Pacifistiska pingstvänner i Palestina

PCPJ

Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice som ber och arbetar för hela pingsten och som jag lånat logga ifrån, har ett omfattande arbete i Israel/Palestina som uppmärksammar förtrycket mot palestinierna, vilket har fått många pingstvänner som tidigare pga dålig obiblisk teologi blundat för dessa övergrepp att på allvar verka för fred. Mer sånt! Tiden då den karismatiska rörelsen dominerats av amerikansk republikanism måste upphöra så att vi kan arbeta för fred och rättvisa såsom man gjorde i urkyrkan.

Dagen om konflikten i Israel/Palestina: 1, 2, 3, 4, 5.

21 kommentarer

 1. Hur har detta förtyck uppstått är frågan? Kan palestinierna ha någon del i detta. Kanske arabstaterna kan lastas för detta.Detta att man 1948 inte lät den arabiska befolkningen få den del som FN beslutat om. Den judiska befolkningen tog tag i det hela och bildade Israel,arabstaterna startade krig mot judarna. Då araberna ockuperade Jerusalem !!Vems fel? Att Jordanien och Egypten okuperade dessa delar under 19 år och ockupationen avslutades inte förrän man gjorde ett nytt försök att utplåna Israel, men förlorade. Vems fel? Israel lämnade efter sexdagrs kriget -67 en fredsinvit till arbernas toppmöte om att lämna tillbaka land mot fred men fick nej, Vems fel?Sex år senare kommer en ny attack mot Israel med samma resultat, Israelisk seger, Vems fel?Israeloch Egypten kom sedan överens om fred och Israel lämnade tillbaka områden som tiihört Egypten, Var det fel av Israel? Sedan har terror mot Israel skiftat fram och tillbaka och israel har tagit till skydds åtgärder för att få leva i fred.Många har dödats på båda sidor. Vad är det som Israel gör som är så skamligt i att försvara sitt land mot övergrepp och terror? Om arbstaterna erkänner Israel och lägger ned sina vapen kommer palestinierna får klart för sig att de har ett eget ansvar kan konflikten lösas. Israel är inte mellamösterns problem.
  Dessutom finns det ett palestinsk land redan i Jordanien, 85 procent av det brittiska mandadet som judarna blev lovade av britterna. När detta skett trodde naturligtvis judarna att de resterande procenten var deras men så icke en delning av detta gav judarna ungefär 8 procent vilket arberna tyckte var för mycket.

  Gilla

  1. Det sker övergrepp mot palestinierna från Israel som är oacceptabla, det är det nog ingen som förnekar. Problemet är att detta kritiseras utan en förståelse av Israelernas situation. Om vi inte tar med det andliga förtryck som islam står för i regionen kan vi som kristna inte bedja och verka på rätt sätt. Islams ande vill uppenbarligen utplåna Israel. Vi kan inte pressa Israel till politiska eftergifter som sätter deras existens på spel.

   Självklart skall vi verka för att stödja hjälpprojekt för människor i nöd, men utan att ständigt demonisera Israel som nation. Vi är offer för en satanisk hjärntvätt idag. Judehatet växer över världen som en följd av massmedias vinklade rapportering. Varför hör vi så lite om raketangreppen mot Israel, om den arabiska agitationen när journalister i väst inte hör på. Hatet i arabvärlden kan inte ursprungligen skyllas på Israelisk politik. Den är djupt förankrad i Islam sedan lång tid tillbaka. Mein kampf är en storsäljare i mellanöstern. Vad är roten till problemen egentligen???

   Ta gärna del av andra källor än svensk massmedia för att få en bredare syn på vad som händer i mellanöstern t.ex. genom: http://www.si-info.org/.

