Israels roll – en marginell teologisk fråga

Ibland funderar jag på om min vision om att förena karismatik och aktivism är så värst radikal egentligen. Jag har aldrig träffat någon karismatiker som säger ”Nej men usch vad hemskt med fred och rättvisa!” Dock har kyrkans respons på kriget i Gaza visat att i praktiken råder fortfarande en stark klyfta mellan karismatiker och aktivister.

Flera av mina karismatiska vänner som vanligtvis är ganska fredliga av sig började plötsligt dela IDF:s statusuppdateringar och proklamera ”Israels rätt att försvara sig!” Jag skrev då två blogginlägg med budskapet att oavsett vad vi har för åsikt om Israels teologiska och eskatologiska roll så kan vi som Jesu lärjungar varken blunda för palestiniernas lidande eller sprida propaganda från IDF. Diskussionen i kommentarsfälten kom dock istället att handla om huruvida Israel fortfarande har gudomlig rätt till landet.

Det är uppenbart att detta är en oerhört viktig fråga för de flesta Israelvänner. En person argumenterade till och med för att synen på Israel var ”frälsningsavgörande”, och även om få går så långt så har jag mött oerhört stark kritik för min ”ersättningsteologi” – folk har kontaktat min pastor, andra vill sluta förknippas med min blogg etc. Och många debatterar med sådan passion och glöd att det är lätt att dra paralleller till 300-talets fartfyllda debatter om Kristi gudomlighet, dåtidens teologiska vattendelare.

Frågan är dock om denna fråga verkligen kan anses vara i samma klass som frågan om Jesu gudomlighet eller någon annan central teologisk fråga? Jag nämnde här att Jesus och apostlarna aldrig promotade en självständig judisk stat trots att Israel var ockuperat, istället underordnade de sig Romarriket. Vidare uppmanade inte en enda av dem judar att åka hem till Israel, som många kristna gör idag genom ”Operation Exodus” och liknande initiativ. Men vad som är mest förödande för den kristna sionismen är att Nya Testamentet inte heller talar om en framtida judisk återkomst till Israel som en förutsättning för Jesu återkomst. Jesus själv nämner det inte med ett ord i sitt långa tal i Matt 24-25 med paralleller. Inte heller någonstans i Uppenbarelseboken på sina 22 kapitel nämns det.

Istället tvingas den sionistiska teologin stödja sig på dunkla gammaltestamentliga profetior som lika gärna kan syfta på judarnas återkomst till Israel efter den babylonska fångenskapen på 500-taket f.Kr. Och om sionismen trots allt hade rätt så visar Nya Testamentets tystnad oss att det absolut inte kan ses som en central lära. Tvärtom, eftersom ingen kyrkolärare under generationerna efter apostlarna överhuvudtaget nämner den här läran – den var inte ens föremål för fornkyrklig debatt – så måste den ha varit oerhört marginell för apostlarna, om de nu trodde på den.

Varför är detta då en så superviktig lära för många Israelvänner? Jag tror att många oberoende av vad Bibeln säger odlar idén om att Gud straffar den som inte håller med om detta. En text som väldigt ofta citeras är 1 Mos 12:3: ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” Vid sidan om det faktum att dessa ord riktades till Abraham och ingen annan finns det fortfarande inga exegetiska argument för att

1. ”Dig” syftar på staten Israel.
2. ”Förbanna” innefattar att kritisera denna stat och/eller anse att den kristna sionismen har fel.

Om man dock köper dessa obibliska grundantaganden, vilket många kristna Israelvänner gör, blir plötsligt denna fråga oändligt viktig eftersom det handlar om att rädda folk från Guds förbannelse genom att få dem att vifta Israelflaggor och säga ”Gud välsigne Israel!” Det här med att det inte finns någon fördömelse i Kristus och att Jesus tog all vår förbannelse håller man tyst om. Likaså att Jesus, Petrus och Paulus borde ha drabbats av den här förbannelsen eftersom de inte stödde en självständig israelisk stat.

Det som är värst med Israelvännernas övertygelse att judarnas återvändande till Israel är en av de största ödesfrågorna är dock att de värderar detta som så mycket viktigare än att skapa fred. Om valet står mellan en tvåstatslösning som skapar fred och att fortsätta konflikten för att Israel ska ta över Gaza och Västbanken kommer Israelvännerna stödja det senare. Detta trots att Nya Testamentet gång på gång betonar att kristna ska skapa fred, medan det som sagt aldrig säger att kristna ska stödja den sionistiska ideologin.

Detta leder till fruktansvärda konsekvenser. Den senaste Gazakonflikten resulterade i sex dödade israeler och 170 palestinier,  och det humanitära läget i Gaza som redan var ansträngt på grund av Israels blockad utvecklar sig nu till en regelrätt kris. Det här kriget stöder kristna helhjärtat, och de blir arga på mig när jag inte gör det. Att 60 gånger fler palestinier än israeler har dött sedan 2007 och att Israel kritiseras om och om igen av det internationella samfundet är paranteser för dem i sin kamp för att det judiska folket till varje pris ska få kontroll över hela landet. Fred och rättvisa betyder ingenting för dem i praktiken, de vill bara se Israel utöka sina gränser. Hur många måste dö innan de slutar med detta?

74 kommentarer

 1. Om det ändå vore så enkelt att en två stats lösning kunde skapa fred! Men när man läser igenom Hamas stadgar, är de inte intresserade av något sådant. Deras enda lösning på problemet är att utplåna Israel från jordens yta. Det är ett problem att räkna med i vår fredslängtan.

  Gillad av 1 person

  1. Hej Anneli!

   I freds- och konfliktsteori brukar man säga att konflikter har tre beståndsdelar: inkompatibilitet (oförenligheten som parterna bråkar om), beteende och attityder. Hamas mål är i nuläget helt oförenliga med en fredsuppgörelse eftersom de vill att staten Israel ska upphöra och att hela landet ska vara palestinskt. Vi bör dock backa ett steg och fråga oss hur de kom till en sådan extrem ståndpunkt. De uppstod under den första intifadan när extra mycket palestinsk vrede blossade upp. Oavsett var man står i frågan får man lov att erkänna att palestinierna inte gillar Israels politik. Det skapar fientliga attityder och en kraftfull inkompatibilitet.

   Det är ungefär som att al Qaida uppstod i protest mot USAs utrikespolitik. Vi vill gärna tänka oss att terroristgrupper uppstår genom att onda män sätter sig runt ett bord och beslutar sig för att göra onda saker, men faktum är att terroristgrupper alltid uppstår bland grupper som känner sig allvarligt förtryckta, politiskt och ekonomiskt. Det försvarar absolut inte deras våld mot civila, men det förklarar deras uppkomst. Även nazismen uppkom genom att Tyskland blev allvarligt missgynnad i Versaillesfreden, samma sak med de tamilska tigrarna, M23 i Kongo, you name it.

   Att bekämpa det humanitära lidandet i Gaza vore utifrån denna synpunkt ett genidrag från Israels sida. Då skulle man komma i bättre dager hos palestinierna, kanske till och med hos Hamas. Israel är den mäktigare parten – de har mer land, större militär, mer pengar och därmed dör färre. Inte undra på att palestinierna uppfattar Israel som ett hot. Om Israel investerar i utveckling och säkerhet i både Gaza och Västbanken kan vi dock närma oss fred.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Hej Micael. Redan på högstadiet ( och det var länge sedan:-) ) skrev jag en uppsats för större förståelse av terrorismens orsaker. Som var enkel, men utgick från fattigdomen, orättvisan och hjälplösheten över situationen. ”Terror in the name of God” av Jessica Stern är en bok som jag tyvärr inte läst än, men jag såg en lång intervju med henne där hon berättade om sin mångåriga forskning o erfarenhet. Blev chockerad över den information jag fick, som jag inte hade hört om förut, tex. hur man idag utnyttjar just dessa fattiga pojkar för sina politiska syften. Ett grymt exempel var från Pakistan, där man på islamskolar utsätter de unga pojkarna för våldtäkter o andra slags förödmjukelser, i syfte att skapa bra terrorister av dem. Boken tar upp terrorism inom de stora världsreligionerna, inte bara inom islam alltså. Värd att läsas tror jag.
    God Bless!

