De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor

32191102_10155966093757839_8782099932858286080_n.jpg
Annons från en socialdemokratisk Facebooksida. Notera felstavningen av ”religiösa”.

Religiösa friskolor, eller konfessionella skolor som de egentligen heter, står i centrum för samhällsdebatten. Socialdemokraterna går till val på att förbjuda dem, Liberalerna vill stoppa nyetablering av dem, och en majoritet av svenska folket har en dålig bild av dem. Debatten präglas tyvärr av lögner, fördomar, missförstånd och alternativa fakta.

Tänk dig en skola där all undervisning är fri från konfessionella inslag, och saker som andakter enbart får förekomma utanför lektionstid och vara frivilligt. Vad jag just beskrivit är både en konfessionell skola och en kommunal skola. Den enda skillnaden är huvudmannaskapet – undervisningen är lika konfessionsfri och konfessionella inslag lika frivilliga på alla skolor i landet.

Om det finns bra skäl att vara mot de konfessionella skolorna, så har dess passionerade kritiker inte varit duktiga på att framföra dessa. Nedan är en lista på de fem sämsta argumenten jag har stött på, från det vardagligt vetenskapsfientliga till de hjärnsmältande galenskaperna.

5. ”Religiösa friskolor skapar segregering”

Socialdemokraternas främsta argument mot konfessionella skolor har de flesta hört vid det här laget. Logiken är enkel: eftersom kristna går på kristna skolor och muslimer går på muslimska skolor segregeras barnen, i kontrast till ickekonfessionella skolor där folk med olika tro och kulturer samsas.

Problemet är att detta inte baseras på verkligheten. På kristna skolor går många som är ateister eller muslimer för att de trivs bättre där. Kristna friskolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund än andra skolor, och eleverna presterar bättre där. Sossarnas tal om segregering har inget som helst stöd i forskningen. Timbro gjorde nyligen en översikt av vad vi vet om konfessionella skolor, och kom fram till följande:

Den översikt av befintlig forskning vi har gjort visar att majoriteten av skolorna härbärgerar en mångfald av nationaliteter och religioner. När det gäller de muslimska friskolorna tyder snarare forskningen på att den religiösa identiteten kontextualiseras och förhandlas i relation till det svenska samhället och de värderingar som är normerande här.

Om det verkligen är segregering man är orolig för, varför rikta in sig på konfessionella skolor som om alla de skulle ha det gemensamt? Varför inte sparka på elitistiska privatskolor som segregerar adelsbarn från oss dödliga, eller kommunala skolor i förorter där nästan bara nysvenskar går? Segregationsargumentet tycks vara ett svepskäl.

4. ”Extremismen breder ut sig i våra förorter”

Detta anger Jan Björklund som skäl till att han ångrade sig om konfessionella skolor. Rapporterna om muslimska friskolor som könssegregerar elever på bussresor eller struntar i sex- och samlevnadsundervisning skapar förståelig avsky. Sånt ska givetvis inte få förekomma.

Men att använda det som skäl till att stoppa all nyetablering av friskolor (eller i Socialdemokraternas fall, stänga ner alla som finns) på grund av detta kan inte vara annat än kollektiv bestraffning och att kasta ut barnet med badvattnet. Som Gustav Fridolin klokt uttryckte det:

För min del ser jag inga poänger med att attackera till exempel judiska skolor som funnits i Sverige sedan 1950-talet och det tror jag inte de flesta andra ser heller. Det är inte en väg framåt att stänga välfungerande skolor i en tid av ökande antisemitism och islamofobi.

Extremism kan vi alla hålla med om är ett problem, men det är fullständigt intelligensbefriat att vilja stoppa eller stänga extremistfria skolor i kampen mot extremism. Det är som att upptäcka en vårdcentral som är under all kritik, och dra slutsatsen att vi ska förbjuda all svensk sjukvård. Att tro att alla religiösa är potentiella extremister är som att tro att alla politiker är potentiella nazister.

3. ”Pådyvla inte våra barn föräldrarnas religion”

Nu kliver vi in i de riktigt absurda argumentens galna land. LOs slogan i kampen för att förbjuda konfessionella skolor är: ”Det är ingen rättighet att pådyvla våra barn föräldrars trosuppfattning.” Som det är formulerat låter det som att LO kidnappat barn från deras föräldrar och betraktar dem som sina. Och vad i hela världen ingår inte i begreppet ”trosuppfattning”? De flesta i det här landet tror att det finns mänskliga rättigheter, att demokrati är bra, att skolan är något barn bör gå till, med mera. Hur är det ens möjligt att inte förmedla sina trosuppfattningar till sina barn? Hur är det ens önskvärt?

