Vill svenska folket verkligen ta emot färre flyktingar?

Att majoriteten av den svenska befolkningen vill ta emot färre flyktingar är något som upprepats flera gånger av media de senaste åren. Även politiska partier tycker om att påpeka detta, i synnerhet de som svängt om totalt i flyktingfrågan (S, M och KD inte minst) och som därmed behöver inte säga rakt ut att de jagar väljare från SD utan enbart kan motivera sin nya linje med att de följer folkviljan.

Men det finns ett stort problem med de opinionsundersökningar som ligger till grund för detta påstående. Medan de visar att en majoritet säger att de vill att flyktingmottagandet ska minska är det inte samma sak som att de i praktiken vill det.

Skärmavbild 2020-08-07 kl. 15.13.51

Ta den senaste gallupen från DN/Ipsos. Frågan som ställdes var rätt och slätt om man anser att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar. Samma fråga ställdes även 2018 och 2015. Men notera att frågan aldrig förtydligar hur många flyktingar som Sverige faktiskt tagit emot vid tillfället frågan ställs. Det är något som respondenterna förväntas veta.

Min gissning är att de allra flesta inte har en aning om att Sverige förra året tog emot blott 19 000 av världens nästan 80 miljoner flyktingar.

Dels för att politiker som Jimmie Åkesson talar om arbetskraftsinvandrare, studenter och vissa barn som föds i Sverige (!) i samma andetag som flyktingar för att boosta upp siffran till 120 000 (något som till och med lyckades lura apologeten och opinionsbildaren Stefan Gustavsson). Dels för att bilden från 2015 (när Sverige faktiskt tog emot över 100 000 flyktingar) präntades in så starkt i media, medan det faktum att Sverige nu tar emot väldigt mycket färre inte landar hos större delen av befolkningen för det är inte en lika starkt skinande nyhet.

Det är samma fenomen som Hans Rosling uppmärksammade så briljant, att folk tror på en uppdelning mellan i-länder och u-länder över 50 år efter att den bilden av världen är utdaterad.

Biståndet som inte fanns

En tydlig parallell till detta är när organisationen One frågade folk i Storbritannien om de tycker att regeringen bör öka eller sänka biståndet – utan att nämna vilken nivå det faktiskt låg på. Väldigt många sa att det måste sänkas, bara för att de trodde att biståndet låg på 20, 50 eller 90 (!) procent av BNP. När One berättade att Storbritannien i själva verket knappt gav 0,7 procent, och att en liten ökning skulle kunna rädda många liv, så ändrade de flesta sig och sa att de vill att Storbritannien ökar biståndet:

Kanske tycker du att jag har för låg tilltro till den svenska befolkningens kunskap här. Men siffrorna i DN/Ipsos blir faktiskt rätt obegripliga om man utgår från att alla, eller de flesta, har koll på den faktiska minskning av asylinvandringen som har skett mellan att undersökningarna har gjorts.

Är det rimligt att anta att när Sverige tar emot över 100 000 flyktingar så säger enbart en tredjedel av svenskarna ”nu behöver vi minska här”, medan när vi tar emot 20 000 så säger två tredjedelar ”stopp och belägg, nu måste vi verkligen minska!” Borde det inte rimligtvis vara tvärtom?

Visst, folk ändrar sig – och vi har onekligen sett stora framgångar för främlingsfientliga och invandringskritiska åsikter i opinionen det senaste decenniet. Se bara hur stödet för SD har ökat. Men notera att andelen som vill ha ”betydligt färre” flyktingar idag är större än samtliga som ville sänka flyktinginvandringen när den bestod av över 100 000 individer. Om vi utgår från att svenskarna som svarar på undersökningen verkligen vet att vi numera knappt tar emot 20 000 flyktingar, måste vi rimligtvis dra slutsatsen att den svenska befolkningen tror att 20 000 är mer än 100 000.

Jag tror Joakim Ruist har rätt när han tolkar opinionsundersökningen som att ”Det blir snarare en allmän åsikt om flyktingmottagande är bra eller dåligt än ett svar på den konkreta frågan.”

Hur många tvångsutvisningar får det lov att vara?

Att opinionsundersökningen inte tydliggör vad ”färre” och ”fler” relaterar till är inte det enda problemet med den. Frågan är formulerad på ett sätt som inte tydliggör tillvägagångssättet som politikerna ska använda sig av. Nu senast frågade Ipsos även om förslaget om volymmål, där ungefär lika många som vill sänka flyktinginvandringen är positiva till det. Men inte heller en sådan fråga mäter opinionen när det gäller tillvägagångssättet.

Och som ni följer den här bloggen vet är det primära tillvägagångssättet för att minska flyktingmottagandet att tvångsutvisa fler flyktingar.

Att Sverige utvisar genuint skyddsbehövande är givetvis något regeringen förnekar, men vi vet att hundratals kristna har utvisats till Afghanistan där de utan tvekan drabbas av förföljelse. Homosexuella utvisas till Uganda, ateister till Iran, regimkritiker till DR Kongo, alltmedan svenska myndigheter hävdar att de egentligen inte var det som de påstod, eller att det är ofarligt för dem i dessa länder. Svensk migrationspolitik bygger helt enkelt på att ljuga.

Det är inte så konstigt egentligen, för det är det enda sättet för ett mottagarland som Sverige att hävda att alla får en individuell behovsanpassad asylprövning samtidigt som man ”reglerar” hur många som får stanna genom att bestämma sig på förhand att x personer får asyl. Detta system solidifieras med ett uttalat volymmål, men jag menar att det råder redan nu. Det finns ingen anledning alls för Migrationsverket att döma hundratals kristna till förföljelse i Afghanistan om det inte ligger en press på dem att inte ta emot särskilt många afghanska flyktingar.

Om frågan som ställs till svenska folket lyder ”Anser du att Sverige bör tvångsutvisa fler eller färre flyktingar till förföljelse?” får vi förmodligen väldigt annorlunda svar. Eller så ser de liknande ut, bara att ”färre” numera står för att faktiskt ta emot fler flyktingar genom att inte tvångsutvisa lika många.

Skärmavbild 2020-08-08 kl. 10.07.38

De barmhärtiga svenskarna

Varför tror jag att svenskar inte vill tvångsutvisa flyktingar till förföljelse? Jo, för vi är ändå rätt barmhärtiga fortfarande i det här landet. Sveriges kristna råd har visat att en majoritet är för familjeåterförening i Sverige, att humanitära skäl återinförs och att barn som lärt sig svenska ska få möjlighet att stanna. Kyrkoledarna påpekar i en debattartikel att riksdagen just nu verkar i motsatt riktning på alla dessa punkter, och däremot går emot folkviljan samtidigt som de hävdar sig följa den.

