Argument mot semicessationism

Cessationism (fr. engelskans ”cease”) är läran att Andens gåvor har upphört, något som är helt och hållet obibliskt. Förut var detta en ganska vanlig hållning i Sverige men nu för tiden har jag inte hittat en enda kristen här som argumenterar för detta, vi har å ena sidan s.k. liberala kristna som menar att under aldrig någonsin skett (en uppfattning som tvingas ignorera alla vetenskapligt verifierade helanden och andra mirakler som finns dokumenterade, se t.ex. här) och å andra sidan kristna som tror att Andens gåvor är i funktion. Däremot har jag upptäckt att många kristna som är så att säga ”öppna” för det karismatiska inte ser många under i sina liv, och de anstränger sig inte särskilt för att se det. Tvärtom motsätter man sig ”för mycket” karismatik. Urkyrkan, församlingen som Jesus tänkte sig den som finns nedtecknad i Apostlagärningarna, blir då rätt obehaglig eftersom många under skedde där. Man tvingas då argumentera för en halv-cessationism, även om Gud i teorin kan göra under, så gör Han det inte i samma utsträckning som Apostlagärningarna, och det ska vi inte klaga på Honom för. Jag blev rätt chockad när jag upptäckte att nästan alla kommentarerna på Stefan Swärds mycket läsvärda inlägg om att kyrkan i Sverige behöver mer under, var negativa. Flera argumenterade för semicessationism. Här är mitt svar mot läran:

En bok som grundligt går igenom varför cessationismen har fel är Surprised by the Power of the Spirit av Jack Deere, och han gör klart att cessationismen inte på något sätt bygger på Bibelord utan på människors erfarenhet: när kristna inte upplevde under utgick de från att det berodde på att Gud inte ville göra under, inte för att de inte strävade efter nådegåvorna som Paulus uppmanar oss till (1 Kor 14:1). Problemet är att deras erfarenhet är begränsad. Min pastor var i Nepal för några månader sedan i en vecka och såg fler genuina under än vad han kunde räkna, helanden, demonutdrivningar, profetior, tungotal på existerande språk… vittnesbörd från väckelserna i Kina och Indien talar inte om en nedgång i underverk utan en uppgång. Om man därför ska utgå från erfarenhet, vilket cessationister gör, blir det omöjligt att säga att vi aldrig kan få upleva ett Apostlagärningarna idag.

Jag hävdar att allt Jesus uppmanade den första kyrkan till: att predika Evangeliet, driva ut demoner, hjälpa de fattiga, bota sjuka mm. gäller kyrkan som kom generationen efter och alla andra generationer i samma magnitud som för den första. Säger inte Skriften att apostlarna skulle göra folk till lärjungar och lära dem allt Jesus hade lärt dem? Uppmanar inte Paulus korinthierna, varav många förmodligen var yngre än honom, att ivrigt söka Andens gåvor? Vad vi däremot finner en tystnad av är Bibelord som säger att undrens kvalitet var tidsbestämda. Aldrig någonsin uttrycks i Skriften en sådan tanke. Att säga att kyrkan inte ska se ut enligt Bibelns mall, dvs. Apostlagärningarna, utan enligt en obiblisk mall, det är fel, för ingenstans uttrycks en sådan tanke i Skriften.

Skriften tog slut med Uppenbarelseboken, men gjorde kyrkohistorien det? I John Wimbers bok Övernaturligt finns ett appendix där han går igenom rapporter från hela kyrkohistorien om under och tecken, och fornkyrkan flödade enligt dessa från Andens gåvor. Augustinus fyllde flera sidor i sitt verk Gudsstaden med helanderapporter. Detta har gjort att vissa cessationister sträcker ut under-epoken till 300-talet. Men hur ska man då förklara det min pastor såg i Nepal 2011?

