Varför jag skrev på det SD-kritiska pastorsuppropet

Jag i egen hög person :)
Jag i egen hög person 🙂

Denna debattartikel publicerades i Dagen idag:

Jag tackar Gud för att uppropet för ett generöst välkomnande av flyktingar, som formulerades av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman, fick ett så stort stöd från hundratals pastorer och samfundsledare (Dagen 19/12). Vi är många Jesus­lärjungar som inser att vårt uppdrag är att älska i­nvandraren som oss själva (3 Mos 19:34), vara ivriga att visa gästfrihet (Hebr 13:2) och dela med oss så att den som har två av något ger till den som ingen har (Luk 3:11). Guds v­ision är att det ska vara lika för alla (2 Kor 8:13–15) så att ingen behöver lida nöd (Apg 4:34), så det är förstås en självklarhet att Sverige inte ska sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom med hänvisning till att vi skulle ha slut på resurser – i själva verket är ju Sverige ett av världens r­ikaste länder!

Jag är också tacksam för att trots den kritik som Martin Kroon (Dagen 22/12) och T­homas Forslin (8/1) riktat mot pastors­uppropet, så är de överens med oss om att en kristen u­tgångspunkt är att välkomna och hjälpa invandrare eftersom Jesus kallar oss till medlidande och aktiv omsorg om dem som lider nöd. Deras kritik handlar mer om formuleringar i uppropet och realpolitik. Jag kan inte uttala mig för alla andra som skrev under pastorsuppropet, inte heller kan jag kommentera allt som sagts i kritiken, men jag vill ändå ge ett bidrag till debatten.

Både Kroon och Forslin skriver att invandrare är överrepresenterade när det gäller kriminalitet och arbetslöshet och att invandring leder till islamisering och ”ghettoisering”, och de menar att pastorsuppropet avfärdat detta som ”myter” trots att det går att belägga som statistik. Det är inte helt sant. Formuleringen i pastorsuppropet som de hänvisar till lyder:

”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

Formuleringen lyder alltså ”myter och förenklingar”, inte enbart myter. Dessa ”myter och förenklingar” utgörs av att i­nvandring och invandrare lyfts fram ”som en viktig orsak”, till problem som arbetslöshet, ghetto­isering och så vidare. Vi säger inte att problemen inte existerar eller att de ingenting har med invandringen att göra, men det bygger på myter och förenklingar att säga att invandring och invandrare är en viktig orsak.

Om vi tar ”ghettoiseringen” eller ”segregationen” så är det något som rika och privilegierade har mer att säga till om än fattiga och marginaliserade. Asyl- och anhöriginvandrare är generellt fattigare än infödda, och därmed är deras valmöjligheter för bostad och livsstil begränsade. När fattiga segregeras från rika beror det mer på de senare, eftersom de kan påverka sådant mer.

På samma sätt beror arbetslöshet lika mycket på arbetsgivarna som på arbetstagarna. Fattiga har mer begränsade möjligheter att få jobb än rika, och dessutom vet vi att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden – oavsett klass och utbildning.

När det gäller överrepresentation i brottstatistiken är ett manligt könsorgan en mycket mer statistisk signifikant faktor än att man är född i något av de 192 länder som inte heter Sverige. Kriminalitet är tragiskt och hänger mer ihop med könsroll och klass än att icke-vita skulle vara mer barbariska än européer.

Och nog leder invandring av muslimer till att det finns fler muslimer här, men då är det väl bara att evangelisera? Allt tal om att stoppa islamiseringen genom att deportera muslimer känns så fullkomligt absurt. Jag vill att alla människor ska lära känna Jesus, men på vilket sätt hjälps det av att vi utvisar ickekristna? Ska vi stoppa ”ateismiseringen” av Sverige genom att utvisa Christer Sturmark och alla ateister till Nordpolen?

Det är oacceptabelt att invandrare ständigt ska beskrivas som en kostnad medan infödda ständigt beskrivs som resurser. Det är oacceptabelt att invandrarens närvaro ses som en viktig orsak till problem som den strukturella rasismen orsakar i stället för att den strukturella rasismen avskaffas.

Det är oacceptabelt att det är olagligt för syrier att ta sig in i Sverige medan det är fritt fram för norrmän och fransmän, som med 100 procents säkerhet inte har asylskäl, att traska in. Därför har jag skrivit på pastorsuppropet med stolthet, och jag tackar Gud för att jag inte är e­nsam.

Micael Grenholm, teologistudent och bloggare.

Kolla också in Stefan Gustavssons debattartikel där han på ett väldigt bra sätt uppmärksammar smygrasismen i SD:s principprogram. Stefan Swärd har också effektivt bemött kritiken mot uppropet här och här.

101 kommentarer

 1. Men ett rättfärdigt, rentav Jesus-igt förhållningssätt till immigranter förutsätter inte att olika problem helt saknas.

  Om det måste vara så att ”det finns verkligen inga problem alls” då förlorar man i trovärdighet och bidrar till en polarisering som blir kontraproduktiv till det man vill uppnå.

  Därmed inte sagt att diverse generaliseringar, fördomar, paranoida lögner ska få stå oemotsagda!

  Gilla

  1. Fast skriver Micael att problem inte finns? Han visar bara att problemen har annan grund än just invandring. Fattigdom är ett exempel han tar upp.

   Social status ett annat som jag ser som stort: franska invandrare behandlas annorlunda eftersom de sålt bostad i Frankrike och de behövde inte använda allt de fick till att ta sig till Sverige så de kan köpa bostad och komma in i andra bostadsområden medan de är arbetslösa och lär sig svenska och tar påhugg och vik. för att klara sig. Okej det har med fattigdom att göra att göra men finska invandrare behandlas sämre än franska trots att de gjort samma resa och bor i samma bostadsområde eftersom vi inte ser upp till Finland på samma sätt som Frankrike beundras.

   Problem finns men orsaken är inte att nationer med olika ”essenser” blandas. Vill man komma åt problemen måste man veta vilka de är. Inget löses av att stoppa all invandring. För det är inte problemet.

   Gilla

 2. Micael,
  Majus includit minus. Vad menar du dig få förklarat med ”myter och förenklingar”, inte enbart myter”?

  Du argumenterar på det typiska sättet för den som avslöjar att man är medveten om att ha skändligen fel i sak.

  Det hela blir inte mera trovärdigt när du lägger skuld på arbetsgivarna – de enda som anställer! – för arbetslösheten. I din idévärld är arbetsgivare utsugare. Och såna ska vi väl för Guds skull inte ha fler av?

  Gilla

 3. ”Ska vi stoppa ”ateismiseringen” av Sverige genom att utvisa Christer Sturmark och alla ateister till Nordpolen?”

  Den var bra 🙂

  Gilla

 4. Micael, går inte du på någon sorts teologisk utbildning? Detta vittnar i alla fall inte om någon större exigesisk förmåga: ”Vi är många Jesus­lärjungar som inser att vårt uppdrag är att älska i­nvandraren som oss själva (3 Mos 19:34), vara ivriga att visa gästfrihet (Hebr 13:2) och dela med oss så att den som har två av något ger till den som ingen har (Luk 3:11).”

  – Tror du dessa texter kan gälla främlingar som har en annan Gud än den Israel har och dessutom bygger sina egna tempel? Det finns inga bibeltexter som stöder muslimsk invandring och en främmande religion. Eller är det så att ändamålet helga medlen i detta fall? Läs detta och försök få in det i bibeln.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/djupa-konflikter-och-dodshot-nu-lamnar-folk-vivalla
  MVH

  Gilla

  1. Hej SÅ!

   Jag har många gånger konstaterat att SD-förespråkare, har så sjuuukt svårt för religionsfrihet. Det är som att tanken att man ska låta folk tro på vad de vill är lika obekväm som en kaktus innanför tröjan, eftersom religionsfrihetsmotståndet egentligen inte alls är förenligt med ett demokratiskt ideal. Att ena stunden säga att demokrati är bra och nästa argumentera för att en viss religion ska utraderas ur Sveriges land, är inte lite motsägelsefullt.

   Men faktum är att lärjungarna inte tolkade missionsbefallningen som att de ska ta kontroll över en stat och sedan tvångsutvisa alla ickekristna. De ansåg att de hade ympats in i Israel, och därmed aplicerades budet om att inte ta in främmande religioner på kyrkan (för det säger sig själv att kyrkan bara ska bestå av kristna), men de första kristna var pacifister och var emot tanken på att ta över Romarriket och tvinga folk att vara kristna.

   Efter Konstantin och Theodosius uppstod dock statskyrkosystemet där folk inte fick välja vad de trodde på. Som Joel Halldorf led frikyrkorörelsen i Sverige oerhört mycket av detta: http://www.dagen.se/kronikor/romer-och-frikyrkliga-var-en-g%C3%A5ng-samh%C3%A4llets-avvikare-1.310513 Om Vi lobbar för att avskaffa religionsfriheten, då kommer någon vilja avskaffa oss.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Du är som en slipad politiker, du svarar på något annat än som var frågan. 🙂
    Jag är absolut en stark förespråkare för religionsfrihet, men nu var frågan om man kunde använda bibeltexter om Israel för att legitimera den invandring av muslimer som vi har. Mitt svar är ett definitivt nej. Nu sade jag inte nej till all invandring som du förmodligen tänkte contra med, utan nej till kopplingen mellan de bibeltexter du angav och dagens invandring av muslimer. Har du uppfattat frågan?
    Utan alltför stora förhoppningar om ett svar på den aktuella frågan.
    Mvh

    Gilla

    1. S-Å, det finns ingen annan religion än islam som får så många påminnelser om något som är alldeles främmande för just islam: religionsfriheten.

     Om jag vill verka för religionsfrihet, så kommer jag väl rimligtvis med en religion där det basala villkoret är att den inte är totalitär. Svårt?

