Bloggarkiv

Fem religiösa övertygelser nästan alla sekulära svenskar delar

dingzeyu-li-773.jpg

Så, du är en smart, upplyst och förmodligen ganska snygg sekulär svensk som har skakat av dig religionens tunga ok och omfamnat en världsbild där det inte finns plats för övernaturliga tomtar och troll. Bra jobbat!

Låt mig dock upplysa dig om att du med största sannolikhet inte är så naturalistisk och religionslös som du kanske tror. Nedan är fem saker som omöjligen kan finnas om den fysiska naturen är allt som finns, men som de flesta sekulära svenskar ändå tror på.

1. Mänskliga rättigheter

Du tror säkerligen att människor har rätt till massa saker: rätt till liv, rätt till yttrandefrihet, rätt att klaga på grannen om de spelar hårdrock för högt, etc. Men dessa rättigheter simmar inte runt i blod eller är inpräntade på vänster hjärnhalva – vi hävdar att de finns och skriver ner dem i FN-dokument och skoluppsatser, men utifrån en naturalistisk världsbild är de lika verkliga som Gandalfs stortå. Read the rest of this entry

Ska en kristen syn på migration välkomna synd?

Olof Edsinger har än en gång kritiserat mig för att jag anser att en biblisk, kristen moral innebär att migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder är något bra. Den här gången verkar han ha läst min och Stefan Swärds bok Jesus var också flykting, vilket är positivt. Tyvärr återger han inte dess innehåll särskilt bra allt, utan tar ibland ord ur sina sammanhang. 

Tillväxtscenariot är orealistiskt

edsinger

Olof Edsinger

Edsinger skriver att jag ”föreslår ett skifte där vi i Sverige går från att leva på 48 000 till 16 000 dollar per capita (sid 180)”, och senare ”Personligen tror jag att det är orimligt att förvänta sig av majoriteten av Sveriges befolkning att de ska dra ner på sin ekonomiska standard med 67 procent per capita. Gör det mig verkligen mindre kristen?”

Det Edsinger hänvisar till är det kapitel i boken där jag diskuterar om kristna ska vilja att världen ska vara ojämlik eller jämlik, och kommer fram till det senare. Alla människor är ju skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27) så det blir orimligt att tänka sig att Gud vill att afrikaner ska vara fattigare än européer enbart för att de är afrikaner.

Därefter konstaterar jag att det finns i grund och botten två sätt för världen att bli mer jämlik: att fattiga länder kommer upp till rika länders nivå genom ytterligare tillväxt, eller att rika länder såsom Sverige går igenom en nerväxt för att alla länder ska hamna på världsbruttoprodukten, omkring 16 000 dollar per capita. Ni kan se den aktuella boksidan här. Read the rest of this entry

Sverige måste bli fattigare

framtiden halleluja

Debattartikel på Nyheter24 debatt.

Om alla levde som svenskar skulle det behövas 3,7 jordklot. Världsnaturfonden har räknat ut att om vi tar all världens produktiva yta och delar detta på världens befolkning så får var och en 1,7 globala hektar var. Den svenska livsstilen och konsumtionsnivån kräver dock sex globala hektar.

Sverige är ett av världens rikaste länder, vi har världens 17:e högsta BNP per capita och enligt Global Wealth Report som kom oktober 2015 har vi världens sjätte rikaste befolkning. Det hemska är att vår rikedom förutsätter andra människors fattigdom. Resten av världens befolkning kommer aldrig någonsin komma upp i Sveriges levnadsstandard som den ser ut nu.

Om vi menar att alla människor är lika mycket värda och att orättvisa är omoraliskt måste detta förstås förändras. Teknologisk utveckling och innovation kan sänka vår levnadsstandards miljöbelastning till viss mån, men vi har ingen aning om hur mycket. Gårdagens teknologiska framsteg garanterar inte framtida.

