Är Jesus enda vägen till Gud?

Varför tror jag att Jesus är Vägen Sanningen och Livet och i princip enda vägen till Gud? För att jag ska det? För att Jesus sa det?

image

Det unika med Jesus är att han är Gud själv. I ingen annan ‘religion’ (amvänder det ordet för enkelhetsskull, om Jesus har med religion att göra överhuvudtaget är en annan lång fråga) kommer Gud själv, Han som Är, och föds bland oss, i en kropp som vår, delar våra villkor, visar oss vägen genom eget exempel, dör som en av oss, blir dödad för sanningen… och uppstår i seger över döden och allt som är fel här på jorden.

I Indien hör man om avatarer. Gud inkarnerad. Men de kommer med en hel atmosfär runt sig. De lever aldrig riktig här, delar inte våra livsvillkor. I en avatar förflyttar Gud en del av sin gudomliga tillvaro till jorden. Enligt Islam kan inte Gud komma hit.

I Jesus gudomliggör Gud den jordiska tillvaron med sin närvaro.

Vad är då skillnaden mellan Jesus och oss? Skillnaden är mellan skapare och skapad, även om våra själar alltid funnits, skillnaden är mellan den som ger liv och den som fått liv. Människan har fått Guds ande iblåst i sig för att leva. Vår själ är alltså del av Gud. Men Jesus är mer än så. Han Är. Helt och fullt. Han är Gud. Han är människa. Vi är själar, gudsgnistor om man så vill, som är i mänskliga kroppar och försöker vara människor. Men vi vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt. Det vet Gud, det vet Jesus.

Det är det som menas när vi säger att människan är skapad efter Guds avbild, men Jesus Är Guds avbild. Gud visar sig i Jesus Kristus. Sitt majestät, sin visdom, sin ödmjukhet, sin barmhärtighet. Sin kärlek! Så att vi ska veta vad Gud är. Gud visar sig som människa i Jesus Kristus. För att vi ska kunna återfå den Gudslikhet som vi förlorat genom att glömma bort vilka vi är skapade att vara. Vad en riktig människa är. Med Jesu exempel och den kontakt med Gud han erbjuder kan vi bli det vi är ämnade att vara. Guds avbilder helt och fullt. Spegelbilder av Gud. Med allt som Gud har men i lämplig proportion till vår storlek, så att säga. Vi blir inte Gud, men gudar. Vi blir oss själva helt enkelt.

Kan vi då bli det utan Jesus? Jag skrev att Jesus är i princip den enda vägen. För Gud kan välja att nå människor även på andra sätt, och välja att ta människor till sig som av olika anledningar gått andra vägar. Det är Guds val och inget vi kan bestämma över. Men generellt finns ingen annanstans en så klar och tydlig bild av vem Gud Är och vad människan Är än Jesus Kristus.
Därför är Jesus Vägen till Sanningen om Livet. För att Gud visat sig för oss i honom. Och eftersom Gud är absolut är Jesus då Vägen, han är Sanningen, och han är Livet. Och ingen kan (i princip) komma till Gud utom genom honom.

Varför envisas med att söka Gud någonannanstans än där Gud själv visat sig? Varför söka männskligheten någonannanstans än där den synns bäst? Det låter som att göra livet onödigt svårt för sig.

God jul!

Kategorier: Etiketter: , , , ,

31 kommentarer

  1. Tack, det kom till mig när jag öppet frågade Jesus varför jag skulle tro på det Han säger om sig själv, och hur jag kan säga det till andra som inte tror.
   Ja, Iranaeus förklaring om likhet och avbild löser många frågetecken 🙂 (jag antar att det är det du refererar till som österlänskt? eller antar jag fel?)

   Gilla

 1. Tack, kära Suri! Mycket fin julbetraktelse och jag håller helt med dig. gud har inte gjort det svårt för oss, utan lätt. Gud själv har i Jesus gjort det svåra färdigt.