På grund av att tvångsutvisningar av barn och splittrade familjer är några av de primära verktygen som politiker använder sig av för att de facto sänka flyktinginvandringen så tror de att de har befolkningens stöd att använda sådana drakoniska åtgärder när DN/Ipsos säger att de flesta vill ha ”färre” flyktingar, men i själva verket är det få svenskar som stöder sådant.

Min erfarenhet är att de flesta tänker att Sverige tar emot färre flyktingar genom att säga åt dem att söka asyl i något annat EU-land eller genom att typ bygga något staket nånstans. Jag har till och med diskuterat med sverigedemokrater som är emot tvångsutsvisningar av flyktingar (!).

I min debatt med Stefan Gustavsson visade det sig att han förvisso vill ha ”stram” migrationspolitik med volymmål, men han vill inte att någon utvisas till förföljelse. Han utgör därmed ett exempel på det som jag tror kännetecknar ganska många i Sverige idag: man säger att man vill ha färre flyktingar men i praktiken vill man ta emot fler eftersom man vill sätta stopp på de utvisningar till förföljelse som den svenska staten idag ägnar sig åt. Visst, man kan hoppas att flyktingar plötsligt slutar dyka upp här så att vi tar emot få utan att behöva utvisa dem, men det är ganska naivt.

Det goda och rätta

Avslutningsvis: vad spelar detta för roll egentligen? Jag drivs ju av övertygelsen att det är bibliskt och rätt av ett rikt land att ta emot många flyktingar, oberoende av vad opinionen säger. Det betyder inte att jag vill installera en diktatur som kör över opinionen som vissa verkar tro, utan att jag vill ändra opinionen tills den överensstämmer med vad som är gott och rätt och därmed på demokratisk väg gör det goda och rätta.

Och som jag har försökt visa ovan tror jag inte att opinionen är så långt ifrån det goda och rätta som man först kan tro. Det stora problemet är okunskap: okunskap om hur många flyktingar vi numera tar emot, okunskap om utvisningar, okunskap om att fattiga utvecklingsländer tar emot långt många fler flyktingar än de rika länderna.

Jag tror att om vi ihärdigt presenterar dessa fakta för folk så kommer det de säger i opinionsundersökningar anpassas efter det. Och det i sin tur kan påverka politiker i en positiv riktning. För av allt det jag har visat ovan verkar de nuvarande försöken att kraftigt öka mängden utvisningar, splittra familjer och försämra integrationen med tillfälliga uppehållstillstånd vara resultatet av ett enda stort missförstånd.

Här kan du läsa mer om migration och kristen tro!

37 kommentarer

  1. Det finns inga kristna bloggar, endast kristna människor som delar sina olika tankar på en världslig blogg. I vanlig ordning måste allt prövas och vägas mot Guds Ord.

   Gilla

  2. Hej Mikael!

   Låt mig ge lite kontext till det här blogginlägget. Jag och Stefan Swärd har skrivit en hel bok om kristen migrationsteologi, Jesus var också flykting. Vi har gått igenom hundratals verser i Bibeln om migration och flyktingskap. Våra meningsmotståndare tar väldigt sällan en exegetisk diskussion om var vi tolkar Bibeln fel – på sin höjd brukar de hävda att de hundratals verserna om invandring i Bibeln inte är relevanta för hur kristna ska tänka om invandring. Istället har de politiska och pragmatiska argument. Olof Edsinger är ett exempel på detta, i sin respons till Jesus var också flykting hänvisade han inte alls till Bibeln – men däremot till folkviljan: https://helapingsten.com/2016/06/23/kristen-tro-och-fri-invandring-svar-till-olof-edsinger/

   När Dagen uppmärksammar hur kyrkoledare tar strid för att Sverige inte ska tvångsutvisa sjuka barn och separera barn från sina föräldrar fylldes kommentarsfältet av kristna som säger att de har fel och inte lyssnar på folkviljan: https://www.facebook.com/Dagen.se/posts/10157625436882239

   När Per Ewert skriver en ledare i den kristna tidningen Världen idag hänvisar han till folkviljan (och ovanstående undersökning) som argument för att en generös migrationspolitik vore ett demokratiskt problem: https://www.varldenidag.se/ledare/beklagligt-att-partitaktik-tog-over-migrationsfragan/reptgg!p2iYOInoUJatr96N0t0RA/

   Det här argumentet återkommer alltså om och om igen i den kristna debatten om invandring. Du verkar tycka att när jag svarar på argumentet, och visar varför det inte håller, så driver jag inte längre en ”Kristen blogg”.

   Tycker du att det vore bättre om jag ignorerar argumentet? Eller kände du för att skriva något kritiskt utan att ha någon egentlig anledning till det?

   Gilla

   1. Micael. Du har aldrig gett ett svar på om alla som vill ska få komma till Sverige och få del av välfärdsförmånerna från dag 1? Om ja på den frågan: hur har du tänkt att det ska finansieras? Om du inte har väl genomtänkta svar på dessa frågor, är jag rätt säker på att du aldrig kommer kunna vinna över en majoritet i opinionen. Tror helt enkelt att om konsekvensen blir havererad välfärd för alla i ett välfärdsland, så kommer de flesta säga: ”nej tack.”

    Gilla

    1. Hej Martin! Jag skriver om detta ganska djupgående i kapitel 12 i Jesus var också flykting. Först och främst finns det mig veterligen ingen forskning som stöder den populära tanken att invandring skulle vara en jättestor nettokostnad: befolkningsökning tenderar att innebära ekonomisk ökning och man har inte lyckats mäta kostnader på större än några procent av BNP, som sedan betalar tillbaka sig själva med tiden. Även om en invandrare själv inte skulle få mycket jobb tenderar de flesta att få barn och barnbarn som jobbar hela livet: https://helapingsten.com/2018/06/05/joakim-ruist-och-hans-rapport-om-invandringens-kostnader-sager-inte-vad-du-tror-att-den-sager/

     Så välfärdsinsatser för invandrare tenderar att betala tillbaka sig. Med det sagt tycker jag att välfärden ska krympa för alla, infödda och invandrade. Om alla levde som svenskar skulle det krävas fyra jordklot. Helt oberoende av migrationsfrågan har den genomsnittslige svensken en livsstil som är fullständigt ohållbar, och som kommer att förenklas av ekologisk nödvändighet de kommande hundra åren. Det är ett faktum. Det innebär dels en förändrad livsstil privat, men det svenska välfärdssystemet kommer radikalt att förändras också. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt med resurser och pengar för att upprätthålla det väldigt rika och dyra system vi har i Sverige.

