Varför stödjer kristna Alliansen?

alliansenImorgon är det val, och båda våra kära kristna dagstidningar berättar vad vi kristna bör göra då. Dagens ledarsida varnar oss för att vara soffliggare utan ber på rösta på det parti som vi framför allt delar ideologi med, som tänker som oss i vissa sakfrågor och möjligtvis, i sista hand, som gynnar oss personligen. Världen idags ledarsida är lite mer frispråkig: det kristna sättet är att rösta borgerligt – rädda alliansen! Detta baserar Lukas Berggren på att de tre viktigaste frågorna enligt honom är familjen (i klartext: få pappamånader och mycket vårdnadsbidrag (för framför allt kvinnor)), religiösa friskolor och att handla varor från Israels ockuperade områden.

När det gäller religiösa friskolor tenderar jag att hålla med Berggren, även om det finns risk för att dessa försvårar missionen och ökar segregering så bör de inte förbjudas. Men hur blev de andra två frågorna självklara kristna  ställningstaganden? Den kristna sionismen som blundar för Israels ockupationspolitik har jag kritiserat i många blogginlägg, och hur i hela världen kommer man fram till att det är okristet att pappor och mammor tar lika mycket tid till sina barn? Vill man forcera kvinnor till mindre lönearbete och därmed mindre inkomst i Jesu namn?

Världen idag är proppfylld med annonser och debattartiklar från kristdemokrater (och en del kristna värdepartister), så få argument kan rucka på deras övertygelse. Men deras och andra kristna konservativas propaganda funkar: de flesta frikyrkokristna röstar på alliansen, särskilt KD. Jag visade dock i denna debattartikel för inte så länge sen att KD:s värderingar och ideologi skiljer sig väldigt mycket från vad Jesus, apostlarna och den tidiga kyrkan ansåg om rikedom, fattigdom, krig och fred.

Grejen är ju att när jag ser på Jesus så ser jag en i högsta grad politisk kung som proklamerar sitt valmanifest för Guds Rike och som hjälper folket i praktisk handling med den Helige Andes kraft. Hans Rike är inte av den här världen (Joh 18:36), det bygger på tjänande istället för härskande (Matt 20:25-26) och ickevåld och fiendekärlek istället för våld och vapen. De tidiga kristna ville inte organisera en väpnad revolution mot överheten utan underordnae sig den: samtidigt byggde man ett eget kyrkligt samhälle under maktmännens radar där man hade allt gemensamt så att ingen led någon nöd (Apg 2:42-47).

Det här är sjukt stor kontrast mot Mikael Oskarssons (KD) valaffisch som täcker nästan hela Uppsala dessa dagar, som utropar ”För familjen, företagandet och försvaret!” Jesu valaffisch hade snarare varit ”För alla, egendomsgemenskap och fiendekärlek”. Men det som många kristdemokrater påstår är att vi ska skita i Jesus när det gäller politik. Vi kan inte bygga ett samhälle på Bergspredikan, påstår de. Samtidigt så säger de att de står för kristna värderingar, och lockar kristna genom att försvara kristna friskolor, kämpa för kristna i Irak och ge skatteavdrag för gåvor till bland annat kristna organisationer (och notera, jag tycker inte att något av det är dåligt). Varför insisterar man då på att det inte är kristen politik och att man inte kan ta hänsyn till Jesus? Jo, för att Jesus, radikalt går emot deras politik på många punkter, och samtidigt som man säger sig stå för kristna värderingar ber man kristna blunda för Jesu värderingar för att de inte ska drabbas av insikten att KD på flera punkter inte står för kristna värderingar.