  Gilla

 2. Hur menar du när du skriver att Jesus i princip är den enda vägen? Jesus säger väl ändå om sig själva att han är den enda. Så vad menar du med i princip den enda? Jag läste din lilla utvecklingen av ”i princip”, men den är lite vag. Kan du konkretisera?

  Allt gott

  Gilla

  1. Hej Martin. Javisst kan jag konkretisera. Först och främst, jag står inte för universalism! Men jag vill heller inte begränsa Guds val vilka Han vill frälsa genom att bestämma att bara alla som tror på Jesus på det sätt JAG tror är det rätta och enda är de enda som kommer bli frälsta. Visst är Jesu ord sanna, Guds Ord, att Han är Vägen Sanningen och Livet och ingen kommer till Fadern utom genom Honom. Men jag tänker inte sitta här och bestämma att Jesus i sin fria vilja och allmakt inte kan frälsa en muslim eller en hindu eller en ateist utan att den personen blir vad jag skulle kalla kristen (alltså det som får plats i min begränsade uppfattning om vad det är att vara Kristen – gå i kyrkan och sånt) i sin livstid. Jag är också hoppfull att varenda kotte (människa), när de ser Jesus komma på molnen och uppväcka de döda kommer börja älska Honom där och då, om de inte gjort det innan. Missförstå mig rätt 😉
   Var de nog konkretition?
   God jul / Sunniva

   Gilla

   1. Så är det naturligtvis Suri. Gud har en frihet att frälsa alla som aldrig hört talas om Jesus innan de dog tex. Origenes var universalist och många andra i den tidiga kyrkan, tex Paulus antyder sådana tankar både i Filipperbrevet och Korintherbreven. Att Jesus säger att ingen kommer till Fadern utom genom honom ska förstås som du förstår det, Jesus är Gud och han leder människor till Gud, ingen annan gör det. men att det skulle innebära just min egen smala förståelse av vad det innebär att möta Jesus blev det alltför få frälsta. Gud älskar ALLA människor och vill att ALLA ska få den kunskap som leder till evigt liv.

    Hur sedan Jesus-mötet sker vet vi inget om i varje enskilt fall. Han är den gode herden som letar upp fåren på sitt eget sätt, inte evangelikala kristnas sätt. Jag minns tydligt kvinnan som blev kristen inne i Saudi-Arabien genom att läsa om Jesus i Koranen. Här på bloggen finns en man som vågade sig nära kristen tro genom KG Hammar och Jonas Gardell vars teologi inte liknar min alls, men de verkar ha en förmåga att dra människor inom kärlekshåll för Gud. Vi måste lära oss att den gode herden Jesus är godare, mer angelägen om att nå människor och därför mer fantasifull än vi.

    Gilla

   2. Kort sagt så är jag i ett skede där jag inte förstår det som att hinduism, islam eller något annat som inte bekänner Jesus skulle leda till Jesus. Jag tror att helige Ande leder till Jesus och att det leder bort från hinduism, asatro, islam, New age eller vad det kan vara. Jag har hört om muslimer som efter möte med Jesus bekänner sig till honom och om någon hindu som mött Jesus. Men jag tror inte hindusmen eller islam ledde till detta möte. Däremot tror jag att Krist kropp (vi som idag tror, och har fått ta del av Hjälparen som vittnar om att vi är Guds barn) leder till Jesus. Det skriver jag däremot med förståelsen att vi haltar. Självklart hoppas jag också på att folk vänder till Jesus när de ser honom. Men Jesus har ju bett oss att göra lärjungar nu. Inte hoppas på att folk vänder om sen. Ursäkta att jag låter krass eller raljerande. Det är inte min mening. Det är sent jag är trött. Kunde säkert ta mer tid till denna kommentar.
    I väntan på eventuellt svar.
    Guds välsignelse.

    Gilla

    1. Gud vill nå alla människor, Jesus letar sig fram till människohjärtat om hon ärligt söker sanningen, det finns människor som börjat tro på Jesus genom att läsa Koranen. Varför ska vi bete oss som den hemmavarande sonen när sådant sker? Vi är ju alltid hos den himmelska föräldern och allt hens är vårt.

