Argument för fri invandring

image

Jag är övertygad om att fri invandring, där alla är välkomna oavsett skäl, är den enda godtagbara migrationspolitiken. Att välkomna alla från ett visst land men bara några få från ett annat kan inte vara något annat än ren diskriminering. Låt mig lämna över ordet till några andra som har uttryckt detta väldigt bra:

Min kompis Johan Landström skriver:

Jag är inte säker på att det är bäst om det bara finns ett land i världen. Däremot tycker jag det bör vara fri rörlighet mellan länder precis som det är mellan EU-länder. Det ska heller inte vara svårt att byta medborgarskap om man vill eftersom man inte väljer vilket land man föds in i från början. Att tillämpa detta kräver inte ett helt annat samhälle än idag. Bara annan migrationspolitik.

Men framförallt tycker jag att vi i Sverige ska sluta låtsas som att vi inte har ”råd” att ta emot fler invandrare. Även om det skulle kosta pengar så lider vi än så länge ingen nöd på den fronten här. Men jag tror det är en investering med invandring. Det kostar pengar att satsa på integration. Men med tanke på att de flesta som kommer är över 18 och därför har passerat de år då man i stort sätt bara är en ekonomisk belastning för samhället så tjänar samhället på invandring totalt sett.
Liberala ungdomsförbundet håller med

Oavsett vilka gränser vi sätter upp kommer människor att ta sig dit de vill och måste. Det är fåfängt av politiker att försöka begränsa oss. Så länge det finns skillnad i inkomst, trygghet och frihet kommer människor röra sig över världen. Fri invandring gynnar oss alla. Liberala ungdomsförbundet förespråkar fri invandring i en värld där höga röster önskar att den var invandringsfri.

Ingen av oss har möjlighet att påverka var vi föds men vi har alla rätt att välja vårt hem. Vi har inte hittat en enda god anledning till varför politiker ska få begränsa vår rörlighet. Liberala ungdomsförbundet har länge drivit rätten till asyl som hjärtefråga. Men det är inte bara människor som måste söka trygghet någon annanstans som har rätt till rörligheten. Även de som vill byta jord under fötterna för att de är rastlösa, lycksökare, äventyrslystna eller kärlekskranka borde ha rätt att röra sig fritt.

Och sist men absolut inte minst säger Gud:

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. (3 Mos 19:33f)

En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde, ty jag är Herren, er Gud. (3 Mos 24:22)

En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten. (2 Mos 23:9)

Om din broder kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig, skall du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig. (3 Mos 25:35)

Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas, som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten. (5 Mos 10:17-19)

67 kommentarer

 1. du glömmer det där lilla att ingenstans i mose boken står att invandrare ska få betalt allt av skatten/andra och att jag ska tvingas betala för allt det där..

  Gilla

 2. Om jag förstår tolkningen Grenholm gör här då kan jag flytta vart jag vill i världen och så ska lokalbefolkningen se till att jag har allt jag behöver livet ut.. annars så är det ganska falskt att i början antyda att artikeln handlar om flyktingar när det i själva verket handlar om globalism och anarki

  Gilla

 3. Grenholm. på den tiden fanns inget som heter stater, alltså det kan jämföras med försäkringar.. om man vänder på det så är det du förespråkar är att alla ska ta del av mina försäkringar som jag betalar för utan att vara tvingade att själva teckna eller själva ha försäkringen. alltså behöver inte ens jag ha försäkringen då, men vem ska betala då för din invandrare då utan den?

  Gilla

 4. Varför ska hela världens befolkning ha rätt att leva på mina skattepengar?!! För att kunna ha fri invandring behöver vi slopa fördelningspolitiken, ta bort skatterna och låta var och en klara sig själv efter förmåga. Jag vill hellre ha kvar välfärdssamhället med begränsad invandring.

  Gilla

  1. ”Varför ska hela världens befolkning ha rätt att leva på mina skattepengar??!!”

   Vi pratar inte om hela världens befolkning utan om dem som flyttar hit. Och de har rätt att leva på våra skattepengar eftersom de förr eller senare kommer betala skatt själva. De har rätt till att leva på våra skattepengar eftersom våra (relativt) höga löner här i Sverige bygger på att människor i andra delar av världen har väldigt låga löner. Vi har tillgång till mer än vad som rättmätigt är vårt och det är vårt ansvar att dela med oss av detta.

   Varför ska andras svenska barn ha rätt till att leva på mina skattepengar? Varför ska sjuka svenskar ha rätt till att leva på mina skattepengar? Svaren på de frågorna går förmodligen att använda som svar på varför vi ska ta hand om människor som flyttar hit.

   Motivera gärna också varför vi behöver slopa fördelningspolitiken för att kunna ha fri invandring.

   Gilla

 5. Gud välsigne Micael och er andra. Jag är på resande fot och har inte möjlighet att gå in på alla detaljer just nu, men det hebreiska gudsfolkets lag skiljde faktiskt mellan utlänningar och inlänningar= medlemmar av folket och därmed förbundet. Det var tillåtet att ta ränta av en utlänning, men inte av en förbundsbroder. Vidare fick ingen utlänning vara närvarande när påskmåltiden firades. (Ni kan själva hitta relevanta bibelställen utan större arbete.) Så långt när det gäller bibelställen.
  Det finns många tungt vägande argument mot s k ”fri invandring”. Ett är att vi inte ens redan nu har full koll på vilka som kommer. Enligt rikspolisstyrelsen analytiker finns det minst 1000 utländska krigsförbrytare i Sverige. Krigsförbrytare är alltså massmördare, massvåldtäktare, folk som tvingat barn att bli soldater och gjort andra maximalt grova förbrytelser. Minst 1000 får skydd i Sverige ! Skandal! Andra uppskattar antalet till bortemot det dubbla. (Amnesty hade sådana uppgifter på sin hemsida.) Enligt samma källa är det kriminella nätverk i Europa som har hand om människosmugglingen till vårt land. Samma gäng smugglar knark, vapen, kvinnor som skall utnyttjas – bara mankan betala. En bidragande orsak till att vi har en förhöjd kriminalitet bland utifrån kommande (i flera europeiska länder är det så) torde vara att många kriminella som är på flykt från rättsväsendet i sitt land bluffar med sin identitet och blandar sig med laglydiga asylsökande. Här kan man sedan fortsätta sin verksamhet.
  Vilket Sverige får vi av detta ? Vilken värld?