Vi kan alla hålla med om att det finns många exempel i kyrkohistorien som inte levt i Apostlagärningarna, både när det gäller under och andra aspekter, men jag menar att Bibliskt sett är de perioder som kännetecknas av färre under orsakade av att hängivenheten hos Guds folk har kallnat (Jack Deere går igenom detta grundligt med många Bibelord). Är det underligt att vi ser en nedgång i underrapporterna när Konstantin kom till makten och människor var tvungna att vara kristna, vilket urholkade lärjungaskapet? Är det underligt att waldensarna, anabaptisterna, metodisterna och till och med de tidiga skotska presbyterianerna vittnade om under mitt ibland dem?

Jag hävdar inte att var gång någon ej blir helad så ska man skylla på bristande tro, det kan bero på många olika saker, många gånger är fallen komplexa, och jag hör till dem som tror att sjukdom är ett kors som Gud kan tillåta för att bygga karaktär. Men det är Bibliskt att hävda att Apostlagärningarna är möjliga idag och att de helanden Han gjorde då, när människor radade upp sig så att Petrus skugga skulle kunna falla på dem, är möjliga idag eftersom Gud fortfarande vill lindra lidande, Han är fortfarande barmhärtig, om vi bara hade Petrus hängivenhet, tro och överlåtelse. Broder Yun från Kina är en person med mycket stark tro som har sett många under, och han har fått genomgå svåra lidande för dem. Anledningen till att västvärldens karismatiska rörelse inte ser så stora under som tredje världens är enligt mig att vi inte är beredda att göra samma uppoffringar, vi har inte samma överlåtelse. Det är en Biblisk tanke, de som upplever stora under är de som lider. Men att utan Bibliskt stöd hävda att Gud har bestämt att dra tillbaka sin undergörande kraft så att oavsett hur stor överlåtelse och oavsett hur brinnande de cancersjuka, Aidssjuka och lidande ber, det tycker jag är besynnerligt. Det finns inte ett Bibelord att stödja sig på när man säger att det är Guds vilja att göra färre under idag än i Apostlagärningarna. Och inte minst motbevisar vår erfarenhet denna tes när vi ser på väckelserna i Kina och Nepal.

Att det är skillnad på apostlarnas under och alla andras under är en obiblisk tanke, aldrig finns det i Skriften uttryckt att undren skulle minska i stryka när Bibeln var skriven. Pingströrelsen är ett modernt exempel på att kyrkan växer kraftigt när under sker precis som i Apg 14:3. Kraftevangelisation är ett väldigt bra sätt att sprida Guds Ord på, varför skulle Han sluta med det? Och varför skulle Han hela färre människor för att Bibeln är skriven? Helande bekräftar inte bara att Ordet är sant, det är en Guds välgärning som befriar människor från plågor. Jesus botade sjuka för att Han förbarmade sig över människor. Har Guds barmhärtighet minskat?

En av de flitigaste evangelisationsmetoderna i Bibeln är att sprida Evangeliet i kraften av tecken och under. Om vi vill se fler komma till tro måste vi be med apostlarna ”Herre, hjälpa oss att frimodigt predika ditt Ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din Helige Tjänare Jesu Namn.” (Apg 4:29f.) Se här.

Avslutningsvis sju punkter som visar varför semicessationism inte stämmer. Problemen med resonemanget att apostlarnas tecken och under inte förekommer idag utan en annan slags under som inte ser ut på samma vis är följande:

1. När Evangeliet predikas på nya missionsfält är budskapet helt nytt där precis som det var i början. Man predikar samma budskap som apostlarna predikade för en helt ny publik. Där det sker många under, som i t.ex. Nepal, där har Evangeliet stor framgång, Gud bekräftar sitt Ord med tecken och under precis som i Apg.

2. Bibeln är en fantastisk bok som många gånger leder till frälsning utan hjälp av under. Men ändå är Bibeln inte samma sak som när vatten förvandlas till vin. Skillnaden mellan hela kanon och apostlarnas undervisning är att det förra är nedskrivet och det senare muntligt, men att ett budskap är nedskrivet gör inte att det i alla avseenden kan ta över rollen av ett underverk.

