Kolonial retorik om palestinier

image

Svar till Alf Lindgrens och Roar Sörensens debattartiklar i Världen idag publicerade den 22 mars.  

I sina svar på min debattartikel om konflikten i Mellanöstern verkar det som att både Alf Lindgren och Roar Sörensen betraktar israeler som närmast ofelbara, så att när de möter kraftig kritik från i princip hela omvärlden så är det för att omvärlden inte fattar någonting. Palestinier, eller ”araber” som de skriver, ses däremot som aggressiva krigsmakare och potentiella terrorister, som tänker utplåna staten Israel så fort de får chansen. Sanningen är förstås mycket mer nyanserad. Det finns fredsvänner och krigsmakare på båda sidor, det går inte att dra alla över en kam.

Naturligtvis är palestinska terrorister ett oerhört allvarligt problem, men istället för att demonisera dem måste vi förstå att terroristgrupper alltid uppstår på grund av allvarligt förtryck. Det försvarar inte, men förklarar, deras extrema handlingar. Israelvänner talar ofta om Israels rätt att existera men inte om Palestinas rätt att existera, en rätt Israel har förhindrat palestinierna trots att en majoritet vill ha en egen stat.

Detta odemokratiska beteende kombineras med att Israel snor åt sig vatten och naturresurser så att israeler är mycket rikare än palestinier och lever gott på de senares bekostnad. Israels vattenkonsumtion ligger på 242 liter per person och dag medan den siffran i de palestinska områdena är 73 liter, under WHO:s rekommenderade nivå på 100. Israels BNP per capita är 31 000 USD medan de palestinska områdena ligger på 1 500.

För att skydda sig mot terrorangrepp har Israel anordnat en blockad runt Gaza och byggt en mur runt Västbanken. Men eftersom Israel enligt OCHA inte släpper in tillräckligt med gods råder en svår humanitär situation i Gaza där 80 % av befolkningen är biståndsberoende, och muren går in på ockuperat område så att naturresurser blir stulna från palestinierna. Det senare strider mot internationell rätt, vilket också bosättningarna gör.

Inga av dessa problem nämner vare sig Lindgren eller Sörensen. Istället går de så långt att de ifrågasätter att en ockupation ens pågår! Lindgren argumenterar för att ett mandat av den ej längre existerande organisationen Nationernas Förbund (NF) ger judar juridisk rätt att bygga bosättningar var de vill i Gaza, Västbanken och till och med Jordanien, då han hävdar att detta mandat bekräftades av NF:s efterträdare FN. Låt mig påminna Lindgren om att FN ständigt hänvisar till de palestinska områdena som ockuperade, har utfärdat åtskilliga fördömanden av bosättningarna och muren samt verkar aktivt för en tvåstatslösning.

Sörensen tycks mena att Israel ockuperar av omorg och kärlek. ”Araberna” skulle bara döda och terrorisera om de fick en egen stat så därför är det bäst att Israel håller dem på mattan. Det är kolonial retorik. Palestinier är inte ett dugg mer våldsbenägna än israeler eller svenskar, och ockupationen bevarar inte freden utan är tvärtom drivkraften till konflikten.

Avslutningsvis undrar jag om Lindgren och Sörensen verkligen tänkt igenom sitt motstånd mot en tvåstatslösning. Eftersom majoriteten av befolkningen i en enstatslösning kommer vara palestinier kommer en sådan stat, om den är demokratisk, inte ha en judisk identitet utan antingen bli palestinsk eller sekulär. Ändå är det en judisk stat som har kontroll över ”hela Judeen och Samarien” som Lindgren och Sörensen förespråkar. Hur går denna ekvation ihop? Genom att den judiska identiteten inte ska kunna påverkas av demokratiska beslut? Genom att kriget och ockupationen pågår utan att en enstatslösning kommer till stånd? Inget av dessa alternativ är särskilt kärleksfullt eller Kristuslikt.

Micael Grenholm
Student i freds- och utvecklingsstudier

5 kommentarer

 1. Micael Grenholm missar hela gamla testamentets grund för hur konflikten började med Ismael och Israel som nation och folk.

