Gud välsigne S:ta Klara

Idag är S:ta Klara svälvständig gentemot Svenska kyrkan, skriver Dagen. Församlingen, som ligger mitt i centrala Stockholm, har länge gått emot mainstream inom SK och snarast liknat en frikyrka. Men vilken frikyrka sen! Jag vet inte överdrivet mycket om dem, men det jag vet är helt underbart! S:ta Klara fokuserar på att förena karismatik och diakoni. De praktiserar med andra ord det jag skriver om på den här bloggen. S:ta Klara är en Hela Pingsten-församling.

I och med den ökade självständigheten har S:ta Klara i praktiken blivit en icketerritoriell församling, skriver Åke Bonnier, Domprosten i Stockholms domkyrkoförsamling som S:ta Klara tillhör och som symboliskt lämnade över S:ta Klaras nycklar till Carl-Erik Sahlberg, S:ta Klaras präst, på gudstjänsten i söndags. Församlingens verksamhet ska fortsättningsvis ”stämma med Svenska kyrkans tro, lära och liv och gudstjänster som regleras av Svenska kyrkans kyrkohandbok ska följa dess ordningar m m”, men inom dessa ramar får de nu ökat självstyre.

Carl-Erik Sahlberg
Carl-Erik Sahlberg

Personligen tycker jag att det är fantastiskt att en sån här församling existerar mitt i centrala Stockholm. På grund av det geografiska läget och på grund av den apostoliska verksamheten har den ett guldläge i att vara Kristi ljus i Stockholm. Vad underbart att det är en sådan församling och inte en framgångsteologisk, nationalistisk församling som ligger mitt i Stockholm! Vad underbart att det ens existerar en sådan här församling över huvud taget! Ett tag trodde jag att det inte fanns några församlingar som förenade karismatik och diakoni i Sverige.

Men den finns, och den lever! Dagens chefsredaktör är med i den kyrkan. En församlingsmedlem var med på Jesusmanifestationen och bad för de hemlösa. Varje vardag vid lunchtid finns de ute på gator och torg och bjuder de hemlösa på lunch och kärlek. De samlas och ber om Andens kraft och under och tecken. Som Pingstvän är jag djupt förundrad över att en sådan här församling existerar i Svenska kyrkan, och ännu mer förundrad över att jag inte vet om någon liknande Pingstförsamling! Visst finns Pingstförsamlingar som jobbar diakonalt, och visst har de flesta sammarbeten med PMU, men jag har ännu inte sett någon som så tydligt som S:ta Klara betonar det diakonala och till och med ber för en kaffevagn på gudstjänsten!

5 kommentarer

 1. Instämmer med blogg ägaren, Gud Välsigne S:t Klara och dess ledare, de är föredöme för andra församlingar!

  Gilla

 2. Hemlöshet är en diagnos på en vidrig människosyn, inte på individer.
  I över 100 år har vi tillåtit en Socialtjänst, kyrkor, föreningar, frivilligorganisationer och dessutom olika aktiebolag bygga upp hela sin grund och sedan växa på att hjälpa hemlösa. Men då hjälpen inte bygger på att hjälpa till med vad en hemlös människas primära behov består av, blir konsekvensen av detta bara att en massa arbetstillfällen åt redan etablerade personer på hemlösa människors bekostnad skapas. För att dessa ”hjälpande” system ska kunna expandera behövs självklart ett växande underlag, vilket också det ständigt ökande i antal hemlösa i Sverige påvisar. Detta trots olika försök att dölja detta genom att hela tiden omdefiniera vad hemlöshet egentligen betyder.

  Denna mycket uppenbara ickefungerande hjälp omsätter i vårt land bara i skattemedel ca 11 miljarder, vilket är en siffra Lunds Universitet sammanställt utifrån att varje hemlös kostar runt 600 000 om året.
  Det är anmärkningsvärt att varje hemlös kan kosta samhället så mycket, utan att bli hjälpt med det primära behovet, ett tryggt hem?

  Eller kanske är det just därför kostnaden är så hög?

  Ännu mer häpnadsväckande blir om vi ser det från en annan infallsvinkel. Den vinklingen som gör att varje hemlös vi har i vårt land är så mycket värd för alla ”hjälparna” att människor och organisationer som jobbar med att hjälpa hemlösa fördelar 600 000 mellan sig för att hålla dessa människor kvar i hemlöshet!

  Är det då inte dags för ett nytt och mänskligt agerande i denna fråga?

  Då menar jag inte att den idag avlönade ”hjälpande” personalen ska ges möjlighet att känna sig ännu mer självgoda i sitt jobb än de redan gör idag. Nej, med mänskligt menar jag att våra hemlösa människor ska ges en ärlig chans till möjligheten till ett värdigt liv med ett fungerande privatliv i ett tryggt hem.

  Vi kanske till och med skulle kunna göra en unik studie här i Sverige, där människor som idag på nåder lever i något av alla lukrativa villkorade boenden “testades” att klara av ett eget integrerat hem. Denna “test” bör då för trovärdighetens skull genomföras med samma stöd och den “hjälp” människor får idag för att klara av att bo som uteliggare, på härbärgen eller i något av otaliga benämningar på de befintliga vinstdrivande ”boendeformerna”. Det skulle inte vara svårt att finna personer som under många år smittats av ett sjukt och omänskligt samhälle som fortsätter smittas av en “Reinfeldtdeffekt” fortsätter sprida den smittan i vårt land som i folkmun kallas hemlöshet.

  I vårt välfärdssamhälle har vi råd med respekten för individen. Vi har råd att respektera den enskilda individens förutsättningar, behov och önskningar om ett autonomt liv. Spelar ingen roll om du är där du är pga. olycka i livet, arbetslöshet, dyslexi, psykos, psykopati, skilsmässa, olycksfall i arbetet eller vilken anledning man kan tänkas hitta på. Respekten för individens behov och förutsättningar har vi i vårt välfärdssamhälle, med grundläggande solidariska värderingar om individens rätt, råd med!

  Sluta prata om hemlöshet som om det vore en psykiatrisk diagnos – det är en diagnos på samhället – inte på individen.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

  Gilla

 3. Bra skrivet, Rolf.

  Sambandet mellan : Missbruk – Fattigdom – Hemlöshet
  skall också påtalas.

  Det är KÄRLEK som behövs i världen ( inte allmosor ).

  ”Vem är min broder och syster?” -”Den som gör min himmelske Faders vilja!”

  ”Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.”

  ”Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.”

  ”I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.”

  ”Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra.”

  ( Ur Johannes evangelium kapitel 15 )

  ”Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen
  och någon av eder då sade till denne: »Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt» — vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?”

  ”visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro”

  ( Ur Jakobs brev kapitel 2 )

  – – – – – – – – – – – – –

  GUD välsigne Dig som läser detta !

  – – – – – – – – – – – – –

  Vittnesbördet från mig som skriver detta är:

  fyra ord, tretton bokstäver, som Han talade till mig – Prisat vare Hans namn! – med en kärleksfull, tydlig röst fylld av vänlig kraft :

  ” I Never Left You ”

  – och jag vittnar nu om att det är sant:
  Herren Jesus lever! Han är med oss!
  Alla andra goda vittnesbörd om Honom är sanna!
  Bibeln är sann!
  Jubla!! – för Han vill glädja, stödja och uppmuntra oss!

  ” I Never Left You ”

  Hej, min vän! Han lever på RIKTIGT! Alltså riktigt på riktigt !!! 😀
  Halleluja !

  // Matthew7-12

  P.S. Läs Uppenbarelseboken 3:20

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s