  Gilla

  1. Hej Axel!

   Ja, det intressanta är att medan alla invandrare var välkomna till Israel utan restriktioner verkar det inte ha funnits så starka krav på assimilering.

   Kriminalitet är hemskt men det är ju närmast idiotiskt att försöka lösa kriminaliteten med tvångsutvisningar. Då löser man ju inte problemet utan flyttar bara över det till någon annan. Om krigsförbrytarnas hemländer har så dåligt rättssystem att krigsförbrytarna lyckas fly till ett annat land, är det inte knäppt av ett rikt land som Sverige att sparka dem tillbaka dit?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Hej Micael, och Gud välsigne Dig ! Hebréerna hade stora problem med främmande kulter och kulturer som ville locka bort folket från den rätta troheten mot Gud. Profeterna hade starka krav på ”assimilation”, dvs trohet mot förbundet. Påven säger ibland kloka saker. Vid en vesper i augusti 2008 (vill jag minnas, fanns och finns kanske fortfarande på Vatikanens hemsida) sa han: 1. Ta hand om flyktingar som kommer. 2. Regeringarna i de länder som flyktingarna flyr ifrån är ansvariga för att göra något åt problemen som gör att folk flyr. 3. Gör något åt all den kriminalitet som vår tids migration är förknippad med. (Han tycks ha syftat på all kriminalitet som förekommer i hela migrationskedjan: från utsmuggling till insmuggling till utnyttjande av flyktingar på olika sätt samt att åtskilliga kriminella följer med i migrationsströmmarna.) Idag är ca hälften av fångarna i svenska fängelser utlänningar och ca 30 % är icke svenska medborgare enl uppgifter från fångvården.) Enligt min mening har vi varken skyldighet eller möjlighet att ta på oss hur mycket som helst. Svenska myndigheter är i första hand ansvariga för att svenska folket får skydd och lever ett bra liv i trygghet. Sverige sparkar inte tillbaka krigsförbrytare utan lagför dem istället. Det kostar många miljoner i varje enskilt fall. Till skillnad från påven tycks Du mena att Sverige har ansvar för hela världen.

    Gilla

    1. Hej igen!

     Nja, vi får nog göra en viktig åtskillnad här: hebréerna krävde enhetlig religiös trohet till Gud, men knappast kulturell assimilering. Invandrarna fick ha kvar seder så länge de inte stred mot Guds bud. Med andra ord så fanns det inte någon religionsfrihet, men däremot en kulturell frihet. Det är något som appliceras väldigt bra på kyrkan, men inte på någon nutida stat, och det tror jag inte heller man ska göra.

     Jag håller med om påvens tre punkter såsom du skrivit dem, men tycker inte du att du bryter mot punkt 1 när du inte vill ta hand om alla flyktingar som kommer? Din etnocentrism är ganska skrämmande när du argumenterar för svenskars överhöjdhet.

     När det gäller kapaciteten för mottagning är det tre saker man måste komma ihåg:
     1. Sveriges befolkning har mångdubblats flera gånger om de senaste seklen.
     2. Väldigt mycket mark är outnyttjad, det får plats åtskilliga miljoner till.
     3. Vi tjänar ekonomiskt på invandring.

     Således finns det inga kapacitetsbegränsningar för att vi mångdubblar befolkningen i det här landet. Därtill får vi inte ha en övertro på det här kalla landet med dess obegripliga språk och osociala befolkning: folk väljer ofta att flytta nån annanstans om det finns möjlighet.

     Gud välsigne dig!
     Micael

     Gilla

     1. Tack för att Du tar dig tid att svara. Jag förstår påvens ord så att vi är förpliktade att ta oss an dem som kommer och därmed är i akut hjälpbehov. Däremot tror jag inte att han menade att alla som kommer automatiskt skall ha rätt att invandra. Jag har aldrig förespråkar svenskarnas eller något annat folks generella ”överhöjdhet” över andra folk. Varifrån får Du det ? Att varje folk har rätt och skyldighet att bestämma över det territorium de fått av Gud torde ligga i Skaparens uppdrag till oss. Vem och vad skall försörja de miljoner som antas få plats på ”outnyttjad mark”? Gränslös beskattning av dem som jobbar här i landet ? Allt gott Axel

      Gilla

     2. Hej Micael!

      Jag blir lite överaskad av din fientliga inställning till Sverige?

      ” Därtill får vi inte ha en övertro på det här kalla landet med dess obegripliga språk och osociala befolkning: folk väljer ofta att flytta nån annanstans om det finns möjlighet.”

      Vad är det för en skev syn på sitt hemland? Tänkte att kanske lite andra argument som kanske strider mot vad bibeln säger skulle ligga som grund för ett sådant uttalande ….men där ser man!

      Intressant är det med att läsa punkt 3 , Ska ekonomisk tillväxt vara ett argument för att hjälpa människor till ett bättre liv?

      Måste man ha en övertro på sitt land för att vara stolt över det? Ska man skämmas för att säga att man är från Sverige när man är utomlands?
      Tycker att du och likasinnade kan flytta om det inte passar här. Bit inte den hand som föder dig 🙂

      Gilla

      1. Hej Samuel!

       Om jag förstår dig rätt måste man tycka om ett land om man har blivit född där. Om jag hade blivit född i en fånggruva i Nordkorea skulle jag enligt dig inte hävda att jag ogillade Nordkorea – för det är ju mitt hemland! Och hemland ska man vara stolt över och inte skämmas för oavsett hur det ser ut. Nej, en sådan obiblisk och ologisk idé ställer jag inte upp på.

       Jag blir faktiskt mer och mer sugen på att flytta härifrån, men det tar nog ett tag.

       Jag pluggar freds- och utvecklingsstudier, men jag jobbar lite extra som ledsagare, hittills har det varit för lite för att jag ska betala skatt för det. Hur så?

       Gud välsigne dig!
       Micael

       Gilla

       1. Tycker inte man ska uttala sig om hur andra ska disponera sina pengar om man själv inte gör några sådana om du förstår min synvinkel lite. Det uppfattas väldigt arrogant och brist på empati.

