Ska en kristen syn på migration välkomna synd?

Olof Edsinger har än en gång kritiserat mig för att jag anser att en biblisk, kristen moral innebär att migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder är något bra. Den här gången verkar han ha läst min och Stefan Swärds bok Jesus var också flykting, vilket är positivt. Tyvärr återger han inte dess innehåll särskilt bra allt, utan tar ibland ord ur sina sammanhang. 

Tillväxtscenariot är orealistiskt

edsinger
Olof Edsinger

Edsinger skriver att jag ”föreslår ett skifte där vi i Sverige går från att leva på 48 000 till 16 000 dollar per capita (sid 180)”, och senare ”Personligen tror jag att det är orimligt att förvänta sig av majoriteten av Sveriges befolkning att de ska dra ner på sin ekonomiska standard med 67 procent per capita. Gör det mig verkligen mindre kristen?”

Det Edsinger hänvisar till är det kapitel i boken där jag diskuterar om kristna ska vilja att världen ska vara ojämlik eller jämlik, och kommer fram till det senare. Alla människor är ju skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27) så det blir orimligt att tänka sig att Gud vill att afrikaner ska vara fattigare än européer enbart för att de är afrikaner.

Därefter konstaterar jag att det finns i grund och botten två sätt för världen att bli mer jämlik: att fattiga länder kommer upp till rika länders nivå genom ytterligare tillväxt, eller att rika länder såsom Sverige går igenom en nerväxt för att alla länder ska hamna på världsbruttoprodukten, omkring 16 000 dollar per capita. Ni kan se den aktuella boksidan här.

Jag hänvisar därtill till forskning som tydligt visar att ytterligare tillväxt inte är ekologiskt möjlig. Därmed är det fullständigt orealistiskt att alla fattiga länder skulle komma upp till Sveriges nivå. Om alla levde som svenskar skulle det krävas fyra jordklot – och vi har bara ett! Därför bör vår syn på ekonomi inte styras av uppfattningen att svensk levnadsstandard är något bra som alla ska omfatta, utan vi behöver tänka om och inse att vi lever för dyrt och rikt och bör förenkla vår livsstil.

Precis som Edsinger tror jag inte att en majoritet av Sveriges befolkning vill förenkla sin levnadsstandard så mycket i dagsläget, men det motsäger inte att det enligt biblisk moral vore gott om de förenklade den. På samma sätt tror jag inte att många i Tysklands nationalsocialistiska arbetarparti ville att judar skulle ha samma rättigheter som andra människor, men det innebär inte att jag som kristen tycker att det är gott och rätt att de har det.

Om Edsinger har några sakliga argument mot tesen att det är omöjligt att resten av världens länder kommer upp till Sveriges levnadsstandard får han presentera dem, men forskningen på den här punkten är så tydlig att det enda realistiska är att svenskar förenklar sin levnadsstandard – och det är realism Edsinger efterlyser.

Att stödja utvisningar till krig är inte bra lärjungaskap

Edsinger skriver också ”Att han samtidigt beskriver alla som inte ställer upp på det han skriver som ‘dåliga kristna’ gör inte saken bättre (sid 232).” Stycket han hänvisar till lyder:

Några har anklagat mig och Stefan för att hävda att kristna Sverigedemokrater inte är kristna, men det är inte något vi sagt. Det som avgör vår frälsning är huruvida vi bekänner Jesus som Herre och tror i vårt hjärta att Gud har uppväckt honom från döden (Rom 10:9).

Däremot finns det bra och dåliga kristna. Och kristna som vill skicka folk till krig för att de tycker att världens rikaste land inte får bli fattigare är väldigt dåliga på att följa Jesus. De har helt och hållet missat hans etiska undervisning och dess implikationer. Det betyder inte nödvändigtvis att de inte är kristna, men de behöver en hel del tillrättavisning, vägledning och helgelse.

