Startar bloggserie om Israel och kristen sionism

Fredsduva
Fredsduva

Idag börjar jag en ny bloggserie på min engelska sida Holy Spirit Activism. Serien heter The Promised Land och kommer inkludera följande:

 1. Den kristna sionismens ursprung
 2. ”Men in Black”-teorin (om varför alla i fornkyrkan lyckades ”glömma bort” sionismen och bli ersättningsteologer)
 3. Ersättningsteologi = antisemitism?
 4. Guds egendomsfolk
 5. Hur evigt är löftet om landet?
 6. Romarbrevet 11
 7. Lag vs Evangelium
 8. Bosättningarna
 9. Problemen med en enstatslösning

Första inlägget, Den kristna sionismens ursprung, publicerades idag och kan hittas här!

62 kommentarer

 1. Hej Micael. Jag har lite bibelställen som kanske vore på sin plats att diskutera. Nu ger jag dig många eftersom jag anser att de följer summan av Guds ord är sanning.

  Vi läser från Jeremia 16:14-18

  ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, utan: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem.” Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon. Och först skall jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter.”

  Handlar detta om babylonien då? jag kan inte få detta till Babylonien, eftersom det handlar om ”alla” länder.

  Amos kap 9:14-15:

  ”Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.”

  ”De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud”
  Det är Gud, den Guden du vill följa Micael, som säger detta. Betänk gärna vad det innebär att gå emot Guds ord. För din egen skull alltså.. :/

  Hesekiels kap 20:41-42

  ”Som en ljuvlig doft skall jag ta emot er, när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag skall bevisa mig helig bland er inför hednafolkens ögon. Ni skall inse att jag är Herren, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder.”

  löfteslandet, som du vill ge bort till hednafolken.

  Hesekiel 39:27-28

  ”När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där…”

  Sakarja 12:10- och framåt.

  ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig …På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet…”

  Den väckelse i den yttersta tiden som bibeln profeterar om

  ..

  Jag kan ge dig mycket mera som jag anser är bevis , men det är ju upp till dig såklart att ta emot det eller slänga det. Jag lyfter ett varningens finger dock mot att förhäva sig över de äkta grenarna. Jag tror det kan resultera till att man blir utestängd ur Guds familj.

  Jag hoppas jag inte uppfattas dömande eller näsvis, det är inte min poäng.. min yttersta vilja är att göra vad Gud vill, och jag tror att idag så gäller det att stå upp för Israel som kristen, varna för falska läror och försöka så gott det går att hindra folk från avfall från den sunda läran om Jesus kristus.

  Mvh Silverfisk

  Gilla

  1. Hej Silverfisk! Här är mina kommentarer till bibelställena du citerar:

   Jer 16:14-18 – hela Jeremias bok handlar om den förestående babyloniska fångenskapen, och det finns ingen anledning att tro att detta skulle vara annorlunda – verserna precis innan (1-13) handlar ju om hur de ska föras bort i fångenskap. Du skriver ”jag kan inte få detta till Babylonien, eftersom det handlar om ”alla” länder.” Men det står ”landet i norr och ur alla andra länder dit han hade drivit bort dem” – landet i norr syftar troligtvis på Babylonien och de andra länderna de hade blivit bortdrivna syftar helt enkelt på de andra länderna de blivit bortdrivna till – de tio stammarna blev ju förvisade till Assyrien hundra år tidigare, och den judiska diasporan fanns på flera andra ställen också.

   Amos kap 9:14-15 syftar sannolikt på Himlen, det ultimata löfteslandet (Hebr 11:13-16)

   Hesekiels kap 20:41-42 syftar på återkomsten från Babylon

   Hesekiel 39:27-28 syftar på återkomsten från Babylon

   Sakarja 12:10 talar om väckelse ja, halleluja

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. ”syftar sannolikt på Himlen” .. ja det måste det väl göra för att stödja eran ersättningsteologi… jag går och lägger mig, spelar ju ingen roll , du verkar redan ha bestämt dig.

    Gilla

   2. Hej Micael! Hur kan du säga att ”Amos kap. 9: 14-15 syftar sannolikt på himlen, det ultimata löfteslandet”
    Tror du inte på tusenårsriket, ett rike på jorden? Judarna har ju återvänt till Israel för att invänta Messias, detta är bibliskt.

    Läs versen före, ditt påstående, Amos 9:9, detta är på jorden och en kvarleva av Israel skall siktas bland hednafolken,,,osv.

    9Ty se, jag skall låta ett bud utgå,
    att Israels hus må bliva siktat bland alla hednafolken,
    såsom siktades det i ett såll;
    icke det minsta korn skall falla på jorden.

    Du måste vara väldigt försiktig i dina uttalanden. Det kan lätt missförstås.

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

 2. Hej! Treenigheten och judendomen krockar med varandra genom att sanningen ligger mitt emellan. Därför ser inte den falska väckelsen inom kristenheten detta med Israels rätt till landet. Guds tron skall bygga på:

  Det finns bara en Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, skapare av allting, och över honom finns ingen annan Gud och efter honom ingen annan gud. Fadern är oåtkomlig för det skapade.
  Fadern framställs som en enda till sin tillvaros väsen och kraft (Ande), samtidigt är han i omsorg om vår frälsning både son och fader (Fadern är i Sonen, de är ett). Eftersom Fadern är osynlig, ofattbar, oåtkomlig för det skapade är det genom Sonen som de som skall komma nära Gud skall få tillträde till Fadern.

  Guds Ord, Guds son, Kristus Jesus, vår Herre är född av Fadern före skapelsen. Eftersom Ordet grundar, dvs. ger kroppslig gestalt och verklig existens, men Anden skapar ordning och formar makternas mångfald, kallas Ordet med full rätt Guds Son och Anden hans visdom.

  En Gud, Fadern, som är över alla och med alla och i alla. Ty Fadern är över alla, men Ordet är med alla, ty genom det har allt blivit till av Fadern, men i oss alla är Anden, som ropar Abba Fader och danar människan till Guds likhet.

  ”Faderns två armar är, Sonen och den Helige Ande, som finns tillgänglig i skapelsen. Sonen är kroppen, gestalten som Fadern bor i. Faderns Ande kallas för den Helige Ande som verkar i Sonen, för det är den mängd av Faderns Ande som behövs för att bli fräst. Hela Fadern den allsmäktige är ofattbar, oåtkomlig för det skapade, osynlig, oskapad. Sonen är född, skapad av Fadern. Det är Faderns kropp som vi skall tillbe. En Gud i en person (synlig gestalt)

  Gud, Hans Ord, Hans Visdom
  Sonen och Anden härrör ur Fadern som är den enda källa för Gudomligheten.

  Herren Jesus Kristus är Gud.

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 3. Är det inte anmärkningsvärt – att så många Bibelläsare (miljontals skriver Micael på sin engelska sida) har sådan passion för Sion och Israel? Var kommer detta djupa engagemang ifrån? Varför är ämnet judendom/Israel ett så laddat ämne för många? Judarna – Guds utvalda folk – KAN det ha något med saken att göra? Enligt ersättningsteologin är ju Guds handlande med det judiska folket ett avslutat kapitel. Likaså utifrån Islams lära. Men ändå efter 2000 år av förskingring så finns den där, den judiska staten och en ännu en exodus utspelar sig framför våra ögon. Nej det är inte möjligt säger ersättningsteologen. Detta att judarna återvänder , att ”Davids fallna hydda upprättas” stämmer inte med vår teologi så det rör sig helt enkelt om ett olyckligt missförstånd. Gud har inget med detta skeende att göra.. Den förhatliga Sionismen kommer ingalunda från honom som en gång gav sitt löfte, ett evigt förbund nej nej nej..