        Nej du behöver inte ha kärlek till ett land bara för att du är född där, Sverige är inte perfekt, MEN!

        Du får din utbildning gratis i detta landet. Du får även studiemedel!(2800kr i bidrag om du läser på heltid) Du har ett extra arbete där man tar hand om de svagaste i
        samhället. Nu ska du ha klart för dig att på de flesta platserna på denna planeten så har man ingen omsorg för de som är svagast i samhället! Och man har absolut inte gratis utbildning!

        Men det är bra att du väntar att flytta från det landet som fött dig tills du pluggat klart och kan arbeta utomlands! Då slipper du oroa dig ju. rikspucko

        Gilla

        1. Hej igen! Så studenter ska ha åsiktsförbud när det gäller pengahantering? 🙂 Ska pensionärer och arbetslösa inte heller få uttala sig? Nu jobbar jag ju som sagt så jag borde ju ändå inte omfattas av den censuren.

         Jag tycke Sveriges sociala system med vård och utbildning för alla är fantastiskt bra, det har jag aldrig uttalat mig negativt om och kommer inte heller att göra. Det är naturen och kulturen jag är kritisk mot – vi har hemskt väder här och samhället är förfärligt sekulärt, individualistiskt och känslokallt. Det är det som gör att jag överväger att bli missionär och flytta i framtiden.

         Gud välsigne dig!

         Gilla

         1. Nä man bör inte ha åsiktsförbud, jag hävdar ju bara min åsikt nu. Min åsikt är inte påtvingad lag, lugn 😉

          Du skriver ”samhället är förfärligt sekulärt, individualistiskt och känslokallt. Det är det som gör att jag överväger att bli missionär och flytta i framtiden.”

          jag tycker det är väldigt sorgligt att alla kristna sticker ut i världen och struntar blankt i svenskarna som mer än nu någonsin behöver Jesus som du själv säger ” samhället är förfärligt sekulärt”

          Min fru som är från Indien påstår att det behövs mer kristna från Sverige som stannar här och står upp för Jesus. Hon känner sig ledsen att se så många svenskar lämna sitt land för att de inte tycker om det längre..

          Gilla

         2. Ett annan grej som bekymrar mig med din invandringspolitik är: Om du nu vill bort från Sverige så fort som möjligt, varför vill du öppna gränserna här då? Vem ska missionera till de som kommer hit, just nu störst muslimsk invandring, vem ska berätta evangeliet till dem? Du som står för att alla ska komma in hit om de vill,, bör inte du agera värd då och berätta om Jesus för dem? bara en tanke………………………….

          Gilla

        2. Kan även lova dig att det som du anser vara fel med Sverige kommer du finna 10 fallt i det land du nu tänker bege dig till. Sociala orättvisor som slår Sverige med hästlängder. Såg att du ska till Orissa Indien, där har många kristna förlorat sina liv de senaste åren ,som ett skräck exempel på hur det kan vara. även de ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga är myyyycket större än Sveriges!

         Kanske kan vara bra för dig att se världen lite för att uppskatta det du faktiskt har i Sverige

         Mvh

         Gilla

 6. Bland det sjukaste jag läst från en kristen(!?), så otroligt sorgligt att svenskarna, detta en gång stolta folk blivit så hypnotiserade av konsumtion, kulturmarxism och egoism att vi inte bryr oss, ja vissa till och med applåderar vår egen undergång. Hundratals generationer tillbaks av bönder, arbetare och soldater som byggt upp och försvarat detta vackra land med sina liv det bara spottar ni på. Nationalism för mig är inte hat och rasism som media vill få oss att tro utan KÄRLEK! Kärlek till mitt land och folk samt en stor frustration över okunskapen/likgiltigheten över faktumet att det finns krafter som dag och natt arbetar för att förinta oss. Låt pakistanierna få bo i fred i Pakistan, japanerna i japan, syrierna i Syrien och svenskarna i SVERIGE!! osv!

  Gilla

  1. Ursäkta? Låta syrierna bo ”i fred” i Syrien? Har ett visst inbördeskrig undgått din uppmärksamhet? Ledsen alltså, global apartheid lär inte vara särskilt fredligt.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Det må vara krig och elände i mellanöstern (tack vare hetsiga araber och det sioniststyrda USA), men det är inte vårat fel eller ansvar att vara hela världens socialhem för det. Det ABSOLUT bästa man kan göra för världsfreden är att låta andra länder sköta sig själva. inte heller blanda upp världens folk till en brun massa vilket bara leder till rotlöshet, mer krig , motsättningar och rasism. Låt alla folkslag bevaras!

    Gilla

    1. Varför har jag mer ansvar för någon som som är född här än för någon som har flyttat hit?

     Det bor betydligt mer utlandsfödda i Sverige nu än för 50 år sedan. Detta har fått till följd att rasismen i vårt land generellt minskat, eftersom man har lärt känna varann och insett att vi i grunden är lika. Nu börjar rasismen öka igen bla. pga ekonomisk kris (jmfr 30 -talet).

     Jag är hemskt ledsen men du är 200 år för sen. Det Sverige du pratar om som en isolerad ö finns inte längre. Dagens Sverige är en del av en globaliserad värld där vi drar nytta av andras elände. Om 20 år kommer det förmodligen komma strömmar av klimatflyktingar. Människor som har fått lämna sina hem pga vår livsstil i väst. Har vi inget ansvar för dem då heller?

     Det är mycket mer glädje i att vara generös än att hålla hårt i det som råkat bli mitt. Jag har inte förtjänat att bo i Sverige. Har du?

     Gilla

  1. Visst är dom fina! Synd att stora starka män som du inte klarar av att föra en saklig diskussion om dem.

   Gilla

   1. För att föra en saklig diskussion om något så bör man ha en verklighetsförankring först och främst. Ta det som konstruktiv kritik och ta med dig dessa ord i ditt liv så kanske du får saker igenom

    Gilla

    1. Ni är inte så förtjusta i Sverige vad jag förstått, vill ta bort begreppet svensk med mera. Ni vill öppna gränserna till varje land så att folk kan komma och gå som de vill över hela världen om jag förstått er rätt?