     Gilla

     1. Tyvärr har alla religioner utövare som ser totalitärt på samhället. Tydligast är väl kastsystemet i Indien som är religiöst och socialt förtryck satt i system sedan tusentals år. Men inte har kristendomen som statsreligion varit bättre. Dock är den det nu. Det finns också exempel på icke-totalitär Islam. Exempelvis Marocko är religiöst ytterst ototalitärt sedan lång tid tillbaka. Dit fick judar fly från det kristna Europa.

      Boko Harams fasansfulla attacker är skrämmande och absolut ett uttryck för en rimlig tolkning av Koranen. Men islam i Kina, Senegal och Marocko är också islam. det finns alltså möjligheter att leva fredligt som muslim och ta sin religion på allvar utan att gå ut i ”lilla Jihad”.

      Men framförallt tror jag Gud är en stor Gud som gör under. Jag tror muslimer är högt älskade av Jesus och att han gav sitt liv också för dem. Uppståndelsen visar att Jesus är Herre över allt och att göra honom känd borde vara alla kristnas djupaste längtan. Nu kommer missionsfältet till oss och då förfasar sig vissa kristna. Hur kan vi vända ryggen åt den som Jesus gett sitt blod för?

      Gilla

      1. Allahu akbar!

       ”Med bestämdhet och med vapen skall jag försvara
       Min nation, sanningens ljus skinande i min hand;
       Säg det med mig, säg det med mig:
       Gud är störst, Gud är störst, Gud är störst!
       Gud är stor över fiendens knep!
       Åh denna värld, se och lyssna:
       Fienden kom att avundas min position,
       Åh denna värld, se och lyssna:
       Fienden kom att avundas min position,
       Jag skall slåss med vapen och försvar
       Och om jag dör, så tar jag honom med mig!”

       Att vända ryggen mot Koranen och islam är i min företställningsvärld inte det samma som att vända ryggen åt de som skulle må bra av att befrias från Underkastelsen=islam.

       Gilla

       1. Du talar med en som är lite mer insatt i islam än de flesta svenskar sedan många år och jag har INGET till övers för den religionen, men Gud älskar muslimen och det försöker jag också göra efter bästa förmåga.

        Gilla

        1. En kommentar riktad till mig med budskapet att du älskar muslimer…

         Bör jag konvertera?

         Gilla

         1. Vill du absolut ställa dig in hos mig så visst skulle det vara trevligt om du blev kristen. Men det räcker om du bara är vänlig i dina svar. Jag är inte tyckmycken.

          Gilla

          1. Tänk om jag skulle svara rakt på vad jag tycker om din texttolkning…

           Gilla

     2. Precis, och därför bör muslimer som flyr tas om hand av de andra drygt muslimska länderna. Varför flyr de inte till sina egna? Kanske för att viljan saknas att hjälpa sina trossyskon.

      Gilla

      1. Efter liknande mönster som judar hotade av asylinvandrare i Malmö välkomnas till Israel.

       Gilla

    1. Att Micael håller humöret uppe lär ha flera orsaker. En lite ovanlig är nog att han känner att han är allmänt omtyckt och beundrad även hos de som har en starkt avvikande åsikt i det han skriver om. Micael är en frisk fläkt, ovanligt fri från de sidohänsyn som annars är så vanliga.

     Gilla

      1. Jag gjorde ingen jämförelse med någon enskild person utan mer med tanke på folk i gemen. Det är ju allmänt känt hur vi positionerar oss. ”Jag kan ju säga det nu, när jag inte längre är kvar i organisationen.” ”Den åsikten kunde jag ju inte föra fram som riksdagsledamot för MP.” Skulle jag säga det, jag som har barnbarnen i…” ”Jo, visst tycker jag som du om bankerna, men jag ska in och sätta om lånen i veckan…” ”Visst far folk illa, men jag är mitt inne i en löneförhandling och fått hint om en spännande utmaning.”

       Gilla

       1. Talar du om flyktingar och invandrare på dina lönesamtal? Intressant.

        Men här talar du väldigt svepande om oss som försvarar en kristlig syn på främlingen och jag ser inte att jag vinner något på att försvara den positionen mer än att just få försvara den åsikt joch djupa övertygelse jag har. Just här talar du inte med någon avhoppad politiker. Kommentaren verkar väldigt off och därför bara förolämpande.

        Gilla

        1. Som jag sa, jag talar inte om någon enskild person. Exemplen gäller det jag sa om att vi ”positionerar” oss, anpassar oss efter vad som krävs för att få fördelar eller framstå i gynnsam dager.

         Lönesamtal och invandrare… Har i vart inget med mina exempel att göra.

         Gilla

     1. Så här skrev du:

      ”En kommentar riktad till mig med budskapet att du älskar muslimer…

      Bör jag konvertera?”

      Jag svarade att visst får du bli kristen för mig. Men vill du ställa in dig hos mig så räcker det att vara vänlig. På vilket sätt tolkar jag dig fel? Vill du inte ställa in dig hos mig. Trist! Jag trodde vi hade något vackert på gång;)

      Gilla

      1. Jag noterar att du älskar muslimer och undrar då om det är läge att konvertera…
       Till kristendomen funderar du.

       Gilla

       1. Innebär det att Gud hatar alla andra än muslimer om han älskar dem? Jag tycker ingen ska konvertera till Islam, men kristendomen tror jag på för alla. Så konvertera du, men till Jesus inte Muhammed. Var jag tydlig nog nu?

        Gilla

         1. Jag trodde det var ett skämt och svarade vänligt skämtsamt. men jag ska sluta med det. Hans G. jag älskar dig redan du behöver inte konvertera till något alls.

          Gilla

    2. Vad var ”bra” i svaret från Micael? Var det möjligen ”bra” för att det bekräftade dina egna åsikter? Själv fann jag bara de sedvanliga flosklerna och fördomarna om sina meningsmotståndare.

     Gilla

  2. Ja, det gör det. Läs Bibeln så får du se: vilken religion hade de vise männen, mager, som de kallas i gruntexten var präster inom zoroastrismen. Moses var gift med prästen i Midjans dotter Sippora och prästen Jetro hjälpte Mose att organisera lagar och dömande i Israels folk, de var abrahams barn och dyrkade JHWH, men inte exakt renlärigt enligt Mose. Samarierna var en lära som väldigt myclet liknar islam idag (de finns kvar) de var inte helelr judar. Jesus behandlar dem vänligt i Joh. 4 och den barmhärtige samariern kan enkelt bytas ut mot den barmhärtige muslimen/buddhisten/bahai-anhängaren etc.

   Hur börjar Paulus sitt tal på Aeropagen? Jo, genom att anknyta till folkets religion som var miltals från kristendomen teologiskt sett.

   Ja så där fortsätter det men du kan ju läsa Matteus 25 och se om det är renlärigheten som blir proberstenen på den dagen.

   Gilla

   1. Alma-Lena, de vise männen var judiska vise från Babylon. Det bodde förmodligen fler judar i Babylon än i Israel vid den tiden. Vilka skulle annars vara intresserade att hylla en ny judisk kung?

    Gilla

    1. Mager (som det står) var inte judar de var zoroastriker. Det är en intressant religion som absolut inte får spridas med våld och forskningen tror att judarna fick sin tro på liv efter döden, ett paradis och änglar samt en ond andemakt av dem under den Babyloniska fångenskapen, innan den trodde judar inte på liv efter döden.

     Zoroastrismen har många sympatiska drag som är gemensamma med judendom/kristendom men också främmande element som att kroppen är smutsig och inte får begravas i jorden som är ett av de goda elementen. Man strävar efter goda tankar, goda ord och goda gärningar.

     Att de hyllar Jesus är för att det uppfyller profetior i GT där kungar som inte är judar ska hylla Jesus liksom drottningen av Saba hyllade Salomo utan att vara JHWH-troende. De hyllade alltså Jesus för att de var lyhörda mot Guds vilja och visste att lyssna till änglar. I Bibeln finns fler exempel på människor av andra religioner som förstår sanningen ändå. Gud är inte begränsad till våra uppdelningar. Vem var Melkisedek? Absolut inte jude iaf, de fanns ju inte då.

     De tre kvinnor som nämns i Jesu stamtavla i Matteus var samtliga av icke-judiskt ursprung; Tamar (som lurade svärfar Juda att göra henne med barn), Rachav (skökan som räddades när Jeriko föll) och Rut (från Moab som tog sin kära svärmors religion och gifte sig med Rachavs son Boas).

     Och det är svårt att bortförklara Sippora och hennes pappa Jetro/ Reguel som judar i förskingringen.

     Dessutom har folk till och med mött Jesus genom att läsa surorna om Jesus i Koranen, så stor är Guds smärtande kärlekslängtan efter oss människor att han kan nå människor på alla möjliga sätt.

     Gilla

      1. NE skriver så här om detta ämne: magier [mɑ:ʹgi-] (latin maʹgus ’persisk präst’, ’siare’, ’trollkarl’, av likabetydande grekiska maʹgos, av fornpers. magush ’präst’, ’vis man’, ’vetenskapsman’), maʹger, ursprungligen medlem av en medisk prästkast, efter den zoroastriska lärans seger i västra Iran namn på zoroastriska präster. Titeln är okänd i Avesta (samling heliga texter); möjligen uppträdde den i tidig akemenidisk tid (500-talet f.Kr.). Under sasaniderna utgjorde dessa magu (eller mog) under sina överhuvuden (magaput eller mobad) det ledande prästerskapet i Iran.

       Gilla

 5. ”Hur många oskyldiga slaktade krävs innan Europas dhimmijournalister börjar besinna vad de inte bara medverkar till utan aktivt driver på? Hur många liv måste offras i frontalkollisionen mellan religionsfrihet och yttrandefrihet innan priset för “det öppna samhället” blir för högt? Ettusen? Tiotusen? Femhundratusen? Miljoner?

  I reaktionerna på islamistdåden i Frankrike finns ännu inga ansatser till relevanta politiska slutsatser av ytterligare ett massmord på yttrandefriheten och oskyldiga människor. Okunnigheten är kompakt, hyckleriet satt i system. Mörker vilar över den kontinent som har gått igenom Upplysningen. Allra mörkast är det i Sverige.