     I denna förändringsprocess är det viktigt att invandrare eller andra utsatta grupper (pensionärer, hemlösa etc) behandlas värre än övriga befolkningen. Så ser det tyvärr ut nu, och det är orättfärdigt. Tankelinjen du är inne på ovan – att man vill behålla sin rikedom på bekostnad av att tvångsutvisa människor till krig och förföljelse – är uppenbart ond. Men det är inte ett nödvädnigt ont. Det går att ha ett samhälle som inte tvångsutvisar folk – de flesta länder i världshistorien har fungerat på det sättet.

     Så jag tror att den rimligaste holistiska samhällslösningen framåt både av moraliska skäl och ekologiska nödvändighetsskäl är att det svenska samhället förenklar sig rätt radikalt. Det måste inte innebära försämrad livskvalitet – i Costa Rica lever man längre än i USA samtidigt som man omsätter världs-BNP per capita och lever på en planet per person – men det ser definitivt annorlunda ut. Tog man klimathotet på allvar skulle vi redan ha tagit väldigt stora steg i den riktningen.

     Under andra världskriget ville de flesta svenskar och amerikaner inte ta emot judiska flyktingar med hänvisning till att det kostade för mycket. När Mammon blir vår Gud och vi älskar pengar mer än människor som flyr från döden så leder det till att människor dör. Det är ondskefullt. Lyckligtvis finns det en annan väg, där vi inte utvisar människor till krig och förföljelse. Men det kräver förändringar.

     Gilla

     1. Fortfarande inte svar på frågan. Men i ditt ”icke-svar” så tolkar jag det som att vi ska ta emot alla och ge alla förmåner som kommer av att andra betalar skatt (som även finansierat din utbildning som då ska tolkas som något ont?). Är det korrekt att jämföra med Costa Rica? Jag tänker klimatzon, odlingsmöjligheter etc.
      Att du tar upp judarnas situation under andra världskriget hade en hel del med en lång tradition av supersessionism att göra, vilket skapade ett förakt mot det judiska folket. Det är väl det, supersessionism, ni propagerar för på denna bloggen?
      När jag läser vad du skriver så uppfattar jag det extremt ihåligt och ideologiskt styrt. Tyvärr så är det inte alltid det går hand i hand med Bibeln, även om du själv tror det. Att du/ni i dagsläget tar del av ett välfärdssystem som ni egentligen föraktar får ju stämplas som hyckleri.
      Vem vill arbeta om det inte lönar sig? Jag tror inte ditt system leder till solidaritet utan till en än mer utbredd individualism där var och en sköter sig själv. Privatfinansierad sjukvård, skola, omsorg, skydd. Mer likt det amerikanska systemet.

      Gilla

      1. Några korta svar:

       Jag förstår inte vad du inte anser vara ett svar – som sagt kan du läsa mer i min bok. Mitt svar är att samma lag ska gälla infödda och invandrare och att den svenska välfärden behöver och oundvikligen kommer att krympa, men inte pga invandring utan pga miljön.

       Att Costa Rica har ett varmare klimat har ingenting att göra med att de kan leva enkelt. Sverige var på ungefär samma nivå av början av 1900-talet, det är ingen omöjlighet bara för att vi har snö.

       Att säga att vi inte har råd att ta emot judar är inte ett teologiskt påstående, utan ett ekonomiskt. Man använder ju samma argument mot muslimer, kristna och andra flyktingar idag.

       Jag föraktar inte välfärdssystem, utan jag är kritisk till rikedom och den ekonomiska ojämlikhet det förutsätter. Det innebär inte att jag är en hycklare om jag bor i ett rikt land, lika lite som jag är en hycklare som bor i ett land med liberal abortlagstiftning samtidigt som jag är kritisk till abort.

       Vet inte vad du menar med ”ditt system” men som sagt, den rika välfärd vi har nu kommer nedskalas oundvikligen pga att det inte kommer finans resurser att upprätthålla det. Vad vi än ”förespråkar” är det det som kommer hända. Den stora utmaningen är att göra omställningen så smärtfri och rättvis som möjligt. Kanske ser Sverige ut mer som USA om hundra år, eller så hittar vi ett nytt system. Men dagens välfärdsmodell bygger på extrem ekonomisk ojämlikhet och en absurd konsumtion av naturresurser, och det är något som kommer ta slut med nödvändighet.

       Gilla

       1. Hycklare är när du kritiserar abort men själv utför det. Detsamma om du kritiserar välfärdssystemet och samtidigt tar del av dess förmåner.
        Angående judarna och supersessionism så är historien tydlig. Kyrkohistorien bekräftar det. En av de stora drivkrafterna bakom judeförföljelsen genom århundradena: att det judiska folket skulle vara fråntagna sina löften.
        Och som jag sett på bloggen så har du tidigare lyft fram Stephen Sizer, och till och med inkluderat honom i er ”Bibelskola”.
        Det är lättare att leva enkelt och bruka jorden om du har ett klimat som underlättar det. Har du testat att odla grönsaker i -20 grader?
        Att hävda att alla som kommer till Sverige ska ha del av människors, som bor och betalar skatt här, gemensamma besparingar är inget du kan finna belägg för i Bibeln. Finns inget avtvingande i Jesu undervisning. Johannes döparen gick till rätta med de som ville avtvinga folket mer än vad som var rätt: ”Kräv inte mer än vad som är fastställt” och ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön.” (Luk. 3)
        Det finns tydliga direktiv i Skriften om hur vi ska vara generösa mot invandraren, men det ställs även krav på de som invandrade. Det jag tycker mig se hos dig är att du gör skillnad på människor. Invandraren står högre än den som redan bor här och betalar skatt eller den som bor här och betalat skatt och nu behöver vård och stöd.
        Det du sedan skriver i ditt svar är av mer planekonomisk, marxistisk modell. Du har rätt att tycka så, men inte att alla andra som hävdar en annan syn är onda. Det är verklighetsfrånvänt.
        Sen mixar du invandrare och flyktingar hejvilt. Flyktingar, som är i genuint behov av skydd, anser jag att vi absolut är förpliktigade att hjälpa. Däremot den som varken flyr från våld eller förtryck, utan vill ”komma in i systemet”….mer tveksamt. Absolut om man vill komma för att bidra genom arbete. Eftersom jag jobbat med detta sen flyktingvågen 2015-2016 så ser jag båda delar. Tyvärr tvångsutvisas människor som absolut har legitima skäl att stanna. Sen, tyvärr har jag många exempel på människor som under de får de varit här inte vill bidra utan har utsatt andra för övergrepp av olika slag; som ex misshandel, våldtäkt osv. En sitter på Kumla för mord.
        Innebär det att jag är främlingsfientlig? Nej, inte alls. Men då jag även ser en början till havererad sjukvård (en pappa som dog i cancer pga av resursbrist i vården), en skola där lärare misshandlas, resurserna är färre, människor som får gå till Hela Människan för att få matpåsar till att kunna ge sina barn mat…ja, då blir det svårt med din prioriteringsordning: att strunta i gamla och sjuka i Sverige, för att kunna ta emot människor som vill leva gratis och ha del av förmånerna som en skattefinansierad välfärd ger.
        Hur ska du finansiera Micael och om du skulle få igenom din ideologi, vilket ansvar tar du för dem som kastas ut ur skyddsnätet och anser du att du då uppfyller kärleksbudet för samtliga människor? Infödda som invandraren?