Forskning visar att många kommunala skolor har en ateistisk utgångspunkt i religionsundervisningen. Varför argumenterar inte LO för att ateisters barn måste gå på religiösa friskolor för att risken för sådant ska minimeras? Varför utgår de från att religion ”pådyvlas” någon i friskolor där all undervisning är konfessionsfri? Nej, man ska nog inte försöka tänka för mycket i ett försök att förstå det här uttalandet, för det var uppenbarligen inte genomtänkt från första början.

32192014_10155966093317839_4303859905527283712_o.jpg

2. ”Skolan ska få barn att tänka – inte tro”

När jag trodde att det inte kunde bli värre. Denna annons från Socialdemokraterna har nyligen dykt upp på nätet, och jag vet inte som är värst. Att de insinuerar att troende människor inte kan tänka, att tänkande är motsatt till tro, eller att religiösa friskolor inte får eleverna att tänka. I respons till det första säger jag bara: Alvin Plantinga. I respons till det andra: de förutsätter varandra. Vårt tänkande bygger på obevisade axiom vi utgår från i tro (som att det förflutna har skett eller att yttervärlden finns) och vår tro baseras på bevis och argument som vi processar med vårt tänkande. I respons till det tredje: elever på kristna friskolor uppfyller kunskapskraven i högre utsträckning än elever på andra skolor. De enda som inte tänker är människorna som gjort den här annonsen.

1. ”I svensk skola ska det vara lärare som styr, inte präster och imamer”

Guldmedaljen måste dock ges till detta skarpsinnade uttalande, upprepat flera gånger av både Ardalan Shekarabi och Anna Ekström när de presenterade Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda konfessionella friskolor. S är alltså Sveriges största parti, med den största partibudgeten och därmed potentiellt störst resurser att utveckla kommunikationsstrategier och valkampanjer. Och de väljer att satsa på ett argument som utklassar Donald Trump i verklighetsfrånvändhet.

För alltså, konfessionella friskolor har lärare. Välutbildade, legitimerade lärare. Lärare som – förlåt att jag upprepar detta – gör att elever på konfessionella skolor uppfyller kunskapskraven bättre än på kommunala. Går Shekarabi och Ekström runt med föreställningen att en präst står och predikar från en predikstol under mattelektionen på Mikaelsskolan i Sollentuna? Eller har de en så låg syn på svenska folket att de tror att ingen kommer kolla upp hur befängt deras påstående är?

Debattera för all del konfessionella friskolor. Religionens roll i samhället är en av de hetaste frågorna just nu. Men snälla, rara sekulära svenskar, sluta debattera som Trump! Utgå från fakta och förnuft istället för från sagor och fördomar. På kort sikt kanske ni får applåder från er ateistiska kammarkör när ni gör så här, men på lång sikt förvandlar ni Sverige till ett dårhus.


Gillar det du läser? Prenumerera på Hela Pingsten via epost:

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

16 kommentarer

 1. Bland det bästa du har skrivit. Inte alls otänkbart (S) kommer att förlora regeringsmakten på grund av deras aggression mot religiösa skolor som nu har tagit form.

  Gilla

 2. Hej Micael!
  Hoppas allt är fint!

  Jag håller med dig i alla argument här ovanför men mitt problem är inte att jag tycker att politikernas argument mot friskolor är dåliga utan att jag inte har hört ett enda bra argument FÖR friskolor från en kristen. För mig är det helt självklart att våra barn måste lära sig tidigt att leva i världen men inte av världen.

  Inte nog med att dom flesta kristna stänger in sig i kyrkor på helger och vardagskvällar, man vill även stänga in ungarna i den kristna bubblan på skoldagarna. Och för många kristna verkar det även vara det högsta målet i livet att få arbeta heltid i ”ministry” när man blir vuxen. Jag tycker att vi borde ta Jesus ord om att ”gå ut” på större allvar.

  Fridens liljor!

  Gilla

  1. Hej Ludwig!

   Jag förstår det teologiska argumentet mot konfessionella skolor som kristna kan rikta ”inifrån”, och jag har stor respekt för det. Men jag tycker inte att det håller.

   För det första går inte bara kristna på kristna friskolor, utan många ateister, agnostiker och muslimer likväl.

   För det andra så ser jag inga belägg för att kristna barn som går på ickekonfessionella skolor nödvändigtvis blir bättre lokalmissionärer, många gånger är det framför allt de som drabbas av den kognitiva dissonansen mellan att höra kristna trossatser i hemmet och församlingen och sen få de sågade i skolan. Den ateistiska pressen är i många skolor ganska stark.

