Irrationellt att förbjuda kvinnliga pastorer

Några veckor efter Ulf Ekmans utspel om att kvinnor inte kan vara församlingsföreståndare har Dagen uppmärksammat frågan med några artiklar. EFK-pastorn Håkan Kenne menar att den som förbjuder kvinnliga pastorer blir tvungen att trixa med teologin. Arken-pastorn Linda Bergling håller med honom, hon talar om Biblisk jämställdhet. Prästen Bo Brander däremot menar att prästämbetet endast är förbehållet män. Elisabeth Sandlund säger på ledarplats varken bu eller bä utan snarare betonar att kvinnopräster och kvinnoprästmotståndare ska respektera varandra och att jämställdhetsaspekten inte får överskugga teologin… det kan inte vara lätt att uttrycka opinion i en tidning som når en så bred teologisk läsekrets.

Det är alltid viktigt att Bibeltolkningen inte får bli irrationell. Gud är smart, och ger Han oss bud har det budet ett syfte. Kvinnopräst/pastorsmotståndarna blir dock väldigt irrationella i sin argumentation. Jag minns hur jag en gång ivrigt diskuterade den här frågan och gång på gång frågade åsiktmotståndarna varför kvinnor inte passar som pastorer, och de gång på gång sa till mig ”Man ska inte fråga varför, man ska bara lyda! Om du ser en skylt där det står ‘Gå inte ett steg längre!’, ska du då börja fråga varför, varför och sedan ändå gå framåt?”

Men Gud är ingen stum skylt, och jag vet att Paulus har en väldigt bra anledning när han förbjuder kvinnor att undervisa i 1 Tim 2 och 1 Kor 14. Är den anledningen att kvinnors ljusa röst gör det svårare för folk att höra? Att deras svagare muskler gör att de inte kan uttrycka sig lika kraftfullt när de talar? Ni ser, det hela blir irrationellt om man ser detta som ett för evigt gällande bud. Det enda rationella – och det förklarar varför kvinnor inte fick undervisa men t ex profetera, vara dikoner etc. – var att medan den biologiska kvinnan var densamma då som nu var den kulturella kvinnan en helt annan än dagens kulturella kvinna. Anledningen är alltså kulturell. Kvinnor hade ingen utbildning, de flesta var analfabeter, de var portade från det offentliga rummet etc. En pastor behöver kunna de andliga skrifterna, men även ha koll på samtiden. Därför var det bäst att män var pastorer.

Kvinnopräst/pastorsmotståndare ser inte logiken i detta utan tycker sig vara mer Bibliska genom att tolka allt i Bibeln som evigt. Om det är så borde vi väl inrätta församlingsänkor (1 Tim 5:9) för att vara riktigt Bibliska? Nej, för idag har änkor inte den sociala roll som de hade då. I länder där änkor är urfattiga bör församlingen ”adoptera” dem och försörja dem. Och i länder där kvinnor inte har någon utbildning bör de inte vara pastorer. Detta är logiskt, men logiken brister hos personer som Bo Brander. Han säger emot sig själv genom att först peka på 1 kor 14 som argument till att kvinnor inte kan vara präster för att sedan säga att kvinnor förvisso kan vara ledare och i viss mån predika.. trots att 1 kor 14 inte säger något om något ”prästämbete” utan att kvinnor inte ska predika! Sen hänvisar han till det gamla klassiska argumentet att Jesus bara valde ut tolv män till sina närmaste lärjungar, men är det ett argument för att bara judar kan vara präster? Tolv judiska män var nödvändiga för symboliken i att Jesus upprättar ett nytt förbund med Israel (Jakobs tolv söner).

Min gode vän Jonas Melin återpublicerade ett gammalt blogginlägg om detta på sin blogg Barnabasbloggen i och med Ulf Ekmans utspel, jag vill publicera det här. Det är alltså lite inaktuellt men mycket av materialet som det hänvisas till är väldigt läsvärda.