  Det kommer en tid när politikerna tvingas vidta obekväma åtgärder – som att stoppa invandringen från muslimska länder. De ska bara låta ytterligare ett antal tusen människoliv gå till spillo först, innan de tvingas erkänna realiteterna och handla.”

  Ord och inga visor av den luttrade journalisten Julia Caesar från hennes senaste krönika. Förhoppningsvis kan den här artikeln väcka en del frågetecken även hos Micael Grenholm kring den hämningslösa och naiva massinvandringen av muslimer.

  http://snaphanen.dk/2015/01/10/sondagskronika-islams-ratta-ansikte/#comment_start

  Gilla

  1. Ska vi förvänta en debattartikel med massunderskrifter, där det betecknas som mytbildning att det skulle finnas en massinvandring och att det bara handlar om fördomar, att det skulle finnas muslimer i Sverige med koppling till islam och Koranens dödsbringande bud?

   Gilla

   1. Nu sjönk du i min aktning Hans G Eriksson. Du är en traditionell kapitalist och jag håller sällan med dig, men min respekt har du alltid haft. Det här var inte respektingivande och tyder på ren xenofobi. Snacka om att bekräfta hur mytbildning bygger felaktiga världsbilder.

    Muslimer är ca 5% av Sveriges befolkning, de sekualiseras snabbt eller var det redan när de kom, precis som svenskar. Islamisering är något annat än att muslimer bor i landet. Har Tyskland islamiserats när de nu haft en stor invandring från Turkiet de senaste femtio åren?

    Micaels förslag om att skicka Sturmark till Nordpolen kanske är en lösning som lockar dig?

    Gilla

    1. Om vi försöker skilja på ”saken”, uttalanden om saken och värderingar av saken och uttalandena.

     Rent sakligt är det jag säger oantastligt. Att jag säger det är inte populärt, eftersom det attackerar ideologiska välinmutade revir. Det mesta av den kritik som Undertecknarna kommer med är populärvärderingar byggda på inkorrekta sakuppgifter och generande enkla motsägelser. Läs gärna på Tommy Dahlmans blogg och facebook de beklämmande ursäkterna av flera av Undertecknarna, typ jag kunde inte stå emot pressen eller jag hade inte läst artikeln. Beträffande motsägelserna: läs Thomas Forslins redogörelse!

     Jag kommer att ta intryck av beskyllningar om främlingsfientlighet när jag första gången hör dem uttalas av någon i den krets asylinvandrare som jag företräder som jurist eller att det kommer från någon muslim i familjens vänkrets.

     Gilla

     1. Jag sa att just detta uttalande inte var respektingivande. Jag har inte sett dig som xenofob förut. Se efter vad du skrev om du inte förstår vad jag menar.

      Gilla

    2. @Alma-Lena: Följande tänkvärda text hittade ex-muslimen, journalisten och min Fb-vän Nasrin Sjögren nyligen. Jag hoppas att du och dina likasinnade läser och begrundar budskapet noga:

     ”Den fredliga majoriteten är inte relevant

     Efter förra veckans terrordåd har vänsterliberal nyhetsmedia återigen behov av att lyfta fram att den så kallade ”fredliga majoriteten” av alla muslimer inte sympatiserar med eller begår terrorhandlingar. Men det argumentet är ihåligt och har inte någon som helst relevans för samhällsdebatten.

     Förra veckan mördades 17 människor i ett utdraget terrordrama i Paris – ett dåd genomfört av minst tre militanta muslimer. Men det var långt ifrån första gången ett terrorattentat, ufört av muslimska extremister, drabbat Europa.

     I mars 2004 detonerade bomber på fullsatta tåg i Madrid – 191 människor dödades. Året därpå slog muslimska extremister till med bomber mot tunnelbanetåg och bussar i London – 52 människor omkom. 2011 sköt en beväpnad islamist ihjäl två personer på flygplatsen i Frankfurt och i mars 2012 sköt en muslimsk fundamentalist ihjäl soldater och judar i Toulouse och Montauban i Frankrike – sju människor dödades.

     Så sent som i maj förra året sköts fyra personer ihjäl på judiska museet i Bryssel, även den gången av muslimska terrorister. Och till denna lista av muslimska terrordåd i Europa under 2000-talet, en lista som är långt ifrån komplett, kan fogas en lång rad hedersmord och andra våldsdåd, både i Sverige och i övriga Europa, som alla utförts i en muslimsk kontext och av religiösa skäl.

     Varje gång det händer något – ett terrordåd, ett hedersmord eller annat våldsbrott där förövaren är muslim – så träder omedelbart socialister och liberaler fram med sina urskuldrande ursäkter. De säger ungefär samma sak varje gång, något i stil med att en majoritet av muslimerna, eller för den delen invandrarna som kollektiv, inte är terrorister, inte är mördare, inte är våldtäktsmän, inte är rånare, inte skjuter raketer mot polisen, inte kastar sten på brandmän, inte beskjuter bussar, inte tänder eld på bilar, inte beteer sig illa.

     Men det finns ett avgörande logiskt problem med denna kulturmarxistiska devis – den så kallade ”fredliga majoriteten” är inte relevant. Eller för att citera den libanesiska journalisten Brigitte Gabriels replik till en ung muslimsk kvinna förra året:

     ”De flesta tyskar var fredliga, men det var nazisterna som satte dagordningen och som resultat av det dog 60 miljoner människor. 14 miljoner i koncentrationsläger, sex miljoner var judar. Den fredliga majoriteten var inte relevant.”

     Det spelar ingen roll hur många snälla muslimer det finns i Europa som inte är terrorister. Det gör inte att de terrordåd som utförts blir ogjorda och det förändrar exempelvis inte det faktum att tusentals muslimer från Europa, varav flera hundra från Sverige, just i denna stund krigar för Islamiska staten i Mellanöstern.

     Det spelar heller ingen roll hur många skötsamma och hjälpsamma invandrare det finns i Sverige. Det förändrar inte det faktum att invandrare, i synnerhet utomeuropeiska invandrare, är mycket kraftigt överrepresenterade i brottstatistiken och betydligt oftare än andra grupper gör sig skyldiga till rån, mord, överfallsvåldtäkter, upplopp och andra våldsbrott som inte bara skapar tidningsrubriker utan även hotar tryggheten i samhället och vållar mycket mänskligt lidande.

     Efter terrordåden i London 2005 genomförde Yougov en opinionsundersökning där man frågade muslimerna i Storbritannien i vilken utsträckning de sympatiserade med terroristerna som utförde dåden. Hela 25 procent svarade att de sympatiserade med terroristernas motiv medan sex procent – motsvarande 100.000 muslimer – uppgav att de fullt ut stödde terrordåden. 52 brutalt lemlästade britter och hundratusen muslimer i Storbritannien som hyllar deras död – det borde ha varit en varningsklocka för hela Europa och inte minst oss här i Sverige.

     Fram till valet 2018 menar till och med vissa liberala bedömare, såsom Mats Edman som är chefredaktör för Dagens samhälle, att det kommer att komma 600.000 nya invandrare från tredje världen till Sverige. Nästan alla av dem kommer att komma från muslimska länder som Afghanistan, Syrien och Somalia. Länder där militanta inriktningar av islam är förhärskande och risken för att de som kommer hyser extremistiska åsikter därför är kraftigt förhöjd.

     Om man lågt räknat tänker sig att sex procent av dem öppet sympatiserar med muslimsk terrorism, så innebär det att vi om knappt fyra år kommer att ha berikats med 36.000 potentiella terrorister i Sverige. Och även om långt ifrån alla av dem skjuter ihjäl journalister på en tidningsredaktion eller mördar och tar kunder som gisslan i en matbutik, så kommer de att utgöra ett stort och växande hot mot rikets säkerhet.

     Det spelar då ingen roll om övriga 564.000 invandrare är snälla, skötsamma och aldrig skulle få för sig att skada någon – den ”fredliga majoriteten” är inte relevant. Denna ”fredliga majoritet” spelar ingen roll, den förändrar inte utgången av ett terrordåd, den gör det inte lättare för den våldtagna att bearbeta övergreppet och den gör inte att den mördades anhöriga får återse den de saknar.

     Att den ”fredliga majoriteten” skulle ha någon som helst relevans i samhällsdebatten är och förblir en vänsterliberal myt.”

     Gilla

   2. Förnekar inte att det finns otäcka islamister, men här i Svea rike har vi också grisskära medlemmar i Hells Angels och Bandidos. Vi har svenska nassar också. Svenskarna som helhet är alltså farliga?

    Gilla

    1. LOL! Tur du finns, käre Klaus! Om man rådfrågar en skotte eller irländare från 800-talet hade de däremot inte uppfattat ironin. Och det lustiga var att dessa vikingar där stötte på kristne tro och en del blev kristna och sedan blev Harald Blåtand kristen och…Tänk vad olika det blev över tid.

     Gilla

    2. I stort sett alltsedan Psykologiska försvaret avskaffades och vi drog på oss omvärldens förundran över vår aningslöshet och totala avsaknad av krisinsikt.

     Gilla

     1. Så du vill tillbaks till Harald Blåtands tid eller kanske det räcker med Karl XII? Vad menar du? Det är kul att slänga käft, men ser du själv vad du säger?

      Gilla

      1. Ja, jag ser vad jag säger och inte säger. Jag säger inte Harald Blåtand. Jag säger inte Karl XII.

       Gilla

    1. Korset är på utgång ur kristenheten. Det påminner för mycket om Jesus. Flera frikyrkor har infört korsförbud. Andra har sålt sin kyrka med kors och allt att omvandlas till moskè.

     Ärkebiskopen poängterar att vi inte ska genera muslimerna med att sätta Jesus före Muhammed.

