Antikrist är inte miljövän: den karismatiska rädslan för Agenda 2030

Ursprungligen publicerat på God Jord.

Jag uppskattade verkligen att lyssna på avsnittet av God Jord-podden där Johannes samtalar med Lars Gunther om hur vår syn på antikrist och den sista tiden påverkar vårt miljöengagemang.

Jag har likt dem stört mig på hur mina karismatiska syskon svartmålar internationellt samarbete för hållbarhet och social rättvisa som dold, auktoritär ondska. Något som jag tror behöver förtydligas än mer är dock hur tydligt politiskt styrd denna teologi är.

FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 beskrivs i vissa karismatiska sammanhang som djävulens onda plan för att förslava mänskligheten, vilket vid första anblick framstår som rätt absurt om man som jag faktiskt har läst agendan och dess målsättning att utrota hunger och fattigdom, minska mödra- och spädbarnsdödligheten, främja ekologisk hållbarhet, öka fiskbestånden, minska ojämlikheten, och så vidare. Det är inte direkt vad man brukar föreställa sig står på satans önskelista.

Precis, men det är så han lurar in er i hans spikförsedda snara, hävdar då de karismatiska FN-bekämparna. Han framstår som en ljusets ängel och utlovar guld och gröna skogar, men genom Agenda 2030 skapar han en diktatorisk världsregering som antikrist kan styra.

Johannes och Lars har i podden redan beskrivit många olika anledningar till varför detta inte funkar: Bibeln säger inget om FN; FN kan inte beordra och har inte beordrat inrättandet av en global regering; innebörden av en ljusets ängel är inte att djävulen gör Guds jobb, och så vidare. Den invändning jag vill fokusera på i denna text är att det kristna FN-motståndet är i grund och botten illa dold politisk propaganda i teologisk kostym.

Om det är auktoritära tendenser som är det signifikanta när vi letar efter antikrists fingeravtryck finns det mängder med institutioner, organisationer, stater och till och med företag som har långt mycket mer makt än FN och därmed större potential att bli världsdominerande än FN. Jag tänker på exempelvis USA, NATO, EU, WTO, Google, Facebook, med mera. Av dessa är det egentligen bara EU som regelbundet dyker upp i många karismatiska sammanhang som potentiell antikristvagga vid sidan av FN. Grundorsaken till detta tror jag inte är teologisk utan politisk.

Detta syns särskilt tydligt när USAs president utmålas som antikrist. Själva supermakten USA beskrivs inte som antikristligt på samma sätt som EU eller FN, men om presidenten heter Clinton eller Obama kan ni räkna med mängder av karismatiska röster kommer varna med stora röda bokstäver för deras apokalyptiska agendor.

Kristna medier som Charisma Magazine menade på fullaste allvar att Barack mycket väl kan vara antikrist, något de inte påminner sina läsare om särskilt ofta idag. Istället är det dags att utmåla Trump som en gudsman sänd från himlen, trots att han är betydligt mer auktoritär både i retorik och beteende – om nu auktoritära tendenser var det vi kände igen antikrist på.

Som Lars påpekar i podden finns det trots allt en sund konsekvens av denna teologi – man blir kritiskt inställd gentemot makten. Det stora problemet är dock att denna kritiska syn inte riktas mot all makt, utan den begränsas kraftfullt av den mänskliga vänster-högerskalan som har försvårat det så mycket för kyrkan att följa Jesus.

Jag är själv karismatiker och jag tror att det finns många antikristliga och demoniska strömningar i vår samtid. De tar sig dock inte uttryck i såpass Jesuslika och antidemoniska saker som fred, hungerbekämpning, jämställdhet och hållbarhet, utan krig, rasism, orättvisor och skapelseförstöring.

Som Jesus själv sa: ”På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.” (Matt 7:16-17)

10 kommentarer

 1. Intressanta tankegångar i den här artikeln. Det är lätt att man hakar på och tycker som många andra Kristna, men majoriteten har inte alltid rätt. Kul när någon ser något från en annan synvinkel.

  Gilla

 2. Även om jag i många avseenden kommer från en annan teologisk tradition och har andra teologiska uppfattningar än ni, tycker jag det var en del intressanta synpunkter som framfördes, framför allt när det gäller kritiken mot dispensationalismen. Mycket riktigt är det en alltför snäv fokusering på just EU (och kanske i viss mån FN), och man blundar för t.ex. företag som Google och Facebook och den roll dessa skulle kunna spela i uppbyggandet av en global kontrollapparat.