   För det tredje har olika barn olika behov. Jag blev själv våldsamt mobbad av ateister på mitt högstadium. Jag tror det har styrkt mig, men jag skulle ALDRIG vilja förbjuda de oaser från mobbing, missförstånd och förlöjligande som kristna friskolor kan vara. När barnen dessutom presterar bättre där och får en bättre förståelse av olika synsätt tycker jag det är självklart att de ska få finnas.

   Jag tycker däremot inte att ALLA kristna barn ska gå på kristna friskolor. Men jag tycker inte att alla ska gå i ateistiska skolor. I Nya Testamentet är tanken att föräldrar ska lämna från sig sina barn de flesta av veckans dagar till ickekristna att fostra dem helt frånvarande. Jag tycker vi ska kritiskt utvärdera om det vi håller på med verkligen är det bästa för Guds rike. Vi har ju inte direkt väckelse i Sverige, och då de allra flesta kristna barn går på ickekonfessionella skolor och många gånger förlorar sin tro är jag försiktig med att utmåla det som en fantastisk missionsinsats.

   Allt gott!

   Gillad av 1 person

   1. Hej!
    Intressanta tankar!

    ”För det första går inte bara kristna på kristna friskolor, utan många ateister, agnostiker och muslimer likväl.”

    Det säger ju i sig emot ditt tredje argument om att mobbning av oliktänkande inte skulle uppstå på kristna skolor…

    ”För det andra så ser jag inga belägg för att kristna barn som går på ickekonfessionella skolor nödvändigtvis blir bättre lokalmissionärer, många gånger är det framför allt de som drabbas av den kognitiva dissonansen mellan att höra kristna trossatser i hemmet och församlingen och sen få de sågade i skolan. Den ateistiska pressen är i många skolor ganska stark.”

    Jag tror att Kyrkan och kristenheten behöver börja se vårt missionella arbete mer utifrån ett vardagsperspektiv. Tänka mer Lukas 10-inspirerat och möta människor i deras miljö och utifrån deras hem (fridens människor) bygga nya församlingar av deras ”oikos”. Därmed är det viktigt att vi lär oss tidigt att möta ofrälsta i deras miljö så att vi förstår deras kultur och inte försöker trycka på vårt frikyrkoarv på dom. Sen tycker jag att vi borde ställa ett högre politiskt krav på att de statliga skolorna ska vara bättre på öppenhet mot olika trosuppfattningar och sluta lära ut ateismen som objektiv sanning.

    ”För det tredje har olika barn olika behov. Jag blev själv våldsamt mobbad av ateister på mitt högstadium. Jag tror det har styrkt mig, men jag skulle ALDRIG vilja förbjuda de oaser från mobbing, missförstånd och förlöjligande som kristna friskolor kan vara. När barnen dessutom presterar bättre där och får en bättre förståelse av olika synsätt tycker jag det är självklart att de ska få finnas.”

    Du förstår ju också att de kristna friskolorna och kyrkorna inte är oaser från mobbning. Jag vet ju hur insatta ni har varit i kyrkouppropet i #metoo och att ni vet hur f-up vi är i Kyrkan och dom kristna sammanhangen också…

    ”Vi har ju inte direkt väckelse i Sverige, och då de allra flesta kristna barn går på ickekonfessionella skolor och många gånger förlorar sin tro är jag försiktig med att utmåla det som en fantastisk missionsinsats.”

    Jag tror att det problemet ligger mer hos församlingarnas fruktansvärt dåliga lärjungaskapsträning än hos föräldrarnas val av skola för barnen. Hade vi haft seriös undervisning om hur man följer Jesus så hade det knappast varit ett problem att någon ifrågasätter tron i plugget. Här vet jag att vi tänker någolunda likt kring enklare församlingar, att leva nära varandra och att ta Jesus ord på allvar 🙂

    Tycker att du / ni är grymma och uppskattar bloggen och framför allt podden jättemycket!

    /Ludwig

    Gilla

 3. ”Pådyvla inte våra barn föräldrarnas religion”
  Tänkte bara slänga in en tanke till här.

  Det som jag tycker är mest förundrande med uttrycket här är följande:
  Stefan Löven själv och de flesta i generationerna före oss växte själva upp i kristna skolor.
  Vi behöver inte gå många år bakåt innan det var obligatorisk morgonbön, bibelläsning och konfessionell avslutning inför sommaren med psalmer och allt.
  Frågan man då måste ställa sig nu är: hur många av dem som gick på den skolan är fundamentalistiska kristna?
  Hur mycket spår satte egentligen pådyvlingen av tro i deras liv?

