Styrkor och svagheter i Randy Clarks och Bill Johnsons teologi

Helandeskolan i Malmö präglades av en stark Gudsnärvaro, lovsången kändes stundtals himmelsk och många fick en starkare tro och/eller upplevde att de blev helade. Nästan alla av dem som hade samlats var nämligen hungriga efter att se Gud verka och de hade stor förväntan. Talarna – Randy Clark, Bill Johnson, Will Hart och Tom Jones – delade denna hunger och såg verkligen till att lyfta konferensdeltagarnas trosnivå så att Gud kunde göra mycket gott.

De hade med sig många böcker, och jag vet att flera som besökte konferensen har lyssnat på mycket undervisning av framför allt Bill, och flera tänkte förmodligen börja göra det ännu mer. Dock ser jag vissa osunda aspekter i Clarks och Johnsons undervisning som finns där tillsammans med allt det goda, och jag skulle rekommendera alla som vill lära sig mer om Andens kraft att hellre läsa John Wimber, Jack Deere och andra ledare inom Vineyard och New Wine (sjävklart finns det goda karismatiska teologer inom andra samfund också, Jonas Melin rekommenderar till exempel pingstteologen David Petts för en sund syn på helande, men jag personligen har bäst koll på de nyss nämnda sammanhangen). Följande är vad jag anser om Clarks och Johnsons teologi (det bör nämnas att jag kan en del om dem sedan tidigare och utgår därför inte enbart på vad de sa på konferensen):

POSITIVT:

Medvetenheten om vikten av mirakler. Jag har flera gånger mött åsikten bland kristna i Sverige att även om det är sant att Gud kan göra under så är det inget vi ska snacka för mycket om, man placerar det i marginalen och strävar inte efter Andens gåvor som första Korinthierbrevet uppmanar till utan tänker sig att Gud får överaska en om Han har lust. Clark och Johnson vet bättre. De undervisar utifrån Guds Rike om att helande och andra mirakler ska vara en naturlig del i kyrkans verksamhet, en församling som stänger ute det karismatiska stänger ute det Gud vill göra. I Sverige sker det mycket färre under än i t.ex. Etiopien, och därför behöver kyrkan i Sverige be mer till Gud om stora mirakler.

Frälsningen i fokus. När Clark undervisade om väckelse sa han att hans mål var att se människor frälsta. De två första kapitlena i arbetsboken som alla deltagare fick handlade om hur kraftevangelisation, när Evangeliet sprids med hjälp av under, är en starkt bidragande faktor till de väckelser vi ser i världen idag, något som också är väldigt tydligt i Bibeln (jag har skrivit om det här). Clark berättar många vittnesbörd och visar även flera på film för att stärka människors tro, och med sprudlande glädje i ögonen talar han om väckelsen i Mozambique, som hans vänner Rolland och Heidi Baker har bidragit till, där hundratusentals har kommit till tro när de ser blinda se, döva höra, lama gå och döda uppstå.

Avståndstagande av viss osund karismatisk praxis. Stefan Swärd sa till Dagen: ” De uppmuntrade verkligen till att tro på helande och visade i Bibeln och kyrkohistorien hur det varit en naturlig del där Gud går fram, men de talade också tydligt om problematiken att alla inte blir helade. Jag tror det beror på att de är pastorer och inte bara reser runt och har helandemöten, Bill Johnson finns ju i en lokal församling där man fått begrava människor som man bett mycket om helande för. […] det här kändes sunt och bra tack vare god teologi och ledning, det blev inte så där hysteriskt som det ibland kan bli i karismatiska sammanhang.” Clark och Johnson betonade bland annat att man aldrig får anklaga någon som inte blir helad att ha för lite tro, att man inte ska förakta sjukvård, att man ska respektera människor som inte vill ha förbön, med mera.

Villighet att utrusta de heliga. En av mina favoritsessioner var när Clark gick igenom skillnaden mellan kristet helande och healing inom New Age, han varnade för Reiki som är en helandemetod som smygit sig in i kyrkan i USA och påminde om att vi måste ha urskiljning, allt i en anda av vad jag såg som en uppriktig önskan att utrusta kyrkan och en omsorg om den. Will Hart som också talade på konferensen skrek ut att han var trött på konferenser och uppmanade oss att söka Guds kraft själva och inte bara leva på andras vittnesbörd. Dessa personer vill se väckelse i Sverige och ber och arbetar för det. Att de lade händerna på alla konferensdeltagare och bad för dem en och en är förstås riskfyllt eftersom det kan leda till personfixering men från deras sida ser jag ändå det som en djup omsorg om varje enskild konferensdeltagare.

