12 diagram som förklarar varför kristna röstar på Trump

Varför röstar så många av USA:s kristna på Trump? Den frågan fick jag i uppdrag att besvara på Pethrusakademin i lördags, och jag satte genast igång med att ta del av några av de mycket intressanta undersökningar som har gjorts på amerikanska kristnas väljarsympatier. Du kan lyssna på föreläsningen i podden Jesusfolket:

Hur ska man tänka kring mirakler i andra religioner? (Med ”Två osaliga andar”) Jesusfolket

För ett tag sen blev jag (Micael) inbjuden att prata om mirakler i podden Två osaliga andar, en sökarpodd vars publik framför allt finns utanför kyrkan. Det var fantastiskt att få dela vad Jesus kan göra för människor! Jag berättade om helanden, språkmirakler och hur jag för tio år sedan intervjuade en sydafrikansk pastor som kom tillbaka till livet efter att ha blivit dödförklarad på sjukhus. Frågan kom även upp hur jag ser på övernaturliga fenomen inom new age och andra religioner, och jag sa att jag som kristen inte har någon anledning att förneka att övernaturliga saker kan ske i ickekristna sammanhang – Bibeln själv hävdar detta vid flera tillfällen. Däremot tror jag inte att det är orsakat av Gud utan av det Nya Testamentet kallar för "orena andar". Det finns många krafter och andligheter där ute, men det bästa och säkraste är att vi söker oss till Guds helige Ande – den enda Ande som aldrig kommer försöka manipulera eller förråda oss. Jag var lite orolig att mitt svar inte skulle tas emot väl i podden men tvärtom hade Sara och Jens stor respekt för mitt kristna perspektiv och ställde fler frågor om bön, Jesus och hur jag blev kristen. Det blev ett väldigt bra samtal som vi också fått tillåtelse att dela här i Jesusfolket! Haka på konferensen Pingst23 om Andens gåvor i slutet av maj: http://pingst23.se/  Avsnitten i sin ursprungsform: https://podcasts.nu/avsnitt/tva-osaliga-andar/20-intervju-med-micael-grenholm-om-dokumenterade-mirakler-del-1-2-v7ksWfU3SQ och https://podcasts.nu/avsnitt/tva-osaliga-andar/21-intervju-med-micael-grenholm-om-dokumenterade-mirakler-del-2-2-lhNmkRveY  Min intervju med Francis Shongwe som kom tillbaka från döden: https://www.youtube.com/watch?v=vLJnHGVVuw0  Dokumenterade mirakler: https://dokumenterademirakler.se/  Har du frågor, kommentarer eller tips på vad vi ska podda om? Maila oss på jesusfolket@gmail.com Boka en föreläsning: https://helapingsten.com/boka/ Gilla Jesusfolket på Facebook! facebook.com/jesusfolket Följ oss på YouTube! youtube.com/helapingsten Och följ bloggen Hela Pingsten! helapingsten.com
 1. Hur ska man tänka kring mirakler i andra religioner? (Med ”Två osaliga andar”)
 2. Kommer AI ta över kyrkan? (Med IT-pastorn Lars Gunther)
 3. Tolv dokumenterade mirakler i vår tid
 4. Andens utgjutande på Asbury University – med professor Craig Keener
 5. Språkmiraklet som gjorde att hundratals tog emot Jesus

I presentationen använde jag mig av en hel del fascinerande diagram som jag tänkte dela med mig av här för att belysa frågan.

En sak vi direkt måste ha klart för oss är att det inte är så som ofta felaktigt rapporteras att 81 % av USA:s kristna stödjer Trump, eller ens att 81 % av evangelikala kristna gör det.

Nej, den sifferuppgiften gällde hur många av röstande vita evangelikala som valde Trump 2016. Mönstret var det omvända vad gällde svarta evangelikala.