   Gilla

 2. Tack för en bra artikel Micael, Hur gick det till ? var så god och läs Bengt: http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2008/08/den-palestinskaflykting-katastrofen.html
  Läs även om ” Mitt engagemang för palestiniernas situation började med att jag läste om vad som hände 1948 i de kristna byarna Kafr Bir’im och Iqrit uppe i norra Galiléen.” http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2010/02/iqrit-berattelsen-om-en-by.html

  Gilla

 3. Att det förekommit Israeliska övergrepp både nu och då har väl ingen förnekat. Frågan är varför palestinierna och arbländerna så sällan ställs till svars för händelser genom åren?

  Gilla

 4. Okunnig teologi talas det om, okunnig historik är också farligt. Nu tror jag att stödet för Israel både är teologiskt hållbart men även historiken i nutid. Palestinaaraberna med hjälp av sina grannländer måste ta sitt ansvar. Vad gjorde Sadat 1978? Erkännde Israel och vips hade han fått tillbaka det land Israel tagit när Sadat anfallit Israel. Vad gör palestinierna med sitt Gaza efter att Israel lämnad, attackerar Israel, absurt och de ska vi ge stöd. Jerusalem skall återgå till situationen innan 67 sägs det, varför inte 48? Nej för att i den perioden rensades judarna ut från östra Jerusalem under ockupationen från Jordanien. Fns tanke var en stad under FNs beskydd ett Jerusalem med judisk majoritet som de för övrigt hafe redan på 1870 talet. Fadst den historiken jag nu nämde den är väl fejkad av sionisterna eller?
  Problemet ligger hos det arabiska ledarsskapet som Abba Eban sa: De arabiska ledarna har aldrig missat ett tillfälle att missa ett tillfälle

  Gilla

 5. Jag visste inte att urkyrkan var för ett delande av Guds land. Kan jag få lite information om det?

  Gilla

  1. Hippolytus, Justinus Martyren, Origines och Augustinus var överens om att kyrkan är det nya Israel och att det gamla Israel inte har någon ”rätt” till Kanaans land utan det land kristna bör intressera sig för istället är Himmelriket med det nya Jerusalem. Eftersom de tre första även var pacifister skulle de också motsatt sig de krig som staten Israel bedriver idag: http://en.wikipedia.org/wiki/Supersessionism

   Gilla

   1. Förlåt mig, men det är något annat än att Gud skulle ha ljugit till judarna om att Israel är deras land för evigt. Sen visar du fortfarande inget som säger att de var för ett delande av Guds land.

    Sen är det väl ändå konstigt om de gamla lagarna inte längre finns då apostlarna själva säger att de följde dessa och att Jesus själv följde dem och att alla judar skulle fortsätta följa dem, men att inte hedningarna behövde det?!

    Gud är inte emot försvarskrig. Så judarnas försvarskrig, mot det krig islamisterna utsätter judarna för, är helt legitimt. Även Herren kommer att hjälpa till i att kriga mot dessa hemska människor, det står skrivet.

    Gilla

    1. Hej Tony!

     Ingen hävdar att Gud ljuger, det är bara det att kristna sionister blundar för att Gud sade att prästtjänsten är evig i 2 Mos 29:9. Det här skapar ett stort problem för sionismen. För om detta precis som löftet om landet inte ses som något som uppfylls genom Kristus i det nya förbundet utan ett bokstavligt bud som gäller för evigt – ska då prästtjänsten återupptas? Med syndoffer? I det Nya förbundet?

     Faktum är att det snarast är sionismen som hävdar att Gud ljuger när man tolkar ordet om att landet tillhör Israel för evigt som att det inte är uppfyllt i löftet om Himmelriket. Den här världen kommer förgås! Det nuvaranda Israels land kommer försvinna. Judarna, Israels folk, kommer inte bo där för evigt, även om de bor där tills Jesus kommer tillbaka kommer det inte vara för evigt. Kyrkan däremot, det nya Israel, kommer bo i Himmelriket för evigt. Därmed har löftet om landet i Kristus överförts till kyrkan till att gälla löftet om Himmelriket.

