Rösta på tomma stolarnas parti 19 september!

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. (Fil 3:20)

Att kristna som himmelska medborgare och fiendeälskande ickevåldsförespråkare inte kan vara politiker innebär inte för alla kristna med denna uppfattning att det därmed är fel att rösta. Även om man anser att kristna inte kan delta i statens blodiga aktiviteter (som jag skrev i mitt förra inlägg är staten per definiton en våldsorganisation) poängterar man att kristna ska ta sitt samhällsansvar och rösta på den i vart fall minst dåliga kandidaten. Jag hade själv denna syn för inte så länge sen och blev konfunderad när vissa av mina kristna syskon rev sönder sina röstkort. Men jag hade då inte insett att staten förändrar samhället endast med våld som maktmedel och att det finns många alternativa oblodiga sätt att förändra samhället på än att lägga en lapp i en låda vart fjärde år.

Problemet med att rösta som kristen pacifist är att oavsett om man röstar på en kandidat med goda, sunda, kristna värderingar sprider denna sina värderingar med hjälp av polisiärt och militärt våld. Den ”minst dåliga” kandidaten är fortfarande en som använder våld. Och faktum är att det därmed inte är den minst dåliga kandidaten ur kristen pacifistisk synvinkel, utan den bästa riksdagskandidaten är den som inte använder våld, dvs. inte utnyttjar våldsmakten i Riksdagen. Vi kristna som menar att kristna inte kan vara politiker bör rösta på människor som inte vill vara politiker. Det är den minst dåliga kandidaten.

Sådana kandidater finns inte, kanske man tänker. Men faktum är att de finns. Tomma stolarnas parti vill mobilisera soffliggare och genomdriva en reform som gör att blankröstarnas röster räknas, helt enkelt genom att inte gå till Riksdagen om de blir inröstade. ”Vi söker inte makten! Vi vill inte ens ha den!” skriver de på sin lilla hemsida. En vanlig blankröst (eller sönderrivet röstkort) innebär bara att makten övergår till någon annan. Men om tillräckligt många kristna pacifister röstar på en kandidat som använder ickevåld, dvs. inte befinner sig i Riksdagen, kommer det bli uppenbart för världen att här är tusentals Jesuslärjungar som inte förändrar samhället med svärd utan genom trasa och fotbalja (Joh 13), som engagerar sig i civila organisationer istället för politiska.

Några tänkta invändningar:

Är inte detta odemokratiskt? TSP är ett parti som alla andra. Det är snarare odemokratiskt att ignorera de 25 % av väljarna som inte röstar/blankröstar, något som TSP vill ändra på. Jag är inte mot demokrati eftersom det är det bästa systemet för att förhindra att politikerna inte ska använda sin våldsmakt till att förtrycka människor, men jag använder hellre de demokratiska rättigheterna yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet för att förändra samhället än våld.

Om du inte röstar kommer ju SD in i Riksdagen! SD kommer in i Riksdagen för att Sverige blivit mer och mer rasistiskt. Roten till SD finns i folks värderingar, därför är främlingsvänlig opinion det bästa botemedlet mot sådana partier. Jag kommer engagera mig mer mot rasism framöver för att kompensera min röst på ett parti utanför 4-procentspärren (som SD tills nyligen var).

Om alla gjorde som du skulle ju Riksdagen gapa tom! Precis. Om alla var pacifistiska kristna i Sverige skulle vi engagera oss i utomstatliga samhällsförändrande aktiviteter i så hög grad att statens våldsmakt inte skulle behövas.

Dagenartiklar om valet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

28 kommentarer

 1. Du skriver: ”Men jag hade då inte insett att staten förändrar samhället endast med våld som maktmedel”. Ungefär samma sak återkommer ganska ofta i dina texter och jag förtår inte riktigt hur du menar. Staten har väl även ekonomisk makt, opinionsbildande makt och lagstiftande makt. Vad menar du med att riksdagspolitiker kan förändra samhället endast med våld? Jag känner inte riktigt igen mig.

  Sen blir jag lite nyfiken på vilket samhälle du egentligen önskar dig. Tror du att man kan bygga ett samhälle helt utan lagar och myndigheter? Tycker du inte att det offentliga (kommun, landsting och stat) ska ta något ansvar för lag och ordning, sjukvård, ekonomisk utjämning, utbildning m.m? Är det din uppfattning att detta måste finnas, men att kristna inte ska engagera sig i det, eller anser du att samhället ska byggas helt utan dessa institutioner och företeelser?

