Under öppen Himmel del 4: Kvaddad av Guds Ande

Heidi Baker
Heidi Baker

Innehåller Apg 5:15 personfokus? Folk fyllde gatukanterna med sjuka ”för att Petrus skugga skulle falla på dem”. Inte kristnas skuggor i allmänhet, utan Petrus skugga. Alla apostlar botade sjuka. Men bara Petrus gjorde det med skuggan.

Jag är definitivt ingen vän till personfokus, tvärtom betonar jag och min församling hur hela Kristi kropp ska komma i funktion, men jag tror vi ofta har en felaktig definition av personfokus. De flesta håller nog med om att existensen av kyrkliga ledare inte innebär personfokus per automatik. Men vad gör vi om människor skulle rada upp sig vid vägkanten för att Heidi Bakers skugga skulle falla på dem? Många skulle nog tillrättavisa dem för felaktigt fokus och säga åt dem att fokusera på Jesus ”istället”. Men är det inte för att Jesus har gett Petrus skugga helande egenskaper som människorna vill beröras av den?

Jag älskar Heidi Baker och är väldigt inspirerad av henne, inte för att hon har en perfekt livsstil eller teologi, utan för att hennes livsstil och teologi är bättre än min. Hon kombinerar tecken och under med fred och rättvisa i praktiken medan jag mest gör det i teorin. Hon har sett Herren ge syn åt blinda och hörsel åt döva, och hon tillber Honom intensivt för detta och lyser av glädje. Hon är apostel enligt alla definitioner, och jag vill följa hennes exempel såsom hon följer Kristi exempel (1 Kor 11:1).

Så jag hade verkligen sett fram emot när Heidi skulle predika på New Wine-konferensen. Jag såg till att skaffa mig en bra plats, njöt av den dynamiska och kärleksfulla lovsången, och började sedan filma. Efter att Heidi lett församlingen i tillbedjan en extra gång (utan musik) predikar hon utifrån Efesierbrevet 1. Hon berättade om sitt första matunder och hur Gud kallade henne till att sprida väckelse i Mozambique, plantera församlingar, bota blinda, döva och lama och hjälpa de fattiga och hungriga. Mycket hade jag hört innan, men det var fortfarande riktigt inspirerade, och jag fick bra filmmaterial.

När hon talat i ca 70 minuter ber hon församlingen resa sig, förklarar att hon vill be för dem som hungrar efter Gud eller nåt i den stilen, och bjuder oss att komma fram. Som sagt hade jag suttit och filmat hela predikan, det ger inte utrymme för några särskilda känsloyttringar och jag var mer inställd på att följa Heidis turer fram och tillbaka på plattformen än att låta budskapet sjunka in. Jag hade varit peppad inför mötet hela dagen, men inte direkt överexalterad, tyckte mest att det skulle bli kul än livsavgörande. Och jag hade inte spekulerat alls kring vad Gud skulle göra.

Men när jag böjde knä framme vid plattformen började jag omedelbart storgråta, och det fortsatte jag med i ungefär en timme med oförminskad styrka. Jag bara grät som ett litet barn och ropade ”Snälla Gud, Du måste sända väckelse!” Jag bad om förlåtelse för mina synder och upprepade om och om igen ”Herre Gud, Herre Gud, Herre Gud!” Det var ett rätt pinsamt skick att befinna sig i när ens vänner låg och bad någon meter därifrån, men jag var så desperat efter Gud. Så oerhört desperat.

Mitt i allt som hände började en mikrofon skickas runt och folk proklamerade saker. Gött. Jag tog mig upp på något sätt och stapplade fram som en gående trasa. När micken kom till mig fick jag kämpa fram orden mellan tårarna. ”I dedicate my life… to combine signs and wonders with peace and justice… to resurrect all of Pentecost.”

”Yeah, that’s it!” sa Heidi upprymt och rörde lätt vid min panna. Jag föll till golvet – vilket jag varken brukar eller gillar att göra – och där vändes mina tårar till skratt och lovpris. Hela Pingsten är inte längre en vision och än mindre en blogg – det är mitt liv. Och Heidis skugga föll på och välsignade det.

Jag har aldrig varit med om något så kraftfullt. Jag utesluter inte att psykologiska grejsimojser var inblandade men den Helige Ande var det definitivt. Det var så starkt, oplanerat och förvandlande.

Mötet dagen efter, det vill säga idag, där Heidi också predikade var också kraftfullt men då kunde jag stå på benen och be för andra i alla fall. En vän som inte påverkades särskilt av lördagsmötet, och som blev smått förvånad över min reaktion, blev totaldöpt i den Helige Ande två gånger på söndagen. Herren verkar individuellt, Heidis skugga är ingen automat, och varje andlig välsignelse som hon ger har hon fått av Fadern som kan ge samma välsignelser till vem Han än vill. Hon betonade själv att hon ber att hennes toppupplevelser i Herren ska vara golvupplevelser för oss. Jag inspireras av henne inte för att jag tror att hon är en superhjälte, utan för att jag vet att jag och vem som helst kan följa Jesus på samma sätt. Allt som krävs är bara lite tokdesperat hunger.

152 kommentarer

 1. Halleluja Micael ! 🙂 bra kvaddning i helgen jag har råkat ut för det några gånger att anden fyller upp krop o själ, jag uppsökte nog en stol vill jag minnas men kunde inte resa mig och gå på timmar, totalt i extas av anden , mer sånt behövs som lyser igenom och förvandlar ,

  Jag är glad att Helgens möte blev så super bra för dig

  Ser att Heidi råkat ut för ett par kvaddningar hon också 🙂

  Gilla

  1. Ja, det är en otroligt ödmjukande och omskakande upplevelse. Heidi blev kvaddad sju dagar och sju nätter ja, vilket inte är så konstigt med tanke på den enorma tjänst hon sedan kallades till. Men som sagt, vi är alla kallade till att fyllas och sprida Guds kärlek och kraft. 🙂

   Gilla

   1. sant Micael, glad att du skriver att Heidi Baker inte har perfekt livsstil och teologi, hon verkar inte vara en troende som är ”stor i rocken” utan ödmjuk, mig veterligen lönar det sig att ”tigga utanför himlens portar”, gud lönar den som ödmjukt söker honom 😉

    Gilla

 2. Jag har varit 15 år inom den rörelsen men har lämnat den bakom mig på grund av alla icke bibliska grejer.
  Det finns en sådan djuphet hos Luther, Calvin och reformationen

  Utdrag ur Stefan Sjögrens artikeln om känslo kristendomen.

  ”Men fram till 1950-talet sågs pingströrelsen av de andra samfunden med misstänksamhet och betraktades som en sekt.

  Något nytt händer i början på 1950-talet när den syafrikanske pingstpastorn David du Plessis sökte kontakt med Kyrkornas Världsråd och lyckades skapa ett intresse för pingstvännernas tala om Andens dop med tungomålstal. Plötsligt började de nya tankarna spridas inom den episkopala kyrkan, den lutherska kyrkan och även den romersk-katolska kyrkan. Den karismatiska väckelsen var född, som var en rörelse som nådde över samfundsgränserna, då den nya upplevelsen inte längre skapade nya samfund, utan verkar inom olika kyrkotraditioner. Det finns två miljarder som betecknas som kristna i världen. Av dessa är en miljard romerska katoliker varav 12% är karismatiker. Bland de protestantiska samfunden är 40% d.v.s. ca: 400 miljoner karismatiker. Man skulle alltså kunna säga att 25% av kristenheten är drabbad av den karismatiska väckelsen.

  Men de enda vågor av denna karaktär som drabbat kristenheten, är inte den första: pingstväckelsen och den andra: karismatiska rörelsen. Idag talar man om ”den tredje rörelsen” eller som den också kallas ”den helige Andes tredje våg”.

  Huvudgestalt inom denna rörelse är John Wimber som står bakom de s.k. Vineyard-församlingarna och Peter Wagner, professor vid Fuller Theological Seminary, som lanserat den s.k. församlingstillväxtrörelsen.

  Den tredje rörelsen vill inte kalla sig pentekostala eller karismatiska, därför att man menar att den karismatiska rörelsen av en del evangelikala ledare fått negativa associationer. Den enda stora skillnaden är att man inte menar att tungotalet måste följa det s.k. andedopet. Genom att inte kalla sig karismatiker har tredje vågen fått insteg i många samfund som tidigare varit stängda t.ex. genom den s.k. Alfakursen. Men på de flesta områden är Wimber och Wagners förkunnelse klassiskt karismatiskt. Det specifika med den är t.ex. att man är fixerad vid de apostoliska nådegåvorna som t.ex. tungotal, helanden, profetisk uppenbarelse och syner.

  Den tredje rörelsens förespråkare menar att kristendomen blir kraftlös utan övernaturliga fenomen i gudstjänsten. Vissa säger t.ex. att icke-troende måste få uppleva övernaturliga fenomen för att bli kristna. Därför blir detta att stå upp och som man säger: ”falla under Andens kraft” ett pedagogiskt hjälpmedel, för att visa på Guds kraft och få folk övertygade. Man talar om ”power-evangelism” när folk blir troende, för att de ser under och tecken.

  Men Skriften säger inte att underverken är Guds medel att omvända syndere. Den säger att ”tron [kommer] av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom. 10:17).

  Trots alla underverk Jesus gjorde när han uppväckte döda, gav blinda synd och drev ut onda andar så förkastade och korsfäste Israel honom. Korasin, Betsaida och Kapernaum uttalade Kristus domsord över för att de såg hans under och tecken men ändå inte trodde.

  Efter ett av Jesu brödunder i Johannes 6 följde folket efter honom på grund av vad de sett. Men när Jesus möter dem så säger han: ”Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta.” (Joh. 6: 26) Och när de begär av honom att han ska göra ett nytt under med orden: ”Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig?” (Joh. 6: 30), så gör han inget nytt under, utan börjar predika om synd och nåd. Och till slut har hela den stora folkskaran arga lämnat honom så att bara de tolv är kvar.

  När Jesus uppväckte Lasarus så förstod alla, till och med hans fiender att han gjort ett under (Joh.11.47), men istället för att börja tro, så började de planera att döda honom (Joh.11:53). I Johannes tolv läser vi om folkets otro: ”Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.” (Joh.12: 37)

  I Apg 3 hade Petrus genom Kristi kraft gjort en lam frisk, och det erkände också de religiösa ledarna (Apg 4:16), men istället för att tro, så förbjöd de apostlarna att undervisa i Jesu namn (Apg. 4:18).

  Hur många under och tecken fick inte Farao se i Egypten när Moses begärt att han skulle släppa Guds folk fri från slaveriet. Men Farao blev inte troende genom dessa under och tecken utan blev ännu hårdare i sin otro. Och det Israels folk som upplevt dessa under och tecken under uttåget och genom hela ökenvandringen dog i öknen p.g.a. otro, det var nästa generation som fick inta det förlovade landet.

  Visst skakade Elias kraftmätning med Baalsproferna på berget Karmel (1 Kung. 18: 20ff) om Ahab och folket, då Gud sände ner sin eld från himlen som förtärde Elias offer. Men efter några dagar var han tvungen att fly för sitt liv och fick gömma sig (1 Kung. 19:3ff) och dyrkan av Baal fortsatte tills Gud dömde Israels folk.

  Den rike mannen som plågade i helvetet hade samma lära om power-evangelism som John Wimber, när han trodde att hans bröder skulle ändra sig om Gud lär honom uppstå, han sade till Abraham:

  ”om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig.” (Luk. 16: 30)

  Men Abraham svarade:

  ”De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till…Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” (Luk. 16: 29, 31)

  När Jesus botat Simons svärmor, gjort många friska och drivit ut onda andar, så gick han undan till en enslig plats för att be. Då står det att: ”Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sade de till honom: ’Alla söker efter dig.’” (Mark. 1: 36, 37)

  Men Jesus gick inte tillbaka för att göra fler under och tecken. Vi läser: ” Han sade: ’Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.’”( Mark. 1: 38)

  Tecken och under hade en funktion i Jesu verksamhet i att visa att han var den Messias som profeterna hade talat om, men undren i sig själv åstadkom inte tro. Jesus gjorde inte under för att tillfredställa folkets nyfikenhet. Det som skapade tro var Ordets budskap om hans död och uppståndelse. Vi läser:

  ”Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ’Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.’ Han svarade dem: ’Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.’” (Matt. 12: 38 – 42)

  Den tredje rörelsen presenterar ett nytt och främmande evangelium. I John Wimbers bok ”Power Evangelism” saknas både förkunnelsen om Kristi kors och läran om försoningen. Ändå är det evangeliet om Kristi kors som är Guds vishet och kraft till frälsning.

  Guds Ande behöver inga under och tecken för att skapa tro. Lukas berättar hur det går till i Apg 16:

  ”På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.” (Apg. 16:13, 14)

  Den ”tredje vågens” förespråkare överbetonar känslor och upplevelser för att sanktionera och bevisa ett budskap som man anser är främmande för moderna människor. Det är en farlig väg eftersom undren och tecknen liksom känslorna ibland uteblir, och då är det lätt att dra slutsatsen att man inte är en riktig kristen, inte tror ordentligt eller att man blivit övergiven av Gud. Men Skriften säger:

  ”vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.” (1Joh. 3: 19)

  Den säger också:

  ”Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta , nämligen trons ord som vi predikar.” (Rom. 10:6 – 8)

  Och om trängtan efter tecken säger den:

  ”Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.” (1Kor. 1: 22 – 25)

  Paulus säger:

  ”vi lever här i tro, utan att se.” (2 Kor. 5:7)

  Och till Thomas säger Jesus:

  ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” (Joh. 20: 29)

  Psalmisten tröstade sig inte av sina känslor och sin erfarenhet, utan skriver:

  ”Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv.” (Ps. 119: 50)”

  Gilla

  1. Hej Josef! Absolut finns det missbruk i den karismatiska rörelsen, men det finns det i den reformerta och lutherska rörelsen också. Jag är karismatiker för att urkyrkan var det.

   Sjögrens artikel innehåller tyvärr dels ett stort missförstånd av Wimber och den tredje vågen, dels en felaktig syn på miraklers evangeliserande funktion. Vineyard har aldrig sagt att man måste uppleva saker som att falla i Anden, tvärtom var det den första rörelse som inte praktiserade detta utan lät folk sätta sig på stolar om de blev vingliga. Toronto förändrade en hel del men de är ej representativa för tredje vågen.

   Sjögrens huvudargument är att det finns tillfällen i Bibeln när folk upplever mirakler utan att komma till tro. Och det är klart, varken Wimber eller jag argumenterar för att ALLA kommer till tro när de ser under. Men Sjögren kommenterar inte alla de tillfällen när folk kommer till tro i Skriften i direkt relation till under, inte heller Bibelord som Mark 16:20, Apg 14:3, Hebr 2:4 mm där det slås fast att mirakler ÄR evangelisationsverktyg. Det är inte seriöst, Sjögren verkar inte vara intresserad av att undersöka vad Bibeln verkligen säger utan han vill bara såga tredje vågen.

   För att människor ska förstå att Evangeliet inte är som vilket budskap som helst utan ett budskap från Gud griper Han in och gör under för att bekräfta det. Hebr 2:3-4 säger: “Den [frälsningen] förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.” Mirakler är alltså Guds vittnesbörd. I Apg 14:3 står det: “Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.” Ordet bekräftas av tecken och under.

   Den Bibliska modellen för Evangelisation är alltså att predika Evangeliet rent och klart, göra goda gärningar och betjäna människor samt låta Gud bekräfta sitt nåderika ord med tecken och under. I missionsbefallningen i Markus finns en väldigt tydlig koppling mellan evangelisation och under:

   “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

   Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. (Mark 16:16-20)

   De troende ska åtföljas av “tecken”: andeutdrivning, tungotal, övernaturligt beskydd och helande, och dessa tecken bekräftar Guds Ord. I både evangelierna och Apostagärningarna åtföljs predikandet av Evangeliet nästan alltid av tecken och under. Nedan går jag snabbt igenom några av de första kapitlen i Apostlagärningarna, men jag rekommenderar ett personligt Bibelstudium av resten av den boken samt av hur Jesus använder sig av tecken och under när Han sprider budskapet om Guds Rike i evangelierna.

   I Apg 1 sade Jesus till sina lärjungar att inte börja sprida Evangeliet direkt utan vänta på att bli döpta i den Helige Ande. “När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (v. 8). Det som skulle hjälpa dem vittna om Jesus var alltså den Helige Andes kraft.

   I Apg 2 kom 3000 till tro efter att ha hört Petrus kraftfulla predikan på pingstdagen. Anledningen till att han hade fått deras uppmärksamhet var att de kristna hade börjat tala i tungor på existerande språk när den utlovade Helige Ande hade kommit över dem, och detta under gjorde många förundrade (v. 12). Petrus hänvisade till det undret när han predikade Evangeliet för dem (v. 33). Senare står det att många under och tecken gjordes genom apostlarna, och att människor kom till tro varje dag (vv. 42, 48).

   I Apg 3 blir en lam man helad, vilket växer stor uppståndelse. Petrus predikar för alla som hade bevittnat undret och utgår från både det och Jesu uppståndelse, som ju också är ett under, när han presenterar Evangeliet för dem: “Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.” (vv. 16-17). Många av dem som hörde detta kom till tro (4:4).

   I Apg 4 bad apostlarna följande bön: “Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” (vv. 29-30) De var alltså övertygade om att Herren hjälper dem att predika Ordet genom att han helar människor och gör under genom Jesu Namn.

   I Apg 5 står det: “Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.” (vv. 12-16) Det är lite dunkelt vad “de andra” syftar på i vers 13, förmodligen de andra som möttes i Salomos pelarhall, men oavsett gör Lukas det tydligt att folk kom till tro och att detta skedde i anknytning till de mirakler och helanden som skedde.

   I Apg 8 läser vi: “Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.” (vv. 5-8) I samma kapitel finns den välkända historien om Filippus och den etiopiske hovmannen. Även om det inte uttryckligen står att hovmannen kom till tro genom ett under – här verkar det ha räckt med att Filippus predikade Ordet för honom – var Guds undergörande kraft ändå med i spelet, eftersom Filippus fann hovmannen genom ett budskap från en ängel (v. 26).

   I Apg 9 har vi ett kraftfullt exempel på hur Evangeliet sprids i kraften av tecken och under. På väg mot Damaskus uppenbarar sig Jesus för kristendomshataren Saulus och beordrar honom att sluta förfölja Honom och säger att han ska ta sig in i staden. Sedan försvinner synen, i dubbel bemärkelse, för Saulus är plötsligt blind. När han varit i Damaskus i tre dagar och fastat kommer plötsligt en kristen kille som heter Ananias och kan säga vad han heter, var han kommer ifrån, att han har mött Jesus och att han nu ska få tillbaka sin syn. Så lägger Ananias sina händer på Saulus ögon, och han kan se igen. Efter detta blir Saulus helöverlåten kristen. I samma kapitel står det om hur Gud uppväckte Dorkas genom Petrus förböner och hur detta ledde till att “många kom till tro på Herren” (v. 42).

   Jag kan fortsätta hur länge som helst, men jag tror att min poäng är rätt så klarlagd. Vad vill jag då säga med detta? Främst tre saker:

   1. Under och tecken är för kyrkan inget som tillhör marginalen och inte heller något som kan sättas i motsatsförhållande till att leda människor till tro, utan det är något kyrkan ska aktivt be om för att fler ska bli frälsta eftersom det hänger tätt samman med att sprida Evangeliet. 2. För att vi ska få väckelse i Sverige och se många kommer till tro måste vi sprida Evangeliet i ord, gärning och kraft och be och arbeta för att vi ska bli bättre på det eller de områden av dessa tre som vi ännu inte behärskar. 3. Kristna som upplever många under och tecken och som har fått starka nådegåvor från den Helige Ande måste se till att de för många till tro med hjälp av dessa och inte stänger inne Andens kraft innanför kyrkväggarna.

   Vad jag inte säger är följande:

   1. Att alla blir frälsta när de får se under. Soldaterna som vaktade Jesu grav och den rike mannens bröder i Luk 16:27-31 är exempel på människor som inte vänder om och tror på Evangeliet när de bevittnar under. Men detta ändrar naturligtvis inte det faktum att många andra gör det, som ovanstående Bibelstudium ur Apostlagärningarna visar. 2. Att det är tecken och under som frälsar. Det är genom Jesu försoningsdöd på korset som vi blir frälsta av nåd om vi bekänner Honom som Herre och tror på Honom. Miraklernas roll är att bekräfta att Evangeliet är sant, de kan i sig själva inte frälsa men de kan leda till frälsning. 3. Att under och tecken här och nu är viktigare än det eviga livet. Jesus sade att vi inte ska glädja oss så mycket över att Han har gett oss makt att driva ut onda andar som att våra namn är skrivna i Himlen (Luk 10:20). Oavsett hur fantastiska mirakler är kan de inte överträffa det eviga livet, just eftersom det eviga livet är fantastiskt i evighet.

   Gilla

  2. Till Bergsjöbloggen: Jag tror tyvärr inte du kan förvänta dig så mycket förståelse på detta forum. Jag anser att det är viktigt att ha kärlek till sanningen som sitt högsta rättesnöre. Efter att ha besökt New Vines gudstjänst i söndags där Heidi Baker talade så misstänker jag att det finns en hel del kristna som:

   1. Inte har kärlek till sanningen utan älskar under och tecken, ekumenik, känslomässigt rus, egna andliga upplevelser mer.

   2. Värdesätter endast Bibeln när det passar deras egna agenda och försöker omtolka skriften till deras egna åsikter.

   3. Har lämnat urskiljningens gåva utanför sporthallen i Vänersborg om de någonsin har haft den.

   4. Har lämnat det sunda förnuftet, logiken och grundläggande psykologiska kunskaper utanför arenor som predikar ett klia-öron budskap som endast ger uppmuntran och dominion känslor men inget omvändelsebudskap.

   5. Egentligen vill bli lurade eller som Gud låter gå vilse i sin egen villfarelse.

   Det finns mer att säga om detta. Många som dras till NAR profeterna är säkert snälla personer och har oftast en hög kristen bekännelse men enligt mig så är de lite hjärntvättade och lurade i bästa fall. Att de skulle erkänna det och börja ifrågasätta sin egen förvirring vore verkligen ett stort mirakel.

   Not: Med detta vill jag inte säga att Gud inte berör någon på ett sådant här möte (som på New Vine ex.), det är helt klart möjligt i och med att han har omsorg om de som ärligt söker honom i ande och sanning.

   Gilla

 3. Manifesationisterna ( eller vad du kallade det 🙂 ,

  Vad anser du själv om dessa personer? Vilken ande är dem under? Säger du detsamma att de är under onda andars läror eller spelar det ingen roll, så länge man bekänner Jesus som Herre?

  Uppskattar din ambition och uthållighet , dock håller jag inte med dig till många delar 🙂
  Men vore intressant att veta vad ni(du) anser om folk som anklagar en del predikanter att vara falska profeter – (jag själv inkluderad) – som ni(du) hyllar.

  Är jag under onda andars läror enligt dig eftersom jag exempelvis ser Bill Johnson och hans verk som demoniskt?