  Dock tror jag inte det har så jättestor betydelse om man tror att den nuvarnade jorden kommer att förgås, eller förnyas. I vilket fall är det en övernaturlig händelse som kommer att inträffa vid Jesu återkomst, oavsett hur mycket synd och elände det då finns på jorden. I vissa aveenden tycker jag dock att man glider in lite i en syn som påminner om den som många postmillennialister har, att vårt politiska engagemang, och våra ansträngningar att sprida kristna principer skulle vara ett led i etablerandet av Guds rike på jorden.

  Gilla

  1. Hur menar du Mikael Nyman? Är inte Jesus Kristus din Herre?

   Begreppet ”teologi” täcker ju in så mycket…..
   Hoppas du kan förtydliga lite vad du menar, så även vi bonnlurkar förstår, för du har säkerligen något viktigt att förmedla

   Gilla

    1. När jag läste din första mening Mikael N så blev jag lite förvirrad. Självklart är Jesus din Herre., och om vi ska vandra på Herrens stigar och landa rätt i den här typen av frågeställningar som artikeln handlar om, och inte bli besmittade av jordiskt tänk som käre Inge antyder, så gäller det att ständigt hålla ögonen på Jesus Kristus så Han förblir våra fötters lykta.
     Det Inge skriver tycker jag är väldigt bra……ruskigt bra faktiskt

     Gilla

 3. Håller med alla Mikael, det är flera intressanta tankar du framför, samtidigt som det är något lurt med alla dessa Agendor som nu presenteras. Vad jag kan utläsa av historien så har den sanna ådran av kristet liv alltid varit i opposition mot maktens människor, värdens tankar och värderingar. Samtidigt ser vi nu hur kristna på område efter område gör avkall på bibliska sanningar och kompromissar med världens tänkande.
  Vi vet att Djävulen ofta klär sig som en ljusets ängel för att om möjligt förleda någon.
  Vi som Kristna vet att mänskligheten kommer aldrig att överleva i egen kraft, hur mycket den än anstränger sig, denna värld är dömd till undergång. Bibeln är helt klar på denna punkt.
  Samtidigt är det en självklarhet att vi som Kristna har ett ansvar att vårda den skapelse Gud har gett oss, men risken är stor att vårt focus och den kallelse vi har, lätt förskjuts från att rädda människors själar för Kristus till att rädda denna världen från undergång. En undergång vi vet måste komma.
  Det är något lurt när de Kristna blir en del av världens tänkande och kämpar för samma mål som världens barn, det kan tyckas se helt rätt ut men blir i slutändan ändå helt fel då målen är så olika.
  Vi är kallade att leva i världen men inte av världen.
  Ditt och andras engagemang i sociala frågor är i mycket beundransvärt, vi läser i Jakobsbrevet 1 om vikten av att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd, men samtigt uppmanas vi att hålla oss obesmittad av världen. Hur vi klarar detta är möjligen en samvetsfråga?
  För mig är det ett varningens tecken när de Kristna nu hakar på alla de världsliga Agendor för fred och miljö som nu lanseras. Det kan verka helt rätt, men blir ändå fel i slutändan, vi vet att värdens tankar oftast inte är Guds tankar.
  Världens mål är att göra sig fullständigt oberoende av den Gud som skapade himmel och jord.
  Vårt mål är att göra alla människor till Jesu lärjungar och bli fullständigt beroende av Gud.
  Dessa mål är omöjliga att förena.
  Vi har väl aldrig talat så mycket om Miljö, Fred och trygghet som vi gör idag?
  Samtigt som bibeln i Jakobs brev varnar för att
  ”Herrens dag kommer som en tjuv om natten.  När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.

  Gilla

  1. Hej Inge! Du håller väl med om att när Jesus kommer ska Han upprätta fred och trygghet och en skapelse i harmoni med oss människor? Så vad är problemet med att arbeta i Andens kraft för de syftena redan nu? Ingen av oss på HP påstår att vi kan göra det utan Jesu kraft, inte heller att vi kommer kunna etablera ett fullständigt gudsrike innan Jesus är tillbaka. Men det betyder ju inte att vi inte ska arbeta i den riktningen, som om Guds rike redan nu kan etablerades till viss del! Alla är ju överens om att hungerbekämpning, inrättandet av sjukvård och utbildning för fattiga och annat sånt är bra grejer, så varför skulle inte freds- och miljökamper också vara det? Även om vi inte jobbar för sånt kan vi vara säkra på att världens makter jobbar åt andra hållet – satan och luftens rike verkar för död och förstörelse, vare sig vi står emot dem eller ej. Och om vi inte medvetet ställer in oss på att stå emot dem kommer vi förmodligen genom omedvetna, oöverlagda och slentrianmässiga vardagshandlingar att bistå fienden istället.
   Allt gott!

