Jag är politiskt korrekt

Gästinlägg av forskaren Kristian Steiner. Om du också vill publicera något på den här bloggen är det bara att skicka in.  

Kristian Steiner
Kristian Steiner

Under senare tid har jag observerat att kristna, både vänner och ledare, säger att de minsann inte är politiskt korrekta. Eller så uttrycker man sin beundran för offentliga personer som inte är PK.

Jag känner mig olustig inför den hållning och attityd som dessa yttranden ger uttryck för. För, vad betyder ”politiskt korrekt”? För det andra, i vilka sammanhang uttrycks att man inte är PK? Och slutligen, vilka attityder bottnar detta PK-förakt i?

Tanken om politisk korrekthet utgår från att språkanvändning ger makt och denna makt kan beröva människor status och i värsta fall deras mänsklighet. Ett språk som förklenar kan därför uppfattas som en form av våld. Johan Galtung kallar det kulturellt våld.

Politisk korrekthet innebär en kollektiv strävan att undvika ett språkbruk som uttrycker förakt eller legitimerar gruppers underordning och marginalisering.

Jag märker att när kristna röster yvs över att inte vara PK så handlar det vanligen om tre grupper: muslimer, homosexuella och feminister. Jag har (tack och lov) under senare år aldrig hört en kristen stoltsera med att politiskt inkorrekt avseende judar, svarta eller handikappade.

Vad kan detta bero på? Jo, som kristna menar vi att judar, svarta eller handikappade av något skäl har rätt till vår respekt, kanske beroende på dåligt samvete eller att vi betraktar grupperna som en del av ett ”vi”. De andra behandlas som fiender och fiender kan inte göra anspråk på vår empati eller språkliga omsorg.

På grund av vår kristna empati, som kommer till uttryck i vårt språk, betraktas aldrig Judas som en typisk jude eller hans gärningar som typiskt judiska. Vidare har jag aldrig hört att förkastliga handlingar utförda av en svart person relateras till hens hudfärg. Vi är alltså politiskt korrekta när vi uttalar oss om våra vänner!

När däremot förkastliga handlingar begås eller förkastliga attityder uttrycks av muslimer, homosexuella eller feminister gäller andra spelregler. Då betraktas dessa som resultatet av att de tillhör den förkastade gruppen och som grupptypiska.

Nu kanske någon undrar om vi aldrig kan kritisera gruppers/individers attityder och handlingar. Självfallet, men tillämpa då samma språkliga omsorg och precision som om du kritiserar en vän eller en respekterad grupp: Betrakta inte det förkastliga som typiskt för gruppen. Stereotypisera inte gruppen, se den som mångfasetterad. Lyft fram positiva motbilder. Tala inte om gruppen som hopplöst oföränderlig, beskriv den som dynamisk och förändringsbenägen.

Lyft alltså fram muslimen Malala Yousafza på samma sätt som Jesus lyfter fram samariern.

Tänk på att antisemiten betraktar Judas, gruppens värste representant, som den typiske juden. Om du lyfter fram islamistiska fundamentalister och kanske implicit låter påskina att de är typiska muslimer, betänk då varifrån din argumentationsteknik kommer.

Kanske var Jesus politiskt korrekt när Han sade:
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner… Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? … Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matt 5: 44-48)

11 kommentarer

 1. Kära du! Först vill jag tacka dig för modet att kalla dig politiskt korrekt. Det är vä ungefär lika ute att göra det som det skulle ha varit att kalla sig själv Svensson på 70-talet eller mainstream på 90-talet. All heder! Vet sen min tid inom sociologin att begrepp som holism, helhetssyn och fakta sågs med oblida ögon.

  Men, trots att jag nu berömt dig får att stå upp för något ”sant” mitt i samhällsapparaten, så måste jag ändå säga en brasklapp: Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet, han var definitivt inte ett dugg pk. Han var det minst politiskt korrekta man kunde möta. Änd

  Gilla

 2. Hej Gun-Britt!

  Tack för din kommentar.