     I den snällhetsoffensiv till stöd för Svärdets och Underkastelsens totalitära religions- och samhällsordning som stora delar av kristenheten är uppe i känns det inte aktuellt att tala om korset.Föra att korset ska få sin renässans krävs att det ligger i islamtroendes intresse. Annars ses talet om korset som en attack på den lära som implementeras som ersättning för de kristnas sekularisering.

     Gilla

     1. Citat Hans G: ”Visst far folk illa, men jag är mitt inne i en löneförhandling och fått hint om en spännande utmaning.” Såg jag som att du talar migration på dina lönesamtal.

      Nu är du väl synnerligen ute och cyklar, vem nämner Jesu mest i dess kommentarer, vem citerar Bibeln mest, vem är mest tydlig med att kristendomen är det sanna livet?

      Om du missat detta hos mig: På vilket sätt undviker Micael talet om korset? I en liknande diskussion var vi två i kommentarsfältet som talade om Jesus. Vi var båda som jag för en generös asylmottagning och mot muslimjakt.

      Säg i stället detta till SvK centralt som på sin hemsida bortförklarar Open doors siffror. Av mig lär du inte få mothugg.

      Tydligare om vem som är världens frälsare än vad jag är, är det svårt att vara.

      Jag tycker bra om vår ärkebiskop och jag tycker det är intressant att ha en sadduké till ärkebiskop, för det är ju det hon är. Men jag håller inte med henne teologiskt och hade Micaels mamma som favorit i valet. Har man en sådan son borde man kunna leda en kyrka, enligt Paulus ska ju en församlingsledare ha ordning på sitt husfolk.

      Enligt ÄBs ”förhör” innan valet sa hon sig dessutom ha mer gemensamt med folk utanför kyrkan än med sådana som mig och Leo som tror på att Maria födde barn befruktad av Helig Ande och inte av Josef.

      Varför detta sidospår, börjar du inse att Micael och jag har rätt snarare än Bengt och SÅ Gerdvall? Har du konverterat? Glad blir jag då! Men har du det inte så önskar jag dig ändå:

      Guds frid denna söndag!

      Gilla

      1. ””Visst far folk illa, men jag är mitt inne i en löneförhandling och fått hint om en spännande utmaning.”

       !!!Jag hade citattecken kring meningen. Citatet är enbart ett exempel bland de övriga på hur vi tänker på den egna situationen, vad det betyder för den enskilde. Alltså till skillnad på hur Micael resonerar. Hans engagemang gäller, som jag uppfattar honom, typiskt sett andra och inte hans ego.

       Tråkigt att jag inte lyckas förklara på ett begripligt sätt.

       Trevlig söndag!

       Gilla

   1. @Alma-Lena: Du drar dig tydligen inte ens för att slänga nazistkortet mot journalisten Julia Caesar. Det är lågt, mycket lågt. I hennes krönikor finns inte tillstymmelse till någon ”nazistpropaganda”. Du ägnar dig åt smutskastning och förtal. Har du reflekterat över att det inte bara är emot det kristna budskapet och Jesu lära, utan även är åtalbart?

    Din retorik påminner tyvärr alltför mycket om hur Micael agerar mot sina meningsmotståndare: I brist på sakliga argument levereras nedsättande epitet och andra typer av personangrepp.

    Gilla

    1. Du är ju så artig och påläst så det väger upp att Micael och jag är oartiga, obildade och ondskefulla.

     Nasrin Sjögren respekterar jag mycket men hon gör precis som du det felaktiga antagandet att jag som kristen måste klä skott för vad Breivik gjorde i kristendomens namn och att det inte spelar någon roll hur snäll just jag är när det faktiskt finns massor med svenskar som begår brott. Inget tar bort det faktum att det finns svenska mördare inte ens att jag aldrig mördat och inte hejar på dem som mördar. Terroristorganisationen IRA är naturligtvis mitt fel, de säger ju sig vara kristna.

     Jag hävdar att jag tillhör en fredlig majoritet av kristna som inte mördar eller våldtar. Men denna ”fredliga majoritet” spelar ingen roll, den förändrar inte utgången av ett terrordåd, den gör det inte lättare för den våldtagna att bearbeta övergreppet och den gör inte att den mördades anhöriga får återse den de saknar.

     Det är precis det hon säger. De fredliga som inte begår brott ska straffas för att någon begår brott som tillhör ungefär samma grupp. Hon kanske vill säga något annat, men hon gör det inte. Och vad säger hon om sig själv? Hon är också invandrare, känner hon sig ansvarig för alla brott som begås av invandrare?

     Vad tycker du? Ska vi deporteras vi alla som tillhör en grupp där det finns människor som begår brott? Då åker ju du före mig för du är både svensk och man.

     Vi ses på Svalbard!

     Gilla

     1. @Alma-Lena:

      Tack för ditt inledande erkännande! Det är sällan som man möter på en sådan ödmjuk inställning till sina egna brister och tillkortakommanden… 😉

      För det första skrev inte Nasrin Sjögren själv det här inlägget. Hon hade bara återgett det på Facebook.

      Som så många andra religionsrelativister och försvarare av islam blandar du ihop vad en religion lär och vad som sker i religionens namn. Anders Behring Brevik var på intet sätt ”kristen” (möjligen ”kulturkristen”). Hans massmord på oskyldiga ungdomar strider i alla avseenden mot den kristna tron och Jesu lära.

      Jag förstår inte varför du ens blandar in Breivik i den här diskussionen. Det citerade inlägget handlar ju om islams roll för den internationella terrorismen. I motsats till kristendomen bejakar islam de facto förtryck, diskriminering, våld och även mord på oss ”otrogna”. Islamisterna och jihadisterna i de islamistiska terrororganisationerna följer Koranens våldsförhärligande manual till punkt och pricka.

      Lika obegriplig är din ”halmgubbe” om att vi ska ”deportera” alla brottslingar. Vem har pratat om deportering här? Däremot är det för många svenskar självklart att den som krigar för ett annat land eller en terroristorganisation som ISIS har förverkat sitt svenska medborgarskap. Och varför skulle vi exportera brottsliga svenskar? Varje land har ju ett juridiskt ansvar för sina egna medborgare.

      Gilla

      1. Varför skulle jag inte dra in Breivik i detta? det är ju lika orimligt att jag har ansvar för hans handlingar som att min snälle vän Jafar som föddes i en muslimsk familj och sjunger i en gospelkör skulle vara skyldig till ISIS vansinnesdåd.Eller Nasrin Sjögren för den delen, texten säger ju att det är ointressant vad muslimskt födda själv tycker.

       Jag tycker inte vi ska deportera någon, du tycker vi ska deportera alla muslimer, snälla liksom brottslingar. Muslimer sägs i denna FB text vara ansvariga för allt någon annan muslim gör i sin religions namn. Då är det logiskt att jag som bekännande kristen borde ansvara för vad Breivik gjorde i kristendomens namn.

       Texten säger tydligt att inte bara de brottsliga ska straffas utan exakt alla muslimer.

       Jag vill varken deportera eller ha religionsförbud. Det är dina tankar inte mina.

       Gilla

       1. @Alma-Lena, du försöker framstå som seriös och trovärdig, men din argumentation uppvisar betänkliga brister. Ännu en gång levererar du ”halmgubbar”, ett vanligt och debattknep i brist på sakliga argument. Det förefaller faktiskt som att du helt har missat Guds budord om att inte ljuga och förtala.

        Redan i min förra replik till dig dementerade jag ditt påstående om att jag skulle föreslå deportation av ”alla brottslingar”. Den här gången har du knåpat ihop en ännu större ”halmgubbe”. Nu drar du till med att jag skulle förespråka deportering av ”exakt alla muslimer”. Man tar sig för pannan!

        Så här skrev jag tidigare, och det står jag för: ”Däremot är det för många svenskar självklart att den som krigar för ett annat land eller en terroristorganisation som ISIS har förverkat sitt svenska medborgarskap. Och varför skulle vi exportera brottsliga svenskar? Varje land har ju ett juridiskt ansvar för sina egna medborgare.”

        Och ännu en gång: Brevik utförde ingenting i ”kristendomens namn”. I flera intervjuer har han klargjort att han inte inte tror på Gud, och därför kallar han sig heller inte kristen. Därför håller inte dina fantasieggande försök till relativisering av islams vedervärdiga ondska.

        Läs om och läs rätt! Vänligt men bestämt undanber jag mig fortsatta lögner om vad jag faktiskt har skrivit här.

        Gilla

        1. Breivik har beskrivit sig som kristen i kulturellt avseende, men att han saknar en personlig gudsrelation. Han skriver i mastodonttexten ”A European Declaration of Independence”, en text som distribuerades digitalt av Breivik samma dag som attackerna utfördes.I kompendiet lägger Breivik ut sin världsåskådning, som innehåller stöd för kulturkonservatism, ultranationalism, högerpopulism, islamofobi, sionism, antifeminismoch vit nationalism.[…] Islam och kulturmarxism ses som fienden, och kompendiet argumenterar mot den våldsamma utbredningen av ”Eurabien” och mångkulturalismen han argumenterar för deporteringen av alla muslimer från Europa för att bevara europeisk kristendom.

         Det anser jag vara att agera å kristendomens vägnar. Han stödde också gruppen ”Knight Templars” som ville återuppbygga Tempelriddarna och drömmer om medeltidens enhetskristna Europa. Så han är nog ungefär lika kristen som många av de galningar som dödar i Islams namn är muslimer. De drömmer också om ett medeltida kalifat och är mest farliga för andra muslimer.

         Gilla

         1. Alma-Lena, Bengt Johansson är inte den som behöver hjälp i argumentationen, så det är inte det. Men en personlig reflektion: Varför inte kolla några av de invändningar som redan gjorts mo5 den typen av jämförelser du gör. Du relativiserar Svärdets och underkastelsens=islam med försoningsundret. Det var Jesus själv som hängde på korset. Han undervisade inte om att hans fiender skulle spikas fast.

          Ska vi fortsätta jämförelsen? Var finner du Bergvik i försoningsläran? Annat än en som är i stort behov en försonande kraft. Den står väl ändå inte Bergvik för? Snälla!

