Guds hjärta för de fattiga

Det finns drygt 2000 verser i Bibeln som handlar om fattigdom och ekonomisk rättvisa. The Poverty and Justice Bible har markerat alla dessa med orange färg, och när man ser hur nästan varje blad i den Heliga Skrift lyser brandgult inser man hur Guds hjärta brinner för de fattiga. Här nedan kommer ett axplock ur Skriften som visar på Guds ekonomiska planer. 

 

Guds hjärta för de fattiga

Han räddar från svärdet i deras mun, den fattige från den mäktiges hand. Den nödställde får åter ett hopp, orättfärdigheten måste stänga sin mun. (Job 5:15-16)

Skall den härska som hatar rättvisa? Eller fördömer du den störste i rättfärdighet, han som säger till en kung: ”Du usling!” och till en furste: ”Du ogudaktige!”, han som inte är partisk för furstar, som inte aktar den rike mer än den fattige, ty alla är de hans händers verk? (Job 34:17-19)

Du ser det, du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak, du är den faderlöses hjälpare. (Ps 10:14)

”Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in”, säger Herren, ”jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter.” (Ps 12:6)

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak och skaffa den fattige rätt. (Ps 140:13)

Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. (Jes 25:4)

De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga förtorkar av törst. Men jag, Herren, skall bönhöra dem, Israels Gud skall inte överge dem. (Jes 41:17)

Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström! (Amos 5:24)

NT: Luk 1:52-53; Luk 4:16-21; Luk 6:20-21; Luk 7:22; Jak 2:5

 

Guds bud gällande de fattiga

När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda till den yttersta kanten av åkern och inte plocka upp ströaxen efter din skörd. Inte heller i din vingård skall du göra någon efterskörd, och de druvor som fallit av i din vingård skall du inte plocka upp. Du skall lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. (3 Mos 19:9-10)

Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som Herren, din Gud, ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. (5 Mos 15:7-8)

När du under det tredje året, året för tiondegivande, har lagt undan hela tiondet av din avkastning och gett det åt leviten, främlingen, den faderlöse och änkan och de har ätit av det inom dina portar och blivit mätta… (5 Mos 26:12)

Några sade: ”Med våra söner och döttrar är vi många. Vi måste få säd, så att vi har något att äta och kan överleva.” Andra sade: ”Våra åkrar, vingårdar och hus måste vi pantsätta för att få säd att stilla vår hunger med.” … Jag överlade med mig själv och förebrådde de förnäma männen och föreståndarna, och sade till dem: ”Det är ocker ni bedriver mot era bröder!” Därefter kallade jag samman en stor folkförsamling mot dem. Jag sade till dem: ”Vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder, som var sålda åt hednafolken. Skall nu ni sälja era egna bröder? Eller skall de sälja sig åt oss?” De teg och kunde inte svara ett ord. Jag sade: ”Det ni gör är inte rätt. Borde ni inte vandra i fruktan för vår Gud, så att våra fiender, hednafolken, inte får orsak att håna oss? Också jag och mina bröder och mina tjänare har lånat dem pengar och säd. Låt oss nu avstå från vår fordran. Lämna redan i dag tillbaka till dem deras åkrar, vingårdar, olivplanteringar och hus, och tag inte ut den ränta på pengarna, säden, vinet och oljan som ni har att fordra av dem.” (Neh 5:2-3, 7-11, läs gärna hela kapitlet)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: ”Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig”, fastän du kunde hjälpa genast. (Ords 3:27-28)

Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt. (Ords 31:8-9)

Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. (Jes 1:16-17)

…dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. (Jes 58:7)

Så säger Herren: Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan och använd inte våld mot dem. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats! (Jer 22:3)

NT: Matt 5:42; Luk 3:11; Luk 12:33; 2 Kor 9:6-9; 1 Tim 6:18; Jak 1:27

 

Välsignelser till dem som tjänar de fattiga

Du skall villigt ge åt honom och ditt hjärta skall inte vara motvilligt när du ger, ty för en sådan gåvas skull skall Herren, din Gud, välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. (5 Mos 15:10)

Salig är den som tar sig an den fattige, Herren skall befria honom på olyckans dag. (Ps 41:2)

Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. (Ords 22:9)

Om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. (Jes 58:10)

Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag har givit åt era fäder. (Jer 7:5-7)

NT: Matt 19:21; Luk 14:12-14

 

Varför man aldrig ska avvisa de fattiga

En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. Min vrede skall upptändas och jag skall döda er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa. Om du lånar ut pengar till någon fattig hos dig som tillhör mitt folk, skall du inte handla som en ockrare mot honom. Kräv inte någon ränta av honom. Om du tar manteln i pant av din nästa, skall du ge den tillbaka åt honom innan solen går ner. Manteln är ju det enda täcke han har, och med den skyler han sin kropp. Vad skall han annars ha när han sover? Om han ropar till mig, skall jag höra, ty jag är barmhärtig. (2 Mos 22:21-27)

Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt, för att göra änkor till sitt byte och plundra de faderlösa. Vad skall ni göra på räkenskapsdagen, när förödelsen kommer fjärran ifrån? Till vem skall ni fly för att få hjälp, och var skall ni göra av era rikedomar? (Jes 10:1-3)

Deras onda gärningar vet inte av någon gräns, de dömer inte rättvist, de verkar inte för den faderlöses sak och hjälper inte den fattige att få sin rätt. Skulle jag inte straffa dem för sådant? säger Herren. Skulle jag inte hämnas på ett hednafolk som detta? (Jer 5:28-29)

Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och sina salar med orätt, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Ve den som säger: ”Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger Herren. Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. (Jer 22:13-17)

Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. (Hes 16:49)

Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man… Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig. (Hes 22:7,13)

Ty jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. (Amos 5:12)

NT: Luk 6:24; Luk 16:19-25; 1 Joh 3:17; Jak 5:1-6

 

Guds identifikation med de fattiga

Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, den som förbarmar sig över de fattiga ärar honom. (Ords 14:31)

Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. (Ords 19:17)

NT: Matt 25:31-46; 2 Kor 8:9

Detta kanske man kan uppmärksamma i den nya Bibelöversättningen som vankas?

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s