     Chansen är dock större att man bygger flyktingförläggningar på den fd planeten Pluto, så därför är era idéer ursäkta uttrycket ” söta ”. Lätt att sitta och tycka massa vackra saker och ta åt sig ära för det, men egentligen handlar det om upproriska bortskämda slynglar som är uttråkade på sin tillvaro och uppenbarligen vet de bäst om hur andra ska leva

     Gilla

     1. Jag tycker Sverige som stat är relativt trevlig och jag har ganska stort förtroende för att myndigheter för det mesta vill hela befolkningens bästa. Jag är tacksam för att jag kan ha en avvikande åsikt från normen utan att sättas i fängelse osv. Allt detta goda som jag inte på något sätt har förtjänat vill jag inte behålla för mig själv utan dela med mig till andra som vill flytta hit. Varför är det en så fruktansvärt sjuk tanke? Att folk ska få flytta som dom vill. Big deal? Jag är dock fullt medveten om att de allra flesta inte tycker som jag i den här frågan. Därför försöker jag argumentera för min åsikt.

      Gläder det dig att trycka ner dina bröder som vill följa Jesus i självuppoffrande kärlek till sin nästa genom att välkomna istället för att stänga ute? Jag vet inte bäst om hur andra ska leva. Därför vill jag låta dem bestämma själva var de ska bo.

      Min verklighet är förankrad i Jesus Kristus, mannen som älskade dem som dödade honom. Kalla det gärna gulligt om du vill. Han kallar mig till att älska dig. Just nu är det förbannat svårt.

      Frid

      Gilla

      1. Den enda anledningen att jag viftar med röd flagg är för att jag tror att era åsikter går stick i stäv med satans planer för den här världen, Jag tar tillbaka det där med ”pluto”, det är nämligen så att det finns faktiskt krafter som aktivt arbetar för en global världsstat.

       De du säger om att dela med dig, hur skulle det egentligen fungera praktiskt? Vi är ca 9 miljoner nu i Sverige. Låt oss säga att vi öppnar upp gränserna, många miljoner skulle komma. Kanske 50 miljoner om vi drar till med en liten siffra, Sverige skulle förvandlas till ett U-land på en vecka.. Sen skulle vi ju kunna hoppas att finnen öppnar upp..sen efter 1 vecka poff.. där rök dem med.
       Tanken måste ju inkludera att hela världen delar med sig för att det praktiskt ska fungera, men att lobba för att Sverige ska öppna sina gränser är att stå för att Sverige ska raseras.

       Vad är det du pratar om att trycka ner? Och jag vill inte ha någon påtvingad kärlek av dig, behåll den för dig själv! Jag är glad om du känner dig stött av vad jag skrivit, kanske det ger en tankeställare, och oavsett vad du tror om mig så är mina motiv i kärlek

       Gilla

       1. Att avfärda oss som ”upproriska bortskämda slynglar som är uttråkade på sin tillvaro och uppenbarligen vet de bäst om hur andra ska leva” kallar jag att trycka ner då du inte har någon som helst grund för ditt påstående. Om ditt mål är att ge mig en tankeställare så uppnås det bättre genom goda argument än genom förolämpningar. Inget du har sagt tidigare har givit mig anledning till att lyssna på dig och ta dig på allvar då du inte har lagt fram några argument för dina åsikter. Nu ser jag att du har det. Tack.

        Det måste ju vara bra om våra åsikter går stick i stäv med satans planer för den här världen. Men jag antar att du egentligen menar att de går i linje med hans planer. Och jag håller inte med. Jag tror satans planer bland annat går ut på att så rädlsa och främlingsskap mellan folk så att kärleken kallnar. Detta är något som han lyckas med om vi slutar att följa Jesus pga rädsla för att förlora kontrollen över vår stat. Staten är en avgud om vi hellre försvarar den än följer Jesus i barmhärtighet och fiendekärlek.

        Genomsnittssvensken har en livsstil som kräver 3 jordklot. Vi har råd att dela med oss. De länder som tar emot flest flyktingar är fattiga U-länder.

        Kanske kommer antikrists rike i form av en världsstat, kanske inte. Oavsätt så måste vår hösta kallelse som kristna alltid vara att följa Jesus. Även om vi själva förlorar på det. Annars har djävulen makten över oss.

        Gilla

        1. Jag menade att de går i linje 🙂 tack för svenska lektionen, har trott att det betydde något helt annat i många år… Hursomhelt..:.

         Grunden för de uttalandena (även om ni inte vill) är att den svenska välfärden avvecklas så att den blir likställd med ett u-land. Jag tror faktiskt det finns bättre lösningar och 1 är att bidra ekonomiskt till länder där pengar behövs. Jag håller med att vi skulle kunna sänka våran levnadsstandard enormt, men ska vi plocka bort den sociala tryggheten vi har? den fungerande sjukvården? Med era lösningar så blir det så. Och därav kommer mina uttryck , för jag anser det synd att personer använder Jesus för att motivera en avveckling av ett land. Det är nog inte Hans vilja om man säger så.

         Så det enda sättet för er är att öppna Sverige för att hjälpa människor? trångsynt och jag vet inte vad… man kan ju lätt tro att ni är trötta på tillvaron. ( Micael verkar ju vara det, ursäkta om jag anklagade dig falskt)

         Vet inte om jag förstått dig rätt nu, vill du ha en global stat? Även om du är medveten om riskerna med detta. Hursomhelst så kommer ni nog få eran vilja igenom, en världsstat är på gång bakom ridåerna. frågan är då om ni kommer hylla denne ledare för den gemensamma agendan ni har.. eller kommer ni se rakt igenom? Jag hoppas på det senare.

