Finn fem fel i SD-motionen om en sekulär stat

Dagen rapporterar om en motion från SD-politikerna Markus Wiechel och Lars Andersson som vill ändra grundlagen. Artikeln visar att sekulära politiker har skrämmande dålig koll på vad religion och religionsfrihet egentligen handlar om. Låt mig citera bitar ut den och ge lite respons:

Förslaget att skriva in att Sverige är sekulärt i grundlagen lägger de i en motion under den allmänna motionstiden, och de skriver att förslaget ”rimmar väl med svenskarnas generella vilja, då vi räknas som ett av världens mest sekulära länder.”

Respons: Den svenska staten är redan sekuläriom att vi inte har någon statsreligion, men det är oberoende om hur sekulär/ickereligiös befolkningen är, något som kan förändras betydligt snabbare än vad grundlagen kan.

De båda SD-politikerna resonerar att Sveriges kristna kulturarv är viktigt och därmed betyder också kristna värderingar något för vårt samhälle. De vill också att Sverige ska visa respekt för sitt hedniska arv.
”Men religionen som sådan är till stor del att betrakta som historia”, konstaterar de båda politikerna.

Respons: Miljontals svenskar räknar sig som religiösa idag. Det är knappast historia. Det hedniska arvet är inte mycket att hänga i julgranen då det stod för värderingar och uppfattningar i direkt strid med judeokristna värden såsom alla människors ”okränkbara mänskliga rättigheter”, som motionen bekänner sig till.

I sin motion ställer de också tro mot vetenskap, där de menar att tro är en övertygelse medan vetenskap är fakta.
”Trots att de allra flesta håller med om att det är på detta vis har religionen i dag fått en särställning i samhället”, menar de båda politikerna.

Respons: Tro och vetande går i själva verket inte att skilja åt särskilt lätt, all vetenskap vilar på filosofiska antaganden som kräver tro, medan tro enligt Hebr 11:1 är en form av vetande. Alla människors ”okränkbara mänskliga rättigheter” är inte något som observeras vetenskapligt, så att SD-politikerna anser att deras existens är ett faktum samtidigt som bara vetenskap kan producera fakta är en självmotsägelse.

I motionen menar de att det sekulära samhället vid flera fall tvingats vika sig för enskilda trosuppfattningar, och de tycker att de är problematiskt att särbehandling på grund av religion vid flera tillfällen landat hos diskrimineringsombudsmannen.

Respons: Det finns även många tillfällen när religiösa tvingas vika sig för det sekulära majoritetssamhället. Demokratins utmaning är att vi lär oss leva med och respektera varandra, snarare än att försöka utkonkurrera minoriteter.

”Religion är en privatsak, men när religion blir politik så är den inte längre en privatsak, då angår det alla. För ett sekulärt land som Sverige är det oerhört viktigt att politik och religion hålls åtskilt i lagstiftningen” står det i motionstexten.

Respons: Religion har aldrig varit en privatsak och kan inte vara det, lika lite som moral eller politik kan vara en privatsak. Politiska beslut fattas på etiska grunder, som i sin tur ofta influeras av religiösa uppfattningar om människans syfte och vad som kännetecknar ett gott liv.

12 kommentarer

 1. Hej Michael.
  Att finna fem fel hos SD kan man ju roa sig med, liksom att försvara alla religioners rätt att verka fritt, men är det verkligen vår uppgift? Tron på Jesus och evangelierna är inte en religion utan en relation med den ende sanne Guden.
  En relation som många fått betala ett högt pris för när de tvingats strida mot främmande religioner som aldrig lärt känna den sanna Guden.
  Om vi tror att vi värnar den kristna tron genom att försvara all religiös verksamhet i vårt land oavsett vilka gudar de tillber så hjälper vi knapptast någon utan blottar endast vår egen naivitet.
  Religionsfriheten som den blivit är endast ett sätt att uppmuntra avguderi och politiska religioner att växa fritt.
  Kan du exempelvis peka på något Islamistiskt, eller ateistiskt religiöst land där man tillåter den kristna församlingen att växa fritt?
  Vad är då religionsfriheten värd om konsekvenserna blir att man tvingas ändra nuvarande lagstiftning, lagar som vuxit fram genom en kristen grundsyn och låta alla militanta religioners särintressen verka fritt i vårt land?