    Gilla

 2. I detta är jag faktiskt näst intill enig med dig!

  Jag har under konflikten delat en och annan tweet från IDF om jag inte minns fel och ditt påpekande om att det är tvivelaktigt för en pacifist/kristen att göra tar jag till mig. Mitt syfte med det har inte varit att promota våld, utan belysa också Israels sida av saken. Jag tar bestämt avstånd från varje form av våldsanvändning från alla sidor i konflikten.

  När det gäller Judarnas rätt till landet så tror jag att man bör iaktta stor försiktighet när man uttalar sig åt både det ena eller andra hållet. Landet är lovat ”för evig tid” och det judiska folket r inte upplöst.

  Nya testamentet använder flera olika definitioner på ”Israel”. Ibland ren ersättningsteologi och ibland inte.

  Men även om det nu skulle vara så att det judiska folket har rätt till landet, och jag menar att det mycket väl kan vara så, så kan de fortfarande inte undantas från Jesu bud… Våld blir omöjligt om landet ska intas i Guds namn!

  Att det skulle vara en central kärnfråga för kristendomen håller jag helt med dig om att det inte är. Din utläggning om varför det inte kan eller bör vara det är sund!

  Gilla

 3. Du förutsätter att en tvåstatslösning = fred. Alla som inte tror så främjar fortsatt konflikt istället för fred?

  Sedan har jag en fråga jag önskar att du kunde svara på. Den råder följande:

  Skall man underordna sig politiska orättvisor eller skall man kämpa emot dem? Du sade att Jesus underordnade sig den romerska ockupationen. Romarna bedrev en ganska orättvis politik som drabbade oskyldiga människor.

  Gilla

  1. Hejsan!

   Vad som skapar fred är en fråga jag fördjupat mig i denna termin genom att plugga freds- och konfliktkunskap. Det är visserligen bara en A-kurs men det första vi fick läsa var Understanding Conflict Resolution av Peter Wallensteen, en av Sveriges bästa fredsforskare. Han identifierar sju sätt att lösa inkompatibilitet: Ha makt gemensamt, dela makt, kohandel, kompromiss, lämna makten till tredje part, trepartsförhandlingar samt att lämna dispyten tills vidare och inte göra något åt den.

   Eftersom denna konflikt gäller ett territorium som parterna båda gör anspråk på kommer båda tvingas kompromissa. Man talar om en enstatslösning eller tvåstatslösning, vilket motsvarar att ha makt gemensamt (utan hänsyn till etnicitet) eller att dela territoriet i två delar och således bilda en palestinsk stat. Bland forskare, förhandlare, politiker och inte minst bland den israeliska och palestinska befolkningen vill majoriteten verka för en tvåstatslösning. Den anses mest rättvis och realistisk. Naturligtvis finns det en viss möjlighet att man skulle kunna uppnå fred med en enstatslösning också, men det är mindre troligt eftersom israelerna är så noga med att ha en judisk stat med judisk identitet.

   Därför nämnde jag tvåstatslösningen, lägg märke till att jag skrev ”om den leder till fred”. Det är svårt att veta exakt, men det är onekligen det bästa alternativet som flest talar om. Min poäng är dock att när Israelvännerna motsätter sig tvåstatslösningen är det inte för att skapa fred utan för att Israel ska ta över. En enstatslösning där staten har en judisk identitet, trots att palestinierna i en sådan stat skulle vara i majoritet, skulle förstås leda till hur mycket oroligheter som helst och kanske inbördeskrig.

   Nej, om man är intresserad av fred ska nam lyssna till vad fredsforskarna säger. Och de flesta av dem talar om en tvåstatslösning.

   John Howard Yoder har skrivit bra om underordnadet av överheten i sin bok Jesu politik. Han visar att det inte innebär att vi ska lyda människor mer än Gud utan att det är en ickevåldsuppmaning så att de kristna inte gör revolution och försöker skapa en kristen stat. Naturligtvis ska vi vara en profetisk röst som motsätter oss orättvisor, men vi ska inte göra revolution.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 4. ”Fred och rättvisa betyder ingenting för dem i praktiken, de vill bara se Israel utöka sina gränser. Hur många måste dö innan de slutar med detta?”

  Men Vaaaaaad ska Israel göra då? Ska de bara ta sitt pick och pack och dra? Du förstår ju fortfarande inte vilka krafter som är inblandade i detta krig! Hur i hela hissingen ska det bli fred där så länge Hamas existerar? Du verkar ju så påläst och kunnig om allting, men att du missar sådana fundamentalt grundläggande saker?

  Du resonerar som en fyrkantig triangel, det går att skriva det, men i praktiken fungerar det ej.

  Gilla

 5. Amen! Det är väldigt obehagligt när kristna ignorerar alla Jesu bud i sin övertygelse om Israels rätt till landet och hotar med Guds förbannelse över de som inte håller med dem.

  Gilla

 6. Det är väldigt obehagligt när kristna ignorerar hela bibeln i sin övertygelse om palestiniernas rätt till landet och hotar med Guds förbannelse över de som inte håller med.

  Gilla

  1. Jag ignorerar inte hela bibeln. Jag tolkar den bara annorlunda än du och tror att Jesus faktiskt menade det han sa. När hotar kristna som inte vill ignorera Israels folkrättsbrott med Guds förbannelse? Har det hänt?

   Gilla

  1. Hej broder! Det är det jag hoppas. Om man anser att judarna ska återvända till Israel innan Jesus kommer tillbaka borde man kunna acceptera att det då kommer ske förr eller senare oberoende av vad vi gör, och därför vinner vi inget på att stödja Israels krig. Tvärtom ska vi verka för fred. I ett sådant perspektiv borde Israelvänner inte ha några problem med att stödja en tvåstatslösning. Men många drivs av tanken att vi kan påskynda Jesu återkomst genom att stödja Israels krig så att de snabbt tar över hela landet, vilket tvingar dem att sätta Nya Testamentets uppmaningar till fredsskapande helt åt sidan.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 7. Om man tror att HaShem har gett landet till judarna så handlar det snarare om att hitta vägar till fred (mellan judar och araber) i landet. Jag tror de messianska judarna har en nyckelroll där. När de arabiska kristna och messianska judarna försonas och lever i fred och väckelse så kommer det vara en profetisk röst.

  Gillad av 1 person

 8. Vill ni veta hur en evangelikal kristen palestinier med israelisk medborgarskap tycker i dessa frågor. Han är jurist och generaldirektör Nasaret Baptist School bosatt i staden som Jesus växte upp i. Här skriver han om senaste Gaza-kriget men även om hur kristna i väst i allmänhet tar ställning oreflekterat för Israel . citat” Genom att ta ställning där kristna troende bara klänger sig fast vid bara det Gamla Testamentet och ”sista dagars teologi” och försummar kärnan i evangeliet om kärlek, förlåtelse och frid. De säger att även om budet att ”älska min nästa” gäller för mitt liv, det konstigt att det inte gäller den moderna staten Israel. Varför skulle Israel vara befriad från alla moraliska normer som krävs av Jesus? Är det en ex-territoriell enhet som Guds normer inte gäller i? ur se länk:
  http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2012/11/israel-gaza-ur-en-kristen-synvinkel.html

  Gilla

 9. Det finns inget motsatsförhållande i att tro på GTs löften, tusenårsriket etc och att arbeta för fred, försoning och kärlek. Jag har palestinska kristna vänner och känner för dem. Samtidigt tror jag att de har mycket att lära sig från de messianska judarna. Gud är densamme i GT och NT.

