Grön tillväxt: vägen till frälsning eller farlig heresi?

Denna text har tidigare publicerats på Dagen debatt (11/6).

Vi lever i en krisernas tid. Pandemi och ekologiska kriser orsakar inte bara akut global nöd, utan förvärrar även de fattigas situation för lång tid framöver. Då är det otroligt viktigt att vi tar ställning till vilken berättelse vi litar på. Den dominerande berättelsen erkänner att klimatkrisen kräver en ekonomisk omställning – men utgår envetet från att detta måste leda till fortsatt tillväxt av BNP också i rika länder som Sverige. På grund av dess rötter i sekulär upplysningstradition är den varken kristen eller verklighetsförankrad, och dess allvarliga konsekvenser är nu uppenbara. 

Berättelsen antar att det största miljöproblemet är avsaknad av innovationer, och frälsningen finns därmed hos ingenjörerna och företagen. Slutsatsen blir att trots att medelsvensken enligt WWF lever som om vi hade fyra jordklot slipper hon uppoffra så mycket, för med ny teknik kommer samhället bli allt bättre på att städa undan efter henne.

Nu behöver vi tänka om. 

Vi behöver göra upp med en naiv utvecklingsoptimism från upplysningen. Filosofer som Kant och Voltaire reagerade mot det de såg som en alltför pessimistisk syn på mänsklig potential hos kyrkan. Hennes möjligheter att blomma och göra världen bättre var tvärtom enorma under rätt förutsättningar. Som Fredrik Wenell varit inne på (Dagen 18/2) vann Adam Smiths ekonomiska teori om kapitalismen mark på samma tema: egenintresse och konkurrens på den fria marknaden skulle ge oss bättre och billigare produkter, och främja en ständigt växande levnadsstandard för massorna. Ett grundantagande var att människor fungerar som homo economicus – närmast allvetande individer vars jakt efter pengar kan driva dem till närmast gränslösa stordåd för det gemensamma bästa. 

Helt fel var detta förstås inte. Människan kan göra mycket gott med sin gudagivna intelligens, upptäckarlust och kreativitet. Utan tvivel har vi fått otroligt mycket gott av de senaste århundradenas utveckling. Livslängd och levnadsstandard har stigit rejält, och vi har fått tidigare oanade möjligheter till resande och kommunikation. Även framöver kan teknik göra nytta – men knappast frälsa oss. Den rådande övertron på mänskliga förmågor borde vi kristna beteckna som heretisk. Den gör ju människan till världens nyskapare och frälsare istället för Gud!

Photo by Rob Lambert on Unsplash

Dessutom dras vi, som Wenell skriver, åt fel håll “om begäret utlämnas åt sig själv” – ja, utan effektiva tyglar på marknadsaktörerna riskerar girigheten driva oss till kollaps.

Allt detta blir väldigt uppenbart i och med klimatkrisen.

BNP-tillväxt har nämligen alltid varit knuten inte bara till ökad resursutvinning utan även ökad förbränning av fossilenergi. Och idag har vi mycket goda skäl att lita på att detta leder till klimatförändringar. Behovet av kraftiga utsläppsminskningar är akut. Mångas förhoppning är dock fortfarande att vi ska frikoppla ekonomisk tillväxt tillräckligt kraftigt från såväl ökade växthusgasutsläpp som från ökat utnyttjande av ändliga resurser. Med andra ord hoppas man kunna få mer rikedom ur mindre resurser. Det är en liberal utopi. 

Att så är fallet har numera starkt stöd i forskning och miljörörelser. 2019 kom studien “Is green growth possible?” som tydligt förkastade idén om grön tillväxt som en realistisk väg ur de ekologiska kriserna. En frikoppling i den omfattning som behövs har världen aldrig skådat, och sannolikheten att uppnå den framöver är minimal. Enligt den tunga svenska klimatforskaren Johan Rockström finns det “helt enkelt inget empiriskt stöd för grön tillväxt eller storskaliga negativa utsläpp” (SVD 7/9-19). Tesen bekräftas av den europeiska miljörörelsen European Environmental Bureaus rapport “Decoupling Debunked”.

