Hur Hela Pingsten kan bli en kyrklig folkrörelse

Hela Pingsten punkt wordpress punkt com

Hela Pingstens vision är att dagens kristna återuppväcker den bibliska kyrkan så som den såg ut i början, på pingstdagen år 33, som den är beskriven i Apostlagärningarna:

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen , brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apg 2:42-47)

Detta inkluderar apostolisk undervisning (v. 42), många under och tecken (33), ekonomisk utjämning (44-45) och daglig evangelisation (46-47). Som jag brukar säga, tecken och under förenat med fred och rättvisa. Och evangelisation. Och pingstens ytterligare fyra ben. Hm, får fundera på en klatschigare slogan.

I vilket fall, mitt budskap har varit ända sedan den här bloggens födelse för sex år sedan att många restorationistiska (eller apostoliska) rörelser fastnat i att försöka uppväcka en aspekt av pingsten: pingströrelsen fokuserar på andedopet och de mirakulösa andliga gåvorna, anabaptismen och den nymonastiska rörelsen fokuserar på fred och rättvisa, och så vidare. Detta trots att de flesta av dessa rörelser från början ville uppväcka hela pingsten, och det är det jag också vill. Det är på intet sätt en ny tanke, jag håller på och skriver en kyrkohistorisk bok om kristna rörelser som förenar frälsning, mirakler och aktivism och de är sannerligen många! Jag har ju till och med gjort en halvtimmes lång video där jag berättar om många av dem.

Hur kan visionen om Hela Pingsten spridas ännu mer? Ett tag tänkte jag mig några slags Hela Pingsten-grupper i församlingarna som samlas och läser Bibeln, ber för Andens utgjutande, ger kollekt till ett missionsprojekt och sen går ut och predikar Evangeliet, ber för sjuka och hjälper de fattiga. Det är ju bara det att det är precis vad församlingen i stort ska göra!

Hela Pingsten handlar inte om något ytterligare perspektiv i den pågående verksamheten, som en evangelisationsgrupp eller rättvis handel-grupp. Hela Pingsten handlar om själva kärnan och DNA:t i både församlingens och den enskilde troendes liv.

Det senaste året upplever jag att Gud talat till mig om att detta givetvis omfattar församlingens själva struktur, eftersom den västerländska församlingsstrukturen ofta hindrar Guds Rike från att fullständigt blomma ut. Den doktrinella reformationen och den karismatiska förnyelsen har redan återställt väsentliga delar av den apostoliska församlingen i stora delar av den protestantiska rörelsen, men det som fortfarande behövs – och som många restorationistiska rörelser har inkluderat – är det jag kallar för de tre E:na:

 • Evangelisation – församlingen samlas både inne och ute och träna alla lärjungar i gatuevangelisation på samma sätt som den tränar alla lärjungar i bön och bibelläsning på inomhusmötena.
 • Enkelhet – församlingen samlas i hem eller möjligtvis hyrda lokaler istället för att äga en dyr byggnad och praktiserar enkel livsstil såsom miljövänlig (vegetarisk) kost, second hand, motstånd mot LUS-produkter etc.
 • Egendomsgemenskap – församlingen har allt gemensamt och delar ägodelar jämlikt så att ingen är rik och ingen är fattig.

”Det där kommer aldrig fungera” kanske något tänker men faktum är att det fungerar – det kräver överlåtelse förstås, men som sagt finns det mängder med kyrkohistoriska exempel på apostoliska församlingar och lärjungar som lever just så här. Jesus Army är ett nutida exempel inte särskilt långt härifrån. Men det behövs förstås exempel här i Sverige också, som kan putta etablerade församlingar i apostolisk riktning så att visionen om Hela Pingsten går från ord till handling. Därför har jag tänkt starta Jesuskyrkan som har de tre E:na som grundpelare. Varmt välkommen att joina, eller starta en egen församlingsplantering med samma struktur!

22 kommentarer

 1. ”Allting har sin tid…” En väsentlig biblisk sanning som det kan vara olika svårt att till sig.

