Gud kallar oss inte att leva som Joakim von Anka

jva

Debattartikel i Dagen.

Martin Kroon (25/11) verkar ha tagit till sig en del av det jag skrev som tidigare svar till h­onom, han hänvisar inte längre till Jan Tullbergs luftslottssiffror för att försvara sin tes om att invandring från mörkhyade länder leder till ekonomisk d­omedag, utan försöker använda sig av internationell forskning i stället.

Lite bättre research hade dock varit välkommet; Collier har blivit mycket kritiserad av bland annat The Economist och Världsbanken för att hans migrationsmotstånd inte grundar sig särskilt väl i empiri, och Rowthorn är inte ens migrationskritiker.

Tvärtom säger han att om migrationen har negativa ekonomiska effekter på mottagarlandet så är dessa väldigt små, och det avgörande handlar förstås om hur mycket eller lite invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden.

Detta är i linje med vad Hatton och Williamson presenterar i boken Global Migration and the World Economy.

Det mest intressanta – och skrämmande – med Martin Kroons resonemang är dock den underliggande moralen, som föga förvånande påminner om de sydafrikanska apartheidförespråkarnas argument för status quo och cementerad ojämlikhet.

Kroon kritiserar en gudsrikescentrerad vision om att göra världen bättre därför att utopier är omöjliga, samtidigt som han verkar mena att n­ationalstaten är någon form av utopi i den meningen att inget bättre alternativ existerar. En egoistisk nationalstat dessutom, som prioriterar sina interna behov även när omvärlden brinner.

Det finns förstås inget som helst bibliskt stöd för att rika länder ska skita i andra. Det finns ingen bibelvers som anmärker att några hedniska v­ikingar i norr ska få leva som Joakim von Anka utan någon som helst skyldighet att följa det bibliska budet om att visa gästfrihet.

Den främlingsfientliga propagandan har spridit sig väl och till och med lyckats påverka regeringen, men dess lögner är så lätta att genomskåda.

Vi har inte alls förlorat kapaciteten att ta emot flyktingar. Så länge vi är ett av världens rikaste länder har vi mycket större kapacitet att ta emot flyktingar än alla utvecklingsländer, och struntar vi i det med hänvisning till att vi vill fortsatt vara rikast i världen så agerar vi ofrånkomligen omoraliskt.

Kristna ska stå på generositetens och gästfrihetens sida, inte girighetens och egoismens.

Micael Grenholm

27 kommentarer

 1. Hallå broder!
  Du är en duktig skribent, och jag högaktar ditt engagemang i dessa frågor. Men den här gången tycker jag ändå att du hemfaller till lite väl billig retorik. Förutom att jag tycker att Martin svarade dig bra vill jag därför påpeka följande (som också framgick av Aktuellt-debatten mellan Johan Norberg och Göran Greider den 26/11): Dilemmat i den ”svenska modellen” är att hela samhället är uppbyggt på att 1) staten har ett väldigt stort försörjningsansvar för dem som bor här, 2) ingångslönerna är höga och 3) okvalificerade jobb lyser nästan helt med sin frånvaro. Till detta ska läggas att vi i flera decennier har haft en usel integrationspolitik. Om Sverige ska ta emot fler flyktingar måste vi därför ändra på 1, 2 och 3. Jag har själv ingenting emot detta, men väldigt många med vänsterpolitiska sympatier tycks betrakta det som närmast otänkbart. Detta är ju också förklaringen till vår nuvarande regerings ändrade hållning i frågan. Välfärdsstaten bygger på en förhållandevis hög andel skattebetalare. Om detta förändras måste också systemet förändras. Detta kan också vara fullt rimligt, men det jag saknar i dina rallarsvingar är en ärlig redovisning av vilka dessa förändringar ska bli.
  Min poäng är: Gör det inte för enkelt för dig. Varken du eller sakfrågan vinner på detta. Mina egna kommentarer till de aktuella sakfrågorna finner du på Världen idags opinionsblogg.

  Gilla

  1. Hej bror!

   Om du, likt mig, tycker att Sverige bör bli fattigare så håller du inte med Kroon, eftersom hans val i dilemmat är att neka krigsflyktingar asyl för att Sveriges välfärdspengabinge inte ska minska. Det vill säga, han väljer Mammon före gästfrihet. Och det är denna underliggande, egoistiska moral som jag riktar min huvudkritik mot. Sen är det inte ens sant att invandring nödvändigtvis är en ekonomisk förlust, vilket jag kort påpekar, men det riktigt allvarliga är att Kroon och c:o inte ens vill sträva mot en rättvisare värld.

   Problemet med argumentet att ett fridsrike inte kommer upprättas innan Jesus kommer tillbaka, är att det inte på något sätt är ett argument mot att STRÄVA mot en bättre värld, och det är i synnerhet inget argument för att cementera strukturer som gör världen sämre. Den kolonialism och neokolonialism som till stora delar skapat västerländsk rikedom är ju syndig och inte en nödvändighet. Att stänga västvärldens gränser för att vita ska behålla de stulna rikedomarna för sig själva skruvar upp synden ytterligare flera snäpp, och är bara egoistiskt och ondskefullt. Det finns inget ädelt eller hedervärt i att cementera en ojämlik värld.