Huvudboven i dramat är vår synd: vårt ständiga begär efter nya prylar, fler resor, högre status och mer bekvämligheter. Men samhällssystem och makthavare agerar medbrottslingar. På “välfärdens altare” har inte bara miljö och rättvisa offrats – utan även, som bland andra prästen Olle Carlsson noterat (nyhetsplats Dagen 9/3), vår egen inre hälsa. 

Magnus Malm kallar det för vad det är: avgudadyrkan. Och han pekar tydligt ut enda vägen ur detta: “Först när mammon detroniseras och den levande Guden blir fokus för vår tillbedjan, kan ekonomin återfå sina rätta proportioner i ett samhälle som drivs av omsorg och rättvisa för alla i stället för profitjakt för de få.” (Dagen 21/4-20).

Vi behöver alltså omvända oss. Från girighet, bekvämlighet och uppgivenhet till ett handlingskraftigt hopp i Jesus. Han som är uppstånden och kommer åter för att upprätta jorden! Vi behöver förnya våra vanor i grunden till enkelhet i Jesu efterföljd, och mätta oss med Gud istället för med konsumtion. Slutligen behöver vi göra motstånd mot den dominerande politiken – som villkorar miljöskydd och rättvis omfördelning med krav på tillväxt – och forma gemenskaper och samhällssystem som bygger upp istället för att rasera. Så förkunnar vi en helt annan berättelse: en om Guds rike – vars tillväxt är helt igenom ren! 

Översta fotot är taget av Anne Nygård på Unsplash

32 kommentarer

 1. Ett etiskt dilemma kan jag uppleva är när man väljer mellan att t.e.x köpa en dyrare sak som är mer miljövänlig än den billigare eller att köpa den billigare för att få mer pengar över till annat såsom kollekt o biblar men då på bekostnad av att den lösningen allså blev mindre miljövänlig. Hur kan man tänka? Om alla köper en nyare bil som till hälften körs på el (den med självladdning) och hälften bensin så kommer ju bensinförbrukningen att halveras i landet men det blir en väldans förhöjning av människors konsumtion i bilbranschen. Å andra sidan kan man ju då lägga pengarna som skulle gått till bensin j.f.m, om man behållit gamla bilen, till något gott, som fadderbarn t.e.x.

  Gilla

  1. Tack för reflektionen Ulrika! Det dilemmat står jag också i ibland. Tänker att det är svårt att hitta en lösning som passar alla situationer, Men det bästa man kan göra är väl att fråga sig: vad är det bästa möjliga långsiktiga alternativet för mig när det t.ex gäller att resa, med tanke på miljön? Kan jag minska mitt bilåkande till förmån för kollektivtrafik? Behöver jag äga min bil själv, eller klarar jag mig på att hyra, låna, samåka eller äga bil(ar) gemensamt med andra? Både minskad användning och minskat ägande av bilar sparar nog många en hel del pengar på.

   Sen kan man fråga sig, om man kommer fram till att man förmodligen behöver en ny bil: Kan jag välja en mindre och lättare bil än den jag använder nu (storleken spelar förstås roll, både för mängden utsläpp och mängden resurser som krävs)? Och finns det någon relativt billig el- eller hybridbil, som inte samtidigt gör avkall på miljön på nåt sätt?

   Det här tipsen går väl att generalisera till att fråga sig 1) vad behöver jag (behöver jag verkligen det jag är van med)? 2) Hur kan jag få tillgång till det på enklast, miljövänligast och billigast sätt? 3) Vad kan jag få hjälp med, eller hjälpa andra med?