     Gilla

     1. Jag tror inte Muhammed var Guds profet. Därmed tror jag inte islam i sig leder till Gud. Likadant tror jag om andra religioner. Däremot tror jag Gud upphöjer de ödmjuka, och jag tror att ödmjukhet finns även utanför Kristi kropp.

      Gilla

      1. Liknelse: om det nu är så att man kommer till Gamla Stan bara genom Stockholm, så kan man ändå komma till Stockholm på lite olika vägar

       Gilla

    2. Du missförstår Suri, tror jag, Jesus är enda vägen till Gud men Jesus söker människor överallt och på olika sätt. Vägarna till Jesus vet vi inte alltid om. Jesus är vägen till Gud men också Guds väg till människan, så visar sig Gud för att få kontakt med oss. Men de zoroastriska magerna (de vise männen) följde sin atsronomiska kunskap och fann så Jesus, herdarna följde änglarnas anvisningar och fann Jesus, Herodes lyssnade till de skriftlärda och Bibelns profetord, han fann inte Jesus för han ville inte finna honom utan döda honom. Men han sökte Jesus på en väg som vi vanligtvis räknar som ”godkänd” medan vi skyr de vägar som herdarna och de vise männen sökte på-och FANN JESUS.

     Gilla

     1. Ursäkta min boratvaro från denna diskussion jag satt igång, har varit sjuk över jul och sen haft mkt.

      Alma-Lena, vi är på helt samma tankespår, din senaste liknelse är fantastisk!

      Gilla

 3. Som i Noas dagar så ska det bli i Människosonens dagar.

  Mär Människosonen kommer med sina heliga änglar, ska han finna tro på jorden?

  Denna jord är reserverad för elden.

  Tro inte att Gud är långsam med att fullborda sina löften, han väntar att människor ska komma till omvändelse.

  8 personer överlevde floden.

  Tro inte att Gud måste demonstrera sin godhet mot oss genom att rucka på Korset och Sonens lära som enda vägen till Gud. Gud demonstrerar sina kärlek mot oss i det att han dog för våra synder medan vi ännu var syndare.

  Den som har Sonen har Fadern. Den som inte har Sonen har inte heller Fadern.

  Smal är porten och få är det som finner den. Bred är vägen som leder till förstörelse.

  Gud som talar. Inte jag.

  Gilla

  1. Du missförstår Suri, tror jag, Jesus är enda vägen till Gud men Jesus söker människor överallt och på olika sätt. Vägarna till Jesus vet vi inte alltid om. Jesus är vägen till Gud men också Guds väg till människan, så visar sig Gud för att få kontakt med oss. Men de zoroastriska magerna (de vise männen) följde sin atsronomiska kunskap och fann så Jesus, herdarna följde änglarnas anvisningar och fann Jesus, Herodes lyssnade till de skriftlärda och Bibelns profetord, han fann inte Jesus för han ville inte finna honom utan döda honom. Men han sökte jseus på en väg som vi vanligtvis räknar som ”godkänd” medan vi skyr de vägar som herdarna och de vise männen sökte på-och FANN JESUS.