          Gilla

          1. Jag har på denna blogg på annan plats skrivit om det jag förstår av Koranen och Islam, det är en våldsam bok och den kräver underkastelse på helt annat sätt än Bibeln. Det jag vände mig mot var B.Johanssons tes att ALLA muslimer på något sätt är ansvariga för ISIS och Al Qaida. Det vägrar jag köpa precis som jag vägrar vara ideologisk motivering för Breiviks dåd.

           Jag vägrar också stå till svars för vad en grupp Laestadianer i Kautokeino gjorde 1852 efter att ha läst Domarboken om Gideon. De for in till byn och dödade folk i Guds namn. Som film kallades det ”Kautokeino-upproret” men det var nog mer ett terrordåd à la Breivik för att rena området från onda människor. Jag är kristen från laestaduanland med samma kulturella bakgrund men jag anser att de handlade helt fel och det har inget med kristendom att göra även om just deras tro ledde till detta var de vilseledda och inte ledda av Anden.

           Detta dåd fick också den usla frukten att laestadianer ännu idag inte får läsa Bibeln själva eller vara med på bibelstudier endast predikanterna får utlägga texten och läsa Bibeln. De gjorde Bibeln till Koranen som så många gör, det är en allvarlig och farlig trend. Jag tror Mohammed var med i en liknande trend men gick ett steg längre och skrev sin egen ”förbättrade” version. Islam är ju i grunden en ariansk sekt som gick så långt att det blev en ny religion precis som Jehovas Vittnen. Men det finns mängder av goda människor i islam och JV fast grunden är fel enligt min tro.

           Alla ska inte straffas för en minoritets vanvettiga illdåd. Oavsett religion.

           Gilla

          2. Där har vi olika åsikter! En religion – med mera, när det gäller det totalitära islam! – som har svärdet och underkastelsen som något naturligt ska åtminstone inte undervärderas av människor som ständigt upprepar betydelsen av var Sverigedemokraterna har sina rötter. (Tänker inte på dig.)

           Goda islamtroende muslimer finns förvisso. Om inte annat legitimerar deras godhet de terrordåd som är förknippade med den Korantrogne. Du är själv ett exempel på hur förledande det fungerar.

           Gilla

         2. Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade medkänsla, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.
          Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade medkänsla, så vore jag intet.
          Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade medkänsla, så vore detta mig till intet gagn.
          Medkänslan är tålig och mild. Medkänslan avundas icke, medkänslan förhäver sig icke, den uppblåses icke.
          Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.
          Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
          Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
          Medkänslan förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna.
          Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.
          När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.
          Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.
          Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, medkänslan, dessa tre; men störst bland dem är medkänslan.

          Gilla

         3. @Alma-Lena, nej nu får du försöka sansa dig en aning! Dina konspirationsteorier är fullständigt absurda. Jag säger det igen: Anders Behring Brevik har med all önskvärd tydlighet i flera intervjuer förnekat att han är kristen eller tror på Gud. Behring har möjligen kallat sig ”kulturellt kristen”, vilket är en helt annan sak.

          Jag förstår heller inte dina desperata försök att göra kritik av islam, mångkultur, kulturmarxism och feminism till något negativt. De här begreppen strider tvärtom tydligt mot själva essensen i kristen tro. Det är på tiden att du lämnar guilt by association-retoriken till förmån för verkligheten.

          Gillar du möjligen Wagners musik och vegetarisk mat? Då gäller det att se upp! Det gjorde även Adolf Hitler… 😉

          Gilla

          1. Jag citerade ett referat av Behring Breiviks egna tankar, inget annat. Men vill du läsa typ tusen sidor text, fine for me. https://publicintelligence.net/anders-behring-breiviks-complete-manifesto-2083-a-european-declaration-of-independence/

           Mer lättilgänglig är denna wikipediasida som är okej ur källkritisk synpunkt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

           Det är så märkligt att du inte ser att just ”guilt by association” är det jag kritiserat här hela tiden medan du som gör det mot 100% av alla muslimer anklagar mig för det. Nu associerar du dessutom mig med allt du hatar.

           Feminism har vi inte diskuterat öht, marxism inte mig veterligt, inte ens mångkultur eller kritik av islam. På annan plats här på bloggen har jag kritiserat delar av islam; dess syn på Koranen. Jag märker att du inte vill, eller möjligen inte kan, förstå mig trots att vi talar samma språk. Jag avstår alltså från fortsatta samtal med dig.

           Gilla

         4. @Alma-Lena: Även Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén påstår tydligt att Breivik och kristendom hänger ihop på samma sätt som våldsbejakande islamism och islam. Ett fullständigt hårresande påstående som ändå är ganska typiskt för avgrundsvänstern. Breiviks våldsideologi har naturligtvis inget med kristendom, men islamismen i form av det Muslimska brödraskapet är islams mittfåra.

          Hade någon överdrivit så grovt om islam skulle ett åtal för ”hets mot folkgrupp” komma fortare än kvickt, men att svartmåla kristendom och samtidigt skönmåla islam går tydligen bra för en ärkebiskop.

          Även Helle Klein, före detta ledarskribent på Aftonbladet, läser bibeln med marxistiska glasögon. Hon representerar en gren av liberalteologin. Den betonar att alla positiva religioner, inklusive kristendomen, bara är olika historiska skal kring en och samma kärna: en allmänmänsklig förnuftsreligion. Detta är extremt politiskt korrekt, det är ren kulturmarxism.

          Jag har ännu ett exempel som visar hur vilsen du förefaller vara: Du hittar inga likheter mellan Jesus och Breivik i relation till deras ideal och handlingar. Jämför du däremot Muhammad och ISIS är likheterna inte alls svåra att finna, snarare är olikheterna en bristvara.

          Som en ren upplysning kan jag nämna att stödet för militant islamism någonstans mellan 20 och 25 procent bland muslimska invandrare i västvärlden. Det betyder naturligtvis inte att dessa muslimer själva tänker ta till vapen. Stödet för bomberna i Londons tunnelbana var ungefär lika stort bland muslimer i England.

          Balans i detta sammanhanget handlar inte om att ljuga och skönmåla, utan om att beskriva verkligheten så bra som möjligt. Vi behöver inte lugnande sprutor för att föras till slakten. Däremot behöver vi en riktigt problembeskrivning och fungerande lösningar.

          I den norska dokumentären ”Muslimska brödraskapet – om frihet och jämlikhet (https://www.youtube.com/watch?v=Uyje6mXPjQQ) säger Yusuf al-Qaradawi så här:

          ”Måste erövring ske via krig? Nej, det är inte nödvändigt… Jag tror att islam ska erövra Europa utan svärd och krig.”

          Detta skulle naturligtvis innebära en destruktion av västvärlden. Och stödet för islamismen kan med lätthet uppskattas till 300 miljoner muslimer. Det är ingen överdrift.

          Än mer allvarligt än siffran i sig är att inom det organiserade islam, hos dem som ”bestämmer”, är det inga procent som stöder islamismen. Nu talar vi om en rejäl majoritet inte bara skriftlärda utan även politiker. Islamismen är idag den helt dominerande kraften inom islam.

          Den här terroriststämplade rörelsen, vars andliga ledare har en stående program på Al Jazeera varje vecka, skriver samarbetsavtal med Socialdemokraterna i Sverige och har representanter i Sveriges riksdag. Enligt islamologen Mattias Gardell utgör MB och dess ledare Qaradawi islams mittfåra. Välkommen till verkligheten.

          Gilla

          1. Bengt Johansson, jag vet inte om du kanske kan hjälpa mig. I konsekvensens namn försöker jag – hittills förgäves – hitta något uttalande av de inflytelserika och tongivande personer, som tegelmässigt varnar för negativa uttalanden som kan skada islamister som grupp. Jag tänker då på negativa omdömen om Breivik. Kan de skada kristna som grupp?

           Ryck ut till de kristnas försvar, Mona Sahlin och likasinnade! De som uppträder som kristna, ärkebiskopen och såna, kräver jag inget av. De uppfattar försvar för kristna som ett onödigt angrepp mot Profeten och hans följare och ett brott mot religionsfriheten.

           Gilla

 6. Micael Grenholm har fortfarande problem med sanningen. Konsekvent bekräftar han det han försöker motsäga. Men man får glädjas åt villigheten till generositet och välvilja.

  Grenholm försöker bevisa att det är myter och förenklingar att säga att invandring är en viktig orsak till samhällets olika kostnader.

  1. Vad gäller segregationen anger Grenholm två orsaker till den.
  a) att många fattiga invandrare samlas fler och fler i samma områden eftersom de inte har så stort val.
  b) att ”de rika” inte gör något åt saken fast de kan.
  Slutsats: Alltså är invandring EN viktig orsak till segregationen. Att påstå att en stor mängd inflyttade fattiga inte skulle ha någon orsakskoppling till segregeringen är extremt ointelligent. Fast det handlar ju egentligen om att man vill smita från sambandet.

  Att de rika skulle bryta segregationen genom att sälja sina fina hus och flytta till små lägenheter i fattiga bostadsområden är ju en jättefin tanke, faktiskt väldigt kristen t.o.m. Tyvärr är den inte särskilt sannolik i dagens samhälle. Men det låter ju bra som retorik.

  2. Invandrare är fattiga och fattiga har svårare att få jobb enligt Grenholm.
  Slutsats: Invandringen är en viktig orsak till arbetslöshet.

  Invandrares arbetslöshet är arbetsgivarnas fel eftersom de inte anställer människor med sämre förutsättningar att klara jobbet enligt Grenholm. Det finns ingen seriös myndighet i Sverige som skulle komma till samma slutsats. Alla vet att oförmåga i svenska språket, kulturella skillnader, oanpassad utbildning för aktuellt arbete o.s.v. är STORA hinder för att få och utföra jobb. I verkligheten konkurrerar och överlever företagen genom sin personals kompetens men i Grenholms naiva värld kan man anställa vem som helst. Det är att smita från sanningen.