   Sen ibland kanske man dessutom behöver tänka till extra vad gäller hållbarhetstid och reparationsmöjlighet för det man ska köpa/använda, för att även på så sätt minimera miljöpåverkan.

   För fler tips vill jag rekommendera God Jords hemsida: https://www.godjord.nu/start/
   Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/GodJordkmr

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

   1. Det är tankeväckande det du tar upp. En sak som tankarna leder in på är samvetets röst som man hör när man resonerar med Gud och varandra om viktiga prioriteringar i livet och hur man vandrar i tron. Har läst lite på God Jords hemsida nu också. Människor som vill värna miljön och göra gott för människor är ett föredöme. En sak som jag undrar över och vill fråga dej som känner till God Jord är om det finns en risk för att en slags lagiskhet kan växa fram. Att man t.ex. kan tro att man når frälsning genom hur man själv klarar av att leva så som God Jord lär?

    Rom 4:13ff ”Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.
    Därför heter det ”av tro”, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far”

    Gilla

    1. Ja, bra association! Det är ju precis det detta handlar om, att lära sig vandra i Anden, och resonera med Gud och inom den kristna gemenskapen kring vad vi behöver och inte, och hur vi förvaltar det vi fått oss till låns.

     Jag tror att det i princip alltid finns en risk för lagiskhet så länge det finns människor som vill göra något gott överhuvudtaget. Bästa sättet att undvika det är att ständigt vara lyhörd för Guds röst och att älska inte bara som ett medel för något annat, utan som en följd av att vi redan blivit och är älskade. Men jag ser ingen större risk att God Jord skulle bli en ”motor” för lagiskhet, så att säga. Snarare tvärtom. Vi försöker exempelvis inspirera till förundran inför skapelsen, och det om något tror jag är ett gott recept för mognad i ödmjukhet, tacksamhet och nåd. Läs för övrigt gärna vår vision på: https://www.godjord.nu/visionen/

     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

     1. Som vision för nuet funkar den nog. Hur ser God Jord på visionen i förhållande till vårt slutmål?

      I din text skriver du ”Han som är uppstånden och kommer åter för att upprätta jorden!” Här behöver jag bibelstöd för att förstå vad du menar.

      Gilla

      1. Hur menar du? Skulle det finnas en motsättning mellan visionen i förhållande till vårt slutmål? Jag har svårt att förstå det. Det vi menar är att dessa tre principer är en helt naturlig del av lärjungaskapet, på samma sätt som det är att leva som vittne till Jesus Kristus:

       Alla kristna är kallade att vårda och värna skapelsen
       Alla kristna är kallade till osjälviska liv där vi sätter andra före oss själva
       Alla kristna är kallade att förverkliga Guds vision för jorden

       Vad jag menar är att Bibelns budskap är frälsning för hela skapelsen, inte bara för alla människor. Det ser vi exempelvis i missionsbefallningen i Markusevangeliet ”Gå ut i världen och predika frälsning för hela skapelsen” säger Jesus på ett ungefär. Och i Joh 3:16 säger Han ”Så älskade Gud VÄRLDEN (dvs kosmos, allt skapat) att Han gav den sin ende son…”.

       Frälsningserbjudandet för varje människa är en omistlig del av evangelium, men en naturlig följd av att ta emot det är att också verka för skapelsens befrielse. Rom 8:19f talar om att ”[…] skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas”.

       Poängen jag vill göra är denna: när Jesus kommer åter kommer hela skapelsen inte kastas i något slags gudomlig papperskorg, för att bytas ut mot en ny. Nej, den kommer förvandlas, renas som i eld. Precis som Jesus efter uppståndelsen bar märken på sin kropp från tiden före sin död kommer också den nya skapelsen att bära spår av det gamla. På så sätt frälser Gud hela världen, den värld Han kallade ”god” vid skapelsens början. Vårt uppdrag fram till dess är att efter bästa förmåga och i Andens kraft leva ut Hans kärlek till sin skapelse redan nu.