  Ursäkta mig om du redan förklarat detta innan, men har inte haft tid att läsa alla dina inlägg.
  Detta är ju ändå en ”ja” eller ”nej” fråga mer eller mindre så det ska ju inte krävas ett a4 för att svara på det 🙂

  Frid

  Gilla

 4. Kom Igen Micael!
  Du trillade i golvet. Var i bibeln står det?
  Jag minns när jag fick handpåläggning av Ulf Ekman och blev knockad som av ett baseball trä. Jag resonerade som dig. Det måste vara Guds ande eftersom det skedde!
  Jag är helt övertygad om att det var en andlig kraft bakom det. Men frågan är vilken ande?.
  Det sker ju inom new age också.
  Jag ser det inte som Guds ande när man dras mot katolska kyrkan. Eller det står aldrig i bibeln att det sker när Guds ande kommer. Istället utbrast de när De mötte Gud. ”Ve mig jag förgås” Eller Johannes föll så som död med ansiktet framåt.
  Att falla baklänges gjorde bara demoner i skriften förutom några soldater då förstås när Jesus sade ”Jag är”. I många länder i tredje världen betyder det att visa fötterna för någon orespekt. Det är inte bibliskt och många i andra länder ser det som orespekt att man trillar baklänges och visar sina fötter. Gud är inte sådan. Folk faller på knän eller ansiktet inför Gud inte på ryggen och visar fötterna. En kort video där en man berättar om detta i från Indien. http://youtu.be/TWGuFALq-U8

  Lite humor som stämmer in 🙂

  Gilla

  1. Hej Josef!

   Menar du på fullaste allvar att Heidi, vars organisation startat tiotusentals församlingar, tar hand om tusentals föräldralösa barn, ber för sjuka så att blinda ser och döva hör, är involverad i New Age? Det är en absurd anklagelse, och ditt argument för detta är inte att du sett henne gå på seans eller predika karma – ditt argument är att jag föll baklänges! Låt mig berätta att hur folk faller är inte en biblisk urskiljningsmetod, frukten och läran är de metoder vari vi ska bedöma vilken ande som verkar. Och Heidis frukt är större än både din och min, och hennes lära är klassisk kristen tro.

   Jag föll minsann framåt när jag kom fram till plattformen och desperat bad Gud förlåta mig och sända väckelse. Det var omvändelse så det skriker om det. Men menar du på fullaste allvar att det spelar någon roll i vilken riktning man faller när Guds Ande kommer. Både du och jag vet att det inte står något om riktningen i Joh 18 eller Apg 9, så du kan knappast hävda att bara den ena riktningen är biblisk. Nej, jag föreslår att vi ser till frukten istället för på vilket håll folk faller, DET är Bibliskt.

   Kolla in https://helapingsten.wordpress.com/2011/06/10/falska-andar-eller-den-helige-ande/ där jag behandlar detta på djupet.

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. Jo att falla bakåt är faktiskt riktigt bibliskt. Det händer ju vid vattendop, och varför skulle det inte kunna hända vid Andedop (kolla nedan) eller när Guds Ande verkar då? Jag ser det även som ett kapitulerande.

    (Matteus 3:11) Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

    Skall Döpa…..

    Strong’s G907 – baptizō
    1) to dip repeatedly, —> (((to immerse, to submerge (of vessels sunk) ))) ((( dipping or submerging ))) (((to overwhelm))) <—

    Gilla

   2. Dalai Lama arbetar för fred men andarna inom hans religion får kristna att falla av många skäl. Om socialt arbete ger fribiljett från biblisk granskning så har vi ett problem.

    Gilla

   3. Hej igen,
    Jag sade inte att hon är new agare vad jag sade var att falla baklänges inte är bibliskt och att det förekommer inom bla. new age. Endast Gud kan hela sjuka. Men han kan använda även falska profeter och gör så också.
    Jag är 100% säker på att om du åker till mozambique eller pratar med lokala pastorer där nere så stämmer inte bilden som Heidi själv berättar.
    Jag har bott i sådana länder och vet vad som förekommer.
    Amerikanska missionärer kom ständigt och förstörde allt i hopa som missionärerna på 1800-talet hade byggt upp.

    Du bör verkligen pröva Heidi Baker för när jag lyssnar på henne känner jag på en gång att det är något som inte stämmer.
    Hon säger på ett ställe att hon väckt upp 100 döda. Ok, bara en sådan sak tål att prövas.
    Planterat 5000 kyrkor i mozambique. Hur ånga kyrkor finns det totalt i hela landet?
    Hur många av dessa är inte involverade i Heidi Bakers ministry?.

    Jag kan inte mer än att varna sedan om ingen lyssnar det är inte mitt problem.
    Jag har varnat och gjort mitt.

    Sedan känner jag igen det du säger att du bad om förlåtelse och väckelse och ända trillade i golvet. Det har jag gjort många gånger när Ulf Ekman bett för mig.
    Jag har nog varit på golvet kanske 40-50 gånger men det hjälpte inte jag kände mig fördömd ändå. Man hade lite tillfällig frid Men som luther sade. Ju mer jag bad om förlåtelse ju mera synder fick jag avslöjat i mitt liv.
    ”Jag insåg att hur oförvitligt jag än levde som munk, var jag likväl en syndare inför Gud. Därför hade jag ett mycket oroligt samvete. Jag älskade inte den »rättfärdige Guden», som straffar syndarna, nej, jag hatade honom.”[ – Martin Luther
    Vad som behövdes vad rättfärdigheten som vinns genom tro. Den gav sann frid och sann omvändelse.

    Gilla

    1. Tack,
     men jag synar ditt påstående att Gud använder falska profeter. Min nuvarande uppfattning är att Han endast tillåter dem verka. Du inser skillnaden?

     Gilla

     1. Kanske det är så men det mesta verkar tyda på att Gud skickar dem och använder dem för sina syften ” Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen” – 2 Thess 2:10

      Samt i 1 kungaboken 22:19-23 hittar vi intressanta saker speciellt i vers 23

      ”Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig”

      Gilla

      1. Tack,
       kanske är det så att Gud tvingas använda det som vi själva ”skapar” , när vi tex. missbrukar det skapade och Skaparen, där den enda medicinen blir att vi får smaka på våra egna egensinniga ostar för att bli undervisade om Vägen?
       Typ: Vi borde lyssnat från början. Hur lär vi oss att leva i den värld som leds av världens härskare, ibland kanske endast genom erfarenheter. Ibland tror jag att jag själv fått smaka tillräckligt ur olika träsk för att förstå människor lite bättre men aldrig så att jag har gått under. Gud tvingas in i människans och satans spelplan eftersom Han inte har givit upp om oss. Och när den slutliga kampen är över så finns det inga falska profeter mer. Och då kommer Gud att vara den mest glada.Tänk om det fick vara som Han tänkt.

       Gilla

 5. Till Samuel och Bergsjöbloggen: Jag var på mötet och det fanns en del märkliga manifestationer. Jag kan tycka att det skapar en viss förtroendekris, men det finns fler urskiljningsmetoder, de viktigaste är dock frukten och om läran är kompatibel med Bibelns.
  Vilket är lite tveksamt i detta fall. Om ni vill så kan jag skicka lite information från detta möte och orsaker till varför jag är tveksam. (Kan ej finna er mailadresser?)

  Till Micael: Att Heidi Baker gör väldigt många goda gärningar enligt henne själv och hennes anhängare är inte ett argument att hon är att lita på.

  Jag fortsätter med punkterna från mitt förra inlägg:

  Jag misstänker att det finns kristna som:

  6. Har en längtan att göra sig ett namn i det organiserade kyrkosystemet eller i den kyrkliga subkulturen.

  7. Vill ha väckelse till varje pris oavsett metoder.

  8. Bryr sig mer om kvantitet än kvalité.

  9. Har inte tid eller intresse att kontrollera källor och om de lärare/predikanter/profeter de lyssnar till talar sanning.

  10. Har en ärlig längtan och Gudstro men är lite naiva och tror (nästan alltid) väl om andra kristna och räknar alla som säger sig vara kristna som riktiga lärjungar.

  Gilla

  1. Hejsan! Jag har svårt att ta dina argument på allvar. Att Iris Ministries hjälper tusentals föräldralösa barn är ett faktum, erkänt av långt många fler än deras anhängare. Ifrågasätter du att det arbetet existerar?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Jag förstår inte riktigt vad du menar? Jag skrev: ”Att Heidi Baker gör väldigt många goda gärningar enligt henne själv och hennes anhängare är inte ett argument att hon är att lita på.” Jag ifrågasätter inte att hjälparbetet existerar men även om så Mocambiques regering tycker att det är ett bra arbete, vilket jag inte har fått verifierat, så är det fortfarande inget gångbart argument att organisationen i sig är på rätt väg. Det finns ju många icke-kristna organisationer som hjälper fattiga barn också!

    Argumenten jag nämnde är allmänna principer som är lätta att upptäcka inom dagens kristenhet och de var även lätta att upptäcka på New Vines söndagsmöte också tyvärr.

    Gilla

 6. Tolkar tystnaden som att du tror att jag är under falska andar med då.. som jag tror om dig.

  Gilla

  1. Hej Samuel! Tystnaden beror på att jag är i Almedalen med fullspäckat schema och förmår inte läsa och svåra på alla kommentarer som strömmar in. Men mitt svar är nej, nej och åter nej, jag har inte ens tänkt tanken att du är demoniserad eftersom jag inte känner dig. Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Ja där kan det vara rätt tjötigt 😉 .

    Du är för ersättningsteologi – jag är emot
    Du tyr dig till mirakel rörelser – jag flyr dem ( inte emot mirakel i sig, men till en ”rimlig” nivå till vad bibeln tillåter )
    Du påstår att Gud bryter sina löften- Jag påstår att de är eviga ( Guds egendoms folk )

    Du behöver inte hänvisa till länkar då jag tagit mig tid att läsa igenom de punkter du står för på din blogg.

    Vi båda säger vara ledda av den Helige ande, men jag känner inte den Gud du talar om. Uppriktigt talat ..”houston, we have a problem” Är vi ”ett” i Kristus? Nej det är vi ju uppenbarligen inte!?, även om vi båda säger sig tillhöra Kristi kropp.

    jag är inte 100% och jag brottas med detta dagligen numera, tänk om jag förleder min fru med min tro? Tänk om jag får en broder att följa onda andars läror? Men i dessa tvivel så tyr jag mig gärna till bibeln och bön, inte länge tar det innan jag finner stöd för min tro, på många ställen i bibeln!

    Jag har säkert många fel och brister i mina resonemang och förståelse fel.. är ju bara människa 😉

    Sen vill jag tillägga en liten sak. De personer du tycker ingår i kategorin ”manifestationism” vill dig ofta väl. Och många är mycket mogna i sin tro. Många av dem har blivit helt utfrysta ur sina tidigare församlingar/vänner för att de yttrade sin åsikt om detta. Många är ensamma och söker Gud nu mer än någonsin i sina liv.
    Det är ju ganska ologiskt att ta socialt självmord utan orsak eller hur?
    Vi längtar efter att få se väckelse, tecken och mirakel, men främst av allt:

    Vi väntar på att Jesus ska komma !!

    Frid

    Gilla

 7. Hej på er alla …

  Tillrättavisa varandra i kärlek vi är ju bröder och systrar i Herren Jesus Kristus ! Blir alldeles till mig av denna pajkastning för och emot New Wine osv.

  New wine konferensen var fantastisk med mycket god undervisning/bibelstudium/mäktig lovsång. En underbar plats att tillbe tillsammans med massor andra som prisar o lovar Fadern, Sonen och den Helige Ande för att Gud ALLTID är värd vårt lov och pris.

  Vid ett 10-tal tillfällen har jag fått profetiska tilltal av människor jag inte känner och av människor som jag känner att Guds ande vill bruka mig igenom Urskiljningens gåva. Kan erkänna att jag inte alla gånger gjort något då jag inte riktigt vet hur jag skall gå till väga när man får tilltal. Man vill ju inte såra människor eller vara negativ. Skulle bli otroligt glad om Per-Eive och de andra i New Wines styrelse skulle kunna ha lite specifik undervisning om Urskiljningens gåva.

  Lovsången och undervisningen på New Wine är bland det bästa som finns i Sverige och en Välsignelse för vårat land.

  Mötet i Lördags upplevde jag hade två sidor. Första delen med Lovsången var mäktig och Gud blev upphöjd. Heidi Bakers vittnesbörd/predikan likaså var en välsignelse.

  När sen det var dags för inbjudan upplevde jag ett kaos/spektakel över det som hände. Jag upplevde att man försökte pressa den Helige Ande på ett mänskligt sätt. Men DHA är som vinden och blåser vart den vill. Jag sprang i alla fall fram direkt då jag hungrade efter mer av Jesus men ångrade mig fort då jag upplevde en ofrihet då vi blev beodrade att göra ”si och så” för då kommer DHA och fyller dig. Var totalt oberörd och upplevde allt väldigt konstigt, Jag vill absolut inte säga att Gud inte berörde människor där framme men jag vet också att människor blev skrämda och lämnade mötet. Avslutningen av mötet skapade ett kaos och en splittring.

  Det finns inga Superkristna, bara Jesus är fullt ut Helig. Upplevde att Heidi Baker till en början talade i Ande och Sanning men senare övergick i Köttet att mänskligt pressa fram en stämning.

  För övrigt upplevde jag för första gången hur mäktigt Lovsångsdans kan vara när den som dansar uppriktigt ger Gud äran.

  När Guds Ande verkar kan inte de mörka krafterna hålla tillbaka utan de manifesterar sig. Därför måste vi Urskilja vad som är från Gud och vad som ärar honom. Men hur skall man bruka den nådegåva som Herren lagt på mitt liv? Inte för att bryta ner utan för att bygga upp.

  Frid i allt större mått.

  Mvh. Alexander

  Gilla

  1. Tack för din uppriktighet. Tack för att du berättar om dina upplevelser från mötets ”2 sidor.”
   Det går inte att tillrättavisa varandra utan att uppfattas som ”negativ.” Det är ett jätteproblem som vi har i församlingarna idag att vi inte kan tillrättavisa varandra utan att uppfattas som ”negativa” där åtminstone mina avsikter är att människor ska få ledning på rätt väg. Vi måste ”pröva allt”, kritiskt granska, innan vi vet vad som är det goda att behålla. Hur kan vi medvetandegöra vad som är gott när vi inte vill förstå motsatsen?
   Kan vi ärligt uppmuntra varandra om vi samtidigt inte är förtrogna med varandras tillrättavisningar?
   Älskar dig också.

   Ulrika

   Gilla

  2. Hej Alexander!

   Tack för din balanserade reflektion, skönt att se kritik som inte löper ut i absurda anklagelser om New Age och demoner.

   Jag var som sagt väck under bönen på lördagsmötet, och hade inte kolla på, än mindre brydde mig om, vad andra gjorde. Efteråt har jag fått höra både bu och bä från andra som var där. En vän till mig menade precis som du att det fanns många som överdrev på ett ”köttsligt” sätt.

   Att folk på eget initiativ beter sig på vissa sätt för att verka andliga är ett gammalt problem i den karismatiska rörelsen. Redan på Azusa Street var man medveten om problemen med att folk fejkar tungotal, till exempel. Jag tror det är ganska ofrånkomligt och också ofarligt om ledarskapet gör folk medvetna om att reaktioner inte alltid är orsakade av Gud. Det borde nog New Wine förtydligat.

   Dock är det inte lätt att veta vad olika reaktioner beror på. I en liten grupp som man är van vid är det nog ganska lätt att se, men i en så stor samling där de flesta inte träffat varandra förut? Och vad syftar du på när du skriver att Heidi på ett mänskligt sätt försökte pressa fram en stämning? Hur avgör du det? Och varför är det fel att säga hur folk ska göra för att fyllas av Helig Ande? Detta är uppriktiga frågor, du verkar vara en trovärdig broder i att bedöma detta.

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

   1. Hej Micael,

    Du skriver att du var alldeles väck under bönen. Vad kan du idag se i det som hände har för betydelse-frukt.
    Gud gör ingenting utan ett syfte.
    Vad är syftet med dessa möten? Att falla och bli väck?
    Kan inte heller låta bli att fundera över vad som hände när du vände om och blev en kristen. Var inte det som hände då, förbundet mellan dig och Gud, tillräckligt att leva med utan alla dessa obegripligheter. Skriver obegripligheter eftersom du själv berättar och beskriver det som så. Jag tror att Gud låter oss vara helt delaktiga i det som sker eftersom Han vill att vi ska förstå med hela vårt hjärta och med hela vårt förstånd vad som sker. Det sker stora ting men Han låter oss förstå varför. Han vill inte skapa förvirring. Vad blev frukten av mötet?
    Ulrika

    Gilla

    1. Hej Ulrika!

     Jag ser absolut inget egenvärde i yttre fenomen, utan som du säger är det frukten som är det viktiga. För mig var det centrala i det som hände den kvällen när jag deklarerade att jag ska ägna mitt liv åt att förena tecken och under med fred och rättvisa. Som jag skriver ovan var detta fram tills dess bara en vision, nu bestämde jag mig för att göra det till min livsuppgift.

     Bibeln är väldigt tydlig med att vi ska uppfyllas av Helig Ande när vi tagit emot Jesus (Ef 5:18). Detta kan ske flera gånger och se ut på olika sätt (Apg 2 och 4). Det är ingen obegriplighet och inget man ska undvika genom att ”nöja” sig med frälsningen, det är något vi alla behöver. Jag känner mig mer frimodig att satsa på att uppväcka hela Pingsten. Det är frukten av mitt elddop.

     Gud välsigne dig!
     Micael

     Gilla

     1. Gud välsigne dig.

      Nu börjar dagen nå sitt slut.Hoppas att du får några goda sovtimmar.

      Gilla

 8. Angående söndagsmötet i New Vine:

  1. Jag var på detta möte och jag blev mest oroad av Heidi Bakers undervisning och vissa delar på eftermötet.

  2. Angående New Vine så vill jag inte uttala mig så mycket, känner till den organisationen för lite. Det vi vet dock är att ledningen där är ansvarig för vem de bjuder in som talare.

  3. Ett annat faktum är att det är enkelt att kolla upp i vilket nätverk Heidi Baker rör sig och vilka hennes nära kontakter är. Sedan är det upp till den kristne att bedöma själv.

  4. Anledningen till att jag tror att många kristna blir lurade och bedragna är bl a de 10 punkter jag nämnde. De har en så stor längtan att få andliga upplevelser själva och därför bryr de sig inte så mycket om vad predikanten/talaren har för budskap eller säger och det är därför de inte prövar anden/undervisningen eller kontrollerar fakta eller källor!

  5. OM! det finns någon på detta forum, (vilket jag verkligen hoppas) som vill höra en berättelse från några lokala kristna i norra Mocambique och vad de anser om Iris Ministries så kontakta mig via mail på min blogg! Jag har precis fått första hands information angående detta område.

  Jag skriver till de som har kärlek till sanningen, ni andra får tyvärr segla vidare i er drömvärld. Det är precis som Samuel skrev, det finns nog en omsorg egentligen.

  Gilla

  1. Jag har läst det mejlet i från mocambique som Azaryahu fick i från en missionär i från samma stad som Heide Baker bor i.
   Det bekräftar bara att det jag har sagt på denna bloggen är sant 🙂

   Guds frid! och jag ber till Gud att alla Guds utvalda får skall vakna upp i från sin villfarelse och att resten må bli förhärdade och dra domen över sig själva.
   Amen!

   Gilla

  2. Jag tror också att det är vår längtan som den onde utnyttjar. Och när vi söker så söker vi i de vatten som finns. Står det ”Jesus” på dörren så tror vi alldeles för lätt att Han är där inne. När upplevelserna som tillfredsställer oss för stunden infinner sig så tror vi att han svarat. Så är vi i själva verket bara mättade för stunden och vilseledda in på fel väg. Där fortsätter den onde att mata oss på sitt lömska sätt. Den onde kan inte skapa bara missbruka allt skapat för att vilseleda oss. Han är en stark ängel men inte den starkaste.

   Gilla

 9. Hej igen. Guds välsignelse över er alla.

  Innan man kastar den första stenen bör man läsa Evangeliet med bönen om att Gud skall vägleda oss i hans ord och att inte vi som människor skall forma hans Ord. Som Fadern har sänt mig sänder jag er säger Jesus och följande är det sista han säger innan Himmelsfärden.

  MarkusEvangeliet 16:17-19.

  17Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

  19När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

  Frid och Välsignelse över er alla.

  mvh. Alexander

  Gilla

  1. De bibelord som du hänvisar till är sanna. Så även de ord som Bergsjöbloggen hänvisar till 2 Tess 2 se ovan. Att söka Sanningen i hela Guds ord är inte stenkastning. Det är sök så skall du finna…

   Gilla

 10. Det fulla och sanna evangeliet är vårt rättesnöre. Guds Frid över er alla.
  mvh. Alexander

  Gilla

 11. Hej Alexander,
  Visst är det så att helande och under och tecken tillhör kristna.
  Jag tror på det men jag ser det mera som gåvor som vissa har och inte alla.
  Problemet är att Matt 7:15-23 nämner under och tecken som något många gör som en dag hamnar i helvetet.
  Därmed är inte under och tecken vad man kollar på för att hitta Jesu sanna lärjungar utan det är om de förkunnar ett bibliskt evangelium eller ej.
  Jag tror under och tecken följer även de falska profeterna.
  Det betyder inte att alla som gör under och tecken är en falsk profet men bara att det kan man inte avgöra om en människa är en lärjunge eller ej.

  Tyvärr så har jag levt 15 år inom under och tecken rörelsen och mina erfarenheter säger att visst en del blir helade men väldigt få.
  Många blir helade några dagar och sedan kommer det tillbaka.
  Jag är själv en fd. helande predikant och jag har bett för sjuka och kastat ut onda andar ur folk.
  Jag minns jag bad för en kille som hade ont i benet.
  Han var dock min bästa vän och jag såg att han vart bara ”helad” i några dagar och efter ett antal dagar så kom symptomen tillbaka.
  Men när jag läser min bibel var det stora mirakler som Jesus gjorde.
  90% av alla vittnesbörd jag hör är små saker och folk med lite småkrämpor.
  Frågan är finns symptomen kvar om 1 månad?

  Jag minns även när jag bodde i Uppsala och jag var med på gatorna där och vi hade street mission som min församling hade fredagar och lördagar.
  Där fanns en kille som alltid gick dit som i dag inte alls är kristen utan är ateist.
  Jag gick fram till honom en gång och lade mina händer på honom och bad ”Helandets gåva i Jesu namn” Vad hände? Jo, han dunstande i golvet som en pinne och efter det började folk bli botade till höger och vänster på Uppsalas gator. Han berättade för mig hur en man med glasögon blev helad osv.
  Tyvärr har jag inte kollat upp om han fortfarande var helad efter en månad eller ej.
  Det kan hända att han var det. Men killen som såg så många helade på Uppsalas gator för exakt 10 år sedan är i dag en ateist.
  Vad hände med honom?

