Trosrörelsens plus och minus

Det har som vanligt blivit stor debatt på Stefan Swärds blogg, denna gång om trosrörelsen och trosförkunnelse. Swärd skrev ganska positivt om denna i en ledare i Världen idag (som till ganska stor del kan beskrivas som trosrörelsens nyhetstidning) och det gör en hel del upprörda, för de tycker att Livets Ord med tillhörande församlingar inte är sunda och inte gör upp med sitt bitvis ganska smutsiga förflutna. Swärd är inte helt okritisk till trosrörelsen men betonar att de förändrats och att det finns en hel del gott där.

När jag flyttade till Uppsala för fyra år sen var jag väldigt kritisk till Livets Ord. De två främsta skälen till det var framgångsteologin och den kristna sionismen, och därtill hade jag hört talas om dess forna osunda karismatiska teologi och praxis som skadat många. Överdrivet fokus på demoner, skuldbeläggande vid uteblivna mirakler, krigstungor etc.

Men de har förändrats som sagt, karismatiken är sundare nu inte minst tack vare ekumeniska kontakter och mer teologiskt tänkande kring det hela. Joachim Elsander som var mycket involverad i trosrörelsen under tidigt 90-tal skriver att han blev väldigt bränd på karismatik men räddades av George Elton Ladds undervisning om Guds Rike och John Wimbers tillämpande av denna, då både stark teologisk grund och sund praktik saknades i dåtidens trosrörelse. Wimber har i min mening påverkat de flesta svenska kyrkors karismatik, medvetet eller omedevetet, och även Livets Ord har förändrats till det bättre.

Synen på pengar har bitvis också förändrats, framgångsteologin är inte lika tydlig idag som tidigare. Dock har du lär knappast hitta mycket undervisning om rikedomsbekämpning på Livets Ord. En vän sa till mig ”Är jag uppklädd på Frälsis är jag nerklädd på Livets Ord.” Församlingen ägnar sig fortfarande åt saker som rent ut sagt är lyxbyggen, flashiga saker som kostar multum men som egentligen är rätt onödiga. Och det finansieras genom tionde och kollekter som fortfarande är ganska utpressande, även om det var värre förr. Det slår hårt mot fattiga familjer som tror att de måste ge tionde som goda kristna, när det egentligen är de som borde få tionde.

En sak som enligt min erfarenhet inte förändrats ett dugg dock är sionismen och Israelnationalismen. Den är benhård nu som då. Israels ambassadör är stammistalare på LO, Israelevent arrangeras där dispensationalistiska bibelstudier varvas med otroligt vinklade konfliktbeskrivningar. Det här inpräntas väldigt starkt i församlingsmedlemmarna, till den grad att avhoppare som blivit brända på karismatik och framgångsteologi och idag är heresy hunters som anklagar halva karismatiska rörelsen för att vara demonisk, fortfarande är starkt sionistiska. Kanske för att osund karismatik och framgångsteologi skadar en själv, medan sionism skadar palestinier långt borta.

Livets Ords problem tycker jag är att de så länge bara haft halva pingsten, tecken och under men inte så mycket fred och rättvisa. Och tecknen och undren har alltför länge eftersträvats på fel sätt. Men jag måste säga att Stefan Swärd har en viktig poäng i att beskriva dem som en trosinjektion. För vi är kallade att predika tro, inte tvivel. Och Gud har gjort så mycket gott genom trosrörelsen. På min engelska blogg skrev jag senast igår om ett fantastiskt mirakel som en Livets Ordare upplevde för ett par år sedan. Folk har blivit helade, frälsta och befriade. Men det finns fortfarande många problem. Och dem behöver vi hjälpas åt att tackla, som bröder och systrar. Nu när Livets Ord räckt ut en hand till resten av Kristi kropp kan vi inte ignorera den.