         För att säkerställa återigen vad du står för,, Vill du att Sverige öppnar sina gränser så att vem som helst kan komma hit och åtnjuta våra välfärd, även om man inte bidrar till den? Och menar du då ” obegränsat antal” ? Menar du även detta om omvärlden inte hänger på våran modell?

         mvh

         Gilla

        2. Sen måste du ha fullständigt klart för dig att OM vi ska bidra med statliga medel till att ha en bredare migrationspolitik så krävs det extremt tung beskattning från de allra rikaste för det är dem som sitter på de pengar du säger att vi har. Vet inte hur rik du är, men jag lever på redan extremt fattigt med min fru som inte är svensk. Men Gud ger oss det vi behöver och jag klagar inte. Vi båda försöker göra rätt för oss, och inte vara en last till samhället. Nu ska du också veta att många av dem som kommit hit, är golddiggers, av egen erfarenhet vet jag det. Många lever systematiskt på bidrag och vill inte bidra till Sveriges välfärd utan vill bara nyttja den.
         Om man då öppnar gränserna fullt fräs så kommer många med dessa motiv att bosätta sig här för gratis är ju bra?

         jag ställer upp på era tankar om man sätter hårdare krav om man ska ha bidrag här. Men som det ser ut nu är det ett stort skämt som är dömt att gå under.
         Alla kan bidra med något ! Har du föresten läst att invandringen ligger på nära 5% av BNP nu? Och migrationsverket kräver mer pengar för de räcker inte till, + hela Eu är på väg att falla sönder. Vi går back ekonomiskt på invandringen för att våran flyktingpolitik suger,Därför behövs det snabba åtgärder att få varje individ i det här landet att göra någon nytta i samhället än att bara gå på bidrag och vänta på jobb.. snart kommer vi inte kunna ta emot mer för pengarna är slut. ( Iaf från staten ) De rikaste kommer fortfarande vara rikast, men vi average joe människor kommer slåss om brödsmulor med de stackars flyktingar som kom hit i tron om bättre liv

         Gilla

         1. Ja, jag tycker nog de rikaste ska beskattas betydligt hårdare. Och om det ska fungera med fri invandring så behöver Sverige lägga betydligt mer pengar på att få integrationen att fungera. Jag tror det är en bra investering eftersom de allra flesta som flyttar hit faktiskt vill göra rätt för sig. Angående EU:s sönderfall så tror jag det snarare beror på den globala ekonomiska krisen som utlösts av oansvariga rikskapitalister.

          Jaa… vad tycker jag egentligen om en världsstat? Jag är väll inte särskilt positiv. Men en internationell domstol hade vart värt så att man kan utkräva ansvar från stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men det finns säkert ett gäng baksidor med det också.

          Är ledaren för en eventuell världsstat per automatik antikrist? Krävs det inte tex att han/hon missbrukar sin maktpossition, kräver total underkastelse och förföljer oliktänkade?

          ”För att säkerställa återigen vad du står för,, Vill du att Sverige öppnar sina gränser så att vem som helst kan komma hit och åtnjuta våra välfärd, även om man inte bidrar till den? Och menar du då ” obegränsat antal” ? Menar du även detta om omvärlden inte hänger på våran modell?”

          Jag vill väll att vi slutar betrakta välfärden som vi har här som ”vår välfärd”. Från mitt perspektiv som ännu inte har jobbat särskilt mycket så har jag svårt att se varför jag har mer rätt till att bo här och åtnjuta den än nån annan. Det finns även svenskar som åtnjuter vår välfärd även om de inte bidrar till den. Jag tror inte invandrare är generellt latare än svenskar. Snarare tvärt om pga svenskars (bla min) bortskämdhet. Däremot kan de ha svårare att komma in på arbetsmarknaden pga problem med språket. Därför är det jätteviktigt att stora resurser läggs på svenskundervisning. Jag har lite dålig koll, men är SFI obligatorisk som det är nu?

          Jag menar nog ”obegränsat antal” då jag inte tror att det blir en sån ohanterlig flodvåg med människor som kommer hit. Och jag tycker Sverige ska vara en förebild för omvärlden i detta hänseende även om de inte hänger på direkt. Visar det sig att Sverige VERKLIGEN inte kan ta emot fler efter x antal år av öppna gränser så får man väl ta ställning till det problemet då.

          Allt gott!

          Gilla

          1. Ja vi får väl se om vi blir en förebild eller ett varnande exempel 🙂
           SFI är inte obligatoriskt.. men det är prat om att det ska bli det.

           Vi ser världen annorlunda kan vi väl konstatera, utan att måla horn i pannan på varandra. Ha de

           Gilla

     2. Hej Samuel!

      För det första vill jag be om ursäkt för det jag skrev i förrgår, jag borde inte kommenterat då överhuvud taget. Min läkare hade precis rekommenderat mig att inte åka till Indien nämligen, och pga detta var jag otroligt sur på att inte lyckas komma iväg från det här landet ens ett litet tag. Men naturligtvis uppskattar jag Sveriges trygghetssystem med mera och jag anser inte att alla kristna ska sticka. Dock tror jag det är nyttigt att vi gör pilgrimsresor och hämtar elden, och vissa är onekligen kallade någon annanstans, jag vet ej än vart jag är kallad.

      För det andra tycker jag fortfarande att du skriver konstiga saker. Du säger att om Sverige öppnade gränserna skulle 50 miljoner komma på en vecka. Jag är osäker på om du verkligen menar det, men det är ju totalfalskt av flera olika skäl:

      1. Det mest uppenbara skälet är att det är logistiskt omöjligt för 50 miljoner att ta sig in i Sverige på en vecka. Enda sättet är väl att de flyger över landet och hoppar fallskärm, men hur troligt är det?

      2. 80% av världens flyktingar flyr till utvecklingsländer, pga att de ligger nära och att de är väldigt billiga att ta sig till. Därtill är det mängder med människor som bil fly från sitt land men inte kan. För de allra flesta av dessa spelar det ingen roll hur lätt eller svårt det är att komma in i Sverige, de tar sig ändå inte dit.

      3. Bara för att man har kapacitet att ta sig till ett land utan problem betyder det inte att man gör det. Att komma till ett land där man inte kan språket och där man inte känner igen något och där man inte har vänner och släkt är en jättejobbig process, vilket gör att många stannar även om de förlorar ekonomiskt på det. När Öststaterna ingick i EU trodde jättemånga att det skulle bli en invasion till Väst eftersom det råder rörelsefrihet i EU. Vad hände? Visst, lite mer invandring fick vi men absolut inte en invasion. Din dystopi om en u-landstransformation på en vecka där den sociala tryggheten går upp i rök saknar verklighetsanknytning.

