Kristna som gör gott kan inte vara falska profeter

Vi har ett enormt behov av urskiljning dessa tider. Med tusentals informationskanaler och idétraditioner behöver vi sålla för att inte distraheras i vår efterföljelse av Jesus. Allra viktigast är givetvis andlig urskiljning: att avgöra vilka andliga rötter olika tankar, uppenbarelser och övernaturliga fenomen har. Är det från den Helige Ande, eller från orena andar (eller ingetdera)?

Här krävs försiktighet. Det är viktigt att belysa var orena andar har sitt inflytande. Samtidigt får vi inte felaktigt peka ut den Helige Andes verk som något demoner har gjort. Fariséerna begick detta misstag genom att hävda att Jesus fick sin kraft från demonfursten Beelsebub. Jesus sa då att de som hädar den Helige Ande inte får förlåtelse (Matt 12).

Jag är därför bekymrad över alla falska profet-jägare på nätet som väldigt lättvindigt proklamerar att den ena karismatiska predikanten efter den andra är kundalinipraktiserande demoninfekterade vargar i fårakläder. Vi måste, som Lars Gunther har påpekat, skilja mellan fejkade, fallna, felande och falska profeter. Bara för att en kristen ledare begår felsteg eller till och med faller i synd behöver det inte innebära att det är vad Bibeln kallar för en falsk profet, som används exklusivt om de som vill söndra kyrkan genom att strida mot den Helige Anden.

Hur ska vi då urskilja genuina falska profeter? Det går att säga mycket om det, men jag vill i detta minibibelstudium peka på en specifik sak som tyvärr ofta hamnar i skymundan trots att det enligt Jesus är ett av de viktigaste kriterierna för att känna igen hans Helige Ande: god frukt i form av karaktär och goda gärningar.

Jesus säger i slutet av sin fantastiska Bergspredikan:

”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.” (Matt 7:15-20).

Vår Herre kan inte vara mycket mer tydlig: det är frukten som gäller! Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och vice versa: är frukten god är därmed anden god. Så vad innebär då frukt? Enligt Luk 3:8-11 menade Johannes Döparen att omvändelsens frukt är att dela med sig till de fattiga. I Gal 5 beskriver Paulus Andens frukt som olika karaktärsdrag: kärlek, glädje, frid och så vidare. I Joh 15 talar Jesus mycket om fruktbärande och kopplar det till lärjungaskap och att ”gå ut” (Joh 15:8, 16).

Barmhärtighet, god karaktär och evangelisation. Det är vad som kännetecknar dem som bär Guds Ande. Jesus förtydligar att dessa godhetstecken är mer värda än spektakulära under i fortsättningen av sin predikan:

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.” (Matt 7:21-23)

Det sista ordet, som här översätts med ”förbrytare”, är nyckeln för att förstå vad Jesus säger. Grundordet, ἀνομίαν, betyder laglöshet eller ondska. Det som gör att Jesus inte känner dessa människor, som fruktlöst kallar honom herre, är att de gör ont: de struntar i lagen. Vilken lag? Jo, det förklarar Jesus direkt efter:

”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan…” (Matt 7:24, min betoning)

Ordet ”alltså” (οὖν på grekiska) signalerar en logisk koppling mellan det som kommer före och efter. Liknelsen som följer, om husen på klippan och sanden, tolkas ibland slarvigt som att huset skulle vara ens liv och klippan är tron på Jesus medan sanden är en annan grund. Det stämmer inte! Jesus säger klart och tydligt att klippan är att handla efter ”dessa mina ord”, medan att bygga hus på sanden är att höra orden och inte agera ut dem (v. 26). Den etiska undervisning Jesus har gett oss i Bergspredikan är det vi behöver leva ut för att vår tro ska ha en grund att stå på.

Detta är samma poäng som Jakob gör i sitt brev: tron behöver gärningar (Jak 2:14). Det är inte gärningar som frälser oss, men tron behöver vara ”verksam i kärle” (Gal 5:6) för att överleva. Det kännetecknar de som är fyllda av Guds Ande. En kristen ledare som lever efter Bergspredikan, gör gott mot sin nästa och hjälper de fattiga, sprider evangeliet och stärker Guds Rike, kan enligt Jesus Kristus själv inte vara en falsk profet. Det är omöjligt för ett dåligt träd att bära god frukt: god frukt innebär gott träd.