3. Undren bekräftade inte bara Ordet, de botade sjuka och befriade demoniserade. Jag tror Bibeln kan göra detta också, när man läser ett Skriftställe kanske demonen far ut eller så blir man botad, men faktum kvarstår att själva undrets roll måste fortgå för att det ska kunna ske. Gud är fortfarande barmhärtig och vill lindra lidande, och att Bibeln är färdigskriven är inte en tillräcklig anledning för att Han skulle vilja hela färre än på Apg:s tid, framför allt finns den tanken inte i Bibeln.

4. Som sagt, den här tanken finns inte i Bibeln. Det är viktigt att det vi predikar har Bibliskt stöd så att vi vet att det är Guds tankar och inte människors tankar. Det vi har är en Bibel där Jesus uppmanar sina lärjungar att bota sjuka och där de uppmanar sina lärjungar att be för de sjuka (Jak 5, 1 Kor 12). Det finns inget Bibliskt stöd för att undren skulle bli färre nästa generationsskifte, det är en tanke inte tagen från Bibeln utan någon annastans ifrån.

5. Tanken går emot vittnesbörd från väckelser där man upplever många under som påminner om Apg. Om man vill se många frälsta ska man be om många tecken och under, för det är så det går till enligt Bibeln. Om en nepales får en Bibel kommer han inte finna att de tecken och under som apostlarna levde i inte sker i lika hög grad, för det står inte där, han kommer be med dem enligt Apg 4:29f.

6. De andliga nådegåvorna innehåller bland annat helandets gåvor, undrens gåva, tungotalets gåva, profetians gåva. En nepales som hittar en Bibel kommer inte kunna lista ut att dessa gåvor ser annorlunda ut än de apostlarna fick på pingstdagen, för det står inte där. Istället kommer han tro att samma Helige Ande som gav apostlarna kraft på pingstdagen kan göra det idag igen.

7. Bibeln är vårt rättesnöre i allt vårt liv, och i allt är Jesus det främste exemplet. Vi ser på Honom när det gäller evangelisation, goda gärningar, förlåtelse, uppoffring, lidande. Han är vårt föredöme i allt. Vi ser också hur Hans utvalda apostlar och alla Hans andra lärjungar följde Honom i allt och levde som Han levde (1 Joh 2). Om underverken hade utgjort ett undantag för detta skulle det stått det. Det gör det inte.

7 kommentarer

 1. Hej, några rader som jag lovade.

  Jag vet inte om det här inlägget är riktat till mig men det är i stort sett dina kommentarer till mig på Stefan Swärds blogg (http://www.stefansward.se/2011/08/20/hur-ska-vi-se-en-overnaturlig-kristendom-bryta-igenom-i-sverige/) kopierade. Inkl de jag bemött, bl a de som var ”halmdockor” och annat. Så du har upprepat dem och verkar inte ha brytt dig om mina svar. Sedan kanske du menar att det här ändå är argument mot ”semicessationism” och om detta som du beskriver i ditt inlägg är det så är ju inte jag semicessationist. 🙂

  Jag ser en fara i att du börjar första raden i inlägget med att det du tänker vederlägga i inlägget är helt och hållet obibliskt. Du har alltså redan förutsatt det du vill bevisa.

  Jag håller med om att jag också träffat på få i Sverige, men cessationister och semicessationister är inte obibliska eller liberalteologer. Den jag skulle säga var deb bäste och mest bibelkunnige lärare som vi hade i bibelskolan jag gick i, var cessationist. Man tolkar och tillämpar vad Bibeln säger olika. Det är ingen självklarhet att eftersom det skedde stora under på bibelns tid så ska det hända för oss med (se några av de skäl jag gav på Stefan Swärds blogg). Du förutsätter att din tolkning och tillämpning av bibeltexterna är rätt för att sedan bevisa din tolkning och motbevisa andra, vilket endast är cirkelargumentation. Det är inget som övertygar någon från motsatta sidan alltså.

