Säger Koranen att Moses är morbror till Jesus?

Koranen
Koranen

Jag har precis avslutat en delkurs om islam i mina teologistudier. Det är väldigt häftigt att se hur ofta Koranen anknyter till bibelberättelser och återberättar dessa – islam påminner mer om en kristen separatistisk grupp likt mormonismen än en helt främmande religion. Dock är det tydligt att det är en rätt kraftlös rörelse, Muhammed gjorde inga mirakler och inom islamsk tradition är andliga gåvor och karismatik mycket sällsynt, vilket ju inte är fallet bland oss. I vilket fall, i delkursen ingick en interpretation av några Koranversar, och jag valde de som framställer Jesu mor Maria som syster till Aron. Varsågoda:

I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: ”Maria, du har gjort något oerhört! Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!” Sura 19:27-28

I dessa två Koranversar kallas Jesu mor Maria för ”Arons syster”. Aron, bror till Mose, levde över tusen år innan Jesu mor Maria, och kristna, ateister och andra ickemuslimer har inte varit sena med att argumentera för att detta visar på Koranens felbarhet. Många av dem menar att Muhammed förväxlat Maria med Miriam, syster till Aron och Mose (2 Mos 15:20), då Miriam och Maria är samma namn på både hebreiska och arabiska, och att han därmed tänkte att Aron och Mose var morbröder till Jesus trots att de levde i helt olika tidsåldrar.

Denna tolkning är dock orimlig för de flesta muslimer då de ser Koranen som ofelbar. Av de muslimska kommentarer jag har läst så är det inga som förnekar att Mose bror Aron levde ett millenium innan Jesu mor Maria. Däremot löser man problemet antingen genom att hävda att Maria faktiskt hade en bror som hette Aron, som dock inte nämns i Bibeln, eller att Maria kallas för Arons syster i bildlig bemärkelse, dvs. det är inget biologiskt syskonskap som åsyftas.

Av dessa två tolkningar är den senare ofta den mer dominerande, och den finner stöd i Luk 1:5 som säger att Johannes Döparens mor Elisabet var av Arons släkt (eller ”Arons dotter”), och Luk 1:36 säger att Maria är Elisabets släkting (vissa äldre översättningar skriver till och med ”kusin”). Således antyder Lukasevangeliet att Maria faktiskt är släkt med Aron, och muslimer menar då att det är lika naturligt att kalla Maria för Arons syster som det är att kalla Jesus för Davids son.

Dock ställer sura 3:35-36 till det då Marias far nämns vid namn:

”Och `Imrans hustru bad till Gud och sade: ”Herre! Jag viger vad jag bär i mitt sköte åt Din tjänst. Tag emot mitt [offer], Du som hör allt, vet allt. Och då hon fött barnet sade hon: ”Herre, jag har fött en dotter – fastän Gud noga visste vad hon hade framfött; ett gossebarn är inte som ett flickebarn – och jag har gett henne namnet Maria…”

Imran är den arabiserade formen av Amram, som enligt Bibeln är far till Moses, Aron och Miriam (2 Mos 6:20). Och i ovanstående versar står det utom allt tvivel att Koranen menar att denne är biologisk far till Maria, Jesu mor (3:45 identifierar henne med den som ska föda Kristus). Här menar dock många muslimska kommentatorer att det handlar om två personer med samma namn – både Miriams och Marias fäder råkade heta Amram/Imran, men de är inte samma person för det.

Det är svårt att bekräfta en sådan tolkning, men det är svårt att motbevisa den också då Bibeln helt enkelt inte säger vad Marias far hette (den senare traditionen kallade honom Joakim). För ickemuslimer ter sig nog detta som komplicerade undanflykter, medan muslimer ser det som en lösning som håller på en skenbar motsägelse i deras heliga skrift.

 

Muslimska kommentarer:

http://quransmessage.com/articles/mary%20sister%20of%20aaron%20FM3.htm

http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/mary.html

http://www.letmeturnthetables.com/2008/06/why-quran-calls-mary-sister-of-aaron.html

 

Kristen kommentar:

http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/qbhc06.html

17 kommentarer

 1. Du skrev såhär: inom islamsk tradition är andliga gåvor och karismatik mycket sällsynt

  Karismatik och andliga ”gåvor” låter som att det skulle kunna vara något positivt? Om det kommer från satan så ska man ju inte kalla det ”Karismatik” eller ”andliga gåvor” tänker jag. Även om någon blir helad genom demonisk kraft, är inte det något positivt, eftersom personen vilseleds.

  Gilla

  1. Hejsan!

   För en muslim så är de mirakler Allah gör förstås gudomliga, och det anser de vara fallet när det gäller profeter som Moses och Jesus. Men Muhammed själv upplevde inga mirakler – endast Koranen sägs vara hans mirakel. Det skiljer honom radikalt från alla bibliska profeter, och bara det faktum att islam inte haft en karismatisk tradition av tecken och under talar starkt emot den i min mening. Sen kan man spekulera i vad de fåtal islamska mirakler som förekommer beror på – Christopher Alam hävdar i sin bok Från jihad till Jesus att det på lokal nivå i Pakistan förekommer muslimska spåmän som mixar islam med ockultism och gör trollkonster på så sätt – men bara det att mirakler inte förekommer särskilt ofta inom islam jämfört med karismatisk kristendom gör att jag inte känner mig sugen på att bli muslim 🙂

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Jag tror du missförstod mig. Även om islam hade en tradition av mirakler (falska mirakler d.v.s.), bör man då kalla detta för karismatik? Karismatik för mig låter ju positivt, men falska mirakler är negativt, därför bör det ej tillskrivas som något karismatiskt.