  Om det nu är så som ersättningsteologerna menar att judarnas återvändande inget har med löftena i Bibeln att göra – kunde då inte den Allsmäktige gjort ett bättre avslut med det judiska folket så vi hade sluppit denna förvirring? Denna till synes märkliga samstämmighet mellan det profetiska ordet och den historiska verkligheten? VARFÖR skulle Gud som är historiens Herre tillåta denna förvirring ifråga om 1900 talets exodus om han nu inte har det minsta med saken att göra ? Den förnekelse som ersättningsteologin så frenetiskt håller fast vid är ju en strutsmentalitet av format. Nej kära ersättningsteologer, Hade er teologi haft rätt hade vi inte sett ett judiskt återvändande och inget Israel hade sett dagens ljus.

  Men trots den uppenbarade verkligheten så återstår för ersättningsteologerna att förklara vem och vad som ligger bakom detta skeende. Ett mänskligt verk? Som vare sig Gud eller hans motståndare är upphovet till? (En passande ersättningsteologisk ståndpunkt?) Ja då måste ju t ex alla de andefyllda kristna som menar sig se det som Guds hand vara helt förda bakom ljuset – av bedragaren själv kanske? För någon måste ju vara bedragen i frågan, Ormen som ”var listigare än något annat djur som Herren Gud hade skapat” kanske har ett finger med här också? Som den förvrängare av Guds ord som han alltid varit? ”Skulle Gud verkligen ha sagt.?” (Visst är det intressant att den lede fi gärna ger sig in på den teologiska banan och kan sin Bibel , om än i förvrängd form).

  Så vem har rätt? Ersättningsteologen eller Sionisten? Att såsom troende motarbeta Guds verk är det väl ingen som vill.( ”Men de var upproriska, och bedrövade hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem”
  Jes 63:10)

  Min egen ståndpunkt är väl inte direkt oklar. Den passion många troende har för det judiska folket och för staten Israels upprättelse tror jag har att göra med vad som finns i Guds eget hjärta. En övertygelse som är grundad på bl a följande ord:

  ” I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.” Rom 11:28

  Sakarja 8.1

  ” Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger HERREN Sebaot:
  Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne.
  Så säger HERREN: Jag skall vända åter till Sion
  för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas ”sanningens stad”
  och HERREN Sebaots berg ”det heliga berget”

  Gilla

 4. Klokt skrivet Staffan. Vi som är troende och följer vår frälsare har ju fått barnaskapets ande som ropar Abba Fader, varvid den Helige Ande bekräftar genom Ordet att Herren inte glömt bort Israels som nation och folk. Det är profeterat i skrifterna hur människor med falska andar går emot Guds folk. Det är Guds vilja att de skall motarbeta Israels folk. Ordet säger det. Desto större blir Herrens ära för judarna den dagen när fienden kommer på fall. Detta är naturligtvis en antikristlig ande som både motarbetar Israel som nation, samtidigt som de sanna kristna förföljs. Antikrist accepterar ingen annan trosuppfattning en tillbedjan av Gud som tre personer som är skiljda åt, men i samma Gudom.

  Jag är alldeles övertygad om att ersättningsteologin har sina rötter från katolska kyrkan, som står för Antikrist lärosystem. Man har ju tagit bort det mesta av sanningen och kvar är något som saknar kraft.

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 5. Tack för det lärjungen, Du kanske syftar på Uppb 16:12-16? ”Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon” . Vad var det Johannes såg för härskaror samlade till strid skulle man ju vilja fråga en ersättningsteolog.. Scenariot känns ju inte alltför avlägset, Det är ju inte direkt ett fredsbudskap som sänds ut exempelvis från Iran och flertalet muslimska länder visavi Israel.

  Gilla

  1. Hej Staffan! Uppb 16:12-16 är mitt i prick. Det är tre orena andar som göra tecken, drakens gap, vilddjurets gap och falska profetens mun som symboliserar ekonomiska, religiösa krafter, onda krafter, som alltid har motarbetat Guds Ord. De går ut till konungar i hela VÄRLDEN, obs! HELA VÄRLEN för att samla dem till striden på Guds den Allsmäktiges stora dag´, Harmagedon,,,lägg märke till vers 15 ”Se jag kommer såsom en tjuv, salig är den som vakar och bevarar sina kläder,,,,,osv. Pris ske Gud,, hoppas ni får tag på det.
   Guds frid lärjungen

   Gilla

 6. Är bojkott av Israel riktigt genomtänkt? Vad skulle resultatet bli?
  Mvh

  Bojkotta Israel? Visst, men…
  Skrivet av: Mats.Tunehag i 2013, Liv och Rätt: vecka 36,
  Bojkotta Israel? Visst, men det skulle drabba AIDS- och malariasjuka i Afrika, utvecklingen av solenergi, miljontals flygresenärer, kinesiska bönder, global vattenförsörjning, samiska språk i Norge, krigsskadade syrier, osv…
  Världen skulle bli sämre och många oskyldiga skulle drabbas av en dylik bojkott. Här följer en lista med konsekvenser:
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar strålningssjuka barn från Tjernobyl.
  Israel är det enda land i världen som permanent öppnar sina armar för strålningssjuka barn efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 27 år för sedan. 2 755 drabbade barn i åldrarna åtta till femton år har förts till Israel för behandling.
  Bojkotta Israel? Visst, men då kan inte blinda återfå sin syn.
  Läkare från Israel ger hundratals människor i utvecklingsländer synen åter tack vare den ideella organisationen Eye from Zion. Ögonläkarna genomför starroperationer i länder som Vietnam, Kina, Burma, Maldiverna men i även muslimska länder som Azerbajdzjan. De flesta som kommer till de mobila klinikerna är blinda på ett eller på bägge ögonen. Organisationen ger också läkare från utvecklingsländer möjlighet att åka till Israel för praktik.
  Bojkotta Israel? Visst, men då bromsas utvecklingen av solenergi.
  Israeliska företag är världsledande när det gäller att skapa livskraftiga och framgångsrika nya energiformer baserat på solen som källa.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar samiska språk i Norge.
  Norge skickar lärare till Israel för att lära sig tekniker att återuppliva samiskan. Tidigare talades cirka tio samiska dialekter i Norge, i dag talas endast fyra bland de cirka 100 000 samisktalande. Israel anses vara expert på att återuppliva gamla språk på grund av sin erfarenhet att återskapa hebreiska. Israeliska språkexperter har även arbetat med experter i Skottland och Wales där minoritetsspråk nu gör comeback.
  Bojkotta Israel? Visst, men då drabbas syrier som skadas i landet blodiga inbördeskrig
  Israel har byggt upp ett fältsjukhus längs gränsen mot Syrien för att behandla syrier som skadats i landets blodiga inbördeskrig. Även om Syrien är en fiendenation har israeliska arméns sjukvårdare behandlat dussintals skadade syriska civila på provisoriska sjukhus.