        Gilla

   1. Micael, du använder en skuldbeläggande retorik som jag inte gillar.

    Jag tycker du skall bo på Rosengård, rinkeby eller något annat område där kriminaliteten råder så kanske du förstår lite bättre.

    Människor som sköter sig, jobbar och följer sveriges lag bör få komma, men inte hur många som helst. Man kan fylla på efter att de som redan är här har kommit in i sammhället och jobbar. De som inte vill det kan man utvisa, framför allt de som bryter lagen.

    Bb

    Gilla

    1. Det var två ad hominem på raken, men du verkar alltså svara ja. Ett rikt land som Sverige ska utvisa människor till fattiga länder i synnerhet när de bryter lagen. Vart ska Sverige utvisa de infödda medborgare som bryter mot lagen? Eller vill du ha dubbla straffskalor, där invandrare kan drabbas av förföljelse som straff men aldrig infödda?

     Gilla

 1. Micael!

  Om en infödd bryter mot lagen skall han straffas här, men om någon kommer som menar sig vara på flykt från krig, förföljelser och får del av mina/våra skattepengar genom alla bidrag de får. På dem bör det ställas krav på lagbrottsstraff, annars menar jag att de inte borde kommit hit alls.
  Vi är inget rikt land och vi kan inte försörja hur många som helst, det är ren logik. Jag kan inte försörja med mat, kläder, husrum, telefon åt mer än kanske högst två stycken, sen räcker inte pengarna längre. Men visst om all vår inkomst skall gå till invandrare och inget till mig och min fru, så kan vi nog försörja några till.
  Hur många kan du försörja?

  Sveriges ekonomi är liknande min, det finns en viss summa som kan gå till invandring, men den summan har redan överskridits. När den summan är slut, så får man låna, eller tvångsbesla medel från invånarna som har lite överskott.

  Bb

  Gilla

  1. Som sagt, fattiga utvecklingsländer tar emot 85 % av alla flyktingar. Du verkar argumentera för att de ska ta emot ännu fler för att Sverige är ”inget rikt land”?

   Här har du en lista på världens länder ordnade enligt BNP per capita: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP_(PPP)_per_capita Om Sverige inte är rikt, vad ska vi kalla de 180 länder som är fattigare än Sverige?

   Vilka länder menar du har råd med invandring?

   Gilla

   1. Du svarar ju inte på Björns frågor. Om du väljer att leva enkelt och fattigt: hur ska du försörja dem som kommer hit eller är det bara alla andras ansvar? Har ställt den här frågan till dig ett flertal gånger men du kommer endast med påståenden att andra länder är fattigare. Men ditt bidrag, förutom att berätta om dina åsikter och hur goda dem är och hur onda alla andra är som inte tycker som du, vad är det?
    Om jag skulle komma med påståenden om att jag vill förändra opinionen på ett radikalt sätt när det gäller vår samhällsuppbyggnad så skulle jag börja med att vara trovärdig själv i hur jag lever och handlar. så om jag t ex skulle kräva att alla andra skulle ge upp sina rättigheter så skulle utskriva mig ur systemet så jag inte belastar det alternativt tjäna så mycket som möjligt och ge det jag tjänar (så mycket som möjligt) till att försörja så många som möjligt som kommer hit.
    Sen skulle jag försöka ge genomtänkta hållbara svar hur det skulle gå till att omforma samhället.
    Det sistnämnda kan jag bedöma att du inte gör.

    Gilla

    1. Fast grejen är att vi som är kristna tror på vad Gud säger och säger han att det är rätt att vara barmhärtig och hjälpa den som behöver hjälp litar vi på att Gud har koll på att ekvationen går ihop. Det är ingen här som säger att vårt land ska hjälpa hela världen. Vi säger att vi ska göra det vi kan. Du kräver bevis på hur vi ska kunna göra. Ge du en hel bild av hur det inte skulle kunna gå.

     Gilla

     1. Prova de argumenten och förändra opinionen med dem. För det är ju det Micael vill, om du läst samma inlägg som jag. Så din fråga är helt irrelevant i sammanhanget. Jag har ateistiska vänner och är rätt säker på att de inte förändrar åsikt för att jag skulle säga: ”men Gud löser det”. Det innebär inte att jag har en annan uppfattning, men för att förändra en opinion med argument så behövs, troligtvis, rätt väl underbyggda argument.
      Sen vet jag inte om du faktiskt hängt med i diskussionen: Micael har aldrig gett ett svar på om han faktiskt tycker att alla, oavsett hur många, som vill ta sig till Sverige faktiskt ska kunna göra det. Så påståendet att att ingen har sagt att vi ska hjälpa hela världen är faktiskt inte klarlagt ännu.

      Gilla

      1. ”Prova de argumenten och förändra opinionen med dem.”

       Profetiskt ser ju redan det dystert ut:

       ”….. och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta”(Matt 24:12)

       Laglösheten omfattar även att sluta älska nästan som sej själv.

       Ändå är vi kallade att leva efter Guds vilja och lägga utgången i hans hand.