    Gilla

   2. ” men bara det att mirakler inte förekommer särskilt ofta inom islam jämfört med karismatisk kristendom gör att jag inte känner mig sugen på att bli muslim :)”

    Så om det skulle vara mer mirakler inom islam än kristendom, skulle du bli sugen på islam då?

    Gilla

    1. Hej Samuel!

     Mirakler beskrivs i Bibeln inte bara som en liten bonusgrej utan som själva bekräftelsen på att Evangeliet är sant. Mark 16:20 och Apg 14:3 säger just att mirakler bekräftar Guds Ord, Apg 4:29 säger att mirakler behövs för att sprida Evangeliet, Hebr 2:4 säger att miraklerna och nådegåvorna är Guds vittnesbörd till evangeliet, Rom 15:19 säger att Paulus sprider evangeliet i kraften av tecken och under, Joh 20:30-31 säger att Johannes skrev om Jesu mirakler för att läsarna ska tro att Han är Guds Son, och så vidare och så vidare. Det är just för att Jesus är mäktigare än demonerna som vi kan lita på att Han är vägen sanningen och livet, jag har skrivit om det här: https://helapingsten.wordpress.com/2012/01/03/andliga-kraftmatningar/

     Enligt Skriften ser vi alltså att mirakler visar att evangeliet är sant. Det är inte den enda faktorn, men en stor bidragande del. Din kommentar antyder lite att du tycker att mirakler har en underordnad roll, att man inte ska titta på miraklerna när man avgör vad som är sant. Så beskrivs dock inte mirakler i Bibeln. Att jag har sett Jesus göra så stora mirakler – låta blinda se, döva höra och döda uppstå – är definitivt ett av de starkaste skälen till att jag tror på Honom. Precis som att folk på Bibelns tid kom till tro när de såg Jesus göra mirakler (Apg 8:6-8).

     Min erfarenhet är alltså att miraklerna i kristendomen är starkare och fler än inom islam. Din fråga blir därför lite som att säga ”Om Muhammed var Guds Son, skulle du bli sugen på islam då?” eller ”Om bara muslimer blir frälsta, skulle du bli sugen på islam då?”

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Du formulerade om min fråga efter din teologi, men ok :). Ska jag tolka att du svara ja då eftersom du anser att tecken och under, oavsett om evangeliet är predikat eller ej , bekräftar Guds närvaro?

      Islam var just ett exempel, men vi kan ta något annat där folk upplever tecken och under varje dag, typ Ängsbacka. I dokumentären ”Tre mil norr om Molkom” så ser man hur folk lever i en kommunitet med varandra, och visst är det andliga upplevelser – många!

      Det är inte många kristna möten jag varit på som innehållit så många olika övernaturliga fenomen som dokumentären visar. Och jag är inte särskilt imponerad heller av dessa fenomen, Jesus räcker för mig. Det största miraklet jag upplevt är min omvändelse.

      ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

      Det finns alltså tecken och under som är av lögn och ska t.o.m bedra många kristna. Och det finns såklart även sanna tecken och under, det största, enligt mig är omvändelsen. Och det är väl kvittot på om det var äkta med.

      Gilla

      1. Hej igen broder!

       Ja, det sker övernaturliga saker i de mest skiljda sammanhang, och det är inte sällan falska andar som försöker förvilla och influera. Men återigen, enligt Skriften har Jesus större makt än demonerna och det är när människor ser detta som de inser att Han är Guds Son: ”Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” (Mark 1:27). ”Något sådant har vi aldrig sett.” (Mark 2:12). De blir på samma sätt överbevisade när de ser att naturen lyder Honom (Mark 4:41).

       Mirakler är alltså, enligt Bibeln, inte bara ett Gudsbevis utan en legitimering av vem som är sänd av Gud. Och ja, det finns falska mirakler, men enligt Bibeln är Guds mirakler starkare. Tänk på Elia vs Baalsprofeterna, eller Moses vs Faraos trollkarlar!

       Guds mirakler är alltså starkare än de orena andarnas mirakler, och detta är vad min erfarenhet säger också. Därför blir det en felaktigt formulerad fråga när du säger ”Så om det skulle vara mer mirakler inom islam än kristendom, skulle du bli sugen på islam då?”, eftersom det är ungefär som att fråga ”Om Gud vore ond och satan vore god, skulle du vara satanist då?” eller ”Om Buddha var Guds Son och en del av treenigheten, skulle du vara buddhist då?”