       Allt gott,
       Jacob

       Gilla

       1. Jacob,

        Du skriver” Och i Joh 3:16 säger Han ”Så älskade Gud VÄRLDEN (dvs kosmos, allt skapat…”.

        Jag har fram till nyss tänkt att det är konstigt att det står att Gud älskade världen. När man läser förklaringen av ordet ”världen” i en bibelhandbok (E Thestrup Pedersen) klarnar det. Boken förklarar att ”världen” kan ha flera betydelser och i Joh 3:16 betyder världen ”mänskligheten”. Det rimmar också med att det är ”var och en” som tror som ska få evigt liv. Att frälsningen är ägnad människor. En annan betydelse av ”världen” är ”världsalltet inbegripande allt skapat” vilket liknar den betydelse du refererar till. Den betydelsen finner man enligt Thestrup Pedersen i Apg 17:24: ”Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand”.

        Gilla

        1. Ulrika,

         Du har rätt att världen kan ha flera betydelser, och jag är öppen för att Joh 3:16 åsyftar en annan betydelse än den jag menade ovan. Är det samma grekiska grundord i båda texterna?

         Dock står jag ändå fast vid att Bibelns samlade budskap är att Gud har en plan för mänskligheten ja, men också för hela sin skapelse. Han lämnar den inte i sticket, precis som Han inte lämnar oss i sticket. Guds plan är att vid Jesu återkomst etablera sitt rike, himmelriket, fullt ut på jorden. Himmel och jord ska en dag förenas, det förgängliga ska uppstå till oförgänglighet och allt ska läggas under Herren Jesu Kristi fötter.

         Jacob

         Gilla

         1. ”Är det samma grekiska grundord i båda texterna?”

          Ja, det är det.

          Hur kan det komma sej? Ja, en tes är att grekerna inte hade det ordförråd för världen, kosmos, jorden och himmelen o,s,v som bibeln har. Bibelhandboken förklarar vidare om den grekiska världsuppfattningen: att Gud är lik världen och världen lik Gud. Man kunde (kan?) inte skilja på Skaparen och det skapade enligt den grekiska världsuppfattningen och därmed har de ord som förklarar bibelns syn på världen inte funnits vid tiden för den grekiska översättningen. Det är min tes. Paulus säger också något här, visserligen till romarna men de hade samma världsuppfattning som grekerna?: ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.” Rom 1:25

          Vilket tjå Paulus och de andra apostlarna torde haft att predika om skillnaden mellan Skaparen och det skapade för ett sådant släkte?

          Gilla

          1. Ah ok. Då har jag kanske varit slarvig när jag tagit till mig tolkningen att ”kosmos/världen” i just Joh 3:16 kan appliceras på allt skapat. Mycket möjligt!

           När det gäller Rom 1:25 så vill jag ändå invända lite från att applicera det på sammanhanget här. Jag kanske läser in något du inte menar här, men jag vill ändå poängtera följande. Paulus skriver att de ”dyrkade och tjänade det skapade”, vilket är långt ifrån vad God Jord förespråkar. Vi förespråkar tillbedjan och tjänande av den enda sanna Guden, Jesus Kristus som Herre och inget annat. Men en naturlig del av den tillbedjan och det tjänandet är att förvalta Guds skapelse och älska vår nästa som oss själva. Eller hur? 🙂

           Allt gott,
           Jacob

           Gilla

 2. Absolut ska vi förvalta skapelsen på bästa miljövänliga sätt. Dock är ju inte den här världen den slutliga boplatsen:

  .Matt 24:37ff ” Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. ”

  1 Tess 4:13ff ” Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.”

  1 Tim 3:1 ff ”Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud”

  Det kommer liksom inte bli bättre i omvärlden men Herren är den samme och älskar oss oavsett läget i omvärlden.