Jag har engagerat mig för fred och rättvisa i sju år, nästan lika länge som jag har varit frälst. Bakgrunden till det var att Gud talade till mig starkt en dag när jag läste Bibeln – jag insåg att jag var den rike unge mannen i Matt 19 som sprang ifrån Jesus när Han sa åt mig att sälja allt jag har och ge pengarna till de fattiga, men tog ett beslut den dagen att ge upp mitt eget för att leva för andra och bekämpa klyftan mellan rika och fattiga. Jag började med att engagera mig för fattiga i utvecklingsländer, jag började ge pengar till organisationer, engagera mig som aktivist i Diakonia och började läsa utvecklingsstudier på Uppsala Universitet. Senare öppnades mina ögon för miljö och klimat – jag såg att det var frågor som inte bara rörde plantor och djur (som jag ärligt talat inte hade så stort engagemang för) utan drabbade de fattiga i väldigt hög grad – fler dör av miljöförstöring än av sjukdomar i utvecklingsländer idag. Jag blev vegetarian, bestämde mig för att aldrig ta körkort och förespråkade enkel livsstil.

Detta bottnar helt och hållet i min efterföljelse till Jesus. Jag fick inte dessa idéer från Vänstern eller Miljöpartiet. Jag fick dem inte från någon hippiepredikant eller kommunist. Jag fick dem från Jesus. Han som var hemlös (Luk 9:58) och praktiserade egendomsgemenskap med sina lärjungar (Joh 13:29), Han som sa att de fattiga var saliga men som ropade verop över de rika (Luk 6:20-24), Han som sa att vi inte ska samla skatter på jorden utan leva som fåglar och liljor i enkelhet och miljövänlighet (Matt 6). Och Han sa som sagt att vi ska älska våra fiender och vända andra kinden till, och jag såg i den tidiga kyrkohistorien hur kyrkan de första 250-300 åren var pacifistisk och förespråkade enkelhet och egendomsgemenskap, så därför kombinerade jag mitt engagemang för ekonomisk utjämning och enkel livsstil med att argumentera för nedrustning, stopp på vapenexporten till diktaturer, och jag har vävt in studier i freds- och konfliktvetenskap i mina utvecklingsstudier på universitetet.

Not my Jesus
Not my Jesus

Alliansen har regerat under hela denna tid. Som profetisk aktivist har jag känt ett behov av att både be för överheten och även kritisera den när den skadar de fattiga och förtryckta som jag i Jesu efterföljd kämpar för. Och det har funnits en hel del att kritisera, för jag tror att om vi är riktigt ärliga måste vi nog erkänna, oavsett vilket ”block” vi sympatiserar med, att Alliansen har prioriterat ekonomi, jobb för svenska medborgare och svensk vapenexport snarare än miljö, ekonomisk utjämning och utvecklingsländers behov.

Det är tydligt att regeringen inte är särskilt intresserade av rikedomsbekämpning, och då får man inte någon effektiv fattigdomsbekämpning heller. Om alla levde som svenskar skulle det krävas tre jordklot. 20% av jordens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser. De rika länderna orsakar klimatförändringar medan de fattiga tar smällen. Och Alliansen har bidragit till detta väldigt mycket, genom att öka vattenfalls utsläpp och urholka biståndet, inte stoppa kapitalflykten från fattiga länder utan värna om svenskars och svenska bankers tillväxt framför allt.

Diakonia har släppt en rapport där de redovisar vad partierna tycker om bistånd, om export till utvecklingsländer ska ställa krav på mänskliga rättigheter, om det klimatbistånd som Sverige lovat inom FN:s klimatkonferenser ska gå utanför biståndsbudgeten eller innanför (dvs, ska svenskar eller de fattiga i utvecklingsländerna betala Sveriges klimatnota). Resultatet är att MP och V ger bäst svar mellan framför allt M är den stora bromsklossen. Och det har speglat sig i Alliansens biståndspolitik: man har gjort stora avräkningar och urholkningar så att pengar har stannat i Sverige, gått till ambassadkostnader eller biståndsministerns lön, man har inte gett en krona i klimatbistånd utanför biståndsbudgeten och man har gjort många människorättskränkande exportaffärer – till exempel ville Sverige sälja ett radarsystem till Libyens diktator Gadaffi, och medan regeringen skar ner på informationsinslaget till biståndsorganisationer med 60%, så att organisationer som Swedwatch som granskar svenska företags agerande i utvecklingsländer nästan gick i konkurs, samtidigt som de gav massa biståndspengar till riskkapitalbolaget Swedfund som missbrukade dem, investerade i projekt som sög ut lokalbefolkningen och placerade pengar i skatteparadis. Läs om det här och här.