37 kommentarer

 1. Varningsklockorna borde ringa för alla när man vet att ”Livets Ord styrs via en sluten och starkt familjedominerad stiftelse, likt ett affärsdrivande företag, som drivs med amerikanska så kallade family ministries som förebild. Den enskilde församlingsmedlemmen har ingen eller mycket liten insyn i hur insamlade medel används av församlingsledningen, ej heller hur beslut som rör väsentliga delar av församlingens verksamhet hanteras. När man närmare studerar dessa family ministries framfart genom åren i USA förskräcker spåren och det finns otaliga exempel på hur kombinationen av andlig och ekonomisk makt har lett till missbruk.” Ur Katolsk vision

  Livets Ord gör närmanden till Katolska kyrkan, när kommer denna inställning krocka med verkligheten ? Och jag tror inte tex. Fouad Twal som är ärkebiskop för den katolska kyrkan i Jerusalem skulle bli så tilltalad att träffa Ulf Ekman om han visste att ” Israels ambassadör är stammistalare på LO” där inte ett ord nämdes om svårigheter för de kristna upplever i Jerusalem och på Västbanken Jerusalems kristna protesterar

  Gilla

 2. Trevlig läsning, det vore dock roligt att också få höra vad du anser om ”trosförkunnelse”. Jag tänker främst på tankar om tro där tron nästan blir en valuta. -Har du mycket tro så kan du ”köpa ut” mycket ur himlen.
  Frid

  Gilla

  1. Hej Johan! Kul att du tittar in på bloggen.

   Tänker så här: tro är jätteviktigt, i en tid där tvivel glorifieras är det viktigt att stå fast vid det. Troshjältar jag mött som Surprise Sithole och Christopher Alam säger helt ärligt att de är oförmögna att tvivla pga de mirakler de sett, och det är ett tillstånd jag tror Gud vill leda oss alla till. Och nog är det så att ju större tro desto bättre. Dock krävs det bara tro stor som ett senapskorn för att flytta berg. Störst tro har barnen. Och tron är långt ifrån det enda som påverkar det kristna livet. Kärlek, barmhärtighet och lydnad är minst lika viktigt.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 3. Har du läst Sven Reichmanns bok ”Judarna” ? Den tar bl a upp den förblindelse kyrkan har haft genom historien i sin syn på judarna och Guds löften till dem och den ersättningsteologi som följt därpå. Han tar även upp det judiska folkets förblindelse i fråga om Jesus – Messias, Rekommenderas, Hans bok ”Allt är inte guld som glimmar” är ju också intressant i sammanhanget trosrörelse och tvivelaktig teologi.

  Gilla

  1. Hej Staffan! Näpp, däremot har jag läst Bibeln som säger att kyrkan är Guds egendomsfolk (Tit 2:14) och att det sanna löfteslandet är Himlen (Hebr 11:14-16). Antisemitism måste vi kraftigt ta avstånd ifrån och kämpa emot, men det ska vi inte göra genom förtryck av palestinier.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 4. Ok Michael verkar som du anser att stöd för staten Israels existens skulle vara synonymt med att förtrycka Palestinier? Håller varken med dig där eller i din ersättningsteologiska hållning. Guds löften till Abraham och det judiska folket om ett land är eviga enligt flera Bibelställen.(Ex Jer 31.36) Det nya förbundet upphäver inte dessa löften vilket en del då tycks tro och mena. Sen att det skulle legitimera till övergrepp är det väl ingen förnuftig människa som anser. Extremister finns det väl på bägge sidor i denna konflikt, Hamas har som mål att utradera staten Israel för att bygga en islamsk stat därpå..Inget som du har en åsikt om? Att förbanna Israel har gjorts av många genom historien (Läs om Bileams försök därtill t ex) men det är en föresats som gång på gång visat sig vara dödfödd, För vem kan förbanna den som Herren välsignar? Gud välsigne dig också, kan dock inte välsigna din Israelsyn!

  Gilla

  1. Hur tolkar du Rom 9:6-7a?

   Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn

   Gilla

   1. Såsom att vi som hednatroende har del i Guds löften genom tron på Jesus och inte genom naturlig härkomst.

    Gilla

   2. Nej Micael jag tror inte man är antisemit för att man är ersättningsteolog. Lika lite som man är rasist för att man är sionist och tolkar Bibelns löften till det judiska folket som alltjämt gällande.