   Gilla

 4. Jesus er ikke Gud. Tenk å si noe slikt! Han var som Adam og unfanget på gudommelig vis. Uten synd prøvd i alt. Ropte høgt ibønn føre sin død. Det var JeHoVaH som er uforanderlig som med sin kraft reiste Jesus Guds Messias opp fra død og grav og gav han et uforgjendelig legeme da ble han den førstefødte av de som skal stå opp og forenes med han og vi som tror på Navnet Yeshua skal bli herliggjorte . Han er den førstefødte blant mange brødre(søstre)han gikk i døden for oss alle og den som vill kan ta i mot hans offerdød. Av nåde ved tro.
  Det står Jesus /Jeshua er mellommannen/ medlaren mellom Gud og mennesket. Gud sier om seg sjelv jeg er ikke et menneske .. Jesus er mennskesønnen. Guds sønn som også David og Salomon . Sønnpespektiv må ses utfra Hebrasisk betydning av sønn . Der det brukes av Den høyeste Gud.
  Jeshua/jesus ble så gitt kongemakt, han ble gjort til
  fredsfyrste Veldig Elohim( han fikk makten til å Dømme) HerrenesHerre. Han skal dømme og regjere. Han skal sitte på Davids trone i Jerusalem og regjerne. Gud er Gud. Uforanderlig i et lys vi ikke kan komme uten skiftende skygge. Han er lys og full av miskunn og rettferdighet men også en fortærende ild. Det er han som råder oppe i himmelen og nede på jorden han og ingen annen som skrevet står. EN GUD en MELLOM MANN Jeshua og vår hjelper Guds ÅND. Ruach Hakodesh.
  Jesus er veien gå på den han er sanheten selve.. Ordet i hele bibelen som setter deg fri .. Følger du han på veien slik han gikk og lærer deg ordets sannhet gjennom
  Gud Ånd i ditt indre og gjør det ordet sier kommer du til
  Livet som er i Jeshua. . Hans navn gir liv❤️❤️❤️❤️ Og Gud gir frelse til hver den som tror. joh 3.16. Gud Gav sin sønn de enbårne ( formet i mors liv overskygget av Guds kraft og vokste i morslivet og fylt av Guds ånd allerede sim foster ( baby) i mirs mage. Adam ble formet av jorden av Gud og ble blåst livsånde i og ble et levene menneske) det Adam syndet sto Jesus fast i troen og gav seg selv til å bli korsfestet. Han ble slått pisket led forferdelige smerter. Før han døde av fri vilje et offer for Adams synd ble gjort Jeshua gjennopprettet forholdet mellom Gud og oss og skapte en ny og åpen levende vei innfor Faderen .. Vi kan alle som tror komme innfor Gud med våre bønner på grunn av Jeshua/Jesus i hans navn Jeshua ( det han heter som betyr frelse) Gud ..Israels veldige kjempe velsigne den som søker og leter og banker på ❤️❤️❤️❤️Den skal
  Finne 🌠

  Gilla

 5. Anna Lena

  Jesu ord svarar

  John 5:39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

  40 And ye will not come to me, that ye might have life.

  41 I receive not honour from men.

  42 But I know you, that ye have not the love of God in you.

  43 I am come in my Father’s name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.

  44 How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?

  45 Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.

  46 For had ye believed Moses, ye would have believed me; for he wrote of me.

  47 But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

  Kommentar

  Finns det en vers där din Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet, MEN………..kom i din egen tro, var som du är: ”Jag, Jesus, finns i alla heliga skrifter, drömmar, uppenbarelser, gudagnistor, mentala tekniker, vishetstraditioner – jag är inte begränsad till en mossig bibel. Vise männen såg en stjärna, du kanske ser i kristaller? Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig – Men de som lever som jag lärt har mitt hjärta inget behag i.”

  Evangeliet är Guds kraft! (Rom 1:16)

  5:39 Det är inte fel att LÄSA BIBELN! Hur ska vi tro och sprida Evangeliet till icke troende om vi inte tror att det är vad Jesus manar oss till? Matt 28:19-20

  Jesus säger till fariseerna i KJV: Sök i skrifterna! Det vittnar om mig. Det är inte fel att läsa Guds ord, och tro. Jesus menar: LÄS! Ordet är djupt. Jag finns i det ni studerar varje dag.

  5:40 Den som kommer till Jesus och tror på Korsets utbyte, ska få Helig Ande och evigt liv med Gud.

  5:41 Gud är inte intresserad av vad vi säger om honom först – utan av att vi har fattat vad HAN Säger.

  5:42 Älskar vi Gud och tar våra kors och följer honom, ska andra också se att han är Klippan och något att offra sig för – som han offrade sig för oss.

  5:43 Om någon säger: ”Titta en Muslim tror på Isa/Jesus!” och behöver inte omvända sig och tro evangeliet, gillar vi det och kan surfa vidare utan dåligt samvete.