  3. Grenholm bekräftar att invandring är en signifikant faktor för kriminalitet.
  Men eftersom det finns en annan(det finns fler) faktor som har ännu starkare koppling så kan man bortse från den första. Det är intellektuellt självmål.
  Jag skulle aldrig kalla det myter och förenklingar att män är generellt mer kriminella än kvinnor. Det är bara att inse sanningen och ta tag i problemet.

  Invandrare är generellt mer kriminella än svenskfödda och det beror inte på att de är barbariska utan att det ofta blir en relativt logisk följd av utanförskapet som den invandrade tillvaron för med sig eftersom Sverige har svårt med integrationen. Välkommen till sanningens värld, Micael, och inse att statistiken visar stabila samband mellan kriminalitet, utsatthet för kriminalitet, släktgäng som styr stadsdelar i storstäder, många typer av allvarliga våldsbrott och att vara utlandsfödd. Bara för någon som vill smita från vissa sanningar är kopplingen mellan invandring och kriminalitet något man kan bortse från.

  4. Grenholm bekräftar att en ökad mängd muslimer leder till ökad islamisering. Och sedan smiter han genom att börja prata om evangelisation och utvisning. Men frågan gällde ju om islamiseringen var en myt och förenkling vilket han just argumenterat emot.

  5. Det finns rasism i Sverige men det är inte strukturell rasism som skapar de stora samhällskostnaderna kring invandring idag. Det finns mängder av samhällsrapporter som visar att språkproblem, problem med kulturell anpassning, bristande eller ej matchande utbildning, fattigdom, bostadsbrist, religiös gränsdragning, segregation, bidragsberoende mm tillsammans skapar det utanförskap som invandrare ofta hamnar i. Socialarbetare vet att kvinnor från vissa nationaliteter förmodligen aldrig kommer att kunna slussas ut på arbetsmarknaden. Bostadsbristen och ett stort antal anlända leder ofta till dåliga boendeförhållanden. Det är stora samhällskostnader som ibland skapas av den egna kulturidentiteten och ibland av det svenska samhällets bristande resurser och politik.

  Det finns INGA invandrare som hjälps av pastorer som blundar för sanningen och samhällets statistik som Grenholm gör. Det späder bara på splittringen mot människor som vill vara seriösa, det skapar splittring mellan kristna som vill väl. Det gynnar främlingsfientliga krafter som kan visa trovärdig statistik på invandringens faktiska kostnader. Främlingsfientliga framstår som kloka, frikyrkopastorer som blåögda och sanningsfrämmande. Man skall inte blanda välvilja och generositet med att försöka smita från uppenbara sanningar och fakta. Generositet och välvilja skall kombineras med ärligt erkännande av faktiska förhållanden.

  Jag vill också att vi skall ha en generös invandringspolitik. Men jag inser det som Fredrik Reinfeldt insåg men som 380 pastorer inte verkar vilja inse. Att Öppna hjärtan kommer att kosta. Vill vi vara generösa skall vi också erkänna generositetens pris.

  Du måste bygga huset på ett berg som inte rubbar sig…

  Thomas Forslin

  Gilla

  1. Thomas Forsling, efter din långa utläggning, vad tänker DU för lösning? Hur tänker DU att Sverige ska förhålla sig till alla människor som har ett stort skyddsbehov?

   Gilla

  2. Invandring har alltid setts med oblida ögon av vissa grupper av infödda. Invandring har ändå historiskt alltid varit positivt för det land dit de invandrat. Att påstå att invandringen varit ringa i omfattning förr i tiden är ljug. Vi kan bara se på den mycket välbelagda tyska invandringen i Sverige under medeltiden som var så stor att 50% av städernas invånare var tyskar och nybyggen startades av tyskar ända upp i Tornedalen.

   Tyskan påverkade på alla plan men dess like till djup påverkan får vi leta efter i modern tid. Svenskan är ett fornminne och där kan vi konstatera att tyskan gav oss lånord i mängd. Det gamla Varda blev uppblandat med bleiben. Men mest visar det att tyskan påverkade svenskan att vi tog in och bytte ut formord och det är inget man lånar i första taget, syntax och grammatik är synnerligen motståndskraftiga mot andra språk medan vi lätt lånar in innehållsord (verb, adjektiv, substantiv) efter senaste modet. Sedan bara fortsatte det: bergsbruket, falukorven, midsommarstången, Luther, julgranen, adventsstaken, adventsstjärnan och fram till andra världskrigets slut fortsatte det i samma stil. Strindberg kallar svenskan för en ”plattysk dialekt” i Röda rummet och det har fog för sig.

   Jämför med finskan som varit vårt officiella språk i hundratals år, en halv miljon finsktalande människor bor nu i Sverige, finskan är landets största språk och fortfarande är den finska invandringen stor. I Nordligaste Sverige är svenska ett nytt språk och finska är fortfarande levande och vardagligt använt här. Vår största väckelserörelse predikar alltid på finska och tolkas till svenska. För hundra 15 år sedan byttes kyrkspråk och skolspråk till svenska, tidigare var finska det språket. För 115 år sedan talade ALLA i Kiruna/Pajala och Övertorneå kommuner finska, fast en del också talade i svenska-i Jukkasjärvi socken 1%. Vi har ändå bara tagit in enstaka lånord därifrån.

   Micael tar upp den självklara orsaken till invandrartäta förorters problem som illlustreras så väl med en jämförelse mellan dessa folkgrupper. Skillnaden mellan dessa två folkgrupper: tyskarna var många men rika och hade hög kulturell status. Finnarna är fattiga och har låg kulturell status.

   Problemen med invandringen är knutna till social status, inte invandring. Hur många av alla tyska, holländska och franska invandrare vi har sägs vara ett socialt problem? Mina franska vänner är arbetslösa och kämpar med småjobb och påhugg för att klara sig. Men de hade sålt hus i Frankrike och kunde resa med billigt flyg så pengarna var kvar för de får flytta som de vill över jorden. De har inga flyktingskäl. Men något problem framställs de inte som för de talar ett högstatusspråk och ser ut som vi.

   Förenklingar och myter säger att invandring är av ondo, allt dåligt beror på att folk inte är svenskar. Hur kan du seriöst säga emot att detta är myter och förenklingar? Vill du tas på allvar får du ändra stil. Micael behöver inte göra det. Han bygger på fakta inte känslor av obehag inför det som framstår som ”massinvandring” men som historiskt inte stämmer. Vi har aldrig fått större invandring från några grupper än från tyskar och finnar och dagens siffror ger ingen anledning till att skriva om historieböckerna på den punkten.

   På vilket sätt verkar Micael ovillig att betala kostnaden för generositet? På vilket sätt mörkar han fakta? Den som mörkar fakta är den som ensidigt utnämner invandringen till alla problems moder och alla problems lösning är att stoppa den.

   Som kristen är det också omöjligt att säga nej till en nödlidande flykting det går inte även om det skulle kosta skjortan. Vi är ansvariga inför Gud som själv var flykting och utvalde ett folk som alltid fått fly och alltid utnämnts till var mans niding. Jesus är synnerligen naiv och godtrogen, han säger att vi ska vända andra kinden till om någon slår oss på den ena. Vi ska ge skjortan till den som rånar oss på jackan. Jesus vet att det kostar att hjälpa den nödlidande, honom kostade det livet-han torterades till döds på ett kors och sa: Fader förlåt dem! till det.

   Det är denne naive Gud vi följer.

   Gilla

   1. Nationalism förstår jag mig inte på annat än som snäll lokalpatriotism. Rasism är idioti liksom uttalad främlingsfientlighet. Kryddar man med paranoia och konspirationsteorier så blir det ännu giftigare.

    Det finns väl diverse aspekter av migration (infrastrukturen) som behöver diskuteras som alla andra samhällshändelser.

    Det finns levande och lidande människor därute. Det går ju inte att glömma bort det.

    Men det finns en specifik sak som är svår och det är militant islamism när den väl förekommer. Den är en liten del, men en farlig del av Islam och hur kan vi närma oss detta? Jag tror inte att migrationsströmmarna från Tyskland och Finland innehöll en viss andel personer med målet att göra det nya landet direkt illa.
    Jihadister, Salafister, verkar ju själva vara ett slags extremhöger, rentav fascister, den onda spegelbilden av europeiska fanatiker.

    Hur gör man med just detta? Hur stort är problemet? Rädsla tenderar att förstora!

    Ett av svaren är en bra integration för att minska risken för att utanförskap och tomhet leder till att längtan efter att få vara med om något stort, att bli tagen i anspråk – att den längtan leder till Jihad-romantik. (Jag har inte varit där, jag har bara läst att flera förorter till Paris är väldigt alienations-framkallande och frustrations-skapande.)

    Ett annat svar är ju polis och underrättelseverksamhet.

    Någon perfekt lösning finns inte, men så är det ju med massor av samhällsfrågor. Att stänga gränser och ”repatriera” är sannerligen ondska det också.

    Gilla

    1. Finnar har anklagats för att sätta finnskott på folk och dessutom ska de ha lätt att ta till kniven. De är fortfarande överrepresenterade i brottsstatistiken. Och det är inte så att de som blir jihadister i Sverige kom hit just för att skada Sverige. De som utför terrordåden i Frankrike flyttade inte dit för att skada landet. De flyttade för en bättre framtid för sina barn och barnen blir jihadister i några få fall. Liksom några finnar fick alkoholproblem och hamnade i kriminalitet fast målet för de flesta var att skaffa sig ett jobb flyttar inte muslimer till Sverige för att bli jihadister.

     Du har så rätt i att franska HLM-områden (som våra miljonprogramsområden fast med dåligt byggda hus och förslummat till orimlighet.http://en.wikipedia.org/wiki/HLM) är riktiga grogrunder för kriminalitet av alla slag varav jihadismen inte är störst eller ens värst. Fattigdom och segregation i det elitistiska Frankrike är en orsak till jihadism. Men absolut ingen ursäkt. Speciellt som de ofta ger sig på judar och inte presidenten. Fattigdomen är inte heller den enda orsaken.