  Du återger Jack Deere säga: ”när kristna inte upplevde under utgick de från att det berodde på att Gud inte ville göra under, inte för att de inte strävade efter nådegåvorna som Paulus uppmanar oss till (1 Kor 14:1).”

  Det kan stämma att vissa inte strävat efter nådegåvorna. Frågan är varför inte? Du förutsätter att det är av ren olydnad mot Bibeln och att cessationsim inte bygger på Bibeln. Men det kan rent av kan vara tvärt om. De har byggt cessationism på Bibeln och därefter inte strävat efter nådegåvorna då det enl deras tolkning var en direkt befallning endast till korintierna. Detta säger inget om huruvida de har rätt eller fel, eller ej, och jag är själv inte cessationist men vi måste kunna se olika skäl utifrån andras perspektiv med och inte bara göra så raka och svepande uttalanden om andra.

  Sedan finns det de som faktiskt har strävat och kämpat efter nådegåvorna, bett om under hela livet men det har aldrig hänt något. Främst dessa tänker jag på när jag lägger fram vad jag tror Bibeln säger om de här sakerna. Jag känner flera och de har tvivlat på sin frälsning, folk ser ner på dem för att de inte har fått ”det där extra” osv. Andliga övergrepp helt enkelt. Istället behöver dessa uppmuntras i sin tro och se att det som Bibeln kallar mest andligt är att vandra i Anden och bära Andens frukt även om de inte har gåvorna. Gal 5:16-26.

  ”Problemet är att deras erfarenhet är begränsad.” (Liknande längre ner, också från Jack Deere: ”hängivenheten hos Guds folk har kallnat”)

  Detta luktar lite av vad jag skrev om ovan, andligt övergrepp, andlig elitism. Man har inte den rätta erfarenheten. Det är något man har gjort fel. Jfr 1 Kor 4:7 ”Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?”

  ”Jag hävdar att allt Jesus uppmanade den första kyrkan till … gäller kyrkan som kom generationen efter och alla andra generationer i samma magnitud som för den första. Säger inte Skriften att apostlarna skulle göra folk till lärjungar och lära dem allt Jesus hade lärt dem? Uppmanar inte Paulus korinthierna, varav många förmodligen var yngre än honom, att ivrigt söka Andens gåvor? Vad vi däremot finner en tystnad av är Bibelord som säger att undrens kvalitet var tidsbestämda.”

  Igen, du har förutsatt det du hävdar för att motbevisa det du är emot. Nu säger jag inte att jag tror som det du säger emot här men jag vill påpeka argumentationsfelet. Du finner en tystnad av bibelord och ser det som obibliskt eftersom du förutsatt att det du hävdar stämmer (och bortser ifrån de bibliska argument de också har.) Exempelvis, om vi å andra sidan inte förutsätter det du hävdar så kan vi ju säga att det är en tystnad av bibelord som säger att det ska fortsätta i alla andra generationer.

  ”Säger inte Skriften att apostlarna skulle göra folk till lärjungar och lära dem allt Jesus hade lärt dem?”

  Här är nog vad jag skulle säga det första riktiga argumentet och bibelhänvisningen du gör för att faktiskt styrka din ståndpunkt. Tack. Här skulle jag nog mer se att det särskilt handlar om att de ska lära folk att hålla Jesu bud om att älska Gud, sin nästa, sina fiender.

  ”när Konstantin kom till makten och människor var tvungna att vara kristna, vilket urholkade lärjungaskapet”

  Stämmer detta egentligen?

  ”Är det underligt att waldensarna, anabaptisterna, metodisterna och till och med de tidiga skotska presbyterianerna vittnade om under mitt ibland dem?”