NEGATIVT:

Framgångsteologi. Både Clark och Johnson har Vineyardteologi i grunden, men i likhet med många andra som har kopplingar till Torontovälsignelsen har de öppnat upp sig mycket för trosrörelsen, trots att Vineyard och trosrörelsen skiljer sig på en rad punkter. John Wimber tog helt och hållet avstånd från framgångsteologi, både när det gäller helande och pengar, medan Clark och Johnson öppnat upp sig för den. Detta gällde framför allt Johnson som höll en session med titeln ”Prosperity of the soul” där han talade om hur Gud vill att vi ska ha framgång ekonomiskt, han nämnde en person han känner som menar att diamanter ramlar ner i hans säng när han sover och vid ett tillfälle frågade han hur många som ville få mycket pengar, och tillade att han skulle bli orolig om någon inte sa ja. Jag å min sida tänkte på Bibelordet ”de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång” (1 Tim 6:9). Människor ”som menar att gudsfruktan är en god affär” har ”vänt sig bort från sanningen” enligt vers 6 i samma kapitel. Johnson har många poänger när det gäller helande, men när det gäller pengar behöver han mer vishet.

Övertygelsen att Gud aldrig tillåter sjukdom. Detta hänger ihop med framgångsteologin, och medan det inte promotades jättemycket att Gud vill göra alla rika promotades det väldigt tydligt att Gud vill göra alla friska. Jag håller förvisso med om att Gud vill göra alla friska, Gud vill att alla ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och i Himlen finns ingen sjukdom. Men för det första vill inte alla komma till Himlen, för det andra kommer vi kristna gå igenom många lidanden för Guds Rike här på jorden (Apg 14:22) trots att det inte finns några plågor när Guds Rike bryter igenom fullständigt. Johnson talade om att kristna borde kunna dö av andra orsaker än sjukdom när de blir gamla, och Clark argumenterade för att sjukdom inte är inneslutet i det kors som de som följer Jesus ska bära, men det ser jag inget Bibliskt stöd för. Varför ser vi det som en självklarhet att vi kan utstå förföljelse för att Gud ska stärka vår tro (2 Tim 3:12) men en omöjlighet att sjukdom ska ha samma syfte? Liksom Job prövades med bland annat sjukdom efter Guds tillåtelse så finns det inget Bibliskt stöd för att sjukdom är uteslutet de lidanden vi efter Guds tillåtelse kan gå igenom för att vår tro och karaktär ska stärkas.

Nedvärdering av bön. Eftersom Clark har övertygelsen att Gud alltid överallt vill hela (samtidigt som han inte på något sätt dolde att alla inte blir helade, det är ett ”mysterium”) blev det stundtals lite speciella böner, varför ska man uppmana Gud att göra något Han redan vill göra, eller som Johnson uttryckte det, ”Jesus köpte redan ditt helande för 2000 år sedan, det är bara att ta emot det.” Man föredrog därmed att tala till sjukdomar och beordra dem att lämna de sjuka i Jesu Namn hellre än att be: ”Hela dem, Gud, hela dem!” Och visst är det Bibliskt att göra så, men det är dumt att nedvärdera uppmaningar till Gud eftersom att flera böner i Bibeln är utformade så. Det jag reagerade på ännu mer var att Clark då och då uppmanar folk som får förbön att inte be. Inte för att bön är något dåligt, förebedjaren ber ju, men han vill att den som behöver helandet ska vara avslappnad, ta emot och fokusera på om han/hon blir bättre. Detta är dock obibliskt, jag får det inte att gå ihop med 1 Thess 1:17 och det är osunt att istället för att uppmana folk att slappna av säga åt dem att inte be. En session var en frågestund där talarna besvarade frågor som deltagarna skrivit på lappar, på min lapp frågade jag hur de tänkte på den här punkten men den frågan togs tyvärr inte upp.