Detta beror inte på att moderater vill förstöra för utvecklingsländer, tvärtom, men man har en väldigt naiv tro på att all företagsamhet är av godo och att företag vars främsta syfte är att skaffa sig stor vinst kommer respektera mänskliga rättigheter och ge arbetarna bra villkor automatiskt. Så är det inte, hela Fairtraderörelsen existerar för att uppmärksamma att den globaliserade handeln är orättvis. Västerländska företag suger ut fattiga arbetare utomlands för att ge stora vinster till sina västerländska ägare – det gäller även i Sverige. Fattiga länder förlorar mångdubbelt mer i skatteflykt än vad de får i bistånd. H&M gör miljardvinster men betalar nästan ingen skatt i Bangladesh och ger arbetarna extremt låg lön som de ibland inte kan leva på. Jag hade hoppats att alliansregeringen skulle agera mot detta. Jag har kampanjat med Diakonia många gånger om gentemot regeringen för att de skulle stoppa den internationella skatteflykten från utvecklingsländer. Jag klädde ut mig till Broder Tuck och sjöng för Anders Borg om att han likt Robin Hood bör låta pengar gå från de rika länderna till de fattiga istället för tvärtom:

Men responsen har varit extremt sval. Det har inte varit en prioriterad fråga för alliansregeringen. Samma sak kan definitivt säga om deras förhållande till miljön och enkelhet. Fler och fler miljöekonomer pekar på att oändlig ekonomisk tillväxt inte är möjlig och att vi måste omställa samhället till en ekonomi som har ett annat välfärdsmått än BNP, men regeringen skjuter detta ifrån sig och påstår att vi kan förena en god miljö med ständigt hög tillväxt. Men Sverige missar 14 av 16 miljömål, Sveriges utsläpp ser låga ut bara för att vi allokerat dem i så hög grad till Kina och andra länder som vi konsumerar varor från, och Moderaternas partisekreterare har öppet sagt att man inte velat fokusera på miljö och klimat utan istället ”de stora frågorna” tillväxt och jobb. Det är en nochalans av klimatforskarnas varningar utan dess like. Om vi inte når ett starkt, bindande klimatavtal i Paris 2015 kommer vi med största sannolikhet drabbas av stora miljökatastrofer utan dess like som slår hårdast mot fattiga utvecklingsländer.

Och när det gäller vapenexporten så har den fortsatt under dessa åtta år utan några som helst moraliska begränsningar. Vi exporterar till diktaturerna Saudiarabien och Kina, till länder som bedriver krig och till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Och de som har drivit på detta är Moderaterna, återigen för att svenska jobb och tillväxt är så prioriterade för dem – även när diktaturer beväpnas och människor dödas.

En rödgrön regering skulle förmodligen vara bättre på de här tre områdena, och då inte framför allt på grund av Socialdemokraterna utan på grund av Miljöpartiet och Vänstern. Och samtidigt är det flera andra frågor jag inte håller med dessa partier om. Jesus kan inte delas in på den trubbiga vänster-högerskalan, och Han förändrar inte samhällen genom makt och parlament utan genom att frälsa och förvandla människors hjärtan. Men på grund av det jag skrivit ovan är det definitivt så att det inte går att sätta ett likamedstecken med att vara kristen och rösta borgerligt. Det är att ansluta sig till en ideologi som tvingas blunda för stora delar av Nya Testamentet, och som tyvärr leder till en hel del lidande för de svagaste.

19 kommentarer

 1. Micael när det gäller samhällsekonomi är du lika rigid i ditt tänkande som gossen som avkrävdes dubbelt porto, eftersom försändelsen vägde för mycket.
  -Ja men sätter jag ett märke till blir det ju ännu tyngre.
  Det är närmast pinsamt att se hur du argumenterar för ett lyckorike i fattigdom. När samhällsbyggare hjälper de sämst ställda, vill du sänka dem som klarar sig själva och dessutom, genom skatter, håller andra under armarna. Du ömmar mer för biståndstagande än biståndsgivande – om inte bistånd kan ges utan att det skapas rikedomar att hämta biståndet ifrån – och knystar inte om hur de åtaganden vi i demokratisk ordning gjort ska uppfyllas.