      Dock är det möjligt att befolkningen ökar till 60 miljoner på lång sikt med fri invandring, och det finns vad jag vet inte kapacitetsbegränsningar alls för det. Sveriges befolkning har fördubblats om och om och om igen utan problem, vi är väldigt glesbefolkade och kan utan problem utöka städerna, stora delar av Norrland är outnyttjat etc. När befolkningen ökar så ökar i regel också den ekonomiska aktiviteten – de flesta invandrare jobbar ju om du missat det – även om jag tycker att just den ekonomiska konsekvensen väger väldigt lätt jämfört med om allas rättigheter möts.

      Gud välsigne dig!

      Gilla

      1. Tråkigt att du inte kan åka till Indien,

       Jag menade om vi hade 50 miljoner nu så skulle vårat system kollapsa, menar inte att det tar 1 vecka för 50 miljoner att komma.. men lätt genomförbart på 1 – 2 år.. om nu gränserna är helt öppna dvs.. Jag upplever tvärtom att din syn saknar verklighetsförankring jag tror att vi skulle kollapsa , men ja.. vi får väl se vad som händer.

       Gilla

       1. Hej igen!

        Tänkte väl att du egentligen inte menade en vecka, men även ett år är orimligt och något du tagit från luften (eller har du fakta som pekar på att det kommer så många?). 2011 invandrade 95 000 personer till Sverige och 51 000 utvandrade, http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325911.aspx Du hävdar alltså att det enda som hindrar invandringssiffran från att omedelbart explodera med 50 000% är att invandringen inte är fri. Vad har du för belägg för detta? Som sagt skedde inte en explosion när Östeuropa inlemmades i EU, och de allra flesta i behov av skydd har inte råd eller möjlighet att komma till Sverige från första början. Var skulle dessa ytterligare 49 900 000 människorna komma ifrån?

        Gud välsigne dig!

        Gilla

        1. Har väl inga belägg, 50 miljoner var bara ett exempel. Men anledningen till att antalet ansökningar om arbetstillstånd uppehållstillstånd är så förhållandevis låga till exemplet 50 miljoner är ju för att man vet att chanserna är ytterst små att få komma in. Det är kanske lika om inte mer absurdt att använda sig av siffror som speglar en begränsad flykting strömning. Men ja kanske 50 miljoner var att skita på sig, men dubbla lätt alltså om gränserna öppnas. Många har ju inte en aning vad Sverige är för ett land ens, men ifall man öppnar gränserna så kommer människor som drömmer om grönare träd i västvärlden känna till det. Känns ganska logiskt faktiskt! Men det återstår att se

         Ta mig inte på orden alltid, utan kanske en symbolisk summa mer 🙂

         Gilla

 7. Johan Landström skrev att ”Det ska heller inte vara svårt att byta medborgarskap om man vill eftersom man inte väljer vilket land man föds in i från början.”

  Detta är ett intressant argument men håller detta resonemanget fullt ut ifall man tillämpar det på andra situationer? Jag har inte fått möjlighet att välja föräldrar innebär detta att jag borde få ”byta föräldrar” hur som helst? Visst kan det vara befogat att tillåta mig ”byta föräldrar” ifall de verkligen inte lämpar sig (alltså jag blir adopterad), men kan jag verkligen byta hur som helst?

  Gilla

  1. Det är en ganska stor skillnad på ett barns förhållande till sina föräldrar och en vuxen människas relation till staten man är född i, eller hur?

   Lagarna om barn utgår alltid från barnets bästa. Sådan är iaf intentionen. Ett barn tar väldigt mycket skada om de skiljs från sina föräldrar. Ofta sker sådant när föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnet och det är inte ovanligt att det sker mot barnets vilja. Men man bedömer då att barnet trots detta kommer ta mindre skada om de växer upp hos några andra.

   Jag har lite dålig koll, men kan man verkligen bli bortadopterad i Sverige endast på grund av att föräldrarna inte lämpar sig? Blir man inte ”bara” tvångsomhändertagen då? Sker inte adoption endast om det är de biologiska föräldrarnas vilja eller om de är döda eller försvunna?

   När vi ändå är inne och jämför lagar om barn och migranter känns den här frågan relevant:

   Är våra lagar kring migration gjorda för migrantens bästa?

   Gilla

 8. Fri invandring ja den va ju bra ? det är väl det vi har nu i princip tycker jag vi ser ju hur islamiseringen går i raketfart i det här landet Judar flyr ifrån Malmö när muslimerna har jagat ut judarna så kommer de att börja ge sig på de kristna libanon är väl ett bra ex på hur det går när man släpper in en massa muslimer i landet de utrotade i stort sett alla kristna i landet ,så går det när man är naiv och släpper in en massa muslimer. Vi ska ju nu även berikas med böneutrop ifrån minareter GRATTIS alla ni som förespråkar fri invandring om 20 är alla icke muslimer i minoritet och kommer att leva i misär.
  Grattis än en gång till att ha förstört SVERIGE hoppas ni är nöjda

  Gilla

 9. Jag är kristen men har lite svårt att tycka om människor som vill mörda kristna ,känner flera kristna Irakier som har flytt till Sverige på grund av förföljelse av muslimer o nu är de rädda att samma sak kommer att hända här . Känner även judar som vittnat om hot ifrån muslimer Tycker ni att det är bra eller??????? är det så ni vill ha det? Kaos o anarki väntar runt hörnet

  Gilla

 10. Du kan väl åka ner till Rosengård o traska omkring där med din bibel , så får vi se vad som händer med en vit svenne där nere .

  Gilla

 11. Jobbar du herrGrenholm? Den som inte vill arbeta skall heller inte äta, som Paulus så grundläggande undervisar. Skall vi försörja vem som helst? Fri invandring? Sverige lär svämmas över av ekonomiska flyktingar. Tro mig!

  Gilla

 12. Vore bra om unge herr Grenholm besvarade frågan om han arbetade? Det kanske han gör..men arbetslösa o studerande brukar många gånger komma med helt ogenomförbara reformer;-)

  Gilla

  1. Som Grenholm skriver så är han nyopererad, kanske med hjälp av en av alla de invandrare som bär upp den svenska sjukvården idag?
   Nåväl, jag kan heller inte ta på mitt ansvar att förorda fri invandring, jag har fullt upp med att försörja min familj, men vad säger du om allt arbete och alla skatter/momser osv. som invandrare arbetar in och som ”vi” är helt beroende av?De invandrare som jag känner förstår inte 40-timmars arbetsvecka. De lever med 60-70 timmar?