  Gilla

  1. Jag skrev i förra blogginlägg att politiker sysslar både med opinionsbildande makt och våldslig makt, dock sysslar de flesta med de förra medan endast staten (och kriminella) sysslar med det senare. Som sagt är den vanligaste definitonen av en stat en organisation med våldsmonopol, och jag tror att hur man definierar våldsmonopol beror på hur man definierar stat.

   Grejen är nämligen att jag ser ingen skillnad mellan lagstiftande makt och våldsmakt, det är där själva våldsmakten ligger. Politiker går själva inte ut och agerar polis och militär, men de sätter upp regler för hur polis och militär ska agera. De bestämmer vilka de ska tillgripa våld mot under vilka förhållanden (tjuvar, mördare etc.) Den lagstiftande makten är makt just för att polisiära och militära institutioner tillgriper våld mot dem som inte följer lagarna. Om det inte fanns polis och militär skulle ingen behöva bry sig om lagarna. En lag är nämligen inte bara en moralisk rekommendation utan ett positivt eller negativt förbud som kommer bestraffas om de inte följs.

   Många av lagarna behandlar skatten som ska betalas in till staten. Om någon inte betalar skatt kommer därför polisiärt våld sättas in tills man har betalat den. Sedan betalas skattepengar ut till olika instanser, och det är i sig ingen våldslig handling. Jag skulle inte säga att det är fel att jobba som lärare eller läkare. Men pga att skattepengarna kommer in i statskassan med hjälp av våldsinstitutioner tycker jag inte man kan skilja statens ekonomiska makt från dess våldsliga makt. Och i vilket fall är statens primära roll, som styr skatten, att stifta lagar, vilket otvetydigt är våldslig makt.

   Det bör tilläggas att detta våld få gånger tar sitt uttryck i slag och pistolskott, oftast innebär det frihetsberövande. Men detta frihetsberövande sker alltid med det överhängande hotet om våld. Om du springer ifrån en polis som brottsling har polisen rätt till att, om de inte ser något annat alternativ, stoppa dig med våld. Den polisiära (och militära) upprätthålls alltså med våld eller hot om våld.

   Kvar står opinionsbildande makt, men jag vet inte om jag skulle säga att staten sysslar så mycket med sådant. Politiker gör det absolut, men gör staten som institution det? I vart fall inte i Sverige – de statliga TV- och radiokanalerna är förbjudna att sprida opinion.

   Men även om man anser att staten sprider opinion kvarstår faktum att staten är en organisation som framför allt ägnar sig åt lagstiftande makt, som är beroende av våld. Det är den enda organisation som har rätt till detta, därmed har den våldsmonopol.

   Min teologi om ickeröstande hänger intimt ihop med min kristna pacifism, det är en del av den. Vi är överens om att kristna inte kan vara soldater. Jag vet inte om du också anser att kristna inte kan vara poliser, i varje fall anser jag det. Anta nu att Guds Evangelium sprider sig så kraftigt i vårt land att alla inte bara kom till tro på Jesus utan anammade den pacifism Han lärde ut. Då kommer vårt land bli fritt från militär och (enligt mig) polis. Anta sedan att Riksdagen röstar för en lag att alla ska ge hälften av vad man äger till Läkare utan gränser (vi bortser från att det enligt mig inte skulle finnas någon Riksdag vid det här scenariot). Alla papper skrivs på och det blir en lag. Ingen lyder lagen (ganska okristligt, jag vet, men det är bara ett scenario). Vad kan Riksdagen göra? Ingenting. Däremot, om vi har ett riktigt drömscenario där alla dessa nio miljoner kristna fruktar Gud och lyder Hans ord, läser Bibeln och upptäcker Lk 19:8 samtidigt som landets präster och pastorer uppmanar folk att ge hälften av vad de äger till Läkare utan gränser, då kanske alla gör det.

   Sådana här scenarion blir alltid lite fåniga, emn min poäng är att ett samhälle jag önskar mig är ett som inte bygger på våld utan på frivillighet. Alla kristna pacifistiska rörelser jag känner till har betonat frivillighet mycket, av den enkla anledningen att det hänger tätt samman med pacifism. Pacifismens väsen är att inte bestraffa dem som gör fel, att inte döma (Joh 8:1-11). Man bör tillrättavisa dem och förmana dem men inte ta till våldslig bestraffning.

