Hur ska man urskilja falska profeter?

Paulus skriver: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:19-22). Vi ska inte släcka Anden, vi ska inte uppfatta Sveriges brist på mirakler som något naturligt normaltillstånd utan som en brist. Vi ska inte förakta några profetior, hur konstiga de än må låta för våra öron. Men vi ska pröva allt. Vi ska inte tro att något är från Gud bara för att nån säger det. Vi måste pröva gentemot Skriften, alltid. Och så behåller vi det goda och förkastar det onda.

Att inte släcka Anden innebär inte att vi ska legitimera allt som sker i Andens namn. Tvärtom, Paulus säger ju att vi inte ska förkasta profetior och att vi ska pröva allt. Dvs. vi ska varken kasta saker i papperskorgen direkt  eller svälja saker med hull och hår. Det finns definitivt ett stort behov av att pröva karismatiska rörelser och ledare. Däremot är jag kritisk till de urskiljningskriterier som används av många av internets kristna urskiljare.

När Bibeln talar om att urskilja falska andar står det att vi ser det i och med att falska profeter bär dålig frukt och är oförmögna att bära bra frukt (Matt 7:15-20). Detta förtydligas med att miraklerna spelar underordnad roll, det viktiga är om man gör Faderns vilja (vv. 21-23). Eftersom frukt används av Johannes döparen som bild för goda gärningar (Luk 3) och av Paulus som de karaktärsdrag Anden ger (Gal 5) är det rimligt att tolka detta som just gärningar och karaktärsdrag – hela Bergspredikan handlar om vilka gärningar Jesu lärjungar ska göra.

Det går inte att säga att frukt skulle innebära ”manifestationer”, hur folk reagerar på andlig närvaro, och i synnerhet säger inte Bibeln att vi i urskiljningen ska jämföra kristnas beteenden med ickekristna för att försöka hitta paralleller. Tvärtom förutsätts det i Bibeln att demonerna efterliknar Andens verk, men som sagt saknar de den goda frukten, de goda gärningarna och karaktärsdragen.


Förutom detta urskiljningskriterium nämner Nya Testamentet ett annat väldigt viktigt, nämligen bekännelsen till Jesus: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,  och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.” (1 Joh 4:1-3) Paulus säger till och med ”Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.” (1 Kor 12:3).

Om någon helhjärtat bekänner Jesus som Herre kommen i köttet så är det alltså ingen falsk profet. Liberalteologerna i Svenska kyrkan som vill införa New age i kyrkor och som inte tror att Jesus är vägen till Gud – där har vi folk som kan vara falska profeter. Likaså kristna häxdoktorer i Sydafrika som tillber både Jesus och förfäder och kastar förbannelser på folk de inte gillar. Men karismatiker som älskar Jesus är inte falska profeter.

Däremot kan de vara, som Lars Gunther uttrycker det, felande profeter. Kristna är inte perfekta, att vi kan göra misstag. Att vara en falsk profet är en väldigt allvarlig anklagelse eftersom Bibelns bruk av termen gäller folk som vill ont, som är ”gudlösa” enligt Jer 23, ”ohederliga arbetare” enligt 2 Kor 11:13 eller ”vargar i fårakläder” (Matt 7:15). Det här handlar inte om uppriktiga pastorer som begår misstag, utan människor som infiltrerar kyrkan med målet att förstöra den. Och såna människor finns, tro mig, men de älskar inte Jesus.

8 kommentarer

 1. Micael skriver: ”Men karismatiker som älskar Jesus är inte falska profeter.” SLUT CITAT

  Jag tycker det är typiska nutida karismatiker Jesus talar om med följande ord:
  ”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” Matt 7:21-23

  Berndt Isaksson

  Gilla

  1. Hejsan Berndt!

   Det verkar finnas en spänning mellan Matt 7:21-23, där de falska profeterna kallar Jesus för Herre, och 1 Kor 12:3, där Paulus säger att man inte kan kalla Jesus för Herre utom i kraften av den Helige Ande. Denna skenbara motsägelse kan lösas i och med att vi inser att vem som helst förstås kan SÄGA Herre om Jesus, inklusive en satanist, men om man MENAR det och verkligen tror på Jesus som Herre – då är man ingen falsk profet. Återigen, folk inom exempelvis Svenska kyrkan som inte tror på Jesu exklusivitet oroar jag mig mer för än karismatiker som älskar Jesus.

