Tvångsutvisningar, främlingsfientlighet och fri invandring

Från tisdagens #blockad
Från tisdagens #blockad

I tisdags kväll uppstod ett bisarrt scenario i Göteborgs utkanter – ett 60-tal poliser med batonger och hundar var tillkallade för att utvisa ca 10 personer till Afghanistan. Jag menar, om det varit Frankrikes president som skulle flyga nånstans hade det varit förståeligt med så stor poliseskort, men här handlade det inte om att vara livvakt åt de som skulle transporteras utan ”skydda” dem från de aktivister som ville att de skulle stanna. För de ville afghanerna också – en av dem försökte ta självmord med en överdos kort innan utvisningen, livrädd för vad som skulle hända honom i Asiens fattigaste och farligaste land. Han var förstås inte särskilt återhämtad efter självmordsförsöket, men utvisades ändå.

Som jag skrev häromdagen tror jag alla förstår att tvångsutvisningar är omoraliskt – det är därför vi inte tvångsutvisar svenskar nånstans. Om skåningar flyttar till Stockholm måste de inte uppge något särskilt skäl, de bara flyttar. Men afghaner, somalier och irakier tvångsutvisar vi i stora lass. Varför?

Det har förstås med reglerad invandring att göra, skulle de flesta svara, men är det så enkelt? Om vi tvångsutvisar för att behålla vår befolkningsnivå låg (och den är vansinnigt låg, vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder) varför tvångsutvisar vi inte fransmän och danskar? Varför har vi fri rörlighet inom EU medan det är olagligt att söka visum till ett EU-land med syfte att därefter söka asyl? Varför är 99% av dem som sitter på Migrationsverkets förvar mörkhyade?

I debatten om reglerad vs. fri invandring visar det sig ganska snart att de som stödjer den nuvarande invandringspolitiken inte vill ha vilken reglerad invandring som helst, utan en invandringspolitik som exkluderar fattiga. ”De kan inte alla komma hit för då förstörs vår välfärd!” Sveriges rikedomsberg ska framför allt betjäna rika, vita människor. Vi ger en ynka procent i bistånd och släpper in en minoritet av dem som lyckas söka asyl trots att det är olagligt att inresa till Sverige med syfte att söka asyl, och sedan kallar vi oss ”generösast i Västvärlden”. Även om vi skulle vara bäst i klassen är klassen i sig urusel.

Denna exkludering av fattiga är rasifierad. För visst finns fattiga människor i Grekland och Rumänien också, men för dem är det enklare att komma hit och jobba än för afghaner och somalier. Och nej, alla européer är inte vita men det är bara som europé eller västerlänning som en mörkhyad plötsligt behandlas bättre än de som tillhör ickevästliga länder, och där ligger den strukturella rasismen. Varför oroa sig för SD när vår migrationspolitik redan är rasistisk?

Jag tror att om alla behandlades lika i migrationsprocessen, oavsett om den var reglerad eller fri, så skulle främlingsfientligheten minska markant. Om vi inte argumenterade för att sparka ut afghaner med orden ”de förstör vår välfärd om de stannar” skulle SD inte kunna spela på det kortet när de vill öka tvångsutvisningarna mångdubbelt. Om vi hade en humanitär passion i samhället där det blev stor skandal när pastor Jean utvisades till tortyr eller när Khaled Khodena utvisades till döden så skulle tvångsutvisningarna avskaffas.

För faktum är att fattigdom är lika plågsamt som förföljelse, om inte värre. Det är så sjukt att svenska myndigheter utvisar folk mot sin vilja till ett av världens fattigaste länder som är så farligt att UD avråder alla resor dit. Om debatten handlade om tvångsutvisningar istället för integration, om migrationsfrågorna sågs som internationella istället för svenska, om fokus låg på hur vi kan använda välfärden för att hjälpa de som lider mest nöd snarare än att skapa mindre skolklasser, då skulle Guds Rike bli mycket mer synligt och en fri invandring vore inte långt borta.

16 kommentarer

 1. Micael: ”Som jag skrev häromdagen tror jag alla förstår att tvångsutvisningar är omoraliskt – det är därför vi inte tvångsutvisar svenskar nånstans. Om skåningar flyttar till Stockholm måste de inte uppge något särskilt skäl, de bara flyttar. Men afghaner, somalier och irakier tvångsutvisar vi i stora lass. Varför?”

  – Om du inte förstår skillnaden mellan att svenskar flyttar mellan svenska städer och att komma från ett land i en annan världsdel till Sverige, så skall du vänta med att skriva artiklar som denna. 😦
  Gud välsigne dig trots din okunskap!