Detta betyder inte att bara Andefyllda kristna kan göra goda gärningar, eller att gärningar skulle spela större roll än tro. Även ickekristna kan göra gott mot sin nästa. Nej, poängen som Jesus för fram är att när vi ska urskilja vilka av alla som kallar sig kristna som faktiskt är det och drivs av Guds Ande så är frukten det första vi ska titta på. Naturligtvis kan även sanna profeter fela, falla och falna. Men genuint falska profeter som drivs av andra andar än Jesu Ande bär aldrig god frukt, enligt Jesus.

Vi lever i en tid då karaktär och god livsföring ofta bagatelliseras eller nedtonas. Det är en farlig utveckling. Låt oss hjälpa varandra att bära rik frukt och akta oss för att inspireras av dem som bär dålig. Utan det kommer vår välbehövliga andliga urskiljning att hamna snett.

Här kan du läsa fler inlägg om andlig urskiljning.

12 kommentarer

 1. Jättebra inlägg Micael 😃
  Jag håller med. Frukten är jätteviktig. 1 Joh 2:3-6 talar om detta med gärningar. Sedan i 3:4, dvs att synd är lagbrott, vilket är detta som Jesus talar om i Matt 7, dvs ”ni laglösa”. Guds lag sammanfattas ju i kärleksbudet, dvs älska Gud och varandra, som hela tiden finns med i Bergspredikan. En sann profet är den som har ett rent hjärta. De renhjärtade ska se Gud. De som kompromissar med synd grumlar budskapet och köttslighet kommer in. Därför är helighetsbudskapet ständigt närvarande i det profetiska.

  Gilla

 2. Bra predikat Michael!
  Herren gav mig direkt denna uttydelse ;

  Jesus är treenigheten.
  Fadern ;
  jag och fadern är ett.
  Har ni sett mig har ni sett Fadern.
  säger Jesus i evangeliumena.

  Detta innebär också Gudsstatus för Jesus, Jesus och Fadern är ett, vilket innebär att Gud finns i bådadera, som är ett.

  Gud den Helige Ande ;
  Denna person är Gud och Kraften.
  Vems kraft? Jesus kraft, Jesus som är Gud. Jesus är Gud den Helige Andes Kraft!

  Vad innebär detta?
  Jo häda kraften, häda Jesus Helige Ande och du hädar Jesus.

  Hur häda Jesus?
  Genom att veta om att han finns, att han gör vad han gör, och Ändå
  Vända honom ryggen, vägra frälsningen som är var mans och kvinnas Rättighet till evigt liv.

  Vad gör Jesus i det läget?
  -Skäms för mig, och jag kommer skämmas för er!!!! Ungefär så säger Jesus till folket. Tro! Tvivla ej!.

  Jesus kan int tvinga folk till tro,
  Vi måst välja honom…

  Jesus/magnus,
  Luleå/Västerås,
  Sverige.

  Gilla

 3. Vilken underbar och nyttig artikel från dig käre Micael. Man får sig en rejäl tankeställare.
  Viktigt att låta den Helige Ande (Gud) gå före, och bana vägen. Då brukar resultatet (frukten) bli som bäst.
  Jag tror att, speciellt vi män, gärna vill starta upp våra egna projekt, som inte alltid har sin förankring hos Gud. Blir alltid bäst om Herren får vara Herre (den som leder)

  Gilla

 4. Micael,

  Tänker på den ”titel” som du sätter på de du kritiserar här: ”Falska profet jägare.”

  Falska profeter behöver man inte jaga. De har en stor förmåga att komma fram alldeles av sig själva i många och stora sammanhang för att vilseleda så mycket och så många som möjligt.

  ”Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under ,,”(Matt 13)

  Vill du ändra titeln på oss som tar Herrens ord om att pröva varje ande om den kommer från Gud eller inte på allvar?