Vi ser samma klyfta mellan vita och svarta evangelikala idag:

Förklaringen till varför kristna röstar på Trump kan alltså härledas till hur vita och svarta evangelikala tänker olika. Något de inte tänker olika om är bibelsyn. Jag blir tokig varje gång jag ser analytiker försöka härleda vita evangelikalas stöd för Trump till deras ”bokstavliga” tolkning av Bibeln.

Svarta evangelikala har minst lika stark bibeltro, men når en väldigt annorlunda slutsats gällande stöd av Trump.

Låt oss titta närmare på vad det kan bero på!

Vita evangelikala värderar ekonomi, abort och religionsfrihet

Till vänster har vi en färsk undersökning om vilka frågor som amerikanska väljare i allmänhet prioriterar, och till höger en ännu färskare undersökning som fokuserar på evangelikala kristna (där vita är i majoritet). Ekonomin och sjukvård står högst upp för alla, men medan abort är lika lite prioriterad för allmänheten som klimatet så är det en av de viktigaste frågorna för evangelikala, liksom religionsfrihet. Orättvisor mellan vita och svarta har lägre intresse, och migrationsfrågor intresserar evangelikala knappt alls (för att inte tala om klimat som inte ens fanns med).

Även fast Trump har varit pro-choice under största delen av sitt liv har han profilerat sig som pro-life som president, deltagit i March for Life som första president och avfinansierat abortkliniker. Demokraternas pro-choicelinje avskräcker många evangelikala. Vissa demokrater har försökt argumentera för att aborttalen går ner mer med demokratisk politik på grund av ökade sociala skyddsnät för ensamstående mammor med mera, ett påstående som är svårt att bevisa. Samtidigt finns det andra demokratiska politiker som stöder abort i vissa fall ända fram till strax innan födseln. Så länge de får hållas kommer partiet ha väldigt svårt att locka över vita evangelikala till sin sida.

Vita evangelikala prioriterar inte att hjälpa nödlidande som redan är födda

Denna undersökning gjordes efter valet 2016 och visar att för svarta evangelikala är hjälp till nödlidande en av de viktigaste valfrågorna – men en av de minst viktiga för vita evangelikala. Vita evangelikala intresserade sig stort för invandringsfrågan (i bemärkelsen att inte ta emot flyktingar, mer om det nedan) och nationell säkerhet, något svarta evangelikala inte fann lika viktigt. Svarta evangelikala hade inte heller något engagemang i abortfrågan, även fast de flesta av dem är pro-life.

Ytterligare en undersökning från i år visar att vita evangelikala röstar till förmån för människor som är lika dem själva i större utsträckning än resten av befolkningen, medan de röstar till förmån för de mest utsatta i mindre utsträckning. Det kan förklara varför inte vita evangelikala är mer upprörda för att Trump har dragit ned på bidragen till de fattigaste och varför vita evangelikala är den väljargrupp som i högst grad anser att invandrade barn från Latinamerika ska separeras från sina föräldrar.

Få vita evangelikala bryr sig om klimatet

Allt färre förnekar klimatförändringarnas existens, men en grupp som är mer seglivad i sin skepticism är vita evangelikala. Enbart 28 procent av dem håller med om att jordens klimat blir varmare på grund av mänsklig aktivitet. Det beror knappast på deras bibelläsning då svarta evangelikala och spansktalande katoliker är eniga med forskningen och motsätter sig försök att skaffa fler fossila bränslen mer än den amerikanska befolkningen i genomsnitt. Vita evangelikalas förnekande av klimatvetenskapen hänger förmodligen samman med gruppens höga lojalitet till det republikanska partiet, där många politiker genom åren fört en sådan linje.

Vi ser också hur de flesta vita evangelikala helt enkelt inte bryr sig om klimatförändringar. Det förklarar varför åtgärder för att rädda de miljontals människor som kommer dö av klimatförändringar sällan nämns som en kristen värdering och varför man inte haft särskilt stora problem med att Trump förbjuder myndigheter att informera om klimatförändringar eller att han kraftfullt stödjer fossil energi.