   Därför tycker jag att västerlänningar i allmänhet och kristna i synnerhet ska göra avkall på rikedomen, slakta Mammons avgudatstayer och leva enkelt i egendomsgemenskap med de fattiga. Eftersom alla inte kan leva som svenskar utan att miljön kollapsar, måste vi bli fattigare i Sverige. Det har jag påpekat i flera år. Naturligtvis är det inte förenligt med den rikedomsvälfärd vi har i Sverige, även om man nog kan börja med att ta från våra miljonärer och miljardärer, för vår rikedomsvälfärd är baserad på en levnadsnivå som resten av världens befolkning aldrig kan komma upp till – och det gör den orättvis och syndig.

   Därmed har vi inga moraliska imperativ för att som världens 17:e rikaste land stänga gränserna med hänvisning till att vi inte har råd, det är för det första en lögn och för det andra är det elakt. Så länge vi är rika ska vi spendera så mycket som möjligt på fattiga människor, tills vi inte längre är rika. Det är det enda moraliskt riktiga.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Fast Micael, det finns faktiskt fler frågeställningar i potten. Låt mig ge några exempel (jag numrerar den utan att säga att detta är den mest relevanta ordningen):
    1) Jag tror faktiskt att du delvis feltolkar Kroon.
    2) Det du föreslår är i praktiken en total revolution av det svenska ekonomiska systemet. Detta må vara fullt motiverat, men det är farligt att försöka sig på utan att ha folklig förankring. Låt oss alltså folkomrösta om saken! Om inte, kommer vi att bygga in enorma spänningar i samhällskroppen som på sikt riskerar att frigöra ännu otäckare krafter än dem vi just nu kan se tecken på.
    3) Jag är mycket öppen för att sänka min levnadsstandard om detta blir nödvändigt. Men det finns många problem här:
    – Först det jag påpekade i mitt inlägg: den ”svenska modellen” bygger på att 1) staten har ett väldigt stort försörjningsansvar för dem som bor här, 2) ingångslönerna är höga och 3) okvalificerade jobb lyser nästan helt med sin frånvaro. Utan en förändring av detta, kommer det i praktiken att bli omöjligt med en fortsatt stor invandring.
    – ”Man kan ju alltid höja skatterna.” Men problemet är att höga skatter i förlängningen blir kontraproduktivt. Orsaken till att sossarna inte vill ta bort jobbskatteavdragen är ju inte bara att de skulle få opinionen mot sig, utan faktiskt också att det skulle vara ekonomiskt kontraproduktivt. Ett alltför högt skattetryck minskar helt enkelt den gemensamma ekonomin, och underminerar därmed också välfärden.
    – Ett annat alternativ är förstås att tvångsbeskatta banksektorn. Detta är absolut värt att överväga, men tidigare kommunistiska experiment där man tar ifrån privata företag deras tillgångar och/eller resurser har visat sig slå rätt hårt både på produktionen och på tilliten i samhället i stort.
    4) Viktigare ändå: Långt ifrån alla flyktingar som kommer till Sverige är krigsflyktingar. Syftet med KD:s förslag om en tydligare ”sållning” vid den svenska gränsen är ju faktiskt att man snabbt skulle kunna se vilka flyktingar som hade grund för att få stanna – så att man kan hjälpa dessa snabbare. Långtifrån alla som nu tar sig hit har sådana skäl.
    5) Det finns hundratals miljoner människor som hellre skulle vilja bo i Sverige än där de nu befinner sig. Något slags gräns måste alltså dras. Det tragiska med vår regerings agerande är att man under lång tid har signalerat till alla som inte tycker sig ha någon framtid i sina egna länder att ”till Sverige kan man i alla fall ta sig”. (Därmed är man faktiskt medansvarig till delar av flyktingströmmarna över Medelhavet!) Men nu tvärnitar man i stället, på ett sätt som drabbar många som har tagit sig hit i god tro. Det hade varit mycket mer humant att ge ”rimliga förväntningar” för att på så sätt bara få hit de flyktingar som verkligen måste lämna sina länder.
    6) Oavsett tro, värderingar och politisk färg måste det ju också vara så att man måste se dessa frågor som ett gemensamt europeiskt problem. Så även om jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att bistå människor som flyr från exempelvis Syrien, är jag inte lika road av tanken på en dramatiskt försämrad ekonomi för att våra grannländer i Europa inte vill vara med och dra sitt strå till stacken. Likadant tänker jag i frågan om invandringens storlek. Jag är inte beredd att slå sönder vare sig min egen eller Sveriges totala ekonomi för att finansiera en allmän dröm om fri invandring. Däremot är jag beredd att sänka min standard för en genomtänkt strategi för hur vi som nation kan vara så generösa som det bara är möjligt. Men denna vision har jag ännu inte fått formulerad för mig, och än mindre har jag fått rösta om den i något allmänt val. Alltså är vi tillbaka till fråga 2.