Nedvärdering av det eviga livet. Detta kan tyckas motsäga frälsningsfokuset som jag listade ovan, men faktum är att Clark uttryckte sig på ett sätt som nedvärderade det eviga livets betydelse i sin iver att argumentera för att Guds Rike inte bara handlar om liv efter döden utan även helande och ett gott liv här och nu. Han uttryckte sig till och med som att Himlen bara är en bonus. Det var antagligen en groda men faktum är att det talades väldigt lite om evigt liv, man betonade väldigt att frälsning innefattar helande, att omvändelse innebär att tänka om så att man förväntar sig mirakler med mera till den grad att det eviga livet tonades ner, trots att Jesus säger ”Men gläd er inte så mycket över att [de onda] andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” (Matt 10:20)

Till sist, det kan vara så att jag missförstått Clark och Johnson på vissa punkter, jag har inte läst allt av dem, och två av mina negativa punkter uttrycker tendenser i teologin snarare än regelrätta läror. Anledningen till att jag skriver detta är att jag vill att Kristi kropp ska utrustas till att sprida Evangeliet i Andens kraft utan att anamma felaktiga läror. Och nej, detta är inte en tillräcklig grund för att säga att Clark och Johnson är falska profeter, de bär på tok för mycket god frukt för det.

Dagen om helandeskolan: 1, 2, 3.

16 kommentarer

 1. Intressant Micael, vi har verkligen ”hört” olika saker under veckan. Jag uppskattar dina tankar även om jag inte håller med dig om allt. Det har varit jätteroligt att lära känna dig i sommar. Jag hoppas vi ses snart igen!

  Gilla

  1. Hej Jessica! Jag skulle bli jätteglad om jag hade fel och de inte stod för de negativa saker jag listat ovan, men jag tror flera som lyssnat på undervisningen kan börja anta detta, och jag vill bara betona att det bör man inte göra. Vi ses!

   Gilla

 2. Jag håller med dig om det mesta av det här. Jag skulle kunna lägga till mycket positivt, bland annat uppgörelsen med förvirringar i protestantisk teologi.

  Bland det negativa skulle jag även lägga till den flummiga undervisningen kring ”impartation”. Låter som en karismatisk version av apostolisk succession, utan ordning eller tydlig förklaring.

  Hur som helst. Även jag reagerade på den obalanserade undervisningen kring just pengar. Visst får man inte plats med allt på en sån här konferens, men jag skulle inte direkt placera helandebön på top 5 på saker jag tror att Jesus syftade till med att lida för evangeliet… Jag tror definitivt att Gud vill välsigna våra liv, men jag tror att prioriteringsordningen ser lite olika ut. Jag tycker att fokuset i Bibeln ligger på att ge och förvalta det man får, samt på alla Mammons frestelser. Att en ökad månadslön skulle vara en del av evangeliet för alla är jag inte riktigt övertygad om. Dock tror jag definitivt att pengar KAN vara en genuin välsignelse, när den används rätt!

  Samtidigt förstår jag varför Randy Clark talade så mycket om trosteologi. Det är uppenbart att en stor del av den här konferensen användes för att ge en mer balanserad och sund form av trosförkunnelsen. Men det är samma principer. Och jag tror att det ligger en hel del i mycket av det, medan annat fortfarande är misstänkt.

  Angående nedvärderingen av bön vet jag dock inte om jag håller med dig. Jag vet av egen erfarenhet att man ofta i förbönssituation får någon sorts prestationsångest, att ”nu måste jag visa upp hur andlig jag är” eller tänka att en böneprestation ökar chansen för bönesvar. Det är nog snarare det man vill undvika genom att avråda personen från att be. Bill Johnson berättade för övrigt om ett helande där den sjuke sa ”jag vet inte om jag orkar tro”, och förebedjaren svarade ”det behöver du inte”, varpå den sjuke blev lättad, och blev helad. Haha.

  Angående frälsningen håller jag både med och inte. Det finns de som vill trycka in dubbel utgång och frälsningsbön så fort en icke-troende blir lite intresserad av Jesus. Jag är inte övertygad om att det är vist. Däremot hade jag gärna önskat att de talade mer brett om frälsningslära ur ett relationell/processperspektiv, och om ”själens helande från synd”, vilket är definitionen av frälsning…

  Gilla

  1. Hej Andreas! Jag har läst hennes vittnesbörd och det påminde mig starkt om A. Sulger som menade att pingströrelsen drevs av demoner efter att ha varit med där ett tag och reagerat på att pingstvännerna inte var syndfria, vilket riktiga kristna måste vara enligt hans mening, se http://azusastreet.org/AzusaStreetSulger.htm.