  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar matproduktion i 140 länder.
  MASHAV, Centrum för internationellt samarbete, är mest känt för sin utbildning i Israel men även i Afrika, Mellanöstern, Sydamerika, Centralamerika, Indien och Kina i olika tekniker i växthusbyggen, hur man leder vattning till fiskodlingar och mjölkproduktion. MASHAV har utbildat cirka 200 000 personer från cirka 140 länder.
  Bojkotta Israel? Visst, men då skulle 1500 barn från Gaza inte fått livsavgörande hjärtoperationer.
  Den israeliska organisationen Save a Childs Heart har tagit fler än 3 000 barn från utvecklingsländer, varav 1 500 från Gaza och Västbanken, till Israel för livsavgörande hjärtoperationer på Wolfson Medical Center i Holon. Alla 70 till 80 läkare och sjuksköterskor ställer upp som volontärer.
  Bojkotta Israel? Visst, men då minskar kunskaper i matematik.
  Elever i flera länder får nu högre betyg i matematik tack vare professor Michal Yerushalmy. Han har utvecklat VisualMath och Math4Mobile, som hjälper eleverna till högre poäng på standardiserade tester och komplexa problem. Han har tagit fram en strategi för att identifiera och korrigera misstag.
  Bojkotta Israel? Visst, men det hotar global vattenförsörjning
  Inför hotet om kronisk vattenbrist har Israel utvecklat ny teknik för att göra salt- och förorenat vatten säkert för människor och grödor. Reningsverken finns nu inte bara i Israel utan över hela världen från USA till Västindien. I Kina har Israel byggt landets största och mest miljövänliga avsaltningsanläggning för att möta landets växande energibehov.
  Bojkotta Israel? Visst, men då dör känguruer.
  Ett nytt tandlack räddar livet på känguruer i fångenskap som ofta faller offer för en smittsam och ibland dödlig sjukdom i tandköttet. 40 procent av pungdjuren vid Jerusalems bibliska Zoo och Gan Garoo Park dog, så veterinärer, i samarbete med tandläkare och apotekare från Hebreiska universitetet i Jerusalem, tog fram ett tandlack som framgångsrikt förhindrar tillståndet. Efter att ha fått förfrågningar från hela världen har receptet för behandling publicerats på nätet.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar bönder i Vietnam
  En israelisk forskargrupp har hittat ett sätt att para manliga räkor och öka avkastningen och lönsamheten för jordbrukare. Den revolutionerande tekniken för vattenbruk har utvecklats vid Ben Gurion Universitetet och kan hjälpa lokala bönder att öka sin inkomst. Tekniken är redan i bruk i Vietnam.
  Bojkotta Israel? Visst, men då dör fler i AIDS.
  Jerusalem AIDS Project (JAIP) hjälper till att utbilda miljontals människor över hela världen om AIDS och lär människor i utvecklingsländer i hur man skyddar sig mot det dödliga HIV-viruset. Det unika programmet används i cirka 30 länder i bland annat Sydamerika, Asien, Afrika och Östeuropa i samarbete med grupper som WHO och UNAIDS. JAIP fick beröm av FN 2006 för sitt tillvägagångssätt.

  Bojkotta Israel? Visst, men då dör fler i malaria.
  En enkel mobiltelefon har uppfunnits i Israel för att diagnostisera och övervaka malaria, en sjukdom som sprids av myggor och som är den näst vanligaste dödsorsaken i Afrika. Malaria dödar ungefär 1 900 barn under fem års ålder varje dag. Via mobilkamerans speciella lins (kostar 15 dollar) kan huden eller ögonen fotograferas i jakt på hemozoin, ett pigment som genereras av malariaparasiten. Systemet kan också bestämma stadiet av sjukdomen. Bilder skickas direkt till laboratorier i Afrika eller utomlands för diagnos.
  Bojkotta Israel? Visst, men då drabbas den 160 km långa Noyyalfloden i Indien
  Vattenreningsteknik som utvecklats i Israel för att återvinna landets begränsade vattenresurser används nu för att hjälpa till att rädda. Den 160 kilometer långa Noyyalfloden har en gång bevattnat 20 000 hektar jordbruksmark men nu har giftigt avfall från textilfabrikerna längs floden kvävt den. Nu används israelisk nano-filtrering för att avlägsna lösta föroreningar.
  Bojkotta Israel? Visst, men då minskar reningen av avloppsvatten
  Vatten är värdefullt och varje droppe räknas. Israel är världsledande inom återanvändning av avloppsvatten. Cirka 70 procent återvinns och kanaliseras till jordbruket.
  Bojkotta Israel? Visst, men det skulle ha drabbat jordbävningsoffer i Turkiet
  Trots en svår diplomatisk kris i kölvattnet av Ship to Gaza skickade Israel hjälp till Turkiet i november 2011 då landet drabbades av en jordbävning med magnituden 7,2. Israel var det första landet i världen med att erbjuda Ankara hjälp i efterdyningarna av katastrofen.
  Bojkotta Israel? Visst, men det skulle drabba mjölkbönder i Kina
  Asiatiska länder har vänt sig till Israel för att få hjälp med att öka den inhemska mjölkproduktionen och konsumtionen. Israel byggde ett demonstrationsmejeri nära Beijing där den israeliska tekniken visades upp. Webbplatsen har blivit ett utbildningscentrum för tusentals mjölkbönder i Kina och från grannländerna.
  Bojkotta Israel? Visst, men då blir världen mörkare
  GlobeLight & Water System hjälper till att hålla vägarna säkrare i Afrika och Sydamerika med hjälp av soldrivna lampor. Lampan, som är stöldsäker, har en inbyggd mikroprocessor som övervakar batteriladdningen. Den miljövänliga produkten behöver ingen el, kan användas i alla klimat och behöver bara underhållas vart tredje år.
  Bojkotta Israel? Visst, men då drabbas vattenförsörjningen i Syrien
  FN behövde hjälp för att rena vattnet åt befolkningen i Syrien. Israeliska AquaTabs, världens bäst säljande brustabletter, anses vara ett bättre alternativ än kokande vatten för att avlägsna föroreningar.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar utsatta kvinnor i Sydsudan
  IsraAid har lanserat en utbildning för socialarbetare i den nya afrikanska staten Sydsudan som anses vara ett av de mest outvecklade länderna i världen. Tre israeliska experter på sexuellt våld flög till Juba för att utbilda 30 socialarbetare och ge dem verktyg för att kunna identifiera och åtgärda könsrelaterat våld såsom våldtäkt och tvångsäktenskap. Våld mot kvinnor anses vara en av de största utmaningarna i regionen.
  Bojkotta Israel? Visst, men det påverkar säkerheten på din flygresa
  Flygplatser runt om i världen är mycket säkrare nu tack vare en teknik som utvecklats av Israels Xsight Systems. Nu hittas främmande små föremål/skräp på landningsbanorna; fåglar, smådjur och fragment som lossnar från flygplan. Systemet, som fungerar i alla väder och siktförhållanden, är redan i bruk på internationella flygplatser i Boston, Paris, Bangkok och Tel Aviv. Fler flygplatser följer. Skräp på banan orsakade kraschen av överljudsplanet Concorde år 2000 då 113 människor dog.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar jordgubbarna
  Jordgubbar, paprika, gurka och aubergine är bara några av de grödor som mår mycket bättre i dag tack vare små insekter och kvalster uppfödda i Israel. Kibbutz-baserade Bio-Bee föder upp nyttiga insekter för biologisk bekämpning av skadedjur, som gör det möjligt för jordbrukarna att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med 75 procent. Företaget exporterar åtta olika arter av biologiska bekämpningsmedel, plus pollinerande humlor, till 32 nationer från Japan och USA till Chile.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar världens hundar
  En israelisk forskare har utvecklat världens första vaccin mot en fästingburen sjukdom hos hundar, CME. CME är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hundar men även rävar, vargar, schakaler och andra vilda hundar. Sjukdomen förekommer i hela världen och kan inte stoppas. Detta är det första vaccinet som visat sig vara effektivt mot sjukdomen.
  Bojkotta Israel? Visst, men då skadas miljön
  Det är Israel som uppfunnit den vattenfria toaletten som omvandlar allt avfall, inklusive papper, till sterilt och luktfritt gödsel på 30 sekunder. Urin steriliseras och används till att spola rent toaletten. För närvarande går 80 procent av allt mänskligt avfall rätt ut i floder och vattendrag.
  Bojkotta Israel? Visst, men då minskar matförsörjningen
  Cirka 50 procent av allt spannmål som skördas i utvecklingsländer angrips av skadedjur och mögel. En israelisk forskare har utvecklat enorma påsar som innehåller både vatten och luft och därmed skyddar spannmålet från angrepp.
  Bojkotta Israel? Visst, men det drabbar jordbävningsoffer i Haiti
  I januari 2010 ryckte IsraAid snabbt in och hjälpte dem som drabbats av den stora jordbävningen i Haiti. Ett team bestående av 240 israeliska läkare, sjuksköterskor, räddningstjänst och biståndsarbetare anlände bara några dagar efter skalvet med läkemedel, kommunikation och medicinsk utrustning. Den israeliska arméns volontärer byggde upp landets mest avancerade och välutrustade fältsjukhus i huvudstaden Port-au-Prince. I kölvattnet av katastrofen fortsätter Israel att skicka hjälp och bistånd, inklusive utbildningsprojekt, hjälper till med mikrolån, beredskapsarbete, bygger upp samhällen och skolor och ger medicinsk hjälp.
  Bojkotta Israel? Visst, men då minskar skördarna.
  Droppbevattning har helt revolutionerat jordbruket över hela världen. Jordbrukarna kan öka sin avkastning med mindre mängd vatten. Tal-Ya Water Technologies har utvecklat återanvändbara plastbrickor för att samla dagg från luften. Brickan kanaliserar dagg och kondens direkt till rötterna. Om det regnar ökas effekten av varje millimeter av vatten med 27 gånger.
  Bojkotta Israel? Visst, men då minskar den globala vattenförsörjningen.
  Cirka 1,6 miljoner barn under fem års ålder dör av obehandlat dricksvatten i utvecklingsländer varje år. Ett israeliskt företag har utvecklat ett system för vattenrening som ger rent dricksvatten från nästan alla källor, inklusive förorenat vatten, havsvatten och även urin.
  Detta är endast några av konsekvenserna av en bojkott av Israel. En sådan är inte bara fel i sig, utan helt visst ovist…
  Men det kommer inte hindra svenska vänstersympatisörer och anti-semiter från att fortsätta ropa på bojkott av Israel.