   Tyvärr lär inte Sveriges befolkning komma att bestå av 100 % pacifistiska kristna, men en liten del är det. Jag tror som sagt, som jag betonat om och om igen, att man kan förändra samhället på andra sätt än genom staten, jag tror till och med att man kan förändra det på bättre sätt än genom staten. Dessa sätt ska kyrkan ägna sig åt. Kyrkan av ickepolitiska pacifistiska kristna ska jobba än hårdare än staten för bättre liv för alla, genom både sjukvård och gudomligt helande i Andens kraft, genom undervisning om ekonomisk utjämning och nyttigt lärande för livet. I många håll i tredje världen där staten är svag ägnar kyrkan enormt mycket tid åt hälsa och utbildning. Skillnaden är att det sker på frivillig basis, inte minst genom kollektpengar från väst. Och sen när kom en polis och krävde att du skulle gett mer i kollekt förra söndagen och anmälde dig till kronofogden?

   Vi SKA verka för ett bättre samhälle, jag ägnar väldigt mycket tid åt det, och alla som inte röstar har en plikt att göra detta eftersom politiken också verkar för ett bättre (ibland sämre) samhälle. Att inte rösta och sedan inte verka för ett bättre samhälle är värre än att rösta. MEN att rösta är ett dåligt sätt att erka för ett bättre samhälle eftersom det använder våld som maktmedel och det finns andra sätt att förbättra samhället på: aktivistgrupper, volontärarbete, opinion, monetära gåvor med mera. Den ideella, civila sektorn gör minst lika mycket för samhället som den politiska. Det finns inga belägg för att den politiska skulle göra det effektivare. Däremot vet vi att den gör det med hjälp av våld.

   Gilla

 2. Jag undrar hur landsting och kommun ska bestå när Jesus kommer? Jag tror ju inte det dröjer länge alls. En profetröst hördes som menade att vedermödan just har börjat!
  Det var ju en sorglig sak för Vår Herre, när Israels barn valde bort honom och istället ville ha en vanlig kung, som alla andra…..
  Vi kan ju ingenting göra utan Honom! Eller tror vi kristna i stort sett att det räcker med att anstränga sig politiskt?? Att leva i Kristus innebär att inte anpassa sig efter denna tidsålders väsende. Hur kan det kombineras med politik? Det skulle ju vara Jesus Kristus som skulle regera i oss, han har väntat länge på sin kropp. Han kan bara bygga templet stabilt o bra om vi har övervunnit oss själva och dött ordentligt och renat våra själar. When the saints go marching in…..Vi har väl ingen aning om hur omöbleringen kommer att gå till så där exakt, men jag tror inte precis att den nuvarande samhällsstrukturen kommer att bestå. Gud behöver ett folk som är fritt från fruktan och någon som helst vinnings eller maktlystnad. Då kan vi börja råda och regera, fast naturligtvis blir det då vår Brudgum som sufflerar ett ögonblick i sänder. Jesus gjorde INGENTING som inte Fadern hade sagt. Han visade vägen därmed. Jag tycker det är väldigt spännande att bara lita på Gud och jag är inte så långt ifrån att riva röstsedeln även om DTSP hade en del vettiga tankegångar. Jag väljer att låta Jesus få min röst, mitt liv, mina pengar, mina tankar och en del annat som t ex eventuella bekymmer om samhällsutvecklingen etc. Han har ju också redan köpt upp oss, och har då egentligen ande-juridiskt sin fulla rätt att använda oss som HAN vill. Det brukar vi ju sjunga till Honom om ibland….Rena mig, med elden från din Ande! Rena mig, och gör mig mer lik dig! Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv – använd mig Gud – som du vill!

  Gilla

 3. Man kan läsa olika bibliska profetord som daniel 2:44 som berättar om när guds rike tar över makten men också att den rådande politiska makten krossas och förintas, lika så i uppenbarelseboken talas det i 19:19 hur jordens kungar och deras härar församlas mot ryttaren på den vita hästen (kristus).

  Det är inte svårt att se att politiken alltmer drar åt hedonistiskt matriellt håll och det är väl bara en tids fråga innan vi kristna anses vara en allmänfara som bör utrotas. Dom kristna som vill snacka in sig med makten tror jag begår ett super misstag.

  Skökan i uppenbarelse boken vem är hon ? risken finns att det är bilden av en kyrka som är trolovad med kristus men delar bädd med stadsmakten.och som profetian berättar kommer skökans älskare till sist att få avsmak för henne och plundra henne och utblotta.

  Själv tycker jag att det finns folkrörelser och visionärer som är intressanta i mitt fal den gröna rörelsen som jag tror har ett stort mått paradis längtan och vill se något annat än ett matrialistiskt samhälle.

