Egendomsgemenskap i praktiken

Spontan lovsång i New Creation Hall, Jesus Armys äldsta kommunitet
Spontan lovsång i New Creation Hall, Jesus Armys äldsta kommunitet

Det är så otroligt roligt att se hur egendomsgemenskap fungerar i praktiken här i Jesus Army, till den grad att jag faktiskt kände mig engagerad inför kyrkans årsmöte där kommuniteternas ekonomi gicks igenom. Mike, som har ekonomiskt ansvar i såväl kommuniteterna som i hela kyrkan och dess företag, har gett mig och Frida en detaljerad redogörelse för hur det går till när man går med i en kommunitet, vad det innebär att vara med och vad som händer när man lämnar.

Det första steget mot att bli kommunitetsmedlem är förstås att gå med i kyrkan, haka på en av de 40 olika kommunitetshusen och vara med på deras aktiviteter, bygga relationer och vänskapsband och söka Guds närvaro. Om du efter en viss prövotid fortfarande vill vara med hoppar du in i kommuniteten och får del i den gemensamma kassan, ”the common purse”, samtidigt som du ger din eventuella inkomst till denna kassa. Ditt eget kapital måste du dock behålla minst ett år, ibland upp till tre, innan du kan ge allt till kommuniteten och på så sätt helt och hållet faktiskt sälja allt du äger (Matt 19:21, Apg 4:34).

Hallen i Holy Treasure, Jesus Armys kommunitet i Kettering där jag och Frida bor
Hallen i Holy Treasure, Jesus Armys kommunitet i Kettering där jag och Frida bor

I kommuniteten får du mat, kläder, tillgång till bil och annat du kan tänkas behöva. Du får också lite fickpengar, omkring tio pund i månaden. En eller två i kommuniteten är ekonomiansvariga, och alla inkomster och utgifter redovisas öppet. Det fungerar ungefär som en ideell förening.

Allt överskott från kommuniteterna går till en nationell Community Trust som sköter saker som renovering av fastigheter, inköp av möbler och bilar, med mera. På så sätt försöker man se till att det råder ekonomisk jämlikhet inte bara inom kommuniteterna utan också mellan dem. Pengarna som denna fond får in från kommuniteterna är ungefär två miljoner pund per år.

Huw, Patrick och Mike i köket. Patrick och Mike bad för mig när jag blev andedöpt här för fyra år sedan
Huw, Patrick och Mike i köket. Patrick och Mike bad för mig när jag blev andedöpt här för fyra år sedan

Om du vill lämna kommuniteten pratar du förstås med pastorn om varför, och om du har bestämt dig får du helt enkelt flytta ut och behålla din inkomst själv i fortsättningen. Det kapital som du placerade när du flyttade in får du tillbaka. Om du inte placerade något kapital ger kyrkan i regel ett bidrag för att hjälpa dig hitta en ny bostad, betala första hyran och köpa in möbler.

Omkring 500 av Jesus Armys medlemmar bor i dessa kommuniteter. Och det fungerar – flera har levt så här i decennier. En man sa till mig exalterad: ”I haven’t seen a bill in thirty years!” Många hemlösa och arbetslösa har fått stor hjälp genom kommuniteterna och företagen (som för övrigt säljer saker som ekologisk mat och grön energi och där alla, från VD:n till städaren, har samma lön).

I mitt huvud processar jag nu närmast ständigt hur vi ska kunna bygga något liknande i Sverige. För det första krävs den Helige Ande i stora mått. För det andra krävs lärjungar som är överlåtna till Jesus och hans kyrka, inte som ett kortvarigt projekt på några år utan för resten av livet. Där är jag både orolig och hoppfull – är det något som kyrkan har brist på idag så är det överlåtelse och lojalitet, samtidigt så blev jag positivt överraskad när jag hörde att Jesus Army har 900 ”covenant members”, som lovat att vara en del av kyrkan förhoppningsvis livet ut, och 500 av dem bor som sagt i kommunitet – en majoritet! Om vi som vill vara överlåtna en nytestamentlig församling finner varandra är det alltså ingen omöjlighet att vi kan bygga en kommunitet med egendomsgemenskap – det funkar i Storbritannien, så varför inte i Sverige?

18 kommentarer

 1. Det låter fantastiskt. Får ni det att fungera? Såg en dokumentärfilm en gång om ett försök till egendomsgemenskap i ett litet socialistiskt samhälle, men det gick till slut inte att genomföra det där. Människor började behålla saker för sig själva och när misstanken väl vaknat så dröjde det bara någon vecka till dess hela samhället kollapsat. Hoppas att Jesus gör skillnad i det avseendet!