Dessutom vet vi att när saker blir enklare och effektivare att producera producerar vi bara ännu mer, snarare än att vi nöjer oss vid, säg, 1970-talets levnadsstandard. Read the rest of this entry

Gud är grön, del 8: Onödigheter och nödvändigheter

Här kan ni läsa övriga blogginlägg i serien Gud är grön.

trc3a4d

Jobb, tillväxt och företagande ses ständigt som något enbart positivt i den politiska och ekonomiska debatten. Fler jobb är bra, färre jobb är dåligt. Om en politik kan leda till ”färre svenska/ ukrainska / indonesiska jobb”, bör det avvisas. Den ekonomiska tillväxten måste öka så mycket som möjligt. Så länge som en verksamhet är laglig och du får betalt för det, är det bra och bör stödjas och firas.

Bibeln, å andra sidan, säger att arbetet innebär att ”göra något nyttigt” med våra händer (Ef 4:28). Den kristna kallet till helighet, medkänsla och altruism slutar inte när vi tjänar pengar. Tvärtom, om det är någonstans vi ska leva som Jesus är det på vår arbetsplats, där de flesta av oss kommer att tillbringa en hel del tid och energi.

Detta är anledningen till att de tidiga kristna inte trodde att alla jobb var bra, såsom slavhandel (1 Tim 1:10), ockultism (Upp 22:15) och politiker (Mt 20:25-26). I den Apostoliska Traditionen från 200-talet namnges andra jobb också, såsom gladiator, prostituerade och soldater, som oacceptabla för kristna.

Men eftersom kristna är kallade till att ”göra något nyttigt” i vårt arbete, bör vi också ta en titt på aktiviteter som inte bara är skadliga utan snarare onödiga. Bibeln uppmuntrar till enkelhet och jämlikhet och säger att vi inte bör vara rika, och det betyder att vi inte ska konsumera onödiga grejer utan vara nöjda med mat och kläder (1 Tim 6: 8), och ge bort en tröja om vi har två (Luk 03:11). Vi bör inte konsumera onödigheter, och därmed bör vi inte heller producera dem. Read the rest of this entry

Fyra felformulerade frågor i fvensk fpolitik

Det är tydligen nåt val på gång, och om två dagar ska jag få tala på Örebro Missionsskola tillsammans med min kära kompis Alice Hägg om utomparlamentarisk aktivism och hur vi kan påverka samhället utan att använda statens våldsmonopol.  Jag skulle också vilja kommentera den politiska debatten som pågår för fullt nu: jag tycker att i vissa diskussionämnen förekommer inte bara konstiga åsikter, utan överhuvutaget konstiga frågeformuleringar. Som bekant finns det ju vissa frågor där alla svar är problematiska på grund av att själva frågan är felformulerad, och jag skulle vilja ge fyra exempel på detta:

1. Sverige ska bli bäst i världen på…

När politiker säger att Sverige ska ha världens bästa skola eller att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU, suckar jag och frågar mig själv vad som är så hemskt med att Finland har bäst skola eller att Österrike har lägst arbetslöshet? Varför måste de tillsammans med resten av världens 200 länder vara sämre än oss? Jag förstår att man har något konkurrens-tävlingstänk där alla OECD-länder ska försöka övertrumfa varandra så att vi tillsammans blir bättre och bättre, men det groteska är ju att det finns länder utanför OECD och EU som har fruktansvärda skolförhållanden och skyhög arbetslöshet. Att då bara glo på oss själva i konkurrens med andra rika länder är egoistiskt och orättfärdigt, som min smarte kollektivkamrat Johannes skrev på sin blogg häromdagen så måste politikens högsta mål rimligtvis vara ”att skapa ett samhälle som, om det skulle kopieras över hela världen, skulle innebära att vi alla kunde leva ungefär lika gott.”  Eller som Paulus sa, ”Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.” (Fil 2:4)

2. Vi måste stärka välfärden!

Detta är ett mål som åtfinns åt både höger och vänster, och visst är det inte särskilt konstigt att man vill stärka vård, skola, omsorg och andra fina saker. Men problemet är återigen att det är Sverigeorienterat – det är inte Afrikas välfärd vi snackar om, det är ju biståndsfrågor. Och hur mycket ger vi biståndet nu igen? En ynka procent av vårt rikedomsberg, minus massa avdrag för migrationskostnader, skuldavskrivningar och Gunnila Carlssons (M) lön.