Trumps karaktär spelar ingen roll…

Vi såg ovan hur presidentens personliga karaktär var en av de viktigaste kriterierna för svarta evangelikala, men relativt betydelselöst för vita evangelikala. Detta är något nytt. Historiskt har alla evangelikala, vita som svarta, varit överens om att en politikers privatmoral är mycket viktig för att denne ska kunna göra ett gott politiskt arbete. Men 2016 sjönk vikten av detta massivt för vita evangelikala. Gissa varför…

Som jag tidigare har påpekat kan man dessutom se i denna studie att om man först nämner Trump och sedan ställer frågan om hur viktigt privatmoral är för politiker så svarar bara sex procent av vita evangelikala att det är viktigt, medan 27 procent säger att det är så om Bill Clintons namn nämns. Dubbla måttstockar, alltså.

…men många anser Trumps karaktär är ett föredöme

Det här är ganska chockerande siffror. Medan en hel del Trumpförespråkare menar att de stödjer Trump trots hans moraliska brister finns det miljontals vita evangelikala som menar att han tvärtom är ett moraliskt föredöme. 51 procent säger detta i en studie från Pew Research. Ännu fler, 57 procent, säger att han är ärlig – något även den svenske Trumpförespråkaren Martin Rudenlöv har påstått genom att beskriva Trump som ”en man av sina ord”.

Svarta evangelika menar däremot inte att Trump är ett moraliskt föredöme, bland annat för att han är självcentrerad och fördomsfull. Intressant nog håller lika många vita evangelikala – 77 procent – med om att Trump är självcentrerad, men för de flesta är detta inte ett problem.

Vita evangelikala vill inte hjälpa flyktingar…

På tal om egoism: USA är ju världens rikaste land men har under Trumpadministrationen tagit emot rekortlåga nivåer flyktingar. 43 procent av amerikanarna anser att USA inte har något ansvar alls att ta emot flyktingar, och den största gruppen som har denna åsikt är – du gissade rätt – vita evangelikala. Två tredjedelar av dem anser att världens rikaste land inte har ett ansvar att ta emot flyktingar överhuvudtaget.

Hur det kan ha blivit så här när det finns över hundra bibelverser som betonar vikten av att välkomna invandrare och flyktingar och när USA som land är byggt på flyktinginvandring är ett mysterium för en annan dag. Vi vet dock att det inte är den evangelikala bibelsynen som är boven – svarta kristna är den grupp som i allra högsta grad stödjer att USA tar emot flyktingar. Vad som än har orsakat denna kalla inställning till asylmottagning är det inte konstigt att vita evangelikala sluter upp bakom Trumps motstånd mot att hjälpa flyktingar – något som kommer intensifieras om han blir omvald – och att de inte betraktar hjälp till flyktingar som en kristen värdering.

…och vill bevara en vit majoritet i USA

En av de främsta anledningarna till att svarta evangelikala inte stödjer Trump är att många uppfattar honom som rasist, hans falska påstående om att nästan alla USA:s mord begås av svarta och hans vägran att fördöma Ku Klux Klan – som öppet stödjer honom – under sin första presidentvalkampanj är bara av några saker som fick afroamerikaner att vända på klacken. Vita evangelikala anser sällan att Trump är rasist, och naturligtvis anser de sig inte själva vara rasistiska heller. Men USA har en lång, tragisk historia av rasism som inte så lätt låter sig tvättas bort.

Vi kan se statistiskt att en ökad negativ attityd gentemot svarta korrellerar med att stödja Trump, och att en majoritet vita evangelikala ser en minskad vit befolkning som något negativt. Detta kan förklara varför de inte reagerar lika starkt på Trumps stöd från vitmaktrörelsen som sina svarta trossyskon.