  Gilla

  1. Hej Klaus!

   Ja, det fungerar mycket bra. Jesus Army har som sagt hållit på i 40 år, därtill finns det ju kloster i den katolska och ortodoxa världen som haft egendomsgemenskap i hundratals eller till och med tusentals år. Även inom protestantismen finns många rörelser som praktiserat egendomsgemenskap väldigt länge, såsom hutteriterna. Jag kan rekommendera Pilgrims of a Common Life av Trevor Saxby som går igenom egendomsgemenskapens historia i kyrkan: https://www.jesus.org.uk/shop/pilgrims-of-a-common-life

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 2. Låt oss före ett (h)ärligt samtal.

  Skulle man kunna kalla detta för kommunism, eller är det att föra in en annan ideologisk agenda som fördärvar den första kyrkans praktik av egendomsgemenskap?

  Jag har följt din blogg i närmare ett år nu och finner mycket input från den. Ännu står jag dock kvar på tänkar-stadiet och funderar över vad som är visdom och vad som är dårskap. Det finns klart aspekter i de flesta ställningstaganden som är värda att ta vara på. Jag har även följt din debatt på Dagen, så jag menar mig vara rätt så insatt i var du står i frågan om församlingens idealbild av att vara en total egendomsgemenskap.

  Men var går gränsen mot kommunism? Kommunism som ett fråntagande av den personliga friheten till förmån för auktoriteten.

  Gilla

 3. En skillnad är väl att den kristna egendomsgemenskap en är frivillig, medan kommunismen tvingar.

  Gilla

  1. På Berndt Isaksson blogg härjar en domedagsprofet i form av S-E Sköld. Hur kommer han in i egendomsgemenskapen? Vad har han att erbjuda istället då de gamla pingstvännernas lära inte höll måttet? Vad har hänt med den idag?

   Har Sköld och Isaksson övergett tillbedjan av tre gudar? Isåfall, Halleluja, Prisat vare Herrens namn, vilket är Herren Jesus Kristus.

   Kanske dessa herrar börjar praktisera vuxendopet i Jesu Kristi namn. Apg.2:38-39.

   OBS! Varning för lärare som sliter sönder det lilla som finns kvar inom kristenheten.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

    1. Treenighetsläran och den Athanasiska trosbekännelsen!

     Den Athanasiska trosbekännelsen har sina rötter djupt förankrad i den ursprungliga läran om tre personer i gudomen. Den bekännelsen stämmer inte med varken lärjungarnas eller de efterkommande fädernas syn på Gud. Ta ex. Irenaeus.

     I den Athanasiska trosbekännelsen tror man att:
     ”En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
     Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.”

     Irenaeus samt bibeln talar aldrig om att Sonen är oskapad. Det är bara Fadern som är det.
     Bibeln säger att Sonen är enfödd, förstfödd och detta från evighet.

     Irenaeus säger följande att i ”Bevis för den apostoliska förkunnelsen”

     ”Det finns bara en Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, skapare av allting, och över honom finns ingen annan Gud och efter honom ingen annan gud. Fadern är oåtkomlig för det skapade.
     (OBS! Fader är oskapad)

     Vidare säger han om Sonen:
     ”Guds Ord, Guds son, Kristus Jesus, vår Herre är född av Fadern före skapelsen. Eftersom Ordet grundar, dvs. ger kroppslig gestalt och verklig existens, men Anden skapar ordning och formar makternas mångfald, kallas Ordet med full rätt Guds Son och Anden hans visdom.”
     (OBS! Sonen är född före skapelsen)

     Ett tydligt fel i den Athanasiska trosbekännelsen är att man likställer Fadern och Sonen som oskapade. Sonen har däremot utgått ifrån Fadern och det blir en helt annan sak.
     Den Athanasiska trosbekännelsen är lika mycket avgudadyrkan som den ursprungliga läran som blev formell vid Nicea 325. Den har utgått från samma falska källa, från Babylons källa som accepterade en dyrkan av många gudar.

     För en sann troende ljuder fortfarande det skrivna Ordet i Mosebok.
     ”Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.” (5 Mos.6:4)

     Pingstväckelsen fick nästan tag i hela sanningen, dock såg de aldrig hela sanningen o vem Herren ”ÄR”, för Jesus ”ÄR Han”

     Frid
     lärjungen

     Gilla

     1. Ursäkta en lite fråga… hur kan vi veta att bibelns texter stämmer och framför allt, att det är guds egna ord?? Bibeln har översats och bearbetats av människor sedan de ursprungliga manuskripten skrevs.

      Sen hur man ska tolka texterna. Ni är ju inte överens! Om bibeln är en så viktig text, hur kan man då tolka den så olika??

      För att inte säga hur svårtillgänglig den är. Guds ord måste väl vara lätt tillgänglig för alla människor?? Men faktum med så har större delen av männskligheten genom tiderna inte haft en chans att själva ta del av texterna utan fått förlita sig på vad andra ansett om dom.