  Men att snacka in sig med dom stora makthavarna och tro man ska smygpåverka dom med bibeln tror jag kommer att visa sig vara en rejäl felsatsning i slutändan.

  Men att odla anden och tala utifrån andlig kraft och kunskap och påverka nere i från ja det tror jag på.

  Gilla

  1. Ja, vem delar skökan ur Uppenbarelseboken egentligen bädd med? Därom tvistar eskatologera och har så gjort genom århundradena. Men förutom alla kungar nämns märkligt nog just jordens köpmän som närmast sörjande då hela världen kunde se röken från hennes bål. Och är det verkligen bara mina personliga åsikter som gör att åtminstone jag ser bilden ett center för världens all handel träder fram kristallklart i Upp 18? Eller, som det blir på engelska: A World Trade Center!

   Gilla

   1. Det gick maskar i mannat som några ville lägga undan för morgondagen, tusentals gick under i öknen pga av maktlystnad, knorrande o misstro, två föll döda ned efter att ha stoppat undan i ”egen ficka” mitt under den underbara begynnelsens tid…Jesus ville vi skulle avstå allt…Hur kan vi då vilja syssla med affärsverksamhet i vinstsyfte? När World Trade center rasade tänkte jag att det var som när Jesus ”satte ner foten” mot affärslivet inom tempelområdet, fast i lite större skala. Vad jag förstår så var just den händelsen en sorts upptakt till vad som sedan skulle följa, och så blir det nog igen nu. Kärleken är tålig och mild och kräver ingenting tillbaka. Och hyser inte agg när den blir lurad och bestulen. När ska vi börja följa Jesus?

    Gilla

 4. Intressant detalj Tore, jag ser det väl ungefär så att religion är bra affärer för jordens köpmän om man räknar in new age och liknande är enorm omsättning på böcker, kurser mm. ”döda” kyrkor är väl beroende av pengar och maktinflytande för att hänga kvar i samhälls sfären även om det inte längre finns ande och liv i dom. men kommer det en världskris som dom gamla pingstvännerna trodde att vi får ett totalitärt sekulär samhälle eller kollaps av det ekonomiska systemet där alla måste ha vildjurets märke så tror jag inte dessa kyrkor klarar av att överleva ifall dom förlorar sitt samhälls inflytande och penga makt. Naturligtvis min hemma virkade tolkning av ”skökan” 🙂

  Ska fundera lite på det där om world trade center.

  Gilla

  1. En sak som verkligen skulle kullkasta min tolkningshypotes vore om de verkligen skulle lyckas uppföra ett nytt WTC på Ground Zero (Upp 18:21-24; ”aldrig mer…”).

   Men hittills har de inte lyckats enas om hur och av vem återuppbyggnaden ska ske. ”Idag – nio år efter attackerna – är frustrationen kring Ground Zero fortfarande tydlig med en allmän uppfattning och undran om ‘När ska någonting någonsin byggas?’.” Källa: http://www.24.se

   Gilla

    1. jag såg någon slags arkitekt tävling på discovery channel för ground zero för ett tag sedan och vissa av förslagen var olika minnes märken så det är fullt möjligt att inget nytt WTC blir byggt, tror nästan minnes märke är troligast för att hedra dom som dog där.

     Gilla

 5. Problemet med att rösta på TSP är dels att man stödjer systemet som sådant med parlamentarism, dels att man fortfarande sitter fast i myten om röst som ”påverkan” eller ”att göra ens röst hörd”.

  Gilla

  1. Jag argumenterar på min blogg för att man påverkar Sveriges utveckling genom att rösta. Inte mycket, men lite grann. Min röst räknas, därför spelar den roll. Det är ingen myt, även om den inte gör så stor skillnad i praktiken. Vilken typ av samhällssystem önskar du istället för demokratisk parlamentarism?

   Gilla

   1. Inte för att du hade frågat mig, men varför ska vi önska oss något samhällssystem? Ska vi låtsas vara Gud även i fortsättningen, fast vi vet att vi ingenting förmår. Vi ska väl inte anpassa oss efter denna tidsålders väsende och tro att vi kan göra något åt denna värld, genom något smart samhällssystem. Levande, äkta kristendom har vad jag har förstått alltid frodats bäst i riktigt ruskiga tider och där det råder ofrihet på olika sätt. Jesus är faktiskt den enda som med kraft kan göra något åt situationen både här o nu och för evigheten. Om han bara finge slippa vara instängd i vår ande och kunde få ”fullt mandat”?

