John Stott – en evangelikal kyrkofader

Gästinlägg av Per-Axel Sverker

Som protestanter är vi tveksamma till att helgonförklara människor. Ändå är det av betydelse att hitta goda föredömen för både tanken och livet. För många kristna är John Stott en sådan gestalt. Han har blivit kallad ”en av nittonhundratalets kyrkofäder”. I år skulle Stott ha fyllt hundra år.

John Stott som evangelikal ledare

Vem var då denne Stott och vad är det som gör hans böcker och arbete så intressanta även för dagens kristna? John Stott var en mycket inflytelserik ledare och teolog bland evangelikaler i England men också internationellt. Detta inflytande grundar sig på ett framgångsrikt församlingsarbete, ett omfattande författarskap och en framträdande roll vid konfe­renser och inom kommittéer.

John Stott gjorde sig känd för sin pedagogiska skicklighet och teologiska gedigenhet, som blev uppenbara i flera böcker, varav många nu är klassiker. Några av dessa har översatts till svenska. Under flera år producerade han också bibelkommentarer, som är mycket användbara genom sin föredömliga balans mellan bibeltolkning och förkunnelse.

Stotts författarskap utgår från en klassisk evangelikal uppfattning med historisk grund. Men han stannar inte i en försvarsposition för en traditionell lära. Stott går i närkamp med tidens utmaningar. Det kan gälla inomkyrkliga frågor men också problem av allmänmänskligt slag. Kristen tro blir sant mänsklig och starkt gudomlig när man läser Stott.

Denna karaktär på Stotts böcker förklaras av att han under många år var kyrkoherde i All Souls Church i centrala London. Församlingen ägnade sig åt progressiv evangelisation men blev mest känd för Stotts förkunnelse. Under 25 år var han synnerligen engagerad i studentarbete i England men också i andra länder. Från 1970 ägnades alltmer tid åt ledarseminarier och studentkonferenser i majoritetsvärlden.

Inom det interna arbetet för den evangelikala rörelsen i England har Stott haft en avgörande betydelse.  Stott ägnade sig åt att stärka den evangelikala saken inom den anglikanska kyrkan men också åt att vidga dialogen med andra grupper. Mest känd är han dock för insatserna på det internationella planet. Han var medlem av exekutivkommittén vid Lausanne konferensen 1974 och författare till Lausannedeklarationen. Som huvudsaklig författare till denna deklaration har han gett ett bestående bidrag till församlingens globala mission.

John Stott 100 år

Den teologiska grundsyn som Stott representerar har sin utgångspunkt i reformationen och väckelserörelserna. För vissa kristna idag känns denna teologi främmande, kanske enbart gammalmodigt omöjlig. Men Stotts böcker ger oss en möjlighet att erövra en skön och utmanande insikt i evangelikal teologi. Om detta nonchaleras idag, har ingenting avslöjats om kvalitén hos Stott – men däremot avslöjas allt om oss som moderna kristna. Orkar vi tänka för att få vara med om en djupgående förändring?

Till hjälp för att göra en sådan utvärdering kring vårt aktuella läge ges under 2021 en möjlighet en ordna föreläsningar av kända och duktiga talare. Bland dessa föreläsare finns både bibellärare och evangelister med mycket god kunskap och välgrundad erfarenhet. Detta unika bidrag från personer inom olika samfund och organisationer har alltså ordnats med anledning av hundraårsjubiléet av Stotts födelse. Men föreläsningsämnena är inte fokuserade på Stotts teologi (även om det finns föreläsningar om honom också) utan de ger spännande aspekter på den kristna trons
huvudfrågor. (En lista över föreläsare och ämnen kan beställas från
mejladressen per-axel.sverker@telia.com.)

John Stott skulle då vilja påpeka att det är kärleken till Guds Ord och glädjen över Jesus frälsning som möjliggör församlingens mission. Föreläsningarna samlas därför under följande rubriker: Evangeliet om frälsning och Bibelsyn och bibeltolkning med ett fokus på Församlingen i mission. Vi behöver tänka integrerat så att teologi och mission förenas. Det kan bara ske genom Den helige Andes verk, som också är ett område för föreläsningar. Denna djupa integration av förnuft och erfarenhet, text och kontext går alla dessa föreläsare in under som en uppgift.

Urvalet av föreläsare bygger på respekten för personer som ur olika perspektiv vill öka tron på – och inte minst lydnaden av – Guds Ord och dess frälsningsbudskap. I en tid av osäkerhet kring bibelsyn, frälsningslära och församlingens mission är syftet inte att skapa stridigheter utan att ge möjlighet till eftertanke och inre samling.

Denna eftertanke kan samtidigt ha hjälp av en bok om Stotts teologi, som publiceras under våren.  Den kommer att heta Frälsningens ord till förändringens värld: Bibel och evangelium i John Stotts teologi (evangelie förlag). Den är skriven av Per-Axel Sverker, som tidigare har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. Denna har nu reviderats och aktualiserats. Följande rekommendationer ger en bild av bokens innehåll:

John Stott var en av 1900-talets motsvarigheter till kyrkofäderna. Han kombinerade sund bibelförankrad förkunnelse, intellektuell klarhet och trons värme med ett alltmer globalt perspektiv och ett välstrukturerat framställningssätt. Per-Axel Sverkers bok … ger en välkommen möjlighet för teologiskt intresserade läsare att få en gedigen inblick i Stotts evangelikala teologi och att i hans anda få brottas med evangeliets budskap i vår egen samtid. Göran Janzon, teol dr, f d rektor vid Örebro Missionsskola.

John Stott önskade förmedla en undervisning, som svarade på de nya utmaningar, som mötte de kristna. Han var övertygad om att en medveten reflektion behövs. Bredden i Stotts undervisning blev till personlig befrielse för många. Alltför många har upplevt att kristna företrädare gjort livet mindre; mindre kärlek, mindre glädje, mindre kreativitet, mindre engagemang. Stotts åhörare blev frälsta från litenheten. Stotts värld var stor. Evangeliet gav en utmaning för livets helhet genom ett ”lärjungaskap för hela livet”.

Per-Axel Sverker

En kommentar

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s