Ju yngre evangelikal, desto mindre sannolikhet för stöd för Trump

De vita evangelikala som stöder Trump är framför allt de över 45 år. Övertygelser från Kalla kriget såsom skräck för kommunism och idéer om amerikansk överlägsenhet kan därför spela in i valet av Trump, medan yngre evangelikala inte delar dessa övertygelser i lika stor utsträckning. USA:s evangelikala rörelse har överlag svårt att konvertera yngre människor, och de som väl ansluter sig ser inte en lika självklar koppling till att stödja Republikanerna som äldre vita evangelikala gör.

Vita evangelikalas inflytande minskar

Slutligen har vi ovanstående statistik, som förbluffade mig rätt rejält när jag stötte på den. Jag nämnde ovan att den evangelikala rörelsen har svårt att få unga att stanna kvar eller ansluta sig. Faktum är att rörelsen befinner sig i fritt fall: på bara femton år har vita evangelikala gått från att omfatta en fjärdedel av USA:s befolkning till en sjättedel. Men notera att de har fortsatt vara en fjärdedel av väljarkåren. Hur gick det till?

Svaret är främst att vita evangelikala har blivit allt duktigare på att rösta. USA har överlag ett lågt valdeltagande, men under åren med Bush, Obama och Trump som presidenter har republikanska evangelikala lyckats egga upp fler och fler i kyrkbänkarna att ta sig till vallokalen. Flera analytiker har argumenterat för att det finns en ökande desperation i de vita evangelikala leden – en desperation som kan förklara varför de så hängivet sluter upp bakom en med traditionella republikanska mått väldigt extrem presidentkandidat.

Vad framtiden väntar vet bara Gud. Kanske kommer en väckelse och gör fler evangelikala igen. Kanske kommer alliansen med Trump vara dödsstöten för den amerikanska evangelikala rörelsen som vi känner den. Kanske kommer ökade kontakter mellan vita och svarta evangelikala göra att de blir mer eniga kring vad viktiga kristna värderingar egentligen är.

En viktig läxa för oss i Sverige är att inte binda vår kristna identitet till ett politiskt parti utan mana om vårt oberoende så att Bibeln förblir vår främsta auktoritet. Vi bör också se till att låta oss inspireras mer av evangelikala utanför det vita USA så att vi inte dras med i att nedvärdera de mest utsatta och försöka främst gynna oss själva. Paulus uttryckte det väl:

Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. (Fil 2:3-5).

8 kommentarer

 1. Håller fullständigt med den högaktuelle Pastor John MacArthur från Grace Church i Kalifornien att det är ingen option att rösta på
  det abortförespråkande HBTQ-vänliga Demokratiska Partiet.
  Det är en återvändsgränd utan dess like!
  MacArthur känd för att ha lyckats öppna sin kyrka trots Guvernörens alla fula trick
  för att hålla den stängd under den obefintliga pandemin…….

  Gilla

  1. OK, vänta här lite.

   Obefintlig pandemi? En miljon människor har dött, inklusive vänner till mig, och du menar att den inte finns? Hej hej alternativa fakta.
   Demokraterna är mer abortförespråkande, ja, men ändå tycks aborter gå ned under demokratiskt styre – även om vi inte vet exakt vad det beror på. Republikanerna å sin sida har misslyckats rätt så länge med att få ned aborttalen, något en hel del katoliker har börjat uppmärksamma: https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/09/18/republicans-supreme-court-abortion-overturn-roe-v-wade-pro-life-catholic-trump?fbclid=IwAR0iBuOYkITJYq1N-BFDui0IHyUAcqvmxhYWzVvowFABl1GdI1Fc0mPOXT0
   De flesta politiker i USA är HBTQ-vänliga numera (precis som i Sverige). Sett denna bild?