  Gilla

 10. När jag var yngre så var jag pacifist och samtidigt väldigt ”Pro-Israel”. Jag är pro nu också men jag kanske inte känner att jag behöver försvara allt som de gör även om jag i grunden är positiv till Israel. Jag kom fram till att det är inkonsekvent att å ena sidan vara pacifist och å andra sidan försvara Israels rätt att försvara sig. För om det är fel att bära vapen så gäller det också Israels invånare och då blir det bara motsägelsefullt att tala om Israels rätt att försvara sig. Detta, och några andra anledningar, bidrog till att jag övergav min pacifistiska position.

  Gilla

 11. Jag längtar och ber för vittnesbördet från de kristna judarna och palestinierna, att de ska komma samman som syskon, vilket de ju är! Jag ber att deras enhet i Kristus Jesus ska manifestera sig! Vilket fredstecken! Till den enheten kan vi, deras syskon här i väst, ansluta oss. Om någon känner till ett sådant arbete, hör gärna av er till mig!
  Anneli

  Gilla

 12. ”sex dödade israeler och 170 palestinier”

  Jaha, i matchen Israel-palestina, så leder ”Palestina” med 170 mot 6?

  Det du glömmer att berätta är att 6 israeler blev dödade trots att palestinierna gjorde allt för att döda så många som möjligt med sina raketer, medan israel gjorde allt för att skydda sin befolkning.

  Å andra sidan använder palestinierna civila som mänskliga sköldar när de skjuter raketer från skolor, sjukhus och bostadsområden – vilket gör det omöjligt att förstöra raketbaser utan att civila drabbas. På så vis leder palestina med 170 mot 6 och vinner sympati i vanlig ordning, trots att de bär ansvaret för allt dödande.

  Du vill inte att Israel ska kunna försvara sig. Normalt, hos antisemiter är allting bakvänt.

  Gillad av 1 person

  1. För mig finns det en skillnad mellan en stridande part som har civila som måltavlor och sköldar och en part som gör allt för att undvika civila förluster. Att man inte lyckas hålla de civila förlusterna på 0 har flera förklaringar.

   Dels att man känner sig tvungen att vidta åtgärder också då civila kan skadas. Om de har rätt eller inte kan ingen säga. Hur många civila liv räddas av dessa militära aktioner? Det vet ingen!

   En annan förklaring är att Hamas gömmer sina militära installationer och aktioner bland civilbefolkningen, vilket är ett brott mot all anständighet.

   Det tredje är tendensen att förfalska fakta från båda sidor. Hamas skickade tex ut flera år gamla bilder och hävdade att de var nya, för att få upp dödssiffran. Att Hamas dessutom inte bär uniformer betyder att alla dödade ser ut som civila, oavsett om de varit kombattanter eller inte.

   Att använda antalet döda som någon måttstock för vem som är den goda parten i ett krig är förkastligt. Det finns inga goda parter i ett krig, krig är fel och ett sådant räknande legitimerar dödande.

   Att slänga sig med ordet ”antisemit” tillför dessutom inget till diskussionen utan riskerar snarare att stänga en fortsatt dialog. Det är dock symptomatiskt för denna diskussion att slänga smädelser fram och tillbaks, som antisemit eller islamofob, och undvika att verkligen mötas i ett sunt samtal.

   Gillad av 1 person

  2. Hejsan!

   Jag är lite förvånad, Passpoil, över att du kallar mig antisemit när jag aldrig hetsat mot den judiska folkgruppen. Du däremot skriver att ”palestinierna gjorde allt för att döda så många som möjligt” och ”palestinierna [använder] civila som mänskliga sköldar”. Vad har Hamas etnicitet med deras beteende att göra?

   Jag håller med er båda om att Hamas också har ett ansvar för de civila palestinier som dör. Men jag hoppas ni själva inser nånstans att det är en på tok för förenklad bild att påstå att Hamas vill döda civila och anvädner sig av civila som mänskliga sköldar medan Israel vill skydda civila och råkar bara döda civila av misstag, punkt.

   Det är ju rätt uppenbart att det är en idiotisk strategi att skydda civila genom att döda långt fler civila än de som ursprungligen hotades. Den förödelse som Israel orsakat i Gaza kan Hamas inte ens komma i närheten utav i Israel. Ändå utmålar många Israelvänner Hamas raketattacker som nåt slags kärnvapenhot. Utan att nämna hur många palestinier som dör så såg jag massa pro-israeliska människor som ivrigt rapporterade hur många raketer som sköts mot Israel – även innan raketerna hade dödat någon. Det är klockren rasism om ni frågar mig.

   Så nej, jag pratar inte om en tävling där den som dödat färst civila vinner, jag betonar hyckleriet i den israelvänliga nyhetsvinklingen. Om man inte är rasistisk och brinner för civilas trygghet ska man naturligtvis protestera när en militant trygghetsåtgärd orsakar mycket större lidande än det urspurngliga hotet. Men som Passpoil demonstrerar gör man en knivskarp skillnad på israeler och palestinier, de förra är goda de senare onda, de förra vill skydda civila de senare vill döda civila. Det är en livsfarlig världsbild.

   Gud välsigne er!

   Gilla

 13. Som sagt. Anklagelser om antisemitism och rasism haglar fram och tillbaks.

  Löjligt rent ut sagt.

  Att Hamas med vilje skjutit rakt in i civila områden, utan militära mål alls kan ju inte förnekas.

  Att Israel skjutit in i civila områden förnekas inte heller, men det har i alla fall militära mål som huvudorsak.

  Sedan kan ingen veta hur mycket lidande som förhindrats av Israels attacker eller inte. Vi kan inte veta om lidandet de orsakar är värre än de förhindrar.

  Jag blir ledsen när jag ser de argument och de anklagelser du slänger runt dig Micael, det är inte värdigt dig och den Herre du tjänar.

  Gillad av 1 person

 14. Har lite tid över när jag väntar vid dotterns ridskola och sitter och funderar.

  Jag håller med dig Micael att denna fråga tycks få kristna som annars är pacifister att tumma på sin övertygelse.

  På något sätt vill vi se den ena sidan som offer för den andra. Bilden blir svartvit och några nyanser tillåts inte finnas.

  Problemet i detta är att man om man väljer sida i en konflikt istället för att starkt och tydligt fördöma ALLT våld så legitimerar man i någon utsträckning också våldet.

  Om man hävdar att den ena sidan är värre än den andra och därför först ska upphöra med våldsamheter och lägga ner sina vapen så legitimerar man att den andra sidan ska ”vinna” ett krig!

  I situationen i Israel finns ingen rättfärdig part och om man, som här, påpekar att det finns motiv för Israels handlande och man inte ensidigt fördömer dem så anklagas man för att vara rasist.

  Motsatsen är lika sann. Hävdar man i vissa kretsar att Israel som demokrati jämfört med dess motståndare har en skyldighet att agera utifrån det. Ja då anklagas man för att vara antisemit.

  Den enda framkomliga vägen, att fördöma allt våld oavsett vem som utför det, är en väg som skilt mig från mina vänner på båda sidor i denna konflikt. Båda sidor fördömer mig av ingen annan anledning än att jag vägrar förbanna deras fiende!

  Det som gör mig ledsen, som jag nämnde tidigare, är att detta är sant också på denna bloggen. Jag trodde aldrig att lågvattenmärken som att antyda rasism, trots att ras eller etnicitet inte nämns och raljerande om att lidande hit eller dit kan mätas och vägas.mot vartannat skulle finnas här….