       Gilla

       1. Absolut! Det finns över 30.000 hemlösa i vårt land. Över 300.000 fattigpensionärer. Även om fattigpensionär inte finns som begrepp i Bibeln, så tror jag att även de räknas in som min nästa.
        Min nästa är vem som helst. Även alla de som bor i Sverige. Att inte sträcka ut sin hand till dem är oxå att missa kärleksbudet.
        En fråga Ulrika: tänker du att flykting och migrant har samma rätt att få bo i Sverige?Alla har ju självklart rätt att söka asyl, men att utgången bör per automatik vara samma för båda? Ärlig fråga.

        Gilla

        1. Just for the record: fattigpensionär är ett relativt begrepp definierat av EU relaterat till landets medianinkomst: så rika länder tenderar att ha fler fattigpensionärer än fattiga länder. I Sverige är gränsen för fattigpensionär en nettoinkomst på 11 830 kronor i månaden. Väldigt många flyktingar i utvecklingsländer lever på några kronor om dagen: https://silo.tips/download/how-poor-are-refugees

         Gilla

         1. Tror det är svårt att jämföra med global måttstock. I sådana fall räknas du till de allra rikaste och missar då målet med din egen kritik av de rika genom att själv tillhöra den skaran.

          Gilla

     2. Ulrika, du har varit inne på denna linje tidigare men nu blev du tydligare. Vad jag förstår kan man sammanfatta det du skriver med att Gud tar hela ansvaret när vi gör det vi skall.

      Eftersom Gud har oändliga resurser till förfogande och varken är beroende av antal personer eller personers materiella resurser, så innebär det att det räcker med att en enda människa gör det rätta för att Gud skall fylla alla de behov som situationen kräver. Därmed blir diskussionen – om hur det sekulära landet Sverige skall agera – helt överflödig, eftersom det räcker med att en person agerar i enlighet med Guds vilja.

      Har jag uppfattat det rätt?

      Gilla

      1. tufjb03,

       I en viss situation kan en människa som följer Guds vilja att vara barmhärtig rädda både en eller flera människors liv.

       Historiskt har det inte räckt med en människa och kommer inte räcka med en människa. Det är ett samarbete mellan enskilda, grupper och Gud.

       Det jag menar är att vi kan lita på att Gud är med när man följer Honom.

       Folkets vandring genom öknen som exempel: De fick dagligen föda direkt från himmelen och när de började klaga lät Gud det ”regna” fågelkött till dem.

       I Josuaboken kan man läsa om två olika hedningar som räddade människor på flykt från fienden och som genom sin hjälp själva blev räddade.

       Sedan har vi ju ”be och ni ska få.”

       Bibeln handlar om givande. Från Gud till människor som vill lära känna hans kärlek och älska vidare. Det är lagen. När man inte räcker till går man till lagens uppfyllare, Jesus Kristus och ber Honom fylla på. Då får man det man själv kan ge.

       Gilla

 2. Min högstadietid var under en mycket stökig period på skolan, men ingen brände ner den, inte heller skedde någon knivskärning m.m. Nu sker det skolbränder, knivskärningar, våldtäkter, till och med skjutningar, sprängningar och mord i en omfattning som aldrig förr. Så påstås det i alla fall, men anledningen tycks en aning oklar.

  Personligen undrar jag vad som hänt med svenskarnas mentalitet på senare år, eftersom denna förändring skett? Nu finns det visserligen röster som hävdar att det inte är svenskar som ändrat sitt beteende utan flyktingar som orsakat denna förändring.

  Det stämmer i så fall dåligt med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 29 säger att:
  ”1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller
  hennes personlighet ensamt är möjlig.
  Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.”

  Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 1, ”Rättssäkerhetsgarantier vid utvisning av utlänningar” säger att:
  ”2. En utlänning kan utvisas innan han utövar sina rättigheter enligt punkt 1 a, b och c i denna artikel, när utvisningen är nödvändig i den allmänna ordningens intresse eller motiveras av hänsyn till den nationella säkerheten.”

  Också Koranen tycks vara inne på samma tankegångar i femte suran (5:32):
  ”… om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sädesfördärv, skall det anses som han hade dödat hela människosläktet.
  Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.”

  Det tycks som att de mänskliga rättigheterna förutsätter att varje enskild människa tar sitt personliga ansvar för det allmänna bästa, vilket även Jer 29:7 är inne på:
  ”Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er”.

  Om det stämmer att Sverige drabbats av våld och otrygghet som aldrig förr och att det – som vissa påstår – beror på den stora tillströmningen av flyktingar, så undrar jag hur du Micael besvarar dessa WWJD-frågor:

  1 Hur många våldtäkter anser Jesus det vara värt att ta sig an flyktingar?
  2 Hur många oskyldiga människoliv anser Jesus det vara värt?
  3 Hur många nedbrunna skolor anser Jesus det vara värt?
  osv.

  Dessa frågor är kanske helt uppe i det blå utan verklighetsförankring, men i så fall antar jag att du, Micael, kan sakligt redogöra för hur det egentligen ligger till.

  Gilla

  1. Hejsan! Det du pratar om här är flyktingar, dvs individer vi vet flyr från förföljelse eller krig. Och tyvärr som du säger är vissa av dem kriminella. Precis som att vissa av de finska flyktingar som flydde under andra världskriget var kriminella.

   Du undrar hur många våldtäkter, liv och nedbrunna skolor det är ”värt” att ta sig an flyktingar. Du tycks alltså mena att det kanske vore bättre att utvisa vissa eller de flesta av flyktingarna tillbaka till den förföljelse de flytt ifrån (för återigen, en flykting är per definition någon som flyr förföljelse), detta för att vissa av dem begår brott.

   Enligt samma logik borde du vilja utvisa eller mörda infödda medborgare som begår brott.

   Om så inte är fallet skulle jag kunna fråga dig ”Hur många våldtäkter, liv och nedbrunna skolor anser du och Jesus det vara värt att inte mörda brottslingar?”

   Brott är ett problem, men utvisningar är ingen lösning. Den vi utvisar kanske begår dubbelt så många våldtäkter eller mord utomlands, eller hur? Folk blir inte fria från kriminalitet bara för att de hamnar i ett utvecklingsland där de förföljs. Snarare tvärtom.

   Vad Jesus tycker är rätt så tydligt. Han föreslår aldrig utvisningar som någon slags brottsbekämpning, eftersom det inte löser brott. Han pratar inte om utvisningar överhuvudtaget. Han talar om att välkomna invandrare (Matt 25:35) och behandla andra som vi själv vill bli behandlade. Vill du utvisas till förföljelse? Om inte, bör du inte vilja utvisa andra till förföljelse. Så tycker Jesus. Sen ska vi givetvis genom evangelisation och brottsförebyggande arbete se till att så få våldtäkter och mord sker som möjligt. Men att flytta människor till krisdrabbade länder är vare sig ett bibliskt eller rationellt sätt att göra det på.