Kvinnliga pastorer?!
I tisdags meddelade Dagen att Chatrine Carlson blir ny föreståndare i Jönköping Pingst. Det var ingen stor överraskning och hälsas med glädje av de flesta, skriver Carl-Henrik Jaktund. Beskedet har dock orsakat en debatt om det lämpliga i att kvinnor är pastorer och äldste. En del menar att detta är ett avfall från bibliska principer och bryter mot Guds ordning för församlingen.
Själv delar jag inte den uppfattningen. Jag menar att man på Bibelns grund kan hävda att både män och kvinnor kan tjäna församlingen som pastorer och äldste. Min övertygelse är att andliga gåvor och inte kön bör avgöra vilken tjänst man ska ha i församlingen och att Paulus begränsningar av kvinnans tjänst i 1 Kor och 1 Tim är kulturellt betingade.
Man kan naturligtvis inte godtyckligt förklara bort Bibelns ord med att det är kulturellt betingat. Det behövs väl genomtänkta riktlinjer för att avgöra vad i Bibeln som är alltid gällande principer och vad som är kulturellt. I den utmärkta boken Att läsa och förstå Bibeln av Gordon Fee och Douglas Stuart finns mycket bra vägledning för detta. Författarna presenterar sju punkter på sidorna 56-62 (tyvärr har översättaren missförtått punkt 4 och översatt den felaktigt). I det engelska orginalet How to Read the Bible for all its Worth är det sid 70-76. Det är en mycket bra bok om bibeltolkning av två evangelikala exegeter.
Jag har inte möjlighet att själv gå igenom bibeltexterna här utan hänvisar till andra som gjort det med en bibeltrogen utgångspunkt. På svenska rekommenderar jag det som Per-Axel Sverker har skrivit. Hans kompendium Man och kvinna som Guds avbild är kortfattat och lättläst. Den texten finns tillgänglig här och även här inbakad i en projektrapport från Göteborgs stift.
Tidigare nämnde Gordon Fee har medverkat i boken Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy. På 500 sidor bearbetas frågan historiskt, exegetiskt, teologiskt och praktiskt på ett grundligt sätt av olika författare. De exegetiska texterna är lysande.
En betydligt kortare text finns här: The Role of Women in Ministry as Described in Holy Scripture. Det är ett officiellt ställningstagande (Position Paper) från det amerikanska pingstsamfundet Assemblies of God. Utifrån Nya testamentets texter försvaras att kvinnor kan tjäna som pastorer och äldste i församlingarna.
Det finns också två internationella hemsidor med ett pingstkarismatiskt perspektiv som vill uppmuntra kvinnor till att stå i ledartjänster i Guds rike. Där finns också mycket intressant material som bearbetar de bibliska frågorna. Ta en titt på God’s Word to Women och International Christian Women’s History Project om du är intresserad.
Alla blir kanske inte övertygade av de argument som presenteras i dessa böcker och på dessa hemsidor. Om du är tveksam hoppas jag att du tar tid att läsa och begrunda. Jag hoppas också att alla förstår att man kan tro att Bibeln är Guds sanna ord och samtidigt försvara kvinnans rätt att vara pastor och äldste i församlingen.
Därför hälsar jag också Chatrine Carlson välkommen till företåndartjänsten i Jönköping och önskar henne och församlingen Guds välsignelse.

10 kommentarer

 1. På 40-50-talet gick det bra att skicka ut ”evangelist-systrar” ut i på landsbygden, de gjorde en pionjärinsats för att föra ut evangeliet till folket och var med att bygga församlingar. Då var det ingen som ifrågasatte deras legitimitet att förkunna Guds ord, alla kunde se att resultatet av deras predikningar. Men att bli föreståndare i en större församling ”dög” de inte till på den tiden, först långt senare har de getts tillträde till den uppgiften.
  Att det fortfarande finns ”fundamentalister” som ifrågasätter kvinnors legitimitet att predika Guds ord är bara trist jag trodde vi hade avslutat den debatten för länge sen

  Att vissa ”fundamentalister”hänvisar till 1 Korinthierbrevet – kapitel 14: Kvinnorna måste tiga i församlingen. Man måste läsa en sådan text i ljuset av den samtid det var skrivet i. Dessa män har inte har förmågan att tolka bibels text till vår tid är bara trist.

  Själv är stolt att vara gift med en yrkesarbetande kvinna som är van att tala för sig både i politik och facklig verksamhet se länk:
  http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/ARTIKEL.ASPX?ArticleId=4961619

  Gilla

 2. ”Jag hoppas också att alla förstår att man kan tro att Bibeln är Guds sanna ord och samtidigt försvara kvinnans rätt att vara pastor och äldste i församlingen.”

  Vad med 1 Tim 3,1-13 och 1 Tit 1,6-9?