   Det blir förödande när kristna slutar läsa Bibeln, men att Bethel skulle uppmana till det är nonsens. Likaså har kvinnan drabbats av föreställningen att ”manifestationer”, folks reaktioner, visar att det är onda andar i görningen, en fullkomligt obiblisk tanke, se http://davidwellstam.wordpress.com/2011/08/20/10-sanningar-som-motbevisar-kundaliniteorin/

   Gilla

   1. Känner inte till Sulger men om han menade så är det ju lustigt. Jag förstår inte riktigt vad det har med Bill Johnson och Bethel Church att göra bara. Kvinnan påstår inte att kristna är helt syndfria utan pekar på det demoniska och förföriska evangelium som går utanför Guds Ord.

    Ge gärna något exempel från Bibeln då man är fylld av den helige Anden beter sig som om man vore onykter, eller guldstoft, änglafjädrar, diamanter osv.

    Gilla

    1. Paralellen är att det rör sig om en person som går med i en karismatisk rörelse, misstolkar den (kvinnan i vittnesbördet på din sida tror att man inte ska läsa BIbeln, Sulger menar att när man talar i tungor ska man aldrig mer synda) och därefter argumenterar att den är av djävulen. Som sagt tror jag att både hon och du gör ett misstag när man utgår från att man genom folks reaktioner kan avgöra om en rörelse är av Gud eller djävulen, Bibeln argumenterar aldrig någonsin för detta. Tanken att Gud efter Bibeln är skriven bara kan göra de under som finns i Bibeln (dvs. Han kan göra vatten till vin men inte låta fjädrar dyka upp i tomma luften) är fullständigt obiblisk, Bibeln gör klart att Jesus gjorde under som inte ens finns nedskrivna i Bibeln och Lukas hade inga problem med att Petrus och Paulus helandetjänst skiljde sig från allt man tidigare sett genom att människor blev helad av skuggor och kläder, Lukas säger att dessa under var stora och mäktiga, inte demoniska.

     Gilla

 3. Att Jesus lämnade sin gudomlighet kvar i himlen när han var på jorden är ett grovt exempel på felaktig/galet felaktig teologi, som Bill J lär ut.
  Han menar att Jesus (enbart) var 100% människa (= inte samtidigt 100& Gud) när han var här, och att han kunde göra sina underverk därför att han var i en perfekt Gudsrelation.
  Det kan även vi komma att vara i, så vi kan bli lika kraftfulla som Jesus var under sin jordetid. Inte precis vad Bibeln lär om Jesu gudomlighet och om vår relation med Gud. Men, det kanske är en småsak…jag finner dock detta lika allvarligt som det som tas upp i artikeln härovan.

  Gud är evig och oföränderlig säger Bibeln, så Jesus kan bara har varit både 100% Gud och människa (samtidigt) under sitt jordeliv, annat ska man inte lära ut om man vill bli sedd som seriös och sund.

  Gilla

  1. Hej M! Det stämmer inte, på konferensen talade Bill om detta och sa att Jesus ”is eternally God” men att Han avstod sina gudomliga rättigheter enligt Kenosisläran som baserar sig på Fil 2. När han skriver att Jesus inte gjorde under för att Han var Gud menar han inte att Jesus inte var Gud utan att Han inte gjorde under utifrån sin egenskap av Gud. Att vi kan göra samma och större gärningar som Jesus står det i Joh 14:12.

   Gilla

 4. @micael
  Nja…”kenosis” som lära kände jag inte till innan ganska nyligen, men har läst på en del. Bla denna genomgång gör att jag inte tror på den, bifogar ett stycke men man bör läsa hela analysen (finns många fler men denna var ganska rejäl, ändå lättläst):

  ”Sovereignty is an attribute of God. According to Don Fortner it means ruling ”all things, everywhere, at all times absolutely.”16 If, by becoming man, Christ gave up the use of His divine attributes in any way, then He was not sovereign. If Jesus was not sovereign during His earthly ministry, then He was not God. If He was not God, the Word that was God (Jn.1:1) never became flesh – only part of the Word did. And the name ”Immanuel,” meaning ”God with us” (NAS Mtt. 1:23), is a lie, and God’s Word is not true”

  Alltihop:
  http://kenosis.info/index.shtml

  Klart jag som icke -teolog kanske borde läsa några tjocka böcker om bara det ämnet för att förstå och alls våga drista mej att kommentera saken

  Att Joh 14:12 säger att ”vi” kan göra under…inget händer som inte Gud gör genom oss isåfall, dvs det är i vilket fall som helst GUDS kraft som verkar. Detta ”vi” är om jag kan uttrycka mej korrekt, lite som när Jesus säger ”detta är mitt blod, ta och drick, detta är min kropp, ta och ät” .Det står klart att det inte är Jesu fysiska kropp vi äter och dricker, det är symbolik. Lite så ser jag det att ”vi” genom Jesu kraft kan göra under enl. Joh 14:12.

