Rädsla – ett hinder?

Den onde flyr fast ingen jagar honom, den rättfärdige är orädd som ett lejon.” (Ord. 28:1)

En del kristna är försagda. Ja det är ett gammalt ord för skygg, osäker, rädd av sig, modfälld, tystlåten. Dessa ord,  skygg, osäker, rädd, modfälld och tystlåten, rimmar väldigt illa med ordet kristen!

Att vara kristen betyder att var som Kristus, och Han var fylld av Guds eld och passion. Jesus var inte försagd när Han mötte fariséerna, talade, tog tag i synd, välte borden för dem som växlade pengar i templets förgårdar. Hos Honom fanns inte ordet ”försagdhet”, inte ens under tortyren och på korset vek Han en tum när Han räddade dig och mig.

Jesu frimodighet motiverades och drevs av Hans kärlek till Gud och människor och av Hans önskan att lyda Fadern. Vår frimodighet borde motiveras av samma saker inte bara vara en slags mänsklig tapperhet som vi försöker framtvinga.

Den slags tapperhet som behagar Gud, ger sig till känna när den helige Ande fyller ditt liv. Den kan inte frambringas av mänsklig vilja och kraft utan bara när du tillåter den helige Ande verkligen fylla ditt hjärta och din själ.

Hur kommer det sig att terrorister är villiga att fästa sprängämnen på bröstet och dö för satan, medan många kristna är rädda som möss för att berätta om Jesus och vittna för sina grannar? När vi låter försagdheten styra våra liv i stället för att lyda Jesus då blir det dåliga resultat. Guds rike går inte framåt. Vi gör inte vårt jobb som vi är kallade till att göra.

Som söner och döttrar till den levande Guden, har vi evangeliets kraft. När den helige Ande kommer in i ditt hjärta och tar över blir du inte rädd, för Guds kärleks helig eld kommer att överväldiga dig. Du kommer inte att vara samma person längre och rädslan försvinner, just för att: ”rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh. 4:18-19).

För att bli frimodiga vittnen för Jesus,  måste vi först uttömma oss själva och lita på att Herren förvandlar och styrker oss. När Petrus och Johannes stod inför Stora rådet förkunnade de frimodigt evangeliet och uppmanade de härskande att göra bättring och sätta sin tro till Jesus. Deras oräddhet förvånade rådet.

”När de såg hur frimodiga Perus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus.” (Apg. 4:13)

Är du en frimodig kristen, borde människor på samma vis förstå att detta inte är något du uppnått av egen ansträngning och beslutsamhet, utan att din frimodighet är resultatet av din relation till Jesus.

Himmelsk djärvhet och mod utmärkte många män och kvinnor i Bibeln. I själva verket var de inte djärva eller modiga – faktiskt var många av dem svaga och försagda innan Gud förvandlade deras liv – men när de ödmjukade sig lyfte Guds mäktiga kraft upp dem och fick dem att göra storverk.

Hur är det med dig?

Har du någonsin upplevt den helige Andes djärvhet och mod stiga inom dig, och få dig att göra det omöjliga för Gud? Har du någonsin hamnat på hal is för att tjäna Herren, eller har din kristendom mestadels varit ”en privatsak” karaktäriserad av att du håller din tro för dig själv och lever ”på säkert avstånd” från Gud?

Är du rädd för att berätta för andra om Jeus Kristus och den förvandling Han kan betyda för deras liv? Eller är du rädd för att de ska göra dig förlägen och driva med dig på grund av din tro?

Sann frimodighet kan aldrig de få som ännu inte dött ifrån sitt jag. Människor som dött bryr sig inte om vad andra tycker, tänker eller säger om dem. Döda oroar dig inte för sitt rykte eller för att någon ska se ned på dem.

Om du vill betyda något för Guds rike måste du först lära dig att dö ifrån ditt jag. Detta är inte en erfarenhet en gång utan en daglig nödvändighet.

Jesus sa: ”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall rädda det” (Luk. 9:23-24)

Guds rike går aldrig fram i denna värld genom mänsklig ansträngning! Den får fram genom Jesu Kristi liv, som flödar genom Hans tjänare, vilka har dött från sina jag och sin egna önskningar.                                                                  Guds vilja borde vara alla kristnas främsta mål. Att förhärliga Honom borde vara vår största ära och förmån. Allt annat är slöseri med tid, och denna värld går under medan alltför många kristna lever sina egna liv i köttet, fyllda av kompromiss och själviskhet.

Den goda nyheten är att vår Herre är kärleksfull och barmhärtig och vill förlåta alla som kommer till Honom i ödmjukhet och saktmod. Han kan ta ditt liv och göra dig lika orädd som ett lejon och göra slut på dina dagar som rädd, osäker, skygg och tystlåten kristen.Är du villig att underkasta dig denna process av daglig omvandling genom den helige Ande?

Om du är det kommer du inte att ångra dig!                                                                                                                        Du kanske är en rädd och osäker kristen idag, men Gud vill att du ska lämna över din fruktan till Honom och bli orädd som ett lejon! Du måste inse att det har ingen betydelse hur människor ser på dig eller vad de säger om dig. Det är också oväsentligt vad du tänker om dig själv. Allt som är viktigt är hur Gud ser på dig!                              Vad Gud säger om dig är sanningen och sanningen kommer att göra dig fri.

När Gud säger att du är en tapper krigare, då är Du en tapper krigare!                                                                        När Gud säger att du kan göra det, då kan du göra det!                                                                                                   När Gud säger att Han har: ”uppväck oss med honom och gett oss plats i himlen genom Kristus Jesus” (Ef. 2:6) , är det sant, hur du än känner för det. Bry dig inte om de människor som slår ned modet på dig och säger åt dig vad du inte kan göra! Men ”Gud är sann – sedan må varje människa visa sig vara en lögnare”. (Rom. 3:4)

Glöm aldrig din identitet! Du är återlöst, utvald av den allsmäktige Guden att vara Hans barn! Din himmelske Fader vill att du ska vara en tapper orädd krigare som litar på Hans mäktiga kraft. Han vill att du ska vara lika orädd som ett lejon, för du har Universums härskare vid din sida! Du är oövervinnelig! Tag ödmjukt emot Hans smörjelse genom daglig omvändelse och ditt liv kommer aldrig mer att bli sig likt!

Gud välsigne dig!

// Désirée

Kategorier:

2 kommentarer

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s