    Gilla

 5. Staffan G förlåt om jag lägger mej i debatten Du skriver ” du anser att stöd för staten Israels existens skulle vara synonymt med att förtrycka Palestinier? ”

  När man läser vad Ulf Ekman har predikat om Israel så motsätter han sig en rättvis fred och det innebär ett fortsatt förtryck av palestinierna inte minst i Östra Jerusalem jag har sett det med mina egna ögon läs Ulf Ekman är ingen direkt förespråkare av en tvåstatlösning, om man säger så: ”Jerusalem ska inte delas, det är det judiska folkets huvudstad”. Punkt, inget att diskutera enligt Ekman som anser att Bibeln är superklar i frågan. Och om det eventuellt fanns de på plats som tyckte att man inte ska gå in i såna politiska frågor utan hålla sig till teologi på en sån här konferens så gav han svar på tal till dem: ”Jag bryr mig inte om politik, säger du. Om du nu är så from så kan du väl åka till himlen direkt så att vi slipper dig här”. Och så ett stort leende och en rungande applåd.” slut citat ur Jerusalem

  Jag och jag tror även Micael stöder en sk. Tvåstatslösning både en Israeliskt och en Palestins stat. Men ställer du upp på en tvåstatslösning att även Palestinierna får en egen stat ? Eller vill du ha en fortsatt ockupation och förtryck av Palestinierna? Alex Awad är palestinier, pastor i East Jerusalem Baptist Church och är lärare på Betlehem Bible College Läs vad han skriver ”Kristna besudlar sitt vittnesbörd i världen när de fortsätter att stödja eller vara passiva för de kvardröjande orättvisorna i Palestina. ” ur
  Stöd oss för en Palestinsk stat

  Gilla

 6. Det är helt ok att lägga sig i.. Ja för min del handlar det inte så mycket om vad Ulf Ekman har sagt eller inte i frågan utan huruvida Guds löften till det judiska folket fortfarande gäller eller inte, vilket jag då tror att de gör, Det judiska folkets återvändande till sitt hemland är förutsagt i flertalet profetior. Likaså konflikten kring Jerusalem ”en lyftessten för alla folk..” (Sak 12:3) Att kristna som läser Bibeln kan missa hela det profetiska skeendet vi dagligdags ser framför våra ögon är anmärkningsvärt.”Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda” – Jesus (Matt 16:3) Palestinier som lider förtryck då, är det Guds vilja? Nej det tror jag inte, Arabvärlden förkastade FNs förslag på en palestinsk stat vid sidan om en judisk och förklarade den nybildade staten Israel krig, Någon judisk stat kunde man inte acceptera, enbart en palestinsk, Vad vann man på det från arabisk sida sett? Att lägga all skuld på Israel för palestiniers lidande utan att se arabvärldens ansvar för den uppkomna situationen tycker jag är synnerligen enögt, En tvåstatslösning idag? Hade man från arabisk/palestinsk sida varit villiga till att acceptera staten Israel och sluta fred hade det förmodligen varit en adekvat lösning. Men vad finns för skäl att tro att så är fallet när t ex Hamas ha som mål att utplåns den judiska staten? Varför skulle Israel ge upp territorium till en stat som med all sannolikhet skulle bli en plattform för de krafter som inte annat önskar än att ”kasta den judiska staten i havet”? Så länge den arabiska och palestinska världen inte kan acceptera den judiska statens existens och erkänna den verkar det som man själv inte heller kommer att bli erkänd, Kan man begära av andra (existensberättigande) det man själv inte är beredd att ge?

  Gilla

 7. Du skriver ”Så länge den arabiska och palestinska världen inte kan acceptera den judiska statens existens och erkänna den verkar det som man själv inte heller kommer att bli erkänd, Kan man begära av andra” Men ”PLO erkände också år 1993 Staten Israels rätt att existera” och det är iför dessa premisser även nu förhandlingar utgår, känner du inte till detta? Hamas inte erkänt Israel och har inget förhandlingsmandat ( men om inte en förhandlingslösning kommer tillstånd då kommer Hamas inflytande öka) dubbelklicka på texten ”Stöd oss för en Palestinsk stat ” som jag skrev i min tididigare kommentar skriver pastor Alex Awad om detta )

  Du skriver ” Att lägga all skuld på Israel för palestiniers lidande utan att se arabvärldens ansvar för den uppkomna situationen tycker jag är synnerligen enögt”
  Palestiniewrnas lidade nu på Västbanken beror på israeliska byggen av bosättningar hur kan detta läggas på arabvärldens ansvar ? Har du varit där mött palestinier och sett verkligheten? Det har jag Läs ” att bygga muren i Cremisan området, vilket ytterligare kommer att fördriva en gemenskap som, sedan 1967, redan har förlorat två tredjedelar av sin mark till illegala israeliska bosättningar , vägar för bosättare och checkpoints ” ur Cremisan