Alltså, jag säger inte att man är en dålig kristen för att man inte stället upp på ”det [Micael Grenholm] skriver”. Bibliskt lärjungaskap utgår inte från mig, det utgår från Jesus! Och om man anser att folk ska utvisas till krig för att ett av världens rikaste länder (Sverige) inte får bli fattigare, då är man sjukt dålig på att följa Jesus. På samma sätt är en kristen som vill våldta barn eller misshandla kvinnor sjukt dålig på att följa Jesus, det är en dålig kristen.

Om Edsinger tycker att kristna med gott samvete kan vilja utvisa människor till krig utan att deras lärjungaskap är sämre än den som inte vill det måste han presentera någon form av argument för detta, istället för att insinuera att jag skulle definiera dåligt lärjungaskap utifrån mina egna åsikter snarare än vad Bibeln lär.

Tystnaden om SD

Precis som tidigare nämner Edsinger knappt Sverigedemokraterna, ens när han pratar om förändringen i svensk migrationspolitik och ”ideologiernas kamp” mellan nationalism och en människorättsgrundad syn på migration. Mycket av Jesus var också flykting behandlar Sverigedemokraternas nazistiska historia, deras verklighetsfrämmande propaganda och hur deras berättelse om Invandrarens utsugning av Svensken vuxit i inflytande till att påverka nästan alla partier.Vad tycker Edsinger egentligen om detta?

Enda gången han nämner partiet är när han skriver ”Om de som innehar den politiska makten distanserar sig för mycket från ‘vanligt folk’ är det nämligen ofrånkomligt med en backlash… i vårt eget land är det en betydande orsak till Sverigedemokraternas höga opinionssiffror.” Om han tycker att detta är dåligt, varför debatterar han så mycket på ett sätt som kraftigt påminner om sverigedemokratisk debatteknik? Försöker han bli det monster han vill bekämpa, eller tycker han helt enkelt inte att SD är ett monster?

Han fortsätter: ”Om alltför många ‘medborgare’ upplever att de i de ‘mänskliga rättigheternas’ namn får en orimligt liten del av den gemensamma kakan, kommer de till slut att göra revolt.” Även om det är sant är det dock inget argument för att kristna ska välkomna brott mot de mänskliga rättigheterna. Många tyskar på 30-talet ogillade starkt att judar fick leva på samma villkor som andra och menade att de behöver utrotas, men det innebär inte att kristna ska tycka att en politik som utrotar judar är acceptabel eller – än värre – god. Det jag argumenterar för är att rika länder som utvisar människor till krig, förföljelse och fattigdom för att de inte vill riskera att bli fattigare på samma sätt inte heller gör något acceptabelt eller gott utifrån en biblisk moral.

Ska kristna visioner vara syndiga?

Det mest förvånande i Edsingers text är i mitt tycke detta stycke: ”Är det verkligen säkert att den mest ‘kristna’ attityden är den mest idealistiska? Kan det inte vara precis tvärtom: att en kristen människosyn tar i beaktande att alla människor är syndare, och att vi därför måste ta egenintresset i beaktande även för vår politiska vision?” Jag kan inte tolka detta annorlunda än att Edsinger menar att en kristen politisk vision bör inkludera synd såsom egoism på grund av att människor är syndiga.

Detta är extremt problematiskt. Bara för att man kan erkänna att vi aldrig kommer få en perfekt värld innan Jesus kommer tillbaka, betyder inte det att vår vision bör innehålla synd och ondska. Försök applicera det på exempelvis apartheid: snarare än att säga att en kristen vision innebär att inga raser diskrimineras, ska vi då säga att en kristen vision är att svarta diskrimineras en del på grund av att det länge var vitas egenintresse?

Flyktingarnas egenintresse är förstås att de ska stanna i det rika, trygga land som de migrerat till. Men om man anser att en kristen politisk vision enbart ska inkorperera egenintresset hos nationens egna medborgare, vad har det med Bibeln att göra? Inte nog med att egoism fördöms i Bibeln, tanken att invandrare inte ska tas hänsyn till i beslutsprocessen går rakt emot 3 Mos 19:33-34 och Matt 7:12 som gör klart att invandrare ska behandlas som infödda.