  Visst helar Gud sjuka än i dag men fokus måste vara evangelium.
  Jag förkunnade helt klart ett falskt evangelium på den tiden och räknar allt som värdelöst.
  jag har idag omvänt mig från att ha varit en falsk profet till att bli en Kristi lärjunge.
  Jag har varit med om så otroligt mycket. 15 års erfarenhet av den karismatiska rörelsen!. Hur gammal är han som driver denna bloggen?
  Tror jag på helande och under och tecken? – Absolut.
  Men jag kände på en gång när jag såg en video med Heidi Baker att det är något som inte stämmer.
  Ps. Även jag har varit på new wine konferensen i vänersborg en gång i tiden.

  Gilla

  1. Hej Bersjö.

   Jag har levt i en nöjd och ljummen kristen miljö i över 15 år. En fin gemenskap men ingen fungerande kristi kropp. Aldrig att jag vill bli en nöjd och ljummen kristen. Den som mister sitt liv skall finna det men den som älskar sitt liv skall mista det.

   Väntar på Herrens ankomst ivrigt.
   Frid broder.

   mvh. Alexander

   Gilla

 12. Hej Michael.

  Om en människa dansar som en apa eller någon gör Yoga ställningar blir jag skeptisk över just den människans tillbedjan och dömmer inte ut hela Gudstjänsten och alla andra samlade människor. Kanske att man i stillhet bör tillrättavisa dessa människor i enrum då det blir så många som inte kan fokusera på Gud när detta händer.

  Angående Lördagkvällen upplevde jag en Frid och Gudsnärvaro ända tills inbjudan kom. Hörde att många av er som just kom längst fram fick en dos och blev frånvarande vad som hände på andra ställen i mötet. En god vän till mig en förebild och ödmjuk gudsman beskrev att han kände en så otrolig glädje så han inte kunde sluta skratta och han kom ända fram till podiet men att han också var bortkopplad till vad som hände.

  Jag hamnade i alla fall i en trängsel där alla gick ner på knän och tog varandras händer som man också lyfte upp. Jag försökte fokusera på Gud men jag kunde inte, kände en otrolig blockad att det inte stod rätt till. Blev ledsen då allt hade varit så bra men att denna stund skrämde människor ifrån mötet.

  ”Där Guds Ande är där ÄR det Frihet”. Upplevde en total ofrihet då. Det blir så invecklat när det är så enkelt att bara säga Välkommen Helige Ande gör ditt verk i mig.

  New Wines kännetecken har varit en Fridfull tillbedjan och Guds Ande har varit närvarande ändå. Tror och hoppas på att New Wine fortsätter på denna väg och inte försöker pumpa upp en stämning.

  Frid och Välsignelse

  Mvh. Alexander

  Gilla

 13. Micael, det verkar ju ha varit helt fantastiskt! Jag är så glad för din skull!
  Jag tycker att Heidi Baker är otroligt inspirerande och har läst hennes bok ”Driven av Guds kärlek” två gånger nu. Jag har läst de kritiska kommentarer om henne ovan och hon är ju såklart bara människa med fel och brister. Men den röda tråden i hennes bok är ju att Guds rike sprids av kärlek, kärlek och ännu mera kärlek – främst till Gud såklart men inte minst till alla medmänniskor – och det tror jag inte att någon kristen kan ha någon invändning mot. 🙂
  Kram

  Gilla

  1. Satan kan uppenbara sig som en ljusets ängel med vetdu.

   http://bibelfokus.se/blog/111116

   Även personer inom Islam, Hinduismen, Buddismen vill sprida kärlek i ”guds” namn,, men det är ju ganska lätt att urskilja om man säger så.. nä lite mer än så krävs det nog.

   Gilla

   1. Varför börjar du snacka om Satans uppenbarelser i relation till Heidi Baker, Samuel? Inser du inte att sådana anklagelser är absurda och helt grundlösa? Heidi älskar Jesus, predikar Jesus och tjänar Jesus, och kan enligt den bibliska urskiljningsmodellen omöjligen vara en falsk profet. När du antyder att hon är det är du obiblisk. Nedan går jag igenom vad Bibeln säger om falska profeter och visar att detta på inga villkor kan gälla Heidi:

    Gud välsigne dig!

    Gilla

    1. Nej det är inte absurdt och inte heller grundlöst att belysa att satan kan manifestera sig som något man upplever gott. Har du problem med det? Eller har du problem att man granskar och ställer sig kritisk till personer som kliar dig i öronen och tillåter dig leva det liv du vill leva?

     Och svara gärna på mitt andra inlägg jag skrivit längre upp i tråden, vill gärna höra din åsikt om det.

     Gilla

     1. Hej Samuel! Se till att du inte rycker Bibelord ur sitt sammanhang. Innebär 1 Kor 11:13-14 att falska apostlar bär god frukt? Nej, för ett dåligt träd kan inte ge god frukt sa Jesus i Matt 7. Och frukt är en biblisk metafor för gärningar, se Luk 3:8. Jesu budskap i Matt 7 är alltså att vi tydligt kan se vem som är falsk eller sann profet utifrån hur de handlar. 1 Kor 11:13-14 säger INTE att falska apostlar gör goda gärningar och att det är därför de liknar satan som uppenbarar sig som en ljusets ängel. Utan Paulus skriver att det som ger upphov till denna jämförelse är att de uppträder som Kristi apostlar, dvs att de kallar sig kristna. Men de är egentligen inte Kristi apostlar, för de predikar en falsk Jesus, ett falskt evangelium och en falsk ande (vv. 4-5).

      Gör Heidi Baker detta? Absolut inte! Jag har läst tre böcker av henne, får hennes och Rollands nyhetsbrev, jag har sett massa predikningar på Internet och en dokumentär om henne. Iris trosbekännelse är öppen för allmänheten och torde inte bekymra någon evangelikal kristen, se http://www.irismin.org/about/statement-of-faith

      Säger Bibeln att falska profeter predikar ett sant evangelium? Nej, aldrig! De predikar ett falskt evangelium. Att falska profeter predikar ett sant Evangelium 99% av tiden och ett falskt då och då är totalt obibliskt, Bibeln säger att de predikar ett falskt evangelium och en falsk Jesus. Heidi Baker gör definitivt inte detta och därmed är anklagelserna om att hon ska vara en falsk profet grundlösa och absurda. Att du talar om budskap som kliar i öronen och bekräftar det liv man vill leva visar att du inte har koll på vad Heidi predikar, budskapet hon delade på lördagkvällen var oerhört utmanande.

      Gud välsigne dig!
      Micael

      Gilla

    2. Eller snarare, vad tycker du om det resonemanget eftersom jag inte ställt någon fråga till dig. Din ställning där vore väldigt intressant att få höra

     Gilla

     1. Haha, ja det där ser onekligen märkligt ut, men det har en ganska logisk förklaring. Jag bestämde mig från början att inte tagga Jesus av samma anledning som jag inte taggar Gud eller Kristendom – i stort sett varje inlägg handlar om det, och då förlorar taggarna sin funktion.

      Dock frångick jag denna princip för ett och ett halvt år sedan när jag började en bloggserie om Jesu liv – https://helapingsten.wordpress.com/category/jesu-liv/ – och därefter taggade jag vissa inlägg med Jesus.

      Jag har dock varit alltifrån konsekvent, om du använder sökfunktionen och söker på Jesus ser du att Hans heliga Namn nämns väldigt, väldigt ofta. Detta gör att taggen Jesus är väldigt missvisande. Du behöver nog andra argument för att bevisa att jag är besatt.

      Jag är ganska slutkörd efter Almedalen och ska på bröllop imorgon, men jag ska ta och svara på dina invändningar nästa vecka.

      Gud välsigne dig!

      Gilla

      1. Öppet mål, var tvungen. Ursäkta , det var kanske inte så relevant 😉 Även om jag tyckte den hade en sk ”politisk poäng”.

       Vet inte om du är besatt eller ej, men att du lyssnar på fel ande står jag för att jag misstänker. Då det skiljer så otroligt mycket på våran Gudstro, antingen har jag fel eller så har du fel så att säga.
       Båda kan inte ha rätt för det är sådana centrala frågor som är för stora att säga:
       ”det spelar ingen roll vad man tycker där så länge man bekänner Jesus ”

       Vila upp dig, be Gud om vägledning, ta hand om dig.

       Gilla

   2. Jo, ja, jag vet… Men Heidi skriver inte om ”gud” hon skriver om JESUS nästan hela tiden. Och att utlevelse av Saligprisningarna är det som sprider Guds rike på jorden. Genom att leva så som Jesus levde, med den kärlek han kände för alla människor, och att berätta om honom för andra, så leder man människor till honom. Hon har nog ingen ”nyckel” som passar i alla sammanhang men jag blev i alla fall inspirerad till att söka mer rättfärdighet och be Jesus om att rena mitt hjärta så att jag i större utsträckning förmår älska min nästa som mig själv. Och jag kan inte se att detta kan vara fel.

    Måste i övrigt säga att jag känner mig otroligt less på allt detta snack om vem som är en sann och vem som är en falsk profet. Om man älskar Jesus, inte förnekar något eller lägger till något som står i bibeln och vill försöka leva efter detta så gott man kan, räcker inte det? Varför måste man bråka och tjafsa? Är vi inte alla syskon i Kristus?

    Gilla

    1. Tyvärr så tror jag inte att jag är så mycket syskon med majoriteten som kallar sig kristna. Och jag tillber en annan Gud än vad som framställs här på bloggen.

     ”Låt oss inte söka efter fel och brister hos varandra. Låt oss inte se på vad som skiljer oss åt. Låt oss istället börja med att se på det som förenar oss!” –

     http://www.bibelfokus.se/blog/111116

     Intressant att du tog upp precis det exempel som lyftes fram på bibelfokus.

     Gilla

     1. Är lite nyfiken på vad skillnaden är mellan den Gud som du tillber och den Gud som framställs här på bloggen. Kan du berätta lite kortfattat?

      Gilla

     2. Så resonerade jag ochså när jag var ett jehovas vittne, jag har rätt resten är namnkristna och förledda av satan.(finns ca 1000 sekter i kristenheten där alla har sina sanningar men ändå anser sig själva vara dom ända som har rätt inför gud) idag är jag betydligt lyckligare när jag kan gå inn i en vanlig kyrka utan att tro att andar ska befläcka mig och att jag deltar i falsk tillbedjan, be och sjunga med andra kristna och inse att dom med finns i guds omtanke,

      Gilla

      1. Jenny:
       Jag är emot ersättningsteologi, alltså att man tror att vi kristna har tagit judarnas plats för Guds planer.
       Jag är emot denna hysteri runt tecken och mirakel och dess förkunnare! Finns en ganska djuplodande debatt på en annan tråd om detta 🙂

       Det är för stora saker att bortförklara med att säga att det räcker att bekänna Jesus , då Jesus själv säger att många ska bekänna honom och utföra mirakler i Hans namn.

       Lars:

       Så jehovas vittnen är ”dina” bröder och systrar i Kristus då?

       Jag är inte med dem på något sätt bara för att markera.

       Gilla

       1. Jag inser absolut faran med att ha en personcentrering och att fokusera för mycket på tecken och under. Jesus är vägen, sanningen och livet och förkunnelsen om honom måste alltid komma i första rummet. Och han är den man ska ha fokus på och inte allehanda gudsmän/-kvinnor eftersom dessa alla har fel och brister. Fokus på Den Helige Andes tecken och under kan leda till att man jagar upplevelser och kickar och därmed kommer längre bort från Jesus än närmare honom. Men Den Helige Andes tecken och under är ju också det som kan ”bevisa” att det faktiskt är sant – att Jesus lever och verkar idag. Och då kan man leda folk till Jesus den vägen. Så det har ju både risker och fördelar.

        Ersättningsteologi har jag inte koll på, jag får väl Googla på det. 🙂

        Allt gott!

        Gilla

 14. Ja om vittnena hade ”nedlåtit” sig att umgås med vanliga kristna och inse att resten av oss inte är smittade, hade det säkert inte varit något problem, problemet med sekterismen är just isolerings och vi har rätt tanken.som ställer till allt elände för dom.och människor som råkar illa ut i deras organisation, inte oförlåtligt vad jag råkade ut för där men omöjligt att klara ut så länge människor isolerar sig och menar sig ha sanningen.

  Gilla

 15. Hej!
  Tack för ett bra logginlägg. Jag har läst en hel del av svaren här och måste säga att jag blir lite förvirrad. Jag är inte direkt en erfaren kristen, men jag tror mig ändå ha en bra bild om hur Jesus var och levde och vad han hade för tanke när han sände ut oss på vårat uppdrag. Som jag ser det är ju det viktigaste med alla dessa saker att man ärar Gud och att man har kärlek till sina medmänniskor bröder och systrar. Jag kan inte se hur det inte kan vara Guds vilja att vi skall be för sjuka och de skall bli helade, att vi skall driva ut demoner och så vidare, för det står ju skrivet i skriften som ni hänvisar till att vi skall gör just detta (det jesus gjorde och större saker i hans namn, makten är oss given etc). Jag kan inte heller se hur som ni får det att låta kan vara så att dessa tecken och under sker i någon annan än Guds namn? Står det inte om detta i matt 20 nånstans… Och om nu Gud älskar oss väldigt mycket så att han berör människor så mycket att de faller i golvet, hur kan det ha med new-age att göra? Jag ser det som en naturlig del i min gudsrelation iallafall att bli berörd av Gud han älskar ju sina barn liksom vi älskar och ärar honom…Och att sedan säga massa förutfattade meningar om Heidi om kvantitet före kvalitet, under är det viktigaste och så vidare så vågar jag påstå att ni inte pratat med henne. Hon är nog bland den mest ödmjuka människa jag någonsin träffat och ger verkligen all ära åt gud. Jag kommer personligen att fortsätta sträva efter att leva likt Jesus där Heidi definitivt är en av mina förebilder på vägen. Jag får en känsla av att mångas sätt att resonera här liknar de skriftlärdas i bibeln. Vi behöver komma tillbaka till the basics tror jag vad det gäller vårat uppdrag och inte krångla till det så mycket. Jag har länge krånglat till det mycket vad det gäller Helande och andra under men egentligen är det inte så komplicerat. Om barn i 5års åldern kan profetera in i människors hjärtan och hela människor i Guds namn i en arena i vänersborg från parkinsson och cancer så borde det inte vara speciellt komplicerat. Det handlar bara om att tro ära och lita på gud samt att ha en kärlek till sina medmänniskor.

  Gilla

  1. Hej Christopher! Nog blir man förvirrad när flera utan grund kommer med förfärliga anklagelser gentemot någon som så uppenbart ärar och tjänar Jesus, men så är också motstånd och förföljelse en nödvändig konsekvens av gudsfruktan (2 Tim 3:12), och genom kyrkohistorien ser vi att väldigt många gudsfruktiga karismatiker blivit anklagade av andra kristna för att vara drivna av demoner.

   Detta gällde inte minst pingströrelsen som fick möta massivt motstånd för att man menade att tungotalet gällde idag. En inflytelserik evangelikal pastor kallade pingströrelsen för ”Satans senaste spya.” Fler exempel på liknande förtal finns här:

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 16. VARNING INGA BIBEL REFERENSER!

  Jag tror (se parantes långt nedan) att om gud finns och har skapat allt kan han tala genom allt. Men han väljer vad han ska tala genom och det blir svårt att avgöra för oss vad som är ”rätt”(se citat nedan) i allt detta. Så därför väljer jag att ta ett stycke ur en bok som inte är bibeln då det också kan föra guds talan.

  Bauman. Z, beskriver ett bra sätt att se på ”sannisngar, rätt och fel”(och sådan skit) i sin bok Det individualiserade samhället (2001):

  ”Det har sagts att uppgiften att skilja ”riktiga” från ”felaktiga” livsmeningar och livsformler inte bara är skrämmande utan också är omöjlig att realisera. Men det betyder inte att alla de livsmeningar som erbjuds är lika mycket värda; av det faktum att ingen träffar rätt följer inte att de alla missar målet med samma marginal.” (sid 13)

  Hela detta kommentars spåret syftar ju i princip till att vi ska bestämma vem som har ”rätt”. Vi försöker se det som skiljer oss åt vad gäller livsmeningar och livsformler, medan vi kanske borde se vad det är som vi tycker lika i, och hur vi kommit fram våra respektive livsmeningar och livsformler. När vi sen har sett det och nu ”står på samma punkt”, kan vi i ett annat ljus titta på de meningsskiljaktigheter vi har. Vad som händer då är inte att vi hittar ett svar, heller inte ett ”rätt”, utan en möjlighet till ny kunskap. Vilket jag tycker måste vara ”målet” med att kommunicera eftersom inte vet vart MÅLET är.

  (en larvig bild):

  Om vi tänker oss MÅLET som en piltavla som vi inte vet vart den är och alla kastar så kan det ju vara så att det finns dem som träffar mitt i prick (sanning). Men man måste också vara ödmjuk i att erkänna att det faktiskt kan vara så att det är jag som missar mest. Vilket får en betydande konsekvens vad gäller att hävda sin sanningshalt.

  Sekundärt i kommentaren:
  Så vad jag tror(kursiverat, fetstil och understruket för att verkligen poängtera ordet tro, dvs inte sanning, inte ens visshet osv) är att om gud finns så kan han verka i vem som helst, oavsett om det är genom dig, Hiedi eller någon som jobbar inom röda korset. Men jag tror(återigen det som står över) också att han kan möta vemsomhelst när som helst men väljer att möta oss på personliga plan. Jag avskydde efter mötet då det kändes väldigt ambivalent (mycket ande och mycket kött). Jag tycker det blir problematiskt när vi söker känsla utan substans. (sen så var det förmodligen mest jobbigt eftersom jag inte fick spela så mycket bas på eftermötet… 😀 )

  väl mött.

  /Jonas

  ps. har varit väldigt sur på de långa kommentarerna, men skriver ändå en lång själv.

  Gilla

 17. Minns jag pratade med en yngre kille för några år sedan som var intresserad av Emerging church han hade ett klipp på youtube om detta, det som stack ut var alla elaka kommentarer från kristna som demoniserade det nya, trist. i huvudsak var det ”skrift strider” vem som hade rätt och fel. en del tänker väl så att ända sättet att lära känna gud är att tro på ”rätt” teologiska utredningar, andens frukter måste ju utelämnas rätt så rejält då misstänker jag när hjärtats väg inte räknas till gud som en riktig väg.och att man menar att man kan döma på grund av teologi, icke läskunniga som möter en kristen predikant lär väll mer dömma efter hur predikanten är ifall det finns hjärta ifall personen är ärlig är det en fridens man osv när man inte kan utreda teologi och dömma människor efter det

  Gilla

 18. Till de som är intresserade:

  1. Jag tycker kristna bör vara lite försiktiga med att sätta en stämpel på vissa talare/predikanter. Det kan vara så att det som driver dem är deras egna ambitioner, de vill ha makt, de vill göra sig ett namn, de har okunskap, de är högfärdiga. De kan ha börjat rätt med Gud men sedan vandrat vilse. Så bara ett tips att inte anklaga alla för att tillhöra fienden innan facit finns.

  2. Bara för att ni har träffat Heidi Baker en gång och charmats utav henne så behöver det inte säga så mycket egentligen? Om en kristen vill ha en lite mer ärlig bild angående Iris Ministries arbete så bör denne vända sig till Mocambique och lyssna på vad de lokala kristna säger som har varit på plats under lång tid. Och tro mig de har en del att säga! Jag håller på att fogar ihop informationen jag har fått och väntar på klartecken att lämna ut den. Det tar lite tid men ha tålamod.

  MVH/
  Azaryahu

  Gilla

  1. Hejsan! Det här var förvisso första gången jag träffade Heidi ”in person”, men jag är inte direkt obekant med Iris Ministries. Jag har läst tre böcker av paret Baker och en av den mozambiqanska pastorn Surpresa Sithole, jag har sett många youtubeklipp om Iris, jag får deras nyhetsbrev, och jag har läst och talat med flera som varit där. Av allt jag sett och hört har jag inte upptäckt någon irrlära, varför jag tycker att anklagelserna om Satans budbärare och ett annat evangelium är absurda och grundlösa.

   Kritiker är viktiga att lyfta fram för att få en nyanserad bild, men jag tycker att du försöker måla upp det som att det är Iris som är positiva till sig själva och lokalbefolkningen som är negativa, vilket inte stämmer. Väldigt många i lokalbefolkningen tycker om Iris arbete vilket inte minst syns i dokumentären jag publicerade igår, även i boken Always Enough får några lokala pastorer komma till tals som är positiva.

   Som sagt, jag är väl medveten om att deras verksamhet kan ha stora problem och brister – det bör den ha med tanke på den extrema situation den befinner sig i och det är inte något paret Baker förnekar, se https://helapingsten.wordpress.com/2012/06/27/noden-ar-gigantisk/ men de gör fortfarande så sjukt mycket gott och det smärtar mig att se att ni tar oerhört lätt på den välsignelse de ger och fokuserar stenhårt på kritiken. Ta och urskilj lite mer förutsättningslöst.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. LÄS GÄRNA IGEN VAD JAG SKRIVER HÄR: 1. Jag tycker kristna bör vara lite försiktiga med att sätta en stämpel på vissa talare/predikanter. Det kan vara så att det som driver dem är deras egna ambitioner, de vill ha makt, de vill göra sig ett namn, de har okunskap, de är högfärdiga. De kan ha börjat rätt med Gud men sedan vandrat vilse. Så bara ett tips att inte anklaga alla för att tillhöra fienden innan facit finns.

    Uppenbarligen är Iris Ministries positiva till sig själva, det är väl ganska naturligt i och för sig. Och jag har inte sagt att lokalbefolkningen är negativ, nu tolkar du i blindo.
    Utan det jag samlar dokument och information om är: VAD LOKALA KRISTNA OCH ÄVEN ÖVRIGA har att säga om Iris ministries. I och med att dessa kristna har varit där långt innan Iris Ministries satte sin fot i området så har de ett helt annat djup, en helt annan vishet, en helt annan kunskap, en helt annan helhetssyn än vad en person som har läst lite böcker av Bakers har eller har varit på en konferens där de har fått en ytlig presentation har.

    Jag tycker verkligen inte du ska på prata om urskiljning tyvärr! Än en gång det jag försöker göra är att intervjua och kontakta personer som bor i Norra Mocambique förutsättningslöst. De är fria att svara och säga precis vad de vill!
    Det som många tycker är godhet på ytan behöver inte vara det när det granskas lite mer noggrant under lupp! Det är ett mysterium som uppenbarligen är för svårt för vissa att förstå!

    Hej.

    Gilla

    1. Hej igen! Jag vet att du inte anser att Heidi är en falsk profet (än?) vilket gläder mig, du misstänker ”bara” att hon har okunskap och är högfärdig, samt att folk som besöker hennes möten är hjärntvättade och lurade.

     Jag välkomnar förstås en granskning av deras arbete och tycker att det är väldigt viktigt att låta lokalbefolkningen komma till tals. Jag är inte heller odelat positiv till Heidi Baker och Iris, jag tycker det är för många flygresor, för dyra kläder, för dålig verifiering och bevisföring av påståenden etc.