      Känner ni inte att det är något som inte stämmer??

      Gilla

      1. Jon, du har bra funderingar över detta ämne. Gud vill ju upplysa oss om sanningen, vilket skrevs ner av heliga män som var inspirerade av den Helige Ande. Det är vad bibeln själv säger. Gud har inget att dölja, men den onda kraften vill inte att vi får tag på hela sanningen. Därför är utgångspunkten bra som du kommit fram till, nämligen att söka efter den version av Guds Ord som överensstämmer mest med Guds egna Ord.

       För att göra en historia kort så rekommenderar jag dig King James bibel eller Reformationsbibeln. Under den tidiga församlingstidsåldern var man mån om att samla ihop de skrifter som var i omlopp. För att vara säker på att rätt lära förkunnandes efter apostlarnas tid, så hänvisade man ofta till dem, som man hade träffat personligen.
       Johannes som skrev evangeliumet m.fl. skrifter hade Polykarpos som lärjungen, som i sin tur hade Irenaeus som lärjungen.

       Just Irenaeus skrifter har haft ett stort inflytande för kristendomens utveckling. Tyvärr började man relativt tidigt komma underfund om andra läror, vilket ledde fram till den lära som slogs fast efter de första koncilerna.

       Skulle kyrkor och samfund strikt följa de tidiga fädernas skrifter, då skulle hela Guds Ord kunna förstås av människor idag.

       Sammanfattning: Vi behöver komma tillbaka till den apostoliska förkunnelsen. Pingsrörelsen är närmast, men det fattas bitar, då det fortfarande har läror som kommer från Babelsbygge (katolicismen)

       Herren är En och det är Jesus. Dopet ska ske i namnet och inte titlar enl. Apg.2:38-39.

       Guds frid
       lärjungen

       (OBS! Irenaeus levde mellan åren 130-202. Irenaeus skrift ”Bevis för den apostoliska förkunnelsen” finns på svenska i den kristna bokhandeln. Jag rekommenderar att läsa den först och sen jämföra med Reformationsbibeln)

       Gilla

      2. Hej Jon!

       Det finns över 5000 manuskript av Nya Testamentet på grekiska, 10 000 på latin och över 9000 på andra språk. http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament#Textual_variation Det är väldigt få bibelforskare som ifrågasätter att de bästa grekiska NT vi har idag skiljer sig märkvärt från vad som ursprungligen skrevs. Debatterna handlar snarare om vem som skrev vad och hur lång tid det tog innan det skrevs ner. Dock är det få som ifrågasätter att NT:s böcker skrevs senare än tidigt 100-tal, vilket i jämförelse med andra antika historiska verk är väldigt tätt inpå.

       När det gäller Gamla Testamentet råder större tvister om tillkomsthistoria, författarskap, ålder med mera, och jag hinner inte gå igenom allt detta här. Flera av tvisterna grundas i om man har en sekulär, naturalistisk bibeltolkning – där en profetisk beskrivelse av en händelse innebär att den redan inträffat – eller om man har en religiös, supernaturalistisk bibeltolkning där man menar att det faktiskt kan röra sig om en profetisk förutsägelse.

       Sen ser jag inte frånvarandet av konsensus om Gud som ett bevis eller ens tecken på att Gud inte finns. Faktum är ju att Bibeln själv säger att alla inte kommer ta emot Ordet (Matt 13), och att det kommer komma kristna som inte håller sig till sanningen (Gal 5:7), så att framställa konsensus som ett krav på att kristendomen skulle vara sann går emot själva kristendomen.

       Sen är Bibeln världens mest lästa bok, översatt till tusentals språk, så så värst svårtillgänglig är den inte. Den kristna ström som växer mest är pentekostal och karismatisk kristendom, där man har en hög syn på Bibeln men också fäster stor vikt vid tecken och under, profetiska tilltal och syner. När jag var i Sydafrika mötte jag en kyrka som uppväckte döda och drev ut demoner, och även om få av dem var professorer i exegetisk teologi visste de att Jesus ger evigt liv och botar sjuka. Och det är vad evangeliet handlar om.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. Hej Micael.

        Problemet är väl ofta att grundmanuskripten saknas vilket innebär att vi inte vet om det som kom med i bibeln är de ursprungliga. Sen vet vi att det finns passager i de fyra evangelierna som saknas i tidiga manuskript. Är dessa passager av underordnad betydelse?

        Detta har dock underordnad betydelse anser jag.

        Vad som är lite värre, bibelns texter skrevs för 2000-3500(?) år sedan. När jag läser hur människor tolkar bibeln så tar man sällan hänsyn till detta utan tolkar det som om den var skriven i nutid.