Edsinger vs Bibeln

Edsinger citerar i sin text två Bibelord: ”det [är] inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla” (Kol 3:11), samt ”Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist” (2 Kor 8:13–15).

Som ni säkert märker är detta inte bibelord som stöder en migrationskritisk hållning – tvärtom stöder de min tes att en biblisk moral välkomnar migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder. Detta för att alla människor är lika mycket värda och jämlikhet är något gott enligt Bibeln.

Edsingers argument mot min tes är således inte bibliska utan han blott antar att en kristen politisk vision ska inkludera synd utan att ge något bibelargument för det, och han anför ekonomiska argument mot att ta emot fler invandrare utan att diskutera deras relation till en biblisk etik. Dessa ekonomiska argument försöker utmåla Sverige som inkapabelt att ta emot fler invandrare trots att vi är ett av världens absolut rikaste länder, men eftersom nästan alla länder är fattigare än oss kan samma argument appliceras på dem och därmed måste vi komma fram till att Sverige är ett av de länder som är mest kapabla att ta emot flyktingar trots allt.

Jag påpekade redan i somras att när Edsinger inte ger några bibelargument för sin sak så är det inte bara mig han kritiserar utan Gud! Detta tolkade han som att jag menar att min åsikt är Guds åsikt, vilket naturligtvis inte är fallet. Det är inte jag som bestämmer vad Gud tycker. Däremot är jag övertygad utifrån det detaljerade bibelstudium jag och Stefan Swärd ger i Jesus var också flykting att en biblisk moral inte motsätter sig migration från fattiga till rika länder, jag är övertygad om att det är Guds åsikt, och om Edsinger är övertygad om att det inte är Guds åsikt behöver han ge bibelargument för det. Jag är villig att ändra mig om det finns sakliga motargument mot min tes. Är Edsinger villig att presentera några sådana?

11 kommentarer

 1. Jag håller med dig i det du skriver. Men det är ju också viktigt att dom som kommer hit blir självförsörjande och vill bli en del av samhället och bidra.. och inte bara glida runt på en räkmacka. Många som kommer hit hamnar tyvär i utanförskap och sedan i kriminalitet mm och detta är sorgligt. Men Gud kan förvandla den värsta gangstern och göra honom/henne till den ödmjukaste. Mitt liv har varit ett rent helvete då jag föddes in i kriminalitet och missbruk. Men Jesus förvandlade mig så då kan han också förvandla dom som kommer hit men inte vill vara en del av vårat samhälle. Så därför bör vi ta emot fler och hjälpa alla på bästa sätt, med Guds Andes ledning och inte i egen kraft. Måste tillägga att politik är skit, den enes bröd den andres död, det är så politik funkar.

  Gilla

 2. Hur har du tänkt att dina åsikter/vilja ska kunna realiseras i verkligheten utan politiska beslut?

  Gilla

 3. Hej Micael. Har du provat att bo i t.ex. nått afrikanskt land? Man kan få andra perspektiv och mer förståelse vad som driver människor då. Jag har bott i 9 månader i ett afrikanskt land som har fred och jag bodde i en stad i storleken av ca 100.000 invånare. Fattigdomen var ganska utbredd men många var ganska välbärgade också. Det är lätt att förstå att fattigdomen driver människor till att vilja ha ett bättre liv såklart.

  Jag har dock mycket sorglig erfarenhet av hur människor bestämmer sig för att det inte finns något bra liv i Afrika och är beredda att gå över lik eller bli ett för att komma till Europa eller helst New York, som porträtteras som himlen på jorden.

  Runt juletid förra året kom ett besked om att över 20 unga män från min stad hade omkommit på Medelhavet, samma dag mötte pastorn jag bodde hos unga män som skulle till Marocko för att åka över havet, helt övertygade att det inte skulle kunna hända dom.