  Gilla

  1. Hej igen, Lennart!

   Du är inte ensam om att fördöma allt våld på båda sidor av konflikten. Redan från första början har jag gjort det, se t.ex. http://holyspiritactivism.wordpress.com/2012/11/16/blessing-israelignoring-gaza/ Jag har aldrig någonsin på något sätt stött Hamas eller försvarat deras handlingar. Ändå frågade en kille mig när jag kritiserade Israel ”Stödjer och försvarr du Hamas, ja eller nej?”

   Du skrivr att när man ”påpekar att det finns motiv för Israels handlande och man inte ensidigt fördömer dem så anklagas man för att vara rasist.” Det är en total missuppfattning av det jag skrev. För det första: man kan inte förneka att rasism influerar denna konflikt väldigt mycket på båda sidor. Många i exempelvis Hamas är antisemiter, många israeler är islamofober. För det andra: det jag syftade på var inte dem som påpekar att det finns motiv för Israels handlande utan de som förnekar palestiniers lidande.

   Ta till exempel Christians United for Israel. De uppmanade till bön för beskydd för israeliska män, kvinnor och barn under offensiven. Inte för palestinier. Hade de missat att palestinierna lider? Nej. De ser inte palestiniernas säkerhet som något värt att be för. Palestiniernas exkluderas från deras böner pga att de är palestinier.

   Säg att något liknande hade hänt under folkmordet i Rwanda. Folk som ber för beskydd över hutuerna och bara talar om hutuernas lidande. Tänk dig att så fort någon nämner tutsiernas lidande säger man bara ”det är RFP:s fel” och så fortsätter man be för hutuerna. På vilket sätt skulle ett sådant beteende inte vara rasistiskt?

   Vissa tycker att det är ett lågvattenmärke att kalla SD rasister. De senaste dagarnas skandaler borde visa att det är en sann benämning. Det smärtar mig att se att många kristna som normalt är fredliga och antirasister plötsligt struntar i palestiniernas lidande eller säger att det är deras eget fel medan man förespråkar en etnisk judisk stat som ska ockupera palestiniernas land. Som Kristian Steiner brukar påpeka – då borde man i konsekvensens namn ansluta sig till SD direkt och förespråka en etniskt svensk stat med svensk idenitet. Det visar på hur ogenomtänkt de politiska dimensionerna av den här teologin egentligen är.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 15. All heder till Micael Grenholm som försöker se nyanserat på saken – och behålla en teologisk grund. Själv har jag svårt att ta rabblandet av Bibelverser för att försvara Israel på allvar. Eller rättare sagt; det är allvarligt och oroande med denna enögdhet och totala blindhet för politiska, sociala och humanitära realiteter från ”kristet” håll, just när det gäller Israel. Där kan en del kristna i samma genre som de mer militanta islamisterna. Kanske inte i gärning, men i det blinda försvaret för ”saken”.

  Gilla

  1. Ja det gäller ju att antingen är man med Gud eller så är man mot Gud. Man kan inte stå mitt emellan världen och Gud och kalla sig nyanserad. Då är det bättre att leva för världen 100% eller för Gud 100% än att stå i mitten och försöka göra alla till lags

   Gilla

     1. Joel 3

      Guds dom över Israels fiender
      1 Ty se, i de dagarna och på den tiden,
      när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap,
      2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats* dal.
      Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull,
      som de har förskingrat bland hednafolken.
      De har delat mitt land
      3 och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke,
      och en flicka sålde de för vin som de drack upp.
      4 Och du Tyrus och du Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni vedergälla mig för något? Om ni vill hämnas på mig, skall jag snabbt och med hast låta er hämnd vända tillbaka över era egna huvuden, 5 eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört det dyrbaraste jag ägde in i era tempel. 6 Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att de skulle sändas bort från sitt land. 7 Se, jag skall väcka upp dem från den ort dit ni har sålt dem, och det ni har gjort skall jag låta komma över era egna huvuden. 8 Jag skall sälja era söner och döttrar till folket i Juda och de skall sälja dem till sabeerna,* ett folk långt bort i fjärran land. Ty så har HERREN talat.

      9 Ropa ut detta bland hednafolken, kalla till helig strid.
      Väck upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram.
      10 Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut.
      Låt den svage säga: ”Jag är stark.”
      11 Skynda er att komma, alla ni hednafolk häromkring,
      och församla er. Sänd, HERRE, dina hjältar dit ner.

      12 Låt hednafolken resa sig och dra ut
      till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms
      över alla hednafolk häromkring.
      13 Låt lien gå, ty skörden är mogen.
      Kom och trampa, ty pressen är full,
      presskaren flödar över, ty deras ondska är stor.
      14 Det är skaror på skaror i Domens dal,
      ty HERRENS dag är nära i Domens dal.
      15 Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken.

      16 HERREN ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras,
      så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk,
      ett skydd för Israels barn.
      17 Och ni skall förstå att jag är HERREN, er Gud,
      som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt,
      och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.

      18 Och det skall ske på den tiden att bergen skall drypa av druvsaft
      och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda
      skall flöda av vatten. En källa skall utgå från HERRENS hus
      och vattna Akaciedalen.
      19 Egypten skall bli en ödemark och Edom en öde öken,
      därför att de har brukat våld mot Juda folk
      och utgjutit oskyldigt blod i deras land.
      20 Juda skall vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte.
      21 Jag skall utplåna deras blodskulder,
      dem som jag inte redan har utplånat.
      HERREN bor på Sion.

      Detta är en profetia om Herrens dag! Så det kan inte ursäktas med att det redan ska ha inträffat, detta skall ske inom en snar framtid

      Gilla

      1. OK, jag ser vad du skriver och jag förnekar inte det som står i bibeln.
       Men jag undrar fortfarande över min fråga:
       Betyder det att man inte får kritisera staten Israels handlande?

       Gilla

       1. Israel är ju inte felfria, men jag tror på allvar att om man förhäver sig över judarna ( Guds egendomsfolk ) Så ser man inte Guds plan för Israel och i och med det så blir det väldigt lätt att jämställa Israel med Palestina i den rådande konflikten. Man blir blind i frågan för man har vänt Guds folk ryggen och då kommer Gud vända dig ryggen.

        Jag tycker inte att Israel gör fel, med eller utan bibel. Visst förekommer det enstaka fall där Israel gör bort sig, men kom igen i ärlighetens namn vilket land på jorden gör inte det dagligen och inte utsätts man i media dagligen för den sakens skull. I det stora hela gör Israel helt rätt. Som en fader som beskyddar sin familj beskyddar Israels armé sitt folk från döden.

        Gilla

        1. Tack för ditt svar.
         Då du inte nämner kritik mot staten Israel i ditt svar så undrar jag fortfarande om kritik mot staten Israel är att jämställas med att vara Israels fiende?

         Gilla

         1. Ursäkta dröjsmålet, var på en föreläsning tills nu

          Alltså det beror ju på vad det är för kritik, är det kritik som är emot Israels rätt att existera så är man ju absolut fiende mot Israel. Är det rättfärdigad kritik så torde det vara fritt fram, men då ska man vara konsekvent i sitt kritiserande och inte selektivt stå och vänta på varje snedsteg Israel gör för att vinna politiska poäng. Konstruktiv kritik börjar man se allt mer sällan nu. Men kritiserar man Israels rätt att försvara sig, som hände för några veckor sedan då är man faktiskt emot Israel, dvs mot Gud. Jag tror på det och står för det resonemanget.

          Vad tror du själv? 🙂

          Mvh

          Gilla

         2. Tillägg är väl med att man per automatik motarbetar Israel om man stödjer en palestinsk stat så länge dessa förintelse-förespråkare sitter vid rodret

          Gilla

          1. Hej Samuel!

           Om det är så att man är emot Gud om man inte förspråkar våld i självförsvar, borde inte det inkludera Jesus eftersom Han sa att vi ska vända andra kinden till?