   Gilla

   1. Berätta om brottsförebyggande arbete. Vad syftar du på när du vill att välfärdssektorn ska avvecklas och därmed bort med en skattefinansierad polis?
    (Finns rätt mycket frågetecken kring ditt svar, men börjar med denna fråga. Men sen kan du väl svara på varför andra ska behöva betala för dina idéer när du själv vill bidra så lite som möjligt till det gemensamma)

    Gilla

    1. Nu pratar du som om jag har sagt att staten ska avskaffas. Det jag har sagt är att välfärdsstaten med nödvändighet kommer krympa de kommande hundra åren, pga att det inte finns nog med naturresurser att ha den så här rik. Det innebär inte att allt den gör kommer avskaffas, men det kommer behöva förenklas, bli billigare. Därtill är det knappast något annat än förtal när du säger att jag ”vill bidra så lite som möjligt till det gemensamma”. När har jag överhuvudtaget sagt något sånt? Jag har egen firma, jag betalar skatt som alla andra. Men vad har dessa ad hominem med sakfrågan att göra?

     Gilla

     1. Då ber jag om ursäkt, Micael. Det är ju nånstans ett moment 22 att vilja ha en välfärdsstat och samtidigt inte ha tillväxt. Då vi blir fler invånare och därmed sväller välfärdsstaten vilket innebär mer intäkter som måste in.
      Jag tror inte heller på evig tillväxt utan snarare på förändrad syn på tillväxt. Att tillväxt per automatik inte ska vara självklart med mer och större, utan med utveckling och innovation. Öka självförsörjandegraden i vårt land. Importera mindre av mat och odla mer på hemmaplan.
      Vilka delar av välfärdsstaten vill du dra in på? Vården? Skolan? Om människor kommer till Sverige och de får noll att leva av från staten(för bidrag är också välfärd), hur ska de då klara sig?
      Uppskattar att du svarar på frågorna nu. Jag skulle gissa att de flesta som skriver och är kritiska här är det inte för att vara elaka eller för att de vill ”komma åt dig”, utan helt enkelt för att de inte förstår hur du tänker, logik, konsekvenstänk.

      Gilla

 3. Micael, vad jag förstår anser du därmed att protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 1, ”Rättssäkerhetsgarantier vid utvisning av utlänningar” – som bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – är obiblisk. Om det stämmer innebär det att du anser att de av FN antagna artiklarna inte är tillämpbara i alla lägen.

  Är det rätt uppfattat av mig?

  Gilla

 4. Hej Mikael.

  Har du tagit del av den intrssanta utredning som Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors tagit fram och även lämnat till den Svenska regeringen?
  Kyöstis beräkningar av den kommande demografiska utvecklingen i de nordiska länderna är intressanta och bör öppet kunna diskuteras.
  De som borde belysa frågan är de etablerade medierna, jag har dock ännu inte sett några reaktioner från detta håll vilket väl ändå kan synas märkligt med tanke på de utmanande konsekvenser nuvarande invandrings politik medför enligt utredningen?

  Vad anser du? Har Kyösti helt fel i sina beräkningar? Har du kanske data som pekar i en annan riktning i linje med dina egna visioner gällande invandringen i landet?

  https://www.researchgate.net/publication/323890725_Population_projections_for_Sweden_Norway_Denmark_and_Finland_2015-2065

  Gilla

 5. Micael,

  Om jag förstår dig rätt så hävdar du att:

  1) Alla fattiga och/eller förföljda ska ha rätt att komma in i Sverige
  2) Samma lagar skall gälla för dessa och infödda svenskar.

  Allt annat är obibliskt.

  Du vill med detta pressa ner Sveriges BNP till Costa Ricas nivå, som ligger på cirka 12 000 usd per capita, jämfört med 54 600 usd för Sverige.

  Om vi räknar med en kostnad på 9 000 kronor/månad och person och år så återstår bara 3 000 dollar i offentlig budget. Det är i runda slängar 350 miljarder kronor.

  Idag är statens budget cirka 1000 miljarder kronor, kommunernas 695 miljarder och landstingens 375 miljarder, eller totalt 2070 miljarder. Det betyder att 1720 miljarder måste bort.

  Det betyder att vi kommer att tvingas skrota stora delar av den offentligfinansierade välfärden, såsom specialistsjukvård, vägunderhåll, försvar, socialt skyddsnät, polis, brandkår, offentligt finansierad kollektivtrafik, assistansersättning för multihandikappade, ben-proteser, ryggoperationer osv osv osv. Du måste slakta rejält för att komma ner till 350 miljarder. Du måste också räkna med en arbetslöshet på kanske 30-40 procent, och det kommer inte finnas något skyddsnät för dessa människor. Och allra mest sårbara kommer de människor vara som du nu ömmar så starkt för, nämligen flyktinginvandrarna. Dessa kommer att lämnas som tiggare på gatorna.

  Vi kan med andra ord lugnt räkna med att din politik kommer att leda till ett fruktansvärt lidande när vi inte har råd att ta hand om våra sopor, värma våra bostäder, rena vårt dricksvatten osv. Människor kommer bokstavligen svälta ihjäl och dö av sjukdomar som vi idag kan bota. Människor kommer bokstavligen svälta ihjäl.

  Du kanske tycker att jag överdriver, men tänk igen. Precis såhär har det gått när socialistisk politik har omsatts i praktiken. Du kallar din politik kristen, men är vad jag kan se i allt väsentligt likadan som socialistisk politik.

  Vad är din kommentar till detta? Är du likgiltig inför dessa offer? Inkluderade inte Jesus dessa i sin gyllene regel?

  Gilla

  1. Hej Martin!

   Jag är rädd för att du inte helt och hållet har förstått mig. Jag menar inte att invandring kan pressa ned Sveriges ekonomi till en fjärdedel, det finns ingen forskning överhuvudtaget som pekar på att asylinvandring är en sådan kostnad utan givet att de flesta av dem får barn är det tvärtom något som likt all annan befolkningstillväxt på sikt leder till ekonomisk tillväxt, åtminstone i vårt nuvarande ekonomiska system: https://helapingsten.com/2018/06/05/joakim-ruist-och-hans-rapport-om-invandringens-kostnader-sager-inte-vad-du-tror-att-den-sager/

   Att jag påpekar att Sveirges ekonomi kommer krympa pga global resursbrist är för att peka på att det är lönlöst att försöka bevara det nuvarande välfärdssystemets storlek. Att säga att vi ska utvisa människor till krig och förföljelse för att bevara svensk välfärd är därmed en falsk tankegång av två anledningar: ekonomin räddas inte av att utvisa människor till döden, och något annat kommer ändå krympa ekonomin, nämligen de alltmer minskade resurserna i världen till följd av klimatförändringar och global befolkningstillväxt.

