av. Och slutligen bekräftar under att budskapet är sant.

För att människor ska förstå att Evangeliet inte är som vilket budskap som helst utan ett budskap från Gud griper Han in och gör under för att bekräfta det. Hebr 2:3-4 säger: ”Den [frälsningen] förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.” Mirakler är alltså Guds vittnesbörd. I Apg 14:3 står det: ”Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.” Ordet bekräftas av tecken och under.

Den Bibliska modellen för Evangelisation är alltså att predika Evangeliet rent och klart, göra goda gärningar och betjäna människor samt låta Gud bekräfta sitt nåderika ord med tecken och under. I missionsbefallningen i Markus finns en väldigt tydlig koppling mellan evangelisation och under:

”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. (Mark 16:16-20)

De troende ska åtföljas av ”tecken”: andeutdrivning, tungotal, övernaturligt beskydd och helande, och dessa tecken bekräftar Guds Ord. I både evangelierna och Apostagärningarna åtföljs predikandet av Evangeliet nästan alltid av tecken och under. Nedan går jag snabbt igenom några av de första kapitlen i Apostlagärningarna, men jag rekommenderar ett personligt Bibelstudium av resten av den boken samt av hur Jesus använder sig av tecken och under när Han sprider budskapet om Guds Rike i evangelierna.

I Apg 1 sade Jesus till sina lärjungar att inte börja sprida Evangeliet direkt utan vänta på att bli döpta i den Helige Ande. ”När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (v. 8). Det som skulle hjälpa dem vittna om Jesus var alltså den Helige Andes kraft.

I Apg 2 kom 3000 till tro efter att ha hört Petrus kraftfulla predikan på pingstdagen. Anledningen till att han hade fått deras uppmärksamhet var att de kristna hade börjat tala i tungor på existerande språk när den utlovade Helige Ande hade kommit över dem, och detta under gjorde många förundrade (v. 12). Petrus hänvisade till det undret när han predikade Evangeliet för dem (v. 33). Senare står det att många under och tecken gjordes genom apostlarna, och att människor kom till tro varje dag (vv. 42, 48).

I Apg 3 blir en lam man helad, vilket växer stor uppståndelse. Petrus predikar för alla som hade bevittnat undret och utgår från både det och Jesu uppståndelse, som ju också är ett under, när han presenterar Evangeliet för dem: ”Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.” (vv. 16-17). Många av dem som hörde detta kom till tro (4:4).

I Apg 4 bad apostlarna följande bön: ”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” (vv. 29-30) De var alltså övertygade om att Herren hjälper dem att predika Ordet genom att han helar människor och gör under genom Jesu Namn.

I Apg 5 står det: ”Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.” (vv. 12-16) Det är lite dunkelt vad ”de andra” syftar på i vers 13, förmodligen de andra som möttes i Salomos pelarhall, men oavsett gör Lukas det tydligt att folk kom till tro och att detta skedde i anknytning till de mirakler och helanden som skedde.

I Apg 8 läser vi: ”Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.” (vv. 5-8) I samma kapitel finns den välkända historien om Filippus och den etiopiske hovmannen. Även om det inte uttryckligen står att hovmannen kom till tro genom ett under – här verkar det ha räckt med att Filippus predikade Ordet för honom – var Guds undergörande kraft ändå med i spelet, eftersom Filippus fann hovmannen genom ett budskap från en ängel (v. 26).

I Apg 9 har vi ett kraftfullt exempel på hur Evangeliet sprids i kraften av tecken och under. På väg mot Damaskus uppenbarar sig Jesus för kristendomshataren Saulus och beordrar honom att sluta förfölja Honom och säger att han ska ta sig in i staden. Sedan försvinner synen, i dubbel bemärkelse, för Saulus är plötsligt blind. När han varit i Damaskus i tre dagar och fastat kommer plötsligt en kristen kille som heter Ananias och kan säga vad han heter, var han kommer ifrån, att han har mött Jesus och att han nu ska få tillbaka sin syn. Så lägger Ananias sina händer på Saulus ögon, och han kan se igen. Efter detta blir Saulus helöverlåten kristen. I samma kapitel står det om hur Gud uppväckte Dorkas genom Petrus förböner och hur detta ledde till att ”många kom till tro på Herren” (v. 42).

Jag kan fortsätta hur länge som helst, men jag tror att min poäng är rätt så klarlagd. Vad vill jag då säga med detta? Främst tre saker:

 1. Under och tecken är för kyrkan inget som tillhör marginalen och inte heller något som kan sättas i motsatsförhållande till att leda människor till tro, utan det är något kyrkan ska aktivt be om för att fler ska bli frälsta eftersom det hänger tätt samman med att sprida Evangeliet.
 2. För att vi ska få väckelse i Sverige och se många kommer till tro måste vi sprida Evangeliet i ord, gärning och kraft och be och arbeta för att vi ska bli bättre på det eller de områden av dessa tre som vi ännu inte behärskar.
 3. Kristna som upplever många under och tecken och som har fått starka nådegåvor från den Helige Ande måste se till att de för många till tro med hjälp av dessa och inte stänger inne Andens kraft innanför kyrkväggarna.

Vad jag inte säger är följande:

 1. Att alla blir frälsta när de får se under. Soldaterna som vaktade Jesu grav och den rike mannens bröder i Luk 16:27-31 är exempel på människor som inte vänder om och tror på Evangeliet när de bevittnar under. Men detta ändrar naturligtvis inte det faktum att många andra gör det, som ovanstående Bibelstudium ur Apostlagärningarna visar.
 2. Att det är tecken och under som frälsar. Det är genom Jesu försoningsdöd på korset som vi blir frälsta av nåd om vi bekänner Honom som Herre och tror på Honom. Miraklernas roll är att bekräfta att Evangeliet är sant, de kan i sig själva inte frälsa men de kan leda till frälsning.
 3. Att under och tecken här och nu är viktigare än det eviga livet. Jesus sade att vi inte ska glädja oss så mycket över att Han har gett oss makt att driva ut onda andar som att våra namn är skrivna i Himlen (Luk 10:20). Oavsett hur fantastiska mirakler är kan de inte överträffa det eviga livet, just eftersom det eviga livet är fantastiskt i evighet.

När kyrkan börjar sprida Evangeliet i Andens kraft behöver vi inte riva kyrkorna för att det inte finns folk som besöker dem, då kommer vi få en väckelse som däremot spränger kyrkväggarna.

4 kommentarer

 1. Väldigt intressant text måste jag medge, får en att se på en sak ur olika synvinklar och det glädjer mig att det finns såna här bloggar. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om ni skulle kunna kolla den här bloggen och säga vad ni tycker. Det skulle faktiskt betyda oerhört mycket och den skulle kanske intressera er med, eftersom inläggen brukar oftast handla om moral, religion, filosofi.

  http://www.brokenindividual.wordpress.com

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s