           Vidare är det ju Fatah som ansvrar för den palestinska myndigheten och som erkändes i FN nu senast, och de vill ju inte utplåna vare sig det judiska folket eller staten Israel. Jag tycker du visar på okunskap när du säger att en tvåstatslösning är samma sak som Israels utplånande.

           Gud välsigne dig!

           Gilla

          2. Fatahs mål:

           Goals
           Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.
           Article (13) Establishing an independent democratic state with complete sovereignty on all Palestinian lands, and Jerusalem is its capital city, and protecting the citizens’ legal and equal rights without any racial or religious discrimination.
           Article (14) Setting up a progressive society that warrants people’s rights and their public freedom.
           Article (15) Active participation in achieving the Arab Nation’s goals in liberation and building an independent, progressive and united Arab society.
           Article (16) Backing up all oppressed people in their struggle for liberation and self-determination in order to build a just, international peace.

           Ja du Micael, ursäkta om jag inte verkar påläst. Men om du väljer att tro på FN snarare än Gud så får det stå för dig.

           Gilla

 16. Det är sådana som Samuel Hansson som gör att jag inte tror på gud….

  ”Kritik emot Israel är kritik emot gud”…..

  Gilla

  1. Det är nog andra bakomliggande orsaker till att du inte tror på Gud om vi ska vara ärliga 🙂 Men sure… vill du försöka vinna billiga poäng genom att måla upp mig som ett hinder för dig att komma till tro, så får det stå för dig. Jag tar ingen del i det.

   Gilla

   1. Micael, vore intressant att få höra vad du säger om de mål Fatah har satt upp och om det kanske förändrat din syn på konflikten?

    Simondaninja och Nasse_puh , om jag har sårat er med något så måste ni veta att det inte har varit min mening. Men jag tänker inte backa för det jag tror på och det som Gud har lagt i mitt hjärta. Jag är inte här för att vinna folks respekt eller få ryggdunk, jag är här och skriver för det värker verkligen i mitt hjärta när jag ser hur Israel attackeras från alla väderstreck, även från de som kallar sig kristna. Min innerliga önskan är att folk ( gärna blogginnehavaren ) ska komma till insikt om denna sanning som jag innerligt tror på. Det är inte av ondo, oavsett vad ni tror om mig så är det av kärlek jag varnar. Jag ogillar att måla upp mig själv som någon martyr eller liknande, men jag vill påminna er om att jag också är en syndig människa som är långt bort ifrån felfri.

    jag hoppas ni hittar den sanne Jesus och att ni blir välanvända verktyg av Gud 🙂

    mvh

    Gilla

    1. Hej Samuel!
     Jag tror väl egentligen inte att du menar illa med dina kommentarer. Men att påpeka för alla som i någon bemärkelse kritiserar Israel, eller ens påpekar att folk i Gaza lider, att Gud förbannar den som förbannar Abraham, är en (ganska långsökt) skrämselteknik avsedd att tysta ner, något jag alltid finner lågt. Alla åsikter måste få komma till tals, utan att folk hotar med förbannelser hit och dit, så att man kan komma fram till sin egen slutsats om vad som är sant.

     ”jag är här och skriver för det värker verkligen i mitt hjärta när jag ser hur Israel attackeras från alla väderstreck, även från de som kallar sig kristna.”

     Ja usch, blir alltid ledsen när jag hör talas om väpnade attacker oavsett vem de är emot. Det ÄR vidrigt och hemskt när exempelvis Hamas skjuter raketer in mot Israel, och jag står inte bakom detta, eller något våld alls. Men det du tycks blunda för är hur hemskt det är när staten Israel orsakar humanitärt lidande i Gaza genom ockupation, handelsblockader och genom att stänga in befolkningen med tjocka murar. Du blundar också för att Israels motattacker skördar mångdubbelt fler civila offer än de attacker de är respons på. Och jag undrar om inte orsaken till att du blundar för Israels snedsteg är att du själv lever under den skrämselteknik som säger att den som inte står på den militära statens Israels sida kommer Gud att förbanna.

     Själv står jag inte på någon väpnad sida i konflikten. Jag står på de oskyldigas sida som lider för att folk på båda väpnade sidor ska leka ”Guds utvalda soldater” och ”heligt krig”.

     Gilla

     1. Alltså, det är ju det som är hela grejen med denna konflikten. Det finns faktiskt en sida som bär det yttersta ansvaret oavsett om jag är kristen eller ej. Att det finns folk i Gaza som lider är väl ingen hemlighet, det ogillar även jag. Men skulden ligger ju på terroristerna som ständigt använder sitt folk som gisslan. Att dessa folkvalda partier har utrensning av Israel på sitt program tycks inte vara ett problem för FN, vilket gör att mitt fötroende för FN är förbrukat som det ser ut idag.

      Att då godtroget följa FNs rapporter och åsikter och att se det som ytterst sanning är beklämmande.

      Ett bra exempel på hur orättvist den här konflikten behandlas av media bl a är ju det som skedde senast, i flera dagar sköt hamas ett större antal raketer mot Israel, först när Israel svarar med eld så skriver median att Israel attackerar. Det måste även du hålla med om att det är en ytterst orättvis bild som media målar upp, samt att andra medier i världen postat fejkade bilder från kriget i syrien på barn som dött. Det är en ful krigsföring mot Israel,

      Sen handlar det andra om att jag faktiskt tror att Judarna är Guds utvalda folk, det säger bibeln och den tror jag på från början till slut, kompromissar inget i den. Eftersom du inte är troende själv så förväntar jag mig inget instämmande ”amen” i den frågan 🙂
      Ha de bra hursom

      Gilla

      1. Jag håller absolut inte med om att konflikten är så svartvit att man kan säga att allt är Hamas fel för att de gömmer sig bakom civila. När Israel skjuter ändå visar de att de ger blanka fan i dessa civila.
       Och så kan man se det som att när det kommer folk som ska bestämma över en och som kör bort en från ens hem för att de ska återuppbygga ett land som fanns för kanske tvåtusenfemhundra år sedan så uppstår konflikter. Samtidigt är Hamas & Co. riktiga rötägg de med, precis som du tar upp. Alla är rötägg i krig! Inget är svartvitt!

       Tja, jag har väl för mig att man hörde talas om hur våldet trappades upp redan före Israels respons, eftersom man var rädd att det skulle eskalera. Och när våldet väl var igång fick man ju även rapporter om bussattentat i Tel Aviv o grejer, inte bara det Israel gjorde. Men mkt fokus ligger på Israel, eftersom de gör ganska mkt.

       Bibeln säger också
       ”Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn” (Rom 9:6-7)

       ”Den är inte jude [dvs ett Abrahams barn] som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven” (Rom 2:28-29)

       ”Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar” (Matt 3:9)

       Och kanske bästa hittills:
       ”Löftena (gavs) åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ‘och åt dina avkomlingar’, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomma, och det är Kristus” (Gal 3:16)

       Med mera.

       Tja, jag skulle inte säga att det är så enkelt som att jag inte är troende; har ett komplicerat förhållande till Gud, men jag ber ändå en hel del till honom, och hänger mkt bland de som kallar sig hans vänner 😛 Men jag kommer aldrig tillbe en Gud som stödjer vapenvåld, eller som (vilket ju är ren rasism) föredrar viss etnicitet före annan, även om det är judisk etnicitet.

       Ha det gött!

       Gilla

       1. Ok, låt oss dra ett exempel. Jag och min familj är ute och går, en kniv-beväpnad man kommer springandes mot min familj, jag hittar en pistol på marken och skjuter honom innan han hinner hugga ihjäl min familj. Åklagaren lägger ner ärendet eftersom det var självförsvar.

        Så enligt din retorik är åklagaren i detta fallet en rasist som stödjer vapenvåld.