  Det står klart för mej att Jesus gjorde sina under i egenskap av Gud, inte i egenskap av specialrelation till Gud (= sej själv)”
  Treenigheten innebär inte att vi har tre separata Gudar, och var Jesus Gud så var han det fullt ut även på jorden i mänsklig gestalt, även om han ÖDMJUKADE sej, vilket är något annat än att ge upp vissa av sina oföränderliga egenskaper och attribut (allmakt, allvetande)

  Men läs analysen, jag tror den är mkt givande för vem som helst som överhuvudtaget bryr sej om saken…
  http://kenosis.info/index.shtml

  Gilla

  1. Den argumentationen haltar litegrann, på samma sätt kan man argumentera att evigt liv är ett av Guds attribut som definierar Honom, Han är evig. Om Jesus dog levde Han inte för evigt. Om Han dog var Han inte Gud. Och då är Immanuel en lögn och Guds Ord inte sant.

   Problemet ligger i att man sätter Guds allmakt i motsats till Kenosis. Det framgår av Skriften att Jesus inte visste allt (t.ex. när Hans återkomst skulle ske) ändå är Gud allvetande. Jesus befann sig på en plats samtidigt, ändå finns Gud överallt. Det är de här problemen Kenosis tacklar. Och återigen, Bill Johnson argumenterar inte för att Jesus slutade vara Gud, han skulle hålla med dig om att Han ödmjukade sig och lät bli att använda dem snarare än att han förlorade dem. I arje fall håller jag med dig om det.

   Men personligen vill jag inte fördjupa mig så mycket i det. För mig räcker det att konstatera att Petrus gick på vattnet, Paulus överlevde ormbett och Filippus drev ut onda andar. Kyrkan ska göra de här grejerna. Vi ska låta Guds kraft verka genom oss, och då kommer vi enligt Joh 14:12 att göra samma och större gärningar som vår Mästare.

   Gilla

 5. Kan nog vara så att liksom treenigheten är något man (iaf jag) inte alls fullt förstår, så är detta också en fråga som är ”knivig” om man ska EXAKT reda ut hur ”det är”. Jag tror iaf som jag skrev, men håller med dej om detta:

  ”Men personligen vill jag inte fördjupa mig så mycket i det. För mig räcker det att konstatera att Petrus gick på vattnet, Paulus överlevde ormbett och Filippus drev ut onda andar. Kyrkan ska göra de här grejerna. Vi ska låta Guds kraft verka genom oss, och då kommer vi enligt Joh 14:12 att göra samma och större gärningar som vår Mästare”

  Frågan kommer ju automatikst: varför sker så lite av under. Kan vara flera svar, ett att vi när vi fokusrera på själva under-önskningen det blir fel, eller så har vi blindtas av en massa villoläror av värre slag än det vi just pratat om, tex en massa newage mysticism och emergent church-flumteologi, ja finns väl annat också.

  Dock, det finns en del i Bibeln som stödjer tanken att det i SLUTET av tiden kommer att vara ett stort avfall, och det är de troende som avfaller…klart att då sker det nog inte lika mkt under bland dem, samtidigt står det att under, stora under ska ske genom fiendens agerande, under namn av Jesu kraft. Lätt att råka på blindskär då…

  Gilla

  1. Det sker lite under i Sverige, och här suger kyrkan. Det sker många under i Nepal, och där beter sig kyrkan som den ska, där är kristna villiga att dö för Jesus och de sprider Evangeliet som galningar, kolla gärna in detta mäktiga vittnesbörd från Nepal:

   Gilla

 6. Tack för en balanserad genomgång. Jag har inte lyssnat mycket på Bill Johnson, men när jag läste en av hans böcker reagerade jag på den framgångsteologiska tonen.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s