Dokumenterade mirakler och dess kritiker

På Svenska apologetiksällskapets konferens Mirakler och Guds existens i Stockholm fick jag möjlighet att hålla ett seminarium utifrån kritik och invändningar jag har fått om Dokumenterade miraklerLyssna på eller ladda ned MP3-filen här.

Jag uppskattade i synnerhet interaktionerna jag fick med apologeten Mats Selander och matematikern Ola Hössjer, som båda var på plats. De hjälpte mig se hur vi kan förbättra och förstärka argumentationen för miraklers existens ännu mer.

I Dokumenterade mirakler försöker jag visa att det rimligt och rationellt att tro på miraklers existens. Jag utgår från många olika exempel på det jag kallar för VOTEB: vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Boken innehåller över 50 exempel, men det är bara ett litet urval. Därefter argumenterar jag filosofiskt för åtminstone vissa VOTEB med stor sannolikhet är mirakler. Argumentet, som presenteras i kapitel 14, ser ut som följer: 

 1. VOTEB beror antingen på naturliga eller övernaturliga fenomen.
 2. Naturliga fenomen som förklarar VOTEB är okända.
 3. Många VOTEB finns.
 4. Sannolikheten att samtliga VOTEB beror på okända naturliga fenomen är mycket låg.
 5. Alltså är sannolikheten att minst ett VOTEB beror på övernaturliga fenomen mycket hög.
 6. Alltså är det mycket sannolikt att övernaturliga fenomen finns.

Jag anser att detta argument är sunt och att det därför är rationellt att tro att mirakler – övernaturliga fenomen – existerar. I slutet av boken argumenterar jag för att detta också innebär att Gud finns, och jag förklarar varför jag tror på den kristna Guden snarare än någon annan gud.

De flesta som har kritiserat boken har pinsamt nog inte läst den, men jag har även blivit varse om invändningar både ateister och teister har efter att de gått igenom materialet. Ateister har framför allt attackerat premiss 3 och 4 ovan. Det främsta argumentet mot premiss 3 har något förvånande varit att läkare ställer felaktiga diagnoser. Jag säger förvånande därför att detta uttrycker en låg syn på läkarvetenskapen, och jag ägnar några rader i bokens åttonde kapitel åt att påpeka hur inkonsekvent man måste vara för att driva detta.

Om man normalt litar på sjukvården till den grad att man är beredd att låta den söva ner en och skära i en med knivar kan man inte plötsligt avfärda den som inkompetent. Men det är vad flera ateistiska läsare av boken har gjort, en kallade till och med läkare för ”korkade”. Här känner sig alltså naturalister lockade att förakta vetenskap för att på ett logiskt sätt kunna behålla sin naturalism.

Invändningarna mot premiss 4 har framför allt gått ut på att jag inte kvantifierar osannolikheten på ett matematiskt sätt, och därmed kan den inte tas på allvar. En läsare menar att med min argumentation måste man tro på horoskop: sannolikheten att alla horoskop som slår in är naturlig slump borde vara mycket mindre än sannolikheten att stjärnorna hade rätt, om mitt argument håller.

Vad gäller kvantifiering är det inte ett nödvändigt kriterium för att bedöma något som osannolikt. Jag skriver detta på ett tåg, och gissar att det är osannolikt att jag skulle överleva om jag skulle öppna fönstret och hoppa ut när tåget åker i full fart. Jag behöver inte göra någon ekvation för att komma fram till det, och det behöver inte du heller. Med det sagt är det inte omöjligt att försöka kvantifiera min argumentation. 

Det avgörande är vilken bakgrundssannolikhet vi ger till att ett mirakel kontra ett okänt naturligt fenomen ligger bakom ett enskilt VOTEB. Om den uppskattas till 0,5 är matchen över innan den har börjat. Säg att det, mycket konservativt räknat, finns 50 VOTEB i världen (de som jag har med i boken). Sannolikheten att de alla beror på naturliga fenomen är då 0,0000000000000008, dvs. väldigt liten.

Naturalisten kan förbättra situationen med att istället kräva att bakgrunssannolikheten att VOTEB beror på något okänt naturligt ska ligga på 0,9 eller 0,99. Men inte ens då kan det betraktas som sannolikt att alla 50 VOTEB beror på naturliga fenomen. Vi behöver, som jag påpekar i boken, uppmärksamma att olika VOTEB ser väldigt olika ut, att ”okända” förklaringar normalt betraktas som osannolika och att flera som har upplevt VOTEB även menar sig ha upplevt saker som förutsägelser, profetiska syner, osv. så sjunker sannolikheten ännu mer.