   Du verkar hålla med om att saker som att rädda flyktingars liv, stoppa klimatförändringar och hjälpa de mest utsatta inte är kristna värderingar? Det fanns varken med i MacArthurs eller din analys…
   MacArthur är för övrigt en galenpanna som anser att du, jag och alla andra pingstkarismatiska kristna är hinduer besatta av demoner:

   Gilla

   1. Kalla en annan kristen för galenpanna? Du har rätt att tycka det. Men det är din åsikt och antagligen mest din känsla då han kritiserar sådant som du står för. Men att du skulle backa från uttalanden du gör är föga troligt.

    Gilla

    1. Du kanske inte hängde med: MacArthur menar att jag och 500 miljoner andra kristna är demoniska. Men du blir upprörd på mig för att jag kallar honom för en galenpanna när han gör ett sådant uttalande? Enligt vilket kriterium är det allvarligare att kalla en kristen pastor för galen än att kalla en halv miljard för satanister?

     Gillad av 1 person

    2. I USA kallar sig typ vem som helst för pastor. Många kallar sig kristna med oerhört luddiga begrepp om vad det innebär. Ofta är de, som Trump, snarare new age-gnostiker som medelst magiska tänkande och ”affirmationer” försöker förändra verkligheten i sin önskade riktning. Klassisk kristen tro är främmande för män som MacArthur, det är lätt att kolla upp. Han förnekar dessutom att covid 19 är en pandemi och stoltserar med att låta tusentals människor trängas i hans kyrka utan munskydd. Läs på om Qanon -rörelsen när du ändå är igång med faktakollen.

     Gilla

     1. Fast MacArthur är inte den typ av pastor som tror på ”affirmationer” och liknande. Han är kalvinistisk baptist och antikarismatisk cessationist. Han tror alltså att andliga nådegåvor och mirakler ej existerar idag, och att sådana fenomen som tungotal i bästa fall är självbedrägeri, och i värsta fall demoniskt. Jag håller varken med honom om hans cessationism, kalvinism eller covidinställning, men han är välutbildad inom sin tradition (teologie doktor tror jag). Vare sig man gillar det eller inte, är MacArthur en ganska typisk representant för en reformert tradition.

      Gilla

      1. Okej, han är baptistisk reformert (det var många av de kyrkor som stödde apartheid också), men inte är det main stream klassisk kristendom att kalla alla kristna som tror att Andens gåvor ännu är i verksamhet för demonbesatta. Och om hans sammanhang anser honom välutbildad är det ju ganska tveksamt om han verkligen är det när han nu påstår att covid-19 inte finns.

       Gilla

       1. Tja, man kan ju vara ganska välutbildad på ett område, och väldigt outbildad (eller helt enkelt förblindad) på andra. När jag skrev välutbildad så menade jag just att ha koll på teologi, i MacArthurs fall specifikt reformert. Han är definitivt inte den typ av amerikansk halvgnostisk förkunnare av positivt tänkande och framgång. vilket var vad du påstod. Den funktionshindrade (CP) pastorn Justin Peters som ingår i MacArthurs nätverk har varit en ihärdig kritiker av framgångsteologi (och liksom MacArthur av allt karismatiskt). Och alla kan redogöra för latinska begrepp från reformationtiden på ett sätt som en person av den typ du beskrev inte kan.
        Det blir ju också lite en definitionsfråga vad som ska ingå i ”mainstream klassisk kristendom, men om man accepterar den traditionella reformerta kristendomen som en del av den, så inkluderas MacArthur i den. Hans syn på det karismatiska är den traditionellt kalvinistiska (dvs det är antingen bedrägeri, galenskap eller demoniskt).

        För att förtydliga, så håller jag varken inte med MacArthur vare sig om hans syn på Covid-19 eller hans syn på de andliga nådegåvorna. Så det är inget försvar av detta, men i dessa tider av desinformation så är det extra viktigt att vi kristna beskriver även de vi inte är överens med på ett korrekt sett, det finns tillräckligt med halvsanningar ute ändå.

        P.S. Det är möjligt att det existerade reformerta baptister i Sydafrika som stödde apartheid, men de som bar upp systemet var reformerta barndöpare. D.S.

        Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s