   Anledningen till att jag pekar på Costa Rica som i videon ovan är för att visa att en mindre ekonomi inte nödvändigtvis är något dåligt. CR har inte en arbetslöshet på 40%, smutsigt dricksvatten och mängder med tiggare på gatorna. Andra länder vars BNP per capita motsvarar världsgenomsnittet är Serbien, Kina och Brasilien. Det är inte länder utan problem, men det går att leva där för de flesta. Sverige var på en sådan nivå för mindre än hundra år sedan.

   Du utmålar det som att Sverige måste vara så rikt som det är nu för att kunna fungera, vilket uppenbarligen är falskt eftersom 95% av världens länder är fattigare än Sverige – och ändå fungerar de. Du hävdar att enbart socialistisk politik kan ta oss dit, men det stämmer inte: vi kommer bli fattigare oavsett om röda eller blåa bestämmer helt enkelt för att det inte kommer finnas resurser. Det här handlar alltså mindre om vad jag eller någon annan vill, och vad som oundvikligen kommer att ske. Världen konsumerar nu 70% mer resurser än vad jorden genererar på ett år – vi lever på tidigare års reserver. Det kommer snart ta slut, så väldigt många länder kommer förändras – i synnerhet de väldigt rika som Sverige.

   Vidare verkar du inte inse att när svenskar har en livsstil som förutsätter fyra jordklot om alla skulle dela den innebär det att vi tvingar andra att vara fattiga så att vi kan ta resurser som skulle kunna gå till dem. Vår rikedom förutsätter andras fattigdom. Tiggande, arbetslöshet och svält är alltså resultatet av hur det är nu – det sker bara utomlands. Om vi istället ställde om till en ekonomi som förutsatte ett jordklot skulle vi via Serbiens eller Costa Ricas exempel kunna se till att få är fattiga här, samtidigt som vi vet att vi inte orsakar massa fattigdom utomlands.

   Det kräver förstås en enorm förändringsprocess, inte minst i vår privata livsstil. Men även om många inte vill göra det, kommer många av oss göra det av ren nödvändighet. Resurserna som gjorde medelsvenssons livsstil möjlig är snart slut, oljan inte minst. Då kommer vi leva annorlunda. Och mitt budskap är att det inte behöver vara en katastrof, tvärtom är det för oss kristna en möjlighet att leva mer enkelt i Jesu efterföljd.

   Allt gott!

   Gilla

   1. ”Du utmålar det som att Sverige måste vara så rikt som det är nu för att kunna fungera”

    Nej, det har jag inte skrivit. ”Fungera” är ett både subjektivt och relativt begrepp, och visst gick det att leva i Sverige för hundra år sen, något annat har jag inte skrivit. Du och jag är ju levande exempel på det. Men livet i Sverige var kärvare då än det är nu, medellivslängden var bara knappt 60 år och de barn som föddes mellan 1920-1929 hade bara 89 procents chans att uppnå fem års ålder, nu är den siffran 99,7 procent (bäst i världen).

    Anledningen till att jag tog upp Costa Rica som exempel är att jag har uppfattat att du anser att en svensk bnp i nivå med Costa Ricas är att eftersträva. Det är sant att Costa Ricas arbetslöshet inte är 40 procent, men väl 11,85 procent (2019). Men Sveriges ekonomi är dåligt anpassad för lånelöneyrken som finns i Costa Rica, därför vet vi inte hur en sådan omställning skulle ske.

    Jag vidhåller att du har en socialistisk syn på fattigdomsbekämpning, den ska alltid ske genom transfereringar från de rika länderna till de fattiga. Men Sverige lyftes inte upp från fattigdom på det sättet utan genom tekniska framsteg, satsning på utbildning, hårt slit och en god samhällsmoral, och säkert många fler anledningar. Men det skedde inte genom massivt ekonomiskt stöd från rika länder (det fanns inga sådana vid den tiden). I modern tid har vi sett hur Kina har lyft sig från fattigdom till en boomande ekonomi, och inte heller detta berodde på bistånd.

    De lösningar du förespråkar (exempelvis högt utlandsbistånd) förvärrar snarare än förbättrar problemen enligt min uppfattning. För i slutändan, vem kan konkurrera mot något som är gratis? Biståndet sätter den ekonomiska dynamiken, det som Adam Smitt kallade den osynliga handen, ur spel. ”Smith framhöll att det är bagarens egennytta vi har att tacka för att vi har bröd på bordet, inte hans människokärlek. Självintresse, konkurrens, utbud och efterfrågan i samverkan hjälper till att reglera marknaden.” (Wikipedia)

    Det finns röster inifrån Afrika som är skarpt kritiska till det utländska biståndet, exempelvis den kenyanske nationalekonomen James Shikwati. Han pekar på att 40 års bistånd till Afrika inte har löst kontinentens problem med hunger och fattigdom, utan snarare förvärrat dem.

    https://www.aei.org/carpe-diem/kenyan-economics-expert-development-aid-is-one-reason-for-africas-problems-so-for-gods-sake-please-just-stop/

    Det är samma mekanismer som med invandringspolitiken, som också är en form av bistånd. Skyhöga bistånd (i förhållande till bnp per capita i exvis Somalia) passiviserar invandrarna från dessa länder. Invandrare från Somalia har följaktligen bara en sysselsättningsgrad på 21 procent, jämfört med 76 för befolkningen i stort (2010).

    https://www.regeringen.se/contentassets/55f58b2bc8fd4f66842e37f54c38fc51/somalier-pa-arbetsmarknaden—har-sverige-nagot-att-lara

    Jag upplever att många kristna i Sverige är väldigt ”vänster”. Istället för att uppmuntra eget ansvar, utbildning, hårt arbete osv så stavas lösningen ”bidrag” i olika former. Jag anser att detta är ett avsteg från den kristna tro som byggde upp västerlandet.

    Gilla

    1. Som sagt är medellivslängden högre i Costa Rica än i USA. Bara för att en ekonomi är mindre än den vi har i Sverige just nu, innebär inte det att alla lever i misär.