  Gilla

 2. Jag skulle kunna hålla med dig om detta, men det finns inget bibelstöd för att det skall vara så som i apostlarnas tid. Och vad jag kan se i skriften, så är det inget bud från Gud att alla skall leva så.
  Det var ju faktiskt så, att de kristna blev efter en tid utspridda, vilket var Guds plan, för annars hade inte evangelium kommit ut särskilt långt.

  Nej, Jag tror att det är viktigare att lära den kristne, att följa Jesus personligen, att lära dem höra vad Anden säger och göra därefter.

  Jag tror att du för folk in i en fålla, en trång sådan, genom att försöka återuppliva den första tiden efter pingsten.

  Bb

  Gilla

  1. Hejsan Björn!

   Bibeln utgörs som du vet av de judiska heliga skrifterna, Gamla Testamentet, och apostlarnas skrifter, Nya Testamentet. Kriteriet för att en bok skulle hamna i NT var att den var skriven av en apostel eller dennes lärjunge. Nå, hör och häpna så innehåller NT uppmaningar till att vi ska följa Jesus såsom apostlarna följer Honom. ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.” (1 Kor 11:1). Jesus säger själv ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matt 28:19-20) Jesus lärde apostlarna att göra samma saker som Han, och Han uppmanar dem att lära sina lärjungar att göra samma saker som de, och så vidare.

   I detta ingår förstås Hans uppmaningar att vi ska predika om Guds Rike (Luk 9:2), leva enkelt (Matt 6:19ff) och leva i egendomsgemenskap (Luk 12:33, Joh 13:29). Så levde Jesus och så uppmanade Han sina lärjungar att leva. Vi ser dem göra detta i Apostlagärningarna, som jag redan skrivit om ovan.

   Den teologi du argumenterar för i din kommentar brukar kallas för cessationism, läran att ett fenomen har upphört med apostlarna. Det appliceras vanligtvis på Andens övernaturliga gåvor men du verkar applicera det på de saker jag helt enkelt nämnt i blogginlägget: evangelisation, husförsamlingar, egendomsgemenskap. Problemet med cessationismen är att den är totalt obiblisk. Det finns inte någonting i Bibeln som säger att något av detta ska upphöra. Istället har vi kopieringstanken att lärjungar ska träna lärjungar som tränar lärjungar som gör samma grejer som Jesus gjorde.

   Cessationismen är fruktansvärt godtycklig och kan appliceras på vad som helst eftersom den saknar bibelstöd. Jack Deere som förr var cessationist beskriver i sin bok Surprised by the Power of the Spirit att han inte gillade fasta – så han bestämde att fasta hade upphört med apostlarna. Och inget kunde hindra honom. För om man inte tycker att det spelar någon roll att det står i Bibeln så spelar det ju ingen roll.

   På samma sätt är påståenden om att egendomsgemenskap eller evangelisation upphörde med apostlarna väldigt godtyckliga, och dessutom ohistoriska. Som jag redan skrivit om var det inte alls så att bara Jerusalem praktiserade egendomsgemenskap, det var vanligt i fornkyrkan: https://helapingsten.wordpress.com/2015/01/30/den-tidiga-kyrkans-syn-pa-rikedom-och-egendomsgemenskap/ Den första byggnadsföramlingen uppstod på 300-talet, dessförinnan rådde husförsamlingar. Och det var förstås genom evangelisation som kristendomen spred sig så snabbt i Romarriket.

   Så naturligtvis ska kristna leva enligt Bibeln. Jag vill vara en biblisk kristen 🙂

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Fastän jag undrar om jag skulle klara fullständig egendomsgemenskap så tycker jag du har rätt Micael. Men detta med cessationism undrar jag över: hur ser du på Paulus ord (mot slutet av kärlekens lov) om att profeterandets tid och tungomålstalets tid en gång kommer att ta slut, men inte kärleken? Pekar inte det ändå mot någon form av cessationism?

    Gilla

   2. Micael!

    Inget har upphört! Problemet är att du gör egendomsgemenskap till norm utifrån apg.
    Det blir alltså ett allmänt påbud som inte finns i bibeln, men visst kan Gud kalla olika människor till en egendomsgemenskap, det är jag övertygad om.