     MEN anledningen till att jag trycker på det positiva som de gör – och det är riktigt mycket positivt som de gör – är att ni ignorerar det. Du har ju här inte skrivit något endaste positivt om Heidi eller Iris, utan även innan du fick kontakt med lokala kristna i norra Mozambique var din inställning väldigt negativ.

     Detta gör att din research inte blir så objektiv, vad jag kan se på http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/heidi-baker-and-new-apostolic.html är din utgångspunkt två kritiker som själva inte tillhör lokalbefolkningen. Gissa vilka de kommer hänvisa vidare till, negativa eller positiva?

     Självklart behövs kritikernas röster, det har jag redan sagt ett antal gånger. Men om du vill få en någotsånär objektiv bild från lokala kristna behöver du tänka på att även ta kontakt med de som är positiva. Om du gör det har jag verkligen inga problem med din granskning. 🙂

     Grejen är nämligen att även kritikernas påståenden måste prövas. Hur mycket ger Iris gratis till människor, och när blir det ett problem? I dokumentären jag publicerade häromdagen, som är producerad av ett oberoende filmteam men som är positiv till Iris, framkom det att de är restriktiva till att ta in barn som kan försörjas på annat sätt, att de stöder självhjälpsgrupper och lär människor att sy, odla med mera. Gränsen mellan att ge saker gratis och lära människor att producera själva är ett klassiskt biståndsdilemma, och det är mycket möjligt att Iris är ”för” generösa, å andra sidan tycker jag att biståndsorganisationer generellt är för restriktiva (och jag läser Utvecklingsstudier, så jag kan lite om sådana här frågor).

     Att Iris överdriver påståenden är en anklagelse värd att ta på allvar, det är naturligtvis inte bra för någon, men återigen får vi inte heller glömma att granska anklagarna också. Och i dokumentären framkom det att många kyrkor har planrerats och att helanden faktiskt sker, så även om överdrifter är djupt tragiska är Gud ändå verksam där nere. Det är det som är min poäng, även om Iris kan ha många brister och svagheter är det en organisation som är använd av Gud till att sprida väckelse, och vi som Kristi kropp är kallade att vara deras vänner och hjälpa dem, inte fiender som smutskastar dem.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

 19. Jag skrev en kommentar igår och undrar varför respons uteblivit? Är det tvunget att endast tala utifrån Bibeln?

  Väl mött!

  /jonas

  Gilla

 20. Du måste förstå Micael att vi förföljer ingen. Vi citerar bara bibeln. Bibeln är tydlig om att många falska profeter skall uppstå och göra stora under och tecken bla (Matt 24:24).

  Vad anser du om Katoliker är de också kristna enligt dig?
  De som så tydligt vördar Maria och förnekar rättfärdiggörelsen genom tron?

  Du förstår när jag bodde på Filippinerna som är ett katolskt land. Såg jag en del som jag inte sett förut i Sverige.
  Där såg jag katoliker som hade ”andliga erfarenheter” Katoliker som helade sjuka och katoliker som trillade i golvet.
  Hur kan det komma sig? De som så tydligt förnekar Kristi kors?
  Jag såg där stora maria statyer samtidigt som jag såg precis samma saker som jag ser på ett karismatiskt möte ala Heidi Baker. Något är konstigt eller?
  Alternativet är ju att Herr Ulf Ekman har rätt och leder oss rätt 🙂

  Du kanske inte tror mig.

  Låt då youtube tala för sig själv.

  Gilla

  1. Hej Josef! Du har citerat några Bibelord som säger att det finns falska profeter, men varken du eller någon annan i denna tråd på över 60 kommentarer har argumenterat utifrån Bibeln varför Heidi Baker skulle vara en falsk profet. Det enda argument du hittills har gett är att ”det är obibliskt” att falla baklänges, vilket är ett falskt påstående eftersom det inte står i Joh 18 eller Apg 9 i vilken riktning folk föll, än mindre är riktningen på hur folk faller ett kriterium för en falsk profet enligt Bibeln.

   Du tror alltså inte att en enda katolik är kristen? Det håller jag inte med om, jag vet många katoliker som definitivt inte förnekar Kristi kors. Men bortsett från detta är det beklagligt att du bekänner dig till manifestationism som är en obiblisk lära. Även om så satanister praktiserade handpåläggning så att folk föll baklänges innebär det INTE enligt Skriften att om kristna upplever samma sak så är det djävulens verk, för hur folk beter sig på Gudstjänster nämns ALDRIG som ett urskiljningskriterium enligt Bibeln, utan det är läran, frukten och bekännelsen till Jesus som är det centrala. Jag visar detta i följande två klipp, kolla gärna igenom dem:

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Ja, därför att falla baklänges i Anden inte är bibliskt. Det är tvärtom man faller framlänges på ansiktet och slås ofta i bland av förskräckelse.
    skrev ned alla bibelord:

    ”Då öppnade HERREN Bileams ögon, så att han såg HERRENS ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen. Och han bugade sig och föll ner på sitt ansikte.” – 4 Mos 22:31

    ”När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte. ” – Dom 13:20

    ”Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade HERRENS härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade.” – Hes 1:28

    ”Då steg jag upp och gick ut på slätten, och se, där stod HERRENS härlighet, lik den härlighet jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte.” – Hes 3:23

    ”Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte”. – Hes 43:3

    ”Sedan förde han mig genom norra porten till platsen framför huset. Jag fick då se hur HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus. Då föll jag ner på mitt ansikte” – Hes 44:4

    ”Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: ”Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid.” – Dan 8:17

    ” När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. ” – Matt 17:6

    I alla dessa versar ser vi att folk faller ner framlänges. Det står alltså inget om att tappa kontrollen eller att någon lade händerna på den utan när de såg Guds härlighet eller fick en syn eller Hörde något direkt från Guds mun så föll de ner på sitt ansikte.
    Att falla på sitt ansikte betyder att man föll framåt och kanske bugade sig eller i allafall med ansiktet ned mot marken. Man föll alltså inte baklänges med huvudet mot marken.
    Lägg även märke till vad som hände i Dan 8:17 och Matt 17:6 De greps av stor fruktan eller förskräckelse.

    Det finns även en del andra versar som pingstvänner brukar citera för att bevisa att det är bibliskt att falla baklänges.

    ” Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes HERRENS hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Ty HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus. Då sade Salomo: ”HERREN har sagt att han vill bo i dunklet. ” – 1 Kung 8:10-12

    Notera denna vers talar inget om att falla baklänges utan det står bara att de inte kunde stå och göra tjänst i templet. Det talar absolut inte om vilken riktning de föll.

    ”Men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod den.” – Dan 8:27

    I denna vers står det mest att han blev kraftlös och till och med låg sjuk. Hur många av dessa som trillar baklänges i golvet blev någonsin sjuka av det? Det sår inget om att han trillade baklänges utan bara att han blev kraftlös och sjuk.

    ”Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sade han till mig: ”Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig.” När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. ” – Dan 10:8-11

    I denna vers står det att han blev bedrövad och det var det som gjorde att han föll men han föll inte baklänges utan på sitt ansikte.

    ”Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” – Apg 9:3-4

    Står inget om vilket håll de föll åt men med tanke på att alla Gudsmöten i bibeln som vi har sett tidigare visar att de föll framlänges så vore det märkligt om Gud skulle gå emot sig egna mönster.

    ”Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden.” – Apg 26:14

    Igen, Står inget om vilket håll de föll åt men med tanke på att alla Gudsmöten i bibeln som vi har sett tidigare visar att de föll framlänges så vore det märkligt om Gud skulle gå emot sig egna mönster.

    ”När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter” – Upp 1:17

    Denna vers säger att han föll ner som död för hans fötter. Han trillade alltså framlänges här eftersom fötterna är framför honom.

    Den enda gången att falla baklänges nämns var när Eli dog.

    ”När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år.” – 1 Sam 4:18

    Det finns alltså inte en enda vers som säger att när anden kommer så trillar man baklänges.
    Däremot finns det mängder som talar om att vid ett Guds möte faller man framåt på sitt ansikte.

    Slutligen kan vi se att demoner även får folk att falla och rulla runt

    ”Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga” – Mark 9:20

    Därmed bör man vara väldigt försiktig med varje predikant som lägger händer på folk så att de trillar för det är helt enkelt inte bibliskt det är falsk profet varning på en gång. När Gud kommer så visst man faller men inte baklänges utan framlänges på sitt ansikte och tillber.
    Vi ser även att en del slogs av fruktan och skräck när de föll ned på sina ansikten.
    Gud är helig och hans helighet får inte folk att falla baklänges och gråta utan det får folk att tillbe honom framlänges och frukta och blir slagna av skräck för hans helighet.

    När saker sker som är raka motsatsen mot skriften blir jag helt klart orolig och man bör ta avstånd i från sådant.

    Gilla

    1. Jag vill egentligen inte fördjupa mig i denna ytterst marginella fråga om fallriktningar, men jag ska ge en sista kommentar, med risk för att upprepa mig.

     1. Att böja sig framåt i Gudsfruktan och vördnad och att falla kraftlös ned av Guds kraft är två skilda saker, att ”falla” ned på sitt ansikte är ett uttryck för att böja sig mot marken men ska inte blandas ihop med att falla av kraftlöshet. Du verkar dock utgå från att de tillhör samma kategori och att det bara finns ett ”rätt sätt att falla”, trots att alla de Bibelställen du tar upp om att falla med huvudet mot marken beskriver ett uttryck snarare än fall.

     2. Jag har redan flera gånger poängterat att det inte står ”i vilken riktning” folk faller i Joh 18 och Apg 9, varför man inte kan säga att det bara är Bibliskt att falla framåt, och du går runt det genom att säga att det borde vara framåt, vilket är ett exegetiskt felslut där du tolkar in något som inte står där.

     3. Varför i hela världen spelar ”riktning” någon roll? Det nämns som sagt aldrig i Bibeln som ett urskiljningskriterium och egentligen är inte det särskilt konstigt. Aldrig någonsin står det att det finns ett mönster för ”hur man ska falla”, än mindre att om man bryter mot det mönstret är man driven av demoner. Riktningen nämns ju inte i Mark 9:20 heller, eller hur? Kanske för att det inte spelar någon som helst roll. Vi ska urskilja genom att se på frukten, läran och bekännelsen till Jesus. All annan urskiljning är obiblisk och felaktig.

     4. Med exakt samma argumentation som du använder ovan kan jag ”bevisa” att det är demoniskt att knäppa händerna när man ber. Jag tar bara och radar upp alla Bibelställen om handpositioner vid bön, vilket i regel är mot Himlen, och slår fast att Bibeln ALDRIG säger att knäppta händer är den handposition man ska använda när man ber. Jag kan också rada upp vilka språk den Helige Ande kan tala (finns listade i Apg 2) och vilka sjukdomar Han kan bota och sedan proklamera att om något annat språk talas på ett mirakulöst sätt och om något annat helande inträffar så är det falska tecken och under, ett djävulens bländverk. Men vet du vad problemet med dessa resonemang är? Bibeln skulle sagt till om handpositioner var ett urskiljningskriterium eller om de ens spelar någon roll, och om det vore så att djävulens verk går att känna igen på det som Anden inte gör skulle det stått det. Istället härmar demonerna den Helige Ande (2 Mos t.ex.) och urskiljs genom frukt, lära och bekännelse till Jesus.

     5. Sist men inte minst tycker jag detta är en så oerhört marginell fråga, på tok för uppmärksammad av både karismatiker och manifestationister. Jag tycker också det blir helt fel fokus när man talar om att falla i Anden, jag föredrar begreppet vila i Anden/Herren. Det väsentliga är vad som sker på insidan när man vilar i Hans närvaro, nedtagen och ödmjukad av Hans kärlek och kraft. De två gånger jag vilat i Anden har jag blivit fantastiskt förnyad och stärkt, båda gångerna prisade jag Herren konstant i 20-30 minuter. Jag bara prisade, ärade och hyllade Honom för Hans nåd emot mig. Det skilde sig en hel del från både 1 Sam 4:18 och Mark 9:20.

     I min församling händer det ganska sällan att människor vilar i Anden, och ibland sker det självmant, men personligen brukar jag hämta en stol när jag ser att personen jag ber för blir kraftlös. Detta har jag lärt mig från den tidiga vineyardrörelsen, och jag önskar att resten av den karismatiska rörelsen tar till sig det så vi slipper allt fokus på att falla och ramla (eller att ”bli slagen” (slain) som vissa till och med säger). Så jag står ändå närmre dig i den här frågan än vad du kanske först trodde. Men att gå så långt som att hävda att det bara är Bibliskt att ”falla framlänges” gör jag inte helt enkelt eftersom det är ett inkorrekt påstående. Jag kollar på frukten, läran och bekännelsen till Jesus, inte fallriktningar eller handpositioner.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

   2. Jag tycker inte i första hand att det handlar om Heidi Baker är en falsk profet eller inte, det får tiden utvisa. Det kan ju vara så att intentionen hos en kristen kan vara god och sann i början men sedan blir det fel och personen går vilse. SÅ VI BÖR VARA FÖRSIKTIGA med att döma ut personer som säger sig vara kristna att de är falska och tillhör fienden. Många kan tillhöra Gud men har låtit högmodet och okunskapen ta överhanden och de behöver ödmjuka sig och ta emot förmaningar istället.

    Och jag tycker inte att det viktigaste heller är om de faller eller inte även om det skapar en hel del frågor. Utan det viktigaste är enligt mig.

    1. Talar Iris ministries i det här fallet sanning när det gäller storleken på deras siffror när det gäller deras hjälparbete och antalet kyrkor de har startat!

    2. Bär deras arbete långsiktig frukt?

    3. Vad anser andra lokala kristna som har en djupare kunskap om området och en helt annan helhetsbild.

    4. Är högmod, okunskap, ytlighet, makt, manipulation inblandat i detta.

    5. Kan det vara så att det som ytligt sett ser ut som godhet och ett behjärtansvärt arbete är något helt annat när det granskas mer noggrant och med ett annat perspektiv.

    Gilla

 21. Legalism, in Christian theology, is a usually-pejorative term referring to an over-emphasis on discipline of conduct, or legal ideas, usually implying an allegation of misguided rigour, pride, superficiality, the neglect of mercy, and ignorance of the grace of God or emphasizing the letter of law over the spirit. Legalism is alleged against any view that obedience to law, not faith in God’s grace, is the pre-eminent principle of redemption. (wikipedia)

  utredningar jag minns som ett jehovas vittne var kjol längder på kvinnor vad som är bibliskt/obibliskt får kjolen sluta ovan knät eller måste det vara under knät, kan kristna ha skägg ? kan man arbeta i jogging ställ när man klipper kyrkans gräsmatta ? osv osv osv

  Gilla

 22. Avundsjuka eller hat mellan olika kristna grupperingar är inget nytt när vikingarna plundrade klostret på ön Lindisfarne på 700-talet var en annan munk grupp snabba med att påpeka att Lindisfarne munkarna var homosexuella och händelsen guds straff, rent skit snack helt enkelt.för att svärta ner och trycka ner munkarna på Lindisfarne.

  Om det finns polis rapporter och dylikt att tillgå som visar att iris sysslar med skumrask affärer,penga tvätt, lurar människor på pengar eller liknande då får man omvärdera.

  men rivaliserande ministeries som snackar skit duger inte i mina ögon ,vilket ju förövrigt en kristen bör hålla sig mycket långt bort ifrån,ryktes spridning och allmänt skitsnack.

  Gilla

 23. Asså förlåt mig Gud men vilka idioter håller på att försöka omvända genom att argumentera med dåliga argument? Jag orkade inte läsa allt. Men tydligen har vissa inte ett liv så att de måste få ut sin frustration. Kanske sårade av församlingar som inte gjort rätt för sig? Jag tänker om ni vill att tex jag ska lyssna på erav argument skriv bara något kort så ska jag pröva det ni skrivit i bön. Men tyvärr verkar det som om ni endast är ute efter att argumentera. Och det finns typ ingen som orkar läsa det som är skrivet av personer som bara är ute efter att argumentera och inte vara konstruktiv. Hoppas att ni inte svarar på detta inlägg.

  Ps förlåt Micael för min ton men som vår broder Elbert säger Enough is enough. Och fantastisk bra skrivet som alltid och fortsätt med det!

  Gilla

  1. Ge 1 exempel på ett dåligt argument så kanske vi förstår vad du menar. Kom ihåg att argumentera ditt exempel.

   Gilla

  2. Kan bara hålla med, det är svagheten med internet man vet inte vem man talar med och ifall det är mödan värt, var förr med i ett samtals forum där en arg farbroder var med som utgav sig vara ateist och hade många tråkiga samtal med denna person som vi försökte hjälpa, till sist kom det fram att mannen i fråga var gravt alkoholiserad och troligen aldrig varit med i kristna sammanhang men när spriten ställde till ilska i ett förgiftat sinne så var vi kristna tacksamma offer att ta ut sit hat på, man retade sig själv i efterhand att man offrat tid på det och tog all skit som personen grävde fram för att anklaga oss. Så jag drar mig absolut ur detta baker samtal i förvissning att jag är gamal nog att själv avgöra vilka predikanter jag vill ha att göra med eller inte, ”kristna” som ägnar sina dagar framför datorn och snackar skit om olika ministeries tillhör inte den sortens predikanter jag vill ha att göra med.

   Gilla

    1. Det är väl rätt meningslöst att försöka resonera med en farbror som är sprit förgiftad och kroniskt arg, avgiftning tror jag hade gjort underverk istället för att vi andra som var med på forumet ska försöka tala honom till rätta i tron att han råkat illa ut i kristna sammanhang, min erfarenhet från det forumet är ju att internet har sina brister när det gäller ärliga samtal och ev möjlighet att tala och hjälpa om personen det gäller inte är ärlig.

     Själv är jag inte aktiv och med i något kristet sammanhang utan lämnade jehovas vittnen för snart 20 år sedan, men tvivlar på att jag någinsin vill ansluta mig till något kristet samfund, tycker att alltför många kristna vittnar om att polemik och telogiskt bråkande är viktigare än att söka andens frukter. men som sagt min sista kommentar.

     Gilla

     1. Jag vill tro att det även i sådana möten kan trilla ner ett och annat frö i rätt jord. Glad att du fick lämna Jehovas. Jag är inte heller med i någon församling och delar din uppgivenhet att finna en.

      Gilla

 24. Till er som har åsikter om detta med Iris Ministries:

  Skilj på sak och person! Det finns säkert bra och dåliga argument mot saker inom kristenheten. När det gäller finns det hur många sunda argument som helst som skall presenteras vid tillfälle för de som har ett intresse för perspektiv.
  Det jag undersöker är först och främst:

  1. Är Heidi Baker och Iris Ministries trovärdiga?
  2. Vad säger de lokala kristna i Mocambique om deras arbete?
  3. Bör vi ha förtroende för NAR:s sk. profeter och lärare?
  4. Finns det en djupare sanning än den ytliga bild som presenteras?

  Om någon kristen har problem med dessa frågor så finns det inga ord som hjälper längre, utan den personen får segla vidare i sin naiva drömvärld.

  Gilla

 25. Mickael!

  Skrev detta på en annan blogg.

  Självklart är dessa under och tecken Mickael skriver om på sin blogg fel, helt klart från en annan ande.
  Problemet blir i slutändan att allt som har med kraft, under, tecken, syner, drömmar, ja allt som har med Guds Ande att göra förkastas.
  Man säger ju med förtäckta ord att det är från Belsebul, med Belsebuls ande man gör dessa saker, det blir en dold hädelse mot Anden.

  Jesus sa: den som tror på mig skall själv göra samma gärningar som jag och ännu större. Problemet idag är att det inte är så många som vågar agerar å Guds vägnar, för då får de ju hela bloggvärlden över sig med rop och tillmälen såsom villolärare, falsk profet, falsk apostel. Det är nog inte så roligt att få all denna skit över sig, framför allt inte när man agerat i tro på och i Jesu namn.

  Nej alla dessa varningar och domar mot människor som faktiskt vågar tro på det Jesus sa, skapar hämmade kristna, som inte vågar göra det Guds Ande manar till, för tänk om det är fel ande, bäst att låta bli.

  En fråga som jag vill ställa till alla som varnar för ex hela pingsten, eller varnar för alla dessa förkunnare som används i helandetjänst, Hur mycket av under och tecken syns i era egna liv, hur mycket av det övernaturliga liv som bibeln talar om syns i era egna liv?

  Det finns helt klar saker som inte är rätt, men är allt fel för det?

  Bb

  Gilla

 26. Hej igen,
  När min vän såg rubriken ”kvaddad av Guds Ande” så tyckte han att det var respektlöst tal. Vad är ”kvaddad” och var går det att se i bibeln?
  Var noga nu.

  Gilla

  1. Hej Ulrika! Jag kände mig, som jag beskriver ovan, som en trasa, totalt förkrossad och ödmjukad. Jag kände mig som Daniel i Dan 10:8-11. Den Helige Ande kom över mig så starkt, jag grät över mina synder och bad Gud så oerhört intensivt om väckelse. Det var det mest kraftfulla jag varit med om i hela mitt liv.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Var rädd om det och dig och fortsätt att begrunda vad det var som hände. Vi behöver bli förkrossade med jämna och ojämna mellanrum för att påminnas om vår synd. Daniel hade en syn, få förunnat och vi kan förstå hans reaktion. Visst är den Helige Ande med dig även nu, kanske vid frukostbordet? ”Jag är med er alla dagar….”
    Väckelser sker fortfarande i länder som aldrig hört Ordet men håller vi oss tillräckligt vakna här hemma i det ljumma landet?

    Gilla

 27. Jag var på en New Wine-konferens för ca tio år sedan. Det jag minns var att en ledare från rörelsen som kom från England profeterade att ekonomin skulle falla året efter (något åt det hållet). Någon i församlingen sa att han skulle gå hem och sälja sitt hus pga. denna profetia. Men ekonomin föll inte året efter. Profetian stämde uppenbarligen inte. Sådana profetior kan ha ödesdigra följder för människor som fattar stora beslut utifrån detta. Jag är heller inte förvånad över om det är mycket överdrifter och eller mindre noggrann sanningshalt
  bland karismatiska predikanter. Det är tyvärr vanligt förekommande.

  Gilla

 28. Ett skolexempel på hur det går till i dessa fattiga länder ser vi i detta klipp.

  Man kommer alltså till ett fattigt land. Fixar lite folk filmar lite och får dem att sträcka upp handen och avgöra sig för Kristus. Sedan trycker man upp det i sina nyhetsbrev och lurar alla i väst och skryter om sina stora arbeten. Folket i väst sitter med sina munnar öppnar och sväljer allt och ger förstås sina pengar till arbetet. Men de som bor på plats vet att allt är bara en villfarelse.