    Gilla

    1. Hej igen bror!

     1. Då får du gärna komma med exempel och argument för det.

     2. Åtminstone rejäl reform, och sånt har ju skett tidigare. Och naturligtvis börjar det i människors hjärtan, jag argumenterar inte för att avskaffa demokratin men man bör vara medveten om demokratins ständiga problem: att den lätt användas för att förtrycka minoriteter och ickemedborgare. Vi skulle kunna demokratiskt rösta fram att folkmörda alla kristna i Sverige, men det gör det inte moraliskt. På samma sätt kan en majoritet av Sveriges befolkning hävda att vi ”inte har råd” att rädda barn från att drunkna i medelhavet samtidigt som vi spenderar 70 miljarder kronor på julhandel, men det gör det inte moraliskt. Och jag strävar efter att som evangelist och aktivist förkunna Guds Rikes moral och sanningen om ojämlikheten i världen.

     3. Fast oavsett om högern eller vänstern har rätt om vart skattetrycket ska ligga för att få ut så mycket pengar som möjligt så kvarstår det faktum att vi har mer pengar i vår offentliga sektor än den stora majoriteten av alla världens länder, per capita. Vi är ett av världens rikaste länder. Det är just det som gör att vi inte kan hävda oss sakna kapacitet att ta emot flyktingar. Det är fattiga länder som kan hävda det, inte de rika.

     4. Men det är ju inte bara krigsflyktingar som har asylskäl, Olof. Asyl är ju en mänsklig rättighet baserad på om man inte kan återvända till sitt hemland utan att löpa risk för förföljelse, tortyr, dödsstraff, naturkatastrofer eller krig. Och rent moraliskt finns ingen anledning att gallra bort ekonomiska flyktingar heller, såsom de romer som flyr från Rumänien. Där står det utom allt rimligt tvivel att vi är rikare, och därmed har mer kapacitet att hjälpa de ekonomiska flyktingarna än fattigare länder. Det går inte att framställa Sverige som inkapabelt att ta emot invandrare så länge vi är rika.

     5. Gränsen dras när Sverige är fattigt och inte längre kan försörja flyktingarna – det är den gränsen som råder i Jordanien och Libanon, där mängder med flyktingar fortsätter komma ändå därför att rikare länder som Sverige inte tar emot tillräckligt många. Än en gång, man kan inte argumentera för att Sveriges gräns är nådd så länge vi är ett rikt land – vi måste bli fattiga först för att det argumentet ska kunna användas. Drunkningarna i Medelhavet upphör endast om de får flyga och åka båt lagligt, då behövs inte smugglingen.

     6. Vi kan lyckligtvis agera moraliskt även om andra inte gör det: om mina grannar ägnar sig åt krypskytte på människor på fredagkvällarna behöver inte jag göra det. Jag vill följa Jesus och Hans moral är tydlig: hjälp de fattiga och visa gästfrihet. Den moralen får kyrkan aldrig göra avkall på.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Hej Micael!
      1) Jag överlåter nog detta projekt på andra. Men du har hört vad jag säger och jag står fast vid det.
      2) Det är farligt att anse sig vara godare än alla andra. Det gjorde Lenin, Stalin och Mao också. Och det är ingen slump att kommunism bara kan införas genom revolution. Don´t go there.
      3) Vi kan inte hävda oss sakna kapacitet att ta emot flyktingar – om vi samtidigt är beredda på en systemkollaps. Jag vidhåller att detta är ett alltför högt pris att betala, och i längden dessutom kontraproduktivt.
      4) ”Mänskliga rättigheter” har visat sig vara ett väldigt tänjbart begrepp i våra dagar. Är det en mänsklig rättighet att åtnjuta ett annat lands välfärdssystem bara för att man har det sämre i sitt eget land? I så fall säger jag bara: lycka till!
      5) Fast även här har vi ju samma problematik som i flera av de andra punkterna. Och som sagt: den typ av flyktingläger som man har i Jordanien och Libanon vore fullt möjligt att finansiera även i Sverige. Men då är det ju lika bra att finansiera de läger som finns i närområdet, något som regeringen nu också har utökat budgeten för att göra.
      6) Jag tror faktiskt inte att Jesus ger oss ett politiskt program för att etablera en gudsstat här på jorden. Och jag tror inte att den samhällskollaps och de interna spänningar som ditt politiska program skulle ge upphov till nödvändigtvis är mer ”kristna”. Men jag tror inte heller att jag kommer att lyckas övertyga dig när det gäller dessa saker. Det enda jag önskar är att du inte beskyller alla dina kristna syskon för att vara giriga egoister bara för att vi drar andra slutsatser av vad som är en rimlig tillämpning av Bibelns ord och de politiska möjligheterna i den här världen.
      Frid!