Problemet med välfärdsdebatten är att det är som när de vita i Sydafrika diskuterade deras egna samhällssystem i apartheidstäderna medan mängder med människor utanför murarna tvingades leva med obefintlig välfärd. Och värst blir det förstås när vi använder vår välfärdspengabinge som argument för att inte ta emot flyktingar eller hjälpa hemlösa EU-migranter, när vi försöker framställa ett av världens rikaste länder, Sverige, som ett land som inte skulle ha råd att hjälpa de fattiga. Det är desto mer sympatiskt att kritisera hur rika riskkapitalister snor åt sig miljoner från välfärden medan pensionärer och barn lider nöd, men om målet bara är att välfärden ska återställas inom Sverige kvarstår den globala välfärdsojämlikheten. Read the rest of this entry

Konstantindemokraterna

image

Om Jesus hade startat ett politiskt parti, hur skulle det sett ut? Svar: Han hade aldrig gjort det. I evangelierna är det väldigt tydligt att Han inte vill bli en politisk ledare och är försiktig med Messiastiteln för att folk inte ska göra Honom till kung (Joh 6:15), Han förklarar för politikern Pilatus att Hans Rike inte är av denna världen (Joh 18:36) och Han ger en tydlig uppmaning till sina lärjungar att inte härska över andra utan förändra samhället genom att betjäna underifrån istället:

”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Matt 20:25-28)

Som jag skrivit om flera gånger tidigare var den tidiga kyrkan pacifistisk, de allra flesta kyrkofäder argumenterade under de tre första århundradena för att kristna inte ska delta i strid och inte utöva våld. De ville inte heller härska över människor ovanifrån och på så sätt kontrollera de arméer de vägrade tillhöra. Tatianus (d. 185) skrev ”Jag önskar inte vara kung; jag är inte angelägen om att vara rik; jag förkastar militärkommando.” Och Tertullianus (160-220): ”Kejsare skulle endast kunna tro på Kristus om de inte var kejsare – som om kristna någonsin skulle kunna vara kejsare!”

På 300-talet blev dock kejsaren kristen; Konstantin menade att den kristne Guden hade hjälpt honom i krig och avskaffade förföljelserna mot kyrkan, något som gjorde många kristna glada. Men det var starten på en utveckling där det nya kristna Romarriket istället började förfölja andra religioner och gjorde kristendomen till statsreligion, så att alla tvingades att vara kristna. Detta statskyrkosystem fortsatte att vara norm i stora delar av Europa i över tusen år.

Read the rest of this entry

Tillväxt eller förnöjsamhet?

Bild av Max Gustafsson, från Supermiljöbloggen

Bild av Max Gustafsson, från Supermiljöbloggen

Förra hösten gick jag en kurs i global miljöekonomi på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) på Uppsala Universitet. Där diskuterade vi hur ekonomi som akademiskt ämne väldigt ofta separerats från naturvetenskaperna, och att det därför är svårt att få in ett miljötänk hos ekonomer. Miljöpåverkan och naturresursernas begränsningar kläms ofta in lite i slutet i de flesta ekonomikursers standardlitteratur, fick vi lära oss på en studiedag på Stockholm Resiliance Center. Det blev ganska tydligt när kursen startade med en gästföreläsning av Anders Wijkman och Hanna Wetterstrand som ägde rum på självaste Ekonomikum – när Anders frågade hur många som faktiskt läste ekonomiprogrammet räckte knappt någon upp händerna!

Miljöekonomers kritik mot hur ekonomi vanligtvis bedrivits går bland annat ut på att politiker och företag förstör klimatet och spränger planetens begränsningar med hänvisning till jobb och tillväxt, BNP ses som ett mått på länders välfärd, och man gör inte någon större skillnad mellan tillväxt av miljöfrämjande verksamhet eller tillväxt av miljöförstörande verksamhet. Det vi ser i världen är att när länder har tillväxt som främsta mål i sin ekonomiska politik, vilket gäller de flesta länder, då förstörs miljön på ett oerhört brutalt sätt vilket leder till att djur, natur och människor dör.