       Muslimer och buddhister säger förstås också att deras omvändelse gjorde dem övertygade på sin tro, så den kritik du riktar mot mig slår tillbaka lite på dig själv. Jag ifrågasätter inte din omvändelseupplevelse, men min poäng är att mirakler är mycket viktiga i evangelisationen då de bekräftar Guds Ord (Apg 14:3) och är Guds vittnesbörd till presentationen av det glada budskapet (Hebr 2:4)

       Sen om du verkligen anser att det finns fler och större mirakler inom islam eller new age får du förstås argumentera för det, men det skulle strida mot Bibeln just eftersom Bibeln så tydligt vittnar om att Gud står för de största miraklerna. Iris Global i Sydafrika som jag besökte förra sommaren har sett döda uppväckas, blinda se, döva höra, HIV-smittade bli botade och sett fantastiska syner – en man hade ju sett mig i en syn nio månader innan jag kom dit och visste att jag var från Sverige. Sån kraft finns inte i new age. När min församling besöker new age-mässor strömmar folk till oss för att få helande och säger att vi har stark kraft. Det är min erfarenhet.

       Guds välsignelse!

       Gilla

       1. Formulerade mig lite knapert kanske ser jag nu i efterhand.. menade såklart frukten av omvändelsen.. absolut, jag håller med dig, Guds kraft är starkast, amen till det.. men jag är lite skeptisk till denna iver för att söka tecken och under, risken blir väl just att det bara blir tecken och under.. och ingen nämner något om vikten i omvändelse från synden.. av erfarenhet då.. men såklart.. jag vet ju inte vad som sägs på de möten du är på 🙂

        Gilla

 2. Tvingas erkänna att jag kan alltför lite om islam, trots studier i religionshistoria för 40 år sedan… (hick).

  Men det som slår mig är att Koranen är helig i sig själv för muslimer. Thoran är väl också helig i sig för judar.
  För kristna är ju Bibeln ett nådemedel, ett verktyg för att få kunskap om och möta Gud. Muslimer och judar tror på sin bok. Vi tror på Jesus.

  Gilla

  1. Ja, och det är till stor del ett symptom på att de är cessationistiska religioner, de menar att profetian har upphört. Det finns ju kristna cessationister också, som ofta behandlar Bibeln som Koranen, men de är i minoritet. Inte så att kristna karismatiker finner Bibeln oviktig, tvärtom, men som du säger inser man att Jesus är större, bättre och mer levande än den bok som berättar om Honom.

   All välsignelse!

   Gilla

 3. Mirakler inträffar, men allt som ter sig mirakulöst är inte mirakler och hela området ter sig vanskligt för mig.
  Hursomhelst, det där med att onda krafter skulle kunna hela för att vilseleda, det tror jag inte alls på. Jesus var väldigt tydlig med att det onda inte skulle kunna strida med sig själv på det sättet och dessutom sa han att man av frukten känner trädet. SAMT att det är ett riktigt rejält misstag att beskylla den heliga anden för att vara falsk eller ond. Till och med ett så stort misstag att det inte kan förlåtas, fastän synder mot Jesus och mot Fadern kan förlåtas.

  Rätt tydligt och tämligen kraftfullt, får man väl säga.

  Gilla

 4. Var detta inlägg enbart en reflektion över att Koranen kan innehålla en självmotsägelse, eller använde Du det som ett exempel på att Koranen inte kan vara en skrift från Gud eftersom den har sådana brister? I det förstnämnda fallet förstår jag inte relevansen, givet den här bloggens centrala tema. I det sistnämnda fallet är ju inte Bibeln heller direkt klockren.

  Gilla

  1. Hejsan Kiwi!

   Som du ser ovan är min slutsats att man tolkar surorna olika utifrån sin utgångspunkt – jag tror de flesta ickemuslimer ser att det är en miss från Muhammeds sida medan de flesta muslimer tycker att teorin att både Maria och Miriam hade släktingar med samma namn funkar, och där får man nog lämna diskussionen. Bara den här frågan kommer inte omvända någon åt det ena eller andra hållet. Som jag skriver inledningsvis tycker jag att islams brist på mirakler jämfört med kristendomen talar starkare mot den än debatter om formuleringsfel i Koranen – som kan vändas mot Bibeln också. Jag tror det blir problematiskt när kristna värderar Bibeln exakt som muslimer värderar Koranen, den urkristna förståelsen är att det är Jesus som är Guds fulla uppenbarelse, och medan Hans ord och gärningar finns bevarade i Skriften kan vi också uppleva Honom här och nu, det är själva poängen med Hans uppståndelse. Jag vet många muslimer som vänt om till Kristus just när de börjat uppleva mirakler och höra profetiska tilltal, http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/08/15/when-jesus-speaks-to-muslims/ Islam är en betydligt mer cessationistisk religion än urkyrklig kristendom – om Gud fortfarande talar profetiskt var ju Muhammed uppenbarligen inte den sista profeten.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 5. Jag tror att Muhammed var inspirerad av Gud för att predika mot avgudadyrkan och dessutom räddade Muhammeds Anhängare en del barn till hedningar från att dödas och grävas ner och så. Muhammed har fått mycket kritik men jämfört med Påven var han säkert helt okej.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s