      Gilla

      1. Det blir märkligt att du direkt drar paralleller till Stalin och demokratiavskaffande revolutioner och säger ”Det är farligt att anse sig vara godare än alla andra”. Särskilt när du själv verkar erkänna att världen vore bättre om de rika levde enklare och delade med sig mer av sina rikedomar till de fattiga. Som jag förstått dig håller du med mig gällande moralen – rika ska dela med sig – men du menar att det finns praktiska problem. Varför börjar du då anklaga mig för att dela Stalins moral? Reformer av samhällssystem har vi haft när vi gick över från ett feudalt till ett kapitalistiskt samhälle, eller när vi utvecklade välfärdsstaten. Att samhället måste ställa om för att undvika en global miljökatastrof vet vi sen länge, stora reformer är nödvändiga för att göra världen bättre.

       Hävdar man å andra sidan att vi är vid historiens slut och att det inte blir bättre än så här så bedrar man sig själv eftersom världen blir sämre: ojämlikheten växer och klimatförändringarna kommer ruinera det mesta av den utveckling som skett det senaste århundradet.

       Och mänskliga rättigheter är fast formulerade, rätten till asyl är artikeln 14 i FN:s universella deklaration. Att rika länder inte kan avvisa flyktingar med hänvisning till att de inte har kapacitet är en lögn eftersom de är rika. Rika länder har ju alltid mer kapacitet än fattiga länder. Att ge asyl är en skyldighet alla länder har, min poäng är att rika länder inte kan hävda sig sakna kapacitet.

       Så det är två frågor här: dels den bibliska moralen om att älska sin nästa, välkomna invandraren och att utjämna klyftor mellan rika och fattiga, och dels verklighetsbeskrivningen av hur ojämlikheten ser ut och huruvida Sverige är ett rikt eller fattigt land. Min poäng är att kristna utifrån en biblisk moral och en korrekt uppfattning av världen inte kan argumentera emot att Sverige tar emot flyktingar, för vi har både skäl och kapacitet att göra det.

       Guds välsignelse!

       Gilla

       1. Kort svar då, för att undanröja eventuella missförstånd: Jag tror inte att du är en blivande Stalin, Micael. Men jag noterar att synsättet att ”det är bara jag som har förstått vad verklig godhet innebär” riskerar att förblinda på ett sätt som i värsta fall får otäcka konsekvenser. När du beklagar dig över demokratin i ditt förra inlägg tycker jag att du närmar dig ett sådant resonemang.
        Du har helt rätt i att jag skulle vilja se en bättre fördelning i den globala ekonomin. Men jag tror att tvångsmedel för att åstadkomma detta riskerar att skapa andra och faktiskt värre problem. Även här är kommuniststaterna ett instruktivt exempel.

        Gilla

        1. Okej, då tror jag vi pratat förbi varandra. Du nämnde i punkt 2 ovan att vi bör ha en folkomröstning om vi ska ta emot många invandrare, och min poäng var att min metod är att påverka opinionen med evangelisation och aktivism så att en sådan folkomröstning svarar ja, eftersom vi har råd och eftersom det är moraliskt gott att rika länder tar emot flyktingar snarare än att de skjuter över det på fattiga länder. Om folkopinionen säger nej till att ett rikt land tar emot flyktingar betyder det inte att det är moraliskt gott. Och det tycker jag inte alls är ett okontroversiellt påstående, lika lite som att abort eller new age är moraliskt gott om en majoritet tycker det.

         Demokratins problem är inget diktatursargument, det är något vi diskuterar på statsvetenskapliga institutionen. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/student-course?uusp.portalpage=true&showCourseInstanceParts=true&sort=sortLabelAscending&showClosedPrograms=false&displayType=courseInstance&adminType=Uppdok&entityId=98010&departmentCode=2220&toolMode=studentUse&mode=detailStart&semester=20152 Förhoppningsvis kan man motverka att demokratier blir förtryckande institutioner med fri debatt och moralisk undervisning, men man ska aldrig ta detta för givet: demokratin behöver vi kämpa för. Utifrån detta tycker jag att kyrkans uppgift är att upplysa folk dels om den bibliska moralen, som vill visa gästfrihet och älska invandraren som sig själv, och dels att Sverige faktiskt är ett rikt land och har kapacitet att ta emot flyktingar.

         Gilla

 2. Micael!

  Jag tycker du skall lyssna till Olofedsinger, han har begripit det hela.

  Men om du fortfarande står fast vid att alla i Sverige skall leva på det de endast behöver, så bör du först räkna noga på vad konsekvenserna blir. Jag menar att vårt land snabbt blir bankrutt då de flesta butiker och företag får lägga ner.