     Jag är inte socialist, vad får du det ifrån? Socialister har ju historiskt vilja bygga upp en stor välfärdsstat, vilket Sverige är ett exempel på. Sovietunionen hade inget miljötänk. Jag är en lärjunge till Jesus som vill sätta hans moral i praktiken, däribland hans undervisning om att vi inte ska vara rika: https://helapingsten.com/rik/ Det var en undervisning han predikade och kristna praktiserade tusentals år innan socialism eller liberalism existerade.

     Jag ser som Jesu lärjunge inget skäl att ignorera planetära gränser, klimatförändringar och andra miljöproblem. Att resurserna är begränsade är inget att debattera – det är ett faktum. Här är en glimt av forskningen på området: https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html Visst har vi genom tekniskt utveckling kunnat använda resurser mer effektivt, men även det har gränser. Evig tillväxt är en omöjlighet. Vi poddar om det här: https://helapingsten.com/2019/09/24/evig-tillvaxt-en-modern-heresi/

     Adam Smith tog inte särskilt stor hänsyn till miljöbegränsningar, men det innebär inte att de inte existerade. Snubben levde på 1700-talet för allt i världen!

     Bistånd har jag undersökt rätt så mycket, det var fokuset för min kandidat i utvecklingsstudier. Det stämmer verkligen inte att det inte ger någon effekt eller att effekten skulle vara negativ. VIss typ av bistånd har varit skadlig, men majoriteten är god. Anledningen till att det gett relativt liten effekt i Afrika är att mer pengar lämnar Afrika och går till rika länder än tvärtom: http://www.mynewsdesk.com/se/actionaid/pressreleases/stoppa-kapitalflykten-fraan-fattiga-laender-688806

     Sen begriper jag inte varför du sätter bidrag och gåvor i opposition till att arbeta. Bibeln förespråkar ju både och! Jesus uppmanar oss att ge frikostigt, Paulus organiserar en insamling till Jerusalem, samtidigt som de också uppmanar oss att arbeta. Varför ser du det som ett antingen-eller? Och går inte det emot hela ditt försvar av välfärdsstaten ovan, den bygger ju till väldigt stor del på bidrag? Varför säger du å ena sidan att välfärdsstaten behövs i sitt nuvarande skick för att hindra att människor tigger, och å andra sidan att jag är den som är ”vänster” och vill ha en bidragsgivande välfärdsstat? Argumenterar du inte snarare mot dig själv? Jag är ju den som säger att Sverige inte bara bör utan ofrånkomligen kommer att krympa välfärdsstaten. Kyrkorna och det övriga civilsamhället behöver verkligen vara redo för den omförvandlingen.

     Här kan du för övrigt läsa mer om hur vi överexploaterar naturresurser och varför det gör den västerländska livsstilen mer och mer ohållbar ju längre tid som går: https://www.overshootday.org/about/

     Gilla

     1. ”Jag är inte socialist, vad får du det ifrån? Socialister har ju historiskt vilja bygga upp en stor välfärdsstat, vilket Sverige är ett exempel på.”

      Men dina lösningar beträffande invandring och bistånd går ju genom den offentliga budgeten. Högt skatteuttag=socialism, lågt dito=marknadsekonomi. Fri invandring=enormt skatteuttag som förmodligen skulle döda ekonomin. Ja, Jesus bud inbegriper att älska vår nästa, men jag kan inte se att Jesus med detta menar via politiska medel. Jesus exempel är väldigt vardagsnära, de pekar inte på långgående politiska reformer.

      Jag håller med dig att givande tillhör den kristna vägen, men för att vår ande ska kunna utvecklas åt rätt håll så måste detta vara frivilligt! Annars gör det bara anden hård, och jag tycker det precis är vad vi ser hos bl a invandringskritiker. Givandet är alltså inte bara till för mottagaren. Jag tror att de rika är rika för att lära sig barmhärtighet och givmildhet och att de fattiga är fattiga för att lära sig ödmjukhet. Och då måste givandet vara frivilligt.

      ”Varför säger du å ena sidan att välfärdsstaten behövs i sitt nuvarande skick för att hindra att människor tigger, och å andra sidan att jag är den som är ”vänster” och vill ha en bidragsgivande välfärdsstat?”

      Du har en poäng, men jag är rädd för den situation som lurar runt hörnet där invandringen växer okontrollerat. Då måste vi kapa i välfärden bara för att förhindra social misär, och vi kommer då befinna oss i en dödsspiral mot mer och mer kaos. Min poäng är att det är i stort sett omöjligt att omsätta Jesus gyllene regel till politik. Hur man än gör så blir någon drabbad, och då bryter man därmed mot gyllene regeln, enligt det sättet att se på det. Därför tycker jag att kyrkan ska vara opolitisk och fokusera på sitt uppdrag, vilket är att leda människor till frälsning och förbereda dem för Guds rike.

      Men jag ska läsa ditt inlägg några gånger till, du har väckt några tankespår som jag inte har haft tidigare.

      Gilla

      1. Kul att tankespår blir väckta! Jag hoppas du förstår att du inte både kan anklaga mig för att vilja kraftigt öka storleken på välfärdsstaten (och därmed vara ”socialist”) samtidigt som jag vill krympa välfärdsstaten (och därmed vara… liberal?). I Jesus var också flykting sätter vi inte ned foten vad gäller om ökad invandring finansieras med ökade skatteintäkter eller med nedmontering av välfärden. Jag personligen tror som sagt att det senare är det som ofrånkomligen kommer hända även utan invandring. Huvudsaken är att vi slutar med den idiotiska praktiken att utvisa människor till krog och förföljelse. Givet att det är fel enligt Bibelns moral att förfölja folk och skjuta, spränga och halshugga ihjäl dem, vilket jag tror du är överens med mig om, så ska vi inte utsätta folk för det! Jag ser inte vad som är så svårt att reda ut implikationen av gyllene regeln i det här fallet. Visst, några av dem vi räddar livet på begår brott och det är supertragiskt. Men att utvisa dem till förföljelse gör dem inte mindre kriminella, och där kanske de begår ännu fler brott.

       Det jag vill se är en värld där vi inte utvisar folk till döden och där invandrare behandlas som infödda. Det är en god värld, medan en värld där motsatsen sker är betydligt ondare. Bibeln är glasklar i den här frågan. Nu är det upp till oss att leva som om Bibeln är vår auktoritet.

       Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s