  Och svaret är ju rätt tydligt, inte så mycket alls!
  Men så långt ska man ju inte tvingas tänka som politiker…

  Gilla

  1. Om det nu inte har någon effekt på deras tro så är det väll helt onödigt att fortsätta? Då förstår jag inte ens vad det är ni argumenterar om utan då kan man ju direkt bara ersätta dessa religiösa påfund med mer, kvalitativ och vetenskaplig, undervisning.

   Gilla

 4. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att du i den här texten vid upprepade tillfällen använder ord och uttryck som är hånfulla, och som därför borde strida mot reglerna för denna blogg. Vid åtminstone fem tillfällen beskriver du dina debattmotståndare med ord och uttryck som anger att de är galna eller har lägre intelligens. Du skriver om ”hjärnsmältande galenskaper”, om hur något är ”fullständigt intelligensbefriat”, om ”de riktigt absurda argumentens galna land”, att ”de enda som inte tänker är människorna som gjort den här annonsen” samt slutligen om människor som ”på lång sikt förvandlar Sverige till ett dårhus”. Det går alldeles utmärkt att vara upprörd utan att förfalla till denna typ av förnedrande språkbruk. Sluta debattera som Trump, skriver du. Jag vill rikta samma uppmaning till dig.

  Gilla

  1. Om det nu inte har någon effekt på deras tro så är det väll helt onödigt att fortsätta? Då förstår jag inte ens vad det är ni argumenterar om utan då kan man ju direkt bara ersätta dessa religiösa påfund med mer, kvalitativ och vetenskaplig, undervisning.

   Gilla

  2. Mitt svar hamnade under fel kommentar, ber om ursäkt och håller förövrigt med dig fullständigt.

   Gilla

 5. Hej Micael!

  Först skriver du i ditt inlägg att de kristna friskolorna inte har någon konfessionell undervisning. Sedan skriver du i ett svar här ovan att det kan vara problematiskt att kristna föräldrar lämnar sina barn till vanliga skolor eftersom de kan påverkas negativt av detta, och mista sin tro.

  Men om det faktiskt inte är någon skillnad på undervisningen, hur kan då detta problem uppstå?

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

  1. Hej Annie!

   Det stämmer, det är förbjudet enligt lag att undervisningen är konfessionell i alla skolor, inklusive de konfessionella. Detta verkar många inte hänga med på. Däremot är det vanligt med en ateistisk utgångspunkt i undervisningen i kommunala skolor: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forlegad-religionsundervisning-i-gymnasiet Inte för att det är påbjudet av lagen utan för att ateismen har en så dominant kulturell ställning att många förväxlar den med vetenskap. Detta utsätter många unga troende för kognitiv dissonans, men eftersom detta problem är närmast ickeexisterande på konfessionella skolor tycker många unga troende att det är lättare att gå där.

   Gilla

   1. Hej Micael!

    Menar du alltså att undervisningen på kristna friskolor är annorlunda än i vanliga skolor? Mindre ateistisk?
    Vad i undervisningen ersätter då ”den ateistiska utgångspunkten” som du kallar den?
    Tycker du att skolan ska lära ut att den kristna tron och tex mirakler är vetenskapligt underbyggda?

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

 6. Länge sedan jag läste något som är skrivet på ett så pass underminerande sätt och med total ovilja att ens försöka förstå de argument som finns. Dessutom hoppas jag att skribenten förstår att ateismen/agnosticismen inte är en tro utan uteblivelse av tro. Och hur seriöst kan man ta dina motargument när allt du gör att tjata om hur dåligt dessa partier formulerat sin kritik? Bemöt påståendena på ett sakligt sätt istället, det är ingen som har sagt att barn kidnappas och det blir bara pinsamt att läsa när du skriver det.

  I ateistiska skolor får barn lära sig om alla stora religioner och om de sedan känner att de vill bli religiösa så är de fria att bli det, vilken tro som än faller dem i smaken. Det här är INTE fallet i religiösa skolor där barn lär sig att tro på att de sagor som går att hitta i ex. bibeln faktiskt har hänt på riktigt.

  Religiös inskolning är inte frihet och har ingen plats i vårt moderna samhälle.

  Gilla

 7. Verkar dessutom ganska uppenbart att du går runt och tror att du är bättre än alla andra bara för att du fick lära dig att tro på sagor när du var liten (?!?), förlåt men vad i helvette. Om du nu vill prata gott om kristendomen att få fler att religiösa så är det nog dags att byta tillvägagångssätt. Dom enda som kommer lyssna på detta babbel är de som redan är en del av sekten. Har inga problem med att annars hålla en god och saklig ton men men nu får skit bemötas med skit.

  Gilla

Lämna ett svar till Ludwig Näsvall Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s