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Som du kanske vet finns det 190 andra länder i världen som inte är Sverige. Känner du till konsekvenserna av att vi lever på en nivå som resten av världens befolkning aldrig kommer komma upp till? Död, lidande och miljöförstöring är svaret. Det måste vi få stopp på.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. En fråga Micael. Vi pratar en hel del om detta hemma. Vårt välfärdssystem bygger ju på ett relativt högt skattetryck för att kunna ge människor fri sjukvård, skola etc. Om man bestämmer sig för att rasera detta system genom att sluta konsumera, jobba mindre och därmed få in betydligt mindre skatteintäkter; hur tänker du att konsekvenserna blir? Vilka kommer få skulden? Vad händer med samhället? Motsättningar? Vad har historien visat? De som är ekonomiska flyktingar; hur ska de kunna få sjukvård om sjukvården slutar finansieras med skattemedel? Jag har skrivit innan att jag välkomnar flyktingar och hävdar att vi behöver vara öppna. Men finns det en gräns? Jag köper tyvärr inte att vi bara ska köra på till vi befinner oss i misär, med motivet att andra är fattiga, därför ska vi se till att hamna i samma läge. Tycker Olof har många bra poänger. Men skulle vilja höra från dig hur vi ska lösa ex boenden för alla? Jobb? Hur många flyktingfamiljer har ni tagit emot i erat kollektiv? Hur funkar det? Har ni någon plan för att få dem i arbete? Är du beroende av bidrag (kanske csn) på något sätt? Vad ska vi göra med dem som lever på bidrag o marginalen idag om vi tar bort skatteintäkterna och deras bidrag tas bort? Jag är rädd att vi får ett samhälle som bygger på, trots att du vill annorlunda, att den starkaste med mest resurser har råd med sjukvård, studier etc…

    Gilla

    1. Jag instämmer inte helt oväntat med Martin.
     I tillägg kan man ju säga att Jerusalemförsamlingen är ett fantastiskt föredöme i fråga om såväl kärlek som egendomsgemenskap. Men vi ska också komma ihåg att när det visade sig att Herren dröjde, så blev de andra församlingarna tvungna att samla in pengar till sina syskon i Jerusalem – för deras ekonomiska modell genererade inte tillräckligt med nya resurser.
     Detta är också ett av de stora problemen med den kommunistiska ideologin. Socialisterna är duktiga på att fördela kakan – problemet är att kakans storlek tenderar att minska ju längre det socialistiska experimentet tillåts pågå.
     Överfört på Sverige: Om vi börjar ”fördela kakan” utan intresse av hur samma kaka ska genereras, och därtill med en kraftfullt försämrad skattemoral hos befolkningen när människor inser att de inte själva har något för att bjuda till (jobba mer, ta risker, fortbilda sig …) så kommer det helt enkelt att drabba hela den svenska ekonomin.
     Man kan förstås bli arg på folket och säga att de är egoister, men det tycks trots allt finnas en positiv potential att använda människors egenintresse för att bygga upp också det gemensamma välståndet. Jag vill också påminna om det jag skrev i mina två första inlägg: Jag är positiv till att ge så många flyktingar som möjligt chansen att komma och helst också försörja sig själva i Sverige. Men då behöver vänstern offra några av sina stora prestigefrågor i fråga om arbetsrättslagstiftningen, och vi måste dela betydligt bredare på ansvaret i Europa som helhet.

     Gilla

     1. Du förutsätter flera saker om Jerusalemförsamlingens egendomsgemenskap som inte står i texten. Motivet som anges i Apg är inte Jesu återkomst utan kärlek och att ingen skulle vara fattig. I Paulus brev står ingenting om att fattigdomen i Jerusalem orsakades av egendomsgemenskapen, det kan ju lika gärna varit en hungersnöd som i Apg 11. Jag och mina vänner i Jesus Army har gjort en video där vi bemöter såna här argument:

      Vi har ju haft kristna gemenskaper som haft allt gemensamt i 2000 år, inte minst kloster. Hur många kloster kan du nämna som gått bankrutt? Jesus Army som praktiserar egendomsgemenskap går med vinst nästan varje år. Att planekonomi leder till haveri håller jag med om, men egendomsgemenskap förutsätter inte planekonomi. Egendomsgemenskap handlar inte om att folk ska sluta jobba.

      Gilla

      1. Bra förtydligande från dig där, Micael! För det är ju just den politisk modellen jag vänder mig emot. Samtidigt så får vi nog acceptera att en fortsatt mycket hög invandring kommer att innebära just ett ekonomiskt minus. Och då är vi tillbaka till frågan både hur vi ska argumentera för detta och hur vi rent praktiskt ska gå tillväga när vi monterar ned välfärdsstaten. Stora och spännande frågor! 🙂

       Gilla

    2. Hej Martin!

     Världen består ju som du kanske vet inte bara av Sverige utan av massa länder med miljarder människor. Största delen av världens historia har länderna legat på samma ungefär nivå, men sedan kolonialismen har västvärlden rusar ifrån, och tillsammans med andra rika länder drar vi nytta av andra länders fattigdom. Som jag påpekat många gånger om: Om alla levde som svenskar skulle det krävas fyra jordklot. Det är fakta, det är så mycket naturresurser vi utnyttjar för att behålla vår rika livsstil.