  Fast semicessationister tror väl också på under?

  Mina tankar till dina 7 punkter (det mesta fram dit är som sagt kopierat från dina kommentarer till mig som jag bemött hos Stefan Swärd)

  1. Här kan jag (och semicessationister?) hålla med vilket jag också skrev på Swärds blogg.

  2. Det här är för mig en förnekelse av Bibelns tillräcklighet, och dessvärre ”lite smått” hädisk. Hänvisade på Swärds blogg i en kommentar till dig, till Jesu berättelse i Luk 16 som slutar med: ”Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” Bibeln ska alltså räcka helt och fullt, folk vill inte låta sig övertygas ens genom tecken och under.

  3, 4, 6, 7 Samma felslut (cirkelargument, halmdockor) som bemötts tidigare.

  5. Ser ut att vara en blandning av punkt 1-2?

  Som sagt vet jag inte utifrån dina beskrivningar om jag är semicessationist att jag bemöter och påpekar sakfel i vad du skriver betyder inte att jag nödvändigtvis tar ställning för sidan jag ”försvarar”. Jag hoppas i en diskussion att man inte är osaklig och kan förstå varandras sidor rätt. Då kan det också hjälpa mig om jag ser vilka som är bättre.

  Guds välsignelse
  Daniel Lundgren

  Gilla

  1. Hej Daniel! Ovanstående är inte riktat till dig samtidigt som det är en ordagrann kopiera-klistra in version av vad jag skrev till dig, men tendensen att inte vilja se Apg:s under som normerande för vår tid har jag sett hos många fler än dig, därför ville jag också publicera kommentarerna här på bloggen.

   Det jag betonar ovan är att teologiska läror behöver bygga på Bibelord för att kunna ses som bibliska, om man menar att man ska be i Jesu Namn bör man ha bibelhänvisning till det till exempel. När man säger att mirakler upphörde med apostlarna eller att de minskade i styrka/antal när apostlarna dog finns det inga Bibelverser att hänvisa till. Noll. Det du då gör är att säga att eftersom det inte står i Bibeln att miraklerna inte ska minska i styrka så kan det stämma ändå. Men det är ett argument från tystnaden. Dock anklagar du mig för att driva ett argument från tystnaden eftersom det inte står att de under apostlarna upplevde ska fortsätta i alla generationer. Men redan i andra stycket i min första text hänvisade jag till Jesu missionsbefallning som sa att lärjungarna ska göra folk till lärjungar och lära dem hålla allt Jesus befallt dem. Du erkänner att det är ett riktigt argument men säger att det ”nog mer” handlar om ickemirakulösa bud. På vilken Biblisk grund då?

   Cessationister strävar naturligtvis inte efter gåvorna för att de menar att de upphört, det är självklart, och eftersom de då inte ser under stärks deras cessationism. Jag som har sett under och vet att under sker idag fastnar inte i den fällan. Min poäng var att cessationism inte bygger på Bibeln utan på erfarenhet, och det var också din erfarenhet du referade till när du argumenterar för att vi inte kan uppleva lka många under idag som på Apg:s tid. Mitt svar på det är att kyrkan i Sverige inte är den perfekta kyrkan i punkt och pricka som Gud har tänkt den utan en väldigt dålig kyrka, men om man ser på kyrkor med mer överlåtelse till Herren, som i Nepal till exempel, finner man många under. Givetvis har cessationister många gånger mycket överlåtelse och stark tro de med, de upplever inte under av anledningen att de inte strävar efter nådegåvorna.