  Helt klart samma i Mocambique

  Gilla

 29. Jag tror det här med Hedi Baker är från Gud och du vittnar om Michael …Det enda är väl att en syster inte kanske ska ha ,de ledande tjänstern i församlingen 1tim 2-3 , 1kor 11…Men att Helige Ande använder henne ändå …Gud välsigne dig och Guds frid Ronny…

  Gilla

 30. Till Ronny: Du kanske bör kontakta de lokala kristna i Mocambique och höra vad de har att säga om Iris Ministries och Heidi Baker. Vad menar du när du säger att hon är från Gud? Manipulerandet, överdrifterna, flummeriet, att hon inte följer anvisningarna i NT för ledarskap, eller? Var gärna lite tydligare och var försiktig med vad du säger.

  Gilla

  1. Hej Kristian! Att vara försiktig med det man säger är en bra princip, och det gäller alla. Jag tycker du har gått från att vara nyanserad och undersökande till att ägna dig åt märklig smutskastning mot både Heidi Baker och mig. Du har fått kontakt med några lokala kristna kritiker, men du framställer det som att de är representativa för lokala kristna i allmänhet. Sen hoppar du omkring på olika forum och säger ”Kolla in den här killen som förespråkar NAR-profeter och ersättningsteologi, gå in på hans blogg och kommentera!” Vad hände med den nyanserade och reflekterande azaryahu?

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

 31. Till Micael:

  Nu använder du tyvärr en manipulerande attityd. Men jag skall svara dig så sakligt det går.

  * Jag har inte smutskastat dig eller Heidi Baker personligen. Utan det jag har gjort är att undersöka de metoder hon använder, de kopplingar hon har. Men först och främst! Jag har undersökt vad de lokala kristna i Mocambique anser om henne och Iris ministries! Och du kallar dessa för lokala kristna kritiker? Det här är enkla kristna som har kämpat i Mocambique i åratal och som har en kunskap om området som vi inte har!
  Jag uppmuntrar dig att själv ta reda på fakta i detta närområde!

  * Jag har nämnt dig i olika forum för att jag tycker att det är viktigt att fler får chansen att kommentera din länk med Stephen Sizers föredrag. Jag har tipsat om detta, sen får de kristna som är intresserade själva bedöma denne anglikanske prästs åsikter!
  Dessutom är det ju ett faktum att du propagerar för NAR:s olika lärare/sk. profeter?
  Det kan du väl ändå inte förneka?

  Om du har något intresse av sanningen så vill jag att du svarar på dessa frågor.

  1. Tycker du att det är fel att undersöka Iris Ministries och pröva deras siffror och budskap?
  2. När smutskastade jag dig? Jag har inte skrivit något om din personlighet veterligen.
  3. Är det inte sant att du förespråkar NAR:s olika lärare/sk.profeter? (Bill Johnson,Bakers mfl)
  4. Du sprider en länk med anti-sionisten Stephen Sizer. Tycker du att det är något
  fel med att sprida denna länk så att fler kristna får möjligheten att bilda sig en egen uppfattning och argumentera mot hans åsikter?

  Du har ett ansvar för vad du sprider på din blogg och jag förväntar mig att du är ärlig och försöker svara på dessa frågor, speciellt när du har en så hög bekännelse.

  PS. Jag hann inte ta ett snack med dig på New Wine, annars hade jag givetvis tagit upp dessa saker med dig då, då jag tycker att det är mest respektfullt.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

  1. Hej igen!

   1. Naturligtvis inte, något sådant har jag aldrig påstått. Jag skrev i en kommentar ovan:

   Jag välkomnar förstås en granskning av deras arbete och tycker att det är väldigt viktigt att låta lokalbefolkningen komma till tals. Jag är inte heller odelat positiv till Heidi Baker och Iris, jag tycker det är för många flygresor, för dyra kläder, för dålig verifiering och bevisföring av påståenden etc.

   MEN anledningen till att jag trycker på det positiva som de gör – och det är riktigt mycket positivt som de gör – är att ni ignorerar det. Du har ju här inte skrivit något endaste positivt om Heidi eller Iris, utan även innan du fick kontakt med lokala kristna i norra Mozambique var din inställning väldigt negativ.

   Detta gör att din research inte blir så objektiv, vad jag kan se på http://debatingobama.blogspot.se/2012/05/heidi-baker-and-new-apostolic.html är din utgångspunkt två kritiker som själva inte tillhör lokalbefolkningen. Gissa vilka de kommer hänvisa vidare till, negativa eller positiva?

   Självklart behövs kritikernas röster, det har jag redan sagt ett antal gånger. Men om du vill få en någotsånär objektiv bild från lokala kristna behöver du tänka på att även ta kontakt med de som är positiva. Om du gör det har jag verkligen inga problem med din granskning.

   3. Jag inspireras av Heidi Bakers förening av karismatik och fattigdomsbekämpning och sprider hennes berättelse vidare. Därtill har jag då och då publicerat något klipp med Bill Johnson som jag tyckt varit bra. Honom är jag dock mer kritisk till, se https://helapingsten.wordpress.com/2011/08/17/styrkor-och-svagheter-i-randy-clarks-och-bill-johnsons-teologi/ Någon annan ”NAR-profet” har jag aldrig promotat på bloggen, det närmaste man kommer är väl Marc Dupont men jag vet inte om han är med i New Apostolic Reformation. Jag har argumenterat för att dessa människor inte är falska profeter om man använder Bibelns urskiljningsmetoder, men annars är det bara Heidi och till viss del Bill som jag har citerat och skrivit om. Att då tala om dem som ”NAR:ska profeter” blir missvisande för jag skriver inte om dem utifrån deras nätverk utan utifrån det Gud gör i deras liv.

   2. Därtill är förespråkande av ”NAR:ska profeter” absolut inte bloggens fokus eller identitet. Den här bloggen handlar om att uppväcka hela pingsten och jag hämtar inspiration från massa håll. Jag har skrivit mycket mer om John Wimber än om Heidi Baker eller Bill Johnson. Men du stämplar den här bloggen som förespråkande av NAR:ska profeter, och det väl medveten om att i de forum du skrivit detta anser många att dessa personer är falska profeter som drivs av demoner. Därmed antyder du att jag gillar falska profeter som drivs av demoner.

   4. Det är inget fel att sprida länkar, men just att du introducerar min blogg genom något som inte har med Israel-debatten att göra utan som för mångas tankar till falska profeter och demoner så är det inte direkt objektiv informationsspridning du ägnar dig åt.

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

 32. Hej igen!

  Tack för dina svar. Det är viktigt att reda ut dessa saker.

  1. Du skriver om det positiva som Heidi Baker och Iris ministries gör! Visst, det finns säkert en hel del om vi ser på det ytligt. Men i och med att jag har haft kontakt med ett antal kristna på plats så har de visat mig på en fler dimensionerad bild. Deras kunskap om området och dess kultur är mer omfattande än vår och de har förklarat ganska noggrant varför det som vi tycker är ett förträffligt hjälparbete (utifrån från våra ytliga glasögon) inte behöver vara det i praktiken på plats i Pemba distriktet i detta fall.

  Jag har tyvärr ingen möjlighet att publicera dessa dokument offentligt då jag inte har fått den tillåtelsen ännu. Men jag visar gärna dessa för de kristna jag känner och de andra kristna som är intresserade träffar jag gärna på en fika och pratar om innehållet.

  2. Jag kan inte ansvar för vad vissa kristna i olika forum anser om en del sk, profeter/lärare.
  Faktum är att du har förespråkat och försvarat Bill Johnson och Heidi Baker i viss mån, på ett sådant sätt att en person som inte har kunskap om dessa personer lätt kan få uppfattningen att deras undervisningen oftast är sund och även dess nätverk. Du har väl inte varnat för deras nätverk eller läror tillräckligt enligt mig, och därför har jag ansett dig som en förespråkare. Men rätt skall vara rätt, du har inte förespråkat övriga så mycket. Så där kan jag be om ursäkt. Utan hädanefter så nämner jag att du förespråkar vissa NAR lärare/profeter.

  För att göra det tydligt: Jag personligen är noga med att INTE säga att vissa kristna är falska profeter eller fallna luciferianer direkt. Det vi skall göra är att bedöma deras frukt och
  ge dem en möjlighet att förklara sig. Det jag brukar säga är att denne lärare/predikant har jag inte förtroende för.

  3. Att jag spred länken om Stephen Sizer har med Israel debatten att göra och som sagt jag kan inte ta ansvar för vad en del kristna associerar till! Du har spridit en del märkliga saker via din blogg, (Padre Pios uppenbarelser, boken Himlen är på riktigt, Bill Johnson, Heidi Baker) och det var därför jag nämnde NAR vilket jag nämnde i punkt 2.
  MEN det viktigaste var att andra kristna skulle få möjlighet att bemöta Stephen Sizers och din teologi när det gäller Israel och judarna!
  Och läror skall prövas vilket jag hoppas att du tycker är viktigt också!

  4. Vill bara nämna att jag vill ha en schysst dialog men du får räkna med en viss prövning av dina blogginlägg.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

 33. Kristian Jag tycker inte du ska var så snabb att dömma och dra alla över en kam …Som om vi alla viste allt ,och kunde bedömma allt rätt, innan vi ens viste om alla fackta. Och fått tid att reflektera över hur det kan vara ,och om vad som är rätt och fel, och kunnat fått tillfälle att pröva källfakta …Och gör ett eget val i frågan eller andra ämnen, ibland behöver ju folk tid på sig för att mogna fram i sanningen med, om en vis sak fråga , och om olika saker och ting pågrund av livets Allehanda… Och bristande föruttsättningar etz…Och man gör sinna missar med, även du ,ingen är felfri …

  Jag tycker det är roligt med en ung Kristen som Michael som så entusiatisk vill tro på Gud och bibeln Guds Ord, och att Gud förutom frälser den som vill tro på Guds nåd .För endast Kristi kors och uppståndelse till evigt liv med Gud igen …Därför Gud älskar oss människor och våra vänner och fiender med och även dig och mig också…Och sanna och falska profeter ,och godda och onda, och lärda och olärda, och rika och fattiga, och dom i nöd och de som har det bra.Och Hederliga och ohederliga, och falska och ärliga ,och naiva och kunniga och frälst och ofrälsta och dom som gör fel och de som gör rätt och modiga och fega och förståndiga och oförståndiga och de med hög och låg komipenst och ljuma och villfarna och brinnade sunda i tron i den sunda tron och läran i Jesus Kristus Vår Herre och finkänsliga och okänsliga och insiktsfulla och de med liten insikt …Och de med stora erfarenheter och de med få och små… Gud har inget ansende till personen utan handlar med alla lika…Men han tar hänsyn till omständigheterna på sitt godda vis och vet allt…Och vill vi lära av honom och följer honom och hans anvisning om allt…Men allt har sin tid och vi är inte lika välinformerade och reddo i allt och villiga till och förstår ,och vi mognar och lär under olika föruttsättningar …Och en del under umbärande och svårighet och andra under bättre föruttsättningar…

  Men Herren är barmhärtig och vill försöka vägledda oss rätt för sin nåd och kärleks skull, när vi är besvärliga och lätta att ha med att göra ,och när vi orsakar problem och löser, om tron och livet…Och bådde då vi förstår vad vi gör och inte gör det med …Och vill att vi lär att göra så, och som det är bästa med allt och alla ,och våra egna, och egna sammanhang ,och egna kristna sammanhang med , och oss själva och vårt eget liv med…För han vill frälsa av nåd igenom tro och församla alla till sin församling ,och sinna kristna sammanhang, och församlingar, och ge fortsatt sinnetsförnyelse och Helgelse och omvändelse och bättring och rätt inriktning och liv och tjänst och good gemmenskap och vardag och fritid …Och hela och upprätta och göra allt väl bara som han vill ? Och låta oss försonna oss med kristus med Honom Gud och om allt och alla och med oss själva och vårt liv? Och livet och sammhället och Guds kristna sammanhang församlingar helt med ?Och ge dig och alla och mig och livet all sin nåd och sanning och fostran och tuktan och omvändelse till Gud och Guds Ord bibeln och igenom tron gör verkliga under fler än vi tror och vet om och för tid och evighet? För han är Gud och kan göra allt det han vill, och med det som är hans vilja och inte är det med…Men hur det än är så alskar Gud alla och dig och mig och livet och sig och sitt Ord och sin vilja om det hela på sitt vis…Och kan uppenbara för oss steg för steg För han är undrens Gud…Och jag är ingen antesimit eller antisionist tvärtom jag älskar Israel…Och jag avskyr löng och falskt vittnes börd och falsk lära om tron och falsk profetsia och sekter och all ogudaktighet och Gudlöshet och elände och förtryk och ohederlighet … Vare sig det kommer från mig eller andra eller djävulen eller sekter eller kyrkor och sammhällen etz. eller dig….

  Men jag är inte syndfri och problemfri och perfekt för det…Utan behöver Guds Ord och nåd och sanning och goda vilja och livsutrymme och tro och lydnad och omvändelse och bättring och helande och befrielse och självård och god vägledning i Gud .Och gemmenskap med Gud och folk och mig själv och livet och försoning och vännskap och Guds kärlek och omsorg och gennerositet .Och nåt menningsfullt att göra och god ekonomi och under och frälsning och välsignelse och förlåtelse ,och ny nåd och kraft och nåt bra kristet sammanhang där man är välkommen och önskad och ett sånt privatliv med?Precis som du och alla under hela livet, och ödmjukhet och sjävbehärskning i Andens frukter och Andens Gåvor , och trygghet och pålitlighet säckerhet ,och Herrens vishet, och tro och framtidstro som Gud vill . Och en tro som är verksam igenom kärlek och lära och fortsatt nåd och slufrälsnings nåd och frid med Gud och människor och mig själv , och Guds församling och sammanhang och livet , och hjälp och rätt vägledning, och skydd och frälsning ifrån allt ont och emot allt ont och allt inte Gud vill…Och att inte vilja det Gud vill, men det Gud inte vill och göra …Så jag får nåd och frälsning och tro på Gud och Guds vilja istället och så mycket jag vill och helst helt som Gud vill nu och för tid och evighet…För så tror jag Guds vilja är för dig och alla och mig och hela livet i Jesus namn,amen

  Gilla

 34. Till Ronny: Snälla du, jag vet inte vem du är, men du verkar vara en person som har en ärlig längtan. Först vill jag säga att jag går inte på manipulation eller religiösa klicheér, det finns det mycket av i de kristna karismatiska sammanhangen. Om du har intresse så vill jag att du läser det här noga och jag hoppas den unge uppsala killen gör det också.
  Om du vill inge respekt så får du gärna ge feedback.

  1. Jag har inte dömt någon hoppas jag. Det är faktiskt Guds uppgift.

  2. Det jag gör är att kontrollera de uppgifter som Heidi Baker/Iris ministries sprider via internet och konferenser angående deras arbete i Mocambique.
  Jag gör det som alla som var på New Wine konferensen (speciellt ledningsgruppen) borde göra. Frågat de lokala kristna/missionärer som har kämpat och verkat i Mocambique i många år om deras åsikter och kunskap. De har en hel del viktigt att förmedla.

  Att du pratar om källor och fakta blir ju lite komiskt! Det är ju just det jag försöker göra!
  Det är alldeles FÖR FÅ! kristna som kollar upp bakgrundsfakta och kontrollerar källorna!

  Jag har ingen personlig agenda gentemot Heidi Baker, hon verkar vara en gullig person men lite flummig, och det är imponerande att åka till södra Afrika och bygga upp något oavsett! orsak och frukt! Men jag bryr mig inte om de hävdar att de har startat upp en miljon kyrkor och hävdat att de har fått 500 milj. afrikaner att bli kristna om det inte är sant! Det är inte ok att lura godtrogna naiva kristna oavsett om de har ett positivt syfte! Håller du inte med?

  3. Angående denna bloggägare, så visst du får gärna tycka det är roligt att det finns unga som vill något och har en hög bekännelse. MEN! Han har en blogg och har gått ut i offentligheten. Han har själv valt att göra reklam för olika tveksamma böcker, vissa personer i NAR, en viss teologi när det gäller Israel (som är Guds ögonsten) och katolska mystiker.
  Han får räkna med att hans åsikter och tolkningar prövas.
  Jag har inte nämnt något om hans person utan endast ifrågasatt det han sprider via hans blogg.

  4. Om du har läst vad jag har skrivit, så har jag flera gånger sagt att jag är försiktig med att sätta epitetet falska profeter på kristna. Det är något vi bör vara försiktiga med. Det måste vi noga pröva. Jag brukar hellre säga den predikanten/läraren har jag inte så mycket förtroende för.

  Som sagt du eller bloggägaren får gärna ge feedback på dessa punkter.
  Jag har försökt hålla det på en schysst nivå men jag köper inte att det används manipulation och religiösa klicheér i en debatt som denna utan håll er till sakfrågan. Ni får gärna ha en hög bekännelse men sanning är sanning och det är den en kristen bör söka.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

 35. Ok Kristian det var ett gott svar …Jag erkänner att när jag skrev min kommentar till dig föra gången ,så var jag lite i obalans, och något på dåligt humör, och mådde inte så bra ,och pågrund av andra skäll också ,och ångrade något att jag skrev den … Och sammanblandade något mitt eget ,med bloggämnet ,som även berör min backgrund …

  Och sen ett och halvt år ,och som har en längre histioria backåt i tiden i mitt liv ,så har jag gått igenom svåra personliga problem ,som tagit mig mycket hårt på mig och mitt liv och min tro på Gud och i frågan ,om sund tro i den sunda tron och läran Bibeln … Som Michael bland annat känner till över internett och bett för …

  Och lite för att blidka honom ,och för hans ungdomliga entusiams och tro på Gud och evangeliet ,och tro på att Gud gör stora tecken och under och mirakel…Ville jag ge han en positiv uppmuntran ,och ett visat tack , och stöd, så här offenligt på hans blogg…

  För jag hadde redan gett honom viss kritik angående Hedi Baker och New Wine, per mail …Ett sammanhang ,och personner, jag inte känner så väl till, utan ytterst lite än…Men jag hadde varit på ett New Wine mötte, och när vi kom in i en fas av profetiska tilltal i möttet, och i förbönnen jag var fram på …Upplevde jag det för styrt och kontrollerat efter deras mönster ….Och för lite fritt i Anden…Men jag kan ha fel ,och det var det jag anmärkte på…

  Och för att visa honom respekt, efter att titta på en Wideo med Hedi Baker, som jag tyckte var bra …Gav jag honom mitt erkännade ,och hoppades att eventuella felaktigheter ,med tiden, skulle kunna upphöra angående ,ett sammanhang, jag inte så väl känner till ,som sagt ännu …För hon verkade vara en genrös människa bland de fattiga barnen …Men hur hennes förkunnelse riktigt ä,r det vet jag inte …Och om det var tydligt i wideon ,förstod jag det nog inte helt …För jag är inte så bra på engelska, och var i obalans som sagt ,och mådde inte så bra, och har vissa problem som sagt och jag antyt…Och borde väl inte blandat mig in i diskusionnen därför heller ,då jag inte så klart än förstått sakfrågan, om Iris ministri och Hedi Baker…Och ber som jag bör om ursäkt och förlåt för det….

  Sen så har jag en allmän kritik nu också , om nåt som jag tycker mig märkt i kristenheten, och som kanske berör ämnet ,som kanske gäller dig och fler med …Det verkar finnas från traditionella Lhutreaner ,som håller sig till hans läror i tron …Även jag något …Som om rättfärdigärdigörelse i tron av Guds nåd bara , tex…Något inbyggt i den Lhuterska läran och traditionen, eller hos hans efterföljare … Som inte kan godta uppenbarelse och tjänst och tecken och under och mirakel utanför den läran och traditionnen…( Och ibland har jag undrat om de alls tror Gud har nån mackt ,och kan utför nåt övernaturligt ,över skapelsen ,och människans förmåga, och djävulens…För så fort det inte stämmer ,med Den lutherska prästerliga tjänsten inom deras kyrka och teologi och praxsis protesteras det från det hållet)…

  Jag har ju själv varit med om riktiga teken och under och mirakel på en missionsresa en gång med en evangelist …Så jag vet ju att riktiga , och direkta under, kan ske i bön, för en människa privat och i ett mötte…Jag har fått nåden att uppleva det i mötten och privat också för bådde mig och andra vi några tllfällen, och under den nämda missionsressan…Men eftersom jag, som jag antyt ,traslade till mitt personliga liv och blev skild etz..Höll inte den processen av att upptäcka ,den mer övernaturliga delen av tron, med tecken och under i sig särskilt länge i mitt kristna liv …Men jag strävar mot det målet igen i ödmjukhet och bön för Gud och Guds Ord och nästan och Guds församling och mig själv och livet …Med hopp om det ska få bli så som Gud vill…Så jag har sett hur tron kan komma om ett områdde i livet och även gå förlorad …Men eftersom Gud finns går den att återfå, och få sitt sinne och liv förnyatt och helgat och upprättat, igen, och igen , trots vad som kommit ivägen tror jag…Även om det aldrig kan bli helt som för ,eller inte alls igen…Men på ett nytt sätt, för Gud förmår, det vi inte förmår…Och det Gud förmår och vill enligt Guds Ord bibeln ,kan han göra ,och göra när han vill, och på sinna vilkor …

  Och han gör verkliga direkta synbara under ,när det vet jag inte ,då han vill och det är på hans vilkor enligt bibeln skulle jag tro …

  Och varför har inte jag varit med om det sen 1989 och något därefter …Kanske för att jag var nyfrälst, och föll i mycket synd också, och till slut fick stora problem …Och det tagit lång tid att komma tillbacka helt till Gud och Guds Ord och vilja, och lära om, och lämna det som Gud ville med, av synd och lögn och villfarelse och villolära med …Och för att omständigheterna jag hamnade i var svåra…

  Men jag såg inför minna ögon i ett mötte i Polen en kvinna som varit blind i 10 år få sin syn tillbacka …Utan att nån bad för henne eller jag …Innan mötte började …Hon kom in i möttet blind med blindkäpp och jag följde henne med ögonen och när hon fått hjälp att sätta sig …Öppnade Gud hennes Ögon och hon fick sin syn och börjad roppa ut det i hela lokalen …Efter möttet där få under skedde i övrigt …Kommer en mor emot mig och evangelisten med sin son och visar hans ögon och att han var skelögd …Och på en halvmeters håll ser jag undret ske …När evangelisten säger till ögat rätta upp dig i Jesus namn, amen …Och det sker på en gång…

  Veckan innan i en större mötteslokal blir flera hundra döva helade …Jag är med ,med timet och ber ,och fyra döva igenom min bön till Gud i Jesus namn får sin hörsel tillbacka …Och flera olika under sker monementant, en teammedlem ber för en kvinnas sholisokrökta ryggrad som rättar upp sig, i Jesus mäcktiga namn och kraft omedelbart också…Och så fortsatte det i 6 dagar…Och flera tusen blev frälsta …Första möttet kom kanske 5oo och hälften blev frälsta och i sista möttet 4000 tusen och mer än hälften blev frälsta…Och man hadde uppföljelse för de som ville med adresskort etz …Och församling att vända sig till…