    Bara för att Jesus kletade lera på en blinds öga, så var inte det normen, eller ett allmänt påbud för att bota blinda. Jesus gjorde så den gången och inte alltid. Samma är det med olika skeenden, Gud vill en sak en viss tid och kan förvisso upprepa samma sak flera gånger, men varför har han inte introducerat detta med egendomsgemenskap hela tiden och i alla kristna sammanhang??
    Jo troligen för att egendomsgemenskap inte är ett bud och inte själva grejen för Gud och inte heller för hans rikes utbredande.

    Bless!

    Bb

    Gilla

    1. Egendomsgemenskap är en del av Kristi kropp, men inte något riktmärke.

     Dock tror jag , att i svårare tider, så kommer det växa ihop människor i små kollektiv för att överleva helt enkelt.
     Att bo i kollektiv i dagens Sverige fyller för mig ingen mening , vill man hänga kan man göra det utan att dela samma tak 24/7 🙂 men whatever floats your boat

     Gilla

     1. Samuel!

      Allt har sin tid och som du säger, är egendomgemenskap inte något riktmärke.

      Det finns vissa fastslagna bud i skriften, men egendomsgemenskap är inget sådant bud.
      Och framför allt bör man se hur Jesus vandrade med sin Fader och det är utifrån det som vi skall utgå.

      Jesus gjorde endast det Fadern visade honom och vad jag ser i hans förkunnelse, så talar han inget om egendomsgemenskap.

      Jag är övertygad om att Guds Ande kan leda och inspirera vissa till denna form av liv, men tror definitivt inte att det gäller alla.

      Till Michael! Skriften säger: att det nya förbundet inte är bokstav utan Ande. det innebär förvisso att Gud använder sitt skrivna ord till att tala, men problemet blir om, som du gör, bokstaven till en lag, du menar ju att alla kristna skall leva i egendomsgemenskap och jag tror att den tankegången är fel.

      om Gud leder dig in i denna form av liv, då är det rätt, men om du gör det utifrån en nit att göra det bibeln/bokstaven säger, dvs utan att det är Guds Ande som inspirerar dig, ja då är det verkligen fel.

      för mig känns hela din teologi om detta med egendomsgemenskap olustigt.

      Att vi sen skall evangilisera, träna troende är ju självklart, men även det efter Andens ledning.

      Kött och själ är dött!

      Bb

      Gilla

      1. Jag har ju skrivit mycket om detta i min blogg serie Kan en kristen vara rik: https://helapingsten.wordpress.com/kan-en-kristen-vara-rik/ Där pekar jag på hur Jesus säger ”sälj allt du äger” inte bara till en enskild rik man (Mark 10:21) utan också till sina lärjungar (Luk 12:33) och i Apg ser vi hur de tolkar detta som ett kall till egendomsgemenskap som alla deltar i, precis som Jesus och apostlarna levde i egendomsgemenskap efter att de gett upp sin privategendom (Joh 13:29). Jag bemöter myten om att bara Jerusalem praktiserade egendomsgemenskap och visar hur Petrus ord till Ananias många gånger har misstolkats som att vissa rika kan strunta i att dela med sig, när han i själva verket ställer honom till svars för de pengar han hanterade. Jag tar upp en del av detta kortfattat i följande blogginlägg också https://helapingsten.wordpress.com/2012/01/24/sex-myter-om-egendomsgemenskap/

       De som argumenterar för att alla inte är kallade till egendomsgemenskap är alltid rika kristna. Fattiga kristna vinner ju bara på egendomsgemenskap! När jag pratat om detta i Sydafrika eller bland mina rumänska vänner möter jag inga protester. Det är rika som vill garantera att de inte behöver lämna över sin rikedom till någon annan.

       Men om man inte vill dela sina ägodelar med de fattiga så är man ju utan tvekan girig, och det är inte särskilt bra. De som argumenterar för att de inte är kallade har inte nått någon högre vishet, utan snarare är det en försvarsmekanism för att behålla sim privategendom. Jag kan inte ändra på det bud Jesus har gett om att sälja allt jag äger och dela mitt liv med de fattiga, så det är det jag tänker göra.