  Bojkotta Israel? Visst inte…

  Gilla

  1. Hejsan SÅ!

   Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet som Tunehag fullständigt missat vad ”bojkott av Israel” går ut på och vad det syftar till. Israel säljer många produkter som odlats och producerats på ockuperad, palestinsk mark. Israeler tjänar alltså pengar på palestiniers mark medan de senare ofta får ingenting alls. Eftersom den genomsnittsliga palestiniern är mycket fattigare än den genomsnittslige israelen är detta ett typiskt ”rika tar från de fattiga”-scenario. Det är dessa produkter diverse aktivister och vänsterfolk vill bojkotta. Israel skriver dock inte ut om varorna kommer från israelisk eller palestinsk mark, varför aktivisterna tvingas bojkotta alla varor från Israel. Vi snackar här främst om matvaror, naturligtvis inte malariamedicin och synbehandling för blinda. EU vill nu att varor ska ursprungsmärkas, något Israel protesterat emot. Om de inte vill att folk ska bojkotta alla deras varor borde de istället vara positiva till ett sådant förslag.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael, det finns ingen ockuperad palestinsk mark eftersom det aldrig har funnits en palestinsk stat under historien på det område vi talar om. Om du inte håller med, så kan du nämna några palestinska kungar under historien.

    Jordanien är en palestinsk stat som tillverkades av engelsmännen 1922 och de tillsatte en kung som passade dom. De kunde ha tackat ja till den tvåstatslösning som FN erbjöd 1947. Visst finns det personliga tragedier när judar och araber skall leva tillsammans, men som man bäddar får man ligga.

    När Västbanken var ockuperat av Jordanien fick det inte bo en enda jude där, man rev massor av synagogor. Var fanns protesterna då mot denna etniska rensning på judar?
    Med shalom och välsignelse!

    Gilla

     1. Fråga: Är ”Israels land” (Matt 2:19-20) som ängeln benämner det land som judarna bebodde på Jeshuas tid inte längre adekvat? När i historien övergick i så fall Israels land till att bli palestiniernas land? Du behöver inte ange dag, bara på ett ungefär.
      Med välsignelse!

      Gilla

      1. SÅ: Jag skulle vilja fråga dig, om vi utgår efter profetiorna i gamla testamentet och Israels 12 stammar, Hur stort kommer löfteslandet bli med dess gränser, när det är färdigt enl. Guds löfte? Israel måste väl bli lite större än vad det är idag om jag förstår rätt.

       Guds frid lärjungen

       Gilla

       1. lärjunge, alla Guds löften till Abraham kommer att uppfyllas, både landlöftena och löftet om välsignelse över Abrahams säd som i det naturliga gäller hans ättlingar efter köttet och i dess andliga fullhet innebär Messias. Genom Abrahams säd skall alla folk på jorden bli välsignade och rättfärdiggjorda genom att förtrösta på Gud på samma sätt som Abraham gjorde.

        Landlöftena finner du bl a i 1 Mos 15:18-21. Dessa löften har ännu aldrig fullbordats. Gud sluter inte ett förbund med åtföljande löften som inte kommer att fullbordas. Stora delar av Syrien, Jordanien, Irak och ned mot Egypten kommer att ingå i detta framtida Rike åt Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar. Men det ligger långt fram i tiden. Innan dess blir det mer elände och krig mellan Ismael och Isak.
        Må den Evige välsigna och bevara dig i Messias Jeshua!

        Gilla

        1. Tack SÅ: Det har känns ju väldigt uppmuntrande för oss som litar på Guds Ord.

         Syrienkrisen visar att världssamfundet närmare sig dagens Israel. Gud rör om runt Israels grannar. Nu återstår om det blir en kris i Jordanien????? Står det något i gamla testamentet om Jordanien. Visst Israel är redan nu omgärdad av fiender, men Jordanien känns just nu ganska stabilt gentemot Israel.

         Jag tror dock att Israels rätta gränser blir aktiverade genom Herrens hjälp, betydligt fortare än vad du tror. Men det kan vi ju bara spekulera om. Ingen vet den exakta dagen och tidpunkten.