  Samma evangelist mötter än idag världen över mängder av människor på det viset och har startat många församlingar också … Han heter Christopher Alam och hans Mission Dynamis Världsevangelisation…Och han är en mycket ödmjuk och prövad man som fått fly för sin tros skull , och kom tillslut som flykting till Sverige från Pakistan …

  Jag bad själv för en äldre dam, som var mycket halt och hade skopåbyggnad på sin vänstra fot i den större lokalen …Hennes ben var ca 3-4 cm för kort…Och jag befalde hennes ben växa ut i tre steg och det gjorde det i Jesus namn…Och när jag bad kände jag en enorm kärlek ,jag aldrig känt sen dess till henne, och vrede mot det onda som gjort henne halt …Och hon vittnande från scennen ,om hur hon blev helad sen …Och hon vart helad från flera saker samtidigt ,dövhet på samma sida ,som benet sin vänstra ,och en mag åkomma….Och alla i det svenska temet från olika kyrkor upplevde samma sak och vi kom från Svenska kyrkan och livets Ord och baptistkyrkan och pingstkyrkan vad jag mins …

  Och det roliga var hur olika vi bad och fick samma resultat …Vi Livets Ordar skrek och befalde med hög röst i Jesus namn….Han baptisten nästan viskade ,där han stod bredvid mig ,och personen han bad för i Jesus namn Gud, öppna hörseln åt ,så den kunnde höra…Och den blev helad …Och så var det i 6 kvällar i sträck för oss alla och även nyfrälsta som var med och bad ,och temet från värdförsamlingen med… Bar en gång hände inget för den jag bad för och det var en dövstum pojke …Men jag brukar be för honom då Gud påminer mig…

  När jag kom hem till sverige höll detta i sig …Jag hadde redan varit med om dett någott innan…Men det handlade om enklar krämpor och besvär och så vart det när jag kom hem med …Sen började jag att misslykas så illa ,med mitt personliga nyfrälsta liv ,så jag blev skild ,och del annat tråkigt som min Lillebrors bortgång …Och då bröt jag ihopp och blev så knäkt så jag trodde Gud lämnat mig och blev ett psykfall…Men nu börjar det bli bra igen…

  Så tron kan komma och gå ,och för olika saker och ting ,och som man är ledd av Gud och reddo för det också förstås tror jag …Och det är inte alltid Guds tid då vi tycker för det han kan när han vill och för mycket synd i vårt liv hindrar nog Gud ibland med …Och villolära och synd inom allad de kristna sammhangen …Hindra nog bådde väckelse och Herrens tecken och under och mirakel…

  Och där tror jag otro ala Lutherska och frikyrko sammanhang bidrar till det…För man vill hellre tro att Gud inte vill bota och befria utifrån nån religös allmän uppfattning från Kyrkoshistiorien eller från samtiden …Och alla är så rörande överens så det Gud vill och kan låter han utebli…Och pågrund av vanlig synd med …För Jakob 4 säger bland annat : Det är för att ni inte ber som ni inte får nåt , dock ni ber men ni får inget ändå, för ni vill förslösa det ni får på era synder…

  Och jag tror det inte är mer kompliserat än så …Än vem vi tro och följer …Jesus Herren och Guds Ords och Guds vilja och lär… Eller oss själva eller andra eller världen eller djävulen …Och på frukten känner man trädet och gott träd kan inte bära dålig frukt och dåligt inte God …Så valet ligger hos oss själva vilken sidda vi vill tillhöra Guds eller vår ovh världen eller djävulens…Och när man lär känna Gud och Ordet och lär sig leva som Gud vill av nåd och hans fortsatta nåd …Då vacknar man för sanningen om honom och livet och Guds Ord …Och förstår i tro när man är på vägen eller utanför …Och hur man igenom Nåd från Gud får ta sig upp på vägen och vägen vidare igen …Och det igen och igen igenom livet som Gud vill, eftersom ingen av oss är syndfri före himlen, på vägen dit …Med Honom Jesus Herren det godda trädet som bara bär God frukt …Och igenom oss kristna i tron av nåd frälsta av Gud och Guds Ord hans levande grenar…Och för evigt om vi förblir i tron och nåden och sanningen efter Guds Ord från Gud frälst…Och hans kärlek som aldrig för går 1kor 13…Och 1jhon 1:9 Bekänner vi våra synder är Gud trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från alla våra missgärningar…

  Och det gäller oss alla som komenterat på denna sidda och de vi kommenterat om…

  Och sen när det gäller att falla i Anden kan inte sägga, att det inte kan vara från Gud, än så länge ,jag har upplevt det och det var underbart …Men jag har upplevt fejket kring det med …Och ser det bara som, männsklig fåfänga av mig och andra bara … En synd att bekänna för Gud och sluta med ,genom Guds nåd sanning bara, som angående all synd och villfarelse och ta emot Guds lösning och tro och lydda Gud angående ,som om andra problem och allt enligt Guds Ord bara som Gud vill…

  Och när det gäller att bli full i Anden Holie druknes som det kallas …

  Så har jag upplevt det en gång med …Och det var bara en härlig befrielse och glädje och ro och ödmjukhet inför Gud och respekt för Gud och minna medmänniskor och mig själv och livet…Och oss kristna och inget ovärdig alls utan mycket värdigt som fick all fruktan och förkastelse att försvinna…

  Sen kan det väl finnas fusk och efterapningar och missbruk om sådant ,och annat som Den Helige Ande i sin nåd från Gud i Jesus vår Herre kan ge oss …

  Och sen tror jag att vi blir för ensidiga ibland, och inte ser vad dagen i Gud kan ge oss av bara nåd från Gud till hans ära och för hans skull bara…

  Som jag hörde om en kvinna som blivit botad i ett mötte …Och när helandet kom började hon ryka mycket på huvudet …Sen blev det en´metod för helande i den församlingen man rykte på huvudet mens man bad om helande för man trodde detskulle var så …Om Histiorien är san …Men det skulle inte förvånna mig , för vi människor ochkristna kommer ju på så mycket tokigt ibland …Så ibland får man då bara skratta åt eländet utanför den skull håna och ha skadde glädje …Men det är väl så det kan bli pågrund av synden och djävulen , kan jag tänka…Men Gud finns san frihet…

  Och bra råd är :1 Tess 5:19-21 Förakta icke profetiskt tal , utan pröva allt och behåll vad gott är ….Och som det står nånstans att man måste lydda Gud mer än människor …Och då förstås inte bara andra ,utan sig själv med ,och tillåt andra lydda Gud mer än en själv med …Och uppmuntra till med som angående andra med och dem själv också…Så ordnar det sig på vägen under livet om eller när vi vill som Gud vill…Ps 136:1 Guds nåd varar evinnerligen…

  Och betoningen i evangeliet tror jag ligger på Kärlek hos Gud till sin skapelse …Och hans förnämsta sin avbild människan…Och vi felar ju emot Gud och andra och oss själva och livet och andra emot oss…Men inte Gud han är rättfärdig och älskar oss och vår nästa och vår vän och fiende och livet …Och vilolärare och vanliga syndare och grymma syndare med…Oss alla alltså…Men han avskyr vår synd och löng och villfarelse ,och verk därefter, och djävulen och hans lista angrepp, och verk av honom med …Men Guds nåd är oss mer än nog för att komma tillrätta med allt det ,och allt bara som Gud vill… Så Jhon 14:1 Var inte oroliga i era hjärtan tro på Gud och tro och på mig… Säger Ju Jesus i det löfte…

  Och Rom 8 :1 Om Gud är för oss vem kan då var emot oss…Och vi får lära oss ödmjuka oss under Gud och stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån oss…Och ge alla och de vi lever med och de församlingar Kyrkor vi går till ,och är med i, och oss själva, tillsammans med Gud …Guds nåd till tro och omvändelse och frälsning och förlåtelse hela livet…Ja hela livet om vi vill…Och sen får vi komma till Gud och se honom som han är han som vi trodde på här…Och jag vet i nåden och kärleken och omsorgen från Gud , erbjuds oss också fostran och tucktan, och att vi inte vore några äckta sönner/ döttrar om vi inte finge nån tucktan, och att det är för vår fostrans skull vi får genomgå liddande Heb 12:1-5…Gud välsigne er och alla och dig och livet och Guds församling som Gud vill och Guds frid för gott och för tid och evighet !!! Ronny ps 103

  Gilla

 36. Hej Ronny! Tack för ditt svar och din ärlighet. Ditt inlägg tycker jag genomsyras av en ödmjukhet och en erfarenhet av kämpande i tron. Jag vill försöka bena ut lite i detta viktiga ämne.

  1. Intressant att höra att du använde din känslighet i anden, när du var på detta möte med Heidi Baker. Jag tror att det är viktigt. Pröva och behåll det goda.

  2. Oftast så kontrollerar inte kristna fakta eller källor. Jag har ofta undrat varför? Och jag tror att det beror på att man är ute efter en upplevelse och inte sanning. Jag tror att det beror på att många har ett andligt ”drogbeteende”. Man vill endast ha upplevelsen, drogen men är inte intresserad av källan eller konsekvenserna, precis som en knarkare. Hur många narkomaner bryr sig om den lokale bondens situation som odlar opiumet i Afghanistan egentligen?

  3. Jag vill betona igen: Jag personligen tror att Gud gör mirakel i dag! Men jag själv har ingen större längtan över att söka det övernaturliga om det inte är för någon annans bästa, genom ex. att de blir helande via bön! För mig räcker det med hans ord! Jag kan på något sätt förstå vissa kristnas längtan efter upplevelse och under, men det känns som att det blir själva poängen ibland.

  4. OBS! Det viktigaste tycker jag är att människor får förvandlade liv och blir sunda lärjungar!
  Visst om många blir helade är det väl roligt, men det är som att gå till doktorn på ett sätt, poängen är väl att det skall bli en förvandling i deras inre. Detta är något som kristen media, kristna organisationer eller bloggar glömmer bort ibland. De har stirrat sig blinda på siffror och tillväxt precis som att församlingen är ett företag! Det här går det att skriva mycket om!

  5. Ronny, en svensk kristen har fått en viss konflikträdsla via sin natur. Det är därför många är ovilliga att reagera och stå upp för sanningen, de är helt enkelt för lagom! Jag kan se en tendens till att du vill blidka andra kristna. Visst, det är viktigt att hålla sig ödmjuk, men blanda inte ihop det med feghet. Du skriver att du vill uppmuntra en ung kristen med en hög bekännelse, och jag säger det igen. Var försiktig. Bibeln uppmanar oss att förmana. I det här fallet har en kristen person gått ut i offentligheten och spridit vissa åsikter och tolkningar, och då är vi ansvariga att pröva det och tillrättavisa om vi upplever det och har intresse.

  Hoppas vi kan fortsätta att ha en god dialog om du har intresse. Om du någon gång skulle vilja veta vad några lokalt kämpande kristna tycker i frågan om Iris ministries i norra Mocambique, så träffar jag gärna dig för en fika, lämna din mailadress i sådana fall.
  Jag är bara en stackars mask.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

 37. Tack Kristian för att du svarar mig i ödmjukhet för vår Gud …Jag upplever ditt svar så , fast jag själv känner mig inte så ödmjuk för tillfället och så helt på rätt väg med Gud men ber om … Vi håller kontakten min mail : ps23enkristens@hotmail.com… Heb 13:8 Jesus Kristus är den samme igår och idag och för evigt… Han och hans Ord , Guds Ord bibeln , kan vi alltid lita på led av Guds Ande ,och till trygg tro tillit till Gud .Om honom och allt och alla och oss själva och vårt eget liv…Och till tron som frälst av nåd av Gud, i Gud, och Kristus som vårt härlighetshopp i oss…

  Ett löfte från Gud som hjälpt mig igenom allt: Jermia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…Och därför kan vi räkna med nåd, nu och alltid från Gud, som Gud vill det, och om allt ,med hans uppenbarelse och under , med nåd och liv för allt som Gud vill i tron i Gud …Förutsatt att vi vill det, eller när vi vill det…

  Och särskilt detta löfte med ,1 kor 13 Kärleken förgår aldrig ,har varit mig till stor hjälp…Det är i detta i Gud , jag finner ro och tro på Gud och Guds Ord …Över hur enorm och oändlig Guds nåd och sanning och Guds kärlek är igenom Jesus lidande och död på korset och uppståndelse ifrån de dödda till evigt liv med Gud igen…Och när Jesus i sitt dödslidande för våra synders försoning med Gud, för Guds skull,och för oss med honom, med Gud ,och alla, och oss själva och livet…Och om tron och frälsningen och Guds folk Israel .Och landet Israel och Jerusalem och hela världen och Sverige , och Guds församling vi alla kristna och Guds församlingar och kristna sammanhang …Och särskilt för de som korsfäster honom ber till Fadern; Fader förlåt dem det vet inte vad de gör…Och eftersom han och Fadern och Helig Ande är Gud …Och Guds son kommen i köttet ,Ordet som vart kött och blod tog sin boning mitt ibland oss …Förstår vi ju vad Faderns svar blev , att han förlät och gav sin nåd och sanning och välsignelse och frid med Honom med i Jesus kristus vår Herre…Så det är vad vi alla har att förvänta oss från Gud ,igenom tron på Gud och Guds Ord och Guds vilja om allt…Om eller när vi vill ödmjuka oss under Gud under livet , och tro på Gud angående Gud och livet, och om allt ,och Guds frälsning av bara nåd från Gud ,om allt, som Gud vill, enligt blott Guds Ord bibeln , led av Guds Ande …Det är det enda verkliga hopp vi har, som går helt att lita på…Men vi avgör själva hur vi gör…Mitt råd är att vi väljer tro på Jesus Herren…Herren vår frälsare…Ronny Guds frid och Gud välsigne dig!!! Jhon 14:6

  Gilla

  1. Ojojoj vilken smörja. Jareteg skriver att Heidi aldrig predikar Evangeliet utan bara ”om sig själv” vilket är lögn, lögn, lögn – det är bara att följa med henne på de outreachs de gör varje vecka ute i bushen. Att Iris trosbekännelse går helt i linje med klassisk kristen tro bemödar sig inte Jareteg att ens diskutera, http://www.irismin.org/about/statement-of-faith

   Jareteg är en inflytelserik förespråkare för obiblisk manifestationism som påstår att man kan urskilja falska andar i kroppsliga reaktioner hos människor, något han exenplifierar här. Det står aldrig i Bibeln.

   Jareteg förvirrar sig själv när han skriver att ”Heidi Baker” planterat 5000 församlingar på 15 år, vilken är 1,3 per dag. Sanningen är att Iris Ministries, Mozambiques största missionsorganisation, har gjort det. Arbetet utförs inte minst av väldigt många i lokalbefolkningen. Att Heidi springer runt själv och startar kyrkor är en felaktig bild.

   Makuafolket var fram tills Iris Ministries kom i stort sett en onådd folkgrupp, men det har ändrats radikalt på bara några år. Jareteg nämner inte källan till att 1% av folket skulle vara kristna, men eftersom sådan statistik tar lång tid att få fram i ett land som Mozambique är det antingen en inaktuell siffra eller en subjektivt uppskattning. Det är talande att Jareteg påstår att det finns 800 000 Makua i Mozambique, vilket är en siffra från 1997!

   Att 90% av kyrkomedlammarna i Iris församlingar (som Jareteg kallar Heidi Baker-kyrkor) kommer från andra kyrkor är i sig en förnekelse av väckelsen bland Makuafolket som alltså antagligen bygger på en felaktig statistisk uppgift, så det påståendet ger jag inte mycket för. Det kanske stämmer i vissa områden, men inte där det är väckelse.

   Höjden av dumhet måste ändå vara när Jareteg avfärdar uppgiften om över 60 uppväckta från de döda för att det finns en (1) person i Pemba som inte kände till det. Att f.d. döda intervjuas i filmen Finger of God såväl som i Heidi och Rolland Bakers böcker Always Enough och Expecting Miracles är något som Jareteg å sin sida inte verkar känna till.

   Vidare sågar Jareteg Iris biståndsarbete utan att verka kunna särskilt mycket utvecklingsteori, vilket blir ganska pinsamt. Han blandar ihop humanitär hjälp och utvecklingshjälp, han skriver att eftersom det inte råder hungersnöd i Mozambique är det fel att ge barnen på barnhemmen mat (bör 8-åringar odla sin egen mat då alltså?), han verkar totalt omedveten om de förödande översvämningarna som drabbade landet år 2000, han påstår att brunnsborrning alltid överallt är negativt i Mozambique och till och med att alla ickekristna talar illa om kristna på grund av Iris Ministries! Allt detta är rappakalja. Han utgår också från att alla föräldralösa barn ska tas om hand av sina släktingar för att det är praxis i den mozambiqueanska kulturen. Men i ett av världens fattigaste länder är det inte en så smart kultur att överösa fattiga människor med barn. Att Iris bara tar in döende barn och förankrar sina beslut med släktingar diskuterar inte Jareteg. Istället påstår han utan grund att barnen utsätts för övergrepp i Iris!

   Jaretegs sågning av Heidi är kort sagt urskiljnibgslös och dum, rätt ut sagt. Jag förstår att du vill vara anonym när du sprider länken. Otroligt att kristna i Sverige förmår lägga ned så mycket tid och energi på sådant förtal. Det visar att vi verkligen behöver väckelse.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Tycker mig se mycket ilska och frustration från dig Micael. Det säger också en del om dig.
    Du kallar Lennart , Dum, urskiljningslös och det ena med det andra.. du har aldrig funderat på att ”du kan”ha fel?

    det sa också en del om vad du tycker om manifestationister , de är enligt dig inte kristna då du säger att det behövs väckelse.

    enda anledningen att folk lägger energi på detta är att du med majoriteten kristna i Sverige tillhör avfallet. Det tror jag på, har jag fel så har jag.

    Gilla

    1. Hejsan Samuel! Jag skrev att Jaretegs text var urskiljningslös och dum, inte att han som person är det. Man måste skilja på sak och person. Även smarta personer kan skriva dumma saker ibland, det har även jag gjort då och då.

     Jag har absolut inte sagt att manifestationister inte är kristna. Min poäng var att om väckelsen drabbar en ägnar man sig inte åt att försöka bevisa att den är demonisk. Jag har aldrig ifrågasatt att Jareteg eller någon annan manifestationist är kristen.

     Gud välsigne dig!
     Micael

     Gilla

     1. Hej Micael,
      Hur definierar du urskiljningslös?
      Är det någon som vill urskilja så är det väl tex. han?
      Vänligen
      Ulrika

      Gilla

       1. Upplever (obs.upplever) att du inte varit positiv till hans Bibelfokus någon gång? Eller har jag fel? Vilket av de avsnitt som han skrivit är du i så fall positiv till?

        Gilla

    2. Väckelse handlar förövrigt inte främst om att massa människor blir frälsta utan att Guds sovande folk vaknar och börjar följa Guds vilja. Resultatet av det blir för det mesta att massa människor blir frälsta men ordet väckelse i sig riktar sig till de redan frälsta.

     Gilla

 38. Ett svar till David Wellstam

  David Wellstam säger i sin senaste bloggpost ”Poängen är att om vi liknar Jesus och gör hans gärningar så kommer även vi att bli anklagade för samverka med demoner.”. Bloggposten i vilken han säger det är ett motangrepp på alla oss som varnar för vad vi menar vara en falsk och osund karismatik och som David Wellstam själv gjort sig till en förespråkare för. På ett skickligt sätt lägger han ut texten i sin bloggpost där poängen blir att när vi anklagar exempelvis den rörelse som utgår från Bethel Church (Bill Johnsons församling) för att vara influerade av new age så skulle man samtidigt kunna säga samma sak om de övernaturliga manifestationer som Bibeln vittnar om. David Wellstam menar att vi som varnar är lika blinda som fariseerna som inte förstod Jesu underverk och anklagade honom för att utföra sina underverk med Djävulens hjälp. Och det är ju ett skickligt drag av David Wellstam för att få oss som varnar för den osunda karismatiken att bli osäkra och att vi ska börja tänka att vi kan ha fel och att det är Gud själv vi strider emot osv.

  David Wellstam talar en hel del om andebedömningens nådegåva. Han menar sig också ha den. Och utifrån denna gåva ser han tydligen inget osunt eller djävulskt i exempelvi dessa smakprov (se länkarna här under) från den nykarismatiska som drar fram över världen, inte sällan med Bethel Church som källa och utgångspunk. Exemplen skulle kunna radas upp i tusentals, men jag ger här några. Titta på dessa och fråga dig sedan hur David Wellstam kan försvara denna perverterade karismatik. Fråga också dig själv när du ser dessa exempel om det ens kan tänkas vara av samma art som de underverk/manifestationer som skedde på Bibelns tid. Fråga dig själv om detta är förenligt med den karismatik som beskrivs i Nya Testamentet.

  http://www.bibelfokus.se/bill_johnson_new_age

  Berndt

  Gilla

 39. Berndt Isaksson är ett typexempel på hur det religiösa vansinet kan se ut… På hans blogg tröngs den ena token efter den andra…. Ständigt tror de att i ÅR kommer. jesus tillbaka….

  Gilla

  1. När jag läser ditt inlägg kommer jag att tänka på Petrus ord:

   ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.”

   Berndt

   Gilla

 40. Berndt: ja så har man sagt i 2000 år nu…..men du är ju t om inom kyrkorna betraktad som en udda lite småilsk figur, ingen verkar ta dig seriöst. Det är tur att man inte är religiös, enligt din mall kan ingen vara det. Det är sådanna som du som gör att jag och många med mig inte kan tro.

  Gilla

  1. Herr G! Du kommer med en viktig poäng med det du säger. Berndt Isaksson skäller men har inget själv att erbjuda. Jag har skrivit många inlägg på Berndts hemsida som aldrig kommit fram. Jag har försökt vara strikt enligt bibeln, men hans argumenteringar ang. treenigheten kan han inte besvara. Dessa väktare på muren vakar över tre gudar (tre personer) som var och en skall tillbedjas enligt Berndt.

   Här följer ett exempel på inlägg som Berndt Isaksson tystade ner så inga andra fick läsa.

   ”Till Berndt!

   Kan du beskriva för mig, den gudsbild som du har enl. treenigheten. Du skriver ”Gud ÄR – Fader, Son och Helig Ande.”

   Hur gestaltar sig den treenige guden när ”En ny himmel och en ny jord skapats av Gud enligt Uppenbareseboken 21 kap. Hur ger sig dessa tre personer i gudomen sig till känna då?

   Eftersom jag inte har något Facebook konto, så kan jag inte svara Aletheia, vilket alternativ som är det rätt i gudsbilden. Mirr svar kan jag ge här och det är utan rvekan svar 3. Den sanna församlingen idag har samma tro som den apostoliska, vad gäller gudsbilden. Jesus Kristus är vår Gud och ”inga andra gudar vare jämte mig”

   Gud betyder tillbedjelseobjekt och vi ska bara tillbe ett objekt. Jesus Kristus förstfödd är Fadern den osynliges tabernakel. Fadern som är Ande har gjort sig synlig i Jesus Kristus. Det är han. ”Jag Är”

   I gamla testamentet är det enkelt att identifiera och spåra vem Herren är. Det är samma Gud hela tiden i alla böckerna. När Jesus kom till jorden som människa så uppenbarades för oss att han är inte bara Messias. Han är alltets KLIPPA också. Han är Herren. Därför knorrade judarna.