  Gilla

  1. Hej SÅ!

   Mina poänger var följande:

   1. Vi inser att tvångsutvisningar är något ont, det är därför vi inte utsätter svenskar för det. Om tvångsutvisningar hade varit bra och positivt hade jag ju velat tvångsutvisa dig, men alla förstår att tvångsutvisningar är negativa och dåliga.

   2. Vi tvångsutvisar inte skåningar som försöker ta sig in till Stockholm trots att de saknar skyddsbehov och det är hur lugnt som helst i Skåne – de kanske skulle bli sura och inte ha möjlighet att träffa släktingar så ofta, men de skulle inte ta så stor skada av det. Kontrasten är enorm gentemot de afghaner vi utvisar till ett av världens fattigaste och farligaste länder som UD förbjuder svenskar att åka till.

   3. Varför vi tvångsutvisar afghaner, somalier och irakier svarar jag på ovan: det handlar om att på ett rasifierat sätt bevara global ekonomisk jämlikhet, att behålla Sveriges rikedomsberg primärt för de rika och vita medan andra fattigare kulturer och etniciteter i största mån ska hållas utanför. Det tycker jag är avskyvärt.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 2. Micael, du har fel på alla tre punkterna. Din inställning och resonemang har med vänstervridning plus en god portion ungdomlig omognad att se helheten att göra.
  Sverige måste ha regler och restriktioner för invandring och kunna avvisa de som inte bedöms ha skäl nog för att stanna. I annat fall skulle vi gå under. Det finns säkert 100 milj som skulle vilja komma och bli garanterade försörjning på livstid.
  Shabbat shalom!

  Gilla

  1. Hej igen SÅ!

   Du säger att jag har fel på alla tre punkterna. Menar du då att tvångsutvisar är något positivt, att det vore lika negativt att tvångsutvisa en skåning till Skåne som en Afghan till Afghanistan (något som i sig säger emot att tvångsutvisar skulle vara positiva) och att migrationssystemet inte uppehåller ekonomisk ojämlikhet? Det sistnämnda vore särskilt konstigt om du tyckte eftersom du direkt efter använder ett ekonomiskt argument för att tvångsutvisa människor från utvecklingsländer. Att säga att 100 miljoner skulle komma hit och alla leva på bidrag är ju fullständigt taget ur luften, likaså att Sverige skulle ”gå under” om vi inte hade tvångsutvisningar.

   Får jag ställa en rak fråga: vill du ha ekonomisk jämlikhet i världen? Vill du att alla ska behandlas lika, att alla ska ha lika möjligheter att leva ett bra liv? Vill du, som Paulus säger, att det ska vara ”lika för alla” (2 Kor 8:13-15)? För just nu argumenterar du för ojämlikhet, du säger att de fattiga måste hållas ute för annars går rika Sverige under. Förstår du inte att konsekvensen blir att andra länder som är långt fattigare än Sverige tar emot mångdubbelt fler flyktingar?

   Gilla

   1. Till Micael Grenholm

    Det vore väldigt bra om de allra fattigaste fick en levnadsstandard som oss i väst. Det vore ju önskvärt på alla sätt. Ett problem som jag ser i ditt resonerande är att du begränsar dig till Sverige bara, för att ekonomisk utjämning ska fungera i praktiken och inte bara i utopin så måste vi få med oss resterande västvärlden med, Sverige besitter en ganska liten del av världens tillgångar, sett till helheten.

    Det säger ju sig självt att om vi som ensamt land i hela Europa öppnar gränserna till hela världen så kommer vi som land bli tvingade till att sluta ge sociala bidrag, csn, gratis utbildning, garanterad bostad mm till våra invånare. = Hungersnöd, fattigdom, krig? Jag vet inte, men sett historiskt sätt och nutida, så har hunger och fattigdom varit en ständig ingrediens i konflikter världen över.

    Även om du är missnöjd med Sveriges invandringspolitik så är vi trots allt bland de mest frikostiga i EU. Jag tycker att du främst borde rikta dina vapen mot andra medlemsländer, just för att med deras hjälp så skulle det vara praktiskt möjligt att öppna upp mera för omvärlden, eller åtminstone dela med sig av resurserna och hjälpa de länder på fötter som har det värst. Jag tror de flesta invandrare har mer kärlek till sitt hemland än Sverige på olika sätt, varför inte rikta fokus på att bota fattigdomen i U-länderna istället för att sprida fattigdomen som jag tror är risken om du blev enväldig härskare 🙂