    Gilla

   2. Jonas ”Myt” i meningen ovan skall nog mer ses i sammanhanget av ”mytologi” än ”lögn”. Alltså att vi genom att rösta för att påverka går in i ett mytologiskt sammanhang där världen förändras (bäst) ovanifrån genom makt och om vi har chansen måste vi ta den makten (läst min artikell i senaste Nod?). Det är att tro att våld (ibland) går att använda för goda (mindre dåliga) syften. Det är att gå in i en mytologi med riter (röstning var 4de år) och präster (parlamentarismen) som alla böjer sig inför Marknaden (även vänstern) och Makten (även MP).

    Gilla

  2. Skillnaden mellan att inte rösta/blankrösta och att rösta på TSP är bara en enda sak: att en röst på TSP syns. Även om TSP kommer in i Riksdagen kommer de andra politikerna inte få mindre inflytande. En röst på TSP kan tolkas som att man tycker politisk makt är bra men att det (i nuläget) inte finns några bra alternativ, men det kan också tolkas, om dina och mina ideer får genomslag, att man inte anpasar sig efter denna tidsålder och denna världens våldsliga makt utan följer Herrens tjänare Jesus Kristus.

   Demokratiskt parlamentism verkar vara det bästa våldsliga maktmedlet eftersom det minimerar risken för missbruk, men det bästa sättet att förändra samhället på är inget samhällssystem alls utan att sprida Guds Rike som inte är av denna världen.

   Gilla

   1. Fram till dess Jesus kommer tillbaka måste vi ändå leva i den här världen och under dess myndigheter. Då kan vi ju hoppas på att det är så bra som möjligt och arbeta på alla tänkbara sätt för att lite mer av Guds rike ska komma här och nu. Även Paulus uppmanar oss att be för överheten och alla som har makt, för att vi ska kunna leva lugnt och stilla (i fred) och för att många människor ska få höra evangeliet och bli räddade (1 Tim 2:1-4).

    Gilla

    1. Men Guds Rike är inte av denna världen, Guds Rike kan omöjligt spridas med hjälp av världslig makt. Jag har inte sagt att vi inte ska be för myndigheterna, vi ska be för dem likväl som för alla människor (både när Paulus uppmanar till förbön för överheten i 1 Tim 2 och när Petrus säger att vi ska vörda kejsaren i 1 Petr 2 sker det i samband med att de uppmanar till förbön/vördnad för alla människor). Men vi ska inte ta del i dess blodiga aktiviteter. Paulus skriver att överheten inte för inte har sitt svärd för att hämnas dem som gör ont i Rom 13:4. Även han var tydlig med att statens maktmedel är våld. I Rom 12:19 skriver han dock att kristna inte ska hämnas. Därmed kan kristna inte tillhöra överheten.

     Och återigen håller jag med dig om att vi ska leva i världen men inte av den och att vi ska förändra samhället så mycket vi kan, men jag anser det ganska uppenbart att om man gör det i parlamentet kan man inte göra det utan att använda våld.

     Gilla

    2. Ah, det var en klurig mening helt enkelt. 😉 Jag trodde att ”arbeta på alla tänkbara sätt för att lite mer av Guds rike ska komma här och nu” syftade på myndigheterna, inte oss. Och även när det syftar på oss låter det som du menar att vi kan använda staten till att sprida Riket.

     Gilla

    3. Och för övrigt, om man inte kan sprida Guds Rike med hjälp av världslig makt, varför ska vi då rösta? Ska inte allt vi gör handla om att sprida Guds Rike? Att sprida Evangeliet, tjäna de fattiga och skapa fred handlar om att sprida Guds Rike. Men detta kan inte göras med världslig makt.

     Gilla

    4. Jag röstar inte för att jag tror att jag sprider Guds rike genom att rösta. Jag röstar för att jag vill påverka utvecklingen i det land jag råkar vara medborgare i. Att inte rösta kan ge SD ett större inflytande och det vill jag inte bidra till.

     Gilla

     1. Jag röstvägrar för att jag vill sprida Guds Rike, som inte är av denna världen och effektivare än något annat bekämpar både främlingsfientlighet och de synder som frodas i andra partiers ideologier.

      Gilla

   2. Micael: jag tänker endå att en röst i systemet är ett stöd för systemet som sådant, med makthavare osv. Oavsett om dessa tänker ta makten eller inte om de får den.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s