  Säg inget om Jesu lösning på samhällsekonomin, om du inte samtidigt talar om vad han har för syn på en, två och tre pappamånader.

  Om du menar att det inte ska finnas någon vapenexport, varför då ”…stopp på vapenexporten till diktaturer?” Jag vill också ha en fredlig, vapenfri värld, men jag vill inte stå på den vapenlösa sidan då Islamiska Staten kommer med sitt huvudlösa kroppsspråk och sorterar ut kvinnor utan något som helst försvar. Om jag vänder andra kinden till så är det min sak, men jag tål inte att någon gör anspråk på att jag ska vända mitt barns kind till våldtäktsmännen och inget annat heller.

  Micael, du vill så väl, men du har inte en lill tå på jorden, du svävar.

  Gilla

  1. Micael ska fortsätta göra det han gör så bra. Vore han kärlekslös och använde sig av religiösa floskler och Stora Ord i stället för den logiska saklighet som han begåvats med, ja då skulle han kanske ha blivit en hemsk religiös fanatiker.
   Men nu är han inte det och precis som sant kristna ska göra, så verkar han likt solen via gravitation och strålningsvärme, och detta attraherar och väcker upp.
   Jag vet inte om det är rimligt att kräva att Micael & co ska presentera hela, färdiga lösningar som fungerar direkt ur kartongen.   Han kan knappast ha flera roller på en och samma gång, andra människor måste spela sina annorlunda roller också. Det måste väl vara så att den kristna ”solen” växelverkar med det jordiska på ett dialektiskt sätt; tes – antites – syntes osv. Då händer något och en ny utgångspunkt skapas.
   Vad ”realister” missar, tänker jag, är att den kristna solen, när den verkligen lyser och värmer, förändrar FÖRUTSÄTTNINGARNA för ekonomi och politik så att sådant som först var opraktiskt och omöjligt faktiskt börjar bli praktiskt och möjligt. Successivt syras brödet, successivt växer senapsträdet och till slut kan fåglar bygga sina bon där, vilket var omöjligt, opraktiskt och fånigt idealistiskt dessförinnan.
   Så kämpa vidare Micael! Och till alla realister – om ni är ute efter att behålla en kristendomsvariant som bara ägnar sig åt kulturdefinierande ritualer och er privata dödsångest men struntar i resten av världen, ja då förstår jag öht inte varför ni läser Grenholms blogg. Men om ni/vi är intresserade av Guds Rike, så får man fördöks sätta sin realism och sitt skeptiska sinnelag i produktivt arbete och inte bara syssla med simpla avfärdanden.

   Gilla

   1. ”Men om ni/vi är intresserade av Guds Rike, så får man fördöks sätta sin realism och sitt skeptiska sinnelag i produktivt arbete och inte bara syssla med simpla avfärdanden.” Det i första ledet är exakt vad många gör genom tålmodigt samhällsbyggande. Det jag vänder mig emot är det du avslutar med: ”simpla avfärdanden”. Ingen kan ifrågasätta Micaels goda intentioner. Men han gör det du anklagar de som skapar resurser för välståndsbygget, han använder floskler. Han ingår i skaran som raljerar med hjälp av ekonomiska floskler.

    Samtidigt med ditt inlägg fick jag ett mejl från Utrikespolitiska Föreningen angående en föreläsning av Hans Rosling på Uppsala universitet på torsdag.