  Gilla

 3. Vad Paulus menar är väl snarare just en specifik församling…

  Sedan har ju vi katoliker en helt annan syn på det uppdrag Jesus gav än de frikyrkliga exempelvis har. Med det menar jag att vi ju ser prästämbetet som att främst förvalta nattvarden. Jesus inbjöd enbart manliga apostlar i detta, det är alltså enbart de som kan – ”in persona Christi” – förvandla brödet till Jesu kropp och vinet till Jesu blod.

  Män och kvinnor har helt enkelt olika uppdrag.
  Sedan håller jag helt med om att kvinnor kan evangelisera, det är vi alla kallade till oavsett vilken position vi har inom Kyrkan. Sedan så borde den evangelisation vi utför dock vara beroende av hur vi är funtade, d.v.s. män och kvinnors evangelisation kommer att se olika ut – för vi är olika. Men också många individers evangelisation kommer att skilja sig – för att vi också är olika.

  Frid!

  Gilla

 4. Bra och tänkvärt skrivet, Micael.
  Jag har själv alltid varit övertygad om att kvinnor kan vara präster. Men på senare tid har jag insett att det ändå kanske inte är så självklart. Jag är inte kvinnoprästmotståndare, men min förståelse för deras ståndpunkt har djupnat.

  Jag anser att båda sidor kan ha starka belägg i Bibeln. Å ena sidan ser vi inga kvinnliga apostlar. Inga kvinnliga församlingsledare. Men samtidigt finner vi kvinnliga profeter, evangelister och t.o.m. domare (Deborah i Domarboken).

  Frågan är vad man lägger i ordet ”präst”. Kan en kvinna undervisa? Ja. Predika? Förmodligen (vad är egentligen den stora skillnaden på predika, undervisa och evangelisera?). Kan en kvinna vara huvudet för en församling? Vet ej.

  Man måste också, som du poängterar, fråga sig varför. Varför skulle Gud inte vilja ha kvinnliga präster? Just nu har jag inget bra svar på det.

  Men det är också viktigt att poängtera att även om Bibeln skulle vara emot kvinnliga präster, så behöver inte detta vara mot jämställdheten. Det är tydligt att man och kvinna har samma värde och att de är lika viktiga, men att de faktiskt har olika roller. Det ser vi både i Bibeln och i naturen.
  Men det betyder inte att kvinnans roll är mindre viktig. Det är bara en annan.

  Som sagt. Jag har inte bestämt mig. Just nu tror jag fortfarande att kvinnor kan vara präster. Men det är inte alls en så lätt fråga som många (även kristna och icke-kristna) tror.

  Gilla

 5. Tack för bra argument för något som intuitivt känns väldigt enkelt. Det känns väldigt naturligt att bli undervisad av en kvinna. De flesta lärare i skolan är ju kvinnor tex.

  Men hur tänker du kring den här versen?

  ”En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva” (1 Tim. 2:11-13).

  Här hänvisar ju Paulus till skapelseordningen att Adam skapades först och sedan Eva (vad det nu har med saken att göra… Med den logiken bör ju djuren vara herre över människan eftersom de skapades först). Men Paulus hänvisar alltså inte till något kulturellt utan till skapelseorningen. Är då helt ok att avfärda det hela som kulturellt?

  Gilla

  1. Gud har fastställt som ordning mannen som kvinnans överhuvud. En kvinna skall inte undervisa i församlingen där männ ingår. Tolkar man det annorlunda och far med ursäkter och bortförklaringar hit och dit älskar man inte sanningen. I en ”kristenhet” som är urvattnad och knappt bibelförankrad blir det inte konstigt att folk ifrågarsätter om huruvida kvinnan skall undervisa eller inte. Främst då många inte ser skillnad på evangelisation, profetia, uppenbarelse och undervisning utifrån Guds ord alla som faller under kategorin predikan.

   Titta bara på hur långt feminismen kan gå. För mig är det uppenbart av sataniskt ursprung eftersom det sätter sig upp emot Guds fastställda ordning.

   Detta kan naturligtvis också få negativ effekt när högmodiga och ogudaktiga människor nedVÄRDERAR kvinnan och förpestar Guds principer i familjelivet. Detta tror jag även leder till att kristna ibland ser med skepsis på Nya Testamentets klara undervisning om mannens respektive kvinnans roll – som ofta är ett känsligt ämne där tyckande kommer före Guds ord och man hela tiden försöker rationalisera allt. Satan har vållat mycket skada.