   Gilla

   1. Hej Jakob. Tror att det är förenklat att beskriva all freds och miljökamp skulle per automatik vara god. För det första bör ju sanningen vara utgångspunkten när man kämpar för det man tror är bra. Nu vet jag att jag kastar in en brandfackla här; men jag ställer mig tveksam till den miljöhysteri som nu pågår med fokus på koldioxid. Reflexmässigt brukar då förespråkare hävda att det råder konsensus i vetenskapen kring ämnet, men sanningen är ju att vetenskap inte pysslar med konsensus. Om det vore så skulle aldrig Galileo fått genomslag för sina teorier. (Och om man vågar lyssna på fler forskare inom området så förstår man att det är mer komplicerat än att bara lyssna på en en politisk organisation som IPCC)
    Babels torn var ju ett fint projekt. Enade människor mot ett gemensamt mål, men det var inte behagligt inför Gud. Går inte in i en djupare diskussion här, men anser att det är inte hållbart att tänka sig att man som kristen ska ställa sig axel mot axel med makthavare här i världen bara för att saken i sig uppfattas som god.
    För att inte bli ihopbuntad med förintelseförnekare som jag blev senast här för att jag är en tvivlare när det gäller agw så anser jag att vårda skapelsen är vår uppgift bland flera.

    Gilla

   2. Hej Jacob!
    Vet inte om du har uppfattat att det under senare tid skett en klar förskjutning av undervisningen i våra församlingar, bort från talet om Korset, frälsning och omvändelse från synd till att i stället bejaka synden och hänge sig åt miljö och klimat frågor, på en jord som enligt Jesu egna ord är dömd till undergång. Mark 13:31.

    Att rädda klimatet har tydligen blivit den nya religionen som erbjuder frälsning för mänskligheten. I dessa mål kan dessutom både ateister och alla världens religioner förenas, helt i linje med exempelvis Agenda 2030.

    Holger Nilsson beskriver på ett bra sätt på sin hemsida Flammor vad denna klimatfrälsning innebär.

    https://flammor.com/klimatfrlsning-p1422.html

    ”Från dessa kyrkor hörs mindre och mindre om frälsningen i Jesus och mer om att frälsa och rädda jorden undan klimatkatastrofer.
    Ju mer utspel som görs från dessa klimatpredikanter, desto mer populär kan man bli i världens ögon.”

    De som vill bli populära i världens ögon och slippa bli kritiserad för sin tro, de skall ta till sig dessa klimatpredikanters budskap.
    De som däremot av hjärtat vill hjälpa människor att finna vägen till Gud genom frälsningen i Jesus Kristus, de bör välja andras källor som inte har koppling till dessa klimatpredikanters propaganda.
    Att lyssna på Lars-Gunther lugnar verkligen inte min oro över utvecklingen?
    https://poddtoppen.se/podcast/1444529719/god-jord-podden/8-fn-eu-och-antikrist-lars-gunther
    Denna podcast intervju bekräftar snarare vilken naiv inställning flera av dessa klimatpredikanter har inför den världs utveckling vi nu ser, han kallar sig dessutom IT pastor vilket möjligen kan förklara en del?

    Gilla

   3. Hej Jacob!
    När jag läser era inlägg här på helapingsten.com får jag en känsla av att ni tror att himmelriket kommer att växa fram suksesivt här på jorden genom era och andras mänskliga ansträngningar? Genom att då haka på alla trendiga Agendor? Vara aktiva i sociala och miljömässiga åtgärder vilket ni då tror att ni bidrar till att skapa himmelriket på jorden, för att sedan fullbordas när Jesus kommer tillbaka? Är det så ni tolkar bibeln?

    Du skriver bland annat:
    Att NI arbetar ”som om Guds rike redan nu kan etablerades till viss del!”

    Bibeln är dock väldigt tydlig i sin beskrivning vad som skall ske med vår gamla jord i den yttersta tiden, att Gud planerat för en en en ny himmel och en ny jord!

    ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.” Upp 1

    ” Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” 2 Petr. 3:7 och 13

    ” Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång..” 1 Kor. 7:31

    Det enda i vår värld som evigt ska bestå är Ordet och det liv det skapar i den som tror. Luk 21

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s