     Ingen kristen i vare sig Nya Testamentet eller bland kyrkofäderna klagade över att Israel var delat (Galileen, Samarien, Judeen, Dekapolis etc) och under romersk ockupation. Detta berodde på att allt sammanfattades i Kristus, Lagen var som en skugga fram till Honom, och det är genom Honom vi får tillgång till det sanna Landet, Han är den sanna översteprästen. Hebreerbrevet talar mycket om detta.

     Jesus förklarade all föda ren och Paulus går starkt emot dem som omskär sig för att bli frälsta. Vi lever i Nya förbundet! Jag har skrivit mycket mer om detta här: https://helapingsten.wordpress.com/2011/08/30/kyrkan-ar-guds-egendomsfolk/

     Och krig ska kristna inte syssla med enligt Skriften, se https://helapingsten.wordpress.com/kan-en-kristen-delta-i-krig/

     Gud välsigne dig!
     Micael

     Gilla

 6. Micael,

  Jag håller med dig om att vi kristna bör intressera oss för Himmelriket istället för det fysiska landområdet Israel. Men frågan är inte lika lätt när det kommer till det judiska perspektivet. Jag tycker att både Guds löften till det judiska folket och historien visar oss att det inte är så enkelt som att säga att ”det gamla Israel inte har någon rätt till Kanaans land” längre.

  Jag håller också med om att vi kristna ska arbeta för fred mellan judar och palestinier och vill man nå fred måste man kunna sätta sig in i båda parters perspektiv och om man säger så som jag citerade dig nyss så väljer man aktivt att inte se saken ur ett judiskt perspektiv och då tror jag att man spär på konflikten ännu mer.

  Även om vi kristna har ett perspektiv som innebär ett Guds rike utan gränser så har de allra flesta judar inte detta perspektiv och det måste vi respektera för att kunna föra en dialog. Många judar väljer att flytta till Israel för att de tror på de löften som Gud har gett dem och om vi kristna säger att dessa löften inte gäller längre så tror jag det blir kontraproduktivt om man vill uppnå fred.

  Gilla

  1. Hej Christian! Du verkar dock glömma att många judar INTE anser att staten Israel är legitim, däribland många s.k. ultraortodoxa: http://www.nkusa.org/ De som ändå anser detta använder det ofta som ett argument för att bygga illegala bosättningar och försöka ta över hela landet. Så det är ett perspektiv som snarare försvårar fredsprocessen än hjälper den.

   Jag har skrivit mer om detta på https://helapingsten.wordpress.com/2011/08/30/kyrkan-ar-guds-egendomsfolk/

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

 7. Micael,

  Jag är väl medveten om att det finns judar som inte anser att staten Israel är legitim, det är inte något jag har glömt. Jag håller dock inte med om att övriga judar använder detta som ett argument för att försöka ta över hela landet. Det är en verklighetsbeskrivning som inte stämmer.

  Du låter väldigt partisk, nästan som om du har valt sida i en konflikt. Du behöver inte lyssna på mitt råd om du inte vill, men jag försökte bara hjälpa dig att vara lite mer opartisk och jobba för fred och försoning istället för att spä på hatet mellan judar och palestinier, något som varken gagnar judarna eller palestinierna.

  Gilla

  1. Hej igen! Bra att du är medveten om det, men jag undrar varför du då talar om ”det judiska perspektivet” som att Israel har lätt till Kanaans land? Fall av att bosättare slår sig ner på Västbanken för att de anser att det är en del av Israel är flera, se http://www.settlerwatch.com/publikationer/bosattare/ under rubriken Ideologiska och ekonomiska bosättare.