  God Jord har goda intentioner men har tyvärr fått om bakfoten att vi skulle vara kallade att hjälpa Jesus med att upprätta jorden. Förvalta och värna jorden så gott man kan ja, men jorden är inte himmelen, den slutliga boplatsen.

  Gilla

  1. Ulrika!

   Vad menar du med att hjälpa Jesus med att upprätta jorden? Tänker du att det är något annat än att förvalta och värna jorden så gott vi kan? Lägger du in ett visst resultat i orden om att upprätta jorden?

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

   1. Jag kan ha missuppfattat ditt och God Jords slutmål. Uppfattningen jag får är dock att ni vill upprätta ett Guds rike på jorden där ett mål är upprättad ekologi o.s.v. Att vårda den boplats vi har här för oss och kommande generationer är självklart och ingen motsättning till att den här jorden inte är evig.

    Var är evigheten? ”Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.” (Joh 16:28). ”I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?”( Joh 14:2).

    I Rom 3:19 står det hur Gud kommer tillbaka för att döma den här världen ” Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud”.

    Vi får förtrösta på att var och en som tror får evigt liv. Vi får be för de människor vi älskar och som inte tagit emot tron att Herren ska dra i dem och att de ska ta emot Herren. Vi vill ju dela den himmelska glädjen med dem.

    Gilla

 3. Ulrika!

  Du skriver: Dock är ju inte den här världen den slutliga boplatsen:

  Därom tvistar de lärde, en del menar att jorden skall typ omskapas, eller renoveras i grund, eller födas på nytt och att de frälsta skall bo där.

  Bb

  Gilla

    1. Björn,

     ”ingen finnes som har en helt korrekt teologi.”

     Precis. Det är därför som vi studerar frågorna utifrån vad bibeln säger. Du hänvisade till de lärdas tvister. Om de lärda är lärda har de studerat bibeln och lärt sej nått som inte behöver tvistas om utan bygger upp kunskapen om Guds ord.

     Apg 17:11 ”De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.”

     Gilla

 4. Ulrika!

  En del menar att man sover i mullen efter döden, en del menar att man kommer till Jesus vid uppståndelsen och en del menar att man kommer till Jesus direkt när man dör, vilket är sant?

  Bb

  Gilla

  1. Björn,

   Generellt har jag inte tänkt så mycket på döden och livet efter detta livet utan känner att det är något som Gud ordnar med. Men vissa saker tycker uppenbarligen Gud är bra för oss människor att veta om döden på jorden och nästa liv. Några av de sakerna syns i de texter som citeras i bland annat 1 Tess 4:13ff och Matt 24:37ff ovan. En sak jag tycker är bra att veta är att det är ingen konstigt om man plötsligt rycks bort upp på skyarna för att möta Jesus. Det kan ju annars vara en väldigt märklig sak att uppleva om man inte är mentalt förberedd på att det kan inträffa. Vad i texterna tycker du/ni är bra att vara informerad om?

   Gilla

   1. Hej Ulrika! Det bästa att vara informerad om är nog att Jesus faktiskt kommer tillbaka och ställer allt till rätta. Att Han går till rätta med all ondska, upprättar sin skapelse och välkomnar var och en som tror till evigt liv på den nya skapelsen! Det ser jag fram emot 🙂

    Gilla

    1. Tack för svar, När man läser andra Petrusbrevet kap 3 är det uppenbart att det är på den här jorden man får vända om till tron på Jesus och att det är de som gör det som får leva på den nya jorden som skapas efter att den nuvarande upplösts genom eld.

     Gilla

     1. Det är absolut en bild som ges ja. Men det finns också en annan bild i sammanhanget som är värd att ta i beaktande. Det är den bild som ges dels av det faktum att Jesus återuppstod med en nygammal kropp, det vill säga den bar ännu märken på sig från den gamla kroppen som dog (hålet i sidan och genom händerna), och dels i Uppenbarelseboken, som talar om att himlen ska komma ner på jorden, så att de blir ett. Det står inte att jorden ska totalförintas för att Gud sedan ska ersätta den med en helt ny jord. Detta pekar alltså på en viss kontinuitet från den nuvarande skapelsen in i det eviga riket. Och det jag skriver här är ingen perifer teologi, utan något som förts fram av bland andra en av vår tids mest erkända NT-exegeter, N.T Wright.