     Detta innebär att vår rikedom förutsätter andra människors fattigdom, och att om vi på riktigt vill bekämpa fattigdomen ute i världen som dödar 18 miljoner människor på ett år, så måste vi leva enklare. Att strunta i det och fortsätta bli rikare är inget alternativ, det ökar utsläppen globalt (vi skickar utsläppen till Kina etc) och resurser som skulle kunna komma utvecklingsländer till nytta tar vi istället genom den globaliserade neokolonalismen.

     Detta bör vara vår problemformulering: hur vi världen mer rättvis och hållbar? Inte hur blir Sverige rikare? Och lösningen bygger på att de flesta i sverige VILL leva enklare och göra uppoffringar. Jag är inte politiker, jag är evangelist och aktivist, jag vill att folk ska tänka om. Problemet är inte att Sverige inte är tillräckligt rikt, problemet är att vi är för rika.

     Du talar om rasering av ekonomin, sluta finansiera sjukvården med skattemedel etc, och om du seriöst tror att det är det enda alternativet till att vara världens rikaste land som lever på en nivå som resten av världen aldrig kan komma upp till så har du en extremt binär syn på världen som inte alls stämmer. Det land jag tycker vi ska inspireras av ärt Costa Rica. De har längre medellängd än USA, är snart koldioxidneutrala och klarar sig på en fjärdedel av Sveriges BNP per capita. De är nummer ett i Happy Planet Index. Ett enklare samhälle där folk mår bra är fullt möjligt.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Men hur når vi dit, Micael? Hur många flyktingfamiljer har ni i erat kollektiv? Om människor flyr till Sverige både av skäl som har med överlevnad att göra OCH att få ett bättre liv; hur hjälper ditt resonemang dem om du raserar välfärden och tvingar in människor utan resurser att klara sig på egen hand? Det är uppriktiga frågor och jag har inte svaren. Uppenbarligen tror du att du har det. Därför väntar jag mig ett seriöst svar. Utgår ifrån att du inte nyttjar csn, eftersom det ingår i ett system som du vill helst se raserat. Micael: din debattstil är nedlåtande och skapar noll förtroende. Jag vet visst att det finns fler länder i världen än Sverige. Skärp till dig. Om jag ska vara riktigt rak mot dig så har den stilen mer med gnostikerna att göra än med Kristus. Man nedvärderar andra som inte äger den stora kunskap o insikt som du äger. Men detta skulle du förstås aldrig erkänna. Men varje läskunnig som följer din blogg tror jag kan se det. Om människor ställer ärliga frågor kan man förvänta sig att en som påstår sig följa Jesus svarar utifrån kärlek o respekt och en vilja att bli förstådd.

      Gilla

 3. – Du har inte din hustru med på festen..
  – Nej, hon är inte riktigt i form.
  – Tråkigt, är hon sjuk?
  – Nej, hon hon är ledsen för att hon inte kom med på festen.

  Micael, du är närmast soagbar i din hårda konsekvens i att förutsätta möjligheten att skörda fördelarna av ett system som du på förhand förkastar. Inte baka kakan, bara dela med sig av den. Du tål inte att Sverige är ett rikt land utan vill att det ska bli fattigt. Skillnaden mellan rikedomen och fattigdomen ska tillfalla fattiga länder. Nån gång borde du om inte annat så av anständighetsskäl sänka dig till det vi andra får finna oss i. Inte ockra på bristande förutsättningar. Inte säga att land B ska leva av det land A inte får skapa.

  Om Sveriges ekonomiska förutsättningar är överlägsna Krottikombos, varför då inte låta Krottikombos bygga upp en ekonomi enligt det vinnande konceptet hellre än att vanskapa ett nytt Krottikombo? Jo, säger du då tar vi för mycket av jordens resurser. Det mest förödande för planeten är överbefolkningen. Vem överbefolkar planeten: Den nation som har 1,8 barn per hushåll eller den som 8 barn?

  Du har en enligt min mening osund förtjusning i att räkna allt i pengar när du beskriver möjligheterna för den svenska nationen.”Sverige är ett stormrikt land.” När kommunalrådet, tror jag det var, i Årjäng säger att Morgan Johansson är så dum i huvve att klockera stanner å blommera vissnar, så är det inte med tanke på nationens välstånd eller brist på välstånd. Det beror på att även om Årjängs kommun gör skollokaler av alla byggnader inklusive kommunhuset så har de inte tillgång till modersmålslärare till 10-12 exotiska språk.

  Hur schysst är det att säga till den förtvivlade Årjängar´n: försök inte! Sverige är ett stormrikt land med 137 odrägligt rika miljardärer, det är bara att sätta undervisningsmaterial i händerna på de lärare som behövs.