  5:44 Gudstjänst som hyllar människor är inte vad Gud tänkt sig av oss, det är inte bra för oss att hylla varandra och varandras ”nådegåvor och smörjelser” och beundrar varandra för hur lika Kristus ”vi ÄR” – Det är en utsatthet – en riskabel position för en kristen (Se Rom 1:18-24). Vi är skapta att hylla Honom!!!

  5:45 Lagen anklagar syndare – och så har Gud tänkt sig det. Syndare behöver Frälsare. Det finns bara en.

  5:46 Hade Judarna trott Mose och profeterna, hade de sett att Jesus är Messias, Guds Son.. När de inte tror Tanakh/Torah med hjärta och sinne, förstånd och vilja, hur ska de tro att Jesus är Vägen? Samma gäller andra grupper som ni här i artikeln tror om att Jesus ”visar sig för” – och frälser utan hörbart/synbart evangelium.

  2 Tim 2:15

  Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

  När man ska lära andra kristen tro MÅSTE man kunna Guds ord utan och innan. Det är levande mat – levande vatten och bröd. Skrift förklarar skrift. Allt är nyttigt. Dessutom måste man var rejält intresserad av vad Gud INTE säger, och hur det uttrycks i alla kulter och avarter som finns. Annars hamnar man i snart i mellanmjölk och trösten från frälsaren Deepak Chopra. Jag är inte lärare, däremot manad att fördjupa mig i vad Gud sagt. Det behövs inget frågetecken bakom Jesu ord: Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Gud utom genom mig. Hoppas ni inte missförstår! Kärlek och sanning.

  MVH Janne2

  Gilla

  1. Jag tror du har svårt att förstå vad både Suri och jag skriver. Jag hänvisar just till Bibeln och vilka som fann Jesus herdarna, de vise männen eller Herodes. Det står i BIbeln: Matteus och Lukas evangelierna. De bibelord du slår i huvudet på mig och Suri handlar inte om att finna Jesus för första gången i livet utan om hur vi ska fortsätta vår vandring på den vägen.

   Lycka till med din metod att evangelisera men döm inte Suri som befinner sig vid frontlinjen där Gud söker efter ALLA människor, inte bara de som kan läsa King James översättning av Bibeln och redan omfattar kristen tro.

   Gilla

   1. Ja jag förstår inte hur det blivit så att Guds tjänare, om det nu är så, devalverar ordet, upphöjer åsikter och drömmar och känner sig anklagade av bibelverser i en översättning som inte viker ner sig och som har sådant djup och klarhet. Hebr 4:12, Ef 6:12. Jer 2:13.

    Nu förstår jag: Kristen utan Biblebashing. Bara uppenbarelse av Anden och Jesus helande och tecken och under rädda världen från CO2. Och fattigdom kyskhet och lydnad. Jesus finns i alla religioner. Det är bara att söka andligt tilltal och suga i sig kraft från ovan… 🙂

    Gilla

    1. Jag förstår inte hur du kan göra sådana dömande uttalanden om Suri och nu om mig, vars namn du inte ens kan uppfatta rätt i skrift. Min argumentation bygger helt på Bibeln och inte på drömmar eller infall. Ser du inte det eller vill du inte se? Finns det en god vilja hos dig borde du göra som jag gör, tolka till det bästa, du läser in fruktansvärda saker i det jag skriver och de liknar inte ens på mycket långt håll vad jag skrev.

     Du vill uppenbarligen rikta dig till redan kristna, Suri talar om dem som ännu inte kommit inom hörhåll för tex King James översättning eller grekiska grundtexten heller för den delen. Du vill nå dem som redan är mött Jesus, alltså, sådana som du, Suri, Klaus, Martin och jag. Vi är redan frälsta, men hur nå de andra, de som Gud också söker? Visst , Jesus är vägen till Gud, men vilken är vägen till Jesus? Hur kom folk inom hörhåll i evangelierna? Jag ser flera olika sätt och nämner här tre: herdarna som mötte änglar, de vise männen som såg en stjärna och Herodes som talade med de skriftlärde.