     Jag tror inte vi skulle slippa välfinansierade salafister om vi deporterade alla muslimer från Sverige. Men vi ska göra allt för att undvika den franska situationen därför att det är inhumant att ha ett sådant delat samhälle med lågavlönade arbetare från gamla kolonier och Maghrebländerna i hemska ghetton.

     Salafismen och jihadismen behöver däremot två saker: 1. Pengar till vapen och resor 2. Unga män som vill bli bekräftade av andra män som de ser upp till.

     Usama Bin Laden var ju inte alls fattig och fanns ju verkligen i sitt samhälles centrum. Så förorternas segregation förklarar inte allt. Jag jämför jihadismen med mexikanska knarkkarteller. Utan unga män och pengar skulle inte heller de kunna kunna utöva sin terror men de flesta av dem är från fattiga förhållande för det finns bättre sätt att få bekräftelse högre upp i samhället. Två saker måste också till för att stoppa knarkkarteller och jihadister:

     Stoppa finansieringen. Uppfostra pojkar annorlunda.

     Nu gör ju salafisterna mest illa i muslimska länder, de åker till Syrien och gör stor skada och vi ojar oss över att de kan komma hem och göra likadant. Jag tycker gott vi kan införa lagar mot dem som deltar i lilla jihad. Helt uteslutet med indraget medborgarskap borde det inte vara exempelvis. Frysa terrorismfinansierande konton har ju gjorts tidigare och borde absolut återinföras. Inga silkesvantar mot mördare vad de än anför som skäl för sina brott.

     Men vi ska inte deportera alla som är muslimer. eller förbjuda islam, moskéer etc. precis som vi inte ska deportera alla knarkare eller Christer Sturmark. var tar sådant slut? Vem blir den som till slut blir kvar? Leif GW Persson?

     Vi kan aldrig undvika att våra unga ser på videoklipp och påverkas av galningar på nätet. Svenska sekulariserade pojkar roar sig med att sätta ut mobbingklipp där mobbare filmar hur de tänder eld på håret på sitt offer. Vi måste fostra i demokrati och ge sund självkänsla i hem och skola så de inte ser sådana klipp, så de inte producerar sådana klipp så de mår dåligt av att se sådana klipp.

     Med lagstiftning ska vi visa att vi inte accepterar mobbing, knark och jihadism, det är rätt så enkelt. Det svåra är insidan på människor. Som kristen ser jag bara en lösning där: Jesus.

     Gilla

   2. @Alma-Lena: Jag vill korrigera dig på en viktig punkt. I början av ditt inlägg hävdar du följande:

    ”Att påstå att invandringen varit ringa i omfattning förr i tiden är ljug. Vi kan bara se på den mycket välbelagda tyska invandringen i Sverige under medeltiden som var så stor att 50% av städernas invånare var tyskar och nybyggen startades av tyskar ända upp i Tornedalen.”

    Vilka dina källor är för det påståendet framgår tyvärr inte. I alla fall överensstämmer de inte med kända fakta. En av Sveriges främsta experter på ämnet invandring är nationalekonomen Tino Sanandaji. I en ganska färsk bloggartikel går han tillrätta med mytbildningen kring bland annat den tyska invandringen till Sverige. Några utdrag från artikeln:

    ”När invandringens ekonomiska betydelse för ett lands utveckling diskuteras av akademiker är en central variabel alltid nivån på invandring. Det går helt enkelt inte att förstå invandringens roll i Sveriges utveckling om man inte känner till att Sverige historisk var ett isolerat land med ovanligt lite invandring. Så sent som år 1900 utgjordes enligt SCBendast 0.7% av Sveriges befolkning av invandrare.

    Invandrare var ännu färre om man tittar tillbaka ännu länge under de perioder som det finns data. Under perioden 1871-1940 – tog Sverige – med en dåtida befolkning på runt fem miljoner – emot ungefär 6000 invandrare per år. Det är siffror som idag överträffas under ett par bra veckor. En hög andel av dessa fåtal invandrare under denna period var återvändande svenskar från Nordamerika.”

    ”Per Sidén vid Stockholms Universitet har uppskattat antalet tyskar i svenska städer under medeltiden (nästan inga tyskar bodde på landsbygden). Sidén kommer fram till att ”en andel av befolkningen på i normalfallet 10-20%” av städernas befolkning, det vill säga några hundra eller enstaka tusen individer. Ungefär fem procent av Sveriges befolkning bodde i städer under sen medeltid vilket i så fall innebär att tyska invandrare utgjorde kanske 0.5-1% av Sveriges befolkning.”

    ”Det har blivit vanligt med fantasier där Sverige skildras som ett land som byggdes av invandrare, ungefär som Australien. Dessa myter är bräckliga och faller snabbt samman när läsaren får reda på hur liten invandringen faktiskt var historiskt.”

    ”En slogan som har blivit allt vanligare i debatten är att ‘invandrare byggde Sverige’. Men så sent som år 1960 utgjorde invandrare inte mer än 4.0% av Sveriges befolkning. År 1960 var Sverige världsledande i termer av välstånd, demokratiska institutioner, kultur, teknologi, näringsliv och annat.

    Det fåtal invandrare som var med och bidrog till detta förtjänar givetvis uppskattning. Men det gäller lika mycket de med svenskt ursprung som var med och byggde landet. De med svenskt ursprung utgjorde över 95 procent av de arbetare, jordbrukare, företagare, skattebetalare, forskare och uppfinnare som genom århundraden av hård strävan tog Sverige från medeltiden till ett av världens rikaste länder år 1960.

    Men varför ska man idag överhuvudtaget bry sig om hur många invandrare Sverige hade på 1600-talet? Svaret är legitimitet. Historierevisionism som överdrivet tillskriver landets uppbyggande till invandrare är ett sätt att avlegitimisera de med svenskt ursprung.

    John Locke påpekade att äganderätten moraliskt härleds från skapande eller från arv från den som skapade det som ägs. Att säga att Sverige byggdes av invandrare är ett sätt att ta heder och rätt från den majoritetsbefolkning som till överväldigande del faktiskt byggde Sverige. Det är inte en särskilt attraktiv agenda, särskilt eftersom många av de som jobbade hårt hela livet för att bygga landets välstånd fortfarande är vid liv.”

    Tino Sanandaji avslutar sitt blogginlägg med följande klockrena meningar:

    Historierevisionism är ett potent politiskt vapen. Det är vad George Orwell menade med “He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past”. Att frånta rättigheter från en folkgrupp genom att skriva om historien är aldrig trevligt, men att se ett lands elit försöka delegitimisera sitt eget folk är häpnadsväckande.

    http://www.tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/

    Gilla

    1. Det finns många källor till detta: Svenska språket under 700 år, Tornedalica-skrifter, Sölve Anderzéns avhandling om Jukkasjärvi socken, Georg Gripenstads och Wilhelm Tawes skrifter om Karesuando , Jukkasjärvi samt Övertorneå församlingar du kan läsa mer om detta i mina rapporter om etnicitetsarbetet på Karesuando skola och Kuttainens skola, finns på LTU. Dick Harrison bl.a detta: http://blog.svd.se/historia/2015/01/04/en-kommentar-om-invandringsdebatten/ , min förre chef Kurt Persson (Norrbottens museum), Staffan Hansson proffessor emeritus i teknikhistoria m.fl. En bra bok för dig borde vara Maja Hagerman Det rena landet

     Gilla

    2. Du ids säkert inte gräva i de källor jag angav så jag citerar den ytterst kunnige och akademiskt redbare historikern Dick Harrison angående ekonomen Sanandaji: En punkt som ideligen återkommer är att jag är en historieförfalskare som ljuger om invandringen i förfluten tid. De som hävdar detta hänvisar i regel till en text som nyligen skrevs av Tino Sanandaji. Jag har tagit del av artikeln och kan konstatera att Sanandajis kunskaper om historisk invandring har stora luckor. Ett exempel: När han berör antalet tyskar som bosatte sig i Sverige i förfluten tid skriver han att ”nästan inga tyskar bodde på landsbygden”. Han begränsar sig till en utvärdering av situationen i de små svenska städerna och relativiserar därmed det tyska kulturinflytandet kraftigt, detta för att få mig att framstå som okunnig och manipulativ. Väl att märka var den tyska invandringen till svenska städer synnerligen kulturellt, ekonomiskt och politiskt betydande och i sig fullt tillräcklig för att meritera sig till en prominent plats i historieböckerna, men sanningen är att många tyskar dessutom – tvärtemot Sanandajis påstående – bosatte sig i vad som idag skulle betecknas som landsorten. I synnerhet vid de mellansvenska mineralfyndigheterna fanns det redan på medeltiden gott om bergsmän och andra entreprenörer med rötterna i Tyskland. Ett känt exempel är den familj som Engelbrekt Engelbrektsson tillhörde. Inflyttningen av tyskar – särskilt ”tysksmeder”, som var betydligt fler än ”vallonsmederna” – fortsatte under påföljande sekler. Faktum är att stora delar av den svenska bruksnäringen förblev beroende av utländsk expertis och utländsk arbetskraft ända in på 1800-talet.

     Gilla

     1. @Alma-Lena:

      Du får ursäkta mig, men jag förlitar mig inte mer på dina påståenden här än att jultomten finns. Dina ”fakta” luktar historierevisionism lång väg. Tino Sanandaji ser jag alltjämt som en relevant och trovärdig källa. Du har heller inte kunnat vederlägga någon av de konkreta faktauppgifter som jag citerade från hans bloggartikel i ämnet.

      Även etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg har på sin blogg nyligen gjort mos av Dick Harrisons floskler och rena lögner. Läs här:

      https://morklaggning.wordpress.com/2015/01/01/tricky-dick/

      Gilla

      1. Då vet jag, du förlitar dig på människor som inte kan just historia och inte har samma akademiska meriter som dem jag anför eftersom du bekräftar dina åsikter. Bra, då vet jag läget och lägger ner.