   För som jag skriver ovan så är kontexten i Matt 7 och hela Bergspredikan att vi ska göra goda gärningar. I princip allt Jesus säger i Bergspredikan handlar om att vi ska göra goda gärningar. Därmed är Hans poäng i Matt 7 att dessa goda gärningar är det vi ska leta efter när vi urskiljer profeter – sanna profeter bär bra frukt, falska bär dålig frukt. Det är i den omedelbara kontexten Jesus talar om folk som kallat Jesus Herre med sin mun men som inte gjort Hans Faders vilja – de har inte gett till de fattiga, eller älskat sina fiender, eller behandlat andra som de själva vill bli behandlade, därmed bär de inte god frukt och därmed är de falska profeter. MEN utifrån 1 Kor 12:3 kan dessa omöjligen vara människor som verkligen tror på Jesus som sin Herre och älskar Honom. Återigen, falska profeter är, bibliskt sett, människor som egentligen inte älskar Jesus och som aktivt VILL förstöra kyrkan genom att sprida irrläror.

   Gilla

   1. Micael

    Matt 7:21 ” 21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.”

    Jag har för mig att jag läst att just uttrycket ” Herre ” repeterat två gånger, ” Herre , Herre ” betyder att det är en genuin tro på bibelns Gud som åsyftas. ( Ska säkerställa denna info, återkommer om detta..)
    Tycker att Matt 7:21-23 visa klart och tydligt att det inte räcker med att bekänna Gud , och att det sker övernaturliga mirakler och andeutdrivning är inget kvitto på att det var Guds Helige Ande som var involverad, eftersom i vers 23 så säger Jesus: ” Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

    Bibeln säger ju även att även de utvalda kommer att bli bedragna, så det handlar ju såklart om människor som verkligen har en genuin tro

    Mark 13:22-23

    ”. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. ”

    Jag tycker det är glasklart , det handlar om att göra Herrens vilja,
    Såg en predikan med Zac Poonen igår, där broder Zac beskrev hur Jesus gjorde sin Faders vilja. Han berättade om exemplet i Apg 3, där Petrus botar en lam man i Jesu namn.
    Det Zac visade på fick mig att haja till , Jesus gick ju förbi där ganska många gånger utan att bota denne man. Varför? Jo för att det var inte Faderns vilja, i och med att Petrus senare botade den mannen kom typ alla människor på plats till tro.

    Man hör ju idag så många säga att Gud vill hela ”alla”, bota ”alla” sjuka osv osv. Nej det stämmer inte, inte om man ska tro bibeln i alla fall.

    2 kor 12:7-10

    ” 7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

    :.ah hursom kanske bättre att låta Zac berätta själv än att jag försöker efterge halvdana förklaringar 🙂

    mvh

    Gilla

    1. Hejsan Samuel!

     Som sagt finns det en spänning mellan Matt 7 och 1 Kor 12 som man måste ta på allvar. Om det vore som du säger, att människor kan ha en uppriktig tro på Jesus som Herre men ändå vara falska profeter som inte kommer in i Himlen, då blåljuger Paulus i 1 Kor 12:3. Det går inte att förena en sådan tes med tron på att Bibeln är sann, för det skulle gå emot 1 Kor 12:3. Samtidigt går det inte att säga att bara genom att schablonmässigt säga ”Jesus är Herre” utan djupare mening så är man frälst enligt 1 Kor 12:3, eftersom Matt 7 talar om folk som tilltalar Jesus som Herre men som inte blir frälsta, just för att de inte gör Faderns vilja – de följer inte Bergspredikan. Denna spänning behöver tas på allvar.

     Guds välsignelse!

     Gilla

 2. 1- Jag tror inte att alla falska profeter är medvetna och aktivt vill sprida irrläror, det finns nog de som är övertygande om att de står i det godas tjänst.
  2- Hur prövar man profetior vars facit man bara kan få i framtiden? Hur prövar man profetior som handlar om andliga skeenden långt bortom vår horisont? Hur prövar man profetior som är vaga, kan tolkas på många olika sätt?

  Gilla

 3. Detta är budskap om falska profeter är så stark altuelt runt hela norden och at skilja rätta ande från falske behövs bibel till hjälp och ,att har gåva till att skija vilken ande är, som påverkar och att bära god frukt och att har kärlek till varandra ,.Så vi har glädje ,att leva in rätta tron med ledning av den Helig Ande och erkänna Jesus blod i frälsning är viktigt,tack med välsignelse ,keijo södertälje

  Gilla

 4. ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.” (1 Joh 4:1-3)

  – De flesta som läser denna text förstår inte vad den säger. På ren svenska betyder det att den sanna bekännelsen av Jesus är att han är den Smorde som kommit som människa. Den som har en annan bekännelse av Jesus är enligt Johannes inte från Gud. Därmed hamnar kyrkofäderna bland de som felaktigt bekänner Jesus. Observera, Johannes skrev inte att den sanna bekännelsen var att Jesus är Gud & människa utan att han är en människa. Medlaren är enligt Paulus en människa (punkt slut), därför är Paulus inte en villolärare. 🙂
  Mvh

  Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s