   Gilla

  2. Hej bröder!

   Jag måste först erkänna att jag inte direkt är en expert på det här området, 2009 skrev jag om det mesta medan jag nuförtiden håller mig till karismatik, aktivism och evangelisation 🙂 Men men jag ska försöka säga nåt vettigt.

   Båda av er hänvisar till något ni kallar ”skapelseordningen”. Medan jag tror att det kan finnas fog bakom en sådan tanke finns begreppet inte i Bibeln och det är väldigt svårt att definiera och förklara hur det funkar. Som Johan pekar ut, om kvinnor inte ska undervisa för att mannen skapades först, bör inte människan underordna sig och undervisas av djuren? Och varför tillämpas det på undervisning och inte andra saker? Och så vidare.

   Ovanstående bloggpost skrev jag med inspiration av en bibelkommentar i Handbok för livet till just 1 Tim 2. Den finns tyvärr inte online men hittar ni en Handbok så kolla upp det. De argumenterar där för att hänvisningen till Adam och Eva inte är en hänvisning till ”skapelseordningen” utan snarare en allegorisk beskrivning av församlingens tillstånd. Efesos led av irrläror såsom Gnosticism och hänvisningen till urhistorien skulle kunna vara ett sätt för Paulus att peka på att kvinnor som stod för felaktiga läror hade kommit dit efter de manliga församlingsledarna (Adam skapades först, sedan Eva), och de riskerar att få församlingen på fall.

   Denna tolkning är förstås svår att bevisa, men den erbjuder en alternativ förklaringsmodell som inte är alltför ologisk. Dessutom kastar den ljus över Paulus märkliga kommentar i vers 15 att kvinnorna blir frälsta genom att föda barn. Är det legalism han predikar plötsligt, han som brukar betona att vi inte blir frälsta genom det vi gör? Nja, var många av kvinnorna gnostiker skulle de betrakta barnafödande som något orent och hemskt, eftersom det var kroppsligt.

   För lite djupare bibelstudier från detta perspektiv kolla in

   http://www.truereformation.net/2012/09/07/adam-och-eva-del-2-ska-kvinnan-tiga/
   http://www.nilsandchris.com/kvinnunderv.htm

   Gud välsigne er!

   Gilla

   1. Hej broder,

    Man skall vara försiktig att försöka rationalisera allting.

    Genesis 1:26
    Gud sade:”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

    Sedan så tror jag man måste ställa frågan vad man menar med undervisning. Artikeln jag läste på truereformation bekräftade det jag sade när man många tror att om en kvinna inte kan undervisa, så kan hon inte predika – då förstår jag att det uppstår missförstånd. Predika är så mycket mer än bara undervisning.

    I den andra artikeln så ser man samma visa som hos övriga som anser att kvinnan skall göra allt som mannen gör och vice versa. Man försöker hitta ideér och möjligheter för att på alla sätt olegitimera verserna så att det skulle gälla i våran tid. Det spelar ingen roll om en tolkning är svår att bevisa, bara den är hyffsat logisk och passar ens åsikter framför enkel förtröstan på Guds ord. Det är en väldigt farlig fälla att falla i som kristen.

    Ephesians 5:22-24
    Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud- han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

    Ovan tror jag är en nyckelvers till att förstå vad som menas med att Paulus inte tillåter kvinnan att undervisa. Det handlar om underordnad.

    Jag slänger med en länk till en makalöst bra förklaring på detta ämnet. Han tar även upp vad som menas med att kvinnorna ”blir frälsta genom att föda barn.” Jag skulle önska att ni kunde se denna, den är verkligen bra. Varken jag eller ni kanske håller med om allt denne predikanten säger i övrigt men det betyder inte att allt han säger är fel.

    (ca 22 min)

    Må Guds rika nåd vara med alla som förblir i vår Herre Jesus och hans ord.

    Gilla

 6. Paulus var tydlig med att kvinnor inte ska undervisa:

  ”Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet…” (1 Tim 2:11-12)”

  Jag köper inte argumentationen att Paulus enbart menade att detta gällde för en specifik församling, utan det var hans ståndpunkt. Han levde för 2000 år sedan och han tänkte som alla andra människor i Mellanöstern på den tiden

  Personligen har jag inga som helst problem med att en kvinna undervisar mig, ej heller om hon är Pastor/Präst…..eller profeterar.

  Tvärtom, jag är bara tacksam för att kvinnor gör det.

  Så, stort tack, och en stor kram, till alla kvinnliga Äldste, Prefetissor, Pastorer, Präster och Söndagsskolelärare.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s