  Gilla

 5. Visst kan ju de som tycks göra goda gärningar också vara falska profeter. Detta skriver aposteln Paulus bl. a. om i 2 Kor 11:13 ”Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.
  14Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
  15Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.”

  Testet för om någon är en falsk profet är om de profeterar falskt.

  Gilla

  1. Hej Daniel,
   Problemet med att veta om en profet profeterar falskt är ju att en profetia ibland kan kräva ett väldigt långt tidsförlopp innan man vet det….kanske flera hundra år….men jag håller ju med dig i vad du skriver

   Gilla

 6. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

  Problemet med detta bibelord är att vi alla faller under dålig frukt och faktum är att man i NT inte pövar personen utan budskapet och anden.

  Vi har ju alla saker i våra liv som inte är god frukt och enligt skriftens ord kan inte ett gott träd bära dålig frukt.

  Mat 12:33  I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet. 
  Mat 12:34  I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. 
  Mat 12:35  En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är. 
  Mat 12:36  Men jag säger eder, att för vart fåfängligt ord som människorna tala skola de göra räkenskap på domens dag.

  Här visar skriften vad frukten är, det är vad du säger som avgör men varken i karaktär, gärningar, evangelisation eller vårt tal kan fälla domen falsk eller sann profet, utan det är budskapet och anden som ligger bakom.

  Ingen av oss är fullkomliga, utan vi bär både dålig och god frukt!

  Bb

  Gilla

  1. Intressant tolkning, men jag blir lite osäker på om jag har samma definition på ”trädet” som du har.

   Jag ser trädet mer som en människas samlade gärningar kopplat till missionsbefallningen, där ett gott träds frukt gav en god avkastning i form av många Jesu efterföljare/lärljungar…..och ett dåligt träd gav inga lärljungar alls, utan de gåvor som den människan utrustats med av Gud användes till annat än att tjäna Jesus i enlighet med Hans vilja och för Guds rike

   ……men käre Björn Bloggare, jag kan natufligtvis ha helt fel….för det har hänt förr. I övrigt har jag samma syn som du

   Gilla

   1. Mikael W!

    En annan fråga man bör ställa sig utifrån det Jesus sa om träd kontra frukt är vilka han talar till. Talar Jesus till sin tid och sitt folk och om han gjorde det så kanske det gäller GT profeter och inte NT profeter, eller gäller det folk i almänhet?

    Bb

    Gilla

 7. Bibelläraren Sven Reichmann (numera hemma hos sin Fader) påminner oss i sin bok ”Andliga Gåvor” om att Andens frukt är singularis och att denna frukt därför ska ha alla sina egenskaper samlade i en och samma frukt.

  ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.” (Från Gal 5)

  Han påminner också om att en god frukt tar tid att mogna och först när den mognat kan man smaka den och bedöma den.

  Fruktens egenskap ”trohet”? Det måste betyda trohet mot Guds ord.

  Gilla

  1. Hej Ulrika,

   Enligt http://www.synonymer.se så har ”trohet” följande synonymer:

   trofasthet
   hängivenhet
   pålitlighet
   lojalitet
   solidaritet
   ståndaktighet
   tillgivenhet
   huldhet
   plikttrogenhet
   plikttrohet

   Ordet ”huldhet” var ett nytt ord för mig, men många av de övriga orden tycker jag också passar in hyfsat bra (tillsammans med trohet) i det du skriver

   Jag tror Jesus uppskattar Kristna som är trofasta mot Honom. Gud är ju själv trofast, vilket vi ser i Hebreebrevet 13:5 ”Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig”

   Så, vad som än händer i våra liv, låt oss trofast hålla oss kvar hos Jesus Kristus, vår frälsare och sanna kärlek

   Så oerhört intressant inlägg Micael !!!

   Gilla

   1. Mikael W,

    Tack för hjälpen. Jag blev jätteglad över att få ett svar också.

    ”Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. ” (Från 1 Joh 2)

    Att titta på synonymer är ju en jättebra idé! Det förbättrar förståelsen.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s