Pingstledaren Daniel Alm: Karismatik och diakoni är vägen framåt!

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, gjorde nyligen en uppdatering på pingst.se om kärnan i den undervisning han förmedlat till pingströrelsens ledare. Denna kärna är helt i linje med Hela Pingstens vision: Andens gåvor förenat med socialt engagemang. Detta är vad Alm skriver:

Jag tror kyrkans framtid i vårt land kommer att kännetecknas av karismatik och diakoni.

Karismatik betyder det nåden ger, det är en god beskrivning av livet med Jesus genom Anden. Diakonin, den kristna tjänsten, är lika mycket en del av vår gudsrelation som karismatiken. Det är omöjligt att tänka kristen tro utan någon form av frukt i goda gärningar för andra människors och skapelsens bästa. Andens närvaro i oss motiverar och möjliggör ett långtgående engagemang också utanför kyrkans och även nationens gränser. Vi går in i den fas av historien där jag tror att våra församlingar på allvar kommer att vara en positiv förändringsfaktor långt utanför kyrkgränserna.

När många nätverk och relationer sviktar behöver församlingen vara samlad men också sändande. På höstens Pingst ledare har jag undervisat från 1 Timoteusbrevet kapitel 6:3-21 med fem rubriker jag tror stöder utvecklingen till mer karismatisk medvetenhet och diakonal öppenhet. Här kommer innehållet i koncentrat också till dig som läsare av Pingst.se:

1. BIBELPASSION
Anden samverkar med Ordet och frukten blir tro på Jesus Kristus. Det ligger i pentekostal bibelsyn att kärleken till det uppenbarade gudsordet är viktigare än att försvara den egna tolkningen av detta ord. Sanna bibelälskare kan bära övertygelser med hänsyn till andra människor med annan syn. För en pingstvän föregår livet läran. Inte så att läran är oviktig men lärans syfte är att stödja det andliga livet. Låt oss vara mer passionerade för Bibeln i sig än för vår egen uppfattning om vad den säger.

2. FÖRNÖJSAMHET
Paulus instruerar Timoteus att förnöjsamhet i förening med gudsfruktan är en vinning. Han gör det i ett textsammanhang där det talas om faran med viljan att bli rik. Kristet ledarskap sänder fel signaler om drivkraften är att bli framgångsrik och vinstgivande. Vi är segerbaserade och kan därför tjäna och leda utan försök till egen vinning. I detta finns ett lugn och en vila i en församlingsgemenskap som ändå kan vara drivande och expansiv. Att vara nöjd med det man har innebär inte lojhet, det kan istället innebära en upptäckt av andliga rikedomar.

3. BESLUTSAMHET
Paulus uppmuntrar Timoteus att hålla sig borta från kärleken till pengar och istället sträva efter högre värden. Han skulle kämpa trons goda kamp och bevara budskapet rent. Jag tror vi behöver fatta beslut mot bakgrund av både bibelpassion och förnöjsamhet. Kärleken och friden passiviserar inte, utan aktiverar till mycket större insatser än vad dåligt samvete och önskan att bli framgångsrik gör.

4. ALL ÄRA TILL GUD
Det ligger i församlingens uppdrag att faktiskt påminna dig om att glömma dig själv. I kyrkan blir vi del av ett alternativt samhälle, ett himmelskt Jerusalem där friheten och fullkomligheten ligger i lovsången och tacksamheten, inte i självförverkligandet.
Församlingskulturen behöver vara uppmuntrande och positiv men äran går till Gud. Gudstjänster ska inte konsumeras, de ska firas. Kyrkan är som närmast fullkomlighet när hon prisar Gud och agerar i världen med tacksamhet till Gud som drivkraft.

5. SÄKERHET OCH SÄNDNING
Det kan verka motsägelsefullt men den kristna rörelsen har inte sin säkerhet i det stillastående, utan i sändningen. Kyrkan är apostolisk och profetisk i sin grund, det betyder att den är sänd och har ett ärende.

I den stora missionsbefallningen finns också den stora barmhärtigheten. Det finns mer karismatik och diakoni framför oss.

pingst ffs
Hjärtat och elden – loggan för Pingst

4 kommentarer

 1. Det sociala engagemanget och det sociala samvetet sitter i Pingst-DNA alltsedan grundaren Lewi Pethrus dagar. Dör detta dör pingströrelsen. (Men jag är medveten om att den dör redan om det sociala engagemanget har till ändamål att rädda pingströrelsen eller pingstväckelsen. )

  Gilla

  1. Hej Hans,

   Du känner till pingst historia bättre än vad jag gör.

   Predikade Lewi om syndernas förlåtelse och möjligheten att vända om till ett liv med Gud?

   ”Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder.” (Luk 5:24)

   ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få Den Helige Ande som gåva. ” (Apg 2:38)

   En av frågorna kring socialt engagemang är väl vad man menar med socialt engagemang.

   Gilla

   1. Med lång erfarenhet av karismatiken från 70-talet och fram, så har jag blivit lite skeptisk eftersom den inte riktigt höll ända fram. Med det menar jag att först en väldig rusch under 70-80-talet, sen började samma ”kryst” i lovsången på 2000-talet och framåt. Vi har ungefär samma historia under 30-60-talet inom pingströrelse- En väldig topp på 40-talet, sen började det dala! Kristen tro är djupare än känslomässiga upplevelser, det är väl här vi måste börja. Hälsn. Ingemar Bjärneroth

    Gilla

    1. ” Kristen tro är djupare än känslomässiga upplevelser, det är väl här vi måste börja. ”

     Ja, och tron är även djupare än att vända ut och in på sig själv för att ge mer av tid, ork, pengar och engagemang än vad man egentligen kan ge. Liksom det finns en ”känslokristendom” som inte riktigt rimmar med verkligheten kan jag se att det finns en ”socialt-engagemang-kristendom” som inte heller rimmar med verkligheten hos alla som tror. I slutändan blir det ofta felfokus på evangeliet där gärningarna är i huvudfokus och inte tron på Honom så som hela Bibeln beskriver Honom. Han tröstar, Han bär, Han leder i varje stund den troende utan att man behöver känna eller göra någonting speciellt. Så gör den Gode Guden. Ger utan prestationskrav från oss. Man får ge, men måste inte. Guds kärlek är i grunden kravlös. Om man bommar att ge när jag borde fixar Gud det genom någon annan. Eller genom ett under, Han som heter Under.

     ”Ty ett barn blir oss fött,
     en son blir oss given.
     På hans axlar vilar herradömet,
     och hans namn är:
     Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
     Evig Fader, Fridsfurste.”

     Citatet är från Jesaja 9 och namnen på Gud i versen är i presensform.

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s