        Man ska ha klart för sig att ska man ge sitt liv för Jesus så gäller det att köpa hela paketet. Man kan inte välja ut bekväma delar som passar en själv och den politik man förespråkar. Utan även de mindre bekväma delarna som kanske går emot vad världen har lärt en att tycka.

        Jag förespråkar inte krig, det är en falsk anklagelse. Däremot förespråkar jag rätten till rättfärdigat självförsvar som i exemplet ovan. Är man emot det så är man väldigt kärlekslös och feg framför allt.

        Gilla

        1. En av de mindre bekväma delarna som man måste köpa när man ger sitt liv för Jesus KAN faktiskt vara att inte använda våld ens i självförsvar utan att ta sitt kors och följa Honom. ”Man kan inte välja ut bekväma delar som passar en själv och den politik man förespråkar. Utan även de mindre bekväma delarna som kanske går emot vad världen har lärt en att tycka.”

         Vad innebär det att vända andra kinden till för dig? Jag uppfattar det i stort sätt som ett ”förbud” mot våld som självförsvar. Sen hur det blir mer fegt att skjuta ihjäl en människa istället för att lämna saken i Guds händer är för mig en gåta. I ärlighetens namn så skulle jag nog också skjutit mannen i den pressade situationen… Men så är jag ju inte en särskilt modig man med så stor tro heller.

         Jag kan tipsa om Del 5 i Micaels bloggserie ”Kan en kristen kriga” som handlar om exakt den situation du tar upp:
         https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/19/krig-del-5-en-bevapnad-man-anfaller-din-familj-%E2%80%93-vad-gor-du-da/
         Om du inte har läst igenom dessa blogginlägg så uppmuntrar jag dig att göra det, om inte annat för att slipa på dina motargument då du helt uppenbart inte kommer hålla med.

         Gilla

         1. Ja vi kan nog vara överens om att vi inte är speciellt överens. Läser hellre bibeln. Ni förespråkar ju anarki och laglöshet, det är väl värre och kommer leda till mer våld om något 🙂 Tror ni att majoriteten människor tänker som er? Naiva krakar…

          Micael, väntar fortfarande på svar angående det Fatah står för..

          Gilla

          1. Vi uppmanar till att följa Jesus. Om du kallar det för anarki och laglöshet så får det stå för dig… Eller ah, bibeln verkar ju hinta om samma sak. ”Dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också, och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus.” Vi uppmanar ju inte folk att göra precis vad de känner för utan att lyda Gud mer än människor. Och ja! Det leder ibland till våld, tex genom att nån som inte står ut med att man följer Jesus har ihjäl en. Fast MER våld… Knappast.

           Jag undrar dock fortfarande hur du tolkar Jesu ord om att vända andra kinden till i bergspredikan…

           Gilla

          2. Jag länkar istället till vad Christer Åberg skrivit samt bibelsajten , tycker de får till det.

           http://www.apg29.nu/index.php?artid=5092

           Jag personligen skulle undvika våld till den yttersta graden, dock skulle jag vara under dödshot så skulle jag bara använda det våld som krävs för att jag ska överleva. Behöver inte vara dödligt liksom, men om ni hellre står och tar en kniv i magen för att någon bara ville ha era pengar, samt era liv så är det ju bara synd att ni inte gjorde fysiskt motstånd så att ni klarade livhanken. Personen kanske inte ens brydde sig om att ni var kristna så bara för att man dör som troende behöver man inte vara martyr.

           Men ok, jag förstår att ni vill väl och att allt ska vara guld och gröna skogar. Varför vill ni ta bort statsmakten i Sverige? ( jag antar att du vill det med, ursäkta om jag har fel)
           Tror ni verkligen inte att våldet kommer trappas upp om folk får härja fritt utan polis i närheten? Det går väl egentligen att se till historian, finns det något exempel då detta fungerat i praktiken? Mvh

           Gilla

 17. Samuel, jag är skyldig dig ett svar angående vad jag själv tror.
  Ledsen att det dröjt.

  När det gäller att kritisera Israel så menar jag att också de har att rätta sig efter Jesu bud och att det därför faktiskt går att kritisera Israel utan att vara emot dem.

  Du tror väl att Gud är för Israel tycker jag mig märka och om du läser bibeln så finns det ingen större kritiker av Israel än Gud.

  Att Judarna har en särskild kallelse betyder inte på något vis att en stat skapad av dem är ofelbar och utan brist och dessutom höjd över all kritik.

  När det gäller mitt förhållande till Israel så är det komplicerat. Jag talar mycket hellre om det judiska folket, då begreppet Israel inte är tydligt ens i bibeln och att därför göra självsäkra uttalanden angående just det är något jag undviker.

  Jag är en stor vän av det judiska folket och har arbetat mot antisemetism under flera år, dock mindre nu sedan har fått en annan tjänst. Min ledstjärna i detta är främst Romarabrevet.

  Jag tror dock inte att Gud har en annan plan för judarna än för resten av mänskligheten. Jesus kom till judarna för att de skulle omvända sig, och det tror jag gäller än i dag.

  Gilla

  1. Tjena igen, det är lugnt har inte bråttom någonstans 😉

   Ja det var intressant det du hade att säga, jag tror dock faktiskt att Gud fortfarande håller på det utlovade landet till Judarna. Jag tror det finns en speciell plan för judarna, tycker att förföljelsen av dem genom historian även bekräftar lite att satan verkligen gör sitt yttersta för att döda dem, som han även vill med sanna kristna. Sen kan jag inte tolka bibeln på ett annat sätt… det är för mig så uppenbart, men du har säkert mer erfarenhet än mig i detta, och jag får prova det du sagt lite djupare.

   tack för svar
   Mvh

   Gilla

 18. Sättet FN/världen vill skapa fred i Israel, liknar ett gäng läkare som plåstrar om patientens sår som aldrig läker istället för att ta tag i varbölden som ligger under plåstret.

  Det kommer ALDRIG att bli fred i Israel med mindre än att Gud ser till att det blir så. Närmaste en fred som kommer att bli är ett 7-årigt avtal som skapar en falsk trygghet som kommer att brytas mitt i avtalet.

  Varför kommer det aldrig att bli fred?
  Därför att grunden i konflikten är en varböld.
  Vad är varbölden?
  Koranen!!!!!!!!!!!

  Politiskt korrekt?……Nej
  Sant?…….Ja

  Gilla

   1. Johan, man kanske ska behandla Islam som en ond andemakt om man är kristen. Dvs aktivt arbeta emot det. Med bön, öppet uttala sig, förklara farorna med det till folk, att det leder till döden med mera…. Ibland får man intrycket att vissa kristna inte bryr sig så mycket om att vårat land invaderas av en ond andemakt, Islam.

    Gilla

    1. men de törs ni väl inte nämna , vad skulle era icke kristna vänsterpolare tycka om er då

     Gilla

     1. Jag tror inte Islam är en ”frälsande religion”. Ingen religion är det. Det är Jesus som räddar. Men jag förstår inte varför jag ska vara mer negativ till Islam än till ateism. Framför allt så ska man behandla muslimer med respekt precis som alla andra människor. Det innebär bland annat att inte spotta på det heligaste de har, Muhammed och Koranen.

      Gilla

      1. Angående att vända andra kinden till:
       Jag kände väldig mycket för att svara dig ”Jag läser hellre bibeln” när du skickade en länk… Men det visade ju sig att jag i stort sätt håller med killen i inlägget! Ingen förespråkar ju att bara ta emot utan att säga ifrån. Som han säger var det en ickevåldsmetod som i stort sätt innebar ”om du vill slå mig så får du slå mig som en jämlike”. Men märk väl att den INTE handlar om att slå tillbaks utan rubba angriparens cirklar och tvinga honom att tänka.