  Det verkar som om du tror att vara emot PK är det samma som att vara inopportun. Detta är fel. PK-uttrycket är förvisso en form av inopportunism, men med ett särskilt syfte. Det utvecklades av socialt och politiskt reaktionära krafter för att återta rätten att uttrycka fördomar mot olika grupper och minoriteter. Man kan inte frikoppla begreppet från dess ideologiska kopplingar. När du använder dig av begreppet köper du rasisternas sätt att argumentera samt deras vokabulär.

  Vidare, uttrycket är ett pejorativ, dvs. påstår man att andra är PK förlöjligar man dem. Ingen kristen hållning.

  Slutligen, önskar du gå emot majoritetssamhället, använd ett annat begrepp för att beskriva dina tankar. Jesus var alltså inte PK när han umgicks med tullindrivare, han var inopportun. Han hade andra bevekelsegrunder för sin inopportunism än den grupp som myntat uttrycket PK. PK-förlöjligarna vill reproducera fördomar. Jesus ville bryta dem.

  Gilla

  1. Det är skillnad på islam och muslimer. På homosexualitet och homosexuella, och feminism och feminister.

   Hur skulle islam lyftas upp till något positivt menar du? Eller är det jag som missförstår

   Gilla

   1. ”Hur skulle islam lyftas upp till något positivt…”? Oh, får jag svara på den?

    Jag är en fundamentalistisk bibeltroende av värsta slaget. Anser till och med att Jesus är bättre än Muhammed, alla dagar i veckan. Men nog sjutton kan jag se mycket positivt i Islam. Låt mig göra som en känd jungfrufödd person och dra en liknelse:

    Jag är mycket bilintresserad. Mer specifikt, jag är tokig i Ferraribilar. Jag har suttit på kammaren och läst tävlingsresultat från 50-talet och framåt.
    Jag har en vän som också är bilintresserad. Han älskar dock Lotus. Det hindrar oss inte från att sitta och prata bilar i oändlighet, tvärtom blir det nog lite roligare när all dialog inte bara består av ”javisst, precis så tycker jag också”. I diskussionerna av egenskaper hos olika generationer av tävlingsbilar, så lär vi oss av varandra, retas lite grand, och fördjupar oss i vårt kära bilmärke. Några hävdar att min vän skulle kunna ta anstöt av att jag inte älskar Lotus lika högt som han, att jag inte anser att Colin Chapman är bilhistoriens främste konstruktör. Det tycker jag är fånigt. Vi har bägge stor glädje av vår hobby, även om vi givetvis bägge anser att vår vän skulle få det ännu bättre i en bil av rätt märke.

    De personer vi har det svårt med är de som vill förbjuda biltävlingar för att de är dåliga för miljön. Men det går säkert att hitta något positivt med dem också. Det får bli en övning till nästa gång.

    Gilla

    1. ”Men nog sjutton kan jag se mycket positivt i Islam”

     Vad är positivt med islam då?

     Du glömde dock att nämna att Lotusen saknar bromsar och bilbälten och leder till garanterad död..kanske skulle diskutera det

     Gilla

     1. Hej silverfisk!

      Jag håller just nu på att skriva mycket på min engelska blogg om en konferens i USA som heter Strange Fire, där en evangelikal pastor vid namn John MacArthur anklagar den karismatiska rörelsen för att vara heretisk, galen och demonisk. En av de saker han säger är att ingenting gott har någonsin skett på grund av karismatisk tro, utan trots karismatisk tro. Det är förstås ett absurt påstående. Och jag tycker att du argumenterar på samma sätt.

      Oavsett hur mycket vi håller eller inte håller med islam går det inte att förneka att islam till exempel uppmanar till att ge till de fattiga (det är en av de fem pelarna). Så även om jag tycker att islam har fel när det gäller vem Gud är och vad som leder till frälsning skulle jag aldrig kunna säga att det inte finns en enda positiv sak med islam. En sådan hållning är fundamentalistisk och osund.

      Gud välsigne dig!