       Gilla

       1. @Alma-Lena: Nejdå, du drar förhastade slutsatser ännu en gång. Jag ser ingenting i Harrisons text som vederlägger de fakta som Tino Sanandaji presenterade i sin bloggartikel. Därför undrar jag om det kanske är så att du själv förlitar dig på personer som ”bekräftar dina åsikter”. 😉

        Gilla

 7. Jag tycker att vi skall ta emot dem men inse att det kräver ganska mycket. Kommuner måste få till ett kraftigt ökat bostadsbyggande av billigare boenden. Segregationen kan minska genom att målmedvetet bygga blandade former av boende inom samma område. Alla kommuner kan tvingas att ta emot åtminstone en viss grad av ankommande. Kristna församlingar kan organisera sig mycket mer engagerat för invandrares situation. Ett resursförstärkt prövningsförfarande av ansökande kan faktiskt snabbare avvisa sådana som främst har ekonomiska motiv för att komma vilket frigör resurser till sådana med större skyddsbehov och också att misstagen blir färre. Länder i EU bör öppnas så att mottagningen blir jämnare mellan länderna.
  Integrationsåtgärderna behöver överlag bli mycket starkare. Toleransen mot hederskulturer, islamistisk våldsideologi och andra destruktiva beteenden måste minska.
  Låglönejobb måste accepteras för dessa grupper så att de kan få in en fot i normalt samhällsliv till att börja med. För alla som riskerar våld och död genom avvisning skall uppehållstillstånd ges. Kan hjälpen kanaliseras till hemlandet är det alltid bättre men ofta går inte det.
  Det finns massor man kan göra…

  Gilla

  1. Du måste också ha ett program för hanteringen av utkonkurrerade med kollektivavtalslöner. Du ska också klara argumenten om ett A- och ett B-lag. Och där har du stångat pannan.

   Gilla

   1. Vi ska hjälpa ändå, tror du Gud är totalt maktlös? Tror du att det är en slump att missionsfältet kommer till oss? Dessutom visar all forskning att fler människor sätter snurr på ekonomin. Du är ju traditionell kapitalist och som sådan borde du jubla över varje företagsam entreprenör som kommer till Sverige just nu.

    Hur många pizzerior och Thai-kök hade vi haft om bekväma svenskar skulle driva dem?

    Gilla

    1. Den som inte blundar intensivt och länge kan konstatera att Gud utifrån ett maktperspektiv – som inte måste vara det korrekta – besvarat IS-folkets böner till Allah och ger dem de obestridliga framgångar i skapandet av ett stort kalifat som kan ses i relief till de nesliga förlusterna för kristna som blivit av med sina tillgångar och därefter bränts levande, fått huvudet avskuret eller genomborrat av kulor.

     Så länge Guds makt kan avläsas på det sättet är jag försiktig med att uttala en egen åsikt om Guds makt. Bagdad-Bob är inte det ideala föredömet för mig.

     Vi kan fortsätta med en viss slutledningsteknik: Nej, det är inte en slump att ett missionsfält kommer till oss. Gud har skapat ett helvete på jorden i de bibliska trakterna, som tvingat offer för de mest bestialiska övergreppen att söka sin tillflykt i ett land där de – till skillnad från anhöriga som händelsevis inte har 125 000 kronor per familjemedlem att tillgå och därför plågas till döds – kommer att bli försörjda av de som ska äta deras pizzor och dra fördel av att det blir fart på hjulen. Därtill kommer att någon promilledecimal av dem konverterar till den lära som ytterst är orsaken till deras olycka.

     Nej ”all forskning” visar inte att det är den typen av verksamhet – flyktingmottagning – som sätter snurr på ekonomin. Om vi nu ska förminska det hela till en fråga om ekonomi.

     Nej, jag är övertygad om att traditionella kapitalister inte skulle erkänna mig som traditionell kapitalist. Sannolikheten är större, att det är en icke-ekonom som står för bedömningen.

     Gilla

     1. Du tror alltså att Guds makt visar sig i att ISIS vinner? Jag kanske har tagit fel, trodde du var kristen. Vi tror inte att Guds makt är våld utan kärlek.

      Vem försörjer vem i vårt samhälle? Du som är jurist betalas ju av skattemedel både under din långa utbildning och i ditt yrke. Pizzeriaägaren kan väl snarare sägas försörja dig.

      Under de finska krigen tog mina farföräldrar emot flyktingar i sina hem och bjöd på det de kunde, de var inte rika. Men sa alltid: en givares hand blir aldrig tom. Den makten har Gud visat vår mycket fattiga familj, (enligt svenska mått mätt). När kriget var slut stannade en del här för gott, andra återvände och när jag var liten for jag med farmor och farfar till Finland och träffade deras vänner som de lärt känna under kriget.

      All forskning visar att fler människor=större snurr på ekonomin. Avfolkning är aldrig bra för ekonomin. Oavsett om de som befolkar flyr från krig eller flyttar för att söka jobb är det bra för ekonomin

      Gilla

      1. ”…utifrån ett maktperspektiv – som inte måste vara det korrekta – besvarat IS-folkets böner till Allah.” Dra inga egna slutsatser om vad jag säger. Det kan vara bra att ställa funderingar om maktförhållanden i ljuset av det faktiska skeendet. Med ett sätt att resonera – som jag inte ansluter mig till – får vi det som jag ville exemplifiera. Du läser in att det är min åsikt. Det är vanskligt att argumentera med konklusioner.

       Jag ska naturligtvis ta varje tillfälle att tala om för pizzabagaren jag gynnar att han faktiskt försörjer mig med annat än pizza. (Jag minns inte vilket uttryck han använde, Manuel från Barcelona. Men jag kommer att minnas hans uppsyn bättre när jag tar min pizza nästa gång.)

       Gilla

       1. Ja, tänk så fint det är ordnat, vi behöver varandra ingen människa är en ö, som John Donne uttryckte denna sanning så väl. En gång körde jag traktor, byggde vägar och svetsade, jag jobbade också i turismbranschen som drar friska pengar till Sverige. Men hela tiden var jag lika beroende av andra som när jag gick på universitetet och fick en gratis utbildning (dock ej med lån eftersom jag sparade och jobbade på somrarna) och sedan ett betydligt mer högavlönat jobb som helt finansieras av skattemedel.

        Hälsa Manuel att jag är glad att han betalar skatt och ger dig goda pizzor så du kan munhuggas med mig på nätet;)

        Vi har bara varandra och det är inte så bara.

        Gilla

        1. Ämnet: ”Varför jag skrev på det SD-kritiska pastorsuppropet.”

         Den asylsökande kommer inte hit för att vi behöver honom utan rimligtvis för att han behöver oss. Annars har han inte asylskäl.

         Och pizzabagaren försörjer mig med sin skatt.

         Det drar fram något av en epidemi i landet, där allting vänds upp och ner och bak och fram. Och ”krig är fred”, som nyspråket brukar exemplifieras.

         Gilla

         1. Skäms du för att arbeta för skattepengar? Det gör inte jag, jag bara erkänner att jag gör det och är glad och tacksam för det.

          Vad är fel i mitt resonemang? Behöver vi inte varandra? Består inte samhället av människor som hjälper varandra? Paulus menar att vi är en kropp i församlingen och på många sätt liknar det ett samhälle som vårt också, vi behöver varandra och ingen kan yvas över att vara viktigare än någon annan.

          Du börjar bli riktigt otrevlig, talar jag ”nyspråk” när jag säger att du och jag är beroende av andra och inte kan klara oss länge utan andra människors flit och vilja att göra sitt jobb? Jag hoppas att också mitt bidrag är viktigt för någon annan. Det är en stor del av arbetets glädje för mig.

          Ser man krasst på det så är ju sådana som vi med akademisk utbildning ganska överflödiga, typ bönder och renskötare behövs verkligen, men vi är lagom överflödiga om det bara handlar om att överleva. Jag tackar Gud för att vi har råd med mycket mer än så. Vem tackar du? Dig själv?

          Gilla

          1. Efter att ha läst din redogörelse för ekonomiska samband så tackar jag pizzabagaren från Mellanöstern och Den som initierade de krig som gjorde det möjligt för bagaren att stå för min försörjning.

           Gilla

  2. Sympatisk inställning som jag håller med om till hundra procent, vi kan göra så mycket på många plan. Tänk vilken gåva! Alla har inte lika stora möjligheter. Bless!

   Gilla

 8. Tack för denna artikel, Micael. Den är välformulerad, vänlig, skarp och väl underbyggd med fakta- och bibelunderlag, samt filosofiskt stringent.

  Gilla

  1. Ditt omdöme om artikeln bygger mera på samma uppfattning om saken än på Thomas Forslinds välunderbyggda avklädning av Micaels argumenterande. Bemöt gärna Forslins invändningar. Det är inte lätt, men det skulle vara intressant att sätta försöket mot ditt allmänna lovordande.

   Gilla

     1. Jag bemötte dig och sedan gav jag dig svar också på ditt andra inlägg (du svarade inte mig utan någon annan), du kanske inte läste dem, men de finns där. Det är bara att gå tillbaka och läsa om du vill ha bevis.

      Gilla

   1. Mycket bra replik, Hans G! Jag gjorde samma reflektion som du på Alma-Lenas märkliga ”recension”. 😉

    Gilla

   2. Jag har nu också bemött honom på Swärds blogg. Men mer tid lägger jag inte på er som inte ens har artigheten att läsa vad jag skriver innan ni pådyvlar mig en massa skit.

    Känner mig nu sur för att jag var så vänlig mot slöfocken Forslind och lade så mycket tid på svar till honom som han inte ens iddes läsa. =(

    Gilla

    1. Väldigt många meningar om allt möjligt. Väldigt lite bemötande av mina argument. Väldigt mycket argumenterande mot någon annans argument, vem vet jag inte riktigt.

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s