   Gilla

  2. Hej Fredrik!

   Som jag skrivit ovan är det verklighetsfrämmande att tala om att Sveriges ”svämmas över” med fri invandring, visst lär invandringen öka men den fruktade ”massinvationen” från Östeuropa uteblev när de gick med i EU. Din retorik visar att motståndare till fri invandring inte bygger sina resonemang på fakta utan på verklighetsfrånvända farhågor.

   Jag jobbar som ledsagare vid sidan av mina studier.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 13. ”Jag jobbar som ledsagare vid sidan av mina studier.”

  😉 visste det, antingen arbetslös eller student! Vilda idéer brukar komma fram då man har för mycket tid över. Ledsagare låter trevligt extraknäck, gå på bio, fika eller gå på en promenad! Vill inte säga det men tänker högt: Herr Grenholm kommer säkert på bättre tankar när han fått lite mer livsvisdom. Tänker inte gå in mer på tanken på den fria invandringen, men släpper en liten fråga: om diktaturen i Nordkorea skulle falla, skulle Sydkorea svämmas över av flyktingar? Det ligger väl i människans natur att vilja ha det bättre? Om jag levde i ett flyktingläger i Somalia och fick chansen att komma till Sverige och få etableringsersättning på minst 8000kr/mån + lite extra bidrag om jag har barn etc – då är jag ju dum om jag inte åker. Om jag inte lever kvar i lägret pga ideologisk/religiös övertygelse…
  Nu skall jag äta min majonäsmacka och kolla på John Wimber som du tipsat om från sjukhusbädden.

  Allt gott, unge man!

  Här kan du läsa lite kloka tankar ang dagens misslyckade etableringsreform från en dam som säkert levt 40 år mer än du (känner inte till henne mer än att hon är fd moderat riksdagsledamot)

  ”Utvärderingen av etableringsreformen visar samma omhändertagande som alltid sedan 90-talet, samma klientifiering av invandrarna, samma kravlöshet, en ännu större hjälpande apparat i alla led.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/17/etableringsreformen-r-ett-misslyckande

  Sverige är ett kravlöst fegt land, borde vara lite mer som Paulus: den som inte vill arbeta skall heller inte äta!

  Gilla

  1. Hej igen!

   Teorin att bara arbetslösa och studenter stöder fri invandring spricker ganska snabbt med tanke på att hela Miljöpartiet förespråkar det. För övrigt tycker jag det är märkligt att benämna det som en ”vild” idé – asylprocesser är en mycket sen konstruktion som inte existerade innan 1900-talet, jag tycker snarare idén om att vi ska tvångsdeportera människor mot deras vilja till ett sämre liv är inte bara en vild utan omänsklig idé.

   Om kommunismen i Nordkorea faller – och det lär den göra förr eller senare – så kommer ungefär samma sak ske som när Östtyskland föll, först en stor flyktingström, sedan en stabilisering och en upprustning av det f.d. kommunistiska samhället. Men vad påverkar det Sverige? Sverige ligger ju inte granne med Somalia och just därför kan alla som vill tyvärr inte ta sig hit. Därför är de länder som tar emot flest flyktingar länder som Pakistan och Kenya. I en sådan situation är det absurt att de få flyktingar som lyckas ta sig hit tvpngsdeporteras igen till ett liv i lidande.

   Hoppas du gillar Wimber, han är grymt bra!

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 14. Jaha Grenholm du verkar vara en ganska ok kille som vill väl det kan jag erkänna, men vad tycker du om Islamiseringen av Sverige Svenska kyrkan viker sig ständigt för alla krav som muslimerna ställer ,präster som vågar säga emot får sparken eller tystas.
  Varje år mördas ca 100,000 kristna av muslimer runt om på planeten tack vare massinvandringen så har vi nu ca 600,000 muslimer i Sverige som gapar allt högre o ställer sina sjuka krav.
  Sen finns det ju naturligtvis invandrare som arbetar det skall ej förnekas , men det finns ju också en hel del som inte arbetar, vi har väl ca 8% arbetslöshet nu samtidigt som vi ska ta emot allt fler asylsökande förklara gärna hur vi skall försörja alla?????
  Sen tycker jag faktiskt att du skall ta dig ner till Malmö o besöka ROSENGÅRD så får vi se hur du blir behandlad av dessa trevliga muslimer.
  MVH ,Mikael

  Gilla

 15. ”Teorin att bara arbetslösa och studenter stöder fri invandring ” bygger på ett argumentsfel dvs det genetiska felslutet. Eftersom personerna som argumenterar för åsikt X är klandervärda, dumma, ointelligenta eller är omoraliska och har dålig karaktär, därför är åsikt X fel. Vem som som argumenterar för en åsikt/tes är irrelevant! Låt oss diskutera sakfrågan om fri invandring istället för att syssla med ad hominum angrepp!

  Gilla

 16. Teorin att bara arbetslösa och studenter stöder fri invandring spricker ganska snabbt med tanke på att hela Miljöpartiet förespråkar det” skriver Herr Grenholm

  Jo, jo du känner väl till ”medborgarlönen” som MP hade som förslag, återigen kravlöst erhålla pengar och bara gå omkring och dra benen efter sig, Paulus hade rytit till!

  ”Eftersom personerna som argumenterar för åsikt X är klandervärda, dumma, ointelligenta eller är omoraliska och har dålig karaktär, därför är åsikt X fel. Vem som som argumenterar för en åsikt/tes är irrelevant!”
  Emanuel tror att åsikter bärs fram utan avsändare…det är väl självklart att man kan titta på och värdera åsikter utifrån grupp. Tex om alla fängelsefångar vill ha sänkta straff eller att alla studenter vill ha höjt studiemedel eller socialbidragstagare som vill ha höjt bidrag (men vem skall betala??) – ibland lyser egennyttan fram eller som i mina barns fall dumheten, för de vet inte bättre: vi vill ha godis varje dag… Ibland måste man se åsikten utifrån avsändarens levnadssituation, ålder eller grupp.

  off topic: Mikael är du månne släkt med hon (liberal-) teologen Christina Grenholm, Uppsala?