  Asylsökande vägrar att gå ur bussen i en vacker jämtländsk by. ”Hellre återvänder vi till Syrien.” Micael, varför skulle jag tro på möjligheterna i att Sverige är ett land med gott om plats för flyktingar, när flyktingarna tycker att platsen är just där det inte finns gott om plats. När ska du ta konsekvensen av ditt eget resonemang?

  Gilla

   1. Micael, du låtsas som om det är jag som tycker att vi ska leva som om vi hade mer än ett klot. Men om du ska kunna dela ut så mycket pengar som du förutsätter ska kunna gå från svenska ägare till främmande konsumenter så lär produktionen ligga på topp.

    Du tycks tro på grisen Särimner som en fullt möjlig uppenbarelse inte bara i djurriket. Också du måste inse att du är beroende av vissa orubbliga förutsättningar. Ska vi ha en sådan ekonomi som du räknar med för överföring av rikedom, eller ska vi ha en produktion anpassad efter ditt sätt att räkna klot? Du byter tuva varje gång jag ber dig sätta ner foten. Dels ska rikedomen delas ut från stormrika Sverige med 137 miljardärer som måste kunna plundras, avkrävas sina företag där pensionssystemen i stor utsträckning är ännu större ägare. Dels ska det inte få skapas de rikedomar du förutsätter. Alltså är det du och inte jag som ska räkna klot.

    Jag vill minnas att jag nämnt det förut: Den största belastningen på jordklotet är överbefolkningen. Jag tror inte vi ska beskylla rika svenskar för uppfyllelsen av Bibelns nativitetsbudskap.

    Vi har helt olika tolkningsnycklar till Bibelordet. Om det var vänstertrafik i ”Bibelns länder” när Jesus gick omkring och högertrafik idag, så är jag ogenerat obiblisk i det att jag sätter trafiksäkerheten före bokstavstolkningen.

    En nation kan skuldsätta sig och ge bistånd av humanitära skäl. Men de humanitära skälen saknar värde som betalningsmedel till långivarna.

    Gilla

    1. Du förenklar också. Att fattiga får bättre ekonomi kan i sig förändra dynamiken.

     Intressant artikel i DN idag om ”delningsekonomi”. Skulle vara intressant att höra hur Hans G ser på den.

     Man kanske kan tala om ”de tre e-na”
     Etik
     Ekologi
     Ekonomi
     Alla dessa hänger ihop och ingen av dessa kan sänka de andra två. Faller en av dem så faller snart hela alltet.
     Ekonomer av en viss sort brukar enögt bara se den sista av de tre e-na och ser inte att de andra två måste till om det ska bli hållbart.
     En del naiva idealister ser bara de två första (eller bara den allra första) och ser inte att ekonomin inte är någon Särimner.

     Gilla

  1. En replik till dig Hans, även om du som ekonom kanske kan ha rätt i sak, precis som att ekologer kan ha det i sina sammanhang, så är ekonomMISMEN, att pengar är alltings mått och mening, vedervärdig. Precis som ekologISMEN, eller vulgär -Darwinismen är det. Vedervärdig.
   Det är vår förbaskade plikt att hitta vägar från a-moral och lidande till moral och minskat lidande. Sedan kan jag också tycka att många progressiva har en naiv bild av hur ekonomi fungerar, men det betyder inte att man bara ska acceptera tingens ordning. Att lösa mänsklighetens ödesfrågor är svårt på samma sätt som fusionkraft är svårt. Svårt men Superviktigt.

   Gilla

   1. Ekonomism… Det händer att jag skriver kompanjonavtal mellan yrkeskunniga personer som tycker bättre om sitt yrke än om sin giriga arbetsgivare. För att ta ett något förenklat typfall. Andersson, Bengtsson och Carlsson kommer allt oftare in på det som skaver, att ”firman” tar frukterna av deras arbetsinsats.

    Till skillnad mot AG som en gång startade lika tomhänt som Kamprad har de ett nytt företags främsta tillgång: ”firmans” kundkrets. När de kommer till mig och får höra att banken kräver en rejäl kapitalinsats och därtill säkerhet för ett lån, blir de fundersamma. När de kommit så långt som till att få ihop minimikravet 3×200 000 kr börjar första prövningen: C vill inte lämna säkerhet i sin och hustruns nästan skuldfria villa. Nu ska A och B ha ihop 2×300 000 kr och ta hela lånerisken på två i stället för tre.

    Första två åren är det bara anställde C som kan ta ut normal lön. A och B lever i stort sett på sina fruar, som gnäller på att arbetsnarkomanerna aldrig är hemma och tar sitt ansvar. De arbetar hela sommaren för att de anställda ska ha semester i juli. A och B måste betala preliminärskatt för kommande års vinst. Vinsten sitter inte i kontanter utan i ett upparbetat varulager och kundfordringar. Visar preliminärdeklarationen till skatteverket noll eller liten inkomst beviljar inte banken det nödvändiga lånet.