  Jag vill länka till en artikel av en kristen palestinier och teolog från Betlehem som skriver “Konflikten mellan palestinier och israeler handlar om landet: Vem har rätten till det? För de palestinska kristna, som har levt och överlevt i det heliga landet och kallade det hem i århundraden, är detta inte bara en akademisk fråga, utan en personlig fråga med omedelbara konsekvenser. “ ur Teologi om landet

  ( dubbel klicka på den blå texten )

  Gilla

 8. Att PLO under förhandling pressas till att erkänna Israels rätt till existens efter att i årtionden agerat utifrån ”nej till fred, nej till förhandlingar,” är väl ett steg i rätt riktning. Men så länge Hamas – som ju representerar en stor del av palestinierna – vägrar att erkänna Israel finns väl ingen anledning för Israel att erkänna en Palestinsk statsbildning?
  Har inte arabvärlden ett ansvar för den uppkomna situationen? Man sade nej till FNs förslag till en palestinsk stat vid sidan om en judisk (1948) Har inte de angrepp som arabvärlden gjorde och gjort bidragit till sk Israelisk ockupation och förtryck utifrån Israels rätt till självförsvar? Hade inte situationen kunnat se annorlunda ut om arabvärlden från början hade erkänt Israels rätt till existens, accepterat FNs dåvarande förslag till en Palestinsk stat? Hur kan man förklara krig mot en stat, förneka dess rätt till existens och sedan lägga all skuld på densamma för att det inte råder fred och frihet? !948 rådde väl ingen ockupation? Eller före 1967? Men det hindrade ju inte arabvärlden från att angripa Israel.,. Den dag arabvärlden/muslimska världen erkänner Israel finns förmodligen utsikter för fred. Sannolikheten för det är väl tyvärr inte alltför stor som det verkar idag.

  Gilla

   1. Hej Björn!

    Bra att du talar klarspråk, jag tror det är så här många kristna sionister tänker. Och detta är varför denna dåliga teologi får så obarmhärtiga och förtryckande konsekvenser. Teologi kan vara riktigt farligt ibland. Jag ska ta och skriva en bloggserie om varför den kristna Sionismen har fel så att ni förhoppningsvis ändrar er och kämpar för fred och rättvisa istället.

    Gud välsigne dig!

    Gilla

    1. Micael har du studerat ngn teologi av messianska judar (som också är sionister) men som kanske närmar sig frågan på ett annat sätt (och med större kunskap) än de evangelikala. Det verkar vara ett gemensamt drag hos de ersättningsteologer som kritiserar den religiösa sionismen att de gärna vill idiotförklara sina motståndare – jag hoppas inte du fastnar i det. Om du vill så tipsar jag dig gärna om både böcker och bloggar som behandlar frågan utifrån ett messianskt-judiskt perspektiv. Btw har du besvarat frågan om tolkning av Romarbrevet 11? Vad jag vet har du aldrig kommenterat det Paulus skriver om judarnas särställning (kallelse och gåvor – landet inkluderat i gåvor).

     Gilla

     1. Hej broder! Jag har kommenterat Rom 11 flera gånger i olika kommentarstrådar, men jag planerar just nu att göra en bloggserie om teologin kring landet där ett inlägg kommer handla om Rom 11, så håll utkik!

      Gud välsigne dig

      Gilla

      1. För att få en rätt förståelse om Eretz Yisrael så måste du studera frågan utifrån ett judiskt perspektiv. Om du inte har grundförståelsen för begreppen som Paulus använder så misstolkar du lätt hela sammanhanget. Du har idag fel förståelse av uttryck som ex himmelriket, Nya Jerusalem etc. Om du förstod dessa i ljuset av profeterna skulle du inte tolka dem som ”istället för Israel”. Jag tror du har låst dig i ett ersättningsteologiskt perspektiv för att du tror att NT spelar ut GT samt att din ideologi (pacifismen) verkar styra din teologi istället för tvärtom. Om du på ett seriöst sätt vill bemöta den religiösa sionismen så behöver du också besvara teologer som ex Rabbi Mark Kinzer, Rabbi Stuart Dauermann, Dr Kendall Soulen, Michael Vlach m fl.

       Gilla

       1. David, bra synpunkter du ger. Men du talar nog till döva öron och blinda ögon.
        Micael tror att allt i bibeln kretsar runt kyrkan, när det är Israel som är medelpunkten i Guds plan.