       Guds välsignelse!

       Gilla

       1. Michael!

        Frågan är om det är ett allmänt gällande bud likt, du skall inte dräpa, eller sa Jesus det till en grupp människor just då?

        Jesus sa till den rike mannen, gå och sälj allt du äger, ge till de fattiga, men han sa inget om att han skulle leva i en egendomsgemenskap.

        Sen är ju frågan om du kan applicera Luk 12:33 på detta och fastslå att det är något som gäller, Jesus pratar ju om att vi inte behöver bekymra oss om mat, kläder, mm.
        Men hur skulle ett beroende till Jesus funka när man är beroende av gemenskapen??

        Sen uppvisar inte GT någon egendomsgemenskap: 5Mo_5:21 Du skall icke heller hava begärelse till din nästas hustru. Du skall icke heller hava lust till din nästas hus, ej heller till hans åker eller hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något som tillhör din nästa.

        Som sagt, vissa kan säkert vara kallade till detta, men troligen bara några få och i stort tror jag att var och en skall vandra sin väg med Jesus. Och hur vi skall vandra och leva skall ingen skriva oss på näsan.

        Bb

        Gilla

        1. Som sagt säger Jesus sälj allt ni äger till sina lärjungar, inte bara en rik man, och i Apg så ser vi att detta är en uppmaning till egendomsgemenskap ”de sålde allt de ägde, lade det i en gemensam pott och delade ut till alla som led nöd” Apg 2:44-45, 4:32-35. På samma sätt beskriver Jesus egendomsgemenskap i Mark 10:28ff när han beskriver konsekvensen av att lämna allt för hans skull – man får hundrafalt med hus, systrar och bröder, och förföljelse och evigt liv halleluja.

         Israel som land hade inte kommunism men däremot jubelekonomi där ekonomisk jämlikhet återställdes vart femtionde år och alla skulder avskrevs vart sjunde år. Det borde vi återinföra i vårt ekonomiska system!

         Gud välsigne dig

         Gilla

         1. Michael!

          Du får naturligtvis köra din tees, men som jag förstår det, så leder Gud varje individ in i det han har tänkt och egendomsgemenskap finns inte i mitt tänkande,

          Jag har sett hur Gud påtagligt har lett mig och min fru till att köpa hus, ny bil och vi är sådana att vi verkligen inte gör något utan att förstå att Gud är med på det hela.

          Då blir ju frågan, om din lära är den rätta vägen, varför talar inte Gud till os om detta, och varför leder han oss åt ett helt annat håll än din lära pekar???

          Bb

          Gilla

         2. ”…jubelekonomi där ekonomisk jämlikhet återställdes vart femtionde år och alla skulder avskrevs vart sjunde år. Det borde vi återinföra i vårt ekonomiska system…”

          Detta röstar jag för.

          Gilla

          1. Som låntagare röstar jag för idén att få skulden avskriven utan motprestation. Arma värld sicket nojs!

           Gilla

         3. Ja, det är väl begåvat i ett ekonomiskt system som det västerländska. Du behöver låna till en investering, men eftersom den tilltänkte långivaren vill ha tillbaka lånet så blir det inget.

          Hur många månader skulle det ta innan ekonomin var stängd och ”välfärden” suktade efter skatteintäkter.

          Gilla

          1. Det där har du ju solklart rätt i. Det skulle kanske kunna fungera i ett helt annat slags samhälle, det kan jag inte bedöma, men i denna värld så skulle konsekvenserna bli förfärliga, och då menar jag inte ”förfärliga för storfinansen” jag menar förfärliga för vanliga människor och allra mest dem som är mest sårbara.

           Jag undrar lite hur man tänker om man är så mycket regeletiker att man inte verkar bry sig om katastrofala konsekvenser. Är man mest intresserad av ”den andre” i en sådan situation, eller är man mest intresserad av att odla sin egen lysande självbild?