       Gilla

       1. Många svar på rad här… Angående att ta bort statsmakten i Sverige. Jag vill inte ta bort statsmakten i Sverige. Det funkar inte på det viset, hur skulle det gå till utan våld? Dock tror jag nog inte (jag har inte helt landat i den här frågan än) att man som kristen bör vara en del av överheten. Alltså lagstiftare, polis och militär osv.
        Jag tror vi ska ta Jesu ord på allvar om att ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda”. och ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.”

        Gilla

    2. Hej Samuel!

     Själv verkar du inte lägga så mycket energi på att förklara farorna med judendomen, men ärligt talat är jag osäker på om pajkastning är en bra evangelisationsmetod. Vi ska ödmjukt och med respekt förklara det hopp vi äger (1 Petr 3). Jag tvivlar på att någon som läser min blogg tvivlar på att jag tycker att islam har rätt, och jag diskuterar gärna med muslimer när jag möter dem på stan t.ex. Men då är pajkastningar sällan effektiva. Jag debatterade med två tjejer en gång ”Jesus är Guds Son.” ”Nähä”. ”Joho.” ”Muhammed är Guds profet.” ”Nähä.” ”Joho.” Vi försökte ivrigt konvertera varandra.

     Jämför det med hur min vän Örjan Armgren ledde en muslim till tro. Han och familjen besökte en restaurang i Turkiet och servitören gick fram och sa att han ville prata med dem för de lyste. Örjan profeterade rakt in i hans liv och sa saker han egentligen inte kunde veta. Mannen grät och de uppmanade honom att läsa Bibeln och hitta andra kristna.

     Grejen är att alla som blir frälsta måste bli det på eget initiativ när de själva inser att de behöver Jesus. Det sker inte per automatik för att man säger att de är lurade av en ond andemakt. Det kan ske på det sättet, men det är ingen mall. Vad sa Paulus till filosoferna i Athen? Jo, att de sökte det goda men fann det falska.

     Sen tycker jag att din kommentar utmynnar i islamofobi när du klagar över att islam ”invarderar” ”vårat (?) land”. Vad spelar det för roll var muslimer bor? Varför är det bättre att de bor utomlands, blir det inte bara svårare att evangelisera?

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Jag håller helt med dig att vi skall vara vis när vi konfronterar muslimer (jag själv umgås med muslimer).
      Men som kristen är det lätt att förledas att islam med koranen som rättesnöre har en human och fin filosofi. Där skall vi förstå att grunden i islam är en varböld (djävulsk), medans människorna (de flesta, gissningsvis 95-98% är fina icke fundamentalistiska muslimer) vill Gud fylla med kärlek/omvändelse, så också vi.

      Problemet är att 2-5% av muslimerna (jag gissar nu) i Sverige är fundametalister, medan Fatha, PLO och Hamas är nära 95-98% fundamentalister (jag gissar nu) tror och utför det koranen lär, som rättesnöre.

      Har man koranen och Mohammed som rättesnöre och lärare så kan man inte acceptera att judar skall få finnas, än mindre få tillträde till sitt rättmätiga sedan 3000 år land.

      Du får vara hur naiv du vill, det kommer ALDRIG att bli fred, mellan arabländerna och Israel så länge ett politiskt system har koranen som sitt rättesnöre.

      En fundamentalistisk muslim skapar kaos i världen, medan en fundamentalistisk kristen skapar fred.

      Frid
      Jan-Åke

      Gilla

   2. Vi skall inte bränna någon koran………………
    Koranen har blivit både bränd av muslimerna själva och uppäten av en get, så vi skall inte spä på detta med ytterligare fönedring.

    Läs koranen och även handitherna så ser du själv vad för sammhällssystem och kvinnoförakt de har för att inte tala om hatet mot kristna och Judar.

    Läs sedan bibeln så ser du vilken nåd och befrielse det fins för den som tar emot Jesus.
    Det vi skall göra, är att be för det Judiska brodersfolket, så att de får uppleva omvändelse till Jesus.

    Frid
    Jan-Åke

    Gilla

 19. Svara på det jag skrev om Fatah och deras mål, är du fortfarande av samma åsikt Micael?

  Och nu är jag helt plötsligt islamofob när jag belyser att en ond andemakt växer sig starkare i Sverige. Jag tror inte heller på Judendomen bara för att klargöra. Men om jag ska kunna ta dig på allvar, svara på det jag frågat 3-4 gånger utan att fått svar

  Gilla

  1. Hej Samuel!

   Jag har gjort lite research på Fatah. 🙂 Eftersom jag dessutom haft en hel del skolarbete har det tagit lite tid.

   Som jag skrivit förut finns det två orimliga mål när det gäller hur landet ska fördelas: att Israel tar allt eller att Palestina tar allt. Det måste istället till en kompromiss där folken antingen bildar en gemensam stat som varken är israelisk eller palestinsk (enstatslösningen) eller två stater som existerar sida vid sida (tvåstatslösningen).

   Den senare står Fatah för, se http://www.haaretz.com/print-edition/news/fatah-backs-two-state-solution-sharpening-rift-with-hamas-1.281694 även om vissa inom partiet förespråkar en binationell enstatslösning, http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=520289 Det behöver knappast sägas att om man förespråkar en tvåstatslösning erkänner man Israels rätt att existera. Som sagt tyder det på okunskap när du hävdar att Fatah inte gör detta.

   Det dokument du hänvisar till antar jag att du hittat på Wikipedia. Vad Wikipedia inte berättar är att det skrevs 1964, alltså för 58 år sedan (!). Onekligen har mycket hänt sedan dess och Fatahs officiella hållning avgörs vid deras riksmöten, som det jag hänvisar till i min första länk där de sätter tvåstatslösningen som mål.

   Slutligen känns det beklämmande att medan du falskt anklagar Fatah för att förneka Israels rätt att existera så visar dina kommentarer att du själv förnekar Palestinas rätt att existera. Du själv motsätter dig en tvåstatslösning. Jag förstår att det är på grund av din bibeltolkning, men av den anledningen vill jag att du tänker om denna – kan det vara så att den sionistiska läran som du blivit inpumpad om att löftena till Israel inte uppfylls i Kristus så att judarna måste återvända till landet trots att Nya Testamentet aldrig säger det, är falskt? Den uppfanns ju trots allt först på 1600-talet. Tänk om den i själva verket inte stämde, och du slapp vara så envist vinklad i den hör konflikten?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Är det så som du skriver så ber jag om ursäkt,,, Jag är faktiskt för fred, men med de premisserna jag trodde Fatah hade så såg en fredsprocess omöjlig ut. Men har jag haft fel så ber jag om ursäkt och jag ska se till att vara mer påläst innan jag yttrar mig nästa gång. Mvh

    Gilla

     1. Abbas säger en sak till västvärlden, men det kanske är det han säger till sitt brodersfolk som är det som kommer från hans hjärta?

      Hur responderar du på dessas klipp, dessa är dessutom inte 40 år gamla klipp….

      MVH
      Jan-Åke

      Gilla

      1. Hej Jan-Åke!

       Jag tror du misstolkar vad Abbas säger i dessa klipp. Han har gjort det klart och tydligt att han inte vill avskaffa Israels existens, se http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/abbas-tells-u-s-jews-i-would-never-deny-jewish-right-to-the-land-of-israel-1.295293 och http://www.reuters.com/article/2011/09/23/us-un-assembly-israelis-reaction-idUSTRE78M5NR20110923
       Om man är konspiratoriskt lagd kan man förstås påstå att det han säger här: bara är sluga lögner för att förleda dem som inte har tillgång till sanningen på youtube, men grejen är att han inte fördömer Israels existens i uttalandena i klippen utan att Palestina offentligt ska kalla Israel för en judisk stat. I http://www.nytimes.com/2009/04/28/world/middleeast/28mideast.html förtydligas detta: “It is not my job to give a description of the state. Name yourself the Hebrew Socialist Republic — it is none of my business.”