   Du argumenterar dock för att cessationism bygger på Bibeln och att det rör sig om Bibeltolkning. Men det jag betonat om och om igen är att den cessationistiska tanken inte finns i Bibeln, det uttrycks aldrig att miraklerna som apostlarna levde i var tidsbestämda. Ditt svar är att det aldrig uttrycks att de var eviga, men jag har redan hänvisat till missionsbefallningen och att samma ord används om kraftgärningarnas gåva som Jesu mirakler. Att hux flux säga att det är två olika saker bygger inte på någon Bibelvers. Jag har också hänvisat till hur Jakob drog paralleller mellan församlingens helandetjänst och Elias under.

   Andligt övergrepp är hemska saker, och jag har redan skrivit på Swärds blogg att jag inte argumenterar för att varje enskilt fall när man inte får bönesvar beror på en själv, men på det stora hela håler de flesta med om att kyrkan i Sverige har mycket apati, lite överlåtelse och lite offervilja bara om man jämför med hur det såg ut för hundra år sedan? Ska vi vara tysta om det? Och ska vi blunda för att Bibeln talar om tro och hängivenhet när den talar om bönesvar?

   Du tycker att punkt 2 var lite smått hädisk, utveckla gärna varför. Är Bibeln samma sak som när vatten förvandlas till vin? Du hänvisar till Luk 16 för att dra slutsatsen att Bibeln ska räcka helt och fullt, ”folk” vill inte låta sig övertygas med hjälp av tecken och under. Mina kommentarer kring det är:

   1. Bibeln innehåller åtskilliga exempel på när människor, ibland hela byar, kommer till tro när de får se ett under, Gud gjorde under för att ”bekräfta” Ordet och apostlarna bad om underverk när de skulle sprida Evangeliet, jag har gått igenom detta grundligt här: https://helapingsten.wordpress.com/2011/08/18/sprid-evangeliet-i-kraft-av-tecken-och-under/ Med en enda Bibelhänvisning säger du att folk inte vill låta sig övertygas med hjälp av under, trots att Bibeltexten gäller den rike mannens bröder, inte människor generellt. Många kom till tro när Lasarus uppväcktes från de döda. Detta behöver inte på något sätt nedtona Bibelns auktoritet och värde, det bekräftar den Bibliska principen att Ordet bekräftas av under och vi bör be om under när vi vill se många komma till tro. Bibeln säger inte att alla kommer komma till tro när de ser under, tänk på soldaterna vid Jesu grav, men det är en flitigt använd evangelisationsteknik att visa att Jesus lever genom att låta Honom göra under och sen predika Evangeliet.

   2. Abraham säger Mose och profeterna, vilket syftar på GT. För oss kristna kan vi se det som hela Bibeln när vi läser texten och det behöver inte vara något fel med det när vi undervisar utifrån den, men det har en viktig poäng. Apostlarna hade redan GT när de spred Evangeliet med tecken och under. Din poäng är att när Bibeln kompletterades med NT behövdes det inte lika många under, men den tolkningen kan man inte dra från Luk 16, den kan man inte dra från någon Bibelvers alls. Det står aldrig ”när Uppenbarelseboken är skriven kommer det inte vara lika viktigt med mirakler.” Apostlarna hade inte bara GT utan undervisningen om Guds Rike som Jesus redan gett dem. Även om alla skrifter som 300 år senare skulle samlas i kanon inte var färdigskrivna hade de budskapet som Gud ville bekräfta med under (Apg 14:3).

   Till sist, du klumpar ihop många av mina argument under rubriken halmgubbar och menar att 4 av mina punkter är sådana som du redan bemött, men jag tycker mig fortfarande inte ha fått något klart svar på följande:

   Du argumenterar för att miraklerna blev färre för när Bibeln var färdigskriven behövde de inte bekräfta Ordet i lika hög grad, men hur ser du på att syftet med helande inte bara är att bekräfta Ordet (även om det är en viktig del) utan att lindra lidande och bota sjuka? Varför måste Bibelns färdigskrivande innebär att fler sjuka inte ska bli botade av Gud?

   Hur ska någon som inte har kunskap om kristen tro sen innan, som hittar en Bibel och läser i den, inse att Andens gåvor inte är samma sak som de mirakler apostlarna verkade i, när det inte står där?