           Gilla

          2. Underbart, nästen för sant, att läsa en så skarp kommentar som skär knivskarpt igenom floskelbältet! Exakt så fungerar verkligheten. Trevligt varje gång den tränger igenom.

           Gilla

 3. Michael, Detta skriver Kjell!

  Finns det NT-texter som antyder att egendomsgemenskap inte tillämpades i hednaförsamlingarna?

  Ja, jag tror faktiskt att det finns flera sådana. Inte bara i breven. Ta t.ex. Apg. 16:14 En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Alltså en kvinna som hade en egen affärsverksamhet.

  Sedan har vi Paulus “liknelse” 1 Kor 7:20-22 Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren, är en Herrens frigivne, och den som var fri när han blev kallad, är en Kristi slav.

  Paulus försörjde sig själv med tältmakeri. Och han fick låna slaven Onesimus Fil. 1:8-11,15,16
  Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull – jag Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge. Jag vädjar till dig för mitt barn, som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig men nu är till nytta både för dig och mig. – klipp – Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer: en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig, hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren.
  Priska och Akvila fick ha sitt hus. Rom. 16:3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus.

  Det finns säkert en hel del ytterligare texter att citera, men detta får räcka.

  Så länge som nya medlemmar strömmade till i den judekristna församlingen i Jerusalem funkade det, ungefär som ett pyramidspel funkar. De trodde ju att de stod vid tröskeln för det utlovade (tusenåriga) fridsriket.

  Detta är inte en förebild för hur församlingen skall bete sig.

  Jag försöker inte alls påstå att det var något fel med denna första kristustroende församling, bara att den tillhörde sin tid och varken kan eller bör efterapas.

  Att sälja allt man har och sedan ha allt gemensamt kan kanske vara bra om man vet att total katastrof och ändens tid är mycket nära. Men nu dröjde det ju lite längre än man tänkt sig och som följd av detta samlade Paulus in pengar till de fattiga i Jerusalem. (Rom. 15:25-27)

  /Kjell

  – Tycker han verkar sund i denna fråga.

  Bb

  Gilla

  1. Hej Börn!

   För det första handlar egendomsgemenskap inte om att man slutar jobba, utan om att man fördelar sitt kapital och sina inkomster jämlikt. Så att Lydia och Paulus arbetade är inte på något sätt ett argument mot egendomsgemenskapen. Jag förstår inte riktigt hur Kjell tänkte där.

   För det andra innebär inte egendomsgemenskap att alla bor i samma hus. I Jerusalemförsamlingen hade alla allt gemensamt enligt Apg 2:44-45, och de var 3000 pers! Egendomsgenskap förväxlas ofta med kollektivboende men det är inte nödvändigtvis samma sak. I Jesus Army i England som praktiserar egendomsgemenskap delar 300 pers på ekonomin, och de är utspridda i 40 kommuniteter över hela Storbritannien.

   För det tredje var Jerusalem som jag redan nämnt inte alls den enda församling som praktiserade egendomsgemenskap, utan det fortsatte vara norm i den kristna kyrkan i ca 250 år (sen flyttade det ut i klostren). Jag har skrivit om detta här: https://helapingsten.wordpress.com/2015/01/30/den-tidiga-kyrkans-syn-pa-rikedom-och-egendomsgemenskap/ Det är extremt problematiskt att betrakta apostlarna som kände Jesus själv som några slags infantila domedagsprofeter som gjorde felbedömningar. Att kalla den apostoliska, Andefyllda församlingen i Jerusalem för ”pyramidspel” visar på väldigt lite respekt för apostlarna. De hade träffat Jesus personligen och visste hur Han ville ha det – Han hade ju själv haft egendomsgemenskap med dem.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Micael!

    Visst kände apostlarna Jesus, men varken Jesus, eller apostlarna talar om detta som ett bud, utan det var frivilligt och man fick göra som man ville.
    Det var ju två som dog pga att de försökte lura Anden och läser man där ser man att det inte är ett påbud, utan helt frivilligt.
    Naturligtvis var det Anden som inspirerade folk till detta och det bör han i så fall göra idag också, annars blir det ju konstigt.

    Bb

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s