  Micael missar även att djävulen gjorde allt för att förhindra att Messias skulle födas.
  Genom att försöka förgöra det Israeliska folket genom alla tider fram till Jesu födelse hopades djävulen att Messias födelse skulle omöjliggöras.
  När detta misslyckades så fick djävulen kung Herodes att döda alla gossebarn under 2 år i Betlehem med omgivning, för om möjligt ta död på Messias.

  Djävulen är mycket medveten om att Messias/Jesus skall ställa sina fötter på Oljeberget i Guds huvudstad Jerusalem. Därför låter han araberna (Ismaels barn) göra ALLT för att tilltvinga sig Jerusalem med tempelberget som centrum.
  Djävulen är fullt medveten om att Judarna, Guds egendomsfolk, kommer att spela en viktig roll i Jesu återkomst, därför “skall Judarna förgöras/kastas i havet”

  Att Israel själv skulle skapa sina egna terrorister i Gasa är nog mer ett tecken på okunnighet, kanske p.g.a. en av Micaels missade kurser på sin freds- och utvecklingsstudier (vad vet jag?).

  Hur kunde Israel skapa dessa terrorister innan de ens hade “ockuperat” Gasa?
  Vem skapade dessa terrorister 1948?
  Hur föklarar Micael att 1929 massakreras Judar från Hebron av militanta araber?
  Var det Israel/Judarna som själva skapade 2:a världskrigets utrotande av sig själva?
  Under medeltiden så förföljdes Judarna för att de påstods sprida digerdöden.
  År 1563 dränktes 300 judar vid Polotosk och Vitelski.
  År 1648 ledde en viss Bogdan Chmielnick, hetman för kosackerna, ett uppror mot judiska och polska markägare. Resultatet var förintandet av 744 judiska samhällen och mord på hundratusentals judar.
  År 1753 fördrevs 35000 judar från Ryssland.
  År 1762 tillät Katarina den Store främlingar att bo i Ryssland, men judar var undantagna.
  1555 tvingades Judarna bo i Getton i Rom
  1492 fördrevs Judarna från Spanien.
  År 1420 anklagades judarna för ritualmord vilket ledde till att de brändes, förvisades och/eller tvångsdöptes.
  I staden Medina utvisade och massakrerade Mohammed år 622 e.Kr. samtliga judar. Hur skapade Judarna dessa terrorister?
  I Salzburg angreps och massakrerades de judiska samhällena år 1349 och 1404.
  År 1498 utvisades de av ärkebiskopen. I Tyrolen anklagades judarna för att ha förgiftat brunnar och även för ritualmord. Konsekvensen av detta blev ett försök att utrota de judiska samhällena i Trent, Rinn och Linz. Slutligen förvisades samtliga judar från Tyrolen år 1520.
  I London var judarna fast etablerade innan år 1100. År 1189, vid tiden för Rickard I kröning attackerades och mördades stadens judar i legio. Fler attacker mot judarna skedde mellan krigsåren 1263-1266. Åren 1238, 1244 och 1276 fördes anklagelser om ritualmord fram mot judarna.
  Först 1775 tilläts judar att bosätta sig i Sverige utan att avsäga sig sin religion.
  Inte förrän 1870 blev judarna likställda med svenskarna i lagens ögon.

  Mycket mer kan skrivas om förföljelsen av Judar som ALLA ansåg att det var Judarnas fel att de blev förvisade och mördade.

  Micael Grenholm anser precis som många tidigare, att Judarna själva skapar sina egna bödlar.
  TYVÄRR fortsätter Micael Grenholm att fortsätta förföljelsen av Guds egendomsfolk och förvägrar dem det land som de har ägt, det land som har fått av Gud, det land som FN har gett dem, det land som de har till stora stycken lagligt har köpt.

  Micael Grenholm struntar även att kräva att araberna skall betala för 10 ggr mer konfiskerad Judisk mark än vad Israel till ytan är stort.

  Djävulen vet att han slutligen kommer att besegras när Jesus sätter sina fötter på oljeberget, och gör allt för att förhindra detta.

  Micael Grenholm!
  Vad händer om bibeln har rätt?