    Mvh

    Gilla

   2. Micael, det finns alltid en orsak varför man tvingas att tvångsutvisa en som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Varken du eller jag har relevant information om varför man gör det. Anarki är inte ett alternativ för mig och bör inte heller vara det för någon som vill vara en som vill följa apostlarnas undervisning.
    Naturligtvis skall vi hjälpa människor i nöd, men de som är i verklig nöd är inte så rika att de kan betala en mindre förmögenhet till människosmugglare för att att sig hit.
    De invandrare som begår allvarliga brott skall naturligtvis utvisas.
    Jag tillhör nog de som varit mest involverade att hjälpa nyanlända flyktingar då den första vågen kom till min hemort, både muslimer och kristna.
    SÅ (är det) 🙂

    Gilla

    1. Hej SÅ!

     Jag har insyn i flera enskilda fall men när det gäller generella diskussioner om migrationspolitiken är det lagarna man får utgå från. Och invandringslagarna behandlar människor olika beroende på deras ursprung: det är fri rörlighet inom EU medan det är förbjudet att komma till Sverige från Syrien för att söka asyl. Samtliga syrier som kommit till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd har tagit sig hit illegalt, genom en släkting eller genom att först leva illegalt i USA, se http://www.dn.se/nyheter/varlden/syriska-flyktingar-tar-vagen-via-usa-till-sverige/ Människosmugglare är helt enkelt mångas enda chans att ta sig hit, och det gäller inte bara Syrien utan de flesta utvecklingsländer. Dessa smugglare är mycket olika, vissa tar hutlöst betalt, andra kräver mindre summor, vissa gör det t.o.m. gratis.

     Eftersom Sverige förbjuder vissa att komma hit för att söka asyl bryter vi mot FN:s deklaration mot de mänskliga rättigheterna som säger att det är en mänsklig rättighet att söka asyl (UDHR artikel 14). Därtill är asylrätten väldigt begränsad, den gäller skydd från förföljelse och krig men inte fattigdom, som många gånger är minst lika destruktivt och kan leda till döden. Om en svårt sjuk söker asyl i Sverige kommer Migrationsverket utvisa honom/henne om vården finns tillgänglig i hemlandet oavsett om han/hon har råd med den eller inte http://www.dn.se/nyheter/sverige/kyrkan-vill-stoppa-utvisning-av-svart-sjuka/ Eftersom samtliga som söker asyl kommer från utvecklingsländer plågas deras hemmiljöer av fattigdom: oavsett deras personliga socioekonomiska status är sjukvården kass, skolgången kass, arbetslösheten stor, och så vidare. Så alla som flyr HAR skäl, annars lämnar man inte sitt liv och hem för att komma hit.

     Sen att använda utvisning som straff för brott för utrikes födda är diskriminering på högsta nivå – alla ska ju vara lika inför lagen. Det värsta straffet svenskar kan få är att vara inlåsta på ett ställe med skön säng, TV och god mat, medan afghaner i så fall kan hamna i världens fattigaste och farligaste land utan försörjning eller någon som helst hjälp. Det är oproportioneligt, inte minst om det finns en hotbild mot dem. Därtill är det ett sjukt dåligt sätt att bekämpa brott på – risken för återfall borde snarare öka om vi skickar folk till fattiga och farliga länder där rättsäkerheten är mycket sämre.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

  2. SÅ Gerdvall

   ”god portion ungdomlig omognad”

   Tycker inte det är relevant då det finns människor i din ålder som propagerar exakt för det Micael gör. Det kallas härskarteknik att förminska sin meningsmotståndare. Sällan skådat någon i Micaels ålder som brinner så intensivt för något man tror på, och som engagerar sig så mycket.

   Du tror ju inte ens att Jesus är Gud, kanske du som behöver skola om dig

   Gilla

 3. Tack för ett bra inlägg Michael!
  Jag tycker det är förvånansvärt att kristna människor kan värna så mycket om de ofödda och samtidigt se på att hundratals människor obarmhärtigt tvångsutvisas varav många till döden.

  Gilla

  1. Carl, är det fel att värna om de ofödda? Man får nästan intrycket av det i din jämförelse

   Gilla

  2. Man kan ju även vända på det,

   Jag tycker det är förvånansvärt att kristna människor kan värna så mycket om de utlandsfödda och samtidigt se på att tusentals människor obarmhärtigt aborteras.

   Gilla

   1. Visst kan men det, men denna blogposten handlade om civil olydnad för att förhindra utvisning och om vår orättvisa värld. Jag tänker exempelvis på det det omtalade kristna värdepartiet som driver den ena frågan men inte den andra.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s