      Gilla

      1. Tack för svar,. Eftersom bibeltexterna inte strider mot varandra utan förklarar varandra behövs bibelverserna till dina påståenden för att komplettera de verser jag ger.

       När jag var ute i morse och svettades fram bland skogsstigarna tänkte jag på det här som Jesus säger om att vägen till livet är smal. Sedan tänkte jag på det här med klimatfokuset som är överallt. Det är ganska brett? Är alla miljökämpar kristna? Är alla miljökämpars arbete vägen till frälsning? Skulle då Gud ha sagt ”Miljöorganisationerna är vägen, sanningen och livet?”

       Självklart är jag för ett gott klimatarbete men jag tror inte att jag blir mer frälst av att lyckas optimalt med min sophantering.

       Gilla

       1. Hej Ulrika!

        Nu var det inte det jag hänvisade till nyss, men ett relevant bibelställe som pekar åt det håll jag syftar är Rom 8:19f, som talar om att hela skapelsen ska ”befrias”. Totalförintelse känns ju inte särskilt befriande, om vi inte tänker befrielse i samma mening som de som förespråkar eutanasi.

        För en utförlig redogörelse för denna diskussionen mellan dessa två synsätt vill jag rekommendera dig God Jords poddavsnitt #8, där it-pastorn Lars Gunther talar om både de ställen och den tolkning du syftar på och det jag pratar om (var därifrån jag tog Rom 8-referensen). Den relevanta biten börjar vid 11:10 i avsnittet, och här hittar du det: https://poddtoppen.se/podcast/1444529719/god-jord-podden/8-fn-eu-och-antikrist-lars-gunther

        Sen hittade jag även denna videointervju med N.T Wright där han svarar på frågor på det här temat: https://www.closertotruth.com/interviews/58155.

        Vill du fortsätta diskussionen så går jag gärna över på mail, det känns som lite smidigare i en så här lång diskussion. Jag har mail: jacob.schonning@gmail.com

        Allt gott,
        Jacob

        Gilla

       2. För övrigt vill jag också kommentera det du säger om din tanke på morgonen. Jag tycker du tillämpar Jesu ord om att vägen till livet är smal väldigt märkligt. Du kan inte bedöma miljörörelsens trovärdighet utifrån hur ofta du hör något om klimatet, bara utifrån det Jesusordet. Det vore ju som om det som man ofta hörde i sin egen tid och sitt eget sammanhang garanterat vore fel eller falskt – utanför den smala vägen till livet – bara därför att många talade om det.

        Sen är min bild en helt annan kring vad som de facto fokuseras på ”överallt”. Min bild är att trots att vi lever i en akut klimatkris, och trots att det (åtminstone i Sverige) pratas en hel del om klimatet så fokuseras det alldeles för lite på de verkligt stora problemen i sammanhanget: (överdrivet) köttätande, privatbilism, överkonsumtion osv. Däremot ser och hör jag kommersiella budskap verkligen överallt. Det vill säga just de budskapen som driver på klimatkrisen ännu mer. Det är en del av den breda vägen i vår tid i mina ögon: konsumismen, kapitalismen, individualismen.

        Givetvis är inte alla miljökämpar kristna. Givetvis är inte miljöengagemang vägen till frälsning. Det är inte det vi påstår i God Jord, och det känns ganska provocerande att du i princip antyder det.

        Allt gott,
        Jacob

        Gilla

        1. Ja, det blev en lång diskussion och vi tror olika här. Önskar slutligen påminna om att det är Jesus som frälser människan. Det blir lätt att människan tror att det är hon som frälser.