      Gilla

      1. Micael

       Ok, lägg våra åsikter åt sidan. Tror du att Gud ser något positivt med Islam? Alltså, en religion vars religiösa skrift uppmanar dödligt våld på kristna och judar. Att någonstans där emellan det förespråkas givmildhet till fattiga tycker inte jag kvalicifierar Islam till något gott.

       Man måste ju se till helheten när man bedömer något, eftersom vi är kristna så vet vi med att Islam är en falsk religion som leder till döden, och att påstå att man kan fiska ut något positivt ur en dödsfälla, är tycker jag mycket absurt.

       Jag är väl fundamental och jag anser att det är sundare än att hylla delar av falska religioner och därmed legitimera delar av den.

       Gilla

       1. Hej igen Silverfisk!

        Jag tycker du ställer flera frågor samtidigt. Du frågar om Gud ser något positivt med islam, alltså en enda grej, samtidigt som du menar att vi ska bortse från att islam förespråkar givmildhet till de fattiga. På samma sätt sammanblandar du om islam är en falsk religion, dvs. ickesann, med om den är moraliskt god. Det är viktigt att hålla isär detta.

        Eftersom jag är kristen menar jag förstås att islam inte är en sann religion. Däremot finns det element som är moraliskt gott i den, dock inte 100%. Kvinnosynen och våldsbejakandet är framför allt det jag ogillar. Koranen tillåter våld och krig och i vissa muslimska länder bestraffas konvertering från islam med utfrysning eller i extremfallen till och med dödsstraff. Needless to say så tar de flesta muslimer i Sverige avstånd från det http://fragaimamen.se/lar-koranen-ut-att-man-ska-doda-beskatta-och-konvertera-icke-troende/

        Gilla

        1. Jag tycker det verkar vara du som är lite fundamental i begreppet givande. Bara det ges så är det gott, spelar ingen roll i vilken ande, orsak eller resultat, bara det ges så är det ok med Gud?

         Muslimerna tror ju att genom att ge allmosan till de fattiga renas de från synd och växer i rättfärdighet – vilket är en lögn.

         Vet att katolska kyrkan exempelvis mutar fattiga med pengar för att bli medlemmar i deras församlingar och dras in i det katolska slaveriet. Kan nog med säkerhet säga att detta sker inom islam med, där fattiga blir omhändertagna så länge de underkastar sig islam.

         Jag kan ha fel.. men lite tankar kring detta.

         Gilla

 3. Jag tycker du har en lite för snäv definition av PK, en definition som innebär att alla som beklagar sig över PK definitionsmässigt är slemma rasister.

  Själv använder jag PK för att beteckna det svenska flockbeteendet i åsiktssammanhang, det som mest påminner om mobbing på skolgården: Det finns en godkänd åsikt. Försöker du säga något som bryter mot denna åsikt så är det inte bara fel på din åsikt, du är en ond människa och giltigt villebråd.
  Rulla för ett ögonblick tillbaka debatten 100 år och tänk att någon skulle hummat något försiktigt om att kvinnor kanske skulle få bli präster. De skulle blivit rullade i tjära och fjädrar och körda ut ur byn. Och idag lär väl den som påstår att kvinnor inte borde få bli präster landsförvisas till Öland.
  Gå sen vidare och titta på hur vi hanterar debatterna om abort, invandring, hemmafruar, jungfrufödsel osv.

  Det finns en åsikt, och den är god. Resten är från djävulen.

  Det, för mig, är PK.

  Gilla

 4. Du visar en total misstolkning av begreppet, och framhåller enbart EN semantisk tolkning, som iofs är språkligt riktig. Begreppet Politisk Korrekthet används i dag främst på ett annat sätt, som ett pejorativ i syftet att beskriva en inställning som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten, där man undertrycker faktiska sanningar och det fria ordet i syfte att undertrycka meningar som står i motsats till rådande meningar inom politik och media.

  Efter som den senare betydelsen kommit att beteckna ett alltmer tilltagande fenomen, vari begreppet PK kommit att brukas nästan uteslutande blir denna artikels hävdande fullständigt missvisande och missledande. Vad är syftet med denna medvetna dimridå?

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s