Det här klippet från Post Carbon Insitute ingick i vår kurslitteratur (de gillar youtube på Cemus) och pekar på att de flesta länder och imperier i världshistorien haft en väldigt långsam tillväxt, om de växt alls, men att detta förändrades när Europa och sedan resten av världen fick tillgång till billig energi – fossila bränslen. Tillväxten har fört med sig en massa fördelar – längre medellivslängd, bättre mat, teknologi, you name it – men sakta men säkert började mänskligheten inse att vi gått för långt och börjat förstöra planeten på ett sätt som får katastrofala konsekvenser, genom att utrota arter, öka den globala medeltemperaturen, med mera.

Read the rest of this entry

Världshistoriens största FN-konferens tystas ned i media

Uppdaterat: Skriv på denna akuta namninsamling för att avskaffandet av subventioner för fossila bränslen ska bli verklighet!

Rio+20 lär vara FN:s största konferens någonsin skriver SvD, vilket är ironiskt då nämnda tidning knappt uppmärksammat konferensen alls, och idag när de äntligen skriver något publicerar de bara en artikel, som hamnar långt ner på startsidan. Samma sak gäller de allra flesta nätmedier, DN skrev en artikel igår, Ekot har en kort text.

Jämför detta med den gigantiska bevakningen av det grekiska valet, Breivikrättegången eller för all del fotbolls-VM. Till och med att Julian Assange söker asyl i Ecuador får större uppmärksamhet än världens största FN-konferens.

Vad handlar då konferensen om. Kortfattat är det en uppföljning på konferensen om hållbar utveckling som också hölls i Rio för 20 år sedan (därav namnet Rio+20). Det handlar inte bara om klimatförändringarna, fattigdomsbekämpning eller miljö som många andra konferenser, utan här förenas perspektiven. Det handlar om att möta den nuvarande generationens behov utan att hota framtida generationers behov – en vanlig definition av hållbar utveckling.

Read the rest of this entry

Västvärldens dödssynder

Som vanlig svensk tror man ofta att vi lever i de bästa av världar, visst finns det problem men i det stora hela lever vi i en demokratisk och solidarisk del av världen som är tolerant och hjälpsam mot de svaga. Men ju mer jag blivit insatt i de globala frågorna, ju mer jag forskat om det system vi lever i, så finner jag att västvärldens är så fullkomligt absurd och vanvettig. Man behandlar människor som djur och gör vad som helst för att tysta ner detta. Det är nära på att man tror att vi är offer för en stor konspiration, men vore det det skulle informationen om hur det faktiskt är inte vara så lättillgänglig. Det man spelar på är folks ovilja eller lathet att kolla upp det hela. Jag börjar mer och mer dras åt tanken att det är aktivister som förändrar världen. Gång på gång bekräftas min bild av att politiker och företagare inte gör ett jota som gynnar någon annan än de själva förrän ett gäng aktivister säger åt massan att säga åt dem.

Read the rest of this entry

Västvärlden ger inget bistånd och har aldrig gjort det

Jag tar och publicerar min Dagen-debattartikel här också så att budskapet verkligen kommer fram. Publicerar även en mycket skön film och en bild som bevisar min tes (klicka på den för att läsa det skrämmande budskapet).

Sverige stoltserar ofta med att vi ger en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd. Och visst, det är mer än vad de flesta länder ger. Få når upp till FN:s vädjan om 0,7 procent av BNI. Tyskland till exempel ger 0,37 procent och USA 0,16. Men samtidigt är det missvisande att påstå att vi ger mycket i bistånd. Sanningen är att vi inte ger något bistånd alls.

De fattiga ger oss mer än vi ger dem

Vi ger dem 2 biljoner, de ger oss 3 biljoner

Read the rest of this entry