  1 Mos 12:3
  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade

  Snälla Micael!
  Omvärdera din syn på Guds egendoms folk och deras rättmätiga land och försök att se helheten i Bibeln

  Gilla

  1. Jan-Åke: Tack gode Gud för dessa ord och att det fortfarande finns ljus kvar på jorden.

   Det var en skrämmande resa i tid hur det judiska folket fått lida. Det var så kloka ord från dig, där du hänvisar till Messias återkomst och att djävulen känner till detta och vill hela tiden motarbeta det.

   Tyvärr Jan-Åke så är jag rädd för att en mycket stor manifestation (falsk väckelse) är på gång för att skapa med människors kraft ett fredsrike på jorden. Det är konflikten i Israel som är i blickpunkten. Jag tror att katolska Kyrkan med Påven i spetsen och kyrkornas världsråd tillsammans med Islam, Usa och alla övriga länder kommer tvinga fram ett fredsfördrag mot Israels vilja, för Israel litar inte på denna typ av uppgörelse, eftersom de vet att bara Messias kan skapa fred i tusenårsriket. Hur fredsfördraget kommer se ut vet jag inte, ev. tvåstatslösning eller? Det är Islamisterna som kommer tjäna på detta för bakom ryggen smider de planer för Israels förintelse. Någonting hemskt kommer hända…………

   Det är återigen som du sa djävulen, men nu i hög person som kommer vara ankaret i denna rörelse som ska tvinga fram denna fred i Mellanöstern. Varför? Jo därför att Påven är Kristi ställföreträdare och de har faktiskt planerat detta under en längre tid nu. Kristi ställföreträdare kommer nu skapa sitt tusenårsrike med fred på jorden, försöka iallafall, för han står för detta och har byggt upp denna världsordning. Skulle den äkta Helige Ande som blev utgjuten på pingsten och förökats med milijoner människor på jorden, fått byggt upp en världsordning, så skulle det inte se ut
   som det gör idag.

   Jag ber,,,,Håll er bara borta ifrån denna falska fred som de håller på och bygger upp. De som är med där har vilddjurets märke 666. (Den tredubbla krona som varje påve kröns med, har den latinska inskriptionen ”Vicarius Filii Dei”, vilket betyder Guds Sons Vikarie! Talvärdet för denna titel på latin är 666.)

   All välsignelse till Israels folk, tusenårsriket med Mesias är förutbestämt i Kristus innan jordens grund lades.

   lärjungen

   Gilla

 2. Tyvärr var dessa exempel bara ett litet utdrag på vad Judarna har fått utstå genom historien.

  Jag har läst bibeln i 30-40 år och de senaste årtiondet har jag studerat Jesu återkomst extra mycket (jag är inte ute efter att upphöja mig, utan för att påvisa det jag vill ha sagt).
  Mina studier angående Jesu återkomst har fått mig att se komplexiteten (vilken är enkel om man ser klart) i bibeln.

  Gamla testamentet visar i grunden på tre saker.

  Vem Gud är
  Att Messias (Gud) skall komma och försona världen.
  Att Messias (Gud) skall komma åter och döma världen.

  I dessa tre grunder ingår Judarnas roll i Messias första och andra tillkomst.
  I dessa tre grunder visar Gud att han inte sviker sitt ringa (troslösa) folk trots deras svek.
  I dessa tre grunder visar Gud på att löftena om att Judarna åter skall få befolka sitt land till dess att Jesus sätter sina fötter i Jerusalem på Golgata, i Guds huvudstad.

  Att som Micael Grenholm systematiskt, gång på gång förvägrar Judarna sitt rättmätiga land, är en sorg.
  Att Micael Grenholm så ensidigt, precis som många andra anser att Judarna skapar sina egna bödlar är en skam.

  Om 1 Mos 12:3 är sann, så får vi ta konsekvensen av vårt synsätt på Judarnas och landet Israel.
  ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade”

  Läs nedanstående händelser och konsekvenser av dessa och fundera på om det kan vara en slump eller om bibeln är sann.
  http://eskatologinu.wordpress.com/israel/forbanna-israel/

  Gilla

 3. Hej, Micael!

  Jag funderar på hur en diskussion om Israels identitet och roll kan bli meningsfull. Det känns som första världskriget där parterna sitter nergrävda i varsin teologisk skyttegrav och öser på med korseld så fort någon lyfter lite på huvudet.