   ”Judarna svarade honom och sade: Vi stenar dig inte för någon god gärning utan för hädelse, och därför att du som är en människa, gör dig själv till Gud”
   (Joh. 10:33)

   Herren är en enligt bibeln och Jesus förklarade att han är denne. Någon annan gudsbild än denna finns inte i bibeln. Se själv.

   ” Men I ären mina vittnen, säger HERREN,
   I ären min tjänare, den som jag har utvalt,
   på det att I mån veta och tro mig
   och förstå, att det är jag;
   före mig är ingen Gud danad,
   och efter mig skall ingen komma.
   Jag, jag är HERREN,
   och förutom mig finnes ingen frälsare.” (Jesaja 43:10-11)

   ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en” (5 Mos.6:4)

   Hoppas att detta inlägg får komma fram för ingen är väl rädd att sanningen ska förlora. Att lägga locket på gör bara människorna mer fundersam.”

   Detta inlägg kom som sagt var inte fram på Berndt Isakssons hemsida, men Micael Grenholm (denna sajtansvarig) har aldrig varit rädd att testa sanningen mot lögnens makt.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Dan 7:9-13; Ps. 2; Matt 28:18-20….Finns fler att hämta. Gud är tre, men en. Tycker faktiskt att de flesta här verkar ha svårt att komma med goda argument, förutom hot om hädelse mot Anden så fort man kritiserar den ultra-karismatiska rörelsen. För mig är det obegripligt att inte fler börjar fundera kring den karismatik som föds i Redding och som importeras hit. Vad är problemet med att pröva? Om kyrkan ska vara sanningens pelare och grundval, om Anden är Sanningens Ande, då tåls saker att pröva. Problemet av idag är att många verkar omfamna pragmatismen och strunta i sanningen. Börja i rätt ände. Pröva mot skriften och gör er bedömning sedan.

    Gilla

    1. Hejsan Martin!

     Absolut ska vi pröva allt, det har jag inte argumenterat emot. Jag har själv uttryckt kritik mot vissa delar av Bill Johnsons tänkande här på bloggen, https://helapingsten.wordpress.com/2013/01/04/john-wimber-vs-bill-johnson/ Men det jag kritiserar är när urskiljningen baserar sig på kriterier som inte är bibliska. Bibeln säger inte att vi kan bedöma om något är sant eller falskt utifrån manifestationer, eller hur folk beter sig, eller hur saker ”känns”, utan vi ska se till om Jesus blir upphöjd och om Andens frukt finns där. Och detta gäller definitivt Redding, om man menar något annat har man knappast varit där.

     Därtill är Redding inte heller ”ultra-karismatisk”, bibliskt sett. Evangelierna är proppfyllda med historier om hur Jesus driver ut onda andar, botar kroniskt sjuka, gör matunder, går på vatten och uppväcker döda. Där är Bethel Church inte än. Och i synnerhet inte den svenska pingströrelsen. Men Bethel har i alla fall ambitionen att komma dit. De är inte ”för” karismatiska, det är den svenska kristenheten som är närmast obefintligt karismatisk, och som börjar skrika ”falska profeter, falska profeter!” så fort någon bestämmer sig för att ta Anden på allvar.

     Paulus uppmaning till oss är ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:19-22). Det är en sund mellanväg. Vi ska inte släcka Anden, vi ska inte uppfatta Sveriges brist på mirakler som något naturligt normaltillstånd utan som en brist. Vi ska inte förakta några profetior, hur konstiga de än må låta för våra öron. MEN vi ska pröva allt. Vi ska inte tro att något är från Gud bara för att nån säger det. Vi måste pröva gentemot Skriften, alltid. Och så behåller vi det goda och förkastar det onda.

     Jag har aldrig varit okritisk till Bethel Church. Men jag skulle ljuga om jag sa att Bill Johnson är en falsk profet, för det är en hemsk anklagelse som helt enkelt inte är sann. Jag rekommenderar dig att läsa Lars Gunthers text kring urskiljning och hur viktigt det är att vi inte drar förhastade slutsatser om andar: http://itpastorn.nu/fejkade-fallna-felande-och-falska-profeter/

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Ordet ”släck inte Anden” kan inte användas för att legitimera allt som påstås ske i Andens namn. det är en ganska saftig tolkning. Jag hävdar inte att vi i Sverige är bortskämda med karismatik, men jag skulle akta mig för att hoppa på allt som verkar karismatiskt. Bill Johnson har, enligt vad jag läst av honom, en ytterst tveksam teori. En ledare som går ut och påstår att anledningen till att de inte undervisar om omvändelse är för att de lever i den…? Beni Johnson som vänder sig till new age läror genom att framhäva att vissa frekvenser skapar helande (läs 528 hz). Om jag minns rätt undervisar Bill Johnson att Jesus blir Kristus i dopet. Det finns fler… Problemet är att människor kan möta Gud, men bli vilseledda i undervisningen.
      Jesus blir upphöjd om sanningen förkunnas. Jesu undervsing och Paulus undervising om falska under och tecken. Om representanter som botar, kastar ut demoner i Jesu namn som inte känner Herren.
      Om jag får vara rak på sak: Micael, det jag inte får ihop är ditt plockande influenser. Du skriver (det vet jag) att du har svårt för framgångsteologin i Bethel och övriga Word of Faith, men verkar inte se det som ett större problem än att man kan se mellan fingrarna och ta till sig mycket annat. Bygger man på en felaktig grund håller inte bygget. Är man mer intresserad av manifestationer än att sanningen blir förkunnad, kommer man garanterat hamna vilse. Jag har läst Lars Gunthers text vid tidigare tillfälle och är inte speciellt imponerad.
      Detta handlar verkligen om att ta Anden på allvar. Anden är ingen cirkus-direktör. Han är Sanningens Ande, Jesu Ande. Han kom för att överbevisa vad synd, rättfärdighet och dom är. Han kom för att undervisa och påminna oss om det Jesus lärde. Jesus drev ut onda Andar, uppväckte döda o s v, men det primära var att ta bort sitt folks synd. Där verkar vi dribbla bort korten. Du får tycka att jag är extrem, eller hård, men jag anser att Bill Johnson är en falsk profet. Det betyder inte att det växer horn i pannan, men jag hävdar att det är falskt utifrån ex Jer 23.
      Micael, även om det kan vara hårda ord, hoppas jag vi kan hålla en bra nivå. Jag är nyfiken på vad du tror, hur du tror och varför? Många saker du skriver är bra, medan andra har jag mer invändningar emot. Borde förmodligen skriva och uppmuntra dig mer för det du skriver som jag uppfattar är bra. 😉
      Gud välsigne dig, Micael. Ha en god kväll.

      Gilla

      1. Tack för ditt svar Martin!

       Ett förtydligande: jag har inte påstått att ”släck inte Anden” innebär att vi ska legitimera allt som sker i Andens namn. Tvärtom, min poäng är att Paulus både säger att vi inte ska förkasta profetior OCH att vi ska pröva allt. Dvs. vi ska varken kasta saker i papperskorgen direkt ELLER svälja saker med hull och hår. Jag är med dig helt på noterna när det gäller att pröva karismatiska rörelser och ledare. Däremot är jag kritisk till de urskiljningskriterier som används av många av internets kristna urskiljare.

       När Bibeln talar om att urskilja falska andar står det att vi ser det i och med att falska profeter bär dålig frukt och är oförmögna att bära bra frukt (Matt 7). Detta förtydligas med att miraklerna spelar underordnad roll, det viktiga är om man gör Faderns vilja. Eftersom frukt används av Johannes döparen som bild för goda gärningar (Luk 3) och av Paulus som de karaktärsdrag Anden ger (Gal 5) är det rimligt att tolka detta som just gärningar och karaktärsdrag – hela Bergspredikan handlar om vilka gärningar Jesu lärjungar ska göra. Det går inte att säga att frukt skulle innebära ”manifestationer”, hur folk beter sig, och i synnerhet säger inte Bibeln att vi i urskiljningen ska jämföra kristnas beteenden med ickekristna för att försöka hitta paralleller. Tvärtom förutsätts det i Bibeln att demonerna efterliknar Andens verk, men som sagt saknar de den goda frukten, de goda gärningarna och karaktärsdragen.

       Förutom detta urskiljningskriterium nämner Nya Testamentet ett annat väldigt viktigt, nämligen bekännelsen till Jesus: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.” (1 Joh 4:1-3) Paulus säger till och med ”Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.” (1 Kor 12:3). Om någon helhjärtat bekänner Jesus som Herre kommen i köttet så är det ingen falsk profet. Liberalteologerna i Svenska kyrkan som vill införa New age i kyrkor och som inte tror att Jesus är vägen till Gud – där har vi folk som kan vara falska profeter. Likaså kristna häxdoktorer i Sydafrika som tillber både Jesus och förfäder och kastar förbannelser på folk de inte gillar. Men karismatiker som älskar Jesus är inte falska profeter.

       Däremot kan de vara, som Lars Gunther uttrycker det, felande profeter. Om du inte har en mysko doktrin om kristnas syndfrihet får du acceptera att alla inte är perfekta, att vi kan göra misstag. Att vara en falsk profet är en väldigt allvarlig anklagelse eftersom Bibelns bruk av termen gäller folk som vill ont, som är ”gudlösa” enligt Jer 23, ”ohederliga arbetare” enligt 2 Kor 11:13 eller ”vargar i fårakläder” (Matt 7:15). Det här handlar inte om uppriktiga pastorer som begår misstag, utan människor som infiltrerar kyrkan med målet att förstöra den. Och såna människor finns, tro mig, men de älskar inte Jesus per definition.

       Hur kan Bill Johnson placeras i den kategorin? Dina påståenden om han och hans fru har inga källhänvisningar och när det gäller din anklagelse om att han skulle stå för adoptionism är det helt enkelt inte sant – Johnson står för en klassisk syn på Kristus där Han är 100% Gud och 100% människa. Han resonerar av och till om att Jesu smörjelse att göra under är tillgängliga för oss också – det är en obiblisk tanke att lärjungarna inte skulle kunna göra samma mirakler som Jesus för att Han är Gud – något som falska profetjägare tolkat som att Johnson förnekar att Jesus är Gud eller Messias och så skriver de långa internetartiklar med lösryckta citat, något bland annat David Wellstam bemött på sin blogg http://davidwellstam.wordpress.com/2012/01/25/bill-johnson-bethel-church-del-2-fornekar-bill-jesu-gudom/

       Frågan är förstås hur mycket du har läst av Bill Johnson, om du någonsin varit i Redding, och hur mycket kött på benen du egentligen har när du säger att han är en falsk profet. Frågan är om du ens vet vad falsk profet bibliskt sett innebär. Frågan är om du ens vet hur biblisk urskiljning ska bedrivas. En falsk profet älskar inte Jesus och bekänner inte Honom som Herre egentligen, en falsk profet VILL förstöra kyrkan genom att sprida irrläror och splittring. Vill Bill detta menar du? Hur väl känner du honom för att kunna säga det?

       Jag länkade till Lars Gunthers artikel för att få dig att förstå att vi MÅSTE ha fler kategorier än ”fantastisk sanningspredikande kristen” och ”falsk profet”. Faktum är att Bill vad jag vet inte ens utger sig för att vara profet och kan därmed omöjligen vara en falsk sådan! Han är framför allt pastor och bibellärare, och du verkar bli förvånad när jag säger att jag inte håller mer om den modifierade framgångsteologi som skymtar i hans förkunnelse samtidigt som jag inte anser att han är en falsk profet. Som sagt, vi måste ha fler kategorier att spela med Martin! Du behöver inte säga att det är en falsk profet som gör falska mirakler med falska andars hjälp för att du kan vara kritisk till en pastors förkunnelse!

       Därtill är inte trosrörelsen eller ens Bethel Church min främsta inspirationskälla, jag skriver om dem mest när jag kritiserar dem eller när jag förklarar för falska profet-jägare varför Bill Johnson inte är en falsk profet, helt enkelt för att det är en falsk, destruktiv anklagelse som inte gör särskilt mycket nytta i världen. Inspiration hämtar jag istället från urkyrkan, anabaptismen, den tidiga pingströrelsen, Jesusrörelsen, Iris Global – kort sagt rörelser som förenar tecken och under med fred och rättvisa. Som du säkert sett är det min vision för kyrkan och världen, att kraften förenas med kärlek och aktivism. Jag har definitivt inte mycket övers för framgångsteologi. Men jag aktar mig för att kalla syskon i Kristus för demoniska.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. 1. https://www.facebook.com/BillJohnsonMinistries/posts/10150370604083387
        2. http://benijohnson.blogspot.se/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=2.
        3. http://books.google.se/books?id=Tb3RIz2txzQC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=bill+johnson+penthouse&source=bl&ots=06Wym43Mba&sig=_Db_CLfLRJF6vsOcZMXef37n4zM&hl=sv&sa=X&ei=zepkU9H5EaOS4AS43YFY&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=bill%20johnson%20penthouse&f=false
        Den sista kanske kräver att du undersöker vad Bibeln säger om omvändelse eller ”metanoia”

        Börja med de tre.

        ”Frågan är förstås hur mycket du har läst av Bill Johnson, om du någonsin varit i Redding, och hur mycket kött på benen du egentligen har när du säger att han är en falsk profet. Frågan är om du ens vet vad falsk profet bibliskt sett innebär. Frågan är om du ens vet hur biblisk urskiljning ska bedrivas. En falsk profet älskar inte Jesus och bekänner inte Honom som Herre egentligen, en falsk profet VILL förstöra kyrkan genom att sprida irrläror och splittring. Vill Bill detta menar du? Hur väl känner du honom för att kunna säga det.”
        Jag ställer frågan tillbaka. Vet du? Du verkar extremt självsäker när du ifrågasätter vad andra vet om falska profeter och urskiljning. Eftersom vi redan har haft diskussion kring urskiljning och vi inte är överrens där, så gissar jag vad du omfamnar idag att falska profeter inte är en diskussion vi kan komma överrens om heller. Problemet mellan oss är att du verkar tro att vi kan tumma på sanningen och samtidigt tjäna Herren. När Jesus undervisar sina lärjungar om falska profeter, så varnar han dem för dessa. Han varnar dem som vandrat med honom i tre års tid. Onödigt att varna om det är som du verkar tro; att falska profeter är genuint onda rätt igenom och bara vill förstöra kyrkan. Inte speciellt svårt att avfärda en sådan. De ska dessutom till och med kunna förleda även de utvalda. Jesus verkar ta allvarligare på falska profeter än du gör.
        Hur bedömer du frukten? Jag har vänner som inte bekänner sig som Jesu efterföljare som skulle få de flesta kristna att se ut som hedningar. Andens frukt?
        Läs Joh 17:3. Fundera och tugga på det ordet. Läs på lite vad det innebär att ”känna”. Se på frukten i Paulus liv. Vad kännetecknade honom? Jämför med Jesu undervisning i Matt 7. Sen är det en väsentlig skillnad på de som har en profetisk gåva och de som har profetisk tjänst. Har du en profetisk tjänst skall du stå pall testet. Bibeln är EN bok. Inte två skilda böcker där vi kan kassera ena halvan och plocka russinen ur kakan i den andra och bygga en egen teologi som passar vår västerländska kristendom. Där självutnämnda profeter och apostlars liv inte ens i närheten går att jämföra med ”ur-profeterna” och ”ur-apostlarna”.
        Du är snabb att ifrågasätta vad människor vet om Bethel och andra ”ministries” och ifrågasätta om man känner personerna eller inte. Jag känner inte Bill personligen och inte du heller. Har du varit i Bethel eller litar du på vad andra säger? Förmodligen det sistnämnda men kanske både och. Du säger kanske att du har förtroende för dem som varit där och tycker allt är frid och fröjd, men varför skulle inte min möjlighet att pröva grunda sig på samma kriterier? De jag har förtroende för, som vågar ifrågasätta?
        Jag har mött dem som varit där, influerats och det som lyser igenom tydligt är de personernas jagande efter tecken och under. Man söker gärna Guds hand, men inte hans ansikte. Att vinna själar är underordnat.
        Mina influenser är Bibeln, Leonard Ravenhill, Art Katz m fl.
        Du ska få ett gratis tips: den där överlägsna nedsättande tonen du har mot andra som har avvikande åsikter från dina egna; bespara oss den. Tänk om du inte har fått allt rätt? Jag får ställa mig sådana frågor ofta, inte som tvivel, men jag är ansvarig inför Gud med mitt liv. Jag vill hålla mig till Bibeln och inte hitta på ursäkter för att avvika. Ditt sätt att pröva sant från falskt bygger inte på den samlade undervisningen av Ordet utan mer punkt verser här och där. Men jag tror inte vi kommer komma så mycket längre.
        Sök sanningen…Ef 4:15, 2 Tess 2:10

        Gilla

        1. Hej igen Martin! Tack för svaret. 🙂

         Som jag tidigare nämnt tror jag att grundproblemet är att du saknar fler kategorier än ”fantastisk kristen som vägrar tumma på sanningen” och falsk profet. Bill Johnson skrev en facebookstatus som jag tycker låter konstig så därför är han FALSK PROFET!! Jag däremot ser inget kontroversiellt med Johnsons statusuppdatering – varför säga åt kristna att bli kristna? Bethel Church ägnar sig väldigt mycket åt evangelisation, de uppmanar människor ute på stan att tro evangelium, och Johnson menar att omvändelse är en viktig princip i hans eget liv. Jag tycker det är sorgligt hur du försöker utmåla dessa bibeltroende Jesusälskande kristna som antikristliga. Om du ska förkasta Johnson som falsk profet på grund av det där så är jag långt mycket falskare! 😉

         Sen om min syn på urskiljning inte är biblisk får du gärna demonstrera varför den inte skulle vara det – jag har visat tydligt varför Bibelns falska profeter är folk som vill ont, som är ”gudlösa” enligt Jer 23, ”ohederliga arbetare” enligt 2 Kor 11:13 eller ”vargar i fårakläder” (Matt 7:15). Det enda Bibelord du angett som stöd för din urskiljningsmetod är just Jeremia 23. Här är fler exempel på hur falska profeter beskrivs där:

         Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN. (vv. 1-2)

         Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare.
         Under förbannelse ligger landet sörjande,
         och betesmarkerna i öknen är förtorkade.
         Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet.
         Ty både profeter och präster är gudlösa.
         Även inne i mitt hus finner jag deras ondska,
         säger HERREN. (vv. 10-11)

         Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting:
         De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse.
         Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting.
         De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont
         så att ingen skall vända om från sin ondska.
         De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. (vv. 13-14)

         Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er,
         ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de,
         inte vad som kommer från HERRENS mun.
         Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:
         ”HERREN har sagt: Det skall gå er väl.”
         Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de:
         ”Ingen olycka skall drabba er.” (vv. 16-17)

         Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: ”Så säger HERREN.” Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN. (vv. 30-32)

         Så inte nog med att de falska profeterna bär fram sin egen tungas ord under profetians mantel och predikar lögner och skryt, de uppmuntrar dem som gör ont, de är gudlösa och de begår äktenskapsbrott. När jag hör detta tänker jag på häxdoktorerna i Sionistkyrkan i Sydafrika som involverar sig i kyrkan för att sprida ockultism. Inte Bill Johnson. Verkligen inte Bill Johnson.

         För det här är grejen: eftersom Bibeln så tydligt talar om att falska profeter har ett ont uppsåt så kan du inte anklaga någon du inte känner för att vara en falsk profet. Det var därför jag retoriskt frågade om du känner Bill. Du och jag kan definitivt diskutera Bills undervisning, komma med kritik och kommentarer och så vidare, men när du använder termen falsk profet som är en biblisk term som beskriver en person med ont uppsåt som är omoralisk och förstör kyrkan och klistrar den etiketten på herr Johnson, så tycker jag att bevisbördan ligger på dig att visa att han har ett sådant ont uppsåt.

         Som sagt, jag diskuterar och kritiserar gärna Bills teologi, men det är inte bibliskt att kalla honom för falsk profet. Det är en överdrift som kan vara väldigt skadlig. Säg att jag skulle bestämma mig för att du var en falsk profet baserat på några facebookstatusar du gjort och några youtubeklipp du är med i, och sedan sprida det på den här bloggen. Tänk om jag skulle säga att du rör sig med falska andar, att din fru ägnar sig åt new age i hemlighet, att du uppfyller Jeremia 23. Hur skulle det kännas?

         Det är trist att du uppfattar mig som arrogant och ha en överlägsen ton, det är inte min avsikt. Du har dock en hel del sanningsanspråk du med angående Bibelns syn på omvändelse, den samlade undervisningen av Ordet när det gäller urskiljning, och så vidare. Dela gärna den kunskapen istället för att anklaga mig för att inte känna till den. Jag har gett fler bibelord än dig i den här diskussionen så jag har svårt att se att jag skulle plocka russin ur kakan mer än du gör. Kom gärna med ett bibelstudium där du förklarar din syn på urskiljning 🙂

         Allt gott!

         Gilla

         1. ”Sen om min syn på urskiljning inte är biblisk får du gärna demonstrera varför den inte skulle vara det – jag har visat tydligt varför Bibelns falska profeter är folk som vill ont, som är ”gudlösa” enligt Jer 23, ”ohederliga arbetare” enligt 2 Kor 11:13 eller ”vargar i fårakläder” (Matt 7:15). Det enda Bibelord du angett som stöd för din urskiljningsmetod är just Jeremia 23. ”
          Här skiljer sig vår uppfattning. Jag hävdar att falska profeter inte behöver ha hovar eller horn. Människor som anser sig vara profeter, men som talar egna drömmar, egna tankar, som profeten Jeremia talar om, kan vara falska profeter.
          I 5 Mos 18:20 står det:”Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.”
          Du skriver att du gett massa Bibelord som stärker din ståndpunkt, men du förstår inte att precis samma Bibelord kan jag använda till att stärka min. Så min fråga är: hur presenterar sig Herren i sitt ord? Vad är det som kännetecknar mötena med Herren?

          Zac Poonen (http://sv.wikipedia.org/wiki/Zac_Poonen) har sagt att han har fyra kriterier när han prövar ett sammanhang: Utför Jesus det? Undervisar Jesus om det? Utför apostlarna det? Undervisar apostlarna om det? Är det nej på dessa punkter, så säger han nej tack. Det kanske kan vara jättespännande , men han är inte intresserad. Att vi kan uppleva saker när vi möter Gud, det vet jag. Jag får det också.
          Har jag skrivit att Bill rör sig med falska andar? Jag har inte ens diskuterat manifestationerna. Ang hans fru; det är ingen hemlighet när man lägger ut det på sin blogg. Förmodligen omedvetet marknadsför hon läror som härstammar från new age-tankar. En ledare för tusentals. Ska det ses mellan fingrarna på? Vad säger jag till mina vänner som suttit fast i new age?