         Tack igen SÅ och Guds frid
         lärjungen

         Gilla

      2. Hej SÅ!

       Israels land är där israeler bor. Det finns ju ingen som kan förneka att det idag finns en stat som heter Israel. Det innebär dock inte att alla som använder den termen menar att alla judar måste bo där som en del av ett eskatologiskt skeende!

       Kolla för övrigt in min bloggpost om att kristen sionism inte existerade i den tidiga kyrkan: http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/09/03/the-promised-land-part-2-the-men-in-black-theory/

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. Jag ser inte heller den moderna staten israel som uppfyllelsen av all profetia om judarnas återvändande till Eretz Israel. Israel upprättades i en sekulär anda och sionismen var i dess begynnelse i huvudsak sekulär. Den religiösa sionismen kom lite senare och har Rav Abraham Isaac Kook som inspiratör.

        Enligt det profetiska ordet skall Messias samla Israels förskingrade till Landet och han skall bygga upp Templet till ett bönens hus för alla folk, Jes 56. Detta kommer att ske när Han kommer igen. Jag misstänker att du inte kan omfatta detta, eftersom du har en teologisk påverkan som inte bekänner detta. Men du kan vara till stor välsignelse utan att förstå eller tro detta, men den som lever få se. Eller man kan också säga att den som dör får se. 🙂

        Du svarade inte på min fråga NÄR Israels land blev palestiniernas land. Det är väl en berättigad fråga när ängeln kallar området för Israels land och du kallar det för palestiniernas land. Det s k Västbanken var delar av Samarien och Galliléen på Jeshuas tid.

        Så när skedde namnbytet?
        Gud välsigne dig!

        Ps/ lärjungen, Jordanien skapades 1922 och bibeln är något äldre än så. 🙂
        Detta område kallades Ammon då Israels profeter hade något att säga detta område. Läs profetior om Ammon i så fall. Ammoniterna blev till genom incest mellan Lot och hans yngre dotter. 1 Mos 19:38. / Ds

        Gilla

    1. SÅ Gedvall: Det är fakta som du lägger på bordet nu. Du skriver ex. att det inte funnits några palestinska kungar där osv.

     Jag skulle vilja hjälpa till och säga följande att, Islam är en annan religion som hatar judendomen. Islam ger sig ut för att vara den enda rätta religionen. Skulle de acceptera judendomen så förnekar de sin egen religion. De följer helt enkelt koranen. Det är ett religionskrig. Kriget står mellan Herren och hans här och motståndaren Lusifer, hans änglar, som använder onda människor på jorden.

     Vi kristna har betydligt mera gemensamt med judendomen eftersom vi ”bör” bekänna samma enda Gud och att han är EN. Judendomen och kristendomen har Mohammed som en falsk profet.

     Ett stort misstag görs nu i västvärlden samt många kristna samfund med Katolska kyrkan i spetsen, när de ingår en ohelig allians med Islam genom att tycka att Israel har ockuperat Västbanken etc. De försöker driva på en tvåstatslösning vilket också kommer visa sig vara fel.

     Det är bara att läsa profetiorna i gamla testamentet så förstår vi. De som kommer tåga mot Israel kommer att komma på skam. Det blir en sista uppgörelse, en sista drabbning mellan det goda och det onda. Ingen kommer kunna driva ut judarna från deras stat. Hur skulle de kunna göra detta då Herren själv står på judarnas sida. Det är deras löftesland.

     Guds frid
     lärjungen

     Gilla

     1. Jag håller i stort sett med dig lärjunge. Naturligtvis har vi mer gemensamt med judendomen än med Islam eftersom frälsningen kommer från judarna, enligt Jeshua.

      När det gäller judendomen så har den utstått mer förföljelse och terror från kristendomen än från Islam. Både kristna och judar har visserligen behandlats som 2:a klassens människor, men de har oftast under historien behandlats ganska väl av Islam. Det är de moderna islamistiska rörelserna som utöver terror mot judar idag. Det har med den moderna sionismen att göra, med inflyttningen av judar till Israels land.

      Gud kallar det land där Jeshua föddes för Israels land. Israels land har haft många kungar, till skillnad från Palestina som inte haft en enda historisk kung eller regent.
      Palestinier är ett folk skapat av Yassir Arafat för politiska syften. Före 1948 bodde det palestinaaraber och palestinajudar i det område som Romarna år 135 gav namnet Palestina. Detta är fakta.

      Låt oss kalla saker och ting vid dess rätta namn. Enligt det landlöfte som Abraham fick av Gud, så kallar Gud hans avstyckade landområde för Israels land. Det blev givet till Jakobs (Israels) ättlingar till evig tid. Låt oss använda oss av Guds terminologi. Då blir allt rätt. 🙂

      ”När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sade: ”Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda.” Matt 2:19-20
      Med önskan om shalom!

      Ps/ Naturligtvis bör vi bekänna samma Gud som judarna bekänner. Det gjorde Jeshua och apostlarna. / Ds

      Gilla

      1. Bra SÅ: Matt 2:19-20,
       Det har jag inte tänk på, fast jag har läst det så många gånger,

       Tack för det o Guds frid
       lärjungen

       Gilla

 7. Micael: ”Varför ska jag blunda för förtryck idag bara för att folk gjorde det för 80 år sen?”

  – För att göra en sann bedömning av den infekterade situationen i Mellanöstern, får man inte vara historielös. Jag får intrycket att du zoomar in händelser just nu utan att se helheten. För drygt 100 år sedan var det en liten obetydlig befolkning i det område som efter 1:a världskriget blev protectorat till England. Det skedde en parallell inflyttning av både araber och judar fram till 1947. Alla faktorer måste tas med och vägas in för att ge en rättvis bild.

  En berättigad fråga: Om den s k Västbanken är palestinskt land, varför skapade man inte då en palestinsk stat då palestinierna hade ockuperat detta område? Man hade 19 år på sig att göra detta. Sanningen är att ingen höjde en röst för att göra det.
  Med shalom!

  Gilla

   1. Hej Micael! If you missed it, read this….Palestina är erkännt av majoriteten av världens länder, men inte erkänd av Gud, att ersätta Israel. Det är väl viktigare att lyda Gud före människor. Israel har inte ockuperat någon mark, utan fått landet som en gåva från Gud. Israels landsgränser ska ju bli större i framtiden som du vet, STORISRAEL, men det får vi vänta ett tag på tills Herren ordar detta. Ske Guds vilja och inte FN, vilja.

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

   2. Micael,

    Intressant att du pratar om palestinas rätt till att vara en stat, samtidigt som du står för en anarkistisk statslös ideologi. Får inte ihop trådarna?