   Jag har inte valt sida i konflikten i det att jag försvarar allt som den ena eller andra sidan gör, något som är ganska vanligt förekommande. Däremot har jag valt sida för fred och för att vara trogen Evangeliet. Evangeliet lär tydligt att det gamla förbundet är över och att Guds löften om landet åt Israels folk har ersatts med Hans löfte om Himmelriket för Hans nya förbundsfolk. Så det predikar jag. Jag kan inte hålla tyst om Evangeliets vittnesbörd. Och att acceptera och legitimera en teologi som innebär att den ena sidan i konflikten har gudomlig rätt till hela landet kommer inte hjälpa utan stjälpa rättsprocessen. Kolla gärna in hur Sabeel och Christ at the Checkpoint arbetar. De står för biblisk teologi utan att spä på hat mellan israeler och palestinier.

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

 8. Jag tror inte du förstår vad jag menar med ett ”judiskt perspektiv”.

  För att förstå en konflikt och arbeta för fred och försoning behöver man fördomslöst sätta sig in i de olika parternas perspektiv. Ur ett judiskt perspektiv så är landet Israel deras land och vi kristna behöver inte hålla med om det, men ur deras perspektiv är det ju så och då behöver man åtminstone respektera deras synsätt. För oss kristna som tillhör det nya förbundet så finns det inga gränser i Kristus, men för de judar som inte har gått in i det nya förbundet så läser ju de om de löften Gud gav dem om landet Israel. Vi behöver inte hålla med dem men vi behöver respektera deras perspektiv.

  Vi som kristna kan inte tvinga judar att se på landet Israel utifrån vårt kristna perspektiv utan måste respektera att de läser i sina heliga texter att Gud har gett dem landet Israel.

  Det är mycket möjligt att jag har uppfattat dig fel men det verkar onekligen som att du har valt sida i den här konflikten och det tror jag är ett misstag om du vill arbeta för fred och försoning. Att du inte förstår vad jag menar med att se på landet Israel ur ett judiskt perspektiv vittnar tyvärr om att du har valt sida.

  Gilla

  1. Hej igen! Som sagt anser inte alla judar att Kanaans land ska tillhöra staten Israel idag, http://www.nkusa.org/ är ett exempel på det. Därmed går det inte att säga att ett ”judiskt perspektiv” säger detta när inte alla judar säger detta. Vissa judar tänker så, inte alla. Det gör att man inte kan tala om ett enhetligt ”judiskt perspektiv” när det gäller vem landet tillhör.

   Vilken sida i konflikten har jag valt? Ska jag hålla tyst om Bibelns undervisning? Ska jag låtsas om att Israel har rätt till landet när de inte har det, och när en sådan övertygelse leder till övergrepp och konflikt? Som sagt har jag valt fredens sida, och vill inte blunda för synder och övergrepp på någon sida i konflikten.

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. Nej, jag tycker inte du ska hålla tyst om Bilbelns undevisning längre så att du inte behöver låtsas att Judarna inte har rätt itll landet.

    Fredens sida kan man inte ha valt om man menar att man inte vill följa Gud. Förlåt, men det är helt enkelt en sådan logisk kullerbytta att man blir ytterst förundrad.

    Gilla

 9. Det du sysslar med Micael är ersättningsteologi som bidragit till mycket elände som förintelsen etc. Läs Romarbrevet så förtår du hur det ligger till. Att hata Israel leder ingen vart.

  Gilla

  1. Ja, du har rätt Jonas. Det är samma strunt och de sidor han länkar till i andra inlägg är helt förunderligt dumma. Man känner direkt i anden att det är onda makter som skriver på de sidorna.

   Gilla

 10. Välsigna Israel ! Det är nog mycket viktigt att ta ställning för dem när världen reser sig mot dem. Att få för sig att judarna inte spelar någon roll längre är ju galenskap!! Snacka om andlig blindhet alltså,,,

  Micael, det är uppenbart att du vurmar för Palestina i ett pest eller kolera läge. För mig däremot så finns det inga sådana lägen, utan Guds utvalda folk vs hedningar.
  Tror att du och Vänstern har mycket att diskutera eftersom ni verkar ha samma ande i er,

  Må Gud bevare dig pojk

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s