        Men det finns ett ännu värre bekymmer med hela upplägget om att gud ska sprida sitt ord via bibeln. Du skrev:
        ”Sen är Bibeln världens mest lästa bok, översatt till tusentals språk, så så värst svårtillgänglig är den inte.”

        Tyvärr så har du helt fel där. Detta gäller för dagens värld. Men hur var det på 1800 talet? 1500 talet? 1000 talet?? 500 talet??

        Hur var det med böcker förr?? Det var dyrgripar som knappast fattiga människor hade råd med. Sen spelade det knappast någon roll då läskunnigheten i världen var låg och kanske obefintlig. Kontakten mellan kulturer och kontinenter var liten. Men vad många idag menar är att vi måste följa bibeln. Man funderar på vad som är bibliskt och inte bibliskt och slår ner på allt som inte finner något stöd i bibeln.

        Sen har vi idag människor som är analfabeter. Hur ska de kunna ta del av guds ord? De är hänvisade till vad andra berättar för dem.
        Vi har människor med olika begåvningsnedsättningar. Hur ska dom kunna ta reda på och förstå vad i bibeln som är relevant och vad som vi inte ska ta hänsyn till idag?

        Ser inte du också ett stort problem här?

        Gilla

        1. Hallå igen 🙂

         Som sagt är det få som ifrågasätter att det grekiska NT vi har idag skiljer sig märkvärt från hur böckerna skrevs från början. Som sagt, vi har tusentals manuskript från antiken, och bara bibelcitat från tidiga kyrkofäder kan rekonstruera stora delar av NT. Så varken liberala eller konservativa bibelforskare ifrågasätter texten, däremot finns som sagt olika åsikter om författarskap, tillkomst osv.

         Det finns två passager som modern bibelvetenskap inte tror fanns i de ursprungliga evangelierna, slutet av Mark 16 samt Joh 8:1-11. Detta markeras ofta i moderna bibelöversättningar med klamrar eller liknande. Det är dock inget kristendomen står och faller på – uppståndelseberättelser formulerades så tidigt som med Paulus på 50-talet iom 1 Kor 15, och berättelsen om hur Jesus vägrar utföra dödsstraff rimmar väl med hans övriga undervisning (sen behöver en senare inkludering inte nödvändigtvis betyda att berättelsen är falsk, bara att den framför allt framförts muntligt).

         Sen är Bibeln som sagt viktig men allra viktigast är förstås den Helige Ande och det personliga mötet med Jesus. Guds uppenbarelse kommer i sin fullhet genom Jesus Kristus, och därför är de profetiska skrifter som förutser Hans tillkommelse och de skrifter som berättar om Jesu liv och ord heliga för oss. Men Jesus kan möta människor direkt, som Han mötte Paulus. Min vän Surprise Sithole i Sydafrika blev kristen långt innan han hade läst eller hört om Bibeln, http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/06/25/the-life-of-surprise/ Guds röst väckte honom mitt i natten, och han predikade evangeliet och botade sjuka utan att någonsin ha läst Skriften. Min vän Elias blev också frälst genom att Jesus uppenbarade sig direkt, utan Bibel, https://helapingsten.wordpress.com/2012/12/09/elias/

         Sen har dessa bett om att få tag på biblar för att lära sig mer. Broder Yun berättar i sin biografi den Himmelska mannen att han bad om att få en bibel under den kommunistiska förföljelsen i Kina, och fick den på ett extraordinärt sätt. Anden och Ordet verkar tillsammans, är min övertygelse.

         Guds frid!

         Gilla

       2. Micael, kristen tro bygger helt på judisk tradition. Den bygger på att den hebreiska bibelns hebreiska ord betyder just vad judarna traderat att de betyder. Det s k NT bygger i sin tur på Tanach , den hebreiska bibeln. Svårsmält för vissa, men de facto sant.

        Info för andra: Den första bibelöversättningen gjordes av Tanach till grekiska och den gjordes av judar ca år 200 f Kr. Den kallas Sepuaginta.

        Gilla

 4. Hur är teologin/undervisningen i övrigt? Jag har anat att många protestanter som vill vara radikala på områden som egendomsgemenskap, pacifism, m.m. ofta har en tendens att bli vad som i folkmun kallas liberal på områden som sexualetik och Kristi kors.

  Gilla

  1. Hej Carl! Jesus Army är väldigt bibeltrogna, och på vissa punkter mer konservativa än mig. Temat på konferensen de hade förra helgen var ”The Cross in the Centre”. Den uppdelning mellan evangelisk karismatik å ena sidan och radikal aktivism å andra sidan som tyvärr ofta råder i kyrkan finns inte där. Samma sak gäller rörelser som Iris Global och den karismatiska anabaptismen.

   Guds välsignelse!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s