Om vi är restriktiva och enbart ger ett sannolikhetsvärde på 0,1 till vart och ett av dessa omständigheter landar sannolikheten för naturalismen på 0,000005 med 0,9 som bakgrundssannolikhet, och 0,0006 för 0,99. Och detta utgår från att det enbart finns 50 VOTEB, när det i själva verket tycks finnas tusentals. Enda sättet att förbli naturalist i skenet av VOTEB är som jag ser det att argumentera för att mirakler är omöjliga (så att bakgrunssannolikheten blir 1) eller att det är extremt osannolika, vilket tycks kräva ett humeianskt resonemang. Men eftersom både de filosofiska försöken att visa att mirakler är omöjliga och Humes rasistiska argumentation mot mirakler har kollapsat, kvarstår VOTEB-argumentet som en kraftfull anledning att säga att mirakler finns.

Detta, och mycket mer, samtalade vi om på seminariet som ni kan höra ovan.

2 kommentarer

 1. Några synpunkter och korrigeringar:

  Jag har aldrig avfärdat sjukvården som inkompetent. Det jag har sagt är att läkarmissar är ett exempel på möjliga naturliga förklaringar. Andra exempel på möjliga naturliga förklaringar som jag nämnt är självläkande kroppar, överdrifter, missförstånd och rena bluffar. Att jag nämnt läkarmissar som en av flera möjliga naturliga förklaringar betyder inte att jag betraktar läkarkåren som inkompetent. Jag har deklarerat för Micael att jag har högt förtroende för läkarkåren. Jag har även förklarat att läkarmissar bör betraktas som någonting ovanligt, men att även mycket ovanliga händelser är ofantligt mer sannolika än händelser som inte ens ingår i vår gemensamma kunskapsbank. Jag vill också påpeka att Micael själv på sidan 233 skriver: ”Att alla VOTEB vi kommer över skulle vara genuina mirakler framstår som väldigt osannolikt. Den mänskliga faktorn gör att någon läkare kan ha fått en diagnos fel …”

  Jag anser vidare att vi bör ställa oss frågan om Micael för egen del anser att läkarkåren är kompenent. Den moderna läkarvetenskapen säger att sjukdomar har naturliga orsaker, ex bakterier och virus. Men i sin bok hävdar Micael att sjukdomar ytterst beror på andemakter som strider mot varandra. På sidan 205 skriver han: ”… varför existerar fortfarande sjukdomar …”. Svaret han ger längre ner är att ”Guds rike befinner sig i krig mot det onda …”. På sidan 206 skriver han ”… hur förklarar vi existensen av jordbävningar eller malaria? Här kommer djävulen in.” Sjukdomen malaria beror alltså ytterst på djävulen. Överst på sidan 208 beskriver han hur en demon är orsaken till sjukdomen epilepsi. Sedan citerar han Derrick Steele som skriver att ”varje helandegärning involverar att plundra det osynliga, andliga mörkrets rike…” Observera ordet ”varje”. Han utesluter alltså att en helandegärning skulle kunna bero på att Gud botar en sjukdom som enbart har naturliga orsaker. Längre ner skriver han att uteblivet helande kan bero på ”obekänd synd” och säger: ”I min församling förenar vi ofta bön för helande med djupgående själavård och samtal för att komma till roten med problemet”. Det han kallar ”roten till problemet” har alltså med det andliga riket att göra. Så vem är det egentligen som inkompetensförklarar läkarkåren?

  Några synpunkter på de siffror som Micael presenterar. Först och främst: varifrån hämtar han dessa siffror? Exempelvis att mirakel skulle ha en bakgrundssannolikhet på 0,5 eller 0,1 eller något annat? Om detta bara är siffror som Micael griper ur luften så förstår jag inte varför vi överhuvudtaget ska ta hans uträkningar på allvar. Jag vill också påminna om att syftet med Micaels bok är att bevisa att mirakel existerar. Om han nu hävdar att mirakel som förklaring till VOTEB har en bakgrundssannolikhet på 50 % eller 10 % eller vad nu siffran är, så betyder ju detta att han anser att mirakel redan i utgångsläget måste existera, eftersom han anser sig kunna sätta siffror på hur sannolika de är. Hela bokens syfte, att bevisa att mirakler överhuvudtaget existerar, har därmed föregripits.

  Gilla

  1. Joh 16:33 ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.”

   Således kan man bortse från det som sägs i citatet ””Guds rike befinner sig i krig mot det onda …”

   Jesus har segrat över världen men låter det onda vara ännu en tid tills slutet då Herren (inte vi) låter hans rike komma i sin helhet.

   Ang sjukdomar och krämpor: Betraktar man hur de äldste gör i församlingarna så ber de för varandra, vårdar varandras själar (dvs hela människans liv ) och de besöker traditionell sjukvård byggd på beprövad vetenskap. Jesu lärjunge Lukas som var läkare hade säkert sin tids apotek tillhanda. Profeten David smorde huvudena på sina får med en skyddande olja, så det är klart att sådana medel även fanns för människorna.

   Upp 21:1ff ” Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s