   Tack för att du tar din tid att delta i diskussionen, Gud välsigne dig!

   Gilla

 2. Daniel. Du måste ju tycka att Paulus också stod för någon ”andlig elit-kristendom”. Han sa ju saker som: ”Jag talar mer i tungor än alla er andra.”

  Jag har följt samtalet mellan dig och Micael och jag tycker det är intressant. Dock skulle jag önska att du var mer tydlig och saklig och bemötte argumenten med bibelstöd. Att bara säga att det är halmgubbar är inte okej. Du måste förklara vad som är fel med Micaels argumentation.i så fall, inte bara säga att han har fel.

  Det verkar också Daniel, som att du inte riktigt vet själv vart du står i frågan.
  Du skriver att du inte är cessationist, men samtidigt antyder du på flera ställen att du ändå stöder tanken. Du säger att du inte är semi-cessationist heller, men samtidigt skriver du att du inte tror att under sker i samma utsträckning som på Apg:s tid.
  Detta ger ett väldigt förvirrat intryck.

  Det är lite som när man ser Rob Bell i debatter, man vet inte vart han står. Han kan säga att han inte är universalist, samtidigt som han uttrycker stöd för den universalistiska tanken.

  På samma sätt upplever jag en dubbelhet i ditt resonemang. Jag vill därför uppmuntra dig att fundera ordentligt på frågan. Försök att lyssna och bemöta Micaels argument och de bibelord han lyfter fram.

  Om det inte finns något bibelord som stöder cessationism eller ens semi-cessationism, då bör vi inte stödja den, utan förkasta det.
  Varför försvara något som inte har sin grund i bibelordet utan endast i människors erfarenheter…?

  Och framförallt, låt oss ta Paulus uppmaning på allvar, och söka gåvorna ihärdigt, så att församlingen blir uppbyggt till Kristi ära!

  Gilla

 3. Vänner…. jag tror inte att vi kommer nån mer vart.

  Säger Erik V ”Att bara säga att det är halmgubbar är inte okej. Du måste förklara vad som är fel med Micaels argumentation.i så fall, inte bara säga att han har fel. ”

  Vet du vad en halmgubbe/halmdocka är? Förklaringen till vad som är fel med argumentationen är just att de är halmdockor. Slå upp ordet…

  ”Det verkar också Daniel, som att du inte riktigt vet själv vart du står i frågan.”

  Nej det stämmer väl. Som jag skrev i min inledande kommentar hos Stefan Swärd så LUTAR jag åt att det vi ser i Apostlagärningarna beskriver just apostlarnas gärningar och inte kyrkan för alla tider. Vare sig ni vill det eller ej så har jag vägt (inte vägt klart) bibelställen för och emot, tar del av kommentarer och utläggningar… så jo det grundas på Bibeln. Tyvärr verkar ni inte se att man kan tolka Bibeln olika ibland, faktiskt…? 😉

  Eftersom jag bara ”lutar” åt ena hållet just nu så tycker jag att jag folk överreagerat. En började t o m använda fula ord. Enligt vissa får man tydligen inte uppriktigt ifrågasätta. Låt oss forska i Bibeln och vara beredda på att vi inte vet allt och kan ha fel.

  Nåd åt er alla

  Gilla

 4. Det är inte en fråga om hur man tolkar bibeln. Du har ju inte lyft upp ett enda bibelord för teorin att det vi ser i Apg inte gäller kyrkan i alla tider.
  Det kan man kalla en halmgubbe.

  Detta är en viktig fråga. Viktigt att vi är öppna för Andens gåvor och det karismatiska.
  Väckelsen som kommer, den kommer att vara karismatisk.
  Att inte vara öppen och ta emot de gåvor och den kraft som Guds Ande vill ge oss, det är att bedröva DHA.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s