  Girigheten är en stark drivkraft där jag bott, folk bedrog mig på pengar flera gånger, vi hörde om folk som sålde sin mark till flera olika köpare för att sedan fly, troligen till Europa, samt en predikant i min församling som samlade pengar med sin fästmö för att gifta sig som sedan drog med pengarna, alltså även folk jag litade på bedrog mig och andra vilket tyvärr ledde till att jag lärde mig att inte lita på folk särskilt enkelt. Många pastorer predikar framgångs teologi för att stjäla från sina församlingar.

  Ganska många i min stad verkar tänka i banorna av allt eller inget vilket gjort att unga inte vill arbeta i jordbruk som skulle ge en hyfsad inkomst utan hellre dricker te hela dagen eller som kvinna finner en suger daddy eller prostituerar sig. Andra slår tegel en torrperiod, köper en motorcykel för pengarna och kör taxi och när man fått tillräckligt med pengar efter kanske 2 år drar man till Nordafrika för att arbeta för kostnaden att åka över havet.

  Min tid i Afrika har förändrat min syn på migration, speciellt med kristna som migrerar. Detta eftersom girigheten och självförverkligande brukar vara drivkraften för migrationen i det land jag var i. När man migrerar från ett land med fred och där det är i allra högsta grad möjligt att leva, eftersom dom som åker redan har funnit en väg att försörja sig, annars skulle dom inte kunna komma till Europa.

  Är detta verkligen det jag som kristen ska vara med och stödja? Jag vet att inte alla länder har fred men det finns närmare länder än Sverige för t.ex. somalier och afghaner att slå sig ner om man vill leva i ett land med fred. Sanningen är att ingen från Afrika, Syrien eller Afghanistan hade migrerat till Sverige om vi hade varit ett stabilt men fattigt land.

  Jag har engagerat mig mycket med tiggare för övrigt, haft upp till 3 boendes med mig i min gamla 1a, under vintern 14/15. Det var intressant och lärorikt. Med min mycket begränsade spanska talade vi en del. Hur som helst så var dom tillbaka i min stad efter att jag kom hem från min Afrika vistelse, dvs. nästan 2.5 år efter vi först träffades. Dom har nu åkt hem för vintern men.

  I min stad i Sverige brukar tiggarna vara mycket på stationen och jag var där med min vän och fikade på kvällen. Tiggarna gick ut och jag gick 5 min efteråt. Då såg jag vilka bilar dom hade, 2 Mercedes minibussar, en Opel Insignia kombi, en BMW 3 serien kombi samt en Audi A4 kombi som jag hörde hade mycket fin motorgång. Jag själv och många av mina vänner har inte råd med bil, knappast en BMW 3 serie!

  Likaså fylls våra kyrkor av Afghaner och Iranier. Kul, vissa av dom blir sanna kristna. Jag har gömt flyktingar och skrivit mycket papper till Migrationsverket och sett vad som händer efteråt. Många ser man inte röken av när dom fått uppehållstillstånd andra blir kvar i kyrkan. Jag har en vän som undervisat och döpt många som slutade skriva papper och ge dopbevis, då försvann många. Dom jag har sett som stannar kan visserligen bli uppriktiga i sin tro, men inte någon av dom som stannat av dom jag undervisade kan jag se något spår alls av pånyttfödelse. Jag har aldrig sett nån av dom be själva, läsa bibel, den som verkar mest uppriktig har sagt att han inte läser själv vilket vi självklart uppmanade i vår församling. Ingen frågar efter undervisning, det syns ingen längtan, sökande efter helighet eller att ha Guds ära som mål i livet m.m.

  Jag vet att dom ärliga finns, och jag undervisar alla som vill få undervisning om Kristus men jag skriver aldrig papper mer. Vi är alldeles för blåögda i kyrkan. En man från Pakistan skulle vittna där jag fick tolka, vilket är bra, men en man i församlingen sa innan vittnesbördet att han omöjligen kan ljuga. Verkligen? Kanske är den pakistanske mannen som jag inte mött på två år uppriktig i sin tro, men att utgå från att någon ”omöjligen kan ljuga” är inte vist.