       Det är detta som är problemet med sekundlånga youtubeklipp där man får ett uttalande av en politiker serverat utan att ens veta vad för fråga han/hon svarar på eller vilket ämne som diskuteras. Då kan sådana här missförstånd uppstå.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. Lyssna på morgonens ”konflikt” i P1.
        Där bekräftas det att den mest moderate palestinier, talar med ”kluven tunga”.
        Till omvärlden är de moderata, och till det arabiska befolkningen på arabiska talar de sanning om deras åsikter ”Ingen acceptans av staten Israel.”

        Vad är det som gör att du inte ser vad de står för?

        Ligger det någon täckelse över dina ögon?

        Frid
        Jan-Åke

        Gilla

   2. Kan det vara så att läpparnas bekännelse från Fatah endast syftar till att få ekonomisk stöd från väst?
    Vad beror det på att det inte går att finna landet Israel i arabiska länders kartor?
    Vad beror det på att landsnummret till Israel inte går att finna i arabiska telefonkataloger?
    ”Judarna skall kastas ihavet”

    Kan de som förespråkar en tvåstadslösning har förstått att det är den enda vägen till ett eget palestina?
    Varför utalar sig Abbas och andra ställföreträdare att den dagen Västbanken blir ”fritt” så skall Judarna rensas ut?

    I Knesset får palestinska företrädare sitta och motionera om att Israel skall upphöra som stat. Skulle NÅGOT ENDA arabiskt land i huvudtaget tolerera en jude sitta i deras ”Knesset”?

    Varför avrättas araber som säljer land till en Jude?
    Vad hände när Judarna lämnade tillbaka Gazaremsan? Jo palestinerna använde den nyvunna ytan för att skjuta raketer längre in i Israel?
    Hur många raketer?
    Ca.3 st. per dag i tio års tid!!!!
    Men det skall väl en ”riktig” Jude tåla………

    94% av barnen i Ashdod lider av posttraumatisk stress p.g.a. (tack vare enl. Hamas) all raketbeskjutning.
    Oj jag glömde…..
    Vi räknar visst flest lik………då får väl de Israeliska barnen tåla lite stress och de har säkert TV spel i sina skyddsrum.

    Jag blev lite väl sarkastisk mot slutet, men jag tycker att den NAIVITET som finns gällande Fatah, Hamas och PLO är skrämmande.

    Joel 3:2 (läs vilken överskrift detta kapitel har fått)

    ……..Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats* dal.
    Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull,
    som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk………..

    Och du…….
    Skjut inte budbäraren……

    Varför har de flesta profetior uppfyllts angående det modera Israel om det inte vore för att det vore Guds egendoms folk och deras utlovade land?

    Jag önskar att du får insikt i vad du motarbetar
    MVH
    Jan-Åke

    Gilla

 20. Bra artikel. Jag håller helt med dig.
  Jag har märkt att Israel vänner är svåra att umgås med.
  Inte på grund av deras syn men just på grund av deras höga syn som gör att man inte vill befatta sig med sk. ”ersättningsteologer”.
  Det måste väl finnas frihet i denna fråga eller?

  Gilla

  1. Oj då…
   Unge herr Micael har visst skrivit 4-5 artiklar om hur hjärntvättade vi “Israelvänner” är.
   Jag har i sig inget problem att kallas både det ena och andra, men när Gud har en speciell plan med sitt folk i ändens tid, och ersättningsteologerna då anser att GUD hjärntvättar oss, då blir jag faktiskt bedrövad.

   Den oerhört stora skillnaden mellan om jag eller ersättningsteologerna har fel i sitt synsätt, är att Gud har tydligt talat om vad som gäller för dem som förbannar (talar nedsättande) om Israel/Judarna, medan om jag har FEL så balanserar vi “Israelvänner” bara upp den oerhört snedvridna debatten i Israel-Palestina konflikten.
   Obs. Med att förbanna eller tala nedsättande, innebär inte att Israel eller Judarna är felfri eller ens bättre än oss, utan att förtala, minimera, marginalisera dem.

   Fundera ett tag över VARFÖR inget arabland med all sin rikedom, med alla sina förutsättningar, lever i fattigdom, sharia lagar, krig och umbäranden.
   Inget arabland erkänner Israel (Israel finns inte ens med på arabisktryckta kartor eller i telefonkatalogen).
   Då kontrar väl ersättningsteologen med hur det ser ut i Europa/USA med skolmassaker m.m.
   Det är för att vi har vänt Gud ryggen.

   Frihet i frågan finns, men vi måste ta konsekvensen av vårt synsätt.

   Gilla

 21. Det är i år 65 år sedan staten Israel utropades och judarna återfick sitt land. Det finns många olika uppfattningar när det gäller Israel och det judiska folket. Vi menar dock att det inte är i första hand en politisk fråga, även om det inte ens i det fallet ges en rättvis beskrivning av situationen, utan det är i allra högsta grad en andlig fråga.

  För den som läser Bibeln borde det vara högst angeläget att förstå den andliga verklighet som omger oss. Gud, som skapat allting och för att återställa den harmoni som fanns i skapelsen i tidernas början sände sin Son Jesus Kristus för att återlösa oss från syndens konsekvenser, har en avsvuren fiende djävulen som i allt verkar för att Guds frälsningsplan ska omintetgöras. Han har genom tiderna försökt att förgöra alla dem som varit redskap för att Guds plan ska fullföljas. Patriarkerna Abraham, Isak och Jakob bar löftet om Landet med sig och Josef, Moses och Josua fick vara redskap för att fullfölja planen.

  När Israels folk blev otrogna mot Gud skingrade han dem till olika länder men med ett löfte om att han skulle återsamla dem, tillbaka från dessa länder, till det land som Gud med ed lovat Abraham, Isak och Jakob. När Jesus föddes i Betlehem, som Bibelns profeter förutsagt, var Guds fiende inte sen med att försöka omintetgöra Frälsarens födelse och uppväxt. Djävulen trodde också att han slutligen lyckats då Jesus dog på korset. Detta visade sig dock vara det största nederlaget för Guds fiende!

  Under de senaste årtusendet har det judiska folket utsatts för en helt ojämförlig förföljelse och närapå förintelse. Varför? Jo, Guds fiende ville inte att Guds plan om ett återsamlande skulle ske.
  Guds plan om att Jesus ska komma tillbaka och ställa sina fötter på Oljeberget vid Jerusalem (lägg märke till att det inte talas om Rom, Bryssel eller någon annan religiös/politisk stad!) kommer också att förverkligas, i enlighet med vad Bibeln säger.

  Varför är det så svårt att förstå hur viktigt Israel och det judiska folket är för Gud? Det är inte en fråga om att det judiska folket är något förmer än andra folk utan en fråga om Guds trovärdighet. Han är trofast mot sitt Ord och sina löften. Vi, som är hedningar, är inympade i det äkta olivträdet, säger Bibeln. Vi har del i Abrahams välsignelse och är därför angelägna om att välsigna Israel, Guds egendomsfolk.

  En dag, inte alltför långt bort, ska vi hälsa Jesus Kristus välkommen tillbaka. Han ska regera med rättfärdighet och sanning. Hans tron ska stå i Jerusalem och alla folk ska tillbe Honom. Låt oss göra det redan idag! Låt oss ta emot Honom som Herre och Kung i våra liv!

  Marit och Nils-Arne Bergfors

  Gilla

  1. Hejsan!

   Naturligtvis är det jättehemskt med all antisemitism och hat som judar har mött under åren, och Guds hjärta brinner för deras beskydd och frälsning. Men betyder det att Gud vill stödja krig och ockupation, att Han tycker det är bra att palestinier är långt mycket fattigare än israeler? Naturligtvis inte. Gud vill fred, att älska det judiska folket är inte samma sak som att försvara staten Israels förtryck.

   Gud välsigne er!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s