          ”Som jag tidigare nämnt tror jag att grundproblemet är att du saknar fler kategorier än ”fantastisk kristen som vägrar tumma på sanningen” och falsk profet.”
          Vad grundar du det på? Jag har inte facebook, twitter. Ingen blogg. Jag har mail och den har du förhoppningsvis inte tillgång till, du däremot har blogg, twitter, facebook…det är inte svårt att genomskåda din debatt-teknik och det här är en av dem. Du påstår att andra kategoriserar på ett löjeväckande sätt, men gör precis samma sak själv. Att förlöjliga och svartmåla meningsmotståndare vinner inga röster förutom dem som du redan har. Jag har nämligen flera kategorier, men om någon avviker från sanningen som dessutom är en ledare med massivt inflytande, så kan jag inte vara likgiltig. När jag läser både nya och gamla testamentet så tycker jag det är lätt att se att hos Gud finns inga skiftningar mellan mörker och ljus. Han är sanning och ingen lögn finns i honom. Lögnens fader är någon annan. Att vifta undan det genom att tycka att man själv är ännu falskare är att djupt missförstå vem Gud är. Ge mig ett Bibelstudium där det är okej för Guds heliga prästerskap (1 Pet 2:9) att tala lögn, men det är okej för att det ser ut som om frukten är god?
          Om Bill Johnson någon gång skulle kliva fram och säga att han inte är någon profet utan att det är andras omdömen av honom, då kommer jag erkänna att jag har fel, omvända mig och be om förlåtelse. Kanske har han redan gjort det, då är det fel av mig. Jag har inte problem med att erkänna att jag skulle ha fel, men det är lättare att ändra sig och ta till sig en lära om man blir överbevisad att den är rätt, än att ta till sig en lära och bli av med den för att man blir överbevisad om att den är fel.
          Hänger du med hur jag resonerar? =)

          Vi kommer få nöja oss med att vi inte är överrens. Så är det, för vi står teologiskt en bit från varandra. Som jag förstått det är du ersättningsteolog, medan jag står och funderar hur du kan få ihop Bibelns undervisning om ändens tid utan att inkludera det judiska folket. Det hör inte till denna diskussion, utan är ett exempel på att vi står en bit från varandra.
          Jag vet om en hel del av mina brister och får be om nåd, om förlåtelse. Men jag älskar Herren Jesus och längtar efter hans återkomst. Som sagt: vår syn på falska profeter och vad texterna säger om dessa skiljer sig åt. Jag tror det är mer invecklat än du tror. Jag tror det kräver Andens överbevisning och inte bara mänsklig urskiljning som ex ”Falska profeter – alltigenom onda och därför lätta att känna igen. Sanna profeter – säger att de följer Jesus och gör bra saker.” Nu låter det raljerande och det vill jag ej, men här vill jag trycka på skillnaderna på hur vi tänker kring detta. Kanske jag har fel och du har rätt, men det kan också vara vice versa. Om falska profeter har fårakläder är de inte så lätta att känna igen. Vad säger Bibeln är ont? Det Jeremia 23 skriver är att det är ont därför att det är deras egna tankar, deras egna drömmar. Behöver det vara ockulta saker? Tror faktiskt inte det, men det är inte fött hos Gud. Detta har även med människosyn att göra. Jag tror vi är mer fördärvade än vi är och att skillnaden mellan oss och Gud är enorm. Avslutar här. Sov gott och Gud välsigne dig (ja, jag menar det 😉 )

          Gilla

 41. Tydligen släpper inte David Wellstam igenom min replik. Dvs. Denna:

  David Wellstam

  Jag betvivlar inte din ärlighet och verkliga längtan efter att vara brukad i Guds Andes kraft. Men när det är sagt så måste jag dock konstatera att jag förvånas att en så klippsk kille som du verkar vara ändå inte ser hur förkunanre som John Crowder, Bill Johnsson, Bill Johnson, Rodney Howard Browne och Kenneth Copland är förkunnare som var för sig representerar en vulgär förvanskning av evangeliet och i synnerhet pervertering av sann biblisk karismatik. Det handlar inte om några lösryckta och illasinnat redigerade youtube-klipp. Det finns hur mycket som helt av hela predikningar med dessa förkunnare på nätet som ger en tydlig bild av vad dessa namngivna förkunnare FAKTISKT förmedlar.
  Men jag förstår att vi står ljusår ifrån varandra i uppfattningen om deras förkunnelse och jag hoppas du ska komma till insikt.
  Mvh

  Berndt Isaksson

  Gilla

  1. Berndt Isaksson undrar varför hans replik inte släpps igenom på David Wellstams blogg!

   Förstår du inte detta Berndt? Du lyder ju själv under förföriska andar. Ta bara en av dina riktkarlar, s.k ”profeter” Lennart Jareteg som skriver följande under ämnet ” Än är det tid att verka” Han skriver:
   ” jag kan säga att jag personligen inte tror att Jesus står för dörren just nu”

   Ett sådant uttalande strider rakt emot vad bibeln lär. Hur många är det inte som litar på vad han skriver. När människor gör tolkningar av bibeln utan att ha den Helige Ande, då får man svar som köttet vill höra.

   Lennart Jareteg är ju heller inte döpt i Jesu Kristi namn enl Apg.2:38-39, så varför ska man lyssna på honom för?????????

   Han förespråkar ju inte detta dop i praktiken heller. Nej, han tillber tre skiljda tillbedjelseobjekt, vilket är katolsk lära.

   Frid och vänd om från Babels bygge.
   /lärjungen

   Gilla

 42. Ta inte emot smörjelsen från de falska apostlarnas handpåläggning!

  Inom den falska karismatiken är man ytterst mån om att människor ska ta emot ”smörjelsen” (eller vilket uttryck man väljer) genom att ta emot de självutnämnda apostlarnas handpåläggning eller genom att människor ska gå igenom de s.k. bönetunnlarna/eldstunnlarna.

  Ibland får jag frågan om det kan vara en bra idé att åka till möten och sammankomster inom den falska karismatiken för att själv på plats ”bilda sig en uppfattning”. Mitt råd är att man inte ens ska åka dit och om man likväl gör det så låt aldrig någon av dessa falska karismatiska predikanter lägga händerna på dig eller lura dig in i dessa s.k. bönetunnlar/ eldstunnlar. Låt inte heller någon bedra dig in i den sorts österländsk förklädd Yogaandlighet som Tikvaövningarna utgör. Visst, som Jesustroende kan man lita på Jesu blods beskydd, men varför utsätta sig för det som är en uppenbart osund andlighet!?

  Lika lite som vi ska ta emot den indiska ockulta Onenessblessingen som nu delas ut även i vissa kristna kyrkor, ska vi låta falska apostlar utsätta vår själ för den falska smörjelse som är verksam inom vår tids ofta djupt förrädiska karismatik.

  Du som varit i sammanhang där du tagit emot den typen av handpåläggning eller gått igenom dessa tunnlar eller utövat Tikva eller annan Yoga kan med förtröstan be att Jesu Kristi blod renar dig från allt som kan vara ett orent inflytande över ditt liv. Vila sedan i förvissningen om att Kristi blod renat dig och skall bevara dig från allt ont.

  Berndt

  Gilla

  1. Hej Berndt!

   Nu är de flesta av de sammanhang du dömer ut som falska egentligen sanna Jesustroende och Andefyllda sammanhang, så du behöver inte oroa dig. Och tanken på en falsk smörjelse som sprids trots att man ber om Helig Ande finns inte i Bibeln. Om jag går på möte med Bill Johnson och ber om att fyllas av Helig Ande, och Bill ber att jag ska fyllas av Helig Ande, då blir jag fylld av Helig Ande. Att man kan ”smittas” av falska andar trots att man ber om Helig Ande är helt obibliskt.

   Gilla

 43. Till Micael

  Nu fungerar det ju inte så att man ”bara går dit”. De som blir besmittade av den falska smörjelsen (smörjan) får ju i samband med det en falsk karismatik sig förkunnad. Men jag anar att du aldrig innan det är för sent kommer inse att Bill Johnson och hans Bethel Church idag är ett världscentrum för en djupt osund karismatik, som kännetecknas av den sorts ”profeter och undergörare” om vilka Jesus kommer säga: ”jag kände er aldrig”.

  Berndt

  Gilla

  1. Åh vad intressant! Lennart Jareteg förkastar alltså hela pingströrelsens vagga. Det är dock inte särskilt förvånande, eftersom de karismatiska fenomen han oroar sig för alltid har funnits från Bibelns dagar tills idag. Det som sker i Bethel Church, Vineyard och New Wine är upprepningar av det som skedde på Azusa Street, det är helt sant. Därmed förkastar Jareteg – precis som Andrew Strom – hela pingströrelsen. Hela den globala pingströrelsen har sina rötter på Azusa Street och fick sin andliga eld därifrån. Hela den globala karismatiska pingströrelsen med 600 miljoner troende. Varför? För att de tidiga pingstvännerna inte hatade katoliker och William Seymour hade en låda på huvudet.

   Själva artikeln är urfånig, en av Jaretegs sämsta – inget av det som står där visar att Azusa var en falsk väckelse. Men bara det att han faktiskt argumenterar för detta – att pingstväckelsen är en falsk väckelse – visar hur urspårad hela hans ”urskiljning” är. Han kan inte skilja sant från falskt. Det visar också att ”profetjägarna” står i en cessationistisk tradition som förkastar hela den karismatiska rörelsen per se, just för att den är karismatisk. Även om många ”profetjägare” menar att de tror att mirakler kan ske förkastar de i princip alla sammanhang som menar sig uppleva mirakler, och själva upplever de inte mycket – därmed står de utan Guds kraft och dömer dem som upplever Guds kraft. Sjukt trist alltså.

   Gilla

   1. Micael. Tona ner din arrogans. Läs på om Pingstväckelsen en gång till och vad Frank Bartleman skriver i sin ögonvittnesskildring av Pingstväckelsen i början av 1900-talet. Den karsimatik som på många platser sker idag, skulle inte tillåtas på den tiden. Frank Bartleman skriver: ”Det finns en enorm frihet i Anden, inom ramen av Guds Ord.” Jag har följt era bloggar och några ramar verkar inte behövas. ”själva upplever de inte mycket” skriver du. Vad vet du om det? Så ditt bevis för om det är sant är om ”det händer mycket”? Du är duktig på att skriva och uttrycka dig, men här är det helt enkelt inte sant. Jag tycker det är intressant att läsa din blogg emellanåt, men du verkar ha problem med att hålla en god ton. Det räcker inte att avsluta med orden ”Gud välsigne dig”. Det är fromma ord, men låter mer som skrällande cymbaler.

    Gilla

 44. Lennart Jareteg menar nog väl. Men inga kristna verkar hålla måttet för honom. Han finner fel överallt. Men man kan ju inte bli så rädd för att bli förledd att man dissar allt och alla utom sig själv. Det gör till slut att man slår ifrån sig. Det måste väl ändå vara Gud som håller allt i sin hand. Ändå tycker jag inte illa om Jareteg. Jag önskar honom allt gott.

  mvh

  Gilla

  1. Lennart Jareteg skriver väldigt nära sanningen. Det är därför den är så förädisk.

   Han menar att det dröjer ett tag innan Jesus kommer tillbaka. Undrar vilken beräkningsgrund han lutar sig mot? Har han fått hjälp av den Helige Andes vägledning? Tyvärr är han en bokstavstroende som då dödar innehållet i bibeln.

   Dessa profeter som predikar avfall i varje gatuhörn har inget själv att erbjuda. De saknar själv Guds KRAFT.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. En sak som blir ledsam i sammanhanget Lärjunge är att människor inte får någonstans att gå. Ingen kyrka duger, inga människor duger, alla har bara fel och är förförda och befinner sig i ett stort avfall. Själva är dom en liten sluten grupp.
    Det är stor risk att många människor som är sökta av Gud inte kan finna något sammanhang eller kristna vänner och struntar i frälsningen istället. Det är väl inget roligt att sitta ensam i sin stuga och vara frälst, eller ingå i en sekt kanske. Det är en av farorna när alla andra har fel utom en själv.

    mvh

    Gilla

   2. 2 Tess 2:1-4: ”1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

    Avfallet först och laglöshetens människa…där har du början på en eskatologisk uttolkning. Att vara bokstavstroende är inget fel i det:

    Joh 17:17- ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.”

    Det du blandar ihop det med är lagiskhet. Att söka frälsning genom gärningar. Det är dåligt.
    Du ska nog inte vara för snabb att döma ut folk; att de genom sin tilltro till Ordet dödar innehållet i Bibeln. Det blir inte logiskt. Jag har inte läst Jareteg, men jag kan säga att jag tror inte heller att Jesu återkomst sker i morgon eller idag. Paulus är tydlig med det. Jesus också i Matt 24 om ändens tid, där han dessutom hänvisar till Daniels bok där det även där står och ändens tid, vad som måste ske innan vår Herres återkomst.

    Gilla

   1. Jag önskar att Jesus skall välsigna och hjälpa dig Berndt Isaksson. Jag önskar att han skall hålla ditt hjärta i hans hjärta, som jag önskar för alla kristna

    mvh

    Gilla

   2. När blev Berndt Isaksson bibeltrogen?

    Jag har testat detta och kom fram till att Berndt och hans grupp inte vill låta följa Apg. 2:38-39, d.v.s bibeln säger att vi ska låta omvända oss och därefter döpa oss i Jesu Kristi namn. Berndt följer inte det bibliska dopet och vill döpa människor i Guds namn, utan han döper i någons titlar, vem nu det kan vara.

    Jesus Kristus är det enda namnet som är oss givet från bibeln. De som säger sig tro Guds Ord följer apostlarnas uppmaning. Dessa sanna apostlar förstod innehållet som Jesus predikade om, eftersom de hade inväntat den Helige Ande som skulle leda dem fram till hela sanningen. Berndt har inte fått detta uppenbarat.

    Guds frid Agnes
    lärjungen

    Gilla

    1. Till lärjungen

     Du och Hulda/Agnes får väl göra gemensam sak i förkastandet av det bibliska dopet som Jesus själv befallde oss att praktisera, dvs att döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

     Berndt

     Gilla

     1. Berndt, du gör en dubbeltolkning av bibeln. Tyvärr så finns det bara en sanning som uppenbarade sig efter pingstdagen.

      När Jesus talade hans Ord så var det meningen att inte alla skulle förstå detta. Han talade i förtäckta ord. De som Fadern förut kände, skulle känna igen det, medans ondskans barn skulle inte veta vad han talade om. Därför var det extra viktigt att lärjungarna skulle invänta den Helige Ande för att få kraft, så de kunde tolka skrifterna.

      När de fick den Helige Ande på pingstdagen, så fick de uppenbarelsens Ande inom sig som började tyda skrifterna rätt. Det yttre tecknet blev att de talade i tungor, medans det inre tecknet blev att Ordet och den Helige Ande är Ett, liksom Fadern och Sonen är ett. Därför blev formuleringen om dopet i Matt.28:19 det samma som Apg.2:38-39.

      Nu säger också bibeln att vi ska göra allt i Jesu Kristi namn och då inkluderas dopet i detta också. Så därför då du Berndt, envisas med att inte vilja döpa människor i Jesu Kristi namn, så har du gjort dopfrågan som bibeln talar om, till två skiljda dop. Jag uppfattar dessa två bibelställen Matt.28:19 och Apg.2:38-39 som ett dop. Titlarna pekar på namnet, men det gör det inte för dig. Varför tänker du så? Jo därför att du tänker lika som de gjorde vi Nicea konciliet år 325. Du tror på tre gudar som är skiljda åt, fastän bibeln talar om att Herren är en. När treenigheten fastslogs så blev det förbjudet att döpa i Jesu Kristi namn. Det är ju Herren vår Guds namn som vi ska åkalla och inte titlar på vad Gud är.

      Här ska du få ett bra citat från bibeln som visar att det inte finns tre skiljda gudar bredvid Jesus.

      ”Men I ären mina vittnen, säger HERREN,
      I ären min tjänare, den som jag har utvalt,
      på det att I mån veta och tro mig
      och förstå, att det är jag;
      före mig är ingen Gud danad,
      och efter mig skall ingen komma.
      Jag, jag är HERREN,
      och förutom mig finnes ingen frälsare.” (Jesaja 43:10-11)

      Vem är det här Berndt? SVAR: Jesus, för han är Herren.

      Den bibeltrogna församlingen följer Efesiebrevet 4:5
      ” en Herre (Jesus Kristus), en tro (på Jesus Kristus), ett dop (i Jesu Kristi namn), en Gud (Jesus Kristus), som är allas Fader”

      Men Berndt det var ju du som hade en annan Fader. Nu ska jag ge dig en fråga som du inte kan eller vill ge svar på. Vad heter din Fader som är din Gud? Vad är Faderns högheliga namn? Som pastor ska du kunna förklara detta.

      Guds välsignelse
      lärjungen

      Gilla

      1. Lärjunge, jag har inget större behov att försvara Berndt, han som är besatt av en kvinna vid namn Hulda.
       Men vad gäller tron på en Gud så tror jag att Berndt tror det. Så har jag uppfattat hans tro.

       Tack för dina snälla ord för min skull i övrigt Lärjunge

       Gilla

      2. Till lärjungen

       Det du gör i ditt högmod är alltså att du förkastar alla de, spädbarnsdöpta och baptistiskt döpa, som människor som mottagit ett ogiltigt dop därför att de blivit döpta i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Du hävdar att praktiskt taget hela kristenheten har ett icke giltigt dop. Det är både högmod och faktiskt hädelse du håller på med. Du menar dig veta bättre än Jesus som uttryckligen bad oss döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dessa Jesu egna mycket tydliga ord förkastar du. Jag för min del skulle inte säga att ett dop som skett i Jesu namn är ett ogiltigt kristet dop. Men givetvis är det lika giltigt om det sker enligt Jesu ord i dopbefallningen i Matt 28. Sen är det fullständigt befängt att Jesus talade i ”förtäckta ord” när han gav dopbefallningen. Och vem talar om tre skilda gudar? Det visar bara att du inte fattat något av vad treenighetsläran handlar om. Du är så vilsen att man knappt vet i vilken ände man ska börja nysta för att hjälpa dig tillrätta i den kristna trons grundfundament.

       Berndt

       P.S. Beträffande signaturerna Agnes och Hulda så finns det tekniska säkra bevis på att det är samma person.Inte för att det har någon betydelse, hon får ha hur många signaturer hon vill. D.S.

       Gilla

       1. Tekniska bevis är struntprat, och även om så vore så är väl inte det något bevis. Tekniska bevis, har ITkillen i göteborg gjort dataintrång då eller?
        Vems är datorn? Vems har den varit? Vems är den nu? Hm!
        Nädu, det där stämmer inte alls. Men man kanske skulle be om en kontroll i största allmänhet.

        Agnes är Agnes och Hulda är Hulda, därmed lämnar jag det. Gör det du också om du inte redan sluktas upp av en ny besatthet.

        Nu tycker jag du skall gå tillbaka och fortsätta din negativa förföljese av människor igen. Vilket inte är sanktionerat av Jesus Kristus ett endaste dugg. Utan av dig själv och din grupp

        Gilla

        1. Du säger: ”Agnes är Agnes och Hulda är Hulda,”

         Nä, inte det heller. Vare sig Agnes eller Hulda är ditt riktiga namn, bara signaturer bland flera du använder dig av. Tekniska bevis finns, som sagt.

         Gilla

       2. Berndt Isaksson du svarade inte på min fråga utan slingrar dig. (Barnen är redan välsignade av Jesus så de behöver ingen vattenbegjutning. Vatten frälser ingen människa, däremot en ärlig omvändels med rätt tro)

        Här kommer den viktiga frågan:
        Vad heter din Fader som är din Gud? Vad är Faderns högheliga namn? Som pastor ska du kunna förklara detta. Vad har han för namn?

        Frid
        lärjungen

        Gilla

        1. Det är du som slingrar dig. Du förkastar inte bara spädbarnsdopet, du förkastar även det baptistiska dopet. Alla som är döpta i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn är enligt dig döpta med ett icke giltigt kristet dop. DET anser jag vara högmod och hädelse du gör dig skyldig till.

         Min Himmelske Fader som Är Gud har många namn i Bibeln. Men den Gud jag tror på ska vi främst se som Abba Fader, vår älskade Pappa. Den relationen till Gud har jag förstått är ett okänt område för dig. Du har fastnat i MFS destruktiva tankebyggnad och som blivit till en labyrint du tycks vara helt vilse i.

         Berndt

         Gilla

         1. Du har fel Berndt Isaksson och visar dåligt omdöme då du inte kan tolka andra människor synpunkter. Här kommer mitt svar igen. Låt var och en döma.

          Vad gäller spädbarnen så förkastar just du Berndt, Jesu egna ord, då barnen redan är välsignad av honom för dem hör himmelriket till. Du förkastar denna välsignelse som Herren själv har uttalat och vill göra ett tillägg med dop till spädbarn som inte har förmåga att fatta egna beslut.

          Nej där har du pingstvänner och baptister emot dig med.

          Du har fortfarande inte namngett Fadern.

          Min Gud är Jesus Kristus för i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen.

          Jesus Kristus är EN PERSON, medans Fadern inte är en person utan en Ande.
          Fadern som är Ande bor fullt ut i personen Jesus, eftersom det är Faderns kropp i skapelsen. Fadern, Sonen och den Helige Ande är Ett.

          För dig är de tre.

          Säger man att ett = tre tillräckligt många gånger så kommer man tro att det är sant.

          Det är djävulen som har lurat dig.
          Ett är Ett och tre är tre.

          Pastor Berndt vad har Fadern för namn enligt bibeln (obs inga egna spekulationer nu)

          (psssst vad jag förstår så flyr fler och fler din hemsida. Ett tips till dig Berndt,,,bli lite ödmjuk,,,off the record)

          Frid
          lärjungen

          Gilla

          1. Du säger att jag har pinstvänner och baptister emot mig. Men det har väl du i så fall i än högre grad. Du förkastar ju även deras dop eftersom de tagit emot det i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Du förkastar med andra ord hela den globala kristenheten som döpta med ett icke giltigt dop.

           Sen fortsätter du dina hädelser med att säga att Fadern inte är en person och att han inte kan vara det eftersom han är en Ande. Och jag tar mig för pannan när jag läser dessa dina dumheter. Inte så att jag elelr någon annan kan säga att vi förstår Treenigheten fullt ut, hur dessa Tre Personer kan vara EN Gud, men det är likväl Bibelns vittnesbörd och det som kristna bibeltroende människor levt och bekänt sig till i 2000 år. Omvänd dig och kom med i den frälsande bekännelsen.

           Vad Faderns namn beträffar har jag redan svaat dig att han i Bibeln har många namn.

           Berndt

           P.S. Vad min hemsida beträffar så ligger räkneverket på ca. 1000 besökare över vad dygnsfrekvensen visade för ett år sedan. När något särskilt händer inom kristenheten eller av dramatiska händelser ute i världen, så kan besöksfrekvensen per dygn var 3.300. I annat fall ligger det ganska konstant mellan 2600-2900 och det är som sagt ca. 1000 mer än för ett år sedan. Så även på den punkten hade du fel.

           Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s