    ”Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, berättar att hans mamma plötsligt tog med honom för att läsa på bibliotek istället för att stanna hemma och tvätta för hand. Tvättmaskinen gjorde att han intresserade sig för hälsa och blev läkare och världskänd professor.
    /—/

    Hans Rosling vet hur åskådare ska tjusas till att lyssna på statistik över barnadödlighet, inkomster och familjestorlekar. Pekpinnen i Globen pendlar mellan rörlig grafik där världens länder är färgglada bubblor. Bubblorna visar att inkomsterna stiger, barnadödligheten sjunker och familjerna blir allt mindre. Men det är få som verkligen vet hur bra det gått för världen och ofta tar människors förutfattade meningar om hur fattigdom ser ut över, berättar Hans Rosling.
    – Det finns en myt om att det inte blir bättre, men det är fel. När Sverige började ge bistånd till Tunisien för 50 år sedan var barnadödligheten 20 %, i dag har den sjunkit till 1,9 %. Snacka om framgångssaga!
    /—/

    Men det är svårt så länge rika människor blir rikare och fattiga människor blir fattigare.
    – Afrika ligger i dag på samma nivå som Sverige gjorde på 1800-talet. En del har det bra och folk är rika, medan många andra har det dåligt och är fattiga. Det återstår att se om framgången för de rika kommer bli tillräckligt stark för att dra med sig resten av befolkningen.”

    Detta är inte religiösa och inte heller ekonomiska floskler!

    Gilla

    1. Jo, jag känner till Rosling och jag brukar trösta mina döttrar med honom och en del annan statistik. De båda ser vårt nuvarande sätt att leva på som ett gigantiskt pyramidspel, en ekonomisk bubbla och en ekologisk bubbla som båda snart spricker. Det finns ekonomer av facket som ser detta också.
     Jag vet inte hur det kommer att gå, jag tycker mig se båda utvecklingarna samtidigt, Rosling stående på en bubbla, precis som det går att se hur vi som släkte verkar bli både mer medkännande och okänsliga på samma gång.
     Kurvorna pekar både mot himlen och mot helvetet.
     Hur ska det gå.

     *******Det viktigaste jag ville säga var att förutsättningarna, själva landskapet, kan förändras så mycket att det som först var löjligt och omöjligt så småningom inte blir omöjligt.*******

     Någon sa en gång att om alla blev goda, då skulle såväl kapitalism som socialism funka. Jag vet inte om det stämmer, men det handlar även där om förändrade förutsättningar. Det hela är inte statiskt utan i princip dynamiskt och den ena förändringen leder till en annan osv.

     Det är ju faktiskt någonting sådant som teknikoptimister brukar säga, att ny teknik förändrar förutsättningarna till det bättre hela tiden, vi kommer inte att kvävas av våra utsläpp, säger de, vetenskapen! och tekniken! förändrar förutsättningarna!

     Nu vet jag ju inte dina anledningar till att följa Grenholms blogg, kanske är det enbart att försöka motverka fantasteriers spridning.

     Men om man är intresserad av Jesus så förstår jag inte riktigt. På vilket sätt skulle du i så fall mena att Jesus är intressant, trots snacket om Guds Rike, trots  bergspredikan, trots den lilla surdegen och det lilla senapsfröet som kan växa.
     Är inte allt detta fantasterier? Floskler, rentav?
     Varför Jesus i såfall?
     Det finns ju alltid Konfucius. Nykter, saklig, socialt konservativ och bra för arbetsmoral och ekonomi.

     Gilla

     1. Jag sätter Jesus främst. Främst av sakliga skäl. Men jag har inte den sensuella, sinnliga Jesusrelationen som var självklar för många ”systrar” i den rörelse jag växt upp i.

      Jag tror på kristna värderingar. Men i de värderingarna lägger jag inte in att Bibelns Jesus då, för tvåtusen år sedan, talade om för oss hur vi ska förhålla oss till antalet pappamånader, eller i vilken utsträckning vi ska åka kommunalt. Precis samma gäller annat Jesusinspirerat. Egendomsgemenskapen fungerade under vissa dåtida förutsättningar liksom åsneritten var naturlig. Men jag kan aldrig förstå poängen i att egendomsexemplet är självklart i dagens samhälle om inte åsneritten samtidigt är den rekommendabla logistiken.

      Gilla

      1. Det är väl det jag menar med dialektik; ett mänskligt behov, krav, impuls och så frågan om hur dettafungerar utifrån Jesus undervisning. Pappamånader är väl då helt OK, men visst, det är inte heltäckande.