    Gilla

    1. Hej silverfisk!

     Det jag har skrivit här på bloggen är att jag tycker att kristna ska påverka samhället i det civila samhället snarare än genom staten eftersom statens maktmedel är våld. Däremot ser jag inga problem med att protestera mot när staten använder detta våld, till exempel genom att utvisa människor till tortyr eller genom att beröva palestinier vattenresurser. Jag är emot förtryck och orättvisor. Israels ockupationspolitik är skadlig för människor. Om man står passiv så stöder man de facto förtryckaren. Som Desmund Tutu säger – du är inte neutral om du bara står och tittar på när elefanten står på musens svans. Jag vill ha fred i Mellanöstern, och som jag ser det finns bara två lösningar: enstatslösning och tvåstatslösning. Enstatslösning är enligt de flesta bedömare uteslutet, och sionister som stöder det har nog inte tänkt igenom att majoriteten i en sådan stat kommer vara palestinier, och därmed kan den inte vara judisk. Då återstår tvåstatslösning som enda alternativ. Inte för att jag är palestinsk nationalist, men precis som jag tycker att kolonialisering är fel tycker jag att ockupationen är fel, för den förtrycker människor. Men Guds Rike består inte i stater utan i spridandet av Evangeliet med tecken och under och väckelse och fred och rättvisa och försoning halleluja

     Gilla

     1. Om du är ute efter fred så kanske du bör attackera roten till problemet, alltså att islamisterna vill utrota Israel från kartan. Det skulle vara skoj att läsa om det här på bloggen, att om du Micael kunde ge lite saklig kritik mot de som styr i Palestina, vi Israel vänner är väl medvetna om att Israel är långt från perfekta, och gör övertramp som vilket annat land somhelst .. Men man får intrycket att du verkar tro att Palestinierna är små timida duvungar befriade från personligt ansvar och konsekvenser. De har nog mycket sig själv att skylla med.

      En av många filmer på nätet som visar hur muslimerna misskrediterar Israel och dess fiender med rena skära lögner som sedan visas på nyhetskanaler här i väst.

      Youtuba ” pallywood ” man häpnar, och samtidigt förstår man hur mycket muslimerna där nere verkligen hatar Israel, att man genom sådana här lumpna trick försöker vända hela världen emot dem.

      Vad är din syn på den onda andemakten islam föresten? Kanske är lättare att förstå dig om man vet vad dy tycker om just det.

      Gilla

      1. Haha, vilken ledande fråga 🙂 ”Vad är din syn på den onda andemakten islam föresten?” Jag ser på islam ungefär som på mormonismen, en lära som bygger på Bibeln men säger att den har fel och har istället andra profetiska tilltal som grund. Ett av islams största problem är att de annulerar evangeliernas vittnesbörd om Jesus trots att de skrevs så nära inpå Hans verksamhet. En annan stor sak som skiljer är att enligt islam har profetians gåva upphört. Jag har en god vän som var muslim men som blev kristen när Jesus visade sig för honom i en dröm. Han är väldigt profetisk idag, skriver om honom här: https://helapingsten.wordpress.com/?s=elias

       PS: Jag håller mig till Bibeln och där kallas andra religioner inte för onda andemakter.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. Ok om jag formulerar om frågan då,

        Tror du att det överhuvudtaget finns onda andemakter?

        Jag menar, om man som troende muslim upplever övernaturliga saker, eller som hindu eller mormon, faller inte det rätt troligt att det är onda makter som ligger bakom? Fast tror man inte att det existerar så blir det ju svårt 🙂

        Att det finns över 1,5 miljard människor som underordnar sig islam väcker inte någon varningsklocka hos dig? Du kan inte tänka dig att det är satan som ligger bakom denna falska religion? (bland många andra, även ateism)

        Gilla

         1. Hej Micael!
          Jag har läst inlägget och håller med om att alla tecken och under som sker, är inte från den Helige Ande. Följande stod ”Det ultimata argumentet för att kristendomen är sann kallar jag för kraftmätningar, när den Helige Ande visar sin kraft gentemot de oheliga andarna.” Fullständigt rätt.

          Men andra religioner som inte tror att Jesus är Kristus, dessa religioner är påverkade av andefurstar i himlarymden, vilka är onda. Alltså onda andemakter som vill lura oss människor bort från Jesus. Håller du med om det?

          Guds frid
          lärjungen

          Gilla

         2. Hej Micael! Jag skulle vilja justera ett tänk som du hade i skrivningen, ”andliga – kraftmätningar”, där det stod följande:

          ””Det ultimata argumentet för att kristendomen är sann kallar jag för kraftmätningar, när den Helige Ande visar sin kraft gentemot de oheliga andarna.”

          Jag skulle hellre vilja säga att det ultimata argumentet för att kristendomen är sann, är att profetians ande följer. Det är bara Gud som vet vad som skall ske i framtiden. Profetians ande uppenbarar Guds Ord, d.v.s vår bibel som vi läser. Det är den heliga skrift som talar om begynnelsen och slutet. De heliga som tror på Jesus Kristus är informerad i Guds Ord genom den Helige Ande som öppnar upp Ordet för oss. Jesus Kristus är Guds Ord. För varje tidsålder som Gud har indelat så utgjuter han sitt Ord genom den Helige Ande, som visar oss den räddning vi behöver för att urskilja rätt och fel. Löfteslandet Israels födelse i denna tid (1948) är en upplysning från den Helige Ande. En del tror det, andra inte. Den ene har den Helige Ande, den andre inte.

          Profetians ande som är Jesu ande som det står i Uppenbarelseboken, är det ultimata, säkraste kortet för oss.
          Efter detta kan vi säga enl. Mark. 16:17
          ” Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, 18ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.”

          Guds frid
          lärjungen

          Gilla

       2. Micael: Nu skall du få chansen att visa i Guds Ord, där andra religioner inte kallas för onda andemakter. Vilket bibelställe tänker du på då? Andra religioner har ju andra gudar enl. skriften, så jag väntar på dina bibelställen.

        Guds
        frid lärjungen

        Gilla

   3. You have missed it.. Nej, det finns ingen palestinsk stat som är erkänd. För det fordras fasta erkända gränser och en regering som är erkänd av de s k palestinierna. Det finns två konkurrerande självstyrande områden som administeras av palestinaaraber.
    Du har köpt en lögn, men vän.

    Du svarade inte heller nu på min fråga när Israels land blev palestiniernas land.
    Var välsignad av palestin.. nej jag menar Israels Gud!

    Gilla

     1. Hej Micael: Jag fortsätter det du skrev ”Staten Palestina är erkänt av 128 länder.” men inte av Gud.

      Guds frid
      lärjungen

      Gilla

     2. Micael, vilka är staten Palestinas gränser som är erkända av 128 länder?

      Vad heter staten Palestinas president eller kung eller vad de nu har?

      Micael, det finns ingen suverän stat som heter Palestina, därför kan heller inga ha erkänt den. De kanske erkänt sin sympati för att en palestinsk stat skall upprättas. Vilket är något helt annat.
      Med välsignelse!

      Ps/ Bra skrivet Jan-Åke! Dock tror jag att begreppet ”palestinier” som syftande på enbart palestinaaraber, är något senare än 1948. En viss herr Arafat har del i den namngivningen. Det kan inte finnas ett folk om de aldrig haft ett eget land någonsin i historien. / Ds

      Gilla

       1. Micael, detta är omstridda områden som saknar verkliga ägare sedan Allenby segrade i det 1:a världskriget. Två geografiskt åtskilda områden med två olika styrande som dessutom är osams inbördes, utgör ingen statsbildning per definition.
        SÅ (är det min vän) 🙂

        Ps/ Det är en stor skam att UNWRA (FN) uppehåller dessa ”flyktingläger” efter så många år, utan att kräva att de omliggande arabstaterna assimilerar dessa stackars människor. Palestinier är araber med arabisk kultur och talar arabiska. Ingen som helst skillnad mellan dem och de araber som bor runt omkring i Mellanöstern. Flyktinglägren har permanentats med FN´s goda minne för att öva påtryckningar mot Israel. Fy!!!