  Gilla

  1. Inge, Jesus säger inte åt oss att vi ska behandla andra som de behandlar oss. Han säger att vi ska behandla andra som vi vill att andra ska behandla oss. Det betyder att vi ska behandla muslimer som vi vill att de ska behandla kristna, inte som de behandlar kristna.

   Gillad av 1 person

   1. Mikael Gustafsson du har naturligtvis rätt i sak, men om nu religionsfriheten i vårt land signalerar till alla världens folk och religioner att kom till Sverige, där betraktar vi alla religioner som likvärdiga, i Sverige finns inget som är rätt eller fel när det gäller tro, religion, och seder, alla är välkomna, det spelar ingen roll om du lever i mångifte, är homosexuell, pedofil, eller lever i andra relationer, i Sverige får vi leva fritt, vi har religionsfrihet.
    Om nu vi som fortfarande tror att Jesus är Vägen Sanningen och Livet och att Jesu seger på Korset fortfarande är den enda vägen till Gud, då tonar ner detta för att inte diskriminera någon då religionsfrihet råder i landet, så signalerar det något helt annat, den kristna tron har då marginaliserats till en av många vägar till Gud.
    Om jag hade varit muslim och då i Sverige kom i kontakt med dej Mikael, du berättar för mig att du är kristen men här i Sverige har vi religionsfrihet så du kan praktisera din tro helt enligt din egen religions övertygelse, så skulle jag naturligtvis först bli glad, men samtidigt djupt besviken om det i praktiken innebär att jag missar målet då jag dör som muslim om du aldrig berättade sanningen för mig.
    Jag har alltid ansett religionsfriheten varit rätt och något vi skall värna om, men samtidigt inser jag att om vår generösa religionsfrihet signalerar att det finns flera vägar till Gud så blir det ändå fel.

    Gilla

    1. Inge, religionsfrihet handlar om hur staten behandlar religioner, inte om vad kyrkan predikar. Självklart ska evangeliet om Jesus predikas för muslimer, ingen här har väl sagt något annat. En väl tilltagen religionsfrihet är i själva verket ett skydd för att evangeliet ska predikas. Om man har en lag där staten lätt kan inskränka religionsfriheten för samhällets bästa, så kan den lagen lätt användas för att stoppa tex ”intolerant” evangelisation som hävdar att Jesus är enda vägen till Gud. Förutom att det är moraliskt rätt i säg, så är det även taktiskt rätt för en församling som vill undvika statlig styrning.

     Gillad av 1 person

     1. Mikael jag lobbar inte för att ta bort religionsfriheten i vårt land, jag är ej heller ett språkrör för SD, utan vill endast peka på baksidan, konsekvenserna och tillämpningen av lagen, en lag som jag påstår tyvärr bidrar till en marginalisering av den kristna tron.
      Mikael du skriver:
      ”så kan den lagen lätt användas för att stoppa tex ”intolerant” evangelisation som hävdar att Jesus är enda vägen till Gud. Förutom att det är moraliskt rätt i sig,”

      Precis som i ditt exempel kan ju lagen om religionsfrihet tillämpas mot oss redan idag!

      Vi kan inte predika det fulla evangeliet på gator och torg idag utan att bli anklagade för intolerans.
      Vi kan exempelvis bli stoppade när vi påstår att Jesus är Guds son och att Jesus är enda vägen till Gud, då vi allvarligt kränker varje muslim.
      Ja troligen kränker vi samtliga religioner i denna värld.
      Vi behöver inte ens nämna G Gren för att finna exempel på hur dagens religionsfrihets lag kan tillämpas mot oss kristna redan idag. Så ärligt talat, skillnaden är nog inte så stor, med eller utan denna lag.