  Oavsett om det gäller migration, tiggeri eller konvertering av folk utan uppehållstillstånd så bör vi ha både kärlek och förstånd.

  Vi behöver fundera på vad vi vill vara med och stödja.

  /Göran

  Gilla

 4. Nej. Men vi ska välkomna människor som om de inte blev hjälpta och emotagna av länder som t. ex Sverige skulle bli förföljda, fängslade eller dödade. Men synden eller andra religioners bortvändhet från bibelns Gud och Jesus Kristus ska nog inte vara ett hinder för att ta emot flyktingar. Det är en möjlighet att nå människor med evangeliet. Låt oss som kristna vara den barmhärtiga samariten som visar barmhärtighet.

  Gilla

 5. Problemet är att Micael gör en lära av något som inte stämmer med bibeln.

  Läran om utjämning!

  2Ko_8:13  Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske,
  2Ko_8:14  så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till hjälp. Så skall en utjämning ske,

  – Om Paulus ord gäller alla människor, dvs även icke kristan, så är hans lära helt obiblisk.
  Orsaken är att Paulus säger innan att det är till de heliga som understödet skulle gå till.

  2Ko 8:4  Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om understödet åt de heliga.

  Att ge understöd till de heliga efter guds ledning är en självklarhet, men att som Micael vill, utjämna hela världen där alla har lika, är inte bibliskt.

  Vidare är Micaels teologi om invandring inte heller biblisk, orsaken är att det inte finns några krav på att konventera och att följa Guds bud.
  Det viktiga för Micael är att de flyr från fattigdom och krig, sen är det föga intressant för honom att islam och dess lära invaderar motagarländer. Och konsekvenserna av detta ser vi redan.

  Hade Micael istället proppagerat för att de heliga från fattiga och krigshärjade länder skulle få komma och stanna om de ville det, så skulle han vara mer biblisk.

  Bb

  Gilla

 6. Det är inget fel i att försöka åstadkomma ett himmelrike på jorden, men det är en omöjlighet, så länge som hela världen är i den ondes våld.

  Under balkankriget kom, som falska flyktingar, serbisk säkerhetspolis som förföljde äkta flyktingar. Om vi har helt öppna gränser, kan vi varken skydda oss själva eller de som flyr undan förföljelser. Förföljare må vara fanatiska muslimer, som jagar de som flytt undan shiitiska eller sunnitiska förföljare, undan rysk maffia eller turkisk säkerhetspolis, vi måste på något sätt kunna stoppa dem.

  Vi vill gärna kunna stoppa främmande trupp och kriminella från att komma in i landet. Men hur ska vi skilja äkta och falska flyktingar åt?

  Dessutom det kan, inom några decennier, också komma fler och fler som flyr undan öknarnas utbredning, stigande havsnivåer, sönderbombade städer samt förgiftade vattendrag och hav. Då kan det komma många miljoner miljöflyktingar som vill flytta till Sverige.
  Hur är det med ekonomiska flyktingar, de riktigt fattiga har inte råd att fly hit, och exakt hur fattig ska man vara för att räknas som ekonomisk flykting?

  Hur ska vi göra för att släppa in äkta flyktingar men stänga ute falska? Jag kan inte se att bibeln ger något svar på den frågan. Däremot ger bibeln svar på hur vi ska behandla de äkta flyktingar och andra invandrare som bor i landet (och som respekterar våra lagar och de mänskliga rättigheterna vi åtagit oss att följa – men tyvärr inte alltid följer). ” 31Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem.” (Luk 6:31). Falska flyktingar och fientlig trupp ska vi visserligen älska och be för, men inte nödvändigtvis släppa in i landet eller bör Sverige som nation också göra det?

  Gilla

 7. man ska vara nöjd så länge man har mat för dagen och kläder på kroppen och tak under huvudet.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s