        Gilla

        1. Micael, jag väntar på din kommentar hur två landområden som inte har fysisk kontakt med varandra kan utgör en stat som dessutom har två olika styrelser. Är du så fastlåst i den bild du skapat om denna situation att du inte kan medge att du har fel i denna fråga? Eller är du som jag som aldrig kan ha fel? 🙂 🙂

         Gilla

 8. VEM ockuperar Israel Västbanken ifrån?

  In case you missed, så anfölls Israel av 7 nationer 1967.
  Sexdagarskriget utkämpades 5 – 10 juni 1967 mellan Israel och dess arabiska
  grannar Egypten, Jordanien och Syrien. På den arabiska sidan bidrog även
  Irak, Saudiarabien, Kuwait och Algeriet med trupper och vapen.
  Jordanien FÖRLORADE Västbanken i ett krig de själva startade.

  Västbanken ockuperaden mellan 1948-1967 av Jordanien vilket aldrig palestinerna motsatte sig eller krävde att få kontroll över.

  1917 tågade de allierade trupperna under den brittiske befälhavaren Lord Allenby in i Jerusalem. Britterna behärskade nu bl.a. Västbanken och fick 1922 ansvar för området fram till 1948.

  Innan dess så ingick det i det osmanska riket.

  Romarriket beslöt å 135 efKr att lägga Israel under ett nytt område som kallas Palestina (OBS: att folkslaget Palestinier tillkom år 1948 för att driva ut Judarna från Israel).

  Före år 135 efKr. så hade Abraham fått Israel som ett löftesland från den högste av alla aktoriteter Herren Gud själv.

  Frågan kvarstår herr Micael Grenholm VEM ockuperar Israel Västbanken ifrån???????

  Gilla

    1. Många av dessa länder erkänner INTE Israel som stat fast Israel redan ÄR en erkänd stat.
     Men Micael i all sin kärlek bedömer väl med olika måttstockar

     Gilla

    2. Brasilien, Chile, Sydafrika, Indien, Polen etc är definitivt inte odemokratiska. Vad som förenar dessa länder är att de är ickevästliga och i de flesta fall utvecklingsländer. De vet vad förtryck är och känner solidaritet med de förtryckta palestinierna.

     Gilla

     1. Hela arabvärlden förnekar Israel som land. Israel finns inte ens utritat på arabiska kartor. Det finns inte med i arabisk telefonkataloger. Jag har en bekant som bor i ett arabland som överaskades av att i all tryckt material så är Israel raderat.

      http://eskatologinu.wordpress.com/israel/vad-media-haller-tyst-om/

      Titta igenom ovanstående länkoch fundera på vem som mår bäst av att Israel finns kvar som land, och varför araber föredrar att vara Israelisk medborgare och inte en ”arabisk” medborgare.

      Gilla

     2. Micael, dessa länder är överfyllda av korruption och galenskaper. Visst finns det väl här med, men äpplen och päron du vet.

      Indien t ex, utåt sett en demokrati, men är det verkligen en demokrati? Det råder ingen religionsfrihet i Indien i ”verkligheten”

      http://www.youtube.com/watch?v=xfjb11JV9bI – förföljelse på ljusa dagen i Indien, mitt bland poliser.

      Sen tror jag knappast att några folkomröstningar har skett i dessa länder som erkänner palestina som stat.. utan det är någon/några som sitter i positionen att säga till om saker som bestämt det. Knappast folket på gatan.

      Gilla

      1. Hej Silverfisk!

       Så du menar alltså att nästan alla i hela världen är emot Palestina som stat och inga av de 128 stater som erkänt Palestina är sant demokratiska? Var har du fått dessa idéer ifrån? Hur förklarar du att USA, EU och FN vill ha en tvåstatslösning? Är inga länder i världen demokratiska utom Israel?

       Jo, Indien är en demokrati och jo, Indien har religionsfrihet. Men Indien är en kontinent. Det bor över en miljard människor där. Jag har själv vänner i Odisha som har utsatts för förföljelse. Men det har blivit bättre, och myndigheterna jobbar emot det. Ett youtubeklipp som visar korkade poliser kan inte omkullkasta det faktum att Indien är en demokrati.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. Nej absolut inte!

        Men på dig verkar det som om hela världen vill ha det 🙂 Sen har jag aldrig påstått det du försöker fiska fram ? Israel enda demokratin i världen? huh.. ta de lugnt nu så du inte spränger en åder i pannan

        Det du säger om Indien visar bara på hur lite du vet om landet. Det är förbjudet att sprida evangeliet öppet på gator och torg i Indien om man är utländsk missionär. Kast systemet kanske är förbjudet att praktisera på papperet, typ 99% av alla hinduer följer det, även politiker.
        Jag känner med en tjej från odisha, också min fru är kristen konvertit från Indien, hon vet hur kastsystemet präglar hela Indien. ALla de ungdomar som var i min frus församling, nya konvertiter, ALLA förföljda hemifrån och av grannar.

        Demokrati? jovisst, men inte för den kristna minoriteten

        Gilla

 9. Micael.
  Du talar mycket om Israels ockupation, men jag vill att du förklarar för mig från vilket land de har ockuperat Västbanken ifrån?

  Gilla

 10. Det kan hända att jag missat svaret, men vilket land har Israel ockuperat Västbanken ifrån?

  Med historian som finns från bibelns tid till nutid, så kan det inte bli annat än att den ende rättmätige ägaren av Västbanken måste bli Israel.

  Israel kan inte ha ockuperat Västbanken från Palestina när Palestina inte fanns 1967.
  Israel erövrade Västbanken i ett anfallskrig av Jordanien 1967.
  Jordanien FÖRLORADE Västbanken liksom Sverige har förlorat Finnland, Norge.

  Israel har vunnit TILLBAKA sitt historiska Västbanken (Judéen och Samarien) liksom Sverige vann Jämtland och Skåne.

  Innan Jordanien förfogade över Västbanken förfogade Britterna över Västbanken och innan dem Osmanska riket, och innan dem så blev Abraham lovad landet Israel av min store och mäktige Gud och Fader.

  Frågan kvarstår Micael, VEM ockuperade Israel, Västbanken ifrån?

  Vad händer om du har fel och går emot det land som Gud har lovat?
  Vad händer om löftena om välsignelser gäller för dem som välsignar Israel?
  Vad händer om kosekvensen är att den som ringaktar Israel skall bli förbannad gäller?
  1 Mos 12:3

  Som du har förstått, tar jag alvarligt på när man är kristen och tar avstånd från Guds ord.

  ”Den som inte har någon historia har heller ingen framtid”

  Gilla

 11. En genialisk lösning på alla problem i Mellanöstern är en ”one State solution”. Att ingen tänkt på det tidigare.

  Shalom över Guds Israel!