    Om vi bortser från något hundratal ytterligare variabler i företagslabyrinten av mera pekuniär art, så passar A på att vara näst intill otrogen när han besöker en kund för att räkna på en installation. Det här snappar B upp i A:s info@firman.se (i st f anderzon@…) och råkar antyda i förbifarten till sin hustru, när hon förbereder tjejmiddan.

    I det här läget går företagets största kund, en underåterförsäljare i konkurs. Klarar de av försäljningsbortfallet samtidigt som de måste täcka upp kundförlusten på 800 000 kr? Pengar som de räknat med inför betalning av en nyinköpt maskin. De vet att svåraste konkurrenten lagt ett bud till konkursförvaltningen.

    Nu får B höra, igen, att C är glad att han hoppade av i tid. De har just bytt badrum och håller på att glasa in altanen. Största förändringen är kanske ändå att A:s hustru flyttade in samtidigt som hon lämnade in om äktenskapsskillnad och enskild vårdnad (mannen visade bara intresse för företaget). B ställer inte upp på att skuldsätta sig ytterligare för att låsa sig med konkursboet. Nu har A två val: släppa det han byggt upp eller skuldsätta sig både för utvidgningen och övertagande av B:s andel.

    Vi hoppar över det intressantaste och landar 20 år längre fram. A är nu återställd efter en längre tids frånvaro p g a överansträngning. Han har expanderat kraftigt och driver ett av ortens mest framgångsrika företag med många års resultat låsta i fabriksbyggnader, maskiner och patent.

    Men A har börjat trappa ner, sönerna håller på att ta över. Eter några övertidstimmar en kväll slår han sig ner framför TV. Han studsar till då han känner igen en något åldrad C i rutan. Programmet handlar om sönerna till B och C, två välartade pojkar som arbetar med biståndsfrågor i ett afrikanskt land. Så hör han C flika in. Det behövde inte se ut som det gör i världen om inte girigbukarna utnyttjade folk för egen vinning. ”Det finns dom som kunde ta av sitt överflöd och hjälpa dom här stackarna.”

    Mitt hjärta klappar för de fattiga afrikanderna och för den heroiska ”girigbuken” A som trots alla övermäktiga utmaningar rodde det hela i land och nu bidrar till en tills vidare fungerande svensk välfärd. När jag hör B och C tala om ansvar för jordens befolkning så tar jag det för vad det är. Inget annat. När jag hör sönerna till B och C tala om vad de tycker om ansvarslösa rika svenskar, lyssnar jag ända tills de börjar visa sina kunskaper om hur onödigt det är med ekonomi om allt ska fungera.

    Det jag reagerar mest mot är när man som i och för sig ytterst förträffliga Micael Grenholm undervisar på temat att rikedomar A: inte får skapas, då det är omoraliskt, B: är bra att dela ut till fattiga.

    B och C brydde sig inte att skapa de rikedomar Micael vill ha till sina fattiga. Inget ont om dem. Den onde, som suger ut 3,5 jordklot är skurken. Särskilt som han inte delar med sig till B och C och alla andra av sina fabriker, maskiner och patent.Det vill säga det han äger.

    Gilla

    1. På vilket sätt är Grenholm förträfflig då? Rör det sig om en ekonomisk förträfflighet även där? Eller handlar det -otänkbart?- om helt andra slags värden? Vilka?

     Gilla

     1. Två ytterlighetspersoner är fixerade vid alkoholen: alkoholisten och absolutisten. Jag föreställer mig att du i en ekonomisk överförning ligger närmare absolutisten än alkoholisten.

      Nej, allt är inte pengar. Micael är en genuin person, i många fall ett föredöme och en inspirationsgivare. Många har honom att tacka för mycket. Jag blir inte helt förvånad om du har ett och annat gemensamt med honom.

      Gilla

 4. Två diken: det ena att ge upp på förhand; det är ingen idé, det är omöjligt och det är meningslöst att ens sträva efter godare samhällen.
  Det andra att tro att samhällsekonomin beter sig som något slags ymnighetshorn, som bara ”finns där”. Så såg jag det, om än omedvetet, när jag var ung. Men det hela är så mycket mer dynamiskt och ibland mer infernaliskt än så. Ekonomi är komplext och liksom ekologi ganska så a-moraliskt.  Att försöka operera bort orättvisornas tumörer kan ta kål på patienten.
  En grupp som det kan tas kål på om samhällsekonomin försämras är alla de som redan lever på marginalen i vårt rika land. Eftersom de kanske har det jämförelsevis mindre hemskt än EU- migranter så kanske de ska klassas som rika? Hursomhelst så är det sådana människor som skulle drabbas mest om ekonomin försämras.

  Men Micaels (m fl) röst behövs, liksom Edsingers. Det finns som sagt två diken här, kanske rentav flera.

  Men en sak: vi kan inte heller fortsätta precis som förut. Om inte operationen mot orättvisan tumörer tar kål på patienten så riskerar tumörerna i sig själva att ta kål på patienten.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s