     Gilla

 6. Alma-Lena

  Ursäkta att jag ironiserar lite över tugget här på siten. Det var inte personligt adresserat till dig eller din kompis, vet ingenting om er annat än att ni skriver på en blogg där det mesta är tecken och under.

  Om/när du vittnar för Jesus, då ser du persiska stjärntydare före Johannes evangelium?

  De Vise männen är ju en profetia om att alla folk en gång ska knäfalla för Kungarnas Kung, tom Babylonierna. Se Fil 2:10, Upp 1:7

  Tar du så illa upp, jag citerar ju bara bibelverser ur evangeliet, är väldigt trött på att kristna på nätet inte ens kan dela det mest grundläggande i tron. Kanske det lyser igenom? Det finns ett gnostiskt tonfall i flera saker ni skrivit här i artikeln, och det är för mig en red flag.

  Skriver på en Ipod och ser inte texten, därav missar i stavningen!
  Lycka till – nu lägger jag mer här! Ha d bra, Janne

  Gilla

  1. Jag håller med dig Janne2.
   Det är otroligt viktigt att vi bevarar Guds Ord heligt i våra liv, nära våra hjärtan och vår mun. Jag antar (?!) att Alma-Lena och Suri försöker säga att det finns oändligt med vägar till att upptäcka Jesus, som är den ENDA vägen till Gud. Och när man sedan upptäckt Jesus som är livets Ord och håller fast vid (FÖLJER) Honom, så kommer man (ledd av Helig Ande) helgas in i sanningen i gemenskap med Kristi kropp.
   Med andra ord… Då kombinerar man inte det med nåt buddistiskt mumbojumbo eller dylikt!

   2 Joh 1:9
   Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

   Välsignelser över er! 🙂
   //Peter

   Gilla

 7. Just så Peter! Men om någon blandar tron på Jesus med kulturella uttryck är det deras ensak, jag kan påpeka att vissa saker kanske inte är så kompatibla men huvudsaken är att de har en stark personlig relation till Jesus. Jag vill inte sätta mig till doms över hur denna tar sig uttryck eller säga att man kan inte blanda kristen tro med det och det (österländska/mellanösterliga/afrikanska) uttrycket men med västerlänsk kultur går det jätte bra, spela du på din Xbox hur mkt du vill! En som mediterar på Jesus i tex zen-tradition i två timmar borde rimligtvis komma närmare Gud än en som spelar på sin xbox i 1 1/2 och ber enligt västerlänsk kristen tradition en kvart. Bara som exempel, må ingen ta illa upp! Jag menar att det är seriositeten och intensiteten och kärleken som räknas mer än uttrycket. Vad är det egentligen i det som vi kallar kristet i väst som har med Jesus att göra? Det mesta är ju tradition som utvecklats under de senaste 1600 åren.

  Tack Alma-Lena att du fortsatt förklara i linje med inlägget här under min frånvaro!

  Janne2, och alla ni andra, Jag menar absolut inte att vi ska sluta tala om Jesus med människor och evangelisera (skulle jag det skulle nog Micael be mig sluta skriva här på Hela Pingsten som ju har som främsta mål att promota evangelisation och Jesu efterförljelse, tråkigt att du tycker det är tuggigt men det är så vi nischat oss). Min poäng är snarare att vi inte ska sätta oss till doms över människor. Jag har sett hur det stöter bort dem från att tro på Jesus och det gör väldigt ont. Ibland måste man som predikant slappna av, så lite Ord, men låta Jesus och Anden göra resten. Om vi är för PÅ och hotar med förtappelse blir en del av de människor jag möter bara avis. Det är onödigt. Jag vill lita på att Gud kallar de sina och att de som söker Gud allvarligt en dag kommer att finna Honom, om inte innan så den dagen då de ser Honom framför sig ansikte mot ansikte, utan att bli hindrad av de många kristna ivrare som förstört deras möjliga kontakt med Jesus eller av att de av andra skäl inte varit mottagliga för evangelium medan de fortfarande är i livet.