  Frid bröder!

  Gilla

 17. Fredrik W, jag har inte sagt att åsikter bärs fram utan avsändare. Men åsiktens sanningsvärde avgörs inte av vilken karaktär/egenskaper som personen/personerna har som argumenterar för tesen! Detta är ett klassiskt argumentationsfel! Sök på Wikipedia efter ”genetisk argumentation” så förklarar dom saken bra!

  Låt mig ta ett exempel för att förtydliga min poäng. Man kan argumentera för att abortmotstånd är omoraliskt eftersom många främlingsfientliga partier argumenterar emot abort. Men abortmotstånd blir blir varken rätt eller fel för att det finns rasister som argumenterar emot det. Jag är t.ex inte främlingsfientlig och jag är emot fri abort.

  Förstår du vart jag vill komma i mitt resonemang?

  Gilla

 18. Klart att man kan ha fri invandring , Men då får man ju räkna med att vi inte kan ha någon välfärd kvar, miljöpartiet tycks tydligen vilja ha det så själv så vill jag gärna ha välfärden kvar.

  Gilla

 19. Jag anser ändå att Sverige är det land i världen i dag som är snällast mot främlingar och invandrare.
  Ingenstans i världen hittar du något land som har så öppen flykting politik och släpper in så många invandrare.
  Flyttar du till 3de världen där jag har bott. Gör folk allt för att ta ens pengar.
  Är man vit så tror man automatiskt att du är multimiljonär och varje oärlig människa i närheten kommer försöka få ut pengar av dig.
  Även visumen handlar om mycket pengar.
  Själv tvingades jag lämnade ett land i tredje världen för jag hade inte råd med visumen som låg på otroligt höga avgifter.
  Folk kommer alltid till dig och vill ”låna” pengar som de förstås aldrig betalar tillbaka.
  Det är ju ok. Jesus sade ”ge och den som ber”
  Men snart kommer man att upptäcka att man själv inte har något kvar så då för man tillslut säga nej för man måste ju ta hand om sin egna familj också.”
  ”Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” – 1 Tim 5:18

  Jag tycker Sveriges flykting politik är bra och det är bibliskt att ta hand om flyktingar.
  Sedan vet jag att det finns många som kommer hit av ett enda motiv att pumpa staten på så mycket pengar som möjligt. Det finns många som inte är det minsta tacksamma för hjälpen de får i från sverige att man faktiskt har mat och kläder här i Sverige utan istället vill ha mera och tar till alla medel för att få ut så mycket pengar från staten som möjligt..
  Tror ni mig inte?
  Fråga social sekreterarna (jag känner socialsekreterare).

  Gilla

 20. Fråga inte bara socialsekreterare, utan även etableringshandläggare på arbetsförmedlingen. Men det bör ju tilläggas att många sk etniska svenskar är nog så otacksamma o gärna pumpar staten på bidrag. Ett mänskligt drag..alltsedan syndafallet. Eller som sjuksköterskan sa på BB angående att få bäbisarna att amma o inte vänja sig m nappflaska: människan är av naturen lat! Afrikan som europé!

  Gilla

 21. Kanske har du rätt.
  Men jag tycker att det är en ganska svår fråga för mig personligen.

  För mig är det nämligen en fråga om ärlighet och trovärdighet;
  Skulle jag personligen vara beredd att ta emot precis VEM SOM HELST som knackade på och av VILKEN ANLEDNING SOM HELST permanent ville bo i ett av rummen av mitt hus?
  Om jag kan svara ja på den frågan, kan jag ha rätt att hävda att riksdagen bör göra det samma med ”huset” Sverige, men kan jag inte svara ja på den frågan, vet jag inte om jag har det. (Och personligen är jag inte beredd till det i nuläget… Kanske är det en synd).

  Kanske borde jag vara beredd att ta in vem som helst i mitt hem (jag har ju trots allt möjligheten att göra det), men det skulle få ENORMT stora konsekvenser för mitt liv, särskilt om det kom många människor.

  I nuläget har jag t.o.m. ett lås på min dörr, för att bara dem jag själv släpper in (eller min familj) ska komma in; frågan är om jag borde ta bort det?…

  Vi måste lägga samma etik på oss själva som vi lägger på riksdagen.
  Om du kan göra det, då tar jag dig på allvar (och blir kraftigt utmanad!).
  Mvh Jens

  Gilla

  1. Hej Jens!

   Intressant liknelse, men den har några brister. För det första får vem som helst som är född här bo här permanent oberoende av hur han eller hon beter sig. Du kommer aldrig tvångsutvisas oberoende av hur många brott du begår eller hur mycket du suger ut samhället om du är svensk. Regeringen låter alltså redan vem som helst som är svensk bo i vårt ”hus” av vilken anledning som helst. Det är bara invandrarna vi vill kasta ut.

   Anledningen är förstås att det är svårt att avgöra vilket land man ska tvångsutvisa en svensk till, medan man kan skicka invandrare till det forna hemlandet. Detta illustrerar dock ytterligare ett problem med din liknelse – något hus MÅSTE ta emot folk av vilken anledning som helst, för någonstans måste folk bo. Det finns inga hemlösa när det gäller nationalitet utan alla måste bo nånstans. De personer Sverige av någon anledning vill bli av med hamnar någon annanstans. Om nu invandrare är en börda så är det djupt egoistisk att lägga den på fattigare länder.

   Dock tror jag inte det är en börda. Den som kommer till ditt hus kommer jobba och bygga ett extra rum och ge dig julklappar. Sverige tjänar på befolkningsrillväxt, det är mest bara rädsla och ovana som gör att vi motsätter oss fri invandring.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Låter vettigt.

    Jag kommer också att tänka på vad Emil Brunner sade:
    ”All institutions exist for the sake of man;
    man never exists for the sake of institutions.”

    Jag kan nog inte bli fullt övertygad för fri invandring, tills en väl insatt politiker som jag har förtroende för övertygar mig (eftersom jag inte känner till implikationerna), men jag kan nog förstå och sympatisera med ditt inlägg.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s