      Gilla

      1. Inge, finns det exempel på att man inte får evangelisera om Jesus i Sverige för att muslimer inte gillar det. Jag känner inte till att myndigheter skulle ha gjort en sådan inskränkning, men om det hänt så behöver ju religionsfriheten stärkas snarare än försvagas.

       Gillad av 1 person

       1. Hej Mikael.
        Jag har förstått att du är en person som är noggrann med detaljer och att fakta verkligen blir rätt, vilket hedrar dig. Jag har mycket att lära av dig då jag själv gärna pladdrar på, när jag egentligen borde vara tyst 🤫
        Jag gör dock ytterligare ett tappert försök, är dock inte säker på att du liksom din namne riktigt förstått vad jag vill få fram?
        Men vi talar om religionsfrihetslagen, en lag som tillkom 1951 och fullt genomförd så sent som 1977 då förbudet mot att grunda kloster utan statligt tillstånd togs bort.

        Jag har försökt belysa några problem jag tycker mej se med denna lag, vilket jag verkar ensam om att se av er som skriver på denna sida?

        Eftersom nu alla utom jag verkar helt övertygade om att denna lag är så bra för den kristna församlingen och skall försvaras till varje pris, även om det innebär att vårt land öppnar upp oss för all världens religioner och avguderi och den kristna tron marginaliserade, så har jag en fråga?

        Om vi utgår från 1977, alltså drygt 40 år sedan, på vilket sätt har denna lag varit bra och utvecklande för den kristna församlingen i Sverige?

        Jag har själv svårt att se några tecken på att den Kristna församlingen i Sverige på något sätt utvecklats i en positiv riktning jämfört med när lagen infördes.
        Däremot bevis på motsatsen är tyvärr lätt att hitta.

        Men kanske du Mikael som är noga med att fakta blir rätt, kan peka på de framsteg och den positiva utveckling som lagen medfört för kristenheten i Sverige när lagen nu fått verka i över 50 år?

        Gilla

        1. Inge, Frankrike och USA är också länder med religionsfrihet och mycket långtgående anspråk på en sekulär stat. Detta har varit ett skydd för kristnas rätt att bedriva mission. I USAs fall sedan 1776.

         Gilla

 2. Micael,

  I motionen skriver SD-politikerna ”Religiösa övertygelser måste respekteras, men också betraktas som åsikter, vilket personlig tro de facto också är. Tron grundar sig på att ett antal människor gemensamt håller den för sann, men den kan försvinna om den gemensamma uppfattningen upphör. ”

  What?

  Det kanske mest häpnadsväckande är att så många uppfattar detta parti som kristet, trots att partiet uppenbarligen inte håller Guds ord för sant oavsett vad en majoritetsgrupp har för åsikter om det.

  Skulle Guds ord, Sanningen , upphöra pga att människor skaffar sej åsikter om att det inte längre skulle vara gällande?

  Matt 24:35 ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.”

  SD-politikerna här får tro vad de vill (religionsfrihet) men vill de vara kristna får de komma till tro på Kristus och hans ord som aldrig försvinner även om hela mänskligheten skulle få en annan uppfattning om det.

  Gillad av 1 person

 3. Hej Alma-Lena.
  Nu har jag aldrig påstått att vi skall avskaffa religionsfriheten i Sverige, jag försöker endast belysa lite av de konsekvenser som lagen medför. Du nämner USA, jo religionsfriheten där var säkert viktig för alla de troende kristna som tvingades fly för sin tro på denna tid, ingen tvekan om det.
  Värt att fundera över är ändå det faktum att de största väckelserna bland de kristna församlingarna i Sverige faktiskt inträffade före det att lagen infördes.
  Sossarnas syfte med lagen har troligen aldrig varit att gynna den kristna församlingen, troligen tvärtom, att minska dess inflytande i samhället.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s