Tre bibliska metoder för att hantera konflikter

I Matteus 5:9 kallar Jesus oss att vara fredsstiftare och lösa konflikter när vi går ut för att förkunna evangelium om hans kärlek. Men fred är alltid beroende av minst två parter, så ibland kommer vi erfara konflikter även när vår intention är fred och frid.

Därför skriver Paulus ”Så långt det är möjligt och i den mån det beror på er, håll fred med alla” (Rom 12:8). Vi försöker göra vårt bästa och ber att den andre gör sin del.

Hur går detta till i praktiken? Gud verkar vara mycket angelägen att ge oss ett svar när vi ställer den frågan, och i Bibeln finner vi flera redskap att använda vid konflikthantering och fredsarbete.

1  Att bryta fiendskapens onda cirkel.

Det första redskapet ger Paulus oss precis efter han sagt att vi ska leva i fred med alla. Han fortsätter:

”Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet:Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Menom din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda ”  (Rom.12:19-21)

Vi känner igen detta från Jesus Bergspredikan, där vår Frälsare uppmanar oss att vända andra kinden till och älska våra fiender (Matt.5:40-48) Innebörden är att vi kallas att bryta den negativa spiralen av hämnd och vedergällning genom att reagera helt motsatt till det vi utsätts för: med kärlek  istället för hat, hjälp och inte strid, att göra gott och inte göra ont. Bibeln avvisar tanken på att bekämpa eld med eld; vatten är långt mera effektivt.

Detta är lätt att säga, men svårt att praktisera. Våra instinkter och känslor vill gärna få oss att ”slå tillbaka”, ropa att ”det var de som började” för att rättfärdiga vår orättfärdighet. Bibeln visar oss på ett sätt att gensvara: icke-våld.

2 Att identifiera och lösa oförenliga mål

Paulus ger oss även ett annat redskap för att lösa konflikter, där vi förlitar oss på våra ord:

”För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor.10:3-5)

Alla fysiska konflikter har intellektuella eller ideologiska rötter, med till synes oförenliga mål (även om de ibland egentligen går att förena). Därför har alla krigskonflikter lösts med fredsförhandlingar.

När politiker hävdar ”det är omöjligt att tala med dem” för att rättfärdiga dödandet av motparten, har de dålig koll på världshistorien. Såvida du inte har för avsikt att begå folkmord, är samtal det enda sättet att lösa en konflikt.

När kyrkan övergav pacifismen som hade dominerat under de första seklerna, övergav den också förkunnandet av evangelium. Kyrkofadern Augustinus hävdade att det var gott att använda tortyr och förföljelse för att göra hedningar till kristna. Religionsfrihet och yttrandefrihet bygger på icke-våld.

Karismatiska grupper som anabaptisterna hävdade på 1500-talet att kyrkan behövde återvända till dessa värderingar. Ironiskt nog blev de förföljda på grunda av dessa idéer. Men några hundra år senare ser vi demokratier växa fram, som i hög grad bygger på att lösa åsiktsskillnader via debatter och diskussioner istället för genom bestraffningar och våld.

Paulus påpekar att Gud gett oss makt bryta ner fästen och tankebyggnader på ett långt mer effektivt sätt än om vi inte känt Kristus. Och eftersom han är så övertygad att kraften från Gud är så effektiv, säger han att vi inte behöver denna världens vapen – svärd, gevär och annat sådant. Vi går istället direkt på problemet. Detta innebär att identifiera vad som inte går att förenas, diskutera vad som kan göras åt det och tala emot ogudaktiga idéer med vishet och kärlek.

3 Att inbjuda den Helige Ande

Jag älskar hur Lukas berättar om en av Jesus första offentliga demonutdrivningar:

I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: ”Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom” (Lukas 4:33-35)

Såg du? Utan att skada honom.Jesus handskas med denna fientliga situation utan att använda våld. Vi blir ofta missmodiga av konflikter, eftersom vi bara tänker hur vi ska kunna lösa med med hjälp av vår egen förmåga och andra naturliga hjälpmedel. Varför inte använda det övernaturliga? Hur kan den Helige Ande hjälpa oss att verka för fred?

Det här kallar jag för karismaktivism, och det finns en uppsjö sätt som detta tar sig uttryck både i Skriften och i kyrkohistorien. Paulus omvändes från att ha varit en våldsam förföljare till att bli en fredlig  missionär genom ett övernaturligt ingripande av Gud. Missionären Helen Roseveare blev mirakulöst beskyddad från ett rebellangrepp under inbördeskriget i Kongo på 1960-talet.

Även när vi får vara med situationer som inte är lika extrema bör vi be den Helige Ande att hjälpa oss när det finns konflikter i vår närhet. Be att Anden uppenbarar sanning och insikt, genom att tala sanning och vishet.

Dessa tre metoder är inte de enda som Bibeln talar om, men de är en bra början! Låt oss nu följa Jesus genom att vara fredsstiftare i vår förhållanden, våra samhällen och i världen!


Ursprungligen skrivet på engelska. Översättning: Karin Ranieli. Omslagsfoto av Zdeněk Macháček via Unsplash

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s