Andens kraft- vår kraftfulla Gud

Vår Gud är den allsmäktige Guden. Bara genom sin befallning blev jorden till. Han behövde inte göra något mer, bara uttala orden så blev allt till. Tänk att vi, vi som bekänner Jesus som vår Herre, har tillgång till denna oerhörda kraft, tack vare Den Hellige Ande. Woow!

Lärjungarna fick många ovanliga möten med Jesus efter uppståndelsen. Vid ett tillfälle befallde Han dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern utlovat:

”…. det som ni har hört mig tala om. Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar”(Apg. 1:4-5)

Lärjungarna förstod ingenting om vad Han menade, men löd Honom. 120 lärjungar samlades, efter det att Jesus uppstigit till Fadern, i den övre salen i Jerusalem och bara väntade; väntade på gåvan som Jesus utlovat.

Efter det att de blev döpta med helig ande förvandlades lärjungarnas liv för alltid. Petrus som tre gånger förnekat Kristus blev en kraftfull evangelist. På pingstdagen stod han upp och förkunnade evangelium och över 3000 människor blev frälsta! Även de andra apostlarna  fick en helt annan frimodighet och ett mod som de inte haft förut. De som alla övergivit Jesus när Han fängslades och sedan efter Hans död suttit och gömt sig i rädsla för romarna och de skriftlärda, de blev med hjälp av den Helige Andes kraft frimodiga vittnen för Sanningen. Samma kraft har vi alla idag, som bekänner Jesus som sin Herre. 

Av det märks inte mycket i församlingarna idag. Det saknas något grundläggande i Kristi kropp. Det saknas Guds kraft och närvaro. Många kyrkor predikar idag inte Ordet med den auktoritet och kraft som Jesus lovade alla som följer Honom.

Det får till resultat en kraftlös kyrka som förlitar sig på mänsklig visdom för att se ”resultat”. Frukten av det blir en ljumt predikat evangelium och en skörd av ljumma kristna vilka de flesta kommer att falla ifrån vid första teckna på problem och prövningar.

Det verkar som om många kristna idag har glömt att Jesus inte förändras, att det Han sa till lärjungarna, de löften Han gav också gäller idag, nu och i dig! Jesus förändras aldrig!  Men i stället för att komma ihåg detta, predika denna sanning, används mänskliga metoder och tekninker som bara kan få till resultat i misslyckande, om inte Gud är med oss i sin kraft och härlighet.

Du behöver inte söka hjälp hos ”stora” predikanternas Guds härlighet är närvarande! Det handlar bara om Gud, inte om människan.

Det finns många predikanter som har gått på seminarier och lärt sig tala offentligt, men om det är allt de gjort, är det bättre för dig att inte lyssna på deras budskap. Om orden som predikas får sin kraft genom rent mänsklig visdom, är de inte till nytta för lyssnarna på något sätt.

Paulus var en mycket begåvad och högt utbildad man. Trots det var han väldigt noga med att inte förlita sig på de egenskaperna när han delade det glada budskapet.

”Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft” (1 Kor. 2:4-5)

Kanske kan det vara så att din tro vilar på fel plats? Paulus ville att Korinthiernas tro skulle vila på Guds kraft och inte på denna världens vishet. Om man väljer att följa detta råd, blir resultatet starka Kristi efterföljare som inte faller ifrån när vi prövas.

Det är så viktigt att dela med dig av evangelium till andra människor. Det är ju därför du finns har på jorden som abassadör för himmelriket! Om ingen får höra om ditt ”hemland” och hur enkelt det är att komma dit begår du ju tjänstefel!

När du predikar evangeliet följer under och tecken som en naturlig följd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker något dödligt gift, och de skall lägga händerna på sjuka och göra dem friska” (Mark. 16:16-18).

 

När människor själva har upplevt Guds kraft och auktoritet, har de inga problem med att tro på evangelium och ge sina liv åt Kristus. Demonstrationer av Guds kraft övertygar icke troende om att budskapet är sant och att Jesus lever idag.

Mirakler, tecken och under är inte till för att manifestera enbart innanför kyrkans väggar. Nej!! De ska demonstreras bland  människor på gator och torg. Det var ju där Jesus och lärjungarna gjorde de flesta underverken. De kände inte till inplanerad ”helandekonferenser” inne i kyrkobyggnaderna!

Guds kraft följde dem var de än förkunnade de goda nyheterna att Guds rike är tillgängligt för alla som tror på Jesus Kristus. Vi behöver lyfta ut ”helandekonferenserna” till vardagen bland människor som inte mött Jesus ännu, inte hålla dem för oss själva i våra stora påkostade kyrkobyggnader. Som ambassadörer på jorden är det vår skyldighet och inte bara det, utan det är ju så roligt att få vara på plats när ännu en människa kommer till tro på Jesus! Ännu ett syskon till vår stora familj.

Är din tro grundad på människors vishet eller på Guds kraft? Bibeln varnar oss för att det kommer att finnas människor i de yttersta dagarna som ” bär fromheten som en mask men inte vill veta av dess kraft” (2 Tim. 3-5).

Många kristna har utvecklat en skev bild av Gud. De tror att Han verkar på det sätt de önskar, enligt deras planer. Ett sådant tankesätt är både sorgligt och farligt. Gud kan aldrig begränsas. Han är ju Gud! Om vi förlorar det rätta perspektivet på Guds kraft och kärlek, skadar vi både oss själv soch vår omgivning.

Du kanske vet med ditt förstånd att de historiske Jesus är mäktig, men inser du att Han vill dela sin makt med dig, så att du kan bli en sann ambassadör för Hans rike i en sårad och förlorad värld?

Tiden är kort och Gud söker människor som tar Hans rike på största allvar. Han vill ge dig kraften att förkunna evangeliet till människor. Han kallar dig att vakna och sluta leva på ett ljummet och blekt vis som faktiskt förnekar Guds kraft.

Det är faktiskt så att det är Han som är den sanna Herden. Ingen kan ta Hans plats över sin flock. Det är Han som regerar och det är Hans röst du ska lyssna på!

”Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?”( Rom. 8:31b)

Välsignelse!

-Désirée Kjellin

En kommentar

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s