  Kan vi vara överens om följande?

  1. Ingen av oss kan vara säker på att just vår tolkning av skriften är den rätta.
  2. Alla människor som bor i mellanöstern är lika värdefulla och lika älskade av Gud. De förtjänar därmed att bli behandlade rättfärdigt och kärlekleksfullt.
  3. Det pågår en andlig strid om människors själar som även manifesterar sig i maktstrukturer på kulturell, religiös och politisk nivå (om vi tror på en andlig demonisk aktivitet).

  Om 1 så följer att vi måste visa ödmjukhet i samtalet och inte hota eller kasta bibelord i huvudet på varandra. Vi kan ha en attityd att vilja lära mer. Få ett bredare perspektiv.

  Om 2. Alltid sträva efter att minimera alla människors svårigheter och lidande med alla till buds stående medel. Det gäller att inte se araberna (för israelvännen) som fiende utan som av Gud älskade medmänniskor (och vice versa för palestinavännen).

  Om 3. Försöka förstå vad som pågår i området kring Jerusalem med trons ögon. Det vi oftast gör är att försöka förstå oerhört komplexa situationer utifrån vår egen speciella politiska och sociala referensram. Dessa referenser ser olika ut för oss beroende på vilka människor vi har umgåtts med och varifrån vi fått våra kunskaper.

  Den som tagit till sig en teologi om landet Israel som profetiornas uppfyllelse och centrala roll i den yttersta tiden har en tendens att inte se folken kring judarna, som människor älskade av Gud. De blir bra brickor i djävulens plan för att förgöra Israel och därmed Guds planer för Jesu återkomst.

  De som, likt Micael, har ett stort socialt patos och har fått kunskap om många av de orättfärdigheter som drabbat palestinaaraberna, har lätt att ta till sig en teologi som tillåter att man problematiserar de Israeliska politiska beslut som tycks orsaka lidandet.

  Hur kan vi mötas?

  Israelvännerna måste träna sig i att förstå att Gud har kontrollen över vad som händer i mellanöstern. Man kan lugnt välsigna både Israel och palestinaaraber. Man kan aktivt verka för att grymheter och orättfärdigt beteende från Israeliska myndigheter och militärer stoppas.även om man tror att Israel är Guds folk.

  Jag tror att Micael och hans vänner behöver träna sig i att tänka att de andliga spelet kring landet Israel kanske är mer komplicerat än man kan föreställa sig. Det ger ödmjukhet. Vad kommer det sig att det finns ett så enormt fokus på Jerusalem och Israel. Varför är fundamentalitisk Islam så ivriga att vilja utrota Israel. Det handlar inte bara om politik. Vad får detta för konsekvenser i hur man kan/bör hjälpa palestinaaraberna i deras besvärliga situation? Vi förklarar terrorism med Israeliskt förtryck, men sällan förklarar man Israeliskt förtryck med de omgivande ländernas hat och högst realistiska önskan om judisk förintelse.

  Just här kanske den verkliga roten till hela mellanösternproblematiken finns, Inte hos människor, utan i en andlig, demonisk önskan om att återigen utrota det judiska folket. Här borde vi kunna arbeta tillsammans. Genom massiv förbön, genom stöd till mission med tecken och under och barmhärtighetstjänst – till både judar och palestinaaraber.

  Det är så tröttsamt att läsa alla dessa ständiga teologiska fejder. Kan vi inte förenas i kampen istället. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, men det kändes skönt att få dela med sig av sina tankar och känslor. Hoppas det kan vara till hjälp för någon i alla fall.

  Gilla

 4. Var tar biståndet vägen som bla Sverige och Norge skyfflar in till plo?
  Var tar Israel sitt vatten?
  Varför mördade araberna judar 1919 och 1929?
  Och varför har muslimska brödraskapet stängt gränsdn mot Gaza; mb har inget avtal med Israel.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s