  Gilla

  1. Så: ”one State solution” är den rätta lösningen, men kommer verkligen Israels gränser bli så stort som kartan till filmen visar? Det verkar ju bra. Jag har glömt vart det står i bibeln om Israels slutliga gränser. Bara det är ju en profetsia eftersom det är något som ännu inte har inträffat. De slutliga gränserna för Israel som står i bibeln, borde få
   alla tveksamma att förstå Guds löfte till Israels folk.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Lärjunge, videon skall inte tas på allvar när det gäller att Israel kommer att omfatta hela Mellanöstern, men det skulle onekligen bli bra med ett israeliskt styre OM de olika arabfolken skulle gå med på det. Det som däremot skall tas på verkligt allvar är att under israeliskt styre får muslimer och kristna medborgliga demokratiska rättigheter. Vilket de har idag i Israel.

    Vad oerhört bra alla skulle ha det i det forna palestinamandatet om palestinaaraberna samarbetat med judarna. Israel är idag ledande på många områden, bl a IT och teknik och det skulle generera ett bra välstånd till alla grupper. Istället har palestinaaraberna alltid satsat på fel häst. Arafat var en katastrof för dem och Hamas blev inröstade på demokratisk väg. Tala om att vara självdestruktiva. Jag skriver inte detta med skadeglädje, utan med vemod. 😦

    Men den Evige har välsignelse även till Ishmaels avkomma, men de har inte arvrätt från Abraham. Den tillföll Isac.
    Hälsningar!

    Ps/ Landlöftena finner du bl a i 1 Mos 15:18-21. Dessa löften har ännu aldrig fullbordats. Gud sluter inte ett förbund med åtföljande löften som inte kommer att fullbordas. Stora delar av Syrien, Jordanien, Irak och ned mot Egypten kommer att ingå i detta framtida Rike åt Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar. Men det ligger långt fram i tiden. Innan dess blir det mer elände och krig mellan Ismael och Isak. / Ds

    Gilla

    1. Precis, videon är ironisk men visar ändå på det omoraliska i att som sionist tala om en enstatslösning, oavsett om det gäller att Israel ska ha hela Palestina eller ännu värre närliggande länder också. En sådan stat kan ju omöjligen vara demokratisk och judisk samtidigt, eftersom majoriteten kommer vara ickejudar. För att kunna vara judisk måste en sådan stat antingen ha minoritetsstyre som i apartheids Sydafrika, eller använda etnisk rensning och tvångsdeportation av ickejudar. Inget av dessa alternativ är särskilt fräscht. Men det är klart, sionister har redan offrat fred och rättvisa på profetiauppfyllelsens altare så vad skulle hindra dem att motsätta sig demokrati? Att man inte inser att Sionismen är en felaktig bibeltolkning som folk aldrig trott på fram tills nyligen!

     Här bemöter Stephen Sizer den extrema idén att Israel ska omfatta Syrien, Irak med mera plus flera andra sionstiska myter som inte stämmer överens med Bibeln: https://helapingsten.wordpress.com/2012/07/13/bibelord-som-motsager-kristen-sionism/

     Gud välsigne er!

     Gilla

     1. Du har rätt när det gäller demokratin i ett Israel som skulle omfatta hela Mellanöstern, vilket också videons skapare är medvetna om. Poängen ligger i att visa att i Israel får olika grupper fritt utöva sin tro, till skillnad från muslimskt styre.

      Staten Israel är ändå en demokrati i ordets verkliga mening, den enda i Mellanöstern. I dagens situation skulle en enstatslösning i det som nu är kvar av palestinamandatet (efter det att England gett palestinierna halva som fått namnet Jordanien) ge ”palestinierna” majoritet och därmed ett slut på den judiska staten. Detta är dagens situation. Det finns emellertid en framtid som inte är fastlåst vid dagens situation.

      Det löfte om land som Abraham fick kommer att få sin fullbordan i den messianska tiden, då ”Riket åt Israel” kommer att upprättas och ”folken kommer att bli Honom (Messias) lydiga”. Gud har inte ett demokratiskt styre så att det går att rösta bort honom. Det blir ingen demokrati, utan teokrati. Det bästa styret vore en 100% gudfruktig, god och rättvis ”diktator”. 🙂
      Den enda som kan uppfylla den beskrivningen är den som ”Gud gjort till både Herre och Messias”, Apg 2:36.

      Man kan ha olika syn på ”kristen sionism” och det finns berättigad kritik eftersom den inte heller är enhetlig, men Stephen Sizer har fel om han därmed inte tror på en kommande upprättelse av Jakobs hus med ett återsamlande av hela Jakobs hus till det land som Gud gav Abrahams ättlingar. Alla profetior är inte uppfyllda med återvändandet från Babel.

      Detta är ett ord till alla hednafolk och speciellt till sådana som Stephen Sizer!

      ”Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran.
      Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det
      och bevara det som en herde bevarar sin hjord.
      Ty HERREN skall befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han.
      De skall komma och jubla på Sions höjd
      och strömma likt en flod till HERRENS goda,
      till säd, vin och olja och till unga får och oxar.
      Deras själ skall vara som en vattenrik trädgård,
      och de skall inte sörja mer. ” Jer 31:10-12

      Det blev ingen blomstring av Israels land efter återvändandet från Babel. Seleukidriket med de syriska regenterna som uppstod efter Alexander den stores död förtryckte judarna (Atiokus Epifanes IV) och efter en kort tid av självstyre (Mackabéerna) kom det romerska oket. När anser du att HERREN befriade Israel ”från den som är starkare än han” och allt det underbara som skildras fick sin uppfyllelse? Jag förutsätter att du tror på Israels profeter. 🙂
      Med önskan om välsignelse!

      Gilla

 12. Who of Israeli or Palestinian leaders were born in Palestine?

  ISRAELI LEADERS:

  BENJAMIN NETANYAHU,
  Born 21 October 1949 in Tel Aviv

  EHUD BARAK,
  Born 12 February 1942 in Mishmar HaSharon,
  British Mandate of Palestine

  ARIEL SHARON,
  Born 26 February 1928 in Kfar Malal,
  British Mandate of Palestine

  EHUD OLMERT,
  Born 30 September 1945 in Binyamina-Giv’at Ada,
  British Mandate of Palestine.

  ITZHAK RABIN,
  Born 1 March 1922 in Jerusalem,
  British Mandate of Palestine.

  ITZHAK NAVON,
  Israeli President in 1977-1982. Born 9 April 1921 in Jerusalem, British Mandate of Palestine.

  EZER WEIZMAN,
  Israeli President in 1993-2000. Born 15 June 1924 in Tel Aviv, British Mandate of Palestine.

  ARAB “PALESTINIAN” LEADERS:

  YASSER ARAFAT,
  Born 24 August 1929 in Cairo, Egypt

  SAEB EREKAT,
  Born April 28, 1955, in Jordan. He has the Jordanian citizenship.

  FAISAL ABDEL QADER AL-HUSSEINI,
  Born in1948 in Bagdad, Iraq.

  SARI NUSSEIBEH,
  Born in 1949 in Damascus, Syria.

  MAHMOUD AL-ZAHAR,
  Born in 1945, in Cairo, Egypt.

  So, Israeli leaders, who were born in Palestine,
  are “Settlers or Invaders”.
  While Palestinian Arab leaders who were born
  in Egypt, Syria, Iraq and Tunisia
  are “Native Palestinians”???

  Gilla

 13. Hmm! Har du ingen kommentar Micael om de judiska ledarna som är palestinier? Du värnar ju om palestinier. 🙂

  Gud välsigne dig!

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s