        Har du läst Copernicus and the Jews av Gruber? Den är både humoristisk och ger en bra bild på bristerna i det kyrkliga tänkandet. Hur kan Kyrkan vara medelpunkten när den inte ens existerar i bibeln. Ordet ”kyrka” finns bara i kyrkolitteraturen. I bibeln talas det om Jeshuas ekklesia, de som kallats ut av Jeshua för att helgas genom Anden och tro på den ende sanne Guden och den han sänt, Jeshua HaMashiach.
        Mvh

        Gilla

         1. Nu blir jag besviken Micael! Jag hade inte förväntat mig att höra den gamla antisemitiska ersättningsteologin från Dig! En fråga dock: Varmför säger då Paulus att Gud har förvisso INTE förkastat sitt folk! det finns tillfällen i både NT och GT som bekräftar detta, tex löftet till Abraham att ”för ALL tid ger jag dig detta land” etc, etc…

          Gilla

          1. Hej Gjohn!

           Bibelstället du refererar till lyder:

           ”Jag frågar då: kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt. Ni vet ju vad skriften säger i berättelsen om Elia, då han anklagar Israel inför Gud: Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner, jag är ensam kvar, och nu står de efter mitt liv. Vad får han för svar från Gud? Jag har sparat åt mig sju tusen män som inte har böjt knä inför Baals bild. På samma sätt finns det i vår tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd var det inte för gärningars skull – då vore nåden inte nåd. Det betyder att Israel inte har uppnått vad det strävar efter, bara de utvalda har uppnått det. De andra har blivit förstockade, som det står skrivet: Gud har gett dem en ande som omtöcknar dem, gett dem ögon som inte kan se och öron som inte kan höra, ända till denna dag. Och David säger: Låt deras bord bli en fälla som fångar dem, en stötesten, ett straff för dem. Förmörka deras ögon så att de inte kan se, och böj deras ryggar för alltid.” (Rom 11:1-10)

           Paulus poäng är alltså att Gud inte förkastat sitt folk därför att han har utvalt ”en rest som Gud utvalt av nåd”, inte gärningar. Dessa syftar på Messiastroende, kristna, judar. Paulus säger ju senare i samma kapitel att judar som inte tagit emot Messias ympats bort från Israel medan hedningar som tror på Jesus ympats in. Därmed har inte Gud brutit sitt förbund med sitt folk, men medlemsskapet baseras inte på ras utan på tro på Jesus.

           Löftet om landet är evigt och det är prästförbundet också (3 Mos 2:29). Betyder det senare att vi måste offra djur i ett tempel för att behaga Gud? Nej, bara för att ett förbund är evigt betyder det inte att det inte kan ändra form. Som sagt är kyrkan Israel och löftet om landet är Himlen. Hebreerbrevet 11 säger klart och tydligt att det sanna löfteslandet är Himlen.

           Sen tar jag förstås kraftigt ansvar från antisemitism och tycker det är sorgligt att du menar att all ersättningsteologi är antisemitisk. Det är tycker jag som att säga att all sionistisk teologi är islamofobisk.

           Gud välsigne dig!

           Gilla

     2. David ang. messianska judar vad är deras inställning . Jag vet att kristna palestinier och messianska judar möts regelbubdet i Israel ( Det finns tex. ett stort antal kristna palestinier med Israelisk medborgarskap i Nasaret, och många kyrkor där Nasaret )
      De kristna palestinierna anordnade förra året en konferens i Betlehem som hette Christ at the checkpoint Med många kristna från hela värden men även en del judar.

      ”Det finns en växande känsla av förväntan att Gud kommer att använda denna unika globala gemenskap för sina ändamål att främja sitt rike samt att bringa rättvisa, fred och försoning i Israel-Palestina. ”

      En av talarna var Richard Harvey han är messiansk jude : Lyssna här Reconciliation from a Jewish Messianic Perspective

      Gilla

      1. Messianska judar är sionister men en del är kritiska till politiken i landet. Så det finns olika grupperingar. Jag skulle nog tro att de flesta dock skulle ställa sig avvaktande till ett forum som Christ at the checkpoint.

       Gilla

    2. Micael!

     För min del kvittar det om Israel, eller palestiner har landet, men en gång för länge sen fick Israel inta ett land med våld, ett land med andra gränser än vad de har idag, dvs ett mycket större land. Och till detta land skulle de få återvända till, dvs om jag förstått det hela rätt.