         Tack för den här gången. Välsignad fortsättning på sommaren.

         Gilla

         1. Kring Jesus som människans frälsare är vi överens.

          Tack själv. Tack detsamma!

          Jacob

          Gilla

 5. Ulrika och Jacob!

  Det som jag tror är ett grundläggande fel hos kristna klimataktivister, är att man byggt upp ett tankemönster där utgångspunkten är att rädda jorden/klimatet.

  Detta tankemönster skapar man sitt liv efter, dvs man lever och handlar efter denna mönsterbild. Man ex köper begagnade kläder, äter veganskt, äger så lite som möjligt, osv.

  Problemet som jag ser det, har detta, eller denna mönsterbild blivit den som leder i besluten. Man behöver inte söka Gud innom mönsterbilden, för där är det fastställt vad man får och inte får.

  Men vad säger skriften?

  Kol 3:1  Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. 
  Kol 3:2  Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.

  Jag tror att risken är stor att rädda klimatet kan bli en avgud, att det jordiska är i fokus.
  I fokus på två sätt, det ena är att vi skall göra allt vi kan för att rädda jorden. och det andra är, att vi skall undvika allt som hör jorden till för att rädda jorden.

  Vad händer här? Jo jorden och människan blir i centrum, Jesus får inte vara med trots att han är skaparen.

  Det finns mycket mer att säga om detta, men detta är det grundläggande jag ser efter några månaders funderande.

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Jag har svårt att förstå vad du baserar detta resonemang på. Är det utifrån samtal med kristna klimataktivister, eller endast dina spekulationer kring deras olika livsval? Hur stor tror du risken är att människor gör jorden eller klimatet till en avgud jämfört med risken att man gör pengar till en avgud?

   Givetvis kan vi alla hamna i alla möjliga sorters diken, men för att en kritik eller tillrättavisning ska vara relevant så bör den väl vara grundad på något konkret man observerat? För mig räcker det liksom inte med att peka på att folk väljer att äta veganskt och avstå flygresor – det går alldeles utmärkt att kombinera detta med en inlyssnande attityd till Guds Ande. Problematiskt blir det väl först om man lutar sig tillbaka och tänker ”ja men skönt, nu är jag färdig med min helgelse och mitt lärjungaskap”?

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

   1. Hej Jacob!

    Jag skrev Ulrikas och ditt namn eftersom ni diskuterat rätt mycket, men det var inte avsett som en förmaning direkt till dig. Dock tror jag precis som jag skrev, att vi skapar mönsterbilder som vi sen följer och i mönsterbilden/tankemönstret behöver vi inte vara ledda av Gud, inte heller fråga Gud, för det är ju redan klart vad vi skall och inte skall, vad vi får och vad vi inte får.

    Jag själv körde strikt LCHF och efter den sk dieten var det ingen diskusion om jag skulle äta chips, eller potatis, eller något annat som var rikt på kolhydrater. Det var ju redan bestämt och vi fick problem är vi skulle besöka vänner som åt och fikade som vanligt folk. Men eftersom vi skulle följa denna diet så fick vi antigen låta bli att äta vad som sattes fram på bordet, eller fick dem vi besökte anpassa sig till oss, vilket blev ett problem för dem. Dieten var alltså herre över mitt liv och Jesus kom utanför och fick inte vara herre och inte leda mig i matfrågan. Man kan då säga att LCHF blev en avgud.

    Samma sak är det med klimatfrågan och jag menar att den är drivkraften hos många kristna och som får dem att ändra sina liv efter. Klimatfrågan har blivit en mönsterbild/tankemönster som styr och dikterar villkoren för dem som antagit den. Tydligast ser du det i den hedniska regeringen vi har, där allt och alla beslut skall underställas klimatet. Detta visar med tydlighet att klimatfrågan blivit en avgud och alla som följer klimatfrågan följer avguden, då oavsett om man är kristen eller inte.