       Gilla

       1. En kristen värdesyn kan mycket väl vara en god grund för en ansvarsfull familjepolitik, särskilt om man låter de som vistas i kök och sovrum ha förtroendet att bedöma familjens bästa. Att med familjen som alibi verka för andra samhällsmål är inte acceptabelt som jag ser det.

        Vad jag kan förstå är det KD som har familjen och familjemedlemmarna som själva ärendet i familjepolitiken. Det ska de ha en eloge för!

        Gilla

   2. Så sant, till syvende och sidst handlar det om huruvida vi tror på en Gud som gör under och kan förvandla människor och förutsättningar inifrån eller om vi inte kan bortse från de begränsningar som ”verkligheten” synbart innebär.

    Gilla

  2. En mycket kraftfull formulering om att man knappast kan vända kinden ÅT någon annan, exv ens barn. Skulle kunna bli ett stort teaterstycke om någon bra författare skrev om en sådan situation.

   Gilla

   1. Jag är faktiskt imponerad av att du tog till dig den tanken. Jag tror inte det var en tillfällighet, då du verkar var en reflekterande person.

    Gilla

  3. Hans G Eriksson och Micael,

   Nu utnyttjar jag Micaels space för att nå dig Hans då mitt svar till dig på din fråga hos annan bloggägare blev bortmodererat.

   Hoppas att det är okej för dig Micael att jag gör så här.

   När någon frågar så svarar man, i linje med när någon ber om ert hopp så ger man det.

   Här är den blogg som du sökte Hans. Skriv en kommentar till ägaren så svarar han dig.

   http://unajuaje.niwega.net/

   Gud välsigne er alla.

   /Ulrika

   Gilla

 2. Ibland blir man förundrad över ”hela pingsten”, men sen tänker man efter.

  Det är ju ungdomens privilegium att ta ställning till något man själv har gjort till svart eller vitt. Alliansens politik är svart medan mp och till viss del v har förstått. KD blir helsvart.

  ”Jesus kan inte delas in på den trubbiga vänster-högerskalan, och Han förändrar inte samhällen genom makt och parlament utan genom att frälsa och förvandla människors,” skriver Micael Grenholm med självklarhetens röda fana på topp.
  ”Men vänta bara tills jag har förklarat!”.
  /Stig

  Gilla

 3. Micael, ser att Uppsala stift nominerat dig till fredspriset.

  Det ligger mycket arbete och hängivet engagemang bakom en sådan framgång. Stort grattis! Roligt att du blir uppmärksammad på det sättet.

  Gilla

 4. Hej Hans! Tack för grattiset 🙂

  Vi har ju diskuterat detta många gånger, men det jag vill se är hur fler och fler lever ett liv i enkelhet, jämlikhet och hållbarhet, där vi inte samlar rikedomar på hög utan delar ut dem efter vars och ens behov, som Nya Testamentet talar om. Där vi inte förstör klimatet och ödelägger naturen utan värnar om Guds skapelse och ser till att alla jämlikt kan njuta av dess frukt. Jag är inte emot att arbeta, men jag är emot att vissa samlar pengar på hög medan andra – som ofta arbetar minst lika hårt – dör i förtid på grund av extrem fattigdom och orättvisor. Jag tycker det är sorgligt hur svenska politiker, ekonomer och andra ser ökad svensk rikedom som det högsta målet medan global ekonomisk jämlikhet och rättvisa är väldigt underordnat.

  Gud välsigne dig!

  Gilla

  1. Tack för din hälsning! Jag är glad, inte bara för din skull, att ditt hängivna arbete uppmärksammas och värderas.

   Vi har olika uppfattningar om ett och annat – inte så mycket om målen,som om medlen – men jag kan aldrig ifrågasätta din berömvärda inställning. Du är verkligen ett föredöme som person.

   Gilla

 5. Tyvärr blir det ingen S, V Fi, Mp-regering utan en blekröd-blå rörig minoritetsregering i mitten som utesluter samarbete endast med V, Kd och SD.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s