     Jag personligen tror att Israel skall ha tillbaka det som Gud en gång gav dem.

     Bb

     Gilla

    3. Micael Grenholm: ”Bra att du talar klarspråk, jag tror det är så här många kristna sionister tänker. Och detta är varför denna dåliga teologi får så obarmhärtiga och förtryckande konsekvenser.”

     – Du tycker alltså att palestinaaraberna inte har någon skuld till att de upplever sig förtryckta? Hur förtryckta är den 1.000.000 araber som bor i Israel och är medborgare där? Är de judar förtryckta som bor i Gazaremsan? Nej, vad dumt jag skrev, den är ju ”judenrein” som allt land skall bli om palestinaaraberna får som de vill.
     Mvh

     Gilla

     1. Nja, det är du som snackar om araber hit och dit, inte jag. Om du inte slutar använda så grova generaliseringar om vad araber tycker och gör kommer jag nog blocka dig för rasism.

      Gilla

        1. Jag uttryckte mig väldigt kort bara. Om du och jag ska mötas kan jag idag tro att det är en bättre väg via e-post. Jag vet att jag bemött dig dåligt den vägen tidigare men idag tror jag att det skulle vara bättre så än att dividera i bloggen. Om du någon gång vill skriva till mig är du välkommen att göra det.

         SÅ, s hemvist var bara info.

         Gilla

    4. Micael, har du aldrig funderat över vilka följder ersättningsteologin har haft för det judiska folket genom historien? Inte alltid så smickrande. Ja nog kan teologi vara farlig ibland,,

     Gilla

     1. Hej Staffan! Del 3 i min bloggserie på http://holyspiritactivism.wordpress.com/the-promised-land/ kommer handla om det. Nog har kyrkan en mörk historia av antisemitism, något som kristen sionism har varit en bra kritiker av. Men det går inte attsäga att bara för att man inte anser att Gud vill att alla judar ska bo i Israel idag så är man antisemit. Buddhister tror inte heller på det men innebär det att alla buddhister är antisemiter? Däremot så används den vanligaste formen av kristen sionism som argument för att försvara staten Israels politik, inklusive krigföringen och bosättningarna. Men om man som sionist anser att det inte är vår sak att påverka profetiska uppfyllelser och därmed stödja en tvåstatslösning, då är sionismen inte så farlig.

      Gud välsigne dig!

      Gilla

      1. Nej jag tror inte man är antisemit för att man är ersättningsteolog. Lika lite som man är rasist för att man är sionist och tolkar Bibelns löften till det judiska folket som alltjämt gällande.

       Gilla

 9. Staffan G det är svårt att föra en konstruktiv dialog med dej eftersom du fastnat i den historie/verklighetsbeskrivning som är vanlig i LO ” där dispensationalistiska bibelstudier varvas med otroligt vinklade konfliktbeskrivningar” citat av Micael G

  En fråga till Staffan G har du varit på Västbanken? Har du mött kristna palestinier?

  Men för er övriga läsare skriver jag : Visst ”Palestinierna sa nej till FNs förslag till en palestinsk stat vid sidan om en judisk (1948) där bestämde alla medlemsländer utan att ta hänsyn till de närmast berörda palestinierna inställning och de angränsande länderna. ”Enligt delningsplanen skulle judarna, som utgjorde en tredjedel av befolkningen, tilldelas drygt 55 procent av Palestina och araberna, som utgjorde majoritet, knappt 45%. Jerusalem skulle stå under internationell kontroll ”
  Men Israelerna nöjde sig inte med det som FN tilldelade dem under de följande femton månaderna erövrade Israel ytterligare 26 procent av Palestina. Dessutom fördrevs omkring 750 000 palestinier eller skrämdes i väg. Och över 500 palestinska byar, 11 stadsdelar förstördes. Läs mer här

  Men trots detta är nu majoriteten av palestinierna villiga att förhandla om de återstånde 22% av de ursprungliga Palestina. Är israelerna villiga till detta när de just nu forsätter bygga bosättningar ? Lyssna på Mustafa Barghouthi Man kan inte kompromissa en kompromiss

  Till sist lyssna och se ” American Pentecostals & Evangelicals meet Palestinian Pentecostals & Evangelicals and learn about the Israeli-Palestinian situation. 5 nov 2010 ” Pentecostals in Palestine

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s