    Obs, detta är inget påhopp på dig, utan något som jag reflekterat över i allmänhet!

    Att tjäna mammon handlar inte enbart om att vilja ha mycket pengar, eller ägodelar! Omvänd ordning kan också vara att tjäna mammon, frågan är alltid, är det jag gör fött av Gud, eller är det inte det.
    Är det fött av Gud, då följer vi honom, men är det inte fött av Gud, då följer vi någon annan.

    Ex, Gud vill att jag skall ha en ny Mac dator, men jag vägrar och skaffar en billig begagnad PC, vem följer jag då? Jo om jag har ett tankemönster av att det skall vara så billigt som möjligt och begagnat, för att göra så litet klimatavtryck som möjligt, så följer jag inte Gud, utan jag följer tankemönstret. Detta innebär att någon annan är herre än Jesus, dvs en avgud.
    Du får rätta mig om jag har fel!

    För övrigt är jag starkt ifrågande till denna klimathysteri där koldioxiden som är naturens livsgas blivit en bov som skall förintas. Klimatet ändras hela tiden och påverkas troligen inte av koldioxid, det finns andra faktorer till att det blivit lite varmare.

    Bb

    Gilla

    1. Björn,

     Du skrev ” Dock tror jag precis som jag skrev, att vi skapar mönsterbilder som vi sen följer och i mönsterbilden/tankemönstret behöver vi inte vara ledda av Gud, inte heller fråga Gud, för det är ju redan klart vad vi skall och inte skall, vad vi får och vad vi inte får.”

     Paulus om tankemönster: ” För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. ” (2 Kor 10: 3-5).

     Vad är kunskapen om Gud? Det centrala är vem han är: frälsaren: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12). Vad han vill är också kunskap om Gud: ”Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” (1 Mos 1:28).

     Att människan misslyckats med sitt rådande över naturen i sin helhet står ju klart Ska man för den skull ge upp om att söka leva miljövänligt? Naturligtvis inte, liksom man inte kan ge upp om att leva efter Guds ord i den mån det är möjligt. I det som för människan inte är möjligt trots bättre vetande kan man tänka som Paulus här:” Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god.
     Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. ” (Rom 7:14ff) Jag tror Paulus sammanfattar vad det är att vara människa, att man är beroende av Kristus p.g.a sin synd.

     Blir man då bli frälst genom att lyckas med sina miljöprojekt? Nej, vi ser i texten att hos ingen annan än hos Jesus är frälsningen. Om man som du är inne på skapar tankemönster som ger människor tron på att det är andra eller annat som frälser och skapar mönster om vad man får och inte får som avgör frälsningen leder det lätt till avgudadyrkandet. Det kan vara människans egna tankar som hamnar i centrum.Lagiskhet, syndakataloger och gärningsläror. När jag växte upp var den kyrka mest frälst som hade dyraste bilarna, finaste hattarna och kunde säga halleluja flest gånger under gudstjänsten. Idag tenderar det vara den kyrka som serverar mest grönt te och grovfibrigt bröd? ”Av nåd är ni frälsta!” (Ef 2;5). Vart tar nåden vägen?

     Således tror jag inte att vi går miste om nåden och frälsningen om vi väljer fel dator, ny eller begagnad. Nåden är given av Gud genom Jesus Kristus. Nåden faller inte genom ett misslyckat konsumtionsval och frälsningen beror inte på hur man väljer dator.

     ” Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. ” (Mark 13:31)

     En sak som är så läcker med tron är att Gud ger så mycket som man inte kan föreställa sej när man söker hans rike. Det är läckert i sej att det är han som ger när man söker honom och det är läckert vad man får ta emot. Det är urskönt att inte själv behöva vara den som skapar utan att i nåd och av Guds godhet få ta emot det han ger. Personligen oftast kraft, frid och Gudsgemenskapen i en stressig värld: ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt 6:31ff).

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s