  Om vi tänker olika om detta så hoppas jag att vi kan agree to disagree i frid och fred.

  all Guds välsignelse önskar jag er / suri

  Gilla

 8. Du missförstår här väldigt mycket. Jag snackar verkligen inte om andra kulturer och traditioner. Jag har själv rest mycket och varit/bott i kristna karismatiska sammanhang i Afrika, USA, Mexico, och ja, Sverige. Jag älskar mångfalden och att samme Guds Ande verkar. Samma djupa kärlek till Jesus regerar i dessa hjärtan. Samma kärleksfulla Fader. Så olika, men ändå så djupt sammankopplad och förenade i Anden. Familj helt enkelt.

  Jag vill också säga att bara för att man har en djup kärlek till Guds Ord betyder inte det att man är en religiös fundamentalist som bankar bibeln i folk och säger till dem hur de ska leva…. 🙂 Istället tänker jag att vårt sätt att leva i kärlek till Gud och vår nästa – överflödande av Helig Ande – får leda folk till Jesus. Anden övertygar om Sanning – inte vi.
  Djup kärlek till Jesus öppnar djup kärlek till Ordet – för Jesus är… Just det, Ordet! Och i dessa tider tror jag att Ordet är något som kommer få en mer och mer central plats i Kristi kropp då det är många nyandliga strömningar som kommer med splittring men framförallt förvirring. Färre mättar sig med Guds Ord då det är så mkt annat som distraherar – därför tror jag att Guds Ande kommer utgjuta en ny djup hunger efter Hans Ord för att bereda Hans brud. Även bönens Ande. Detta är oundvikligt sammankopplat.
  Anden och Ordet. Ordet öppnar våra ögon och öron för att lära känna Andens kärleksfulla Ord till oss, våra medmänniskor, och denna tid.
  Det är ju självklart att vi inte ska tala dom över folk för att ”hindra dem att komma till Jesus” – det vore ju bara rubbat om man höll på med sånt. Vi har försoningens tjänst, right?
  Jag antar vi är ense om detta…. 😛

  Jag är däremot FÖRSIKTIG MED ATT SÄGA ”det är okej att kombinera jumbodumpo, hippodippo, sålänge man har Jesus i allt detta….”. I och för sig, vem är jag och döma att säga vem som känner Jesus och vem som inte gör det… MEN det jag inte vill göra är att uppmuntra till att leva på det sättet… Det är ju som att leda folk till en grumlig källa. Hallå… Se bara Jason Westerfield (som har varit en stor uppmuntran för mig i Anden) var han har hamnat.. Detta är sjukt allvarligt. Säger inte han att han känner Jesus? Däremot har han fått en whackad bild av vem han är. Hans ”relation till Jesus” har lett till att han inte tror på honom som Guds Son längre. Han tror inte längre på det som har varit kärt för kristna i alla tider är som det står om i Apostlagärningarna, de fyra B:na. Är han härligt frälst? Jag säger INTE att vi ska banka bibeln i såna här och säga ”turn or burn”…. Suck och åter suck…. Nej vi är som sagt kallade att älska folk i riktning mot Jesus.
  För att citera 1 Joh 3:18 ”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser(För ord och fraser kan, precis som du säger, hindra folk att komma till Jesus), utan i handling och sanning.”
  Vad är det som får muslimer att dö för sin nyfunna tro på Jesus när de finner Honom? Jo för att de inser att Han är enda vägen – den smala vägen – och Han är värd att dö för.

  Saken är den att jag tror vi skulle hålla med varandra mkt mer om vi träffades och fick snacka, haha… – att diskutera i skrift leder ofta inte så långt 🙂

  Over and out!
  Bless / Peter

  Gilla

  1. Ja, Peter, vi skulle hålla med varandra om vi sågs, för jag håller med om allt du skriver. Men vill ändå göra en distinktion mellan att jag, som Alma-Lena påpekade tidigare, talar främst om sådana som inte mött Jesus ännu av olika skäl. Absolut inte de som redan är del av Kristi kropp, där finns